Kurs i obuka - Naučite da rukujete kompresorom

Svako ko ima želju da se sertifikuje u ovoj oblasti, a bez obzira da li ima ili nema bilo kakvo predznanje, ima svakako pravo da pohađa ovu stručnu edukaciju.

Važno da izvrši prijavu i da se nakon toga i upiše, uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora.

Od informacija je za prijavljivanje potrebno navesti kako ime i prezime, tako isto i datum rođenja. Podrazumeva se da će svaki kandidat u prijavi da navede i broj svog telefona. Može odabrati kako mu najviše odgovara da te informacije pošalje, odnosno da izvrši prijavu za pohađanje ove stručne obuke. Osim opcije da to učini lično u prostorijama bilo koje poslovnice organizatora, prijavu može da izvrši i preko telefona. Svakako imaju pravo zainteresovani i da zahtevane podatke pošalju na mejl adresu i prijave se elektronski.


Lično mroa da bude prisutan u konkretnoj poslovnici svaki pojedinac prilikom upisa, a ako je pre toga u skladu sa pravilima izvršio prijavljivanje za pohađanje ovog stručnog kursa. A nadležni će svakog prijavljenog obavestiti i o tome koja dokumenta bi trebalo da priloži tom prilikom.

U skladu sa zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da nastava za pojedinačne polaznike može biti organizovana onako kako njima odgovara, najjednostavnije rečeno. U ponudi je najpre grupni kurs i obuka - naučite da rukujete kompresorom, a zatim nastava namenjena pojedincima, to jest individualna, kao i nastava u paru, poznata i kao poluindividualna. Sem toga, postoji mogućnost i organizacije ove specijalizovane edukacije za mikro grupu, u kom slučaju dve ili tri osobe prisustvuju predavanjima.

Moramo naglasiti odmah da prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik ima apsolutno pravo i slobodu da izabere na koji način želi nastavu da pohađa, pa će u skladu sa time i dobiti sve neophodne informacije o tome prema kakvom principu će biti organizovana.

TESTOVI


Uopšteno rečeno, najrigorozniji je način organizacije nastave za standardnu grupu. Predavanjima će u tom slučaju prisustvovati od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše. Sve što se tiče organizacije nastave na taj način isključivo definiše nadležno lice u okviru jedne od poslovnica, tačnije one u koji se grupa od minimalnog broja članova pre toga oformi. Jedina informacija koju će polaznici u tom slučaju dobiti ranije jeste koliko će ukupno trajati nastava organizovana na taj način, jer je tako predviđeno pravilima. Odmah da napomenemo, sve ono što ovlašćeno lice bude definisano nije podložno izmenama, pa se u tom smislu zahtevi polaznika ne prihvataju. Dakle, nakon što grupa bude oformljena, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju kako datuma početka edukacije tog tipa, tako isto i termina u kojima će časovi da budu održani i njihovog rasporeda. A onda će u skladu sa pravilima sve to saopštiti polaznicima.

A što se tiče sva ostala tri tipa edukacije, koja se nalaze u ponudi, princip njihove organizacije je potpuno isti. Jjedino što se razlikuje jeste broj polaznika. Data je sloboda svakome od njih da preciziraju sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom koji će da vodi specijalizovani seminar - naučite da rukujete kompresorom u tom slučaju sve detalje. Pod tim se misli kako na definisanje datuma početka nastave, tako isto i na preciziranje detalja koji su vezani za termine održavanja časova i za njihov raspored. Budući da je predviđeno da se dogovaraju i rasporedu predavanja, oni će zahvaljujući tome odlučiti zajedno i o ukupnom trajanju izabranog tipa nastave.

Kada je u pitanju mesto održavanja ove stručne edukacije, to u velikoj meri takođe zavisi od svakog pojedinačnog polaznika. Da pojednostavimo, u ponudi je nastava koja podrazumeva klasičan princip organizacije i ona koja se sprovodi u formi učenja na daljinu, to jest online. Tako da svaki kandidat prilikom prijavljivanja i upisivanja bira kako će nastavu pohađati, odnosno gde.

U slučaju da se odluči za prvu opciju, to znači da će predavanja pohađati u samoj poslovnici. A neće mu biti problem da pronađe onu koja mu je najbliža, zato što se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze na 40 lokacija u našoj zemlji u ovom trenutku.

Druga opcija koja je ponuđena se odnosi na mogućnost praćenja edukacije putem računara. Podrazumeva se da specijalizovana obuka i kurs - naučite da rukujete kompresorom u tom slučaju mora biti održana uz maksimalno poštovanje pravila, pa tako kandidat treba da obezbedi adekvatan računar, ali i da na njega instalira predviđeni softver. Takođe je naročito važno da za sve vreme trajanja ove stručne edukacije bude dostupna i stabilna veza sa internetom. A sve potrebne informacije o postupku instalacije softvera, ali i o tome koje karakteristike bi trebalo da ima konkretni računar će dobiti svaki polaznik pojedinačno od nadležnih. Na raspolaganju je svakome od njih i tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške, koji u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije postoji.

Praktičan deo ove stručne obuke se roganizuje u saradnji sa kompanijama, koje se smatraju vodećim u konkretnom gradu, u kome se praksa i organizuje.

Trebalo bi istaći i to da po zahtevu klijenata može biti organizovana i takozvana korporativna nastava. A u tom slučaju će predavanjima prisustvovati isključivo zaposleni u okviru nekog preduzeća, a kojima je tema ove stručne edukacije interesantna. Nadležni u tom preduzeću će biti u obavezi da se o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave za određeni broj njihovih zaposlenih dogovore direktno sa ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu institucije organizatora. Ne samo da je njihova obaveza da odlučuju o datumu početka korporativnog seminara, nego bi trebalo da preciziraju i termine u kojima će zaposleni da pohađaju predavanja i da se naravno dogovore o trajanju, to jest da definišu na koji način će predviđeni broj časova u tom slučaju da bude raspoređen. Za razliku od edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, kod korporativne nastave važi pravilo da može biti organizovana i na drugoj lokaciji, a primarno se misli na prostorije same kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici. U tom slučaju moraju biti osigurani svi propisani uslovi za rad, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja i da bi edukacija na taj način mogla da bude organizovana prema aktuelnim pravilima.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite da rukujete kompresorom?

Nekome možda zvuči čudno da se organizuje specijalizovani seminar - naučite da rukujete kompresorom, jer manje - više svi znaju ovo mašinom da rukuju. Međutim, sve to govorimo ako nije u pitanju profesionalno rukovanje tom mašinom, jer je to izuzetno važno za različite kompanije. Upravo zato se one ne libe da svojim zaposlenima omoguće da se edukuju teoretski i praktično, te da nauče pored ostalog i da održavaju kompresor na najbolji mogući način,a kako bi on što duže trajao.

Da napomenemo odmah da će profesor najpre ukratko teoretski predstaviti šta je kompresor i koje sve delove sadrži, a uz to će objasniti i zbog čega je važno redovno servisirati taj uređaj. Saznaće prisutni i koji su to delovi kompresora koji se najčešće kvare. Svakako će teoretski predavač predstaviti i alate, koje mora poznavati osoba koja rukuje kompresorom, jer će ih manje - više u praksi i lično koristiti.

U toku predavanja će profesor govoriti i o tome koje su osnovne karakteristike klipnih kompresora, a zatim i spiralnih i rotacionih i po kom principu svaki od njih funkcioniše.

A da bi jedan kompresor mogao da funkcioniše bez ikakvih problema, osoba koja njime rukuje mora voditi računa i o pravilnoj upotrebi, pa će i na to specijalizovana obuka i kurs - naučite da rukujete kompresorom svakako da stavi akcenat. Tehničko održavanje jednog takvog uređaje je izuzetno važno i to posebno kada su u pitanju električne jedinice kompresora i njegove instalacije.

Pored toga što će teoretski dobiti informacije o tome po kom principu funkcioniše svaki od pomenutih kompresora, prisutni će imati prilike i da praktično uvide razliku među njima.

Osoba koja je zadužena za upravljanje kompresorom mora da nauči i na koji način treba da čisti taj uređaj i kako bi trebalo da ga redovno održava.

Iz tog razloga se podrazumeva da će stručni kurs i obuka - naučite da rukujete kompresorom prvo kroz teoriju predstaviti ove teme, a zatim će i u okviru prakse pokazati predavač kako to treba da funkcioniše. Pošto sve to bude objašnjeno,a u okviru praktičnog dela će svaki kandidat imati prilike i da lično pokaže da li je naučio kako treba u praksi da funkcioniše tehničko održavanje i instalacija električnih jedinica kompresora i na koji način svaki od dostupnih uređaja treba čistiti.

Da bi nesmetano mogao da obavlja svoj posao, svako mora da vodi računa i o zaštiti, tako da se podrazumeva da će predavač u okviru završnog dela predavanja, odnosno teorijskog segmenta predstaviti i osnovne odredbe Zakona o zaštiti na radu. Posebna pažnja će tom prilikom biti usmerena na one odredbe, koje su izuzetno važne za osobu koja je zaposlena kao rukovalac kompresora.

Kada i gde se održava stručni seminar - naučite da rukujete kompresorom?

Predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da svaki polaznik u trenutku prijavljivanja treba da izabere kako će pohađati nastavu, odnosno gde, pa će na osnovu toga dobiti i sve potrebne informacije.

Najbitnije je napomenuti da je u ponudi online obuka i kurs - naučite da rukujete kompresorom, kao i mogućnost pohađanja časova prema klasičnom principu. Upravo od toga koju će opciju od te dve odabrati i zavisi gde će nastava biti organizovana za tog polaznika.

Na 40 lokacija u ovom trenutku u celoj našoj zemlji se nalaze poslovnice institucije organizatora, tako da nastava može biti u svakoj od njih organizovana prema klasičnom principu.

Učenje na daljinu podrazumeva praćenje predavanja preko korisnikovog računara, a uz korišćenje posebne internet platforme, odnosno specijalnog softvera. U skladu je sa pravilima institucije organizatora obaveza da svaki kandidat treba neposredno pre početka nastave da instalira taj program na sopstveni računar. Takođe je vrlo važno i da računar ima odgovarajuće karakteristike, kako bi edukacija bila organizovana na zahtevanom nivou. Od svakog pojedinačnog polaznika se u tom slučaju očekuje i da se pridržava pravila, koja su vezana za stabilnost internet konekcije u toku svakog predavanja, jer je izuzetno značajno da nastava bude kvalitetna u tom slučaju. Sve informacije o postupku kako instalacije softvera, tako isto i organizacije nastave tog tipa će na vreme biti na raspolaganju svakom kandidatu. Isto tako je omogućena i tehnička podrška za svakoga, koji ima potrebu da razjasni neku nejasnoća u vezi sa principom organizacija nastave ili sa postupkom instalacije softvera.

Da naglasimo i to da se kako online edukacija, tako i stručni kurs i obuka - naučite da rukujete kompresorom koji se organizuje na klasičan način mogu održati i za jednog polaznika i za dvoje njih u isto vreme, a zatim i za mikro grupu i za klasičnu grupu. U zavisnosti od toga koji tip edukacije će odabrati polaznik će zavisiti i termini održavanja časova, datum početka i trajanje nastave.

Osnovna razlika između sva četiri tipa edukacija koje se nalaze u ponudi ove obrazovne institucije svakako je vezana za broj polaznika, mada se mora priznati da razlika postoji i u principu organizacije. Da budemo precizni, grupni tip nastave se organizuje na jedan način, a sva tri ostala tipa edukacija na potpuno drugačiji.

U principu, nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije odlučuju o apsolutno svakom detalju kada je u pitanju edukacija za klasičnu grupu. Predavanja u tom slučaju treba da pohađa najmanje četiri polaznika, a najviše ih može biti prisutno osmoro tom prilikom. Važno je i da svako od njih ispoštuje ono što nadležni budu odredili, jer se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena kod nastave u grupi. Svakako prvo mora četiri osobe najmanje da budu prijavljene, kako bi grupa bila oformljena u okviru sam i poslovnice. A tek posle toga koordinator za nastavu će pristupiti definisanju detalja, poput datuma početka, kai o termina u kojima će biti organizovani časovi i naravno njihovog rasporeda. Praktično govoreći, jedina informacija koja će biti na raspolaganju polaznicima u tom slučaju jeste koliko će nastava u grupi trajati, što će saznati kada budu vršili prijavljivanje ili se budu upisivali.

A ako nekome više odgovara da specijalizovani seminar - naučite da rukujete kompresorom pohađa u mikro grupi, kada predavanjima prisustvuje dvoje ili troje kandidata, odnosno u formi poluindividualne ili individualne, imaće i pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija u tom slučaju dozvoljava kandidatima da se usaglašavaju oko apsolutno svakog detalja u vezi sa organizacijom nastave direktno sa predstavnicima određene poslovnice. Da budemo precizni, predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu će se u tom slučaju sa kandidatima dogovoriti prvo o tome kog datuma će početi konkretni tip edukacije. U skladu sa pravilima je da oni kasnije definišu i u kojim će terminima biti predavanja organizovana i kakva će dinamika da bude poštovana u tom slučaju, što znači da će se dogovoriti i o tačnom trajanju bilo individualne ili poluindividualne edukacije, bilo one koja podrazumeva rad u mikro grupi, odnosno kada dve do tri osobe prisustvuju predavanjima.

Vrlo su fleksibilna pravila organizacije i kada postoji zahtev da bude organizovana korporativna obuka i kurs - naučite da rukujete kompresorom, odnosno edukacija koju će pohađati isključivo radnici nekog preduzeća. U tom slučaju ću upravo nadležni u okviru te kompanije biti u obavezi prvo da upute zahtev predstavniku institucije organizatora za održavanjem nastave tog tipa. Posle toga će oni biti u obavezi da se usaglase i oko trajanja nastave, odnosno oko tačnog rasporeda predavanja, te oko toga u kojim će terminima da ih pohađaju radnici i naravno kada će obuka da počne. Vrlo je važan podatak i da jedino korporativni tip edukacije može da bude organizovan na drugoj lokaciji. U suštini, ako klijent to bude zahtevao, organizator će dozvoliti sprovođenje predavanja za zaposlene i u okviru njihovog matičnog preduzeća. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da budu ispoštovan sva pravila u vezi sa opremanjem samog prostora u kome će predavanja da budu održana.

Koliko traje stručna obuka i kurs - naučite da rukujete kompresorom?

Svako fizičko lice koje izvrši prijavu za pohađanje nastave mora i da se odluči na koji način želi da prati predavanja, pa će u skladu sa time i dobiti obaveštenje o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - naučite da rukujete kompresorom.

Trebalo bi napomenuti odmah da svako od kandidata ko se odluči da predavanja pohađa individualno ili u paru, odnosno u okviru mikro grupe ne može ranije saznati koliko će nastava trajati, prosto zato što to nije u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Radi se o tome da se ta tri tipa edukacije organizuju na potpuno isti način, a on je vrlo fleksibilan. Omogućeno je svakom pojedinačnom polazniku u tom slučaju da se o načinu organizacije časova, odnosno o datumu početka i o terminima održavanja, kao i o rasporedu, te samim tim i o trajanju kursa, direktno dogovori sa predstavnicima konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije. Profesor i koordinator za nastavu će se sa određenim brojem polaznika tom prilikom dogovarati o rasporedu 40 časova, koliko ih ima u nastavnom programu, pa će zahvaljujući tome definisati i koliko bi ukupno konkretni tip edukacije trebalo da traje.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovana nastava za standardnu grupu. Zapravo jedino u tom slučaju kandidati ranije dobijaju informaciju o tome koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka - naučite da rukujete kompresorom.

U skladu sa pravilima jeste i da ovlašćeno lice konkretne poslovnice definiše sve ostale detalje, poput rasporeda časova i termina njihovog održavanja, odnosno tačnog datuma početka nastave za standardnu grupu. Ali tek pošto najmanje četiri osobe u toj poslovnici prijavu izvrše i nakon što grupa bude oformljena, nadležni će sve pomenuto i odrediti, a zatim i saopštiti polaznicima..

Zaposleni u nekom preduzeću mogu takođe pohađati ovu edukaciju, a ukoliko njihovi nadležni to budu zahtevali od organizatora. Uopšteno rečeno, korporativni tip nastave je specifičan i po ciljnoj grupi, ali i po principu organizacije. Naime, reč je o vrlo fleksibilnim pravilima, tako da će polaznici informacije i o datumu početka korporativne obuke, ali i o tačnim terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, odnosno o trajanju, dobiti naknadno, to jest pošto se oko toga usaglase predstavnik njihove kompanije i institucije organizatora. A tom prilikom će se oni dogovoriti i o mestu na kome bi trebalo da pohađaju predavanja zaposleni u toj kompaniji, jer postoji mogućnost i da u okviru njihovog radnog mesta časovi budu organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da rukujete kompresorom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje