Kurs i obuka - Kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca

Pored toga što specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati prodaju kroz bazu kupaca može biti organizovali za fizička lica, u ponudi je i korporativni tip edukacije, kojom prilikom samo radnici neke kompanije prisustvuju predavanju ima.

Pravila organizacije su u tom slučaju prilično fleksibilna i prepušta se nadležnim u toj kompaniji tek precizira je se nadležnima u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. njihova je obaveza da se usaglase oko trajanja nastave, to je za preciziraju kako će biti raspoređen taj broj časova, zatim da se dogovore kog datuma će početi korporativne tip nastave i naravno u kojem će terminima zaposleni biti u obavezi da pristupi predavanjima. Ali za razliku od nastave namenjene fizičkim licima, ovde je dozvoljeno da časovi budu organizovani i u okviru same kompanije. Ako bude bilo to zahtevamo, podrazumeva se da prostor mora biti opremljen nako kako predviđaju pravila instituciji organizatora.

Nasuprot tome, fizička lica mogu izabrati između nekoliko ponuđenih opcija, vezano i za mesto održavanja nastave iza način. U ponudi je sa jedne strane polu individualna, individualna i nastava u mikro, odnosno klasičnoj grupi, a sa druge online i nastava koje se organizuje direktno u prostorijama same poslovnice, u kojoj se kandidat prijavi i upiše.


Važno je prvo da izabere da li mu više odgovara klasičan način organizacije časova,a kada ih pohađa u prostorijama izabrane poslovnice ili mu više odgovara da bude organizovan online kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca.

A ako se za drugo opciju opredeli, on mora obezbediti računar odgovarajućih performansi, te na njega instalirati softver, kako bi mogao nesmetano da pristupa predavanjima. Sem toga, neophodno je i da ima stabilno internet vezu u prostoru, u kome će da borave i dok pohađa predavanja. Ukoliko neko bude imao bilo kakvu poteškoću, može kontaktirati sektor za it podršku, čiji će zaposleni da se potvrdu najkraćem mogućem roku da mu pomognu taj problem da razreši.

Nakon što se odluči između te dve opcije, svaki prijavljeni bi trebalo da izabere i da li će nastavu da pohađa potpuno samostalno, u društvu jedna ili dve osobe ili će se opredeliti za grupni tip edukacije, kada časovima treba da prisustvuje između četvoro ih osmoro ljudi najviše.

TESTOVI


Prema istim pravilima će biti organizovan specijalizovani seminar - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca za jednu osobu, za dvoje ili troje, a ta pravila su vrlo fleksibilna. Daje se tom prilikom mogućnost svakom kandidatu da se usaglasi oko neophodnih detalja sa nadležnima. Upravo će njima biti da to pravo da sa koordinatom danas tvoj sa profesorom najpre oko toga kog datuma će početi 1, druga ili treća vrsta edukacije, a zatim i oko toga u kojem se terminima biti organizovani časove. Isto tako je pravilnikom predviđeno da su oni usavršavaju i o trajanja nastave, to jeste da definišu u kom vremenskom periodu će biti raspoređen predviđeni broj časova.

Postoji mogućnost i da nastava bude organizovana za najmanje četvoro ljudi, to jest najviše osmoro njih, kada se održava edukacija za grupu polaznika. S obzirom na to da je jasno naveden broj osoba koje smeju prisustvovati časovima u tom slučaju, izneti zahtev da prvo grupa od minimalnog broja ljudi bude formirana. Kada se u jednoj od poslovnica četiri osobe budu prijavile i iznele zahtev da nastavu pohađaju u grupi, biće definisani i svi detalji. U principu se samo u napred zna koliko će nastava u grupi da traje, mada će to informaciju kandidati dobiti kada i informaciju o terminima održavanja časova i dinamici, odnosno datumu početka. Kako je u pitanju vrlo strog način organizacija časova, tako nije dozvoljeno vršenja nikakvih izmena po zahtevu kandidata i oni će stati na vreme da budu upoznati.

Pjedinačni polaznici moraju izvršiti prijavu u skladu sa pravilima i dostaviti osnovne podatke o sebi, u koje spadaju njihovo ime i prezime, datum rođenja i broj telefona za kontakt. Mogu odabrati da li ćete podatke izdiktirati lično zaposlenima u jednom poslovnica ili će se odlučiti za varijantu da to učine putem telefona, odnosno elektronski, kada je potrebno dana zvanično mail adresu sve te informacije pošalji.

U skladu sa pravilima je određeno da lično mora biti prisutan svaki prijavljeni kandidati kada bude bio vršena upis. Isto tako će biti u obavezi da priložim varaju će dokumentaciju, a dobiće sve potrebne informacije o tome ranije od strane zaposlenih u konkretnoj poslovnici.

Kojim će se temama baviti stručni seminar - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca?

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da polaznicima bude objašnjeno na koji način se definiše stepena razvoja određenog preduzeća i koji se sve parametri u tom slučaju moraju uzeti u obzir. Zatim je nastavnim programom, u skladu sa čim pravilima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca predviđeno da kandidati dobiju precizne definiciju pojma produktivnosti. Saznaće u tom segmentu i zbog čega se ona smatra osnovom, a kada je konkurentnost poslovanja određene kompanije u pitanju.

Da bi zaista mogla da bude poboljšana prodaja, odnosno produktivnost, a uz pomoć baze kupaca, kandidati moraju saznati i na koji način se baza kupaca formira. U tom delu edukacije će profesor objasniti osnovne elemente, koji se moraju naći u njoj, odnosno objasni će polaznicima koje su to informacije koje su neophodne.

Svakako da će biti govora i o tome kako treba da funkcioniše u praksi planiranja budućeg poslovanja, odnosno budućih prodajnih aktivnosti,a sa ciljem poboljšanja produktivnosti.

Isto tako će kandidati dobiti informacije i o tome koji su sve elementi produktivnosti i na koji način se može u praksi izmeriti produktivnost.

Veći deo će specijalizovani seminar - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca posvetiti prikazivanju primera iz prakse. Međutim, da bi kandidati bolje razumeli na koji način mogu da koriste bazu kupaca,a kako bi poboljšali prodaju i produktivnost, moraju videti i one negativne primere. Pored toga što će im biti prikazan i primer i, na osnovu kojih mogu da zaključi šta je potrebno da učine i na koji način da koriste bazu kupaca, a da bi zaista u velikoj meri poboljšali prodaju, Biće im prikazani i primeri gde se baza kupaca koristi na loš način i ne doprinosi produktivnosti.

Odnos sa kupcima je izuzetno važan, pa je potrebno naučiti i na koji način se pravilno njime rukovodi. u tom smislu je predviđeno da profesor govori o takozvanoj CRM metodologiji, a što je skraćeno od Customer Relationship Management. Saznaće prisutni šta podrazumeva ta vrsta metodologije i zbog čega je značajno da ona bude implementirana u poslovanje.rs graf biće govora i o tome na koji način je potrebno pravilno da bude kreirana baza kupaca,a da bi ona mogla da bude iskorišćena maksimalno u pozitivnom smislu. Takođe je važno i prilagođavati konkretno bazu promenama na tržištu, o čemu će takođe da bude reči tokom ove edukacije.

Smatra se da su najbolji kupci oni koji su lojalni, međutim da bi neko mogao da se smatralo jelin kupcem, on mora imati nešto od te kompanije. kako doći do lojalno kupca i uz primenu kakvih alata i metoda je svakako tema, koju će specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca detaljno da obradi. Upravo tu će biti prikazani primeri, koji pokazuju kako izgleda ozbiljna kompanija, koja ulaže u svoj odnos sa kupcima i na taj način ih zadržava i činilo javnim, ali će biti prikazani i on i negativni primeri. A iz njih će kandidati imati prilike da nauče u čemu se najčešće greši prilikom odnosa sa kupcima, pa će vrlo verovatno to maksimalno izbeći u svom poslovanju.

Ako bude bila organizovana korporativna nastava,a nadležni u okviru te kompanije budu zahtevali, profesor će se potruditi i da sve dostupne primere prilagodi zahtevima polaznika. Naime, u tom slučaju će primere vrlo verovatno uzeti direktno iz njihove kompanije, pa će im na taj način mnogo lakše objasniti na koji način se gradi odnos sa kupcima i kako oni zapravo vremenom postaju lojalni.

Nakon što predavač bude predstavio celokupno gradivo, koje predviđeno programa, zahtevati od prisutnih da izvrše neke jednostavnije zadatke,a kako bi mogao da proceni da li su oni platili o čemu je bilo reči tokom ove edukacije. A u okviru tog segmenta je predviđeno da svi učestvuju u razgovoru o izvršenim zadacima, kako bi znaš što jednostavniji način došli do određenih zaključaka i da bi mnogo lakše implementira li i pomenute alate I svo znanje koje će im biti predstavljeno tokom ove stručne edukacije.

Kandidati koji budu imali pitanja u vezi sa temom će, naravno imati i priliku da ih postave predavač u, kako bi pojasni li sve što i nije jasno, te da bi u budućnosti mogli potpuno samostalno da primene sve neophodne metode, a kako bi poboljšali prodaju, što jeste cilj ove stručne obuke.

Gde i kada će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca?

Nekoliko opcija je na raspolaganju svakom fizičkom licu, pa ću u skladu sa tim i da dobijem formaciju i na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca i u kojim terminima. Pre toga ne može da bude ništa navedeno, jer sve zavisi od odluke pojedinačno kandidata o tome gde želi nastavu da pohađa i prema kom principu.

Potrebno je pojednostaviti sve ovo i navesti da Obrazovni centar Akademije Oxford može nastavu da organizuje i prema klasičnom principu i putem računara, ali i za samo jednu osobu, zatim za dvoje njih,a troje i za grupu, u kojoj će biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi. Dakle i klasična i online nastava mogu biti organizovane u formi individualne, zatim poluindividualni i grupne, ali i za mikro grupu, koje uključuje prisustvo tri osobe predavanjima.

Samim tim što se sve te varijante nalaze u ponudi i,a svaka podrazumeva tačno definisane načinu organizacije, to je potrebno da kandidati u trenutku prijavljivanja i upisivanja navede koja opcija mu najviše odgovara, posle čega će dobiti i potrebne informacije.

A kako pomenuta obrazovna institucija posluje na 40 lokacija u ovom trenutku na području cele Srbije, tako da u okviru bilo koje poslovnice može biti organizovana nastava u skladu sa klasičnim principom.

Potom je dostupna opcija učenje na daljinu, kada svaki kandidat ima mogućnost da izabere gde mu odgovara da boravi tokom trajanja časova. Međutim, da bi online seminar - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca mogao da funkcioniše kako je propisano, neophodno je kao prvo da polaznik ima sopstveni računar i a taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Takođe je neophodno i da polaznik instalira odgovarajuću vrstu softvera na njega prema uputstvu i da u toku svakog predavanja osigura kvalitet internet veze. Iako je predviđeno da kandidati samostalno instaliraju konkretni program,a na osnovu uputstava koja će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici pre toga, biće im ponuđena i pomoć it stručnjaka, koji su zaposleni u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Da bi kandidati dobili informaciju o tome u kojem će terminima biti organizovana nastava, moraju se odlučiti između četiri ponuđene opcije.

Svakako da se individualna i nastava u paru, to jest polu individualna, kao i ona koja se organizuje za tri osobe u isto vreme,a u kom slučaju se formira takozvana mikro grupa, organizuju prema potpuno istom principu. U osnovi je jedina razlika između njih vezana za broj lica, koje će pristupa ti predavanjima. tako je preciziran o da ili jedan polaznik ili dvoje polaznika ili troje, moraju zajedno sa ovlašćenim licem u poslovnici, u kojoj su prijavu izvršili, da precizira ju sve detalje. A u te detalje pored datuma početka nastave spadaju i termini u kojima će biti organizovan konkretni kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca. Uz to je njihova obaveza da se usaglase i oko trajanja nastave koju su izabrale da pohađaju, odnosno da definišu u kom vremenskom periodu će biti raspoređen predviđeni broj časova.

Još se u ponudi nalazi grupni tip edukacije, ali je u pitanju specifičan tip nastave zato što se radi o mnogo tražim pravilima organizacije. Jednostavnije govoreći, isključivo koordinator za nastavu ima mogućnost da definiše kako će časovi biti organizovani, odnosno u kojim će terminima biti održani, te kog datuma će početi grupni tip edukacije i koliko će ukupno trajati. Ali da bi oni bili u mogućnosti to da učine, prvo mora osnovni uslov da bude ispoštovan,a koji se odnosi na formiranje grupe od najmanje četiri osobe. Ustvari tek kada se četvoro kandidata minimalno budu prijavili u okviru samog predstavništva navedene obrazovne institucije, taj uslov će biti ostvaren, jer će biti formirana grupa. Svakako da nije dozvoljeno vršenje izmena po zahtevu kandidata i oni će stati na vreme da budu upoznati.

A kako je tema kojom se specijalizovana obuka i kurs - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca bavi možda interesantna i pravnim licima, to ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i korporativne nastave, to jest nastave koja je isključivo namenjena radnicima kompanija. Ona će biti održana baš onako kako i polaznicima i nadležnim auto je kompaniji bude odgovaralo. Takođe je važno naglasiti i to da pomenuto obrazovna institucija može ostvariti zahtev klijenata i organizovati korporativni tip nastave u samoj kompaniji, čiji radnici će pohađati predavanja. Da bi taj zahtev bio ostvaren, neophodno je da klijent ispoštuje pravila instituciji organizatora i omogući provođenje časova u prostoru koji je opremljen onako kako podrazumevaju pravila. Zajedno će predsednik institucija organizatora, to jest jedna od poslovnica i nadležno lice preduzeća čiji radnici žele da pristupe predavanjima, odrediti kako lokaciju održavanja časova, tako isto i datum početka nastave, zatim u kojim terminima će biti predavanja održana i koliko će nastava trajati. Zapravo oni donose odluku zajedno o tome kojom tačno dinamikom će taj broj časova da bude rasporedjen, te na taj način donose odluku i o trajanju nastavi, a zatim sve zaposlene koji treba da pristupe časovima o tome na propisani način imaju obavezu i da obaveste.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca?

Sve informacije o načinu organizacije časova će dobiti kandidati u onom trenutku kada budu izvršili upis, odnosno kada se budu odlučili kako žele da pristupe časovima.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da jedino kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca - kako poboljšati prodaju kroz bazu kupaca,a Obrazovni centar Akademije Oxford ranije donosi odluku o trajanju.

U nastavnom programu se nalazi 10 časova,a u slučaju organizacija nastave u grupi, taj broj časova će biti raspoređena sedam dana.

A u skladu sa pravilima da nakon formiranje grupe od minimalno 4 osobe, taj tip edukacije može biti organizovan, a tek posle toga će svi članovi konkretne grupe biti informisani i o rasporedu časova, odnosno o tome kakvom će dinamikom da bude sproveden ukupan nastavni fond. Isto tako će saznati kog datuma počinje grupni tip edukacije i u kojim terminima će koji čas da bude održan.

Međutim, ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i mogućnost da nastava bude organizovana kako za tri osobe u isto vreme, odnosno u okviru mikro grupe, tako isto i u formi poluindividualne, ali i takozvane nastave jedan na jedan ili individualne. Pravila organizacije su u sva tri slučaja potpuno ista i izuzetno fleksibilna, te je omogućeno kandidatima da samostalno odluče koliko će nastava trajati. Da budemo precizni, oni imaju obavezu u sva tri slučaja da sa koordinator on i sa predavanjem, koji bi trebalo konkretni seminar - kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca da vodi, preciziraju dinamiku koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova i sve ostale detalje. Zahvaljujući takvom načinu organizacije, oni će naknadno saznati i koliko će edukacija koju izaberu da pohađaju da traje ukupno.

Zaposleni u nekoj kompaniji koji treba da pohađaju korporativni tip nastave će takođe naknadno saznati koliko bi ona trebalo da traje. Stvar je u tome da važi gotovo isti princip organizacije kao i kada je u pitanju polu individualna, poluindividualna ili nastava za mikro grupu za fizička lica dakle, predstavnik zainteresovane kompanije će tom prilikom biti u obavezi da se sa predstavnikom jedna od poslovnice institucije organizatora dogovori o rasporedu predviđenog broja časova, što znači da će se dogovoriti o ukupnom trajanju korporativnog tipa nastave. Izuzev toga, oni bi trebalo da precizira ju i na kojoj se lokaciji biti omogućeno zaposlenima da pristupe predavanjima, zatim kog datuma će početi nastava i naravno u kojem će terminima da budu održani časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako poboljšati prodaju uz pomoć baze kupaca"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje