Kurs i obuka - Naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije

Tematika ove edukacije je izuzetno zanimljiva, a posebno za nadležne u kompanijama. Bez obzira da li vlasnik firme želi sa njom da se upozna ili direktor, odnosno lica koja su zaposlena na menadžerskIm pozicijama, sasvim sigurno će implementacijom stečenih znanja unaprediti kvalitet poslovanja. Iz tog razloga i navodimo da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije namenjena poslovnim ljudima i to najpre onima, koji žele da poboljšaju funkcionisanje svoje kompanije na najbolji mogući način.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za fizička lica, na prvom mestu, to se od njih zahteva da izvrše prijavljivanje. Posle toga će biti u skladu sa pravilima u obavezi i da se upišu.

Neophodno je da u tom slučaju svako od njih navede najpre prezime i ime, a potom i datum svog rođenja, te se podrazumeva da će ostaviti i kontakt podatke, odnosno na prvom mestu broj telefona. Odabraće svako od njih i na koji način želi prijavu da izvrši, a ima mogućnost da konkretne informacije pošalje na mejl adresu ili da ih iz diktira zaposlenima u konkretnoj poslovnici lično, odnosno preko telefona.


Nakon što budu izvršili prijavljivanje i opredelili se između svih ovih opcija, svi kandidati će biti u obavezi lično i da se upišu. Upis se isključivo vrši uz lično prisustvo prijavljene osobe, te je neophodno i da propisanu dokumentaciju svako od njih u tom trenutku dostavi. Prethodno će, naravno svako od njih da bude detaljno informisan i o tome koja dokumenta ima obavezu prilikom upisivanja da donese.

Kako je na raspolaganju mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije bude organizovan online i na klasičan način, to se podrazumeva da svaki kandidat ima obavezu da se odluči između te dve mogućnosti. Isto tako je neophodno i da izabere da li će časove da pohađa samostalno, u grupi ili u paru, pošto nastava može da bude organizovana u formi individualne, grupne ili poluindividualne.

Važno je da napomenemo i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost vlasnicima, direktorima i andležnima u bilo kojoj firmi, da edukuju svoje zaposlene o konkretnoj tematici. Isključivo na zahtev nadležnih u tom preduzeću će biti organizovana korporativna obuka. Napominjemo da je to jedini vid edukacije, prilikom čije organizacije će biti dozvoljena izmena u vezi sa lokacijom održavanja nastave. Naravno da u konkretnoj kompaniji moraju postojati propisani uslovi za rad, te se podrazumeva da će nadležno lice tog preduzeća da dobije sve neophodne informacije o tome šta se mora naći u okviru odabranog prostora, a da bi nastava za zaposlene bez ikakvih smetnji u tom slučaju organizovana i u okviru tog preduzeća.

TESTOVI


Koje oblasti će obraditi stručna obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije?

Naravno da sama po sebi ekonomija podrazumeva određena pravila, a sa njima će na samom početku specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije da upozna sve polaznike.

Ne mora, u principu niko da bude ekonomski ekspert, da bi razumeo koliko je ekonomija bitna i koliko utiče na mnoge životne procese. Sve to se, takođe odnosi i na takozvanu ekonomiju konkurencije, a koja na prvom mestu ima za cilj da suzbije monopol u određenim oblastima. U tom smislu će u toku uvodnog predavanja biti detaljno objašnjeno prisutnima šta se zvanično po definiciji smatra ekonomijom konkurencije i zbog čega je važno ta pravila primenjivati u radu, kako bi na taj način bila izbegnuta zloupotreba dominacije određene kompanije u nekoj oblasti.

Zaštita konkurencije je u tom slučaju izuzetno značajna, ali ona mora biti izvršena u skladu sa pravilima. Upravo sa tim pravilima će da bude upoznat svaki polaznik ove specijalizovane edukacije.

Naravno da će predavači prvo objasniti zbog čega je važno imati na umu i da postoje određeni problemi, koji su vezani za zaštitu konkurencije u našoj zemlji. Ukratko će biti predstavljeni i neki od njih, a zatim će diskutovati o tome polaznici sa predavačem. Potrebno je da tada svako od njih iznese svoje mišljenje o rešavanju tih problema, a opet sve sa ciljem izbegavanja zloupotrebe dominacije na tržištu.

Na koji način u praksi funkcioniše mehanizam zaštite konkurencije je naredna tema, sa kojom bi trebalo specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije da upozna sve prisutne. A tom prilikom će profesor objasniti i koje institucije naše zemlje su nadležne, ali i koja su ovlašćena tela za zaštitu konkurencije. Svakako da će biti predstavljene i karakteristike te oblasti u susednim zemljama, ali i u izuzetno dobro razvijenim zemljama sveta.

Naravno da je neophodno da na nivou cele zemlje bude definisana politika zaštite konkurencije, što postoji u određenim zemljama u svetu. A da li je to postoji u našoj zemlji ili ne će, saznati takođe polaznici.

Šta je to monopolska renta, te zbog čega je važno da u praksi to bude izbegnuto je izuzetno značajna tema, koja će biti polaznicima predstavljena. A u tom delu ove edukacije će oni saznati i kako pojava monopolske rente utiče na proizvođača, kako na trgovca, a kako na potrošača.

Koji su osnovni elementi takozvane politike konkurencije i kako bi trebalo oni da budu primenjeni u praksi će, svaki polaznik imati priliku da sazna.

Osvrnuće se profesor i na postupak javne nabavke, odnosno na politiku zaštite konkurencije U tom slučaju, primeri će biti sa puno pažnje odabrani i predstavljeni polaznicima, kako bi razumeli u kom slučaju je poštovana politika zaštite konkurencije, a u kom slučaju nije.

Posle toga je, predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije omogući svakom kandidatu da uzme učešće u diskusiji o postupku javnih nabavki, tako da ima pravo i da iznese svoje mišljenje, odnosno viđenje celokupne situacije u tom segmentu.

Na koji način je moguće da bude otkrivena povreda konkurencije, odnosno kojim zakonskim aktima se propisuju kazne u tom slučaju su sve teme, koje su predviđene za naredni segment ove stručne edukacije. Da li se to i u kojoj meri primenjuje u praksi, barem u našoj zemlji, je isto tako vrlo značajna tema, o kojoj će biti govora tokom kursa.

Uslov da svaki polaznik, koji bude pohađao specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije, zaista unapredi poslovanje u okviru kompanije na čijem čelu se nalazi, odnosno u kojoj je zaposlen, jeste da tematiku on u potpunosti razume. Baš iz tog razloga će profesor da se potrudi i različite primere da obezbedi, ali će biti omogućeno kandidatima i da u toku predavanja postavljaju pitanja, u slučaju da im nešto nije u potpunosti jasno.

Na kom mestu i kada će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije?

Najbitnije je da svaki pojedinačni polaznik ima na umu činjenicu da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije može biti organizovana baš onako kako njemu najviše odgovara. Da ne bude zabune, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi nekoliko mogućnosti za pohađanje časova, pa u tom smislu svaki kandidat bira gde će nastavu da pohađa i prema kakvom principu.

Međutim, ova edukacija može da bude organizovana i samo za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. S obzirom na to da je ciljna grupa vrlo precizno određena u tom slučaju i da je u pitanju osetljiva kategorija polaznika, zato što zaposleni često imaju manjak slobodnog vremena, to podrazumeva da će organizator da se potrudi sve zahteve klijenta u tom slučaju maksimalno da ispoštuje. A ustvari to znači da će se nadležno lice zainteresovanog preduzeća dogovarati direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica, o načinu organizacije časova za zaposlene, ali i o tome na kojoj se lokaciji i predavanja da budu održana. Svakako postoji mogućnost da to bude onlajn ili u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, ali i u samoj firmi, u kojoj su zaposleni polaznici. Ako se budu odlučili za treću opciju, odnosno za promenu lokacije održavanja časova, biće potrebno i da izabrani prostor opreme onako kako propisuju pravila pomenute obrazovne institucije. Prethodno će nadležno lice tog preduzeća da dobije sve neophodne informacije o tome šta mora da postoji u konkretnom prostoru, da bi bez ikakvih smetnji bio u okviru njega i organizovan specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije za zaposlene. Vrlo je važno da se oni u tom slučaju usaglase i o datumu kada će početi korporativna obuka, kao i o tome u kojim će terminima časovi za određeni broj zaposlenih da budu organizovani. A kada sve to budu odlučili, biće neophodno i da se usaglase oko trajanja kursa, to jeste da precizno definišu kojim tempom će predviđeni broj časova da bude sproveden. Zaposleni koji treba da pristupe pohađanju nastave će zatim da budu obavešteni o tome precizno i na propisani način u najkraćem mogućem roku.

A uzevši u obzir da se nastava za fizička lica organizuje u okviru individualne, zatim kroz grupnu i poluindividualnu, te da i jedna i druga i treća mogu biti održane na klasičan način i online, jasno je zbog čega je u trenutku prijavljivanja obaveza svakog fizičkog lica da između svih tih opcija izabere onu koja mu se čini najboljom u datom momentu.

Posebno je važno da naglasimo i to da će se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije, a koji podrazumeva klasičan princip organizacije, održati u prostorijama ma kog predstavništva navedene specijalizovane obrazovne institucije. Kako se na brojnim lokacijama nalaze poslovnice, to je i prilično jednostavno svakom polazniku da izabere onu, koja se u njegovom gradu nalazi, to jest koja mu je najbliža.

Međutim, ako kandidat odluči da časove pohađa online, to znači da samostalno može da izabere mesto, na kome će da pohađa predavanja. Da budemo precizni, on bira sa koje lokacije će nastavu pratiti, jer u tom slučaju za pristup kursu koristi sopstveni računar. Ipak, da bi kvalitet edukacije te vrste bio na visokom nivou, to jest da bi bili ispoštovani svi zahtevi organizatora, potrebno je da bude obezbeđena stabilna veza sa internetom u konkretnom prostoru. A to će, naravno da bude predočeno svako prijavljenom pojedincu, kako bi odabrao adekvatnu lokaciju. Sem toga je njegova obaveza i da obezbedi kompjuter sa odgovarajućim performansama, a sve podatke o tome će na vreme da dobije od nadležnih. Neophodno je i da, u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije, svaki polaznik u tom slučaju samostalno pristupi instaliranju tog programa. Zapravo će biti u obavezi da instalira softver na sopstveni kompjuter, jer će upravo preko tog softvera i pratiti predavanja online. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati precizno svakog kandidata o tome kako funkcioniše postupak instalacije softvera. A ako bude bilo potrebno, pomoćiće mu i da reši bilo kakvu nedoumicu u tom slučaju. Stvar je u tome da u okviru svake poslovnice funkcioniše tim IT stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku svakom fizičkom licu, kome je to potrebno. Nevezano za to da li kandidat ima problem u toku samog postupka instalacije programa ili dok pohađa predavanja, te stručnjake ima pravo da kontaktira i oni će se potruditi da svaku poteškoću, na koju on naiđe, otklone i to što je moguće pre.

Naročito je važno da posle svega toga svaki polaznik odluči i kako mu odgovara da bude organizovana stručna obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije. Da budemo precizni, on ima mogućnost predavanja da pohađa ili u društvu više polaznika, a u okviru grupne nastave ili samostalno ili sa još jednom osobom, u kom slučaju će biti organizovan poluindividualni tip edukacije.

Naravno da se razlikuje broj osoba, koje treba predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju, ali je različit donekle i princip organizacije. Sve te informacije će biti na vreme date zainteresovanima, kako bi mogli lakše da se odluče.

Uzevši u obzir da u jednoj grupi predavanja treba da pohađa od četvoro ljudi najmanje do osmoro njih najviše, trebalo bi da je sasvim jasno zašto navedena obrazovna institucija iznosi zahtev za formiranjem grupe, kako bi nastava na taj način bila organizovana u konkretnoj poslovnici. Sve je to vrlo jednostavno, a biće naravno napomenuto kandidatima da moraju da pričekaju formiranje grupe, jer sve do tog momenta ne može da bude organizovana nastava prema takvom principu. Zato se i ne navodi unapred kog datuma će da počne edukacija tog tipa, već će nakon prijavljivanja četiri osobe minimum u tom predstavništvu da budu svi polaznici informisani o detaljima. Zapravo jedini podatak koji oni mogu da dobiju u tom slučaju jeste koliko će da traje edukacija, pošto se o tome odlučuje na nivou celokupne institucije organizatora, a sve to važi za predstavništvo u svakom gradu. Tek kada konkretni uslov bude bio ostvaren će biti u obavezi koordinator za nastavu te poslovnice da odredi kako datum početka edukacije, isto tako i u kojim će terminima da budu predavanja organizovana i kakva će dinamika biti poštovana prilikom njihovog sprovođenja. S obzirom na to da su u pitanju izuzetno strogo definisana pravila, zahteva se od svakog polaznika da ih poštuje, budući da nije dozvoljeno vršenje izmena po njihovom zahtevu. Podrazumeva se da će prilikom obaveštavanja o datumu početka nastave, rasporedu časova i o terminima njihovog održavanja, biti napomenuto svakom članu grupe i da se ne dozvoljavaju izmene.

Uopšte nisu stroga pravila prema kojima se organizuje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije. Zapravo u tom slučaju primenjuju se istovetna pravila, koja su ujedno naročito fleksibilna. A to znači da se dozvoljava kandidatima da se usaglase direktno sa organizatorom, to jest sa profesorom koji bi trebalo da vodi ili poluindividualnu ili nastavu manenjenu samo jednom kandidatu, o načinu organizacije časova. Ne samo da će se oni dogovoriti o datumu početka edukacije, koju odaberu da pohađaju, nego će biti u obavezi da preciziraju i u kojim će terminima da budu časovi u konkretnom slučaju organizovani. Pored svega toga je njihova obaveza i da se dogovore o dinamici, koja će da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja, a to će dovesti do toga da se usaglašavaju i oko trajanja jednog ili drugog tipa nastave. Upravo iz tog razloga informacija o tome koliko bi trebalo da traje individualna ili takozvana nastava u paru ne može da bude prilikom prijavljivanja na raspolaganju kandidatima, jer oni to i sve ostalo vezano za sprovođenje časova, imaju obavezu sa nadležnima da definišu.

Koliko bi trebalo specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije da traje prema programu?

Sve neophodne informacije o načinu organizacije časova će dobiti svaki kandidat, a nakon što odluči da li mu odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije ili onaj, koji se primenjuje prilikom organizacije individualne, te poluindividualne nastave.

Zapravo su sva tri tipa edukacije u ponudi, a princip njihove organizacije je drugačiji, što dovodi do toga da i trajanje nastave može biti različito.

Najbitnije je da naglasimo da se u nastavnom programu, prema čijim pravilima će biti organizovana ova obuka, nalazi 10 časova ukupno.

Fizička lica koja odaberu da nastavu pohađaju u paru, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu će biti u obavezi da se samostalno dogovore sa predstavnicima institucije organizatora o trajanju nastave. Ustvari će oni da zajedno sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu odrede raspored časova, pa će tako da se dogovore i o tačnom trajanju. Naravno da će tom prilikom biti u obavezi da definišu i ostale detalje, a prvenstveno se misli na datum početka edukacije i na termine u kojima će časovi biti organizovani.

A isti takav princip će biti primenjen i ako polaznik odluči da časove pohađa kroz takozvanu individualnu nastavu. U principu je jedina razlika u tome što će časove pohađati samo jedno lice, pa je zato i neophodno da se taj kandidat sa nadležnima tom prilikom usaglasi kako oko trajanja individualne edukacije, tako isto i oko svega ostalog.

Međutim, kada je polaznikov izbor grupni kurs i obuka - naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije, biće primenjena drugačija pravila organizacije. Isključivo koordinator za nastavu, a u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome je formirana grupa od minimum četiri člana, donosi odluku o rasporedu časova, kao i o datumu početka nastave i svakako o terminima u kojima će biti održana predavanja.

A za svaku poslovnicu važi pravilo da grupni tip edukacije treba da traje ukupno 4 sedmice, s tim da će ta informacija biti na raspolaganju svakome od prijavljenih kandidata već prilikom zvaničnog prijavljivanja.

Što se tiče mogućnosti za organizaciju korporativnog tipa nastave, potrebno je da nadležni u okviru zainteresovane firme to zahtevaju od organizatora. U svakom slučaju će nastava te vrste trajati onoliko, koliko pre toga budu definisali klijent i organizator, jer su pravila vrlo fleksibilna u tom slučaju. Da budemo precizni, oni će se usaglasiti prvo oko mesta održavanja nastave za zaposlene, a zatim i oko termina u kojima će časovi da budu održani, te oko datuma početka. Naravno da će biti u obavezi da odrede i kako bi trebalo da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom, pa će tako odlučiti i o trajanju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da izbegnete zloupotrebu dominacije - ekonomija konkurencije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje