Kurs i obuka - Naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu

Moramo na samom početku naglasiti da organizator ove stručne edukacije ne zahteva da zainteresovani imaju bilo kakvo predznanje u vezi sa konkretnom temom, odnosno da savladaju neku određenu veštinu. Zapravo je tema, kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu interesantna svima koji su ili u tom momentu zaposleni ili u potrazi za novim poslom, a ujedno žele da steknu dodatna znanja i veštine, kako bi unapredili svoj lični poslovni imidž. Trebalo bi naglasiti da unapređivanjem kvaliteta poslovanja na ličnom planu svaki pojedinac unapređuje i kvalitet kompanije u kojoj je zaposlen ili za čije vođenje je zadužen.

Baš zato i nije začuđujuće što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i organizacije korporativne obuke, kada je predviđeno da isključivo lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji pohađaju nastavu. Moramo napomenuti da vrlo slobodna pravila organizacije u tom slučaju važe, tako da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave za zaposlene baš prema zahtevima njihovih nadležnih. U suštini je pravilnikom određeno da se vlasnik zainteresovanog preduzeća, to jest osoba koja je u okviru njega za te poslove ovlašćena mora o načinu sprovođenja časova za prethodno tačno određeni broj zaposlenih dogovoriti direktno sa osobom, koja je u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora upravo za te poslove zvanično i ovlašćeno. Pored toga što oni imaju obavezu zajedno da definišu kog datuma će početi korporativna obuka, potrebno je i da se dogovore oko svih ostalih detalja. Zapravo bi trebalo da se usaglase oko termina održavanja časova za određeni broj radnika te kompanije i da se usaglase oko rasporeda predavanja, pa će i na taj način da definišu i trajanje nastave u tom slučaju. A već smo pomenuli da se zahtevi klijenata prilikom organizacije nastave za zaposlene maksimalno poštuju od strane pomenute obrazovne institucije, pa ne čudi što samo korporativni seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji. Najčešće to podrazumeva sprovođenje predavanja u okviru zainteresovane firme, jer će na taj način zaposlenima biti omogućeno da ne gube bespotrebno vreme i odlaze u poslovnicu kako bi časove pohađali. Ipak, tada moraju biti ispoštovani tačno definisani zahtevi od strane organizatora, a koji su na prvom mestu usmereni na opremljenost prostora, u kome bi nastava trebalo da bude organizovano. Svakako će nadležni u okviru konkretne poslovnice informisati klijenta o tome šta se očekuje da postoji u izabranoj prostoriji, a sve sa ciljem obezbeđivanja visokog kvaliteta nastave namenjene licima koja su u okviru te firme zaposlena. Tek posle toga će polaznici da dobiju informacije o svemu što je prethodno definisano između nadležnih u tom preduzeću i organizatora.

Nešto se drugačija pravila organizacije primenjuju kada nastavu treba da pohađaju fizička lica, a od kojih se prethodno zahteva da se prijave prema pravilima i naravno da pristupe zvaničnom upisu. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da lično izabere na kojoj se lokaciji boraviti dok predavanja bude pohađao i na koji način će to učiniti. Jednostavnije govoreći, specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu može biti organizovana i u poslovnicama pomenute institucije i putem računara, a pravilnikom je određeno da kandidat bira hoće li časove pohađati u društvu još jedne osobe, odnosno potpuno samostalno ili u formi grupne nastave. Dakle, postoje tri mogućnosti za organizaciju časova, pa se podrazumeva da će svaki kandidat između njih izabrati, te da će odlučiti i na kojoj lokaciji želi časove u tom slučaju da pohađa.


Posebno moramo napomenuti da pre donošenja odluke o svemu tome svi zainteresovani imaju obavezu i da izvrše prijavljivanje uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije. A to znači da moraju zaposlene prvo kontaktirati putem telefona ili lično doći u prostorije izabranog predstavništva, kako bi izvršili prijavu, s tim da to mogu učiniti i elektronski. U principu je sasvim svejedno za koju opciju se odluči kandidat, jer on u svakom slučaju mora dostaviti osnovne podatke o sebi tom prilikom. Pored imena i prezimena, mora navesti zaposlenima ili u direktnom kontaktu ili preko telefona ili poslati na mejl i broj svog telefona za dalji kontakt i datum rođenja.

U skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije je predviđeno da se isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata mora izvršiti zvanično upisivanje prethodno prijavljenih osoba. Svakako će to njima biti napomenuto, kao što će dobiti informacije i o detaljima koji su vezani za sam upis, odnosno za dokumentaciju koju su u obavezi da dostave u tom slučaju.

Zahteva se od svakog zainteresovanog lica da odluči koja opcija od svih ponuđenih im najviše odgovara vezano i za princip organizacije nastave i za mesto njenog održavanja, pa će u skladu sa time i da dobije sve neophodne informacije.

TESTOVI


S obzirom na to da može birati gde želi predavanja da pohađa, odnosno na koji način, to podrazumeva da polaznik koji se opredeli za varijantu praćenja časova online to čini sa bilo koje lokacije. Zapravo on časove prati putem specijalnog programa, koji je u obavezi da instalira na kompjuter, a koji odluči da koristi tom prilikom. U principu je vrlo važno i da taj uređajima odgovarajuće karakteristike, a prethodno će zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije da informišu detaljno svakog polaznika o tome koje performanse mora računar posedovati, kako bi edukacija bila organizovana na propisanom nivou kvaliteta. Specijalnu vrstu programa mora u tom slučaju svaki kandidat da instalira pre početka odabranog tipa nastave, a sve potrebne informacije će mu na vreme biti na raspolaganju. Inače u okviru svakog predstavništva postoji i specijalno IT odeljenje, odnosno tehnička podrška, koju pružaju kvalifikovani stručnjaci iza kojih se nalazi sasvim dovoljno iskustva. Upravo iz tog razloga će, sasvim sigurno pomoći svakom pojedinačnom polazniku da razreši bilo kakvu nedoumicu ili poteškoću, na koju bude naišao ili u toku instaliranja konkretnog softvera ili u toku same obuke. Još moramo napomenuti i to da online kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu može biti praćen sa bilo koje lokacije, ali da je vrlo važno u tom slučaju da kandidat obezbedi propisane uslove za rad, a u smislu da osigura stabilnu vezu računara sa internetom.

Postoji mogućnost i da prijavljeni kandidati nastavu pohađaju na klasičan način, u kom slučaju će ona biti održana u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Bitno je da svaki polaznik navede i kako želi nastavu da pohađa, da bi dobio informaciju o tome u kojim terminima se očekuje da bude prisutna u tom predstavništvu.

Pomenuto je već da se i klasična nastava i ona, koju polaznici pohađaju preko sopstvenog računara mogu pratiti na jedan od tri načina, pa je iz tog razloga i iznet zahtev da svaki prijavljeni izabere između poluindividualne, individualne i grupne edukacije.

Na prvi pogled samo deluje da je razlika između njih vezana za broj polaznika, međutim svaki tip edukacije od ponuđenih se organizuje prema nešto drugačijim pravilima, a sa kojima će svakako prijavljeni i da budu blagovremeno upoznati.

Da napomenemo odmah da jedno lice treba da pohađa individualni seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu, zatim da se u grupi može naći od četiri od osmoro ljudi i da je poluindividualna nastava poznata kao nastava u paru, jer dvoje ljudi tada predavanja treba da pohađaju. Ipak, dostupne su i određene razlike u načinu organizacije časova, tako da su najgroznija pravila prema kojima se organizuje grupni tip edukacije, dok su nešto fleksibilnija prilikom organizacije poluindividualne i individualne nastave.

Grupa od četiri osobe minimum mora biti oformljena u okviru bilo kog predstavništva pomenute institucije, da bi taj tip nastave uopšte u toj poslovnici mogao da bude organizovan. Svakako se podrazumeva da prijavljeni kandidati moraju biti o tome informisani na vreme, jer se ponekad može desiti da prođe i duži vremenski period dok grupa ne bude formirana. U svakom slučaju od zaposlenih u tom predstavništvu ne zavisi datum početka grupne edukacije, pa to moraju imati na umu svi prijavljeni kandidati. Dakle, od njih se očekuje da budu strpljivi i da pričekaju formiranje grupe, a posle čega će ovlašćeni koordinator za nastavu da pristupi definisanju ostalih detalja. A u te detalje spada datum početka edukacije za grupu polaznika, potom termini održavanja časova i svakako dinamika u skladu sa kojom će da bude sproveden u tom slučaju prethodno određeni nastavnih fond. Ističemo da pomenuta obrazovna institucija prethodno određuje koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu i to su informacije koje se primenjuju u svakoj poslovnici i koje su dostupne polaznicima već kada budu izvršavali zvaničnu prijavu. Shodno pravilima, koordinator za nastavu će tek nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova odlučiti o svemu pomenutom i zatim će informisati prijavljene kandidate o tome na propisan način. Međutim, s obzirom na to da su u pitanju vrlo striktno definisana pravila organizacije, to je navedena obaveza da svaki kandidat prihvati u potpunosti sve te informacije, budući da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena na osnovu zahteva članova bilo koje grupe.

A ako prijavljenim kandidatima ne odgovaraju tako strogo definisana pravila sprovođenja nastave u grupi, imaju mogućnost da se odluče za opciju praćenja poluindividualne ili individualne edukacije. Tada je njima dozvoljeno da kontaktiraju sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu i da se upravo sa njima direktno dogovore o načinu organizacije časova. Na prvom mestu je potrebno napomenuti da se razlikuje broj polaznika kod individualne i poluindividualne nastave, te da će ili jedno lice ili dvoje njih precizirati sa predavačem kako će časovi biti organizovani, s tim što se podrazumeva da tom dogovoru mora da prisustvuje i ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome je taj polaznik prijavu prethodno izvršio. Dakle, vrlo je važno da se oni usaglase kako oko rasporeda časova i termina u kojima će predavanja da budu organizovana, tako isto i oko datuma početka nastave. A samim tim što donose odluku zajedno i o dinamici prema kojoj će predavanja da budu organizovana, oni se usaglašavaju i o trajanju bilo nastave u paru, bilo individualne, što znači da svaka od njih može trajati drugačije nego edukacija namenjena grupi kandidata.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu?

Potrebno je da u toku uvodnog predavanja profesor objasni polaznicima kako se praktično karakteriše zahtevan klijent ili poslovni partner. Odmah nakon toga je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu ponudi polaznicima mogućnost da se kroz primere upoznaju sa tom kategorijom poslovnih ljudi i uopšteno lica sa kojima mogu doći u dodir. Tako će mnogo lakše shvatiti koja kategorija pojedinaca je u pitanju i koje su osnovne karakteristike njihovog ponašanja.

Zatim je predviđeno da profesor objasni i koliko je važno pripremiti se za susret sa takvim ljudima i za komunikaciju sa njima. Korak po korak će biti objašnjeno prisutnima o čemu sve moraju da vode računa ukoliko znaju da će se tokom budućeg poslovnog sastanka susresti upravo sa zahtevima partnerima. Podrazumeva se da će za svaki segment ove specijalizovane edukacije kandidatima biti ponuđeni odgovarajući primeri iz prakse.

Biće objašnjeno i koji su osnovni principi komunikacije u poslovnom svetu, te koje su osnovne karakteristike svakoga od njih. Podrazumeva se da će profesor objasniti i kako je uopšteno definisan pojam komunikacije, a saznaće prisutni i šta se može smatrati uspešnom komunikacijom u poslovnom svetu, odnosno šta se smatra neuspešnom. Vrlo je važno napomenuti da će u tom delu biti omogućeni i adekvatni primeri iz prakse, kako bi polaznici shvatili na licu mesta šta je uspešan princip komunikacije, a koje se greške javljaju tom prilikom, pa se komunikacija sa poslovnim partnerima ili klijentima, koji su posebno zahtevni može smatrati ne uspešnom.

Prema programu, u skladu sa čijim osnovnim smernicama se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu je predviđeno i da svaki kandidat dobije informacije o tome koji su to faktori, koji imaju uticaj na uspešnost, odnosno neuspešnost u komunikaciji.

S obzirom na to da je vrlo važno i kakav prvi utisak se ostavi na klijente, odnosno na poslovne partnere, to podrazumeva da će profesor tom segmentu posvetiti naročitu pažnju. Naučiće polaznici, pored ostalog i o čemu posebno moraju voditi računa kada stupaju u bilo kakvu interakciju sa zahtevnim i poslovnim partnerima i klijentima. Takođe će im biti objašnjeno i kako mogu vešto da izbegnu zamke, uslovno rečeno koje se mogu tada javiti, a da bi kvalitet komunikacije bio na adekvatnom nivou.

Nakon toga je predviđeno da bude objašnjeno svakom polazniku i zbog čega je važno da aktivno sluša sagovornika i šta treba da zaključi iz njegovog izlaganja. Podrazumeva se isto tako da će stručni kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu određeni segment posvetiti predstavljanju pravila kako verbalne komunikacije, tako isto i one koje se smatra neverbalnoj. Na odgovarajućim primerima će biti pokazano tako umeće neverbalne i verbalne komunikacije utiče na uspešnost sastanka sa posebnom zahtevnijim poslovnim partnerom ili razgovora sa isto tako zahtevnim klijentom.

Naravno da u poslovnom svetu dolazi do određenih konflikata prilikom komuniciranja, pa će predavač objasniti i koje su to konfliktne situacije koje se u praksi vrlo često javljaju. Nakon što ih bude taksativno predstavio, objasniće i kako bi trebalo da se pojedinci ponašaju, da bi takve situacije izbegli i maksimalno okrenuli u svoju korist.

Uz sve što je do sada pomenuto, predavači će se osvrnuti i na osnovna pravila poslovnog bontona, koja moraju biti poštovana u komunikaciji sa klijentima i poslovnim partnerima, bez obzira koliko da su oni zahtevni.

Predviđeno je nastavnim programom da pošto predavač bude predstavio sve teme, koje su predviđene, on omogući polaznicima da učestvuju u zajedničkoj diskusiji. Naime, u završnom delu ove stručne obuke bi trebalo da uzme učešće svaki prisutni kandidat i da navede svoje viđenje obrađenih tema. Jedino tako će svako od njih moći i da razjasni sve što možda pre toga nije razumeo, a kako bi zaista mogao umeće poslovne komunikacije sa izuzetno zahtevnim partnerima i klijentima da poboljša, što će itekako pozitivno da utiče na njegov lični poslovni imidž, te će posredno unaprediti i kvalitet komunikacije u svom timu, odnosno u kompaniji u kojoj je zaposlen.

Kada i na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu?

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se za fizička lica nalazi stručna obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu, ali postoji mogućnost i da po zahtevu bude organizovan korporativni tip nastave, kada će prethodno tačno određeni broj radnika neke kompanije predavanja da pohađaju.

Samim tim što se nastava može organizovati za pravna lica, odnosno za zaposlene u firmama i za fizička, prisutan je različit princip organizacije, pa je to ujedno i razlog zašto ne može biti navedeno unapred gde će nastava biti organizovana i u kojim će terminima imati obavezu polaznici da pohađaju predavanja.

U suštini kada je u pitanju korporativni tip nastave je dozvoljeno nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da definišu način organizacije časova direktno sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije, to jest one poslovnice, kojoj se obrate sa zahtevom za organizacijom nastave za zaposlene. Upravo će klijent i organizator tada precizirati sve detalje, a zatim će shodno pravilniku obavestiti polaznike, to jest radnike te firme. Potrebno je da se usaglase prvo oko toga na kojoj se lokaciji biti predavanja organizovana, jer tada može biti dopušteno zaposlenima da predavanja pohađaju u okviru svog radnog mesta. Bitno je da prostor bude pažljivo odabran u tom slučaju, te da poseduje sve ono što je neophodno za nesmetano odvijanje nastave. Istakli bismo i to da će se oni usaglasiti oko tačnog datuma početka edukacije, te da će svakako precizirati i termine u kojima će biti održani časovi za radnike, ali i raspored predavanja. Zahvaljujući tome će se usaglasiti i oko detalja koji su vezani za trajanje korporativnog tipa edukacije.

A ako fizičko lice želi da pohađa ovu obuku, mora u trenutku prijavljivanja da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu ili grupna, odnosno individualna nastava, a shodno tome će i dobiti informacije o terminima održavanja časova.

Da bi mogao da sazna na kojoj lokaciji će biti časovi organizovani, polaznik mora i da odluči da li će nastavu pohađati prema klasičnom principu ili će to učiniti uz korišćenje sopstvenog računara, kojom prilikom se časovi organizuju onlajn, to jest na daljinu. S obzirom na to da je ponuda ove obrazovne institucije izuzetno obimna, tako da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da samostalno odluči koja mu opcija najviše odgovara od svih koje se nalaze u ponudi.

Ističemo da kandidati koji se odluče da nastavu pohađaju u paru to čine u društvu još jedne osobe, a kada će biti organizovana takozvana poluindividualna edukacija. Pravila organizacije su izuzetno fleksibilna u tom slučaju, tako da se i jedan i drugi polaznik kada moraju dogovoriti sa profesorom kako će časovi biti organizovani, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Naročito je važno da oni definišu datum početka poluindividualnog seminara, ali i da odluče o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. Sem toga, bitno je napomenuti da se tada i jedan i drugi polaznik moraju dogovoriti sa profesorom kako će časovi biti organizovani, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Naročito je važno da oni definišu datum početka poluindividualnog kursa, ali i da odluče o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. Uz to, njihova je obaveza i da definišu raspored časova, to jest da se usaglase oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će definisani nastavni fond da bude u konkretnom slučaju raspoređen, pa će na taj način da se dogovore i oko trajanja nastave u paru.

Samo jedna osoba treba da pohađa individualni tip edukacije, a važe potpuno ista pravila organizacije kao i kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu koji treba dvoje kandidata da pohađaju. Naime, tada je takođe data velika sloboda zainteresovanima, tako da će svako od njih da se direktno sa nadležnim licima u odabranom predstavništvu dogovori oko načina organizacije časova. Baš iz tog razloga se i ne navodi ranije koliko će ukupno trajati individualni ili poluindividualni tip nastave, jer to isključivo zavisi od njihovog internog dogovora.

Izuzev individualne i poluindividualne nastave, postoji mogućnost i da bude organizovan stručni kurs za grupu polaznika. Potpuno se drugačija pravila organizacije tada primenjuju, a njih ima obavezu da definiše koordinator za nastavu, koji je za to nadležan u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Međutim, da zainteresovani za praćenje nastave na taj način ne bi imali nikakvih nedoumica, posebno moramo izaći informaciju da se zahteva najpre formiranje grupe od četiri člana minimum u tom predstavništvu, da bi uopšte nastava mogla po tom principu da bude organizovana. Svakako će u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja svaki pojedinačni kandidat biti upoznat i sa tim detaljima. Inače je pravilo da nastava u grupi može da bude organizovana za najviše osmoro kandidata, budući da pomenuta obrazovna institucija maksimalno vodi računa o visokom kvalitetu ove obuke. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da apsolutno sve detalje koje koordinator za nastavu bude odredio, polaznici moraju prihvatiti u potpunosti, jer se izmene na osnovu njihovih zahteva ne dozvoljavaju kod edukacije u grupi. U najkraćem mogućem roku pošto grupa bude kreirana u toj poslovnici, obaveza koordinatora je da odredi datum početka nastave, tako isto i da odluči u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu da bude organizovana, te da precizira i raspored časova. Naravno da u skladu sa aktuelnim pravilnikom svaki pojedinačno polaznik o tome blagovremeno biva obavešten.

S obzirom na to da se kako individualna i grupna, tako i poluindividualna nastava mogu organizovati na dve lokacije, odnosno na dva različita načina, očekivano je da svaki pojedinačni polaznik donese odluku gde želi da bude dok predavanja prati.

A na raspolaganju mu je online edukacija i mogućnost da dolazi direktno u izabranu poslovnicu i pohađa časove prema klasičnom principu. U oba slučaja on mora odlučiti da li će časove pohađati u formi grupne, odnosno poluindividualne ili individualne nastave, jer će u skladu sa tim dobiti informacije o terminima održavanja časova.

Mora znati svako koga interesuje mogućnost da predavanja pohađaju na daljinu, odnosno u formi online nastave, da u tom slučaju mora koristiti sopstveni kompjuter. Vrlo je važno i da taj uređaj ima adekvatne karakteristike, kako bi bez ikakvih smetnji predavanja bila organizovana. Svakako će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije ponaosob informisati svakog prijavljenog o tome koje performanse mora imati konkretni kompjuter. Isto tako je obaveza svakog polaznika u tom slučaju da izvrši instalaciju propisanog programa na taj uređaj, a uz maksimalno poštovanje pravila. Podrazumeva se da će informacije i o tome dobiti svaki pojedinačni polaznik, uz napomenu da u svakom predstavništvu funkcioniše i IT sektor. U tom odeljenju su zaposleni vrsni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom, koji mogu pomoći svakom polazniku da otkloni bilo kakvu poteškoću, bez obzira da li se ona javi dok predavanja traju ili dok kandidat instalira namenski program. A da bi kvalitet edukacije koja se organizuje onlajn bio na zahtevanom nivou, neophodno je da sa puno pažnje svaki polaznik izabere prostor u kome će boraviti dok prati predavanja, a u smislu da u njemu mora postojati stabilna veza sa internetom za konkretni računar. Sve to će, naravno biti na vreme predočeno kandidatima, kako bi obezbedili propisane uslove za rad.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu?

Kada bude vršio prijavljivanje, to jest kada se u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford bude upisivati, svaki pojedinačni polaznik treba da navede i da li želi specijalizovani seminar - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu da pohađa u formi grupne nastave ili mu više odgovara princip, u skladu sa kojim se organizuje poluindividualna ili individualna edukacija.

Činjenica da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja nastave na različite načine je posebno značajna, pošto se svaka od njih organizuje prema tačno definisanim pravilima, pa tako može imati i različito trajanje.

Najbitnije je da napomenemo da se 15 časova u zvaničnom programu ove edukacije nalazi.

Sve informacije o trajanju nastave namenjene grupi polaznika će biti na raspolaganju svakom kandidatu, već kada bude vršio prijavljivanje. Zapravo je to usklađeno sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije, te se podrazumeva da će na vreme svaki pojedinačni kandidat biti informisan kako o trajanju nastave, tako isto i o svim ostalim detaljima.

Trebalo bi da ukupno 4 sedmice, odnosno mesec dana pohađa nastavu član bilo koje grupe, jer će na toliko biti raspoređen predviđeni nastavni fond. Podrazumeva se da će sve neophodne informacije o terminima održavanja časova i njihovom rasporedu, ali i o datumu početka, odnosno o apsolutno svim detaljima biti na raspolaganju polaznicima, to jest članovima konkretne grupe blagovremeno. Vrlo je važno i da četiri osobe minimum prijavu izvrše u okviru same poslovnice, jer toliko njih mora biti zainteresovano da bi edukacija te vrste mogla uopšte da bude organizovana.

Za fizička lica je otvorena i mogućnost da nastavu pohađaju ili sasvim samostalno ili uz još jednu osobu, s obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i individualni kurs i obuka - naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu i takozvana poluindividualna ili nastava u paru. Različit je princip organizacije i jednog i drugog tipa edukacije u odnosu na onu, koja uključuje prisustvo grupe polaznika. Zato i ne postoji mogućnost da prethodno dobije informacije prijavljeni o tome koliko će trajati ili poluindividualni tip edukacije ili individualni, jer će to svaki kandidat definisati sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice pomenute institucije, u kojoj se pre toga bude prijavio. Da kažemo jednostavnije, predavač, koordinator za nastavu i jedan polaznik ili dvoje njih će se dogovoriti, između ostalog i o tome na koji način će da bude tačno određeni nastavni fond u konkretnom slučaju raspoređen. Samim tim će oni i da se usaglase oko trajanja individualne ili nastave u paru, a to trajanje svakako može biti i kraće i duže nego kada je u pitanju grupni tip edukacije.

A izuzev opcije koja podrazumeva organizaciju nastave za fizička lica, pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost i zaposlenima u kompanijama da pohađaju korporativni kurs. Nešto drugačija pravila organizacije u tom slučaju važe, odnosno maksimalno pomenuta institucija izlazi u susret zahtevima klijenta. Zato i jeste naglašeno da će informacije o trajanju korporativnog kursa biti na raspolaganju polaznicima tek pošto ih budu definisali nadležno lice određenog predstavništva i zainteresovane firme, budući da je tako predviđeno pravilima. Bitno je napomenuti i to da će svaki radnik tog preduzeća dobiti precizne informacije od nadležnih na vreme o svim ovim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da komunicirate sa zahtevnim klijentima i partnerima u poslu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje