Kurs i obuka - Naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji

Tema ove stručne edukacije može apsolutno svakome da bude interesantna i da od nje ima koristi. Iz tog razloga odmah moramo napomenuti da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji namenjena svakome, ko želi da se sa njom upozna.

Po zahtevu nadležnih u nekoj kompaniji, nastava može biti organizovana i u formi takozvane korporativne. A to znači da će joj prisustvovati isključivo zaposleni u tom preduzeću. S obzirom na to da je vrlo jasno definisana ciljna grupa u tom slučaju, odnosno da su svi polaznici članovi jednog kolektiva, to će Obrazovni centar Akademije Oxford da se potrudi sve zahteve klijenta u tom slučaju da ispuni vezano za princip organizacije nastave. Samim tim je dozvoljena i mogućnost da bude izvršena promena u vezi sa lokacijom njenog održavanja.

Naime, ako u okviru dotičnog preduzeća postoji prostor, čije karakteristike su u skladu sa zahtevima institucije organizatora, a uz to klijent iznese zahtev za promenom mesta održavanja nastave, podrazumeva se da će taj zahtev da bude ispunjen. Naravno da će pre toga klijent da bude obavešten o svim detaljima, koji se odnose na sam prostor i njegovu opremljenost, jer je to uslov za promenu lokacije održavanja nastave.


A nakon što bude definisano to, potrebno je da predstavnik zainteresovane kompanije stupi u kontakt sa nadležnima u okviru bilo koje od 40 poslovnica ove obrazovne institucije i da se dogovore oko ostalih detalja, koji se odnose na princip organizacije nastave. Na prvom mestu će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne edukacija u tom slučaju. Posle toga su u obavezi da se dogovore i o tačnim terminima, kada će predviđeni broj zaposlenih časove da pohađaju. Isto tako u skladu sa pravilima će oni odlučiti i o rasporedu časova, odnosno preciziraće koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji u tom slučaju. Zatim će sve polaznike, to jest tačno definisani broj zaposlenih u toj kompaniji informisati i o svim predviđenim detaljima u vezi sa organizacijom nastave.

Svakako da ovu stručnu edukaciju mogu takođe pohađati i pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica. Od njih se na prvom mestu očekuje da izvrše prijavljivanje, a nakon toga i da se upišu, te da samostalno odaberu na koji način žele nastavu da pohađaju.

Bilo kog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije kandidati mogu direktno u prostorijama izvršiti prijavljivanje. Isto to mogu da učine i putem telefona, a dostupna je i opcija prijavljivanja preko mejl adrese. Od podataka je neophodno da svako od njih navede ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja, a samostalno će odabrati na koji od svih načina žele da dostave te podatke.

TESTOVI


Posle prijavljivanja se sprovodi upis i to isključivo uz lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata. Neophodno je i da određena dokumenta svako od njih u trenutku zvaničnog upisivanja priloži. Prethodno će nadležni u okviru konkretnog predstavništva ove obrazovne institucije informisati svakog prijavljenog polaznika o tome koja dokumenta treba da donese u trenutku kada bude bio vršen zvaničan upis.

Uz to se očekuje od svakog fizičkog lica da navede da li mu odgovara da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji bude organizovan online ili prema klasičnom principu. Isto tako je otvorena mogućnost da i klasičan tip edukacije i onaj, koji se organizuje online, budu sproveden i za jednu osobu, ali i za dve i za grupu polaznika. U suštini, klasična i online edukacija mogu biti organizovane kako u formi individualne nastave, tako isto i poluindivudualne i grupne.

A kada je reč o nastavi u grupi, ona se može organizovati ili za tri osobe, odnosno u mikro grupi ili za više njih, kada je reč o klasičnoj grupi. U suštini, klasična grupa podrazumeva između četvoro i osmoro polaznika.

Svi kandidati koji budu izabrali mogućnost praćenja nastave na klasičan način bi trebalo prvo da odaberu u kojoj od 40 poslovnica pomenute obrazovne institucije žele nastavu da pohađaju. Svakako je potrebno da oni to navedu prilikom zvaničnog prijavljivanja. Ovde je izuzetno važno naglasiti da se sve trenutno aktuelne epidemiološke mere, koje su donete usled pandemije korona virusa, moraju poštovati prilikom organizacije nastave. Zato se i očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da se u potpunosti pridržava svih tih pravila.

U principu, za sada postoji mogućnost organizacije nastave na taj način, a ako bude došlo do bilo kakvih promena, biće obavešteni svi polaznici o tome na vreme.

Informacija koju moraju takođe imati sva fizička lica zainteresovana za upoznavanje sa tematikom ove stručne edukacije jeste da stručni seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji može biti pohađan i online.

U tom slučaju se zahteva od svakog kandidata da koristi sopstvenih računar na prvom mestu, a zatim i da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Prethodno će naravno svako od njih dobiti precizne informacije o svemu tome koje karakteristike treba da ima konkretni uređaj.

Isto tako je vrlo važno da kandidati, koji budu odlučili na taj način da pohađaju nastavu, obezbede propisane uslove za rad, kao i da instaliraju tačno određenu vrstu softvera pre početka nastave.

Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora informisati svakoga od njih prvo o karakteristikama, koje mora imati konkretni računar, a potom i o samom postupku instalacije programa, koji je namenjen za praćenje nastave na taj način.

A naročito će im biti ukazano na to da veza sa internetom mora biti stabilna u toku svakog predavanja. U suštini to znači da kandidat treba za puno pažnju da izabere u kom prostoru će da boravi dok budu trajala predavanja. S obzirom na to da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji i IT sektor, u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške, to podrazumeva da kandidati mogu da ih kontaktiraju kad god je to potrebno, kako bi im pomogli da bilo kakvu poteškoću ili nedoumicu razreše u najkraćem mogućem roku i nastave da prate predavanja na taj način.

Neophodno je i da svaki pojedinačni polaznik izabere da li će klasičan tip edukacije ili onaj, koji podrazumeva praćenje predavanja online, da pohađa u formi grupne ili individualne, odnosno poluindivudualne edukacije.

Iako na prvi pogled izgleda da se sve one razlikuju po broju polaznika, to je samo donekle tačno. Naime, prema potpuno istim pravilima se organizuju individualna obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji i nastava poznata kao nastava u paru, budući da je dve osobe u isto vreme pohađaju. A na potpuno drugačiji način će biti organizovan grupni tip edukacije, s tim što ova obrazovna institucija nudi mogućnost da polaznici nastavu u tom slučaju pohađaju ili u okviru mikro grupe ili standardne grupe. Mikro grupa broji troje polaznika u isto vreme, a između četvoro i osmoro njih treba da pohađaju predavanja kada se nastava organizuje u formi standardne grupe.

Vrlo su slobodna pravila organizacije kada je u pitanju i nastava u paru i ona, koja je poznata kao nastava jedan na jedan, uzevši u obzir da joj prisustvuje samo jedan polaznik i predavač.

A ta pravila su vrlo jednostavna i omogućuju svakom pojedinačnom polazniku da precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave direktno sa predstavnikom izabrane poslovnice i sa predavačem, koji će je i voditi. Dakle, oni će definisati kog datuma bi trebalo edukacija da počne na prvom mestu. Posle toga je predviđeno i da odrede u kojim će terminima da budu časovi organizovani i uopšteno koliko će da traje ukupno specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji u konkretnom slučaju. Radi se o tome da je prepušteno jednom ili dvoje kandidata da se dogovore sa predstavnicima institucije organizatora o tome na koji način će broj časova, predviđenih nastavnim programom da bude raspoređeno u konkretnom slučaju, što znači da će tako definisati i koliko će nastava da traje.

Nasuprot tome, grupni tip edukacije podrazumeva i mnogo strožija pravila organizacije. Njih u suštini definišu nadležni, odnosno koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. A on odlučuje kako o datumu početka nastave za mikro ili za standardnu grupu, tako isto i o tačnim terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Ipak, da bi koordinator za nastavu sve to mogao da odredi, u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije mora da bude ostvaren osnovni uslov, odnosno formirana grupa od predviđenog broja članova.

U suštini je to razlog zbog koga se ne može reći nijednom polazniku, koji je zainteresovan za praćenje nastave na taj način, kog datuma će ona početi, jer to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih.

Na nivou celokupne institucije organizatora se prethodno definiše samo koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji u tom slučaju. Iz tog razloga i napominjemo da će svi zainteresovani tek prilikom formiranja grupe, odnosno posle toga dobiti potrebne informacije o načinu organizacije, izuzev informacije o trajanju nastave, koja će im u momentu prijavljivanja i biti dostupna. A od njih se zahteva da se u potpunosti pridržavaju svega toga, zato što se promene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi.

Kojim temama će sve baviti stručni seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji?

Podrazumeva se da će u toku uvodnog predavanja profesor objasniti šta se po definiciji smatra pod pojmom zdrav život u današnje vreme.

Takođe je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji u osnovi bude interaktivna, tako da će se očekivati i učešće polaznika. Iz tog razloga će već u toku uvodnog predavanja profesor zatražiti mišljenje svakoga od njih o tome šta smatra da je zdrav život.

Po završetku te diskusije je predviđeno nastavnim programom da predavač objasni i na koji način bi trebalo koristiti savremenu tehnologiju, da bi zdravlje pojedinca, a zatim i celokupnog društva bilo poboljšano.

Akcenat će svakako biti stavljen na prevenciju različitih oboljenja i poteškoća u toku života, a biće govora i o tome kako tehnologija može da pomogne ljudima u različitim situacijama.

Takođe je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji omogući svakom pojedinačnom polazniku da iznese svoje mišljenje o ovoj temi i da eventualno preporuči ostalima određene aplikacije, na primer, koje koristi i za koje smatra da pomažu kvalitetu njegovog života, a prvenstveno sa aspekta zdravlja.

Naravno da nije neophodno da svaki polaznik ima bilo kakva predznanja o ovoj temi, ali se od svakoga od njih očekuje da uzmu učešće u toku diskusije i da iznesu svoje mišljenje, jer će na taj način pomoći ne samo sebi, nego i svim ostalim prisutnim kandidatima.

U toku svakog predavanja prisutni imaju pravo da postave pitanje profesoru o konkretnim temama, a u slučaju da im nešto od prezentovanog gradiva možda nije u potpunosti jasno.

Na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji i kada?

Ova stručna edukacija može biti organizovana kako za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike, tako isto i u formi korporativne nastave, a u kom slučaju predavanja treba da pohađaju isključivo zaposleni u nekoj firmi.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji, biće primenjena prilično fleksibilna pravila organizacije, jer će Obrazovni centar Akademije Oxford nastojati da izađe maksimalno u susret zahtevima polaznika, odnosno njihovih nadležnih.

A to znači da jedino kada je u pitanju korporativna nastava može da bude izvršena promena u vezi sa mestom njenog održavanja. Sve to znači da ona može biti organizovana i u prostorijama kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Naravno da nadležni u okviru dotične firme moraju u tom slučaju sva pravila institucije organizatora da ispoštuju, a koja se prvenstveno odnose na opremljenost samog prostora. Prethodno će nadležni u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford informisati klijenta o tome šta se mora naći u samom prostoru, da bi nastava tu mogla da bude organizovana. A zatim će se predstavnik jedne od poslovnica zajedno sa nadležnim licem u okviru zainteresovane firme o svim ostalim detaljima dogovoriti. Na prvom mestu će oni zajedno definisati kog datuma bi trebalo zaposleni da počnu predavanja da pohađaju. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da posle toga preciziraju i u kojim će terminima časovi da budu održani i na koji način će biti raspoređeni, odnosno da definišu precizno kakvom dinamikom. S obzirom na to da je pravilnikom tako predviđeno, oni će na taj način da se dogovore i o ukupnom trajanju edukacije namenjene zaposlenima, a zatim će na propisani način svakoga od njih da informišu o svim tim detaljima.

Kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji koji je namenjen fizičkim licima, pravila organizacije su nešto drugačija. Nakon prijavljivanja i upisivanja bi trebalo svako od njih da se izjasni oko toga da li želi nastavu da pohađa u formi poluindivudualne ili grupne, odnosno individualne, a potrebno je i da navede da li mu više odgovara princip koji podrazumeva klasičan tip edukacije ili želi nastavu da prati online.

Na osnovu odluke o tome će svaki pojedinačni kandidat dobiti precizne informacije i o lokaciji održavanja nastave i o o terminima, odnosno o datumu početka i rasporedu časova.

Kada je u pitanju nastava online, ona se organizuje preko računara svakog pojedinačnog kandidata. Naravno da se u tom slučaju podrazumeva da on mora obezbediti sve uslove, kako bi edukacija na daljinu mogla besprekorno da funkcioniše. Na prvom mestu se misli na to da konkretni kompjuter mora imati odgovarajuće performanse, a zatim i na to da kandidat ima obavezu namenski softver na taj uređaj samostalno da instalira. Isto tako je vrlo važno i da veza sa internetom u prostoru, u kome će kandidat boraviti dok predavanja budu trajala, mora biti kvalitetna, kako ne bi dolazilo do ometanja časova. Sve te informacije će naravno biti predočene polaznicima, koji se odluče za opciju da nastavu pohađaju na taj način. Moramo naglasiti i to da ova obrazovna institucija ima u okviru svake od 40 poslovnica i tim stručnjaka, čija je osnovna obaveza da se nađu svakom pojedinačnom polazniku, koji se ne bude snašao prilikom instalacije softvera, odnosno dok predavanja onlajn traju. Upravo tim stručnjacima se kandidati, koji odluče da nastavu pohađaju online mogu obratiti kad god imaju neki problem tokom praćenja časova ili čak ako ne budu uspeli da samostalno instaliraju program za praćenje nastave, mada će im pre toga nadležni svakako sve detaljno objasniti.

Uzevši u obzir da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i opcija da nastava bude organizovana prema klasičnom principu, to slobodno možemo reći da kandidati koji se za tu varijantu budu opredelili neće sigurno imati problem da pronađu poslovnicu koja im je najbliža. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na 40 lokacija u ovom momentu širom naše zemlje. Za sada se nastava može organizovati na klasičan način, a podrazumeva se da ova obrazovna institucija maksimalno poštuje sve mere, koje su propisane usled pandemije korona virusa. Sve to isto se očekuje i od polaznika, kojima bude odgovaralo da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji bude organizovana prema klasičnom principu. Međutim, s obzirom na to da se mere mogu promeniti, ako dođe do bilo kakvih izmena u vezi sa organizacijom nastave na klasičan način, nadležni u konkretnoj poslovnici će na vreme svakog pojedinačnog polaznika o toj promeni i informisati.

Trebalo bi posle toga da se svaki pojedinačni kandidat opredeli između ponuđenih opcija u vezi sa principom organizacije nastave. A to znači da on prilikom prijavljivanja treba da navede nadležnima da li mu odgovara da predavanja pohađa u okviru takozvane poluindivudualne ili nastave u paru, odnosno da li želi da časove prati u formi grupne ili individualne nastave, budući da su sve te opcije u zvaničnoj ponudi.

Neophodno je da odmah naglasimo i to da individualna nastava podrazumeva prisustvo jedne osobe tokom predavanja, zatim da poluindivudualna uključuje dvoje kandidata tokom časova, dok grupna nastava može biti organizovana za standardnu i za mikro grupu. Standardna grupa se odnosi na prisustvo od najmanje četvoro kandidata, pa do najviše njih osmoro tokom predavanja, a troje ljudi će pratiti časove ako je reč o mikro grupi.

A što se tiče način organizacije kursa, kada je u pitanju individualna i poluindivudualna edukacija, primenjuju se potpuno ista pravila organizacije. Reč je o prilično fleksibilnim pravilima, uzevši u obzir da svaki pojedinačni kandidat u tom slučaju ima pravo da se dogovori kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj je prijavu izvršio o svim detaljima. Najjednostavnije bi bilo reći da će se oni usaglasiti i o datumu početka bilo poluindivudualne, bilo nastave poznate kao jedan na jedan, a zatim i o terminima u kojima će časovi biti organizovani. A uzevši u obzir da je njihova obaveza i da se usaglase oko tačnog rasporeda predavanja, to automatski podrazumeva da će oni zajedno definisati i koliko će trajati specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji u konkretnom slučaju. Naravno da će se samo jedan kandidat dogovarati o svemu se nadležnima kad je u pitanju individualni tip edukacije, a dvoje njih će to učiniti kada je u pitanju nastava u paru.

Svakako će drugačija pravila biti primenjena kada polaznici odluče da predavanja pohađaju u formi grupne nastave, a potpuno svejedno da li im više odgovara da to bude radu mikro grupi ili u standardnoj.

Prvo i osnovno što mora biti ispunjeno da bi nastava u grupi uopšte mogla da bude organizovana u bilo kojoj poslovnici jeste da grupa zvanično bude formirana. A da bi do toga došlo, važno je da se minimalan broj kandidata prijave u okviru te poslovnice i da svako od njih navede da nastavu želi upravo na taj način da pohađa. Tek posle toga će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford imati obavezu da sve detalje definiše. Dakle, nije moguće unapred da kandidati dobiju informaciju o tome kog datuma će početi edukacija u tom slučaju, jednostavno zato što to isključivo zavisi od broja prijavljenih kandidata.

Onog momenta kada se to u konkretnoj poslovnici bude dogodilo, obaveza je nadležnih da prvo odrede kog datuma će nastava početi. Posle toga oni donose odluku i o terminima u kojima će članovi te grupe časove da pohađaju, kao i o njihovom rasporedu. U principu je ranije dostupna samo informacija o tome koliko će nastava u grupi da traje. Zapravo se taj podatak definiše na nivou celokupne institucije organizatora i dostupan je članovima bilo koje i mikro i standardne grupe. Potrebno je napomenuti i to da je pravilnikom predviđeno da nastava u grupi podrazumeva poštovanje svega onoga, što ovlašćeno lice bude definisalo, tako da se zahtevi polaznika u vezi sa izmenom apsolutno bilo kog segmenta ne smeju uzimati u obzir.

Koliko traje stručni kurs i obuka - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji?

U zvaničnom nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji je predviđeno 10 časova.

Treba naglasiti da se taj broj odnosi na sve tipove edukacija, ali ipak njihovo trajanje može biti drugačije, jer sve u principu zavisi od dogovora kandidata i nadležnih, a u slučaju poluindivudualne i individualne nastave, odnosno nadležnih u nekoj kompaniji i nadležnih u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, u slučaju korporativne edukacije.

Jedino kada se navodi koliko će ukupno da traje ovaj seminar jeste kada je u pitanju nastava za grupu fizičkih lica. I to su informacije, koje se odnose i na standardnu grupu i na mikro grupu.

Baš iz tog razloga napominjemo da je predviđeno ukupno 4 dana da polaznici pohađaju nastavu, ako se opredele za opciju njenog praćenja u grupi.

Vreme trajanja poluindivudualne i individualne edukacije može biti i kraće i duže od četiri dana, prosto zato što je u pitanju drugačiji princip organizacije. Naime, u tom slučaju će ili dvoje ili jedan kandidat da se o rasporedu predviđenog broja časova, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja, dogovaraju najpre sa nadležnim profesorom, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj su pre toga prijavu i upis izvršili.

Vrlo sličan princip organizacije se primenjuje i kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji samo za zaposlene u preduzećima. Uopšteno govoreći, korporativni tip nastave može trajati i kraće i duže nego edukacija za grupu pojedinačnih kandidata, jer se o tim detaljima dogovaraju nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora sa nadležnima u okviru kompanije, koja je zainteresovana za takav vid edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da koristite tehnologiju i budete zdraviji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje