Kurs i obuka - Kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika

Najpre nadležni u sektoru finansija u različitim preduzećima, a zatim i svi koji imaju dodira sa finansijama i upravljanjem njima, bi trebalo da se upoznaju sa temom, koju će detaljno obraditi specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika.

Ne samo da fizička lica, to jest pojedinačni polaznici treba nastavu da pohađaju, već može biti održan i korporativni vid edukacije, a u kom slučaju samo radnici preduzeća, koje je zainteresovano, predavanja treba da pohađaju.

Ističemo da se korporativni vid nastave organizuje isključivo ukoliko nadležni u okviru bilo koje firme, taj zahtev budu naveli predstavniku odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tom prilikom će se oni dogovoriti o načinu organizacije časova za određeni broj radnika, s tim da će biti u obavezi da definišu i na kojoj lokaciji će da budu u tom slučaju organizovana predavanja. Stvar je u tome da se pomenuta obrazovna institucija trudi da olakša radnicima praćenje časova, pa iz tog razloga nude i opciju da časovi budu u okviru zainteresovane firme organizovani. Važno je da svi zahtevi organizatora budu ispoštovani u tom slučaju, to jest da bude osiguran prostor, u kome se nalazi sve što je potrebno da bi edukacija bila organizovana na propisanom nivou kvaliteta. Naravno da će se klijent direktno sa predstavnikom institucije organizatora u tom slučaju dogovoriti i o tačnom datumu početka edukacije, koja je namenjena zaposlenima. Isto tako će oni tom prilikom precizirati i u kojim će terminima da bude organizovana korporativna obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika, ali i na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je aktuelnim programom predviđen. Činjenica da odlučuju i o rasporedu časova, odnosno o tome kakva će dinamika biti primenjivana prilikom njihovog sprovođenja, oni će se dogovoriti i o tačnom trajanju edukacije te vrste. Podrazumeva se da će pravila institucije organizatora biti poštovana nakon svega toga, pa će u skladu sa njima i biti informisan svaki pojedinačni polaznik, odnosno član kolektiva konkretne kompanije.


Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, pred njih je stavljen prvo zahtev da odluče gde će pohađati nastavu, a posle toga i na koji način će to učiniti. Na raspolaganju im je mogućnost da časove pohađaju kako u formi grupne, tako isto i potpuno individualno, a u ponudi je i poluindividualni tip edukacije. Sem toga, moramo napomenuti da je otvorena mogućnost i da se sva tri vida nastave organizuju kako na klasičan način, tako isto i prema principu učenja na daljinu.

A pre nego što navedu nadležnima u konkretnoj poslovnici gde žele nastavu da pohađaju i na koji način, svi zainteresovani su u obavezi da se prijave u skladu sa propisanim pravilima pomenute obrazovne institucije.

Svako od njih će odabrati kako želi prijavu da izvrši, a najvažnije je da dostavi osnovne informacije o sebi tom prilikom. Svakako se zahteva da navede na prvom mestu ime i prezime, kao i datum svog rođenja, te je vrlo važno i da u prijavi ostavi kontakt informacije, to jest broj svog telefona. Otvorena je mogućnost da prijavljivanje bude izvršeno putem telefona jedna od poslovnica navedene obrazovne institucije, zatim lično ili elektronski, a u kom slučaju je obaveza zainteresovanog lica da sve navedene podatke pošalje na mejl adresu i to onog predstavništva, koje mu je najbliže.

TESTOVI


Shodno pravilniku navedene obrazovne institucije je navedeno da upis svakog prijavljenog kandidata mora biti izvršen uz njegovo lično prisustvo, te se podrazumeva da će o tome svako od njih biti obavešten. Neophodno je i da u tom trenutku svaki polaznik priloži dokumentaciju, koja se zahteva, a podrazumeva se da će ga o tome prethodno informisati u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Isto tako bi trebalo prilikom prijavljivanja i svaki pojedinac da navede da li mu odgovara specijalizovani seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika da pohađa na klasičan način ili mu više odgovara opcija da to učini online. A posle toga i da li časove želi da prati u formi individualne, odnosno grupne ili poluindividualne nastave. Pošto sve to bude salon, odnosno naveo nadležnima, dobiće informacije kako o trajanju izabranog tipa edukacije, tako isto o svim ostalim detaljima koji su bitni za organizaciju nastave.

Najvažnije je naglasiti da kandidati, kojima odgovara princip, u skladu sa kojim se organizuje online kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika, moraju tom prilikom za pristup predavanjima da koriste lični računar. A da bi edukacija, koja se organizuje na taj način mogla da bude kvalitetna, kako je propisano od strane institucije organizatora, potrebno je najpre da karakteristike tog kompjutera budu odgovarajuće, a potom i da postoji stabilna veza sa internetom na mestu na kome kandidat bude doneo odluku da boravi, za sve vreme trajanja nastave, koja se onlajn organizuje. Pored toga što mora obezbediti optimalne uslove za rad, svaki polaznik u tom slučaju je u obavezi i da instalira samostalno propisani softver, a koji će koristiti prilikom praćenja časova na taj način. Podrazumeva se da će nadležni u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije precizno informisati svakog polaznika i o tome na koji način je potrebno da izvrši instalaciju programa, budući da se očekuje da on to može potpuno samostalno da učini. Ipak se može dogoditi i da se neki kandidati ne snađu tom prilikom najbolje, pa će njima biti na raspolaganju i tehnička podrška. Uopšteno govoreći, u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije funkcioniše i IT sektor, tako da se tim stručnjacima može obratiti polaznik, ako mu nešto ne bude jasno tokom instalacije programa ili u toku nastave koja se na daljinu sprovodi.

Može se odlučiti kandidat i da časove pohađa prema klasičnom principu, a u kom slučaju će oni biti organizovani u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. S obzirom na to da se njena predstavništva nalaze na velikom broju lokacija širom cele Srbije, to je vrlo moguće da će i u mestu svog stanovanja kandidat moći nastavu na taj način da pohađa.

U svakom slučaju je potrebno da posle toga svaki polaznik jasno navede da li je odlučio nastavu da pohađa u formi grupne ili individualne, s tim što je ponudom obuhvaćena i poluindividualna obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika.

Najmanje četvoro ljudi može biti prisutno prilikom organizacije nastave u grupi, a zarad očuvanja kvaliteta edukacije u tom slučaju je propisano od strane organizatora da maksimum osmoro kandidata prisustvuje predavanjima. Međutim, baš zato što je vrlo jasno definisan broj polaznika, potrebno je da bude formirana grupa, da bi nastava na taj način uopšte u konkretnoj poslovnici mogla da bude organizovana. Pošto četiri osobe najmanje prijavu, dužnost je koordinatora za nastavu da oformi grupu. A zatim je on u obavezi i da precizno odredi kog datuma će početi edukacija, kao i u kojim terminima će biti organizovani časovi i na koji način će nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Ali da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo naglasiti da informaciju o trajanju nastave u grupi svaki polaznik dobija onog trenutka, kada bude izvršio upis, budući da se taj podatak jedino definiše od strane nadležnih lica u pomenutoj obrazovnoj instituciji i primenjuje se za svako predstavništvo. Inače je u pitanju vrlo strog način organizacije časova, pa u tom smislu nije dozvoljeno vršiti promene po zahtevu polaznika, već se očekuje od članova konkretne grupe da se u potpunosti pridržavaju svega onoga što je ovlašćeni koordinator za nastavu neposredno pre toga definisao.

Svakako da se u ponudi nalazi i mogućnost da nastava bude organizovana za samo jedno lice. S obzirom na to da se primenjuju vrlo fleksibilna pravila organizacije, to je predviđeno da se polaznik u tom slučaju direktno sa predavačem, koji bi trebalo edukatiju da vodi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglasi oko načina sprovođenja časova. Dakle, oni će definisati kog datuma bi trebalo da počne individualni seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika, kao što će odrediti i termine u kojima će kandidati predavanja da pohađa. A posle svega toga je važno da preciziraju i raspored časova, što će posredno dovesti do toga da zajedno odlučuju i o trajanju takozvane nastave jedan na jedan, to jest individualne.

Ako dve osobe treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije, pravila prema kojima će nastava u tom slučaju biti organizovana su potpuno ista kao i kada časove pohađa samo jedno lice. Podrazumeva se da će dvoje polaznika tom prilikom sa nadležnima da preciziraju kako će časovi biti organizovani i naravno koliko će nastava ukupno da traje.

Nastavni program stručnog kursa - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika

Potrebno je da na samom početku ove specijalizovane edukacije svi prisutni budu upoznati prvo sa pojmom monetarne politike. A u tom smislu će specijalizovani seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika ponuditi osnovnu definiciju tog pojma, a zatim će biti objašnjeno i šta se u principu smatra konvencionalnom, a šta nekonvencionalnom. Koji je cilj primene monetarne politike će, svakako saznati svaki polaznik, te će biti govora i o tome na šta bi ona trebalo da bude fokusirana i ko je zadužen za sprovođenje monetarne politike.

S obzirom na to da je osnovni cilj ove edukacije da ponudi objašnjenje za takozvanu nekonvencionalnu monetarnu politiku, potrebno je da polaznici prvo budu upoznati sa osnovnim pravilima takozvane konvencionalne ili standardne monetarne politike. Zatim je predviđeno da profesor objasni koja je osnovna razlika između ta dva tipa monetarne politike, ali i koje su prednosti i mane svake od njih.

Predviđeno je i da specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika omogući svakom polazniku da dobije informacije o tome koji su to alternativni nekonvencionalni alati, a koji sve više nalaze primenu u praksi. Naravno da će biti reči i o funkcionisanju najpre Evropske Centralne Banke, a zatim i Narodne banke Srbije, koja je i zadužena za sprovođenje monetarne politike na teritoriji naše zemlje.

Na koji način nekonvencionalna politika i alati, koje ona podrazumeva utiču pozitivno ili negativno na finansijske institucije u našoj zemlji i svetu je tema, kojoj će takođe profesor posvetiti značajnu pažnju.

A ono što je najbitnije, jeste da pojedinačni trgovci, odnosno kompanije koje su fokusirane na sektor trgovine reaguju na različite načine na primenu alata nekonvencionalne politike. Upravo u tom smislu će specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika taj segment predstaviti uz primenu primera. Tom prilikom je predviđeno da profesor ponudi prvo primere onih kompanija, koje maksimalno pozitivno reaguju na primenu alata nekonvencionalne monetarne politike. Zatim će predavač predstaviti i primere preduzeća, čije poslovanje je krenulo u negativnom smeru, nakon primene konkretnih alata. Posle toga je predviđeno da polaznici uzmu učešće u razgovoru o konkretnim primerima. Takođe će od njih zahtevati profesor da iznesu svoje mišljenje o predstavljenim primerima, na osnovu čega će i videti u kojoj meri su oni razumeli konkretnu temu.

U svakom slučaju je svrha ove edukacije da budu predstavljeni različiti alati takozvane nekonvencionalne monetarne politike i apsolutno sve prednosti njihove primene. Podrazumeva se da će biti svakako ukazano i na određene nedostatke primenjivanja tih pravila, ali bi svakako trebalo svaki polaznik, posle završene edukacije trebalo da sve te alate primeni u poslovanju, kompanije u kojoj je zaposlen, a kako bi njegov kvalitet podigao na viši nivo.

Kada će biti organizovan specijalizovani seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika i na kojoj lokaciji?

Naročito je važno da odmah bude napomenuto da svaki pojedinačni polaznik treba prilikom prijavljivanja, odnosno najkasnije kada bude bio vrši prijavljivanje da navede nadležnima kako želi nastavu da pohađa i gde.

Upravo iz tog razloga nije moguće unapred navesti na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika i u kojim terminima.

Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford svim zainteresovanim fizičkim licima nudi mogućnost da časove pohađaju u poslovnicama te institucije, a u kom slučaju će časovi biti organizovani prema klasičnom principu ili online. Samim tim je i navedeno da oni moraju odabrati i da li će klasičnu ili online nastavu da pohađaju individualno, zatim u paru ili u grupi, pošto su sve te opcije u ponudi.

Uzevši u obzir da ova obrazovna institucija posluje na više od čak 35 lokacije u celoj zemlji, to postoji mogućnost da svaki kandidat pronađe poslovnicu, koja se nalazi u njegovom gradu, odnosno koja je najbliža mestu njegovog stanovanja, pa da u okviru nje pohađa edukaciju, a koja će biti organizovana prema klasičnom principu.

Takozvano učenje na daljinu podrazumeva pristup predavanjima preko računara, a koji ima obavezu da obezbedi svaki kandidat. Bitno je naglasiti da će online kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika biti organizovan preko specijalne internet platforme, odnosno programa, koji ima obavezu kandidat samostalno da instalira pre početka. Dobiće jasna uputstva o postupku instalacije softvera, ali će biti napomenuto svakome od njih da postoji i IT sektor u predstavništvima pomenute obrazovne institucije. Naime, stručnjaci koji su u tom odeljenju zaposleni će biti u obavezi da odgovore zahtevima svakog polaznika, a ako on bude imao neku nejasnoću ili problem u toku postupka instalacije programa. Naravno da pomenute stručnjake može kontaktirati svaki pojedinačni kandidat i ukoliko se ne snađe dobro prilikom praćenja nastave na taj način. A pored svega što je pomenuto, obaveza je svakog polaznika i da osigura kvalitet internet veze za sve vreme trajanja edukacije, što znači da bi trebalo pažljivo da bira prostor, u kome će boraviti dok predavanja budu trajala.

Nakon što se bude opredelio između mogućnosti da nastavu prati onlajn ili na klasičan način, svaki prijavljeni kandidat će biti u obavezi i da odluči da li želi predavanja da pohađa u društvu još jedne osobe, samostalno ili u grupi, budući da se u ponudi nalazi poluindividualni seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika, zatim individualni i grupni tip nastave.

Vrlo su fleksibilna pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u paru, a ona su zapravo potpuno ista i kada je u pitanju individualni tip edukacije. Potrebno je da se ili dvoje polaznika ili samo jedan dogovore o načinu organizacije časova najpre sa nadležnim predavačem, a tom prilikom mora biti prisutan i ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice, u okviru koje su kandidati prijavu izvršili. A uz to što će oni precizirati datum početka nastave u paru ili takozvane nastave jedan na jedan, bitno je da se usaglase i oko termina održavanja časova. Njihova je obaveza da precizno definišu i dinamiku, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja predavanja, pa će na taj način da se dogovore i o trajanju onog tipa edukacije, koji su odlučili da pohađaju.

Mnogo su strožije definisana pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika. Da bi jedna grupa bila formirana, zahteva se da četiri osobe najmanje prijavu izvrše, s tim što je određeno da osmoro ljudi maksimum tom prilikom sme prisustvovati predavanjima. U principu će sve to biti posebno napomenuto prijavljenima, da ne bi bilo nikakve zabune, jer zapravo oni moraju da pričekaju da grupa bude oformljena, kako bi nastava prema tom principu mogla da počne. Informaciju o tome koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika će dobiti svaki kandidat u trenutku prijavljivanja, a ako odluči tako časove da pohađa. Međutim, tek posle ispunjenja osnovnog zahteva za početak nastave tog tipa će on dobiti informacije o datumu početka, kao i u terminima održavanja časova i o njihovom tačnom rasporedu. Ističemo da to sve definiše ovlašćeni koordinator za nastavu, a da je svaki član te grupe u obavezi u potpunosti sve to da ispoštuje, jer se ne dozvoljava ispunjenje zahteva za izmenama.

Iako prvenstveno fizička lica pohađaju ovu edukaciju, napominjemo da konkretno obrazovna institucija nudi mogućnosti organizacije nastave samo za zaposlene u nekoj firmi. Bitno je da u tom slučaju nadležno lice konkretnog preduzeća navede sve zahteve predstavnik u instituciji organizatora, sa kojim će se i dogovarati o detaljima. U suštini je najvažnije da se oni usaglase o datumu početka edukacije namenjene radnicima te firme, ali i da definišu sve ostale detalje. A u te detalje prvenstveno spadaju termini održavanja časova i način na koji će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, što će automatski dovesti do toga da oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika. Za razliku od edukacije, koju treba da pohađaju fizička lica, te koja može biti organizovana online i u poslovnicama pomenute obrazovne institucije, korporativni tip nastave može po zahtevu klijenata biti organizovan i u prostorijama zainteresovane kompanije. Podrazumeva se da taj prostor mora da sadrži sve što je neophodno, odnosno da u skladu sa pravilima institucije organizatora bude opremljen, kako bi nastava bila organizovana na zahtevanom nivou kvaliteta. Svakako se podrazumeva da će nadležno lice zainteresovanog preduzeća dobiti od strane organizatora vrlo jasne smernice i informacije o tim detaljima, kako bi bio odabran odgovarajući prostor. Pošto sve detalje budu definisali, svi polaznici će o tome biti obavešteni na propisani način.

Koliko bi trebalo da traje stručna obuka i kurs - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika?

Kada budu vršili prijavu pojedinačni polaznici, svi oni su u obavezi da navedu da li žele da pohađaju u grupi stručni seminar - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika ili će to učiniti kroz nastavu u paru, odnosno kroz individualnu. Uzevši u obzir da se sve te opcije nalaze u ponudi, a da svaka od njih praktično predviđa drugačiji princip organizacije, potrebno je naglasiti da i njihov trajanje može da bude različito.

Uopšteno govoreći, samo kada kandidat odluči da nastavu pohađa u grupi, tada može ranije da dobije informaciju o trajanju, ali svakako mora pričekati ostvarivanje osnovnog zahteva, da bi taj tip edukacije bio sproveden i da bi bio informisan o svemu ostalom.

Od strane nadležnih u konkretnoj instituciji je navedeno da će 10 časova nastavnog programa da bude raspoređeno na ukupno četiri sedmice, kada je u pitanju nastava u grupi.

A kako se prema drugačijim pravilima organizuje i poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika, to njihovo trajanje može biti duže od navedenog perioda i kraće. Stvar je u tome da kandidat ima obavezu u tom slučaju da precizira direktno sa nadležnim u konkretnoj poslovnici pomenute institucije koliko će nastava trajati. Zapravo će se jedan ili dvoje polaznika dogovoriti sa koordinatorom konkretnog predstavništva i sa predavačem o tome kako će predviđeni broj časova da bude raspoređen, odnosno na koliko dana. Isto tako je potrebno da se usaglase i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno oko toga kog datuma će početi konkretni tip edukacije, kao i u kojim će terminima da budu organizovani časovi.

Ukoliko nadležni u nekom preduzeću smatraju da je ova tema interesantna njihovim zaposlenima, mogu uputiti zahtev za organizacijom korporativne obuke. U tom slučaju će biti primenjena, isto tako fleksibilna pravila organizacije, jer je navedeno da će vlasnik konkretne kompanije biti u obavezi da definiše na koji način će časovi biti organizovani i gde, a direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Dakle, potrebno je da se oni, između ostalog usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, te da na taj način definišu i koliko će ukupno u tom slučaju kurs da traje. Svi zaposleni koji treba da pristupe nastavi će dobiti precizne informacije o tome na vreme, ali će biti obavešteni i o lokaciji održavanja časova, zatim o terminima i o datumu početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako u praksi funkcioniše nekonvencionalna monetarna politika"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje