Kurs i obuka - Kako do zvanja RPA developer (Robot programer)

Neophodno je da imaju najpre osnovno poznavanje korišćenja računara, ali i svakako da žele da se u okviru konkretne oblasti edukuju svi oni, koji su zainteresovani za pohađanje te stručne obuke. U suštini to jeste jedini zahtev, koji institucija organizatora iznosi pred kandidate. Iz tog razloga i ističem o da svako koga interesuje stručni kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer), a smatra se računarski pismenim, ima pravo i da izvrši prijavljivanje, odnosno da se upiše i stekne sertifikat za pomenuto zanimanja.

Važno je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako fizičkim licima da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, tako isto i pravnim, odnosno zaposlenima u preduzećima, budući da se i korporativni tip nastave u ponudi nalazi.

Vlasnik određene kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik bi trebalo prvo da iznese zahtev nadležnima u okviru bilo koje poslovnice o tome da želi određeni broj zaposlenih da u konkretnoj oblasti edukuje. Posle toga će se on dogovoriti direktno sa nadležnim predstavnikom bilo koje od preko 35 poslovnica ove obrazovne institucije na kojoj lokaciji će nastava u tom slučaju da bude organizovana i na koji način. Posebno je važno napomenuti i to da isključivo korporativna obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) može na drugoj lokaciji da bude održana, a na prvom mestu se misli na prostorije u okviru njihovog matičnog preduzeća. Tom prilikom mora biti opremljen dobro prostor, odnosno moraju da budu ispoštovana pravila navedene obrazovne institucije u vezi sa time šta sve prostor mora da sadrži, kako bi nastava u njemu mogla da bude sprovedena. Odmah posle toga će biti u obavezi i da se usaglase oko datuma početka korporativne nastave, ali i oko toga na koji način će časovi da budu organizovani, jer se oni dogovaraju i oko datuma početka korporativne nastave i oko termina održavanja časova. A u obavezi su da preciziraju i koliko bi ukupno korporativni tip edukacije trebalo da traje, uzevši u obzir da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda časova, to jest oko toga kakva će dinamika da bude poštovana kada predviđeni nastavni fond bude bio sprovođn. Sve te informacije će naknadno da budu saopštene polaznicima, odnosno članovima kolektiva konkretnog preduzeća, koji i treba korporativni tip nastave da pohađaju.


S obzirom na to da i fizička lica imaju pravo da prate ovaj kurs, to će njima biti na raspolaganju mogućnost da edukaciju pohađaju online ili na klasičan način, odnosno da predavanjima pristupaju ili samostalno ili u paru ili u grupi, jer se ta tri tipa edukacije nalaze u ponudi konkretne obrazovne institucije. Jednostavno rečeno, kako online, tako isto i klasična nastava mogu biti organizovane u formi poluindividualne, grupne ili individualne.

Kako je različit princip organizacije, odnosno pravila koja se primenjuju, tako je vrlo važno i da svaki kandidat donese odluku koji vid nastave od svih ponuđenih njemu najviše odgovara, a posle čega će ih nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora informisati o svim važnim detaljima. Neophodno je da svaki kandidat izvrši prijavljivanje, a naravno uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, kada se očekuje da svako od njih dostavi osnovne informacije o sebi na izabrani način. U principu mu se nudi mogućnost da prijavljivanje izvrši elektronskim putem, to jest da na mejl adresu pošalje zahtevane podatke, a podrazumeva se i da prijavu može izvršiti ličnim dolaskom u izabranu poslovnicu ili telefonskim putem. U sva tri slučaja ima u obavezi da dostavi osnovne podatke o sebi, a to podrazumeva ime i prezime svakoga od njih, te njegov broj telefona i datum rođenja.

Pošto u skladu sa pravilima bude izvršio prijavljivanje, svaki pojedinačni polaznik će biti u obavezi i da se upiše. A upis se vrši isključivo uz njegovo lično prisustvo u prostorijama jedne od poslovnice institucije organizatora, te se zahteva i obavezno donošenje neophodne dokumentacije. Sve informacije o tome, koja dokumenta je u obavezi polaznik tada da dostavi će biti na raspolaganju na vreme svakom prijavljenom kandidatu.

TESTOVI


Sem toga, potrebno je i da u trenutku ili prijavljivanja ili najkasnije kada bude bio vršen upis, svaki kandidat navede i kako želi specijalizovani seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) da pohađa, odnosno prema kakvom principu. Da budemo precizni, oni biraju između mogućnosti da nastavu pohađaju online ili u skladu sa klasičnim principom, te da to učini ili u okviru individualne, poluindividualne ili grupne nastave.

Moraju znati svi zainteresovani da institucija organizatora ima poslovnice na sasvim dovoljno lokacija u celoj zemlji. Iz tog razloga i napominjemo da nije uopšte nemoguće da u svom gradu kandidat pronađe predstavništvo i u njemu pohađa nastavu na klasičan način, a ukoliko je to njegov izbor.

Dostupna je i mogućnost da lično odabere lokaciju sa koje želi nastavu da pohađa, odnosno da pristupi praćenju predavanja online. Podrazumeva se da tada ima obavezu da koristi sopstveni kompjuter, a taj uređaj svakako mora imati odgovarajuće karakteristike. Nadležni u okviru konkretne poslovnice će informisati svakog pojedinačnog polaznika o tome koje performanse mora imati konkretni uređaj da bi nastava mogla da bude preko njega praćena. Uz to će dobiti informacije i o detaljima, koji su vezani prvenstveno za sam postupak instalacije softvera, uzevši u obzir da svaki kandidat samostalno treba da pristupi procesu instalacije konkretnog programa. Inače je poznato da u okviru predstavništva ove obrazovne institucije u svakom gradu postoji i IT sektor, tako da nema nijedan kandidat razloga da brine, a ako mu možda nešto u toku postupka instalacije softvera ne bude u potpunosti bilo jasno. Isto tako se podrazumeva da on ima pravo njih da kontaktira i ukoliko se ne bude snašao tokom praćenja nastave online, odnosno ako bude imao tom prilikom bilo kakvu poteškoću ili pitanje. Neophodno je da optimalne uslove za rad svako od njih obezbedi, a što se prvenstveno odnosi na stabilnu internet konekciju, koja mora biti dostupna za sve vreme trajanja ove edukacije.

Svako od njih treba da izabere i na koji način želi nastavu da pohađa, a pre toga će dobiti informaciju o tome da specijalizovani kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) može da bude organizovan ili u formi grupne nastave ili kroz takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu, a podrazumeva se i da naravno kandidati mogu da odluče i predavanja da pohađaju formi individualne edukacije.

A za svaku od njih je specifično to što se razlikuje broj polaznika, kojima je dozvoljeno da pristupe predavanjima. Isto tako postoji i razlika u načinu organizacije časova, odnosno u pravilima koja se tom prilikom poštuju, a sa čime će naravno svaki kandidat prethodno da bude upoznat.

Mora se priznati da su prilično slobodna pravila, koja se poštuju prilikom organizacije kako individualnog tipa obuke, tako isto i takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne.

Jedan kandidat pristupa individualnoj, a poluindividualnu treba da pohađaju dvoje kandidata u isto vreme i upravo to je jedina razlika između njih. A kada je u pitanju princip organizacije, naglašavamo da veliku slobodu ima svaki pojedinačni polaznik, s obzirom na to da se lično mora dogovoriti sa predstavnicima institucije organizatora kako o datumu početka izabranog tipa nastave, tako isto i o svim drugim detaljima. Princip organizacije je prilično jednostavan, jer se polaznici sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice i sa profesorom, koji treba da vodi ili poluindividualni tip edukacije ili individualni, usaglase prvo oko toga kog datuma treba da počne konkretni tip nastave. Uz to je njihova obaveza i da se dogovore oko termina održavanja časova u konkretnom slučaju, kao i oko rasporeda predavanja, što znači da će na taj način da se usaglase i oko trajanja izabranog tipa nastave.

Još je ostalo da napomenemo i to da ova obrazovna institucija može organizovati i nastavu namenjenu grupi polaznika, a u tom slučaju će predavanjima prisustvovati najmanje četvoro kandidata, dok je određeno da ih u jednoj grupi sme biti prisutno najviše osmoro. Jasno je da je broj polaznika vrlo precizno definisan od strane navedene obrazovne institucije u konkretnom slučaju, pa i nije za čuđenje podatak da se zahteva prvo kreiranje grupe od minimalnog broja članova. Zapravo nakon što četiri osobe minimum prijavu budu izvršile u okviru predstavništva institucije organizatora u tom gradu, obaveza je ovlašćenog koordinatora za nastavu da pristupi definisanju načina sprovođenja časova. Najjednostavnije bi bilo reći da će on tom prilikom odlučiti o svemu izuzev o trajanju edukacije, jer se o tome donosi odluka ranije, te saopštava polaznicima već u momentu zvaničnog prijavljivanja. Da ne bude zabune, isključivo nadležni u okviru institucije organizatora imaju i dozvolu i pravo da odrede koliko će ukupno da traje edukacija u grupi, a ta informacija će da bude navedena svakom kandidatu kada bude vršio prijavu i odlučio da predavanja na taj način pohađa. Međutim, s obzirom na to da se zahteva najpre formiranje grupe, sasvim je jasno i da koordinator za nastavu tek posle toga odlučuje o ostalim detaljima koji se tiču organizacije obuke u konkretnom slučaju. A u suštini to znači da on precizira ne samo kog datuma će da počne specijalizovana obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer), već definiše i koliko će nastava trajati i u kojim terminima će biti članovi te grupe biti u obavezi da pristupe predavanjima. Što se tiče dinamike sprovođenja časova, upravo to definiše koordinator za nastavu, a posle toga sve te informacije bivaju na propisani način saopštene članovima konkretne grupe. S obzirom na to da je u pitanju izuzetno strog princip organizacije, od svakog pojedinačnog polaznika se u tom slučaju zahteva da ispoštuje sve ono što koordinator bude odredio, uzevši u obzir da se ne sme izmeniti ništa od toga, a po zahtevu članova određene grupe.

Nastavni program stručnog kursa - kako do zvanja RPA developer (Robot programer)

Sa osnovama dizajniranja i robotike, ali i robotizovanje poslovnog procesa, će imati priliku da se upozna svaki polaznik u toku ove specijalizovane edukacije.

Prema nastavnom programu, u skladu sa čijim smernicama će biti stručna obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) organizovana, predviđeno je da manji deo edukacije bude usmeren na teorijska znanja, te da polaznicima bude omogućeno da se kroz praksu osposobe da samostalno koriste različite programe i kreiraju robote, te da nauče i na koji način se može bolje automatizovati poslovni proces.

Podrazumeva se da će u toku teorijskog dela predavanja ukratko biti predočeno svakom polazniku kako se oblast robotike razvijala kroz istoriju, a zatim će biti predstavljene i osnove brojnih programa, koji se u ovoj oblasti danas koriste.

Isto tako je predviđeno da svako ko bude odlučio da stručni seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) pohađa biti upoznat i sa tipovima promenljivih i podataka, a zatim će naučiti kako funkcioniše manipulacija tekstom, odnosno prikupljanje podataka i njihovo sastavljanje.

Prema programu je predviđeno da kandidati nauče i da vrše desktop, web i osnovno snimanje, te da se upoznaju sa osnovama automatizacije.

Naravno da će naučiti i koje se sve metode koriste prilikom unosa, zatim kako se menjaju i brišu podaci, to jest uopšteno kako se sa njima u praksi radi.

Podrazumeva se da će biti predstavljen i rad sa Excel i PDF dokumentima, a trebalo bi da svaki kandidat nauči i da u potpunosti koristi samostalno program, koji će mu pomoći da robotizuje konkretni proces, te da sve dostupne informacije obradi na što efikasniji način.

S obzirom na to da brojni softverski roboti imaju za cilj da unaprede poslovni proces kompanija, to će svako ko bude pohađao ovu stručnu edukaciju imati mogućnost i da kasnije u praksi unapredi kvalitet rada u kompaniji, u kojoj je lično zaposlen ili se možda na njenom čelu nalazi.

Inače je predviđeno da u završnom delu ove edukacije svaki polaznik ima obavezu da uzme učešće u diskusiji o temama o kojima je ranije bilo reči. Svakako će tom prilikom imati pravo i da pita profesora sve što mu je možda bilo nejasno, bez obzira da li se odnosi na teoretski ili na praktični deo.

U suštini je cilj koji specijalizovana obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) ima da omogući svakom kandidatu da primeni stečena znanja u okviru svog preduzeća i tako maksimalno unapredi poslovni proces i njegov kvalitet.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer)?

Ne samo da ova stručna edukacija može biti organizovana za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, već se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativni kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer).

Taj tip edukacije se smatra specijalizovanim zato što nastavu treba isključivo zaposleni u okviru određene firme da pohađaju. A kako je dobro poznata informacija da oni neretko imaju manjak slobodnog vremena, to će nadležni u okviru bilo kog predstavništva institucije organizatora da se potrude sve zahteve klijenata u najvećoj meri da ispoštuju.

Princip organizacije korporativne nastave je u suštini vrlo jednostavan, zato što se od klijenta očekuje da navede nadležnima sve zahteve, pa čak i one koji su vezani za mesto održavanja edukacije. U pitanju je jedini tip kursa kod koga pomenuta obrazovna institucija može da dozvoli izmenu u vezi sa lokacijom održavanja nastave. Naime, bude li to klijent kao zvaničan zahtev izneo, organizator može da ponudi mogućnost sprovođenja časova u okviru doticne kompanije, ali samo ako karakteristike prostora odgovaraju propisanim zahtevima. Naravno da će nadležno lice te kompanije dobiti sve potrebne informacije o tome šta bi trebalo da sadrži odabrani prostor, odnosno na koji način bi trebalo da bude opremljen, da bi nastava namenjena radnicima mogla u okviru njega da bude organizovana. Pošto klijent i nadležno lice jedne od poslovnica organizatora budu definisali na kojoj lokaciji će korporativni tip edukacije da bude organizovan, važno je da se usaglase i oko svega ostalog. A očekuje se da oni preciziraju kao prvo kog datuma će nastava da počne, a potom i u kojim terminima bi trebalo da budu u tom slučaju organizovani časovi. Isto tako je važno i da se usaglase oko toga koliko bi trebalo da traje edukacija tog tipa, uzevši u obzir da je njihova obaveza da definišu i raspored predavanja, to jest da se dogovore oko dinamike koja bi trebalo da bude tom prilikom poštovana. Svi zaposleni u tom preduzeću, koji treba časove da pohađaju o ovim detaljima da budu informisani u najkraćem mogućem roku posle njihovog dogovora.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, za njih će stručni seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) biti organizovan na tri različita načina, jer se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi kako mogućnost praćenje nastave u paru i u grupi, tako isto i u formi individualne.

Uz to što svaki prijavljeni kandidat treba da odabere na koji način želi predavanja da pohađa, biće u obavezi i da samostalno odluči da li će nastavu pohađati na klasičan način ili će se odlučiti za opciju da to učini online, odnosno u formi takozvanog učenja na daljinu.

S obzirom na to da toliko različitih opcija ima u ponudi, sasvim je logično što je iznet zahtev pred svakog polaznika da u momentu zvaničnog prijavljivanja i upisivanja informiše predstavnike institucija organizatora o tome gde želi nastavu da pohađa i prema kom principu. Tom prilikom će dobiti informacije kako o načinu organizacije časova, tako isto i o eventualnim obavezama koje u konkretnom slučaju svako od njih ima.

Jednostavan je princip koji se primenjuje prilikom organizacije individualne nastave, a on važi i kada se organizuje takozvana poluindividualna ili nastava u paru. Zapravo je jedina razlika između njih vezana samo za broj osoba, koje treba u konkretnom slučaju da prisustvuju predavanjima.Naime, kako je poznata kao nastava u paru, poluindividualna podrazumeva prisustvo dve osobe, dok predavanja u slučaju organizacije individualne obuke svaki kandidat treba potpuno samostalno da pohađa. Kao što smo već pomenuli, u oba slučaja je prisutan prilično jednostavan način organizacije časova, jer svaki polaznik treba da se sa predstavnicima institucije organizatora dogovori o tome na koji način će u konkretnom slučaju stručni kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) da bude organizovan. Najjednostavnije bi bilo reći da on zajedno sa profesorom i koordinatorom za nastavu odlučuje o svemu. Naime, oni se usaglašavaju kao prvo oko tačnog datuma početka kako poluindividualne, tako isto i individualne nastave. Nakon toga su u obavezi da preciziraju i u kojim terminima će časovi da budu održani. A pored svega toga zajedno donose odluku i o tome koliko će ukupno da traje bilo individualna, bilo nastava u paru, budući da su u obavezi da odrede i kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana.

U mnogo čemu se razlikuje princip organizacije nastave u grupi, a u kom slučaju predavanja treba da pohađa prethodno tačno određeni broj polaznika. Da budemo precizni, od četvoro ljudi najmanje do osmoro njih maksimalno treba da bude prisutno u okviru jedne grupe. Međutim, ovaj tip nastave ne može biti organizovan u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije, zato što se zahteva najpre da grupa bude oformljena zvanično. A da bi se to dogodilo, najmanje 4 kandidata moraju prijavu da izvrše, jer je toliko njih potrebno za oformljenje grupe. Podrazumeva se da će svaki kandidat, koji bude izneo zahtev za nastavu na taj način pohađa, dobiti od nadležnih informaciju o tome da prva grupa mora biti kreirana, budući da upravo od toga zavisi kog datuma će početi edukacija i da li će uopšte u tom predstavništvu ona biti organizovana. Dužnost je ovlašćenog koordinatora za nastavu te poslovnice, u kojoj grupa bude formirana, da precizno odredi kog datuma će početi edukacija. Sem toga, upravo on donosi odluku i o terminima u kojima će polaznici pohađati predavanja, ali i o njihovom rasporedu. Podatak o tome koliko je ukupno predviđeno da stručni seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) u tom slučaju traje će biti na raspolaganju svakom polazniku onog momenta, kada bude naveo da želi upravo ma takav način predavanja da pohađa, pošto se trajanje nastave u grupi određuje prethodno i primenjuje se za svaku poslovnicu navedene obrazovne institucije. Inače je u pitanju izuzetno strog način organizacije nastave, što znači da nadležni u konkretnoj poslovnici ne prihvataju zahteve polaznika, to jest nemaju pravo nikakve izmene da izvrše.

S obzirom na to da se i individualna i grupna i poluindividualna edukacija mogu organizovati na dva načina, to se očekuje od svakog prijavljenog kandidata da nadležne obavesti o tome da li će časove pratiti na klasičan način ili će se odlučiti za varijantu da to učini preko računara.

Ako se opredeli za prvu opciju, to znači da će u okviru prostorija odabranog predstavništva navedene specijalizovane obrazovne institucije on predavanja pohađati.

Međutim, imaće mogućnost da izabere lokaciju sa koje će preko računara da pohađa svaki kandidat kome više odgovara opcija da bude organizovan online kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer). Uz korišćenje sopstvenog računara će on tada pristupati predavanjima, a vrlo je važno da odgovarajuće performanse taj uređaj ima. Ovlašćeni predstavnici institucije organizatora će biti u obavezi da informišu na vreme svakog polaznika o tome koje karakteristike odabrani računar mora imati, ali i o tome da je obaveza kandidata tačno određenu vrstu softvera na njega da instalira. Kako se proces instalacije programa ne može svrstati u zahtevne, tako se od svakog polaznika očekuje da bez ikakvih problema konkretni softver prethodno instalira na sopstveni računar. Nadležni u okviru same poslovnice institucije organizatora će na vreme da obaveste svakog pojedinačnog kandidata o načinu instalacije programa, a uz sve neophodne detalje. Inače u okviru svakog predstavništva institucije organizatora funkcioniše i IT sektor, tako da polaznici koji imaju problem ili poteškoće u toku postupka instalacije programa ili za vreme praćenja nastave online imaju mogućnost da kontaktiraju ove stručnjake. Podrazumeva se da će se oni potruditi u najkraćem roku da pomognu svakome od njih bilo koji problem da reši, a da bi bez ikakvih smetnji nastavio časove online da pohađa. Moramo dodati i to da se zahteva stabilna veza sa internetom za sve vreme trajanja edukacije na taj način, što znači da svaki kandidat sa puno pažnje mora odabrati mesto na kome će boraviti dok predavanja traju.

Koliko je predviđeno da će stručni kurs i obuka - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) trajati?

Uzevši u obzir da svako fizičko lice u trenutku zvaničnog prijavljivanja ili upisivanja treba da donese odluku oko toga na koji način mu odgovara da pohađa specijalizovani seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer), to podrazumeva da će u skladu sa time i dobiti informaciju o tome koliko je ukupno predviđeno da traje ova stručna edukacija.

Moramo odmah naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pojedinačnim polaznicima da nastavu pohađaju na nekoliko načina, tako da svako od njih može predavanja pohađati u formi individualne ili grupne nastave, tim da postoji mogućnost i da bude organizovan poluindividualni tip edukacije, to jest takozvana nastava u paru.

Kako postoje 3 mogućnosti u ponudi, to je i vrlo važno da svaki kandidat nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije prilikom zvaničnog prijavljivanja naglasi kako želi časovima da pristupa.

Ako mu odgovara varijanta da nastavu pohađa samostalno, to jest u formi individualne, tada će imati mogućnost da sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice odluči o tome kako će biti predviđenih 10 časova nastavnog plana u tom slučaju raspoređeno. Da budemo precizni, koordinator za nastavu tog predstavništva i predavač, koji bi trebalo individualni tip obuke da vodi će se direktno sa zainteresovanim kandidatom dogovoriti o načinu organizacije predavanja, pa samim tim i o tome koliko ću ukupno individualni tip edukacije da traje, jer su u obavezi da između ostalog definišu i kakva će dinamika biti primenjivana prilikom sprovođenja časova.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva praćenje nastave u paru, to jest u formi takozvane poluindividualne. Dvoje polaznika koji tada treba da prate časove će, isto tako da budu u obavezi da sa nadležnim predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu prethodno odabrane poslovnice definišu kog datuma će početi edukacija, zatim u kojim terminima će pohađati predavanja i koliko će ukupno da traje poluindividualna obuka i kurs - kako do zvanja RPA developer (Robot programer), a pošto će tom prilikom odlučiti i o rasporedu časova, to jest o tome kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude iz poštovana.

Ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanim fizičkim licima i da ovu obuku pohađaju u formi grupne nastave, kada će biti primenjena i drugačija pravila organizacije. Da uprostimo, organizator tada navodi unapred da će tri sedmice biti u obavezi polaznici predavanja da pohađaju. Prilikom prijavljivanja će ta informacija biti na raspolaganju svakome od njih, s tim što je predviđeno da tek posle formiranja grupe u okviru tog predstavništva navedene obrazovne institucije, zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu treba da precizira i sve ostale detalje. U suštini će on navesti kog datuma bi trebalo da počne grupni tip edukacije, kojim tempom će biti časovi organizovani i u kojim terminima će biti u obavezi članovi te grupe nastavu da pohađaju.

Prema maksimalno fleksibilnim pravilima će biti organizovan i specijalizovani seminar - kako do zvanja RPA developer (Robot programer) za zaposlene, odnosno korporativni tip nastave. Nadležno lice kompanije, čiji radnici će predavanja da pohađaju će imati u konkretnom slučaju obavezu da sa predstavnikom institucije organizatora precizira kako će časovi biti organizovani i na kojoj lokaciji. Samim tim će se oni dogovoriti i oko toga koliko bi ukupno trebalo korporativni kurda traje, s obzirom na to da su u obavezi i definišu kako će 10 časova programa da bude raspoređeno, to jest na koliko dana. A to znači da korporativna obuka može da traje i kraće nego nastava u grupi za fizička lica, ali i duže od navedenog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako do zvanja RPA developer (Robot programer)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje