Stručni kursevi i obuke - Ekonomija i finansije

Mnoge osobe koje su u kompanijama različitih profila zaposlene na menadžerskim pozicijama moraju biti angažovane na različitim poljima, a kako bi na taj način obezbedili prosperitet matičnoj firmi i time, u velikoj meri poboljšali i svoj poslovni status, ali i ojačali finansijsku moć. A kako su brojne kompanije okrenute poslovanju na međunarodnom nivou, sasvim je logično i što se sve veća pažnja usmerava na edukaciju menadžerskog tima upravo u oblasti međunarodne ekonomije.

Kurs i obuka kako postati preduzetnik - upoznavanje polaznika sa svim prednostima i manama samostalnog vođenja posla, jednodnevna obuka, radionice sa primerima iz prakse. U doba kada nijedan posao nije siguran, ni malo nije jednostavno voditi svoj posao, to je činjenica.

Bez obzira da li se već bavite određenim poslom ili, jednostavno imate određenu ideju za pokretanje biznisa, odnosno želite da pokrenete neki posao a da još uvek ne znate koji tačno, svakako je neophodno da posedujete znanja koja će vam omogućiti da postanete preduzetnik ili da razvijete svoj posao do maksimuma.

Vođenje poslovnih knjiga, je zanimanje koje je jako odgovorno, zahtevno ali i isplativo. Bez obzira da li se ovim poslom bavite u okviru specijalizovane agencije ili u okviru sektora neke firme, posao je isti, i od njega često zavisi zakonito i valjano poslovanje cele firme.

Bilo ko ko je u potrazi za poslom u današnje vreme, sigurno među mnogobrojnim oglasima primetio i da se vrlo često traže osobe koje su zainteresovane za posao terenskog komercijaliste. A velika je prednost ovog zanimanja u tome što kandidat obično nema fiksno određeno radno vreme, ali je isto tako i mana što obično radi na procenat, mada terenski komercijalista može sa svojim poslodavcem da sklopi i ugovor o radu pod drugim uslovima, te da se sa njim dogovori o fiksnoj zaradi i sličnim detaljima.

Svi oni kandidati koji žele da pohađaju početni ili napredni kurs za knjigovodstvo koji organizuje Akademija Oxford imaju mogućnost da se osim za pohađanje grupne nastave odluče i za takozvanu individualnu nastavu.

Kada polaznik savlada osnovna znanja iz oblasti knjigovodstva, što može da učini u okviru početnog kursa knjigovodstva, koji takođe organizuje Akademija Oxford za sve zainteresovane polaznike, može da pređe na naredni nivo, odnosno da upiše naprednu obuku knjigovodstva.

Ako se još uvek dvoumite da li treba da pohađate početni kurs knjigovodstva koji organizuje Akademija Oxford, znajte da ovu obuku vode vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, koji će na najbolji mogući način svim polaznicima preneti sva znanja koja su stekli okom svog dugogodišnjeg rada u struci.

Koliko je računovođa bitan za jednu firmu jasno govori i podatak da gotovo svaka kompanija koja drži do visokog kvaliteta poslovanja ima zaposlenog i računovođu, ali vrlo često i čitav sektor računovodstva, u kome pored ostalih rade i oni. Zapravo se smatra da je računovodstvo oslonac svake kompanije, a nevezano za to čime se ona bavi i da li spada u red srednjih, manjih ili većih preduzeća.

Iako su nekada sekretarske poslove u kompanijama koje su primarno usmrene na poslove uvoza i izvoza obavljale osobe koje su kvalifikovane samo za klasične administrativne poslove, vremenom se javila potreba za novom vrstom ovog zanimanja, koja je postala poznata kao poslovni sekretar u spoljnoj trgovini.

Mnoštvo obaveza, kojima su izloženi današnji rukovodioci, dovela je do potrebe za angažovanjem ove vrste kadrova. Poslovni asistent, je zadužen za organizaciju vremena i poslova svoga nadređenog.

Svaka osoba koja želi da stekne osnovna znanja koja se odnose na sprovođenje stručne ekonomske analize, odnosno koja je zainteresovana da pohađa kurs koji je sa posebnom pažnjom osmišljen mora da ima makar osnovnu računarsku pismenost, sa akcentom na dobrom poznavanju korišćenja Microsoft Excel programa.

Svima koji žele da se bave knjigovodstvom ili već imaju iskustva u tome, a sada žele da se specijalizuju upravo za vođenje knjiga za preduzetnike je namenjena specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva.

Sa osnovnim karakteristikama oporezivanja na međunarodnom nivou će se upoznati svako koga interesuje kurs i obuka za međunarodno oporezivanje, a koja se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford, kao i online, kada polaznici imaju mogućnost da predavanjima pristupe kroz virtuelne učionice.

Kurs i obuka za finansijsko upravljanje je osmišljena od strane stručnjaka koji su, na prvom mestu ovlašćeni za poslove interne revizije i odlično su upoznati sa materijom, a sprovođenje nastave ima za cilj da svima koji su zainteresovani omogući da steknu najbolja znanja koja su vezana za posao upravljanja finansija u različitim sektorima.

Sa osnovnim ciljem da svima koji su zainteresovani omogući da se upoznaju sa pravilima vezanim za analizu profitabilnosti, odnosno sa postupkom pravilnog upravljanja njome, a u okviru određene kompanije je i osmišljena stručna obuka i kurs - kako se vrši analiza profitabilnosti koju organizuje Akademija Oxford za sve zainteresovane i to u svim svojim poslovnicama.

Svaka osoba koja je zaposlena u upravi bilo koje kompanije, odnosno koja je angažovana u odboru određene korporacije, bi trebalo da bude upoznata sa finansijskim aspektom, a upravo ta znanja svima koji su zainteresovani i nudi specijalizovani kurs i obuka za uspešno vođenje korporativnih finansija.

Ukoliko želite da steknete zvanje koje je na aktuelnom tržištu rada u celom svetu jedno od najtraženijih, ali ujedno i najplaćenijih, onda je specijalizovani kurs i obuka za brokera najbolji izbor.

Osnovna znanja koja se odnose na procenjivanje vrednosti kako nekog preduzeća, tako i celokupnog kapitala u okviru njega će steći svaka osoba koja se odluči da pohađa kurs koji su osmislili brojni stručnjaci čija je to specijalnost.

Specifične oblasti u okviru bankarstva su predmet izučavanja sa kojim najpre prisutne upoznaje kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo, a pohađanje nastave omogućuje zainteresovanim polaznicima da se specijalizuju za pružanje bankarskih usluga u navedenim oblastima, a kako bi značajno poboljšali svoj poslovni imidž.

Edukacija koju u ponudi ima Obrazovni centar Akademije Oxford je na prvom namenjena svim onim osobama koje žele da se zaposle na poziciji menadžera, a primarno na onoj koja je vezana za oblast finansija, kako bi primenom pravila takozvanog upravljačkog računovodstva mogli da poboljšaju vođenje i određenog sektora i celokupnog preduzeća.

U ciljnu grupu osoba kojima je kurs i obuka - šta je poreska optimizacija namenjena spadaju najpre računovođe i finansijski, odnosno poreski savetnici, ali i one osobe koje su zaposlene na radnom mestu menadžera finansija, te generalno svako ko u određenoj firmi obavlja poslove u odeljenju finansija.

Sa osnovnim pojmovima u oblasti investiranja, a sa akcentom na oblast građevinarstva će specijalizovani kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva da upozna zainteresovane polaznike.

Na prvom mestu naglašavamo da je kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom namenjena za sve one pojedince koji su zaposleni na poziciji finansijskog menadžera, to jest za osobe koje obavljaju rukovodeće poslove u okviru finansijskog sektora u nekom preduzeću, ali da edukaciju svakako mogu pphađati i svi ostali koji žele da se upoznaju sa pojmom obrtnog kapitala, te da nauče na koji način funkcioniše upravljanje njime.

Bez obzira da li je neko zaposlen na poziciji finansijskog kontrolora, odnosno direktora finansija ili je u okviru određene kompanije zadužen za poslove planiranja, te zauzima visoku poziciju u sektoru menadžmenta, trebalo bi da zna da je obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću upravo njemu namenjena.

Ko god želi da se upozna sa pojmom nematerijalnih sredstava, kao i sa načinom na koji se pristupa proceni njihove vrednosti, a zaposlen je u preduzeću bilo koje strukture, odnosno u sektoru finansija, a na menadžerskoj poziciji u bilo kojoj instituciji koja posluje u oblasti finansija, može da pohađa specijalizovanu vrstu edukacije, koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi.

Sobzirom na to da je tržište nekretnina jedno od najbrže rastućih u savremeno doba, te da se u okviru njega neprekidno menjaju propisi i zahtevi kako klijenata, tako i samog tržišta, napominjemo da se upravo iz tog razloga i sprovodi specijalizovani kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine.

Iako je određeno da je kurs i obuka - osnove oporezivanja na prvom mestu osmišljena da osobama koje su u sektoru finansija neke kompanije zaposlene na rukovodećim pozicijama omogući da steknu osnovna znanja u oblasti oporezivanja, činjenica je da ovu edukaciju može da pohađa svako ko ima interesovanja da se sa znanjima iz te oblasti upozna.

Očekuje se da apsolutno svako koga obuka i kurs za izradu poreskog bilansa interesuje, poseduje određena znanja iz oblasti računovodstva, tako da je i predviđeno da na prvom mestu edukaciju pohađaju ovlašćene računovođe i šefovi računovodstva.

Svi koji su zaposleni kao direktori ili, pak menadžeri prodaje, odnosno finansijski direktori, te eventualno neko ko je u određenoj kompaniji zadužen za izvršenje poslova planiranja proizvodnog ili poslovnog procesa ili za segment analitike u okviru konkretne organizacije, bi trebalo da pristupe praćenju ove specijalno osmišljene obuke.

Direktor preduzeća bilo koje veličine, odnosno osoba koja je zaposlena na poziciji direktora sektora marketinga ili ljudskih resursa, kao i menadžeri angažovani u različitim sektorima, a primarno u odeljenju marketinga i računovodstva, bi trebalo da se upoznaju sa pojmom kreativne ekonomije, a kako bi ga što bolje primenjivali u praksi sa ciljem poboljšanja poslovanja.

U principu, specijalizovana obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan je namenjen svakom pojedincu koji ima želju da nauči na koji način se pristupa profesionalnoj izradi investicionih poslovnih planova, a kako bi time uticao na unapređivanje svog i poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen.

Iako bi to trebalo da spada u domen njihovog rada, činjenica je da stručnjaci koji su zaposleni u službama računovodstva u okviru kompanija, odnosno svi oni koji su zaduženi za obavljanje poslova kontrole finansijskog toka, kao i njegovog planiranja i analize, svakako treba da budu upoznati i sa ovim specifičnim načinom planiranja i upravljanja novčanim tokovima u preduzeću.

Kada neko bude rešio da se u ovoj oblasti edukuje, biće neophodno da izvrši zvaničnu prijavu, te da nakon toga dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i priloži svu dokumentaciju, kako bi bio upisan.

Uz znanja koja se odnose na dugoročno rezervisanje, to jest na efekte koje ono ispoljavana kako na finansijsko, tako i na poresko izveštavanje, polaznici ovog specijalizovanog seminara će imati prilike da se upoznaju i sa efektima koje potencijalna sredstva, ali i potencijalne obaveze imaju na te vrste izveštavanja.

Glavni cilj koji ima specijalizovani seminar za računovodstveno planiranje jeste da kvalifikovanim računovođama i knjigovođama, primarno, ali i menadžerima koji su zaposleni u finansijskom sektoru određenog preduzeća, te svima koji žele da se upoznaju sa pojmom budžetiranja, omogući da to učine na najbolji način.

Institucija organizatora je predvidela da specijalizovani seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom pohađaju lica zaposlena na višim pozicijama u odeljenju finansija određene kompanije, ali i ovlašćene računovođe, te sve one osobe koje imaju potrebu zbog zadataka radnog mesta koje obavljaju da se u pomenutoj oblasti edukuju.

Svakako je predviđeno da osobe koje zanima specijalizovani kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje imaju određeni nivo znanja vezano za finansijske izveštaje, tako da se primarno praćenje ove edukacije preporučuje svakome ko je u nekoj firmi zaposlen u sektoru finansija. Podrazumeva se, naravno da bi nastavi trebalo da prisustvuju i svi članovi upravnog odbora firme.

Sa načinom na koji funkcioniše takozvano kapitalno budžetiranje je poželjno da se upoznaju sve one osobe koje su primarno zaposlene u finansijskim odeljenjima različitih kompanija, to jest koje su zadužene za obavljanje računovodstvenih radnji, ali i lica koja su najpre dužna da se bave procesom kontrolinga u organizaciji bilo koje vrste, te uopšteno govoreći, apsolutno svako koga pomenuta oblast zanima.

Svi koji su zaposleni kao direktori ili, pak menadžeri prodaje, odnosno finansijski direktori, te eventualno neko ko je u određenoj kompaniji zadužen za izvršenje poslova planiranja proizvodnog ili poslovnog procesa ili za segment analitike u okviru konkretne organizacije, bi trebalo da pristupe praćenju ove specijalno osmišljene obuke.

Uzevši u obzir da je pojam faktoringa relativno nov na našem tržištu, to se javila potreba da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa.

Iako je stručna obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 osmišljen da, na prvom mestu svim osobama koje su u okviru ralunovodstvenog i finansijskog sektora kompanija zaposlene.

Za ovu vrstu edukacije je ciljna grupa vrlo široka, uzevši u obzir da bi, uopšteno govoreći trebalo nastavu da prati svako ko je, najpre zaposlen u finansijskom odeljenju određene kompanije.

Budući da su primarno računovođe, odnosno knjigovođe zadužene za izradu finansijskih izveštaja, to su i primarno ljudi koji se tim poslovima bave svrstani u ciljnu grupu osoba kojima je specijalizovani kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja.

U principu, svako ko u okviru radnog mesta na kome je zaposlen ima obavezu da se bavi kreiranjem finansijskih izveštaja, je pozvan da pohađa specijalizovani seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja.

Nevezano za to da li je neko koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) kvalifikovan da samostalno obavlja računovodstvene poslove ili je zaposlen u nekoj kompaniji.

Svako ko ima dodira sa finansijskim sektorom je, u suštini pozvan da pohađa specijalizovani seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti.

Tema koju obrađuje specijalizovana obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je naročito zanimljiva osobama koje su kvalifikovane za obavljanje računovodstvenih poslova.

Čak i ako osoba koju interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoruevi u ovom trenutku nije zaposlena u bankarskom sektoru.

Budući da specijalizovana obuka i kurs - MSFI za MSP obrađuje primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i to kako od za mala, tako i za srednja pravna lica.

Najjednostavnije rečeno, specijalizovani seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva bi trebalo da pohađa svako ko je zaposlen u bilo kojoj banci, odnosno onaj ko je kvalifikovan za obavljanje brokerskih i procentiteljskih poslova.

Kako ona lica koja su zaposlena u finansijskom sektoru različitih kompanija, tako i ona čije je radno mesto vezano za sektor skladišta ili komercijale, su pozvana da pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine.

Sa pravilnom primenom računovodstvenog standarda MRS 19 će, naravno da se upozna svako ko bude doneo odluku da specijalizovani seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 pohađa

Pored samostalnih računovođa, predviđeno je da stručni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 treba da pohađaju i ona lica koja u okviru određene firme imaju dužnost da sastavljaju finansijske izveštaje.

Prema pravilima je definisano da se odredbe računovodstvenog standarda MRS 2 prvenstveno primenjuju na zalihe, te je stoga i naglašeno da bi kvalifikovani eksterni.

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je vrlo važna i za nju su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u okviru pravne službe neke kompanije.

Neophodno je da svako ko je u nekoj banci angažovan u okviru pravne službe ili u onom odeljenju koje je specijalizovano za upravljanje kolateralima.

Svako ko posluje u današnje vreme bi trebalo da zna koliko su projekti važni i koliko je bitno dobro isplanirati svaki segment, a primarno njegovo finansiranje.

Samo određeni privredni subjekti imaju obavezu da se pridržavaju pravila vezana za akcizno oporezivanje, pa se samim tim i grupa osoba kojima je specijalizovani kurs i obuka.

Ovlašćene računovođe, kao i osobe koje su kvalifikovane za revizorske i proceniteljske poslove, su pozvane da pohađaju specijalizovani seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti.

Jasno je da osobe koje su u oblasti kontrolinga zaposlene predstavljaju svakako ciljnu grupu ove edukacije, s tim da je specijalizovani kurs i obuka.

Primarno ovlašćene računovođe, a zatim i lica koje su kvalifikovana za obavljanje poslova kontrole su svrstana u ciljnu grupu kandidata kojima je stručna obuka i kurs.

Kako je u pitanju specifična vrsta analize, koja se sprovodi da bi bio kreiram izveštaj ove vrste, to je na prvom mestu naglašeno da je stručni kurs i obuka.

Čini se da je poreska politika Republike Srbije značajno uznapredovala, budući da se sve više pažnje obraća i na transferne cene, tako da postoji potreba da se određena lica u toj oblasti i edukuju.

Proces koji je vezan za vrednovanje kompanije je jako važno da poznaju, primarno finansijski direktori, ali i osobe koje su zaposlene u menadžmentu neke firme.

Najpre su direktori odeljenja finansija u kompanijama bilo koje strukture pozvani da pomenutu edukaciju pohađaju, a isto tako je specijalizovani kurs i obuka.

Bilo koja osoba koja je specijalizovana za bavljenje poslovima interne revizije u različitim bankama ili ona koja je kvalifikovana za vršenje eksterne revizije bi.

Kako je sve važnije da se u kompanijama različite strukture primenjuju pravila koja se tiču interne revizije, jasno je koliko je važno da svi zainteresovani pohađaju specijalizovani seminar za implementaciju interne revizije u firmama.

Specijalizovani kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda je primarno kreiran sa ciljem da osobama koje su na rukovodećim pozicijama u oblasti interne revizije.

Primarno je specijalizovani kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa osmišljena da apsolutno svakome ko ima želju da detaljno ovlada ovim postupkom, a zaposlen je na menadžerskoj poziciji u određenoj kompaniji, omogući da to uradi na apsolutno najbolji način i uz vrlo povoljne cene.

Specijalizovani kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija je namenjena osobama koje vode određenu, zatim stručnjacima koji su zaposleni u sektoru finansija, ali i svim menadžerima neke kompanije, te onim licima koja su u bankama zaposlena na menadžerskim pozicijama, a zaduženi su za korporativne klijente.

Specijalizovani seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme je, primarno namenjen onim licima koji su vlasnici malih, ali i srednjih preduzeća različite organizacione strukture, a koji su procenili da je neophodno da učine nešto kako bi poslovanje svojih firmi podigli na viši nivo.

Direktori kompanija koje posluju u različitim oblastima, to jest njihovi vlasnici, ali i one osobe koje su zaposlene na nadležnim funkcijama u sektoru finansija, kao i menadžeri sektora su primarno svrstani u ciljnu grupu lica kojima je namenjena stručna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda.

Najpre je specijalizovani seminar za naprednu finansijsku analizu osmišljen da zaposlenima u bankama pomogne da steknu znanja u konkretnoj oblasti, ali ovu edukaciju bi trebalo da pohađa i svako ko u toku obavljanja svog posla ima dodira sa oblašću finansija, a bez obzira da li je nadležan u finansijskom sektoru određene firme ili je u njemu zaposlen.

Uz lica koja su zadužena za vođenje kompanije, u ciljnu gruupnu osoba kojima je namenjen specijalizovani seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju su svrstane i knjigovođe, kao i ovlašćene računovođe, ali i advokati i generalno govoreći, svi oni koji eventuano imaju dodora sa ovom temom ili žele da je bolje upoznaju.

Apsolutno svaka osoba koja je zaposlena u finansijskom sektoru neke kompanije, a primarno ona lica koja su u tom odeljenju na rukovodećim pozicijama zaposlena, su pozvani da pohađaju specijalizovani seminar za tehničku analizu tržišta finansija.

U principu, svako ko iole ima znanja u oblasti finansija ili je zaposlen u nekoj firmi koja posluje u oblasti osiguranja, a ima želju da se upozna i sa savremenim aktuarstvom, bi trebalo da se odluči da prati specijalizovani seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo).

Sasvim se logično nameće da je stručni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 na prvom mestu namenjen osobama koje su se kvalifikovale za računovođu, ali i svima onima koji su specijalizovani za poslove poreskog savetovanja.

Ako se neko bavi knjigovodstvenim poslovima ili je zaposlen na radnom mestu računovođe, svakako bi valjalo da pohađa specijalizovani seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila.

Svi koji su u finansijskom sektoru određene kompanije zaposleni, ali i lica koja su specijalizovana za poslove finansijskog analitičara, odnosno računovođe i knjigovođe, su primarno osobe kojima je i namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, s tim da nastavu mogu da pohađaju i svi koji poseduju određena znanja iz oblasti finansija, a na taj način hoće da ih unaprede.

Kako je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, jasno je da je njegovo praćenje predviđeno, na prvom mestu za bankarske službenike, ali i za sva ona lica koja su u nekoj kompaniji zaposlena u sektoru finansija, te za osobe koje imaju želju da se informišu o načinu zaštite u ovom slučaju.

Svako ko je u nekoj banci zaposleni na rukovodećim pozicijama, ali i onaj čiji zadaci radnog mesta navode da je potrebno da se upozna sa ovom oblašću, je svakako pozvan da pohađa stručni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu.

Važno je napomenuti da se u zvaničnoj ponudi svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i nastava, koju treba da pohađaju polaznici pojedinačno i ona, koje je prvenstveno namenjena radnicima u nekom preduzeću.

Apsolutno svakome ko se bavi knjigovodstvom ili računovodstvom bi trebalo da je poznato koliko je potrebno da se načinjena greška u radu ispravi, te ne čudi što se za praćenje ove edukacije odlučuju čak i iskusni stručnjaci, pošto se greške zaista mogu svakome potkrasti.

S obzirom na to da je poznato da takozvana cirkularna ekonomija ima za cilj da objedini sistem upravljanja otpadom i ekonomski aspekt poslovanja, to sasvim slobodno možemo reći da je stručni kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije namenjen radnicima u onim preduzećima, koja na neki način imaju dodira sa postupkom upravljanja otpadom.

Pre nego što napomenemo ko spada u ciljnu grupu, moramo naglasiti da stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja uključuje i deo koji je vezan za rad na računaru, tako da se od svakog prijavljenog očekuje i da je prethodno stekao adekvatna znanja vezano za rad u programu Microsoft Excel.

Uzevši u obzir da je navedeni program finansiranja isključivo usmeren na oblast privrede, to se i navodi da je specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME na prvom mestu namenjen upravo zaposlenima na rukovodećim pozicijama u preduzećima, koja mogu aplicirati za njih, budući da posluju u konkretnim privrednim granama.

Ne samo da bi sa ovom tematikom trebalo da se upoznaju vlasnici kompanija, odnosno direktori, već i svaki stručnjak koji je zadužen za vođenje odeljenja finansija, a nevezano za to u kojoj oblasti njegova firma da ostvaruje svoje poslovanje.

Samim tim što se radi o temi koja je baš uskostručna, to je i navedeno da je specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja primerno kreiran sa ciljem da finansijskim menadžerima omogući upoznavanje sa ovim postupkom, koji je izuzetno značajan za poslovanje sektora kojim upravljaju, odnosno za uspešno poslovanje cele kompanije.

Da bi ovlašćeni službenik u preduzeću, koje koristi budžetska sredstva moglo da se propisno pripremi i ispuni zahteve ove državne inspekcije, potrebno je da sa njenim radom bude upoznat.

Sa ciljem da svima koji imaju potrebu da uspešno realizuju bilo kakav projekat omogući da se bliže upoznaju sa najboljim načinom za finansiranje, se i organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga).

Osnovna tema kojom se ova specijalizovana edukacija bavi može da bude interesantna prvenstveno osobama, koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama u firmama bilo koje veličine i strukture, a koje su fokusirane na proizvodnju.

Podatak da se naročito na svetskim berzama može dobro zaraditi više nije tajna, ali da bi to neko mogao da učini, on mora od strane vrhunskih stručnjaka za tu oblast poslovanja da bude informisan o tome na koji način berzansko poslovanje funkcioniše, te da se upozna sa osnovama takozvanog investicionog menadžmenta.

Neophodno je da budu ostvareni osnovni uslovi, a da bi određena kompanija mogla da aplicira za sredstva iz fondova Evropske Unije, koja su bespovratna.

Na prvom mestu nadležnima u onim firmama, koje vrše ili izvoz ili uvoz bilo koje robe je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje.

Kako je tema ove edukacije specifična i usko stručna, to možemo slobodno reći da je specijalizovani kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou namenjen prvenstveno onim osobama koje su zaposlene u kompanijama usmerenim na međunarodno poslovanje.

Vrlo je interesantna tematika ove edukacije prvenstveno finansijskim konsultantima i knjigovođama, odnosno računovođama, ali i osobama koje su zaposlene na poziciji poreski savetnik, s tim što je stručna obuka i kurs - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja namenjena i nadležnima u sektoru finansija, ali i privatnim preduzetnicima, odnosno vlasnicima i direktorima preduzeća.

Da su savremena sredstva komunikacije vrlo važna i u poslovnoj, ali i u privatnoj sferi, toga su verovatno sada već svi svesni, pa je potrebno iskoristiti sve njihove prednosti.

Pored direktora, odnosno vlasnika kompanija, kao i privatnih preduzetnika, specijalizovani seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) bi trebalo da pohađaju i svi koji su u finansijskom sektoru preduzeća zaposleni i to prvenstveno na upravljačkim pozicijama.

Sa ciljem da zaposlenima u finansijskom sektoru, a prvenstveno onima koji su zaduženi za menadžerske poslove, odnosno za upravljanje tom oblašću u kompanijama bilo koje strukture i oblasti poslovanja je kreiran specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja.

Sam naziv ove specijalizovane edukacije jasno ukazuje na to da je ona namenjena svima, koji posluju u oblasti računovodstva i finansija, odnosno koji se bave knjigovodstvom.

Kako privatnim preduzetnicima, tako isto i nadležnima u sektoru finansija je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare.

Kako postoje brojne nedoumice, vezano za čitanje, odnosno tumačenje, a samim tim i razumevanje svega što je navedeno u finansijskim izveštajima, to postoji potreba da osobe koje su u direktnom dodiru sa finansijama u različitim kompanijama budu upoznate sa tematikom specijalizovane edukacije, koju u toku cele kalendarske godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford, a na više od 20 lokacija u zemlji, odnosno u okviru svake svoje poslovnice i to na klasičan način.

Sva pravna lica koja posluju sa kompanijama iz Narodne republike Kine, te se prvenstveno bave trgovinom, to jest uvozom ili izvozom bi trebalo da omoguće svojim zaposlenima da pohađaju specijalizovani seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine, pošto će gotovo sigurno stečena znanja moći da primene u svom radu i tako poboljšaju kvalitet poslovanja same kompanije.

Najjednostavnije rečeno, svako ko je na nadležnim pozicijama u sektoru računovodstva, odnosno finansija zaposlen će imati koristi od tematike kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću.

Koji je najbolji način da se dođe do određenog dela finansijskih sredstava koje zainteresovanima obezbeđuju fondovi Evropske Unije će saznati svi, koji budu odlučili da pohađaju specijalizovanu obuku, a koju u toku cele godine organizuje u svojim brojnim poslovnicama širom zemlje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Na prvom mestu je specijalizovani kurs i obuka - naučite koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum namenjen svima onima koji posluju u sektoru finansija, a prvenstveno nadležnima u bankama i kompanijama koje se bave osiguranjem ili lizingom.

Ko god ima dodira sa poslovnim partnerima van granice Srbije, a primarno je zadužen za rukovođenje sektorom finansija u takvim kompanijama bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje, jer će mu ta znanja u velikoj meri pomoći najpre da kvalitet ličnog poslovanja, a zatim i sektora koji vodi, te celokupne kompanije poboljša.

Situacija u kojoj se nalaze mnogobrojna pravna lica, a kada imaju problem da naplate potraživanja od brojnih poverilaca, nije nimalo prijatna nikome, te je iz tog razloga vrlo važno pronaći najbolji način da se naplata izvrši bez ikakvih problema.

Kako je tema ove specijalizovane edukacije prvenstveno usmerena na oblast finansija, to se očekuje da nju na prvom mestu pohađaju upravo stručnjaci koji su za vođenje finansijskog sektora u različitim preduzećima specijalizovani.

U principu, specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa obavezama i pravima prilikom dolaska poreskih kontrolora je namenjena svakome, kome je ta tema interesantna, a prvenstveno vlasnicima, odnosno direktorima kompanija, ali i nadležnima primarno u sektoru finansija.

Trebalo bi da prvenstveno računovođe, odnosno osobe koje se bave knjigovodstvenim poslovima, pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi.

Svi koji su u okviru onih pravnih lica, koja se nalaze u sistemu PDV - a zaposleni na nadležnim pozicijama bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju, pošto će sasvim sigurno ta znanja unaprediti kvalitet njihovog budućeg poslovanja.

Nadležni u odeljenju finansija preduzeća, ali i vlasnici kompanija, te lica koja su zaposlena u top menadžmentu određene firme treba da pohađaju specijalizovani seminar - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, jer će primenom stečenih znanja uticati na poboljšanje poslovanja svoje kompanije.

Vrlo je precizno navedena tema ove edukacije, tako da je u principu ona na prvom mestu namenjena svima, koji su zaposleni u kompanijama, a koje su prvenstveno korisnici sredstava iz budžeta.

Slobodni smo da kažemo da svako ko želi da u svoju kompaniju uvede novine, te da na taj način poboljša svoje poslovanje treba da pohađa specijalizovani seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja.

Tema kojom se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju će na prvom mestu biti interesantna finansijskim savetnicima, ali i osobama koje su nadležne za upravljanje pravnim sektorom u bilo kojoj kompaniji.

Korist od teme, kojom se u osnovi bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji će imati prvenstveno lica koja su u kompanijama za proizvodnju i uvoz lekova, odnosno njihovo plasiranje zaposlena.

Knjigovođama i ovlašćenim računovođama, ali i vlasnicima firmi koje svoje poslovanje primarno ostvaruju sa inostranim partnerima, te onima koji se bave izvozom ili uvozom robe je namenjen specijalizovani seminar - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje.

Svi koji su ili bili ili su u tom trenutku zaposleni u osiguravajućim društvima, odnosno oni koji žele da se bave poslovima osiguranja su dobrodošli da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun.

Zaposlenima najpre u odeljenju finansija, ali i onima koji su za upravljanje tim sektorom zaduženi u okviru bilo kog preduzeća je namenjena stručna obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti.

Znanja koja će steći po završenoj edukaciji će biti korisna svima, koji uzimaju učešće u poreskom postupku, to jest svim pojedincima koji zbog prirode svog posla imaju obavezu da odredbe pomenutih zakona u praksi primenjuju.

Sve kompanije koje posluju u oblasti građevinarstva, a ušle su u sistem PDV - a ili su blizu tog trenutka bi trebalo da omoguće svojim zaposlenima da se sa tematikom ove stručne edukacije upoznaju.

Zaposlenima u kompanijama koje posluju u zemlji i inostranstvu, te imaju brojne transakcije i sa domaćim i sa stranim pravnim licima, ali i svima koji žele da maksimalno poboljšaju svoje poslovanje u finansijskom smislu je stručna obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize namenjena.

Imajući u vidu oblast na koju se odnosi kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu, logičan je podatak da se dotična edukacija primarno odnosi na rukovodeći kadar u finansijskom sektoru različitih kompanija.

Napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora primarno je namenjen komercijalistima zaposlenim u kompanijama koje se bave spoljnom trgovinom, budući da su upravo to osobe zadužene za ugovaranje prodaje proizvoda i usluga.

Organizatori ističu da je stručna obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv usmerena primarno na preduzeća i kompanije koje se bave spoljnom trgovinom.

Sasvim je očekivano da ciljna gupa na koju je primarno usmeren kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou obuhvata, pre svega zaposlene u finansijskim službama različitih kompanija koje su usmerene na spoljnu trgovinu.

S obzirom na činjenicu da obrađuje teme vezane za plaćanje carine kod uvoza i izvoza robe, stručni seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja namenjen je svima koji se u svom radu susreću sa ovom vrstom obaveznih finansijskih transakcija.

U savremenom poslovanju menica se sve češće koristi kao sredstvo plaćanja, ali i kao instrument za obezbeđivanje naplate.

Imajući u vidu činjenicu da obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu obrađuje jedan od gorućih problema u međunarodnom poslovanju, jasno je da će ova edukacija, pre svih zainteresovati kompanije i privredna društva koja se bave spoljnom trgovinom.

Uzevši u obzir da se u aktuelnim uslovima globalne ekonomske krize mnoge firme susreću sa velikim problemima kada njihovi dužnici treba da isplate iznose predviđene ugovorom, seminar - naučite da osigurate potraživanja u izvozu namenjen je, pre svih direktorima finansijskih sektora kompanija koje se bave izvoznim poslovima.

Budući da aktuelna finansijska kriza u svakom pogledu utiče na delatnost prodaje, stručni kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika osmišljen je upravo za pojedince i kompanije koje trguju na veliko, ali i one subjekte koji proizvode ili usluge prodaju ostalim firmama.

S obzirom na to da se seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje primarno bavi sredstvima za sprovođenje platnog prometa u trgovini, ciljna grupa ove edukacije su, u prinipu sve osobe koje rade u spoljnotrgovinskim kompanijama, ali i oni koji obavljaju neke poslove u bankama.

Apsolutno nikakavo predznanje o konkretnoj oblasti se ne očekuje da ima bilo koji kandidat, koji bude odlučio da se sa ovom vrstom analize podataka upozna.

Sasvim je jasno iz naziva ove edukacije da apsolutno svako, ko želi da unapredi kvalitet poslovanja svoje kompanije treba da pristupi praćenju nastave.

Najpre nadležni u sektoru finansija u različitim preduzećima, a zatim i svi koji imaju dodira sa finansijama i upravljanjem njima, bi trebalo da se upoznaju sa temom, koju će detaljno obraditi specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika.

Tematika ove edukacije je izuzetno zanimljiva, a posebno za nadležne u kompanijama.

U principu je ekonomskim ekspertima na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji, mada ne postoji ograničenje koje je navedeno od strane institucije organizatora.

Na prvom mestu bi lica, koja su zadužena za rukovođenje sektorom finansija u različitim kompanijama trebalo da pristupe pohađanju ove stručne edukacije.

Naravno da ekonomski stručnjaci na prvom mestu mogu imati značajnu korist, ukoliko odluče da pohađaju specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije.

Iako nije neophodno da ima bilo kakvo predznanje o digitalnom tržištu, svako ko želi da pohađa ovaj specijalizovani seminar neizostavno mora imati želju da se upozna sa radom, odnosno sa trgovinom online.

U principu tematika ove stručne edukacije može da bude interesantna svim fizičkim licima, koja su zaposlena u kompanijama u oblasti energetike, a posebno ako su oni lično angažovani u sektoru koji se tiče finansija.

Nema razloga napominjati kome je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima, jer je sasvim jasno da korist od tematike ove edukacije može da ima apsolutno svaki poslovni čovek.

Kako ovlašćenim računovođama, tako isto i svima koji se bave knjigovodstvom je namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu.

Savremeni način poslovanja nudi brojne pogodnosti, ali samo ukoliko određena kompanija ide u korak sa vremenom i novim trendovima.

Nije naveden apsolutno niti jedan zahtev ili uslov, koji bi zainteresovani trebalo da ispune, a da bi im bilo dozvoljeno da pohađaju ovu stručnu edukaciju.

Nadležnima u kompanijama, koje posluju na prvom mestu u oblasti energetike, ali i svima kojima je tema interesantna je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije.

Ne postoji nikakav naročit zahtev, koji je iznet od strane organizatora pred osobe, koje žele da pohađaju stručni seminar - kako da postanete analitičar za investicije.

Jedno od zanimanja koja itekako privlače pažnju jeste i portfolio menadžer.

Interesantna je tematika ove stručne edukacije svim poslovnim ljudima, koji su na određeni način ili vezani za sektor finansija ili jednostavno, imaju interesovanje o tim temama.

Finansijskim ekspertima, ali i nadležnima u sektoru finansija, kao i svima koji u okviru određene kompanije učestvuju u radu finansijskog odeljenja je u osnovi namenjena stručna obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje.

Na prvom mestu je zaposlenima u odeljenju finansija u okviru bilo kog preduzeća, ali i stručnjacima koji se na čelu jednog takvog sektora nalaze, te uopšteno svima koji imaju veze sa ekonomijom, ali i sa oblašću finansija namenjen specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize.

Da napomenemo odmah da je specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera namenjena svakome, kome je ova radna pozicija interesantna i ko ima želju da nauči tajne tog zanata.

Ne bi trebalo mnogo objašnjavati kome je na prvom mestu namenjena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja.

Kako poreskim i finansijskim savetnicima, tako isto i svim onim stručnjacima, koji u okviru svog radnog mesta dolazte u dodir sa finansijama je priamrno namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima.

Najpre bi tema, koja će biti obrađivana u toku ovog stručnog seminara, mogla da bude interesantna nadležnima u sektoru finansija u kompanijama, koje posluju u apsolutno bilo kojoj oblasti.

Trebalo bi da je svima već na prvi pogled jasno da ljudi, koji su u određenim kompanijama zaposleni u sektoru računovodstva i finansija treba da budu upoznati sa gradivom, koje će prezentovati specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela.

Svakako da je potrebno da zainteresovani za ovo edukaciju imaju određenu predznanje iz oblasti ekonomije, ali to nije presudno za njeno pohađanje.

Svi koji su stekli diplomu za neko od zanimanja ekonomske struke će, gotovo sasvim sigurno naći kao vrlo zanimljivu temu, kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta.

Svi poslovni ljudi, a prvenstveno oni koji u okviru svog rodnog mesta imaju dodira sa poslovima planiranja su pozvani da pohađaju ovaj stručni kurs, jer će sasvim sigurno imati značajnu korist od gradiva, koje će tom prilikom da bude prezentovano.

Apsolutno nikakav zahtev nije naveden od strane zvaničnog organizatora ove stručne edukacije, a koji bi zainteresovani trebalo da ispune, pa je u tom smislu nastava namenjena svima koji su zainteresovani.

Sem posedovanja osnovnih znanja iz oblasti ekonomije i prava ne postoji niti jedan zahtev, koie bi zainteresovani za pohađanje pomenute specijalizovane edukacije bili u obavezi da ispune.

Ne mora imati nikakvo predznanje iz oblasti knjigovodstva i računovodstva osoba, koju interesuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva.

Poslovni ljudi koji imaju dodira sa sektorom trgovine, a prvenstveno oni, koji su zaduženi za upravljanje finansijama bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu obuku.

Slobodno se može reći da je u pitanju vrlo perspektivno zanimanje, ali da mnogi toga nisu svesni.

Ekonomija i finansije

Svakom poslovnom čoveku je vrlo dobro poznato koliko je finansijski aspekt poslovanja značajan za njegovu uspešnu. Zato uopšte nije čudno što mnogi poslovni ljudi odlučuju da pohađaju brojne specijalističke edukacije, kako bi se upoznali sa različitim temama u toj oblasti. Baš zato slobodno možemo reći da su obuke i kursevi u oblasti ekonomije i finansija izuzetno dobro posećeni, te da nailaze na odličan odziv kako kod pojedinaca, tako isto i kod pravnih lica, odnosno nadležnih u kompanijama.

Otvorena je mogućnost svim zainteresovanima da pohađaju stručni seminar za preduzetništvo, te da se upoznaju sa time kako funkcioniše vođenje poslovnih knjiga u praksi. Jedna od posebno zanimljivih tema, kojom se stručne edukacije u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford bave jeste i međunarodna ekonomija - inovativni tehnološki razvoj.

A ako neko želi da sazna kako postati preduzetnik, ima mogućnost da pohađa takođe stručnu obuku, koja se upravo tom temom i bavi.Oblast knjigovodstva je sasvim dovoljno zastupljena, tako da su u ponudi stručne obuke i kursevi - početni kurs knjigovodstva, zatim individualni kurs knjigovodstva i naravno, napredni kurs knjigovodstva.

Ukoliko je neko zainteresovan da stekne zvanje terenski komercijalista ili poslovni asistent, odnosno računovođa i poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, treba da ima na umu da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja stručne obuke, posle čega će steći konkretno zvanje.

A u zvaničnoj ponudi se nalaze i obuke i kursevi - osnove stručne ekonomske analize i savladajte osnove preduzetničkog računovodstva, koje su takođe posebno interesantne.

Kada su u pitanju ekonomija i finansije, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost za upoznavanje sa time kako se vrši analiza profitabilnosti, odnosno kako u praksi funkcioniše finansijsko upravljanje i međunarodno oporezivanje.

Da bi poslovali sa uspehom, nadležni u finansijskom sektoru bi trebalo da se upoznaju sa brojnim alatima za uspešno vođenje korporativnih finansija, te je i to tema kojom se jedna od stručnih edukacija u ovoj oblasti bavi.

Biće u prilici svi koji to žele da nauče i kako se vrši procena vrednosti kapitala, zatim šta je to upravljačko računovodstvo i analize, ali i šta je globalno i investiciono bankarstvo i kako u praksi funkcioniše. U ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se svakako nalazi i kurs i obuka za brokera, a svi koji to žele mogu da nauče i kako upravljati likvidnošću.

Na koji način u praksi treba da funkcioniše upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva je tema stručnog kursa, a ko to želi ima mogućnost da pohađa i specijalizovani seminar - osnove upravljanja obrtnim kapitalom.

Tema još jedne specijalističke edukacije, a koja je vezana i za ekonomiju i za finansije jeste šta je poreska optimizacija. Na koji način se vrši izrada poreskog bilansa, odnosno koje osnove oporezivanja se uzimaju u obzir su svakako teme odvojenih obuka Obrazovnog centra Akademije Oxford. A ko želi ima priliku i da nauči kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava, s tim da je u ponudi i stručni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine.

Zanimljivo je pomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima da se upoznaju sa kreativnom ekonomijom, ali i sa takozvanom Cash flow analizom, s tim što je u ponudi i obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, kao i stručni seminar - kako napraviti investicioni poslovni plan.

Šta je to računovodstveno planiranje i kako bi trebalo da bude u praksi primenjeno, odnosno kako upravljati obrtnim kapitalom su teme dve odvojene edukacije, koje će u velikoj meri pomoći pojedincima da poboljšaju kvalitet svog poslovanja. Dobiće informaciju zainteresovani i o tome koji su efekti dugoročnog oporezivanja na poresko i finansijsko izveštavanje, a ako budu pohađali specijalističku edukaciju kojoj je to osnovna tema.

Još jedna od posebno zanimljivih obuka je i ona koja se bavi temom finansija, a okarakterisana je kao obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere.

Kako bi u praksi trebalo da funkcioniše primena međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja je podeljena na dva dela, a u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalaze i obuke i kursevi za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa, zatim za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama.

Ako želite da naučite da kontrolišete troškove kompanije ili da analizirate finansijske izveštaje, možete upisati stručni kurs, koji se upravo tim temama bavi.

Valjalo bi naglasiti i to da je u ponudi kako stručni kurs i obuka - avladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize, tako isto zainteresovani imaju mogućnost da pohađaju i stručni seminar - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja.

Kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 je tema odvojene edukacije, a dostupan je i stručni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja.

U slučaju da želite da naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, potrebno je da kontaktirate najbližu poslovnicu ove obrazovne institucije i prijavite se za pohađanje stručnog kursa, kome je to osnovna tema.

Prema kakvom principu funkcioniše fundamentalna analiza hartija od vrednosti, odnosno kako se vrši obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 su posebno korisne i zanimljive teme, kojima se isto tako bave edukacije , koje ova specijalizovana obrazovna institucija organizuje.

A kako u praksi funkcioniše otpis kamate, odnosno kako se definiše tržišna vrednost opreme i mašina imaju mogućnost da saznaju svi, koji budu odlučili da izvrše prijavu i pohađaju stručnu obuku, kojoj je to osnovna tema.

Svakako da se u ponudi nalazi i kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, ali i stručni seminar za oporezivanje akcizom. Kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, ali i šta tačno znači i kako funkcioniše projektno finansiranje će biti u mogućnosti da sazna svako fizičko lice ako odluči da pohađa jednu od stručnih edukacija u okviru ove obrazovne institucije.

Međutim, specijalizovane obuke i kursevi u oblasti ekonomije i finansija se mogu organizovati i prema pravilima korporativne nastave, a za određeni broj zaposlenih u okviru neke firme. Tada će Obrazovni centar Akademije Oxford svakako izaći u susret klijentu i omogućiti mu organizaciju nastave i u okviru prostorija dotične firme, a samo ako za to postoje optimalni uslovi.

Dostupna je i obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti, a postoji mogućnost i da zainteresovani saznaju kako se formiraju transferne cene. Ukoliko želite da naučite da sastavljate Due Diligence izveštaje, to neće biti nikakav problem, jer pomenuta obrazovna institucija u ponudi ima i stručnu obuku koja se tom temom bavi.

Kako bi trebalo da bude izvršena implementacija interne revizije u firmama ćete naučiti ako odlučite da pohađate jedan od stručnih kurseva, koji se nalaze u ponudi. Teba pomenuti i da će zainteresovati imati priliku da tokom specijalizovane obuke nauče kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme. Isto tako možete da naučite da upravljate potraživanjima, ali i da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca. Sem toga, dostupna je i mogućnost da svaki zainteresovani kandidat nauči prema kom principu funkcioniše implementacija interne revizije u firmama.

Izuzetno zanimljiva je i tema, koja se odnosi na pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, a u ponudi su i obuke i kursevi finansijske analize za menadžere svih nivoa, odnosno napredne finansijske analize.

Svakako treba pomenuti i stručni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, dok se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i edukacija tokom koje polaznici mogu da nauče kako pronaći pravi izbor za finansiranje investicija, odnosno kako izraditi investicioni i biznis plan firme, te koje su prevarne radnje u bankarstvu.

Šta podrazumeva tehnička analiza tržišta finansija i kako se definiše pojam aktuarstvo, odnosno šta je to analiza finansijskih posledica rizika će saznati svako ko bude želeo da upiše jednu od stručnih obuka, koje u ponudi ima konkretna obrazovna institucija.

Naročito je zanimljiva tema jedne od edukacija u oblasti ekonomije i finansija, a koja je vezana za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila.

Dobiće informacije zainteresovani i koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15, odnosno kako funkcioniše proces restrukturiranja kompanija i koja je uloga banke u tom procesu.

Svakako bi trebalo pomenuti i da će kako fizička lica, tako i zaposleni u kompanijama biti u mogućnosti da se upoznaju sa brojnim međunarodnim računovodstvenim standardima, jer pomenuta obrazovna institucija organizuje specijalističke obuke, koje obrađuju svaki od njih.

U slučaju da želite da naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, imate mogućnost da upišete stručni kurs, koji se baš tom temom bavi. Takođe je dostupna i mogućnost da pohađate stručni seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije.

A među brojnim edukacijama svakako se izdvaja i specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, odnosno saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje. Naravno da postoji mogućnost i da svako zainteresovano lice nauči kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom, odnosno kako da prikupite finansijska sredstva. Specijalizovane obuke i kursevi - ovladajte osnovama procesa budžetiranja, odnosno savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta su isto u ponudi, kao i stručni seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije.

Pored toga treba naglasiti i da zainteresovani imaju mogućnost da saznaju kako da pravilno tumače finansijske izveštaje, a Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i stručni seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja, te nudi zainteresovanima mogućnost i da se upoznaju sa programom finansiranja COSME.

Međutim, to ipak nije sve što obuhvata kategorija ekonomija i finansije, jer su dostupne i mnoge druge edukacije. Između ostalog, zainteresovanim licima se nudi i mogućnost da nauče kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje, odnosno kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou. A tu je i stručni seminar - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva, ali i edukacija koja nudi mogućnost zainteresovanima da nauče kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacije sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga.

Obuhvaćen je ponudom i stručni seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, što je izuzetno značajno za uspešno poslovanje.

Engleski jezik za oblasti finansija i računovodstva je dostupan svima, a ko želi može da nauči i kako funkcioniše primena zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz Narodne Republike Kine. Saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) je tema još jedne od brojnih obuka, koje podrazumeva ekonomija i finansije.

Treba pomenuti i to da su ponudom obuhvaćene i stručne obuke i kursevi - naučite kako da uz korišćenje savremenih sredstava komunikacija sklopite ugovor o pružanju finansijskih usluga, odnosno upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja, te ovladajte postupkom obračuna zarada za specifično radno angažovanje.

A u slučaju da želite da naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare, to neće biti nikakav problem, jer konkretna obrazovna institucija ima i obuku koja se tom temom bavi. Na raspolaganju je i mogućnost svim zainteresovanima da nauče kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti, te kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja.

Saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije je tema jedne od obuka, koja će biti izuzetno korisna svima. A zainteresovani mogu saznati i kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava, odnosno kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja, s tim što se u ponudi nalazi i kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnim obračunom poreza na dohodak uz poštovanje aktuelnih zakonskih normi. A tu je i stručni seminar - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, kao i ona edukacija, koja nudi zainteresovanima mogućnost da saznaju kako da na najlakši način od poverioca naplate potraživanja, odnosno da budu upoznati sa time koje korake treba preduzeti da bi rizik od pranja novca bio sveden na minimum.

Stručne obuke i kursevi u oblasti ekonomije i finansija obrađuju i temu koja nudi mogućnost pojedincima za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi. Sem toga im se nudi mogućnost i da se upoznaju sa obavezama i pravilima prilikom dolaska poreskih kontrolora, što će značajno olakšati kontrolu. Treba pomenuti i to da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford stručni i seminar za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize, odnosno za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva.

Nudi se mogućnost zainteresovanima i da nauče kako da sa uspehom analiziraju finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji, a u zvaničnoj ponudi konkretne obrazovne institucije su i stručni kursevi i obuke - tehnike znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti, zatim saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje i upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku.

Stručni seminar - saznajte na koji način je pravno regulisano osiguranje za tuđ račun je takođe tema jedne od brojnih edukacija u oblasti ekonomije i finansija.

Ali to i dalje nije sve, je se nudi mogućnost pojedincima i zaposlenima u firmama da nauče kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja, a ponudom je obuhvaćena i stručna obuka i kurs - upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje.

Kako da se zaštitite od trgovinskih rizika je tema jedne od brojnih edukacija ove obrazovne institucije, koja će biti od koristi polaznicima, kao i ona koja nudi mogućnost kandidatima da nauče kako da naplatite potraživanja u izvozu. Stručni seminar - naučite da radite sa menicom je posebno značajan, kao i onaj koji se bavi temom kako se koristi dokumentarni akreditiv, odnosno prema kom principu funkcioniše plaćanje na međunarodnom nivou. A ako želite da naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora, možete pohađati stručnu obuku, kojoj je to osnovna tema. Još treba napomenuti i da je stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu dostupan u okviru ove obrazovne institucije.

Prijavljivanje za bilo koju od pomenutih edukacija u oblasti ekonomije i finansija je moguće izvršiti svakog radnog dana direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko telefona, a u bilo kom momentu na mejl adresu.

Istaćićemo i to da svaki prethodno prijavljeni kandidat ima obavezu da lično u jednoj od preko 35 poslovnica bude prisutan kada bude organizovan upis, kako bi maksimalno bila ispoštovana aktuelna pravila.

Nastava za fizička lica može biti organizovana ne samo u grupi, nego i u paru ili u formi individualne, a svaki pojedinačni kandidat bira da li će predavanja pohađati online ili u prostorijama jedne od poslovnica.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Ekonomija i finansije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje