Kurs i obuka - Kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji

Sasvim je jasno iz naziva ove edukacije da apsolutno svako, ko želi da unapredi kvalitet poslovanja svoje kompanije treba da pristupi praćenju nastave. U tom smislu moramo naglasiti i to da ne postoje ograničenja za zainteresovane, što znači da svaki pojedinac koji ima želju ili potrebu da se upozna sa konkretnom tematikom, ima i pravo da pohađa specijalizovani seminar - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji.

Od njega se zahteva na prvom mestu da izvrši prijavu uz maksimalno poštovanje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svakog radnog dana direktno u jednoj od poslovnica može da dostavi osnovne informacije o sebi, a koje moraju da uključuju kako njegovo ime i prezime, isto tako i broj njegovog telefona, kao i datum rođenja.


Inače, otvorena je mogućnost i da prijava bude izvršena elektronski, to jest na mejl, kao i preko telefona.

U osnovi je izuzetno važno da u trenutku prijavljivanja svaki kandidat navede i kako želi da pohađa predavanja. Radi se o tome da specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji može da bude organizovan kako u okviru takozvane poluindividualne nastave, u kom slučaju dvoje kandidata predavanja pohađaju, tako isto kroz grupnu, odnosno individualnu edukaciju. A uz to, pravilnik konkretne obrazovne institucije podrazumeva da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati kako u jednoj od poslovnica te institucije, a na klasičan način, tako isto i online.

Preostalo je da pomenemo i to da može biti organizovana i korporativna obuka. Tačno definisani broj kandidata, odnosno zaposlenih u određenoj firmi će tada časove da prate. Upravo će na osnovu zahteva klijenata, odnosno nadležnih u konkretnoj kompanijida budu organizovana predavanja u tom slučaju. Važno je da naglasimo i to da postoji mogućnost sprovođenja predavanja i direktno u prostorijama konkretnog preduzeća, a ako to klijent bude zahtevao. Naravno da je obavezno i da odabrani prostor bude opremljen uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije. Sem toga, klijent i predstavnik jedne od poslovnica će definisati i sve ostale detalje, koji su važni za organizaciju nastave.

TESTOVI


Kojim temama će se baviti stručna obuka i kurs - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji?

Podrazumeva se da je svakom privredniku, odnosno osobi u čijem vlasništvu se nalazi neka kompanija važno da svoju poziciju na tržištu poboljša. A da bi to mogao da učini, on mora biti upoznat sa trenutno aktuelnim trendovima najpre u lokalnoj ekonomiji, a zatim i na globalnom nivou.

Trebalo bi napomenuti da će stručni seminar - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji nastojati da pruži svakom polazniku odgovore na pitanja šta je potrebno da on učini, kako bi unapredio kvalitet poslovanja firme, na čijem čelu se nalazi, odnosno koja je u njegovom vlasništvu. U tom smislu je i predviđeno da ovaj kurs na prvom mestu bude interaktivan, te da sve vreme trajanja edukacije uzmu učešće u toku diskusije o različitim temama i svi kandidati.

Kako u osnovi treba da bude definisan specijalni koncept ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i koje teorije on podrazumeva je najbitnija tema, koja će odmah biti predstavljena. Isto tako će u tom delu kandidati dobiti informacije i o teoriji teritorijalne konkurentnosti, kao i o teoriji sistemske konkurentnosti.

Podrazumeva se da će profesor izuzetno precizno da navede i koje su to institucije, koje na području naše zemlje imaju uticaja na ekonomski razvoj i to kako na lokalnom, tako isto i na globalnom nivou. Biće predstavljena nadležnost svake od tih institucija, tako da će prisutni biti u prilici da saznaju i kada bi koju od njih trebalo da kontaktiraju.

Svako malo preduzeće je tako okarakterisano u skladu sa trenutno aktuelno podelom, te se podrazumeva da će predavač objasniti polaznicima i šta se smatra srednjim, a šta velikim preduzećem. U svakom slučaju je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji primaran fokus stavi na poslovanje malih preduzeća.

A u slučaju da se zahteva od nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford da bude organizovana korporativna edukacija, ovaj segment nastave može biti u određenoj meri izmenjen. Zapravo, u slučaju da nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća zahtevaju da se primeri iz prakse prilagode na najbolji mogući način polaznicima, podrazumeva se da će se profesor potruditi to i da učini. Zahvaljujući takvom principu će biti omogućeno svakome od njih da tematiku ove obuke mnogo bolje razume i da u poslovanje matične kompanije sva ta znanja i informacije implementira kasnije. Trebalo bi da na taj način bude ostvaren i vrlo pozitivan efekat na njeno poslovanja.

Koje su osnovne razlike između malih, ali i srednjih preduzeća, te kakvu oni imaju ulogu u lokalnoj ekonomiji, odnosno u kom smislu su ograničeni, su sve teme, koje će posle toga da budu predstavljene prisutnima. Naravno da će profesor objasniti i šta su kompanije sa potencijalnom rasta, a kako se karakterišu firme, koje su prvenstveno fokusirane jednostavno na opstanak na određenom tržištu, ali bez želje za napretkom.

Posle svega toga će biti predstavljene mnogobrojne savremene tehnike, koje bi trebalo implementirati u poslovanje, a sa ciljem razvoja konkretnog preduzeća. Ne samo da će u tom smislu specijalizovana obuka i kurs - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji omogućiti prisutnima da se upoznaju sa standardnim tehnikama za unapređenje poslovanja, nego i sa onima koje se u ovom trenutku smatraju izuzetno inovativnim. Biće objašnjeno i koje su prednosti svake od tih tehnika, a podrazumeva se da će predavač objasniti i koje mane ima svaka od njih, naravno ukoliko ih ima.

Šta je pojam klastera će saznati svaki polaznik i zašto bi trebalo taj poslovni model implementirati u poslovanje. Naravno da će i u tom delu ove stručne obuke biti odgovarajući primeri predstavljani, a kako bi polaznicima bilo mnogo jasnije na koji način funkcioniše u praksi organizacija lokalnih malih preduzeća u klasterima, te kako to utiče na njihovo poslovanje.

Sem toga, osvrnuće se predavači na takozvani lanac vrednosti, kao i na njegovu pravilnu primenu u stvarnosti.

Praktično u toku svakog časa će profesor omogućiti polaznicima da razjasne sve nedoumice, u slučaju da nešto od gradiva ne razumeju. A u određenim segmentima bi oni trebalo i da uzmu učešće u toku diskusije i da o konkretnoj temi iznesu mišljenje.

Kada će biti organizovan specijalizovani seminar - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji i u kojim terminima?

Najpre da napomenemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako pojedinačnim polaznicima da pohađaju ovu stručnu edukaciji, tako isto i pravnim licima. Donekle se razlikuje princip organizacije nastave za jedne i za druge, a svakako će zainteresovani biti na vreme o svemu informisani.

Važno je da pravna lica koje interesuje korporativni kurs i obuka - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji znaju da njihovi nadležni definišu sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora kako će zaposleni predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju. Pored toga što su u obavezi da se usaglase oko uobičajenih detalja, a na prvom mestu oko datuma početka korporativnog tipa edukacije, te zatim i oko termina održavanja časova, oni će se dogovoriti i oko toga koliko će ukupno nastava u konkretnom slučaju da traje. Da to kažemo jednostavnije, u obavezi su direktor zainteresovane firme i predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora da preciziraju dinamiku, kojom će da budu održani časovi.Na taj način će oni definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni tip nastave. Samim tim što je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da može biti ostvaren zahtev klijenata vezano za promenu lokacije održavanja nastave, to podrazumeva da zaposleni imaju pravo predavanja da pohađaju i u okviru matičnog preduzeća. Svi propisani uslovi u vezi sa prostorom i načinom na koji će on biti opremljen moraju u tom slučaju u potpunosti da budu ispoštovani. A nadležno lice zainteresovane firme će pre toga da dobije sve neophodne informacije od predstavnika institucije organizatora, kako bi adekvatan prostor odabrao za sprovođenje časova u tom slučaju. Nakon što sve to budu definisali predstavnik ove specijalizovane obrazovne institucije i konkretne kompanije, biće informisani i svi polaznici, to jest članovi kolektiva tog preduzeća.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i fizičkim licima da pohađaju edukaciju, to se od njih zahteva da u trenutku zvaničnog prijavljivanja odluče da li im odgovara da specijalizovana obuka i kurs - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji bude organizovana online ili prema klasičnom principu, to jest u prostorijama odabranog predstavništva. Uz to, moramo naglasiti i podatak da se kako standardni tip nastave, tako isto i onaj koji se organizuje preko računara, mogu pratiti u formi grupne, individualne i poluindividualne, te je iz tog razloga očekivano da u momentu zvaničnog prijavljivanja svaki kandidat navede nadležnima kako želi predavanja da prati.

Svakako je važno da sopstveni računar koristi polaznik, koji odluči da online prati ovu obuku. A da bi ona bila bez ikakvih smetnji organizovana, neophodno je da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici svakako informisati zainteresovano lice i o tome koje performanse mora da poseduje kompjuter, da bi kvalitet nastave bio na zadovoljavajućem nivou. Stabilna internet veza mora biti obezbeđena i to za sve vreme trajanja ove edukacije, pa se zato zahteva da posebno vodi računa o tome svaki kandidat kada bude birao prostor, u kome će boraviti pohađa kurs. Inače je predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije da specijalizovani seminar - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji, koji se organizuje online bude praćen preko specijalnog softvera. Samim tim se i očekuje od svakog kandidata da njega instalira na konkretni uređaj, a u skladu sa pravilima, odnosno informacijama koje će mu dati prethodno nadležni. Moramo naglasiti da sam postupak instalacije konkretnog softvera uopšte ne može da se tretira kao kompleksan i zahtevan, te bi trebalo bez ikakvih poteškoća polaznik da može samostalno da ga instalira. Međutim, ako naiđe na neki problem, treba da kontaktira nadležne i zahteva pomoć nekog od IT stručnjaka, koji su u okviru predstavništva ove obrazovne institucije u svakom gradu zaposleni. Ne samo da im se može obratiti za pomoć u toku postupka instalacije programa, nego ih može kontaktirati i ako se određena poteškoća javi za vreme trajanja nastave.

Naravno da može odabrati i opciju da predavanja pohađa prema klasičnom principu. A u tom slučaju će ona biti organizovana u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora. S obzirom na to da na više od 35 lokacija u celoj našoj zemlji posluje Obrazovni centar Akademije Oxford, to ne bi trebalo da predstavlja nikakvu poteškoću zainteresovanima za praćenje nastave na taj način, da pronađu predstavništvo koje im je najbliže.

Kako smo već pomenuli, online i klasični tip edukacija mogu biti organizovane na tri načina, tako da svaki kandidat bira da li će časove da pohađa samostalno, u grupi ili sa još jednim polaznikom, a u formi takozvane poluindividualne nastave.

Odmah da napomenemo da je predviđeno prisustvo različitog broja polaznika u sva tri slučaja. Međutim, podrazumeva se i da postoje razlike u načinu organizacije kako grupne nastave, tako isto i poluindividualne i individualne.

Jedna osoba pohađa individualni tip edukacije, a tom slučaju je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji bude organizovan baš onako kako tom kandidatu odgovara. Da pojasnimo, potrebno je da se u tom slučaju on dogovara direktno sa ovlašćenim licima u odabranoj poslovnici institucije organizatora o načinu sprovođenja časova. U principu će se najpre sa predavačem, a zatim i sa koordinatorom za nastavu, kandidat dogovoriti kako o datumu početka individualne edukacije, tako isto i o tome u kojim će terminima da pohađa predviđeni broj časova. A samim tim što je pravilnikom pomenute specijalizovane obrazovne institucije predviđeno da oni u tom slučaju određuju i dinamiku, koja će biti primenjivana prilikom sprovođenja celokupnog nastavnog fonda, oni će se dogovoriti posredno i o tome koliko bi ukupno takozvana nastava jedan na jedan trebalo da traje.

Sve to potpuno istovetno se primenjuje i kada polaznik odluči da časove pohađa u formi takozvane poluindividualne nastave, a koja se često naziva i nastava u paru. Sasvim je jasno iz naziva da u tom slučaju dvoje polaznika predavanja pohađaju, što znači da će biti u obavezi zajedno da se dogovore sa nadležnima u konkretnom predstavništvu oko svih detalja.

Međutim, ako kandidatima više odgovaraju strožija pravila organizacije nastave, onda je za njih grupna obuka i kurs - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji. Naime, radi se o tome da u tom slučaju polaznici moraju u potpunosti poštovati apsolutno sve ono što organizator bude definisao, a vezano za princip sprovođenja časova. Kada se budu prijavljivali i naveli da nastavu žele na taj način da pohađaju, dobiće informaciju o tome koliko bi trebalo stručni seminar u konkretnoj situaciji da traje. Upravo to i jeste jedina informacija koju će oni moći ranije da dobiju, jer sve ostalo definiše nadležni koordinator za nastavu i to u okviru onog predstavništva navedene obrazovne institucije, u kome bude bio ispunjen osnovni zahtev za organizaciju nastave na taj način. S obzirom na to da je precizno određeno da u jednoj grupi sme prisustvovati predavanjima od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi, to je od strane institucije organizatora naveden zahtev da grupa najpre bude formirana. Samim tim se uvek mora pričekati da prijavu izvrši minimum četiri osobe u tom predstavništvu, kako biti zvanično bio ostvaren uslov i formirana grupa. Zapravo tek posle toga koordinator za nastavu pristupa definisanju detalja, koji se tiču organizacije časova. Definisaće najpre tom prilikom kog datuma bi trebalo da počne obuka, a posle toga će odrediti i u kojim terminima će svi članovi te grupe da pohađaju predavanja. Podrazumeva se da je koordinator u obavezi da odredi i na koji način će onoliko časova, koliko ih je predviđeno nastavnim programom, da budu sprovedeni, to jest koja će dinamika biti poštovana u konkretnom slučaju. Zatim ću u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije da budu obavešteni svi članovi te grupe o ovome, a dodatno će biti naglašeno da se izmene ne vrše. U suštini se od svakog člana te grupe očekuje da ispoštuje u potpunosti sve ono što prethodno bude definisao ovlašćeni koordinator.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji?

U trenutku prijavljivanja bi trebalo svako fizičko lice nadležnima da napomene kako želi nastavu da pohađa, pa će u skladu sa time i dobiti precizne informacije o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji.

Radi se o tome da je dostupna mogućnost pohađanja nastave na jedan od tri načina, a trajanje se razlikuje u zavisnosti od toga da li polazniku odgovara princip koji podrazumeva individualna edukacija ili onaj koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u grupi ili u paru.

Zapravo jedino kada je u pitanju grupni tip edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da nastava treba da traje ukupno 3 sedmice. Upravo to je informacija koju će imati na raspolaganju svi zainteresovani u momentu upisa, a tek posle oformljena grupe u toj poslovnici i ispunjenja osnovnog zahteva za početak će oni dobiti informaciju i o tome na koji način će 12 časova da bude raspoređeno.

Napominjemo da je navedeni broj časova predviđen za sva tri tipa edukacije, ali da se razlikuje dinamika njihovog sprovođenja, što dovodi i do razlike u trajanju.

U tom smislu poluindividualni i individualni seminar - kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji mogu trajati i duže nego nastava za grupu polaznika i kraće. Radi se o tome da u tom slučaju kandidati imaju obavezu da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice i sa profesorom, precizno odrede kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Upravo zahvaljujući tome će oni odlučiti i o trajanju ne samo poluindividualne nastave, to jest nastave u paru, nego i individualne.

Isključivo nadležni u okviru preduzeća, koji su zainteresovani za organizaciju korporativne nastave, a u kom slučaju tačno određeni broj radnika tog preduzeća predavanja treba da pohađaju, su zaduženi za definisanje detalja vezano za sprovođenje časova. Potrebno je da se direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije oni dogovore kako o lokaciji, na kojoj će korporativna obuka da bude održana, tako isto i o trajanju nastave, ali i o svim ostalim detaljima. U stvari će se oni usaglasiti o rasporedu časova, pa će definisati i dinamiku njihovog sprovođenja, što znači da će na taj način odlučiti i o trajanju nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako poboljšati poziciju preduzeća u lokalnoj ekonomiji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje