Stručni kursevi i obuke - Ostale obuke i kursevi

Optičar izrađuje pomagala za vid kao što su naočare za vid, naočare za sunce, kontaktna sočiva, popravlja ih i prodaje.

Kurs i obuka – Predavač - usavršavanje prenošenja znanja – predvideli smo za svakog obrazovanog polaznika, koji je po završetku osnovnih strukovnih studija osetio nedovoljnu spremnost da ogromnu količinu znanja iskaže pred većim brojem ljudi, ili pak nedovoljnu spremnost da postojeće znanje prenese na one kojima je to potrebno preneti.

Kod kreativnog pisanja, pre svega radi se o unutrašnjem talentu, odnosno daru za pisanje. Potrebno je mnogo maštovitosti i ideja kako bi se stvorio dobar tekst.

Zanimanje lični PR putem interneta je relativno nova vrsta zanimanja koja je proizašla kao posledica inovacije i napretka iz oblasti elektronskih komunikacija.

Posao stjuarda ili stjuardese je jedno od veoma atraktivnih zanimanja koje je oduvek privlačilo mlade ljude, kako zbog zarade, tako i zbog mogućnosti putovanja na različite destinacije.

Spasilac na vodi je privilegovana profesija. Samo spašavanje tuđih života je najhumaniji čin. Spasioci osim velikoh srca i humanog rada, sa sobom nose veliko požrtvovanje i rizik sopstvenog života i prezentuju fizičku spremnost, kondiciju i izdržljivost.

Kako se unapređuju životni uslovi u mnogim sferama, tako se javljaju i nova zanimanja, koja postaju sve traženija i popularnija. Jedno od njih je i konsultant za učenje na daljinu.

Profesori Pravnog fakulteta, kao i iskusni advokati i pravnici, ali i osobe koje su stekle diplomu Pravnog fakulteta, a primarno su usmerene na izučavanje Zakona o radu Republike Srbije će nastojati da svima koje interesuje kurs i obuka - radno pravno zakonodavstvo u praksi prezentuju zapažanja koja su izučavanjem pomenutog zakona stekli.

Ako neko želi da nauči na koji način funkcioniše pravilno upravljanje zalihama, ali i procesom nabavke, onda je obuka i kurs - kako uspešno upravljati zalihama i nabavkom upravo za njega kreiran.

Dokaz da mnogi ljudi koji smatraju da se neko ko se uspešno bavi prodajom zapravo rodio za to, jeste i posebno osmišljeni kurs i obuka - postanite najbolji prodavac kroz koji prolazi veliki broj polaznika, a koji po njegovom završetku zaista postaju uspešni u ovom poslu, odnosno najbolji prodavci i time pobijaju prethodno iznetu tvrdnju.

Svako ko je u bilo kojoj kompaniji zadužen za postupak selekcije kadrova, to jest obavlja posao u okviru odeljenja ljudskih resursa je pozvan da pohađa ovu obuku, jer će zahvaljujući stečenim znanjem znatno unaprediti kvalitet poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen.

Želite da svojim zaposlenima omogućite da usavrše znanja određenog stranog jezika ili je, pak neophodno da nauče jezik kojim se služe vaši novi poslovni partneri, ali istovremeno ne želite da ih dodatno opteretite kako ne bi gubili efikasnost u obavljanju predviđenih radnih zadataka?

Svaki posao je morao krenuti od nečije ideje, a upravo je dobro osmišljena i realizovana ideja najbolji način da živite onako kako želite, jer kada neko nema ideju, on zapravo srlja iz posla u posao i, po nepisanom pravilu je uvek nezadovoljan svojim poslom.

Pored toga što će se obuka i kurs - savremene biznis tehnologije baviti upoznavanjem prisutnih sa konkretnom temom, profesori će im ponuditi da savladaju i mnoga druga znanja i veštine, a koja će im značajno olakšati pokretanje biznisa, odnosno pomoći da unaprede poslovanje svoje kompanije.

Sa ciljem da sve koji su zainteresovani nauči ne samo kako funkcioniše e-trgovina, nego i kako se ona primarno pokreće, je i osmišljena obuka i kurs za e-trgovinu.

Sasvim očekivano se javila potreba da bude organizovana i specijalizovana obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, a koji će sve zainteresovane polaznike da upozna sa ovom vrlo važnom oblašću u savremenom poslovanju.

Odeljenje ljudskih resursa je u okviru svake kompanije ključno za njeno uspešno poslovanje, te stoga i ne čudi što je posebno osmišljen kurs i obuka za upravljanje ljudskim resursima, koji se organizuje u svim našim poslovnicama naročito posećena.

Sa svim onim obavezama koje osoba zaposlena na radnoj poziciji supervizor treba da izvrši će iskusni predavači da upoznaju svakoga ko bude želeo da pohađa pažljivo osmišljenu obuku za čiju organizaciju je zadužena Akademija Oxford.

Iako će možda mnogi pomisliti da nema potrebe da uče na koji način se vode poslovni pregovori, činjenica je da je to izuzetno važno za uspešnost poslovanja neke kompanije.

Svim onim veštinama koje treba da poseduje osoba specijalizovana za komunikacije sa klijentima preko društvenih mreža, odnosno za kreiranje marketinških strategija u digitalnoj sferi, će zainteresovanima da prezentuje obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže koja se organizuje cele kalendarske godine u okviru poslovnica Akademije Oxford, te je isto tako omogućeno i online pohađanje nastave.

Svako ko je zaposlen na menadžerskoj poziciji i specijalizovan je za upravljanje snabdevanjem u određenoj kompaniji, odnosno zadužen je za poslove kako prodaje i logistike, tako i isporuke ili je možda i angažovan na upravljanju distributivnim centrom ili, pak finansijama ima pravo da pohađa konkretnu obuku.

Sobzirom na to da je međunarodno okruženje sve zastupljenije u poslovanju različitih kompanija i u našoj zemlji, te da se neretko događa da strane kompanije investiraju kod nas, a tom prilikom svakako dovode i menadžment iz svoje zemlje, ali i određeni broj zaposlenih, to je neophodno da se osobe koje su zadužene da upravljaju odeljenjem ljudskih resursa specijalizuju upravo za rad u međunarodnom okruženju.

Kako i sam naziv kaže, kurs i obuka finansija za direktore i preduzetnike je namenjena tačno određenim osobama koji imaju želju da se bolje upoznaju sa ovom oblašću i od pravih profesionalaca, koji su zaduženi da sprovode nastavu nauče kako da što bolje upravljaju finansijama u okviru svog ili preduzeća u kome su zaposleni na rukovodećim pozicijama.

Osnovni uslov koji mora da ispuni svaki pojedinačni polaznik jeste da ima minimum 18 godina starosti, završenu minimum srednju školu (IV stepen), da ima zadovoljavajući nivo znanja engleskog jezika, ali je neophodno i da dobro poznaje rad na računaru.

Sa različitim vrstama analiza koje se primenjuju prilikom procene ponašanja potrošača će biti u mogućnosti da se upozna svaki polaznik ovog kursa, a koji se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, prema aktuelnom programu organizuje cele kalendarske godine.

Bili mi svesni činjenice da je internet prisutan u skoro svakom segmentu našeg života ili ne, ona se svakako ne može opovrgnuti, pa zato i ne treba da čudi da postoji kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim, čiji je osnovni cilj da osobe koje to žele upozna sa načinom funkcionisanja, odnosno stvaranja takozvanih virtuelnih timova.

Činjenica da možda zvuči previše, rekli bismo američki da postoji kurs i obuka za planera venčanja nimalo ne umanjuje vrednost tog zanimanja. Zapravo, čini se da i u našu zemlju konačno stižu svetski trendovi, tako da se vrlo često događa da mora biti angažovana osoba koja je specijalizovana za to da nekome organizuje venčanje iz snova, a upravo sa tim znanjima i umećima će se upoznati svaki polaznik ovog kursa.

Kako je u pitanju vrlo specifična tema kojom se bavi kurs i obuka za izradu keramike, to je i logično da se od svih koje interesuje pohađanje bilo koje vrste nastave očekuje najpre da imaju želju da nauče da izrađuju predmete od keramike, mada im nije neophodno prethodno iskustvo, jer je u pitanju osnovni kurs.

Kako bi bilo omogućeno svakome koga interesuje obuka i kurs za poslovnu statistiku da se u potpunosti osposobi za obavljanje statističke obrade podataka, predviđeno je da u okviru nastave bude znatno više zastupljen praktični deo.

Bez obzira da li ste zaposleni ili ne, a želite da steknete osnovna znanja vezana za uvoz i izvoz, odnosno poslove međunarodnog prometa ili, pak hoćete da naučite na koji način funkcioniše upravljanje tenderima, na raspolaganju vam je kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima, koja je sa velikom pažnjom od strane vodećih stručnjaka u ovoj oblasti osmišljena.

Uslov za praćenje ove specijalizovane nastave jeste da kandidati poseduju makar osnovna znanja iz oblasti mašinstva, a kurs i obuka - Mechanical engineering technology će im omogućiti svakako da ih na pravi način nadograde.

Uvodna znanja koja se odnose na sistemsku analizu, ali i na oblast web razvoja će steći svaki polaznik ovog kursa, koji se sprovodi u prostorijama svake od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Isto tako je u ponudi i online kurs i obuka za SA (System Analysis), a taj vid edukacije će zainteresovani pratiti putem interneta, uz korišćenje softvera koji je za tu svrhu primarno i namenjen.

Budući da se primetilo u praksi da primena odredbi zakona koji se odnosi na penzijsko - invalidsko osiguranje, odnosno celokupni sistem, često nailazi na brojne poteškoće, a na prvom mestu zato što osobe koje su za to zadužene nisu detaljno upoznate sa njegovim primarnim odredbama, sasvim je i jasno zbog čega se javila potreba da bude organizovana specijalistička obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja.

Sve one osobe koje su u okviru neke organizacije primarno zadužene za kreiranje pravilnika o poslovanju, a u kome je obavezno navesti i sistematizaciju radnih mesta u toj firmi, su pozvane da prate ovu specijalnu obuku, koju Obrazovni centar Akademije Oxford u toku kalendarske godine organizuje u svim svojim poslovnicama.

Najvažniji cilj koji obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima ima jeste da svakog pojedinačnog polaznika detaljno upozna sa različitim rizicima koji su prisutni u oblasti ljudskih resursa, to jest da im omogući da nauče na koji način se primenom smernica zakona o radu mogu rešiti potencijalne poteškoće kako u svakodnevnoj komunikaciji sa zaposlenima, tako i generalno u funkcionisanju čitavog odeljenja ljudskih resursa.

Da bi specijalizovani kurs i obuka za saradnika za radne odnose imala mogućnost da ostvari osnovni cilj, neophodno je da svaki zainteresovani polaznik poseduje makar osnovna znanja vezana za oblast radnih odnosa, odnosno njihove regulacije, te zakona o radu.

Budući da se u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje specijalizovani kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini, moramo naglasiti da je taj tip edukacije na prvom mestu namenjen onim osobama koje su zaposlene u kompanijama čija sfera poslovanja je vezana za trgovinu i to primarno za trgovinu na veliko.

U savremenom poslovanju sajmovi su postali gotovo svakodnevica, a tom prilikom se mnogobrojnim kompanijama nudi mogućnost da prezentuju svoje usluge ili proizvode širem krugu ljudi.

Kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje je osmišljena tako da osobama koje su na prvom mestu zaposlene na menadžerskim pozicijama u kompanijama različite strukture i veličine, a istovremeno su zadužene za oblast strateškog menadžmenta, odnosno onima čiji je osnovni zadatak da odlučuju o strategiji poslovanja, omogući da se na najbolji mogući način upoznaju sa onim metodama koje se u praksi najčešće primenjuju u konkretnoj oblasti i koje su se istovremeno pokazale kao najuspešnije.

U principu, poslove za koje je menadžer protokola zadužen može da obavlja apsolutno svako ko to želi, ali primarno mora da poseduje dovoljno znanja i to upravo onih koja svim zainteresovanima specijalizovana obuka i kurs za menadžera protokola i omogućuje da steknu.

Osobe kojima je namenjen kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema bi svakako trebalo da su upoznate sa primenom informaciono - komunikacionih tehnologija (ICT) u kompanijama različite strukture, a nevezano za to da li se radi o državnim ili privatnim firmama.

Radnici koji su u okviru neke kompanije zaposleni u odeljenju kontrole, odnosno bilo ko ko uzima učešće u proizvodnom procesu, a sa stanovišta menadžmenta i upravljanja njime, bi trebalo da pohađa obuku, kroz koju će se upoznati sa pojmom proizvodnog kontrolinga.

Jedna od najvažnijih stvari za objekte različite namene, sasvim sigurno je i odabir adekvatnog sistema za zaštitu od požara.

Posebno bi tema kojom se primarno stručna obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada bavi trebalo da bude interesantna investitorima u oblasti građevinarstva, odnosno onim stručnjacima koji se bave projektovanjem u građevinskoj industriji, ali i uopšteno rečeno svima koji su na neki način za građevinarstvo vezani, to jest kojima je konkretna tema zanimljiva iz nekog razloga.

Budući da je od nedavno na snazi odredba Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koja podrazumeva obavezu imenovanja upravnika zgrada, to se javila potreba da zainteresovana lica budu upoznata sa svim detaljima, vezano za sprovođenje odredbi tog zakona.

Vlasnici onih preduzeća koja su zadužena za održavanje stambenih i drugih objekata bi, svakako trebalo da pohađaju navedenu edukaciju.

Postavljanje poslovnog profila na navedenu društvenu mrežu itekako može pozitivno da utiče na celokupan poslovni proces u pozitivnom smislu, te stoga i napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn namenjena vlasnicima svih kompanija, a nevezano za to u kojoj sferi da posluju, to jest da li su u pitanju firme male ili srednje veličine.

Lica koja se nalaze na čelu kompanija, specijalizovanih za rad u oblasti turizma i ugostiteljstva bi svakako trebalo da se prijave za praćenje ove edukacije, s tim što moramo naglasiti i to da će stručni kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu omogućiti baš svim kandidatima da steknu konkretna znanja.

Navedena je opšta preporuka da sva lica zaposlena u fabrikama lekova i nacionalnim agencijama za lekove budu obuhvaćena edukacijom koju će obuhvatiti stručni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa.

Svi koji se nalaze na čelu stručnih službi koje su, u okviru odgovarajućih medicinskih institucija zadužene za čuvanje, zaštitu i odlaganje pisanih materijala treba da pohađaju predavanja koja uključuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja.

Bilo bi veoma dobro da svi lekari, nezavisno od toga da li rade u državnom ili u privarnom sektoru isprate obrazovni program koji obuhvata specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava.

Izneta je najtoplija preporuka da osobe koje se nalaze na rukovodećim pozicijama u organizacijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom lekova pohađaju stručni seminar o kontroli kvaliteta lekova u nacionalnom i zakonodavstvu EU.

Doktori, sestre i ostali medicinski radnici trebalo bi svakako da pohađaju stručni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, tokom koga će dobiti mnoge informacije bitne za njihovu profesiju.

Advokati, sudije i svi ostali koji se, direktno ili indirektno bave pravom označeni su kao osobe na koje je usmeren kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti.

Najtoplije se preporučuje da svi koji su zaposleni u osiguravajućim društvima, a posebno osobe koje tamo zauzimaju rukovodeće položaje pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti.

Istaknuto je da pravnici koji deluju u oblasti farmacije svakako treba da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, ali da bi ovaj kurs valjalo da isprate i svi koji se, posredno ili neposredno bave pravom, a zainteresovani su za navedenu sferu.

Svi lekari, a posebno upravljački kadar u bolnicama označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija.

Lekari, medicinske sestre i svi koji su zaposleni u različitim zdravstvenim ustanovama predstavljaju osobe kojima je namenjena stručna obuka i kurs - upozanjte se sa Zakonom o pravima pacijenata.

Lica koja su zaposlena u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite označena su kao grupa na koju je prvenstveno usmerena obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom.

Smatra se da bi svi koji rade u farmaceutskim institucijama, odnosno oni koje se bave proizvodnjom lekova i medicinskih sredstava, kao i njihovom distribudijom i prometom trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama.

Svi koji zauzimaju pozicije top menadžera u različitim tipovima farmaceutskih institucija navedeni su kao osobe kojima je namenjen stručni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa.

Da bi neko mogao edukaciju da prati, trebalo bi da poseduje makar osnovna znanja iz oblasti prava, mada je činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford to nije naveo kao osnovni zahtev za pohađanje nastave.

Na koji način se izražavamo prilikom poslovnih sastanaka, te kako komuniciramo sa svojim kolegama i nadređenima je vrlo važno za uspešnost u poslovnoj sferi, tako da slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije namenjena apsolutno svakome, ko želi da unapredi kvalitet svog rada.

Sasvim je jasno da je od izuzetnog značaja za svakog korisnika osiguranja da bude adekvatno obavešten o uslugama koje plaća, da ne bi u nekom trenutku došao u neprijatnu situaciju, te da ne bude adekvatno zaštićen osiguranjem, iako je platio.

Kada se uzme u obzir činjenica da je tema, koju obrađuje stručna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža vrlo interesantna mnogima, to se može reći da bi edukaciji trebalo da pristupi svako koga ona interesuje.

Kada poslovni čovek ima tremu prilikom direktnog susreta sa svojim potencijalnim klijentima ili nadređenima, odnosno ako treba da komunicira sa određenim medijima, sasvim je jasno da će imati i problem u poslovanju, te je neophodno da ovlada adekvatnim veštinama, te da tako maksimalno poboljša taj segment komunikacije.

Ne samo vlasnicima, odnosno direktorima kompanija, već je specijalizovana obuka i kurs - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje namenjena i direktorima sektora ljudskih resursa u firmama bilo koje strukture, ali i svima koji žele da se upoznaju sa navedenom temom.

Sa savremenim svetskim trendovima, javljaju se i mnoga nova zanimanja, jer se za njima javlja potreba.

Sve veći broj ne samo mladih ljudi, kako se to obično misli, nalazi brojne zanimljivosti na ovoj društvenoj mreži, pa uopšte nije za čuđenje informacija da i brojne svetske kompanije nastoje da upravo na njoj imaju otvoren poslovni profil, a u okviru koga će se na najbolji mogući način svojim klijentima predstaviti.

Koji god nivo obrazovanja da ima kandidat, može da izvrši prijavu i pohađa ovu obuku, posle koje će steći pravno validan sertifikat za higijeničara.

S obzirom na to da ne postoje nikakvi određeni zahtevi, koje bi trebalo da ispune kandidati, to navodimo da je specijalizovani seminar za dekoraciju balonima namenjen svakome, ko na ovaj način želi da ispolji svoju kreativnost.

Mnogi koji vide izuzetne dekoracije izrađene od voća ili povrća smatraju da to i nije baš tako komplikovano uraditi.

Neophodno je da apsolutno svako koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje ima makar osnovno znanje poznavanja rada na računaru.

Sasvim je jasno navedena tematika ove edukacije, ali i činjenica da nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji ne zahtevaju od polaznika da imaju bilo kakva predznanje o tome.

Ne postoji navedeno ograničenje od strane organizatora o tome ko može da pohađa stručni seminar za dekoraciju venčanja.

Tema ove stručne edukacije može apsolutno svakome da bude interesantna i da od nje ima koristi.

Ostale obuke i kursevi

Praktično govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da sve zahteve zainteresovanih ispuni u vezi sa edukacijama. Iz tog razloga napominjemo da je u pitanju obrazovna institucija koja nudi zaista veliki broj specijalizovanih obuka, te da kandidati imaju mogućnost da tako postanu vlasnici priznatog sertifikata.

Još moramo napomenuti i to da nisu samo stručne obuke u ponudi, nego i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije, zatim redovno školovanje i prekvalifikacija za različita zanimanja, kao i vanredno školovanje i stručno osposobljavanje. A od afiniteta svakog pojedinačnog kandidata, ali i od mnogih drugih faktora će zavisiti koju opciju od ponuđenih on želi da izabere.

Napomenućemo i to da postoji mogućnost da stekne sertifikat za obrazovni profil optičar, te da se specijalizuje za kreativno pisanje. Isto tako kandidatima je na raspolaganju kurs i obuka za predavača, ali i za ličnog PR putem interneta.Specijalizovana edukacija, posle koje kandidat stiče sertifikat za spasioca na vodi, odnosno za stjuarda i stjuardesu su takođe u ponudi. Sem toga, ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima ida pohađaju specijalizovani seminar za učenje na daljinu, a dostupna je i mogućnost da se svi koji to žele upoznaju sa time kako funkcioniše radno pravno zakonodavstvo u praksi.

Saznaće polaznici i kako uspešno upravljati zalihama i nabavkom, te kako da odaberete najboljeg kandidata za zaposlenje. Zvaničnom ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs - postanite najbolji prodavac, a posebno izdvajamo podatak da je dostupna korporativna obuka i kurs - strani jezici za pravna lica.

Izuzetno zanimljiv je i seminar - pokrenite svoj posao - od ideje do stvarnosti, a ko želi može da se upozna kako sa e - trgovinom, tako isto i sa savremenim Business tehnologijama i sa digitalnim preduzetnistvom.

Na koji način bi trebalo da bude pravilno vršeno upravljanje ljudskim resursima će saznati svako, ko odluči da pohađa jednu od specijalizovanih edukacija ove obrazovne institucije, koja se upravo tom temom i bavi.

A osim toga, dostupna je i mogućnosti sticanja validnog sertifikata za zanimanje supervizor, te upoznavanje sa time kako bi trebalo da bude vrsšno vođenje poslovnih pregovora.

Stručna obuka i kurs za digitalne marketing strategije za društvene mreže je obuhvaćena ponudom, kao i stručni seminar za upravljanje HR - om u međunarodnom okruženju, odnosno za upravljanje lancem snabdevanja.

Potrebno je pomenuti i to da je ponudom obuhvaćena i specijalizovana obuka i kurs za rezervacije karata u turizmu, potom i za planera venčanja i za izradu keramike, kao i seminar finansija za direktore i preduzetnike.

Dobiće informaciju zainteresovani i o tome kako stvoriti virtuelni tim, zatim kako funkcioniše analiza ponašanja potrošača i takozvana SY (System analysis). Svi koji posluju u kompanijama, koje su vezane za međunarodno tržište će imati koristi ako pohađaju stručni seminar za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima.

Svakako treba pomenuti i to da se u zvaničnoj ponudi nalaze stručni kursevi i obuke za poslovnu statistiku, kao i za Mechanical Engineering Technology. Ne treba zaboraviti ni to da svako ko to želi, ima i mogućnost da se upozna sa oblašću radnog prava i penzijsko - invalidskog sistema. Sem toga, može dobiti sertifikat za saradnika za radne odnose svaki kandidat, te naučiti kako upravljati HR rizicima i koje su osnove sistematizacije i vrednovanja posla. Zatim, dostupna je i mogućnost za upoznavanje sa time koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, odnosno kako da efikasno nastupite na sajmu.

Svi koji imaju za tim potrebe, mogu postati vlasnici sertifikata za menadžera protokola. Uz to, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i stručni seminar za upravljanje rizicima u trgovini, dok su zastupljene i stručne obuke i kursevi za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja, odnosno za osnove Facility menadžmenta.

Koji su pravni i tehnološki aspekti PKI sistema je tema odvojene edukacije, a dostupan je i uvod u proizvodni kontroling.

Ako postoji potreba, biće organizovana i stručna obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada.

Saznaće svi koji su zainteresovani i kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno kako se sprovodi farmakovigilanca, te kontrola kvaliteta lekova u nacionalnom i zakonodavstvu Evropske Unije.

Na raspolaganju je i stručni kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu, zatim iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn, te upoznajte se sa osnovama medicinskog prava i saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja.

Šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, te koje sve prevare postoje u osiguranju od odgovornosti će svaki pojedinačni kandidat biti u mogućnosti da sazna ako želi da pohađa stručne edukacije, kojima su upravo to osnovne teme.

Ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, kao i seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo.

Ukoliko želite da naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, te kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom, zatim kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama, ne preostaje vam ništa nego da kontaktirate najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i izvršite prijavu.

Treba napomenuti i to da je u ponudi i specijalizovani seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija, kao i specijalizovane obuke i kursevi - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, te naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka i ovladajte osnovama dikcije.

Koja su to pravila za puštanje i povlačenje leka iz prometa, ali i kako da nastupate u medijima sa uspehom su, takođe teme koje obrađuju pojedinačni kursevi u organizaciji ove institucije.

A postoji mogućnost da zainteresovani pojedinac postane vlasnik sertifikata za šišanje pasa, te da sazna kako da ostvari pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izuzetno je zanimljiva i edukacija koja nudi mogućnost zainteresovanima da se upoznaju sa alatima za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, te za vođenje Instagram profila.

Postoji mogućnosti sticanja sertifikata za zanimanje higijeničar, a ponudom je obuhvaćena i stručna obuka i kurs - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracije od voća i povrća), kao i specijalizovani seminar - naučite da pravite 3D video igre kroz Unity programiranje i edukacija za dekoraciju balonima.

Princip organizacije nastave za svaku od pomenutih obuka je različit, jer određene uključuju i praksu, a pojedine podrazumevaju samo teorijski deo.

Zato i naglašavamo da teorijski deo može biti organizovan kako u okviru grupne i individualne, tako i u formi nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne. A predviđeno je da predavanja polaznik može pohađati u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online, tako da između svih ponuđenih mogućnosti on treba da izabere.

Sa druge strane, praktični deo nastave će biti organizovan u svakom gradu, u kome ova obrazovna institucija posluje, a isključivo u saradnji sa kompanijama, koje se nalaze na listi njenih poslovnih partnera. Samo tako može da osigura kvalitet praktičnog dela edukacije, te da pruži neophodne garancije kandidatima.

S obzirom na to da postoji mogućnost pohađanja prakse i na drugačiji način, to zainteresovani moraju znati da u tom slučaju neće dobiti garancije za kvalitet od strane institucije organizatora. Radi se o tome da kandidat ima pravo samostalno da odluči u kojoj firmi će pohađati praksu, to jest da se opredeli za neku sa kojom ova obrazovna institucija nema saradnju. Samo zato i neće biti u mogućnosti da dobije garancije za kvalitet, koje su neophodne, ali je njegova dužnost da tada priloži dokument, odnosno dokaz da je pohađao praksu u prethodno tačno određenom trajanju, a o čemu će ga informisati nadležni.

Prijavljivanje se vrši ličnim dolaskom u jednoj od poslovnica, zatim preko telefona ili na mejl adresu, to jest elektronski. Od podataka se zahteva dostavljanje prezimena i imena svakog pojedinca, zatim datum rođenja i broja telefona.

Dobiće naknadno informacije svako od njih o dokumentima, koja mora da pripremi prilikom upisa. Isto tako će biti informisan i o obavezi prisustvovanja upisu, budući da je tako predviđeno aktuelnim pravilnikom.

Za određene edukacije postoji mogućnost organizovanja korporativne nastave, a isključivo ako to nadležni u nekom preduzeću zahtevaju. Da napomenemo i to da kako teorijski deo edukacije u tom slučaju, tako i praktični, može upravo u okviru zainteresovanog preduzeće da bude organizovan. Neophodno je da tom prilikom budu svi propisani zahtevi ispunjeni, a da bi mogla da bude dozvoljena promena mesta održavanja i jednog i drugog dela edukacije.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Ostale obuke i kursevi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje