Kurs i obuka - Kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi

Najpre bi tema, koja će biti obrađivana u toku ovog stručnog seminara, mogla da bude interesantna nadležnima u sektoru finansija u kompanijama, koje posluju u apsolutno bilo kojoj oblasti. Osim njih, korist od sticanja znanja u vezi sa konkretnom temom, u svakom slučaju mogu da imaju i pojedinci, koji se bave trgovinom akcijama na domaćim i svetskim berzama, odnosno koji u svom poslu imaju dodira sa hartijama od vrednosti. Ipak, uzevši u obzir da od strane zvaničnog organizatora nema navedenih zahteva, koje bi morali da ispune pojedinci, a ukoliko žele da pohađaju specijalizovani seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi, zapravo to znači da svako kome je ova tema zanimljiva iz ma kog razloga, ima i pravo da izvrši prijavljivanje uz maksimalno poštovanje pravila organizatora, kao i da se nakon toga upiše.

Trebalo bi da svaki pojedinačni kandidat, koji želi nastavu da pohađa i da izvrši na prvom mestu prijavljivanje. Za to postoji nekoliko načina u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako da kandidat samostalno bira kako to želi, odnosno kako mu odgovara da to učini. Posle toga će biti u obavezi i da se upiše, kojom prilikom mora biti lično prisutan u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije u našoj zemlji. A isto tako se podrazumeva i da je dužnost svakog prijavljenog da tom prilikom dostavi neophodnu dokumentaciju, s tim da će ga nadležni u prethodno izabranoj poslovnici informisati i o tome koja su dokumenta obavezna prilikom zvaničnog upisivanja pojedinačnih kandidata.

Dostupna je opcija prijavljivanja preko telefona, ali i ona varijanta koja podrazumeva slanje osnovnih podataka o kandidatu na mejl adresu jedne od poslovnica organizatora. Sem toga, na raspolaganju je pojedincima i mogućnost ličnog prijavljivanja, kojom prilikom se očekuje da zainteresovani kandidat dođe lično u prostorije poslovnice institucije organizatora, koja mu je najbliža, odnosno u kojoj bude odlučio da pohađa predavanja. Izuzetno je važno da svaki pojedinac, a bez obzira na koji način odluči da izvrši prijavljivanje navede sve potrebne informacije, pa da osim datuma rođenja, svakako navede u prijavi i ime i prezime, kao i kontakt informacije, budući da će ga ovlašćeno lice konkretne poslovnice institucije organizatora naknadno informisati o svin onim detaljima, koji su vezani za način organizacije časova, te svakako i za princip prema kome će da bude sproveden upis.


Pre nego što nadležni budu informisali prijavljene o ovim detaljima, od svakoga od njih se očekuje i da odluči da li će nastavu da pohađa onlajn ili na klasičan način, odnosno da li mu više odgovara da predavanja prati u okviru poluindividualne nastave, te individualne edukacije ili grupne.

Svaki pojedinačni polaznik, kome iz bilo kog razloga najviše odgovara princip koji podrazumeva online obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi bi trebalo da zna da će u tom slučaju predavanja da pohađa preko sopstvenog kompjutera. Od strane organizatora je pred njih iznet vrlo važan zahtev, a koji podrazumeva da su u obavezi da instaliraju specijalni tip softvera samostalno na konkretni uređaj. Obavezan je polaznik i da osigura stabilnu vezu sa internetom i to za sve vreme trajanja nastave, kao i da koristi račuanr, čije su performanse usklađene sa zahtevima organizatora, a o čemu će svako od njih na vreme da bude informisan. Inače u okviru svake poslovnice ove institucije funkcioniše i tim stručnjaka, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške kandidatima. A to znači da svako od polaznika, koji iz bilo kog razloga ne bude uspeo da samostalno konkretni program instalira ili, jednostavno ima neko pitanje u toku pohađanja časova online, ima mogućnost i da te stručnjake kontaktira, te će od njih i da dobije svu pomoć koja mu je u datom momentu neophodna.

Druga varijanta se odnosi na organizaciju nastave na klasičan način, to jest u okviru prostorija jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Očekuje se, naravno od kandidata da u tom slučaju, kao uostalom i kada je u pitanju online edukacija, odluči kako želi nastavu da pohađa (u okviru grupne, poluindividualne ili individualne), pa će u skladu sa time i da sazna u kojim bi terminima trebalo časove da pohađa.

TESTOVI


Svakako da je u obavezi polaznik i da donese odluku koja se odnosi na način, na koji odluči da prati ili klasičnu ili onlajn edukaciju, ali i o tome da li želi nastavu da pohađa individualno, te u paru ili u grupi.

A na osnovu svih tih informacija će svi oni i biti u prilici da dobiju sve one informacije, koje se na prvom mestu odnose na princip organizacije nastave, uzevši u obzir da se on u određenoj meri razlikuje, a sve isključivo u zavisnosti od toga da li će polaznik časove da pohađa u okviru grupne nastave, sa jedne strane ili će se, ipak odlučiti za varijantu da časove pohađa kroz individualnu, odnosno nastavu u paru, sa druge strane.

Ne samo da postoji razlika u principu organizacije, već je i jasno vidljiva razlika u broju kandidata, koji bi trebalo predavanja da pohađaju. Tako je od strane institucije organizatora određeno da jedna osoba pohađa individualnu nastavu, dok se poluindividualna obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi organizuje za dvoje polaznika, a nastavu u formi grupne treba da pohađaju četvoro polaznika najmanje, s tim da ih u jednoj grupi sme biti prisutno maksimalno osmoro kandidata.

Najstrožiji je način koji se primenjuje prilikom organizacije nastave za grupu kandidata, a na prvom mestu zato što se definisanje termina održavanja časova, kao i datuma početka edukacije, ali i termina sprovođenja predavanja svakako prepušta koordinatoru za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Bitno je napomenuti i da postoji jedno ograničenje, koje se odnosi na definisanje datuma početka nastave u grupi, uzevši u obzir da je neophodno najmanje četvoro kandidata zvanično da se prijave. Zapravo će tek nakon toga moći da bude formirana jedna grupa. Ističemo da nije dozvoljeno odstupanje, što znači da se ništa od onoga što koordinator za nastavu bude prethodno definisao, a po zahtevu bilo kog člana grupe ne sme ni u kom slučaju promeniti.

Postoji mogućnost i da nastavu polaznici pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne. A kako se i jedan i drugi tip edukacije organizuju prema potpuno istovetnom principu, to moramo naglasiti i da se primenjuju posebno fleksibilna pravila organizacije časova. Svaki pojedinačni polaznik će u tom slučaju biti u prilici da se lično sa predstavnicima institucije organizatora usaglasi oko načina sprovođenja obuke. Upravo će on u dogovoru sa kordinatorom za nastavu odabrane poslovnice i sa onim stručnjakom, koji bi trebalo da vodi poluindividualnu ili individualnu obuku, biti u obavezi da definiše najpre kog datuma će odabrana vrsta edukacije da počne. Zatim će oni zajedno da odrede i u kojim će terminima časovi da budu organizovani i u skladu sa kakvom će dinamikom da budu organizovana predavanja u konkretnom slučaju. Zahvaljujući takvom principu organizacije će se oni dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi namenjen jednom polazniku ili onaj koji je predviđen za dvoje njih.

U zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije se nalazi i korporativni kurs. A predviđeno je pravilnikom da u tom slučaju treba vlasnik zainteresovane kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik, da definiše sve što je vezano za organizaciju nastave i to u dogovoru sa ovlašćenim licem u poslovnici institucije organizatora, koju bude pre toga izabrao. Dozvoljena je i promena mesta organizovanja nastave namenjene zaposlenima, a ako bude bila zvanično doneta odluka da je to bolja opcija za zaposlene u toj firmi i naravno, u slučaju da izabrani prostor u okviru tog preduzeća bude bio propisno opremljen, te ako bude mogao u potpunosti da odgovori na zahteve institucije organizatora. Sem toga, predstavnik tog preduzeća će sa nadležnima u okviru konkretne psolovnice institucije organizatora da odredi i kog datuma bi trebalo da startuje nastava tog tipa, ali i u kojim terminima će biti održani časovi. Inače je njihova obaveza i da preciziraju kakva će dinamika da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja, pa će zahvaljujući takvom načinu organizacije definisati i koliko bi ukupno trebalo da nastava namenjena zaposlenima traje.

Nastavni plan i program stručnog kursa - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi

Prvo i osnovno što će tokom ove edukacije saznati prisutni jeste kako se formira cena akcija na tržištu hartija od vrednosti. A zatim će specijalizovani seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi da bude usmeren i na definisanje različitih tehnika proučavanja kako aktuelnih cena, tako isto i obima trgovanja.

Podrazumeva se da će profesor predstaviti različite metode, koje bi trebalo u praksi da budu primenjene u određenim situacijama. A pre svega toga će ukratko da se osvrne i na to od kada datira tehnička analiza i ko je njen tvorac. Tom prilikom će saznati polaznici ko je bio Čarls Dau i zbog čega se on i njegov rad smatraju osnovama takve vrste analize akcija. Nakon toga će predavač da predstavi ukratko i njegov rad i zaključke, te će upoznati prisutne sa takozvanom teorijom Eliotovih talasa.

S obzirom na to da metoda tehničke analize obuhvata različite metode, koje se koriste prilikom praćenja cena i imaju vrlo jasan cilj, a to je precizno sagledavanje toka događaja i ponašanja akcija, to će prvo teoretski, a zatim i praktično predstaviti profesor kako funkcioniše.

U principu, tehnička analiza obuhvata mahom takozvane statističke metode analize, pa je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi predstavi one koje se najčešće u praksi koriste. U tom smislu će prisutni imati priliku da se upoznaju sa upotrebom takozvanih pokretnih proseka, zatim sa trendovima i njihovim utvrđivanjem i praćenjem, kao i sa metodom koja podrazumeva rad sa cenovnim konturama. Sem toga, prisutni će imati mogućnost i da se upoznaju i sa načinom izračunavanja kako oscilatora, tako isto i indikatora, a profesor će im objasniti i šta podrazumeva analiza indikatora strukture, to jest analiza ciklusa.

Biće reči i o tome koje su prednosti tehničke analize cena akcija, te će svakako biti predočeno prisutnima i kada se preporučuje koju metodu koristiti. Naravno da mnoge od tih metoda imaju i određene negativne efekte, pa će i o tome biti reči tokom ove ove stručne obuke.

U principu je upotreba brojnih statističkih metoda, koje uključuje tehnička analiza cena akcija vrlo jednostavna, pa se očekuje da svaki polaznik po završetku ove stručne edukacije može da ih samostalno primeni u praksi.

Inače tehnička analiza zvanično počiva na jednoj vrlo jednostavnoj pretpostavci, a to je da sve informacije koje su poznate u vezi sa cenama akcija i njihovim ponašanjem mogu da budu korišćene kako bi bila analizirana aktivnost tih akcija na tržištu, te da bi sve to moglo da doprinese boljoj proceni cene akcija.

Uz sve do sada pomenuto, profesor će objasniti i da je tehnička analiza specifična po tome što se insistira da bude primenjena u praksi, jer se u većini slučajeva odluke koje budu donete uz korišćenje takve vrste analize smatraju sasvim zadovoljavajućim za poboljšanje poslovanja.

Predviđeno je nastavnim programom, a u skladu sa čijim pravilima će biti sprovedena specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi da prisutnima budu objašnjeni i osnovni principi tvorca ove analize i to kako teoretski, tako isto i praktično. Naravno da će nakon što im bude teoretski predstavljen pojam Elliotovih talasa i pravila, koja taj pojam uključuje, biti prikazani i adekvatni primeri iz prakse.

Naučiće prisutni i kako bi trebalo da bude interpretirana tehnička analiza grafički, a da bi to mogli samostalno da izvrše u svom budućem radu.

A pored već pomenutih metoda, profesor će govoriti i o metodi koja je vezana za pokretne proseke, zatim o onoj koja se tiče izolovanja trenda, a biće predstavljen i pojam cenovnih kontura, odnosno posmatranja obrazaca ponašanja cena.

Ukoliko se od nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford bude zahtevalo da bude organizovan korporativni tip nastave, onda i primeri iz prakse mogu da budu usklađeni sa zahtevima polaznika. Naime, profesor će sasvim sigurno da se potrudi da olakša prisutnima razumevanje ove tematike kroz primere, koji su vezani za polje poslovanja njihove matične kompanije.

Ukoliko bilo koji polaznik, a bez obzira da li je u pitanju fizičko lice ili zaposleni u nekoj kompaniji, bude imao bilo kakvu nejasnoću u vezi sa gradivom, biće mu dozvoljeno da postavi pitanje profesoru primarno u toku završnog predavanja, koje bi trebalo da bude interaktivno. A to znači da će svi prisutni sa predavačem i međusobno razgovarati o prethodno obrađenim temama i nastojati da ih što bolje razumeju, kako bi mogli i u svom daljem poslovanju da ih primenjuju sa uspehom.

Gde će biti organizovan specijalizovani seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi i kada?

Potrebno je na samom početku napomenuti da svako fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik u trenutku prijavljivanja ima obavezu da između svih ponuđenih varijanti izabere upravo onu, koja mu po načinu organizacije najviše odgovara. A biće svako od njih informisan o činjenici da specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi za pojedinačne polaznike može da bude organizovan ne samo u formi grupne nastave, nego isto tako i za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme, jer je u ponudi i individualna nastava i takozvana poluindividualna, poznata i kao nastava u paru.

Kada je u pitanju mesto održavanja nastave, svaki kandidat bira da li želi časove da pohađa u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili mu više odgovara princip, koji se primenjuje prilikom organizacije onlajn nastave.

Samim tim što postoji više mogućnosti za pohađanje ovog stručnog seminara, zahteva se od svakog polaznika da u momentu zvaničnog prijavljivanja nadležnima u okviru bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije navede gde želi nastavu da pohađa i koji od svih pomenutih načina organizacije mu najviše odgovara. A u skladu sa time će kandidat da dobije i informacije o svim detaljima, koji su vezani za princip organizacije konkretnog tipa kursa.

U svakom slučaju je predviđeno pravilnikom da svaki polaznik mora da odluči i gde želi nastavu da pohađa i prema kom principu od svih, koji se nalaze u ponudi, pa će u skladu sa tim da dobije i sve neophodne informacije. Pored ostalog će saznati kog datuma bi trebalo da počne specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi, zatim u kojim će terminima da budu organizovani časovi, te kako će biti raspoređen nastavni fond i koliko bi ukupno trebalo dana edukacija da traje.

Ali da krenemo od početka... Uzevši u obzir da je u ponudi i individualna i grupna, ali i poluindividualna nastava, to važe različita pravila organizacije za svaku od njih, a svakako je različit i broj polaznika, odnosno kandidata koji treba da pohađaju predavanja. Da naglasimo odmah da u jednoj grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi, zatim da dvoje njih treba da pohađaju takozvanu poluindividualnu nastavu, a sasvim logično, jedan kandidat pohađa individualni tip edukacije.

Ipak, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da se različita pravila organizacije primenjuju sa jedne strane kod nastave u grupi, a sa druge kod individualnog i poluindividualnog tipa obuke. Jednostavnije govoreći, kada je u pitanju individualni seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi, biće primenjena potpuno ista pravila kao i kada ovoj edukaciji treba dvoje kandidata da pristupe, odnosno kada se organizuje poluindividualni tip nastave. Međutim, ako kandidat izrazi želju da predavanja pohađa u formi grupne obuke, drugačija pravila organizacije će biti primenjena.

U principu se na vrlo slobodan način organizuje individualna nastava, uzevši u obzir da u tom slučaju polaznik, koji bude odlučio predavanja po tom principu da pohađa, ima obavezu da sve što je vezano za organizaciju časova direktno sa nadležnima i precizira. Zapravo se radi o tome da će u tom slučaju polaznik biti u obavezi da se na prvom mestu sa nadležnim predavačem, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici institucije organizatora, u kojoj se prijavio i upisao pre toga, usaglasi oko način organizacije predavanja. Najpre će biti u obavezi da oni zajedno definišu kog datuma bi trebalo da počne individualna nastava. A posle toga je njihova obaveza i da odrede kako termine, u kojima bi trebalo predavanja u tom slučaju da budu organizovana, isto tako i raspored časova. Sama činjenica da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da polaznik u tom slučaju precizira i raspored predavanja će dovesti do toga da će se on sa nadležnima usaglasiti i oko trajanja takozvane nastave jedan na jedan, to jest individualne.

Kao što smo već pomenuli, istovetna pravila organizacije će da budu primenjena i kada kandidat bude doneo odluku da nastavu pohađa u formi takozvane poluindividualne, odnosno u društvu još jedne osobe. Sasvim je logično, da će u tom slučaju i jedan i drugi polaznik da budu u obavezi sve prethodno pomenute detalje da definišu direktno sa nadležnima u okviru odabrane poslovnice institucije organizatora.

A svaki pojedinačni polaznik, koji bude želeo u formi grupne nastave da pohađa ovaj specijalizovani seminar će najpre morati da bude naročito strpljiv. Naime, radi se o tome da je prethodno određeno tačno koliko ljudi u tom slučaju treba predavanja da prate, pa je i sasvim logično naveden zahtev da 4 osobe najmanje moraju u okviru određene poslovnice da budu prijavljene, da bi grupa bila oformljena, to jest da bi bio ispunjen osnovni zahtev organizatora, a kako bi mogla da bude sprovedena nastava prema takvom principu. Dakle, nakon što minimalno 4 osobe prijavu budu izvršile, obaveza je ovlašćenog koordinatora za nastavu u toj poslovnici da odredi na prvom mestu kog datuma će početi obuka. A podrazumeva se i da će precizirati na koji način će časovi u konkretnom slučaju da budu održani, kao i u kojim terminima, s tim što se na nivou celokupne institucije organizatora prethodno odlučuje o trajanju nastave u grupi. Upravo to i jeste jedina informacija, koja će da bude u trenutku prijavljivanja na raspolaganju kandidatima. Inače je u pitanju izuzetno strog princip organizacije nastave, pa u tom smislu pomenuta obrazovna institucija ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih izmena. Svaki prijavljeni polaznik će biti informisan detaljno o tome, pa ako on iznese zahtev za promenom nekog segmenta, obaveza organizatora jeste da to ne prihvati, pošto tako nalažu pravila.

Uz to bi trebalo naglasiti i da pravilnik navedene obrazovne institucije podrazumeva da svaki tip edukacije od pomenutih može da bude održan na dva načina. Iz tog razloga se očekuje da prijavljeni odaberu da li će grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu da pohađaju putem računara ili im više odgovara princip, koji podrazumeva klasično sprovođenje časova, a u okviru prethodno izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije.

Obavezan je kandidat da koristi sopstveni računar za pristup predavanjima, a ukoliko ga interesuje online obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi. Konkretni uređaj mora da ima odgovarajuće performanse, s tim što se podrazumeva da će svaki kandidat biti informisan o karakteristikama, koje izabrani kompjuter mora da zadovolji. Isto tako je važno da veza sa internetom bude stabilna na mestu, na kome polaznik bude odlučio da boravi u toku trajanja ove obuke. Najznačajnije je da za sve vreme trajanja nastave ne postoji ometanje, odnosno da kvalitet edukacije bude na visokom nivou. Nastava će u tom slučaju biti praćena preko posebne vrste softvera, te se podrazumeva da je obaveza svakog kandidata da taj program instalira na sopstveni kompjuter. Uzevši u obzir da se celokupan postupak ne smatra naročito zahtevnim, to bi kroz instalaciju programa trebalo svaki polaznik samostalno da prođe bez ikakvih poteškoća. Međutim, u određenim slučajevima kandidati imaju pitanja ili nejasnoće, tako da će im biti omogućena i pomoć IT stručnjaka. Naime, u predstavništvu institucije organizatora u apsolutno svakom većem ili manjem gradu postoji i IT sektor. A stručnjaci koji su u okviru tog odeljenja zaposleni imaju obavezu da svakom kandidatu pomognu da reši bilo kakav problem, ako na njega naiđe ili u toku postupka instalacije programa ili dok predavanja putem interneta bude pratio.

Inače se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze kako u svim većim gradovima, isto tako i na teritoriji mnogih manjih gradova. Samim tim će kandidatima, kojima odgovara da nastavu pohađaju prema klasičnom principu, biti prilično jednostavno da pronađu predstavništvo Akademije Oxford, koje im je fizički najbliže, a ako odluče da nastavu pohađaju na takav način. Sasvim je jasno da će u tom slučaju predavanja biti organizovana u okviru prostorija jedne od poslovnica.

Samim tim što je tematika, kojom se u osnovi bavi specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi zanimljiva, to i na osnovu iznetih zahteva može biti organizovana i takozvana korporativna edukacija. U pitanju je specifičan tip nastave zato što isključivo prethodno tačno određeni broj radnika bilo kog preduzeća treba da pristupe praćenju časova. A da bi oni to mogli da učine, potrebno je da nadležno lice tog preduzeća ostvari kontakt sa predstavnikom institucije organizatora, pa da se oni usaglase oko lokacije održavanja časova i svih ostalih detalja, koji su vezani za sprovođenje nastave. Kada je u pitanju mesto održavanja korporativnog seminara, tada važi pravilo da može biti dozvoljeno radnicima da u okviru svog matičnog preduzeća časove pohađaju. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno, prvo mora nadležno lice te kompanije da iznese zvaničan zahtev predstavniku institucije organizatora o promeni lokacije održavanja nastave, a zatim i da ispuni sve zahteve institucije organizatora, koji su vezani za opremljenost samog prostora. Zapravo jedino na taj način može biti dozvoljeno vršenje izmena vezano za mesto sprovođenja časova u konkretnom slučaju. Obaveza je klijenta, odnosno predstavnika jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, da zajedno definišu i sve ostale detalje. Na prvom mestu se misli na određivanje datuma početka nastave za zaposlene, a potom i na definisanje tačnih termina, u kojima će časovi da budu održani. Sem toga, u obavezi su predstavnik institucije organizatora i klijent da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, pa će tako zajedno odlučiti i o trajanju korporativnog tipa edukacije. U skladu sa pravilima institucije organizatora, svaki polaznik, to jest član kolektiva zainteresovane kompanije, će na propisan način naknadno da dobije informacije o svim pomenutim detaljima.

Koliko će trajati stručna obuka i kurs - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi?

Prema zvaničnom pravilniku institucije organizatora, a u vezi sa načinom organizacije ove stručne edukacije, istaknuto je da isključivo polaznici kojima najviše odgovara praćenje nastave u grupi, ranije imaju mogućnost da od organizatora dobiju sve neophodne informacije, a najpre one koje se odnose na trajanje tog tipa nastave.

Informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi za grupu polaznika će oni dobiti u momentu prijavljivanja, to jest upisivanja. A sve ostale informacije će im biti na raspolaganju nakon što koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice bude bio u prilici da ih odredi, to jest nakon što se četvoro polaznika najmanje prijave, te tako bude ostvaren zahtev za početak nastave te vrste.

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi ukupno 12 časova. U slučaju grupne nastave će taj broj časova da bude raspoređen na 3 sedmice. A detalje o rasporedu časova i o datumu početka nastave, odnosno o terminima održavanja predavanja će saznati svaki član konkretne grupe pošto bude bio prethodno pomenuti uslov ostvaren, to jest nakon što grupa od minimalnog broja članova u toj poslovnici bude bila formirana.

Kada je u pitanju specijalizovani seminar - kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi namenjen jednom polazniku, biće primenjena istovetna pravila organizacije kao i kada nastavu treba dvoje njih da pohađaju. Tom prilikom će zainteresovani kandidati biti u obavezi da se usaglase sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu o tome na koji način bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Samim tim će i biti u prilici da zajedno definišu koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru, odnosno ona koju će da pohađa samo jedan kandidat, a koja je iz tog razloga i poznata kao nastava jedan na jedan.

Princip organizacije korporativne obuke je vrlo sličan, pa će se u tom slučaju zainteresovano lice, to jest predstavnik određene firme o načinu sprovođenja časova za određeni broj zaposlenih u tom preduzeću, dogovarati sa nadležnima u okviru jedne od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uz određivanje mesta na kome će biti kurs organizovan, njihova je obaveza i da precizno definišu sve ostale detalje, pa i dinamiku po kojoj će biti sprovedeni časovi, te će tako odrediti i koliko bi ukupno trebalo taj vid edukacije da traje. Nakon toga će o svemu definisanom i informisati zaposlene u tom preduzeću, koji bi trebalo predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše tehnička analiza cena akcija u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje