Kurs i obuka - Naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije

U kojoj meri komunikacija utiče i na lični i na poslovni život, nesumnjivo svi su svesni. A da bi, posebno u poslovnoj sferi komunikacija bila na zadovoljavajućem nivou, potrebno je neprekidno ulagati u edukaciju zaposlenih, pa je u tom smislu specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije namenjena apsolutno svakom poslovnom čoveku. Međutim, da ne bismo stvarali zabunu, naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao glavni organizator ove edukacije, nudi mogućnosti i svima ostalima da pristupe pohađanju nastave. S obzirom na to da nema nikakvih ograničenja i zahteva, jasno je da svaki pojedinac ima pravo i da se prijavi, odnosno upiše, te pohađa ovu obuku.

Međutim, izuzev za fizička lica, to jest u ovom slučaju za pojedinačne kandidate, nastava može biti organizovana i u formi korporativne. Tada časove treba isključivo zaposleni u nekom preduzeću da pohađaju, a biće primenjivana prilično slobodna pravila organizacije. Prvenstveno se misli na činjenicu da pomenuta obrazovna institucija u tom slučaju može dozvoliti izmenu lokacije, na kojoj bi trebalo časovi da budu organizovani, što znači da zaposleni mogu čak i u okviru svoje matične firme da pohađaju specijalizovani seminar. Svakako da optimalni uslovi za rad u tom slučaju moraju biti ispoštovani, te se podrazumeva i da će nadležni u okviru dotičnog preduzeća blagovremeno biti informisani o tome na koji način bi trebalo da bude opremljen izabrani prostor, da bi bilo omogućeno zaposlenima nastavu u okviru njega da pohađaju. Inače se nastava za zaposlene organizuje uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, a u ovom slučaju nadležnih u okviru zainteresovane kompanije. Naime, pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se direktor, to jest vlasnik ili jednostavno ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme mora tom prilikom dogovarati sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice pomenute institucije o načinu organizacije časova za određeni broj zaposlenih. Ne samo da će se oni usaglasiti oko mesta održavanja nastave, već će biti u obavezi da precizno definišu i kog datuma će početi edukacija i naravno u kojim će terminima da budu predavanja organizovana u tom slučaju. Sem toga, oni su u obavezi da preciziraju i raspored časova, što znači da će se usaglasiti oko toga kakva će dinamika biti tom prilikom poštovana, a opet će sve to posredno dovesti i do određivanja trajanja nastave za zaposlene. U skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da kandidati dobiju precizne informacije o tome odmah nakon postignutog dogovora.

Već smo naveli prethodno da ova edukacija može biti organizovana i za fizička lica. A pojedinačni polaznici imaju obavezu da izvrše prijavu, posle čega je njihova dužnost i da pristupe upisu.


Prijavljivanje pojedinaca podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija nadležnima, a što svaki kandidat može izvršiti ili elektronski ili ličnim dolaskom u prostorije odabrane poslovnice ili telefonskim putem. Zapravo je potpuno svejedno kako će on izvršiti prijavu, jer u svakom slučaju iste informacije dostavlja nadležnima i to ili na mejl ili im diktira putem telefona, odnosno lično. A pored imena i prezimena, on je tada u obavezi da navede i datum svog rođenja, te da svakako ostavi broj telefona, kako bi ga nadležni kontaktirali i informisali o upisu.

Tačnije,obavestiće ga o samom postupku upisivanja i o činjenici da je njegovo lično prisustvo tom prilikom obavezno. Isto tako će dobiti sve neophodne informacije o dokumentima, koja će biti u obavezi tada da dostavi.

A kada sve to bude ispoštovao, biće informisan i o činjenici da se stručni kurs i obuka - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije može pohađati kako u formi grupne i individualne nastave, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu, a na klasičan način ili putem računara. Sve to znači da bi svaki kandidat trebalo da u trenutku prijavljivanja iznese i koja opcija od svih ponuđenih mu najviše odgovara, to jest gde će boraviti dok nastava traje i na koji način te časove da pohađa. Tada će dobiti precizne informacije i o načinu organizacije nastave, odnosno o svim obavezama koje će morati da ispoštuje u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Da napomenemo odmah da se predstavništva ove obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija u celoj zemlji. Zato kandidat kome odgovara klasičan princip organizacije nastave i ima prilično veliku mogućnost da izabere gde će u tom slučaju časove da pohađa.

Naravno da se može opredeliti za drugu opciju koja je ponuđena, a koja podrazumeva da će putem računara biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije. Svakako kandidat mora tada koristiti sopstveni kompjuter, a na njega će prethodno i da instalira tačno određenu vrstu softvera, što je propisano od strane institucije organizatora. Podrazumeva se i da će nadležni u konkretnoj poslovnici, a u kojoj se pre toga polaznik prijavio, informisati svakoga od njih na vreme o tome kako bi trebalo da pristupe instalaciji konkretnog programa. Isto tako se podrazumeva i da će mu napomenuti da tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku postoji u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Upravo njih ima pravo svaki kandidat da kontaktira, a ukoliko se dogodi da ne uspe potpuno samostalno da instalira konkretni tip programa ili ako eventualno bude imao bilo kakvu nejasnoću u vezi sa funkcionisanjem nastave na taj način. Inače je isto tako vrlo važno i da svaki kandidat osigura kvalitet obuke u konkretnom slučaju. Pod tim se prvenstveno mislim na vezu sa internetom za računar, preko koga je odlučio da pohađa predavanja, što znači da mora sa puno pažnje da izabere i lokaciju, na kojoj želi da boravi dok časovi budu trajali.

Nastava može biti organizovana na više načina, a o čemu će svaki prijavljeni kandidat takođe na vreme da bude informisan. Jednostavno rečeno, on ima mogućnost da izabere da li će seminar - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije biti organizovan u formi grupne nastave ili za samo jednu osobu, odnosno za dvoje polaznika istovremeno.

Razlika jeste u broju osoba, koje treba da pohađaju predavanja, ali isto tako razlika postoji i u vezi sa načinom organizacije časova.

Najpre da naglasimo da jedna osoba treba da pohađaju individualnu nastavu, potom da u jednoj grupi sme biti prisutno od 4 do 8 ljudi maksimalno i da je poluindividualni tip edukacije okarakterisan kao nastava u paru, što znači da dve osobe u tom slučaju treba predavanja da pohađaju.

Na potpuno isti način će biti organizovane poluindividualna i individualna obuka, s tim da je jedina razlika između njih vezana za broj osoba, kojima je dozvoljeno predavanja da pohađaju. Ističemo da se radi o posebno fleksibilnim pravilima organizacije, a koja u principu definiše svaki polaznik sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Jednostavno rečeno, neophodno je da se tom prilikom kandidat direktno dogovara sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu o tome na koji način će biti časovi organizovani. Pod tim mislimo prvenstveno na dogovor, koji oni moraju imati o datumu početka bilo nastave u paru, bilo individualne, a potom i na definisanje termina u kojima će časovi da budu organizovani. Međutim, to nije sve, jer je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se oni moraju usaglasiti i oko tačne dinamike, koja će biti primenjivana prilikom organizacije predavanja, a što će dovesti do toga da zajedno donose odluku o trajanju nastave.

Ni malo fleksibilna pravila nisu prisutna kada je u pitanju grupna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije. Zapravo se radi o vrlo strogo definisanim pravilima, koja u tom slučaju precizira koordinator za nastavu. Međutim, grupni tip edukacije ne može biti u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije organizovan, zato što mora biti ispunjen osnovni zahtev. Najmanje četiri osobe u toj poslovnici prijavu moraju prvo izvršiti, kako bi bila ostvarena mogućnost da bude organizovana i nastava na taj način. A sve to će biti razjašnjeno prijavljenima na vreme, jer moraju biti svesni činjenice da datum početka nastave u grupi ne određuje organizator, već da se on definiše u skladu sa brojem zainteresovanih. Kada četiri kandidata budu izvršila prijavu u toj poslovnici, a što je minimalan broj njih, koordinator će pristupiti definisanju pravila organizacije. U suštini je njegova obaveza da odluči kako o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, tako i o tome kog datuma bi trebalo u tom slučaju stručna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije bez ključnih reči da počne. A informaciju o tome koliko će ukupno da traje nastava u tom slučaju će dobiti svaki prijavljeni kandidati prethodno, zato što nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije u tome odlučuju ranije.

Koje teme će specijalizovani seminar - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije da obradi?

Da bi polaznici ove stručne edukacije mogli stečena znanja da primene u praksi, oni najpre moraju biti upoznati sa pojmom integrisane poslovne komunikacije. A u toku uvodnog predavanja je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije ponudi najpre definiciju tog pojma polaznicima, te da predoči sve prednosti i mane konkretnog koncepta.

Naravno da će predavači govoriti i o tome kako celokupan proces takozvane integrisane poslovne komunikacije treba prvo da bude osmišljen, a zatim i sproveden u delo.

Na koji način to utiče ne samo na korporativni identitet, nego i uopšteno na korporativnu komunikaciju je sledeća tema, sa kojom će predavači upoznati prisutne.

Šta se po definiciji može smatrati integrisanom marketinškom komunikacijom je vrlo važno tema, koja će takođe da bude obrađena.

S obzirom na to da je jedna od vrlo značajnih komponenti integrisane poslovne komunikacije i ona, koja je vezana za društvenu zajednicu i to i užu i širu, to podrazumeva da će stručni kurs i obuka - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije akcenat upravo na taj segment i staviti.

Koje sve veštine bi trebalo razvijati da bi takav vid komunikacije imao uspeha u određenom kolektivu će saznati svaki polaznik, kao i to na koji način se u integrisanu komunikaciju može implementirati verbalna, pa čak i neverbalna komunikacija.

A pošto budu objasnili i teoretski i kako u praksi treba da funkcioniše takav tip komunikacije, predavači će objasniti i sve to kroz primere.

Kako pozitivni primeri iz prakse, a koji pokazuju prednosti integrisane poslovne komunikacije, tako će biti prikazani i primeri, iz kojih se može videti šta se događa kada takav vid komuniciranja ne bude implementiran u skladu sa pravilima.

Dozvoljeno je i poželjno učešće svakog kandidata u toku ove edukacije, pa samim tim svako od prisutnih će i imati mogućnost da sve nedoumice u vezi sa konkretnom tematikom, koje možda i ima, razreši već tokom obuke.

Gde bi trebalo da bude organizovana stručna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije i u kojim terminima?

Uslov koji mora ispuniti svako fizičko lice, a koje želi da sazna gde će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije i u kojim terminima, podrazumeva da mora u trenutku prijavljivanja, a najkasnije kada bude vrši upis, da navede i na koji način želi časove da pohađa.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pojedinačnim polaznicima da nastavu pohađaju kako online, tako isto i u poslovnicama te obrazovne institucije, a biraju da li će predavanja pratiti samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i individualna nastava i poluindividualna, ali i grupna.

Naravno da se ne razlikuje samo broj osoba, koje treba časove da pohađaju, već je primetna razlika i u načinu organizacije.

Da budemo precizni, na potpuno isti način će biti organizovana poluindividualna nastava i individualna, dok se specijalizovani seminar - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije, koji se organizuje u grupi, održava na potpuno drugačiji način.

U principu, kada kandidat odluči časove da pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, tada ima apsolutno pravo i dozvolu da donese odluku o načinu organizacije časova. A to će učiniti zajedno sa koordinatorom za nastavu te poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo da vodi poluindividualnu ili individualnu obuku. Jednostavno rečeno, oni će se usaglasiti oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, kao i oko termina održavanja časova i naravno oko njihovog rasporeda, pa će na taj način da odrede i koliko će trajati ili nastava u paru ili ona, koju nazivaju još i nastava jedan na jedan, to jest poluindividualna ili individualna.

Ne samo da su pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi drugačija, nego i tada časove treba između četvoro i najviše osmoro polaznika da pohađaju. Ovlašćeni koordinator za nastavu jedne od poslovnica će u tom slučaju samostalno da odluči o svemu, što je vezano za organizaciju nastave, a što znači da će definisati datum početka, zatim dinamiku sprovođenja časova i to u kojim će terminima oni biti održani. Svakako mora prvo grupa da bude kreirana u tom predstavništvu navedene obrazovne institucije, a što podrazumeva da četiri osobe minimalno moraju prijavu najpre izvršiti, posle čega će ovlašćeno lice definisati navedene detalje. Takođe je neophodno i da na prvom mestu budu strpljivi svi zainteresovani za praćenje kursa na taj način, jer tek posle prijavljivanja najmanjeg broja polaznika, nastava u grupi i može da bude organizovana. Osim toga se zahteva i prihvatanje svega onoga što koordinator odredi, budući da se zahtevi polaznika ne ostvaruju u tom slučaju. Da budemo precizni, ukoliko neko od njih bude, na primer zahtevao da organizator izmeni datum početka edukacije, onda mora znati da nadležni nemaju pravo to da prihvate, pošto je u suprotnosti sa pravilima institucije organizatora.

A pored toga što mogućnost da pohađaju ovu edukaciju imaju fizička lica, ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije. Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji će tada da pristupe predavanjima, a u obavezi su njihovi nadležni da detalje vezano za organizaciju nastave precizno odrede u dogovoru sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice konkretne obrazovne institucije. Svakako će oni da se dogovore oko datuma početka korporativne edukacije, ali i oko termina održavanja časova i naravno da će definisati njihov raspored. Ono o čemu još imaju pravo da se dogovaraju, jeste mesto na kome će zaposleni predavanja da prate, jer može biti dozvoljeno da to u konkretnom slučaju bude u samoj kompaniji. Prostor u kome bi trebalo časovi da budu organizovani mora da bude uz poštovanje pravila institucije organizatora opremljen, a naravno da će o tome biti informisani svi zainteresovani za tu opciju.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije?

U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da samo kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije koji treba da pohađa grupa polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford ranije navodi koliko će nastava trajati.

Da ne bi bilo zabune, napominjemo da se ukupno 15 časova u zvaničnom programu ove edukacije nalazi i da to važi i za grupnu i za poluindividualnu i za individualnu nastavu. Međutim, razlika je u načinu organizacije, pa samim tim može doći i do odstupanja u trajanju edukacije.

Odmah moramo napomenuti da će 4 sedmice ukupno časove pohađati članovi bilo koje grupe, bez obzira u okviru kog predstavništva pomenute institucije prijavu izvrše. Naime, taj podatak važi za apsolutno svaku poslovnicu i ne može se menjati na zahtev polaznika. A ono što će svako od njih kasnije saznati jeste kog datuma bi trebalo edukacija da počne, odnosno u kojim terminima će članovi konkretne grupe predavanja da pohađaju i kako će biti raspoređeni časovi. Sve to će svako od njih saznati pošto bude ostvaren uslov, to jest nakon što u okviru konkretnog predstavništva bude grupa formirana, a u kojoj se mora naći 4 osobe najmanje.

Kome god ne budu odgovarala tako stroga pravila organizacije, može odabrati da nastavu pohađa ili u paru ili samostalno, jer se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualna, odnosno individualna edukacija. Istovetna se pravila u tom slučaju primenjuju, a ona su prilično slobodna i idu na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Dozvoljeno je kandidatima u tom slučaju da zajedno sa predavačima, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni seminar da vode, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definišu koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije ili individualna. Naime, budući da oni treba da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest da definišu na koji način će tačno određeni broj časova u tom slučaju da bude raspoređen, posredno će da se dogovore i oko trajanja konkretnog tipa edukacije.

Skoro da potpuno istovetna pravila važe i kada nastavu treba određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju. Naime, po zahtevu klijenata može biti organizovan korporativni tip edukacije, a tada je potrebno da se predstavnik institucije organizatora direktno dogovori sa klijentom o svim detaljima. Pored toga što će se usaglasiti oko rasporeda časova, pa će tako odlučiti i o trajanju korporativne obuke, oni će definisati i lokaciju na kojoj bi trebalo zaposleni časove da pohađaju, ali i termine njihovog održavanja, te se podrazumeva da će se dogovoriti i oko datuma početka korporativnog kursa. Zatim će zaposlenima sve to predočiti na propisani način, a uz maksimalno poštovanje pravila ove obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite sve prednosti integrisane poslovne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje