Kurs i obuka - Naučite kako da poboljšate gorivo

Tematika ove edukacije može biti praktično govoreći da bude zanimljiva svima, ali treba naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator, ne zahteva od polaznika da imaju predznanje u vezi sa konkretnom temom. Iz tog razloga i naglašavamo da nastavu može da prati ko god ima potrebu za time ili ko jednostavno želi da se sa konkretnim temama upozna.

Obaveza je fizičkih lica da ispoštuju pravila o prijavljivanju i upisivanju. Naime, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo prvo da izvrši prijavu, što može učiniti na način koji njemu najviše odgovara.

Osnovne informacije o sebi, koje moraju sadržati kako ime i prezime kandidata, tako isto i datum njegovog rođenja, odnosno broj telefona, svako od njih može dostaviti elektronski, odnosno na mejl adresu najbliže poslovnice ove obrazovne institucije. A isto tako postoji i opcija da prijavljivanje bude izvršeno preko telefona ili direktno u prostorijama institucije organizatora, u toku radnog vremena.


No, bez obzira za koju opciju prijavljivanja se opredeli polaznik, on mora znati da ima obavezu lično da bude prisutan u prostorijama konkretne poslovnice onog trenutka, kada bude bio vršen zvaničan upis. Podrazumeva se da će ranije dobiti od strane nadležnih informacije o tome. Isto tako će biti obavešten i o tome, koja bi dokumenta trebalo u trenutku zvaničnog upisivanja on lično da priložiti.

S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo organizuje na više različitih načina, to znači da svaki kandidat treba da izabere koja mu varijanta od svih ponuđenih najviše odgovara.

Ukratko govoreći, dostupna je opcija da nastavu kandidati pohađaju online, odnosno uz korišćenje sopstvenog računara ili direktno u prostorijama konkretne poslovnice, u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način.

TESTOVI


Treba naglasiti i to da pomenuta obrazovna institucija poštuje propisane mere, koje su na snazi usled pandemije korona virusa i da to isto očekuje od svakog pojedinačnog polaznika. U ovom trenutku jeste dozvoljena organizacija nastave na klasičan način, ali uz poštovanje propisanih mera. A bude li u budućnosti došlo do bilo kakvih izmena po tom pitanju, organizator zadržava pravo da nastavu održi na drugačiji način i naravno da o tome prethodno obavesti svakog pojedinačnog polaznika.

Treba naglasiti i to da se kako onlajn, tako i specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate gorivo koji kandidat pohađa prema klasičnom principu, mogu organizovati za samo jednu osobu, zatim za dvoje kandidata i za grupu njih. Samim tim je i važno da svako od njih odluči kako mu najviše odgovara predavanja da pohađa. Da ne zaboravimo i to da grupa može biti mikro i standardna, odnosno da nastavu može tri osobe u isto vreme pohađati ili od četvoro do osmoro polaznika, što je zapravo standardna grupa.

Na potpuno isti način će biti organizovana i poluindivudualna i individualna nastava, a zapravo je broj polaznika jedina razlika između njih. Reč je o prilično slobodnom načinu organizacije, uzevši u obzir da o svim detaljima polaznik ili dvoje njih treba da se dogovore sa nadležnima. Praktično rečeno, oni se usaglašavaju i o trajanju nastave, odnosno o rasporedu predavanja i o datumu njenog početka, kao i o preciznim terminima u kojima će časovi da budu održavani.

Ali zato ako polaznik izabere da nastavu pohađa u grupi, sasvim svejedno da li je reč o mikro ili o standardnoj grupi, pravila su drugačija i strožija u većoj meri. U tom slučaju isključivo nadležni u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije donose odluku o načinu organizacije časova. Ipak, oni ne mogu ranije reći kog datuma će tačno da počne stručna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo u tom slučaju, jednostavno zato što se zahteva da prijavu prvo izvrši minimalan broj polaznika, odnosno onoliko njih koliko je potrebno za formiranje jedne grupe. Nije zgoreg da napomenemo i to da se izmene kod nastave u grupi ne smeju dozvoliti, to jest da čak i ako kandidat bude izneo zahtev za promenom na primer termina, to neće biti u mogućnosti organizator da prihvati, jer je tako propisano zvaničnim pravilnikom.

Nastava može po zahtevu da bude organizovana i isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji, a kojom prilikom se sprovodi takozvana korporativna obuka. Može se slobodno reći da je princip njene organizacije vrlo sličan onome, koji važi kada je u pitanju nastava u paru ili individualna za fizička lica. Dakle, predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije bi trebalo da se sa klijentom, a što je u ovom slučaju vlasnik ili direktor preduzeća, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik, oko svih detalja dogovori. Važno je da budu informisani svi zainteresovani za ovaj tip edukacije i da ona može biti organizovana na drugom mestu, odnosno u prostorijama kompanije, čiji tačno određeni broj zaposlenih će da pohađaju časove. Podrazumeva se da je klijent obavezan u tom slučaju da propisane uslove za rad obezbedi, a o čemu će ga nadležni u konkretnoj poslovnici pre toga detaljno obavestiti.

Kojim će se temama baviti stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate gorivo?

Pored toga što je važno naučiti kako se definišu sirovine, važno je i njima pravilno upravljati u lancu trgovine sa aspekta kvaliteta na prvom mestu.

U tom smislu će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo omogućiti svakom pojedinačnom polazniku ne samo da se upozna sa tretmanima za poboljšanje goriva, nego i sa postupkom blendiranja goriva. Naravno da će profesor objasniti i šta podrazumeva blendiranje goriva, te u kom smislu to utiče na konkurenciju.

Da bi finalni proizvod bio maksimalno kvalitetan, potrebno da sve njegove komponente budu dobro optimizovane i dobro ukombinovane, a upravo o tome će govoriti profesor.

Predstaviće i određene postupke blendiranja, a zatim će i na osnovu pažljivo odabranih primera iz prakse da ukaže polaznicima na to koje su prednosti takvog postupka, odnosno da li ima mana i koje su to.

Sem toga, predviđeno je i da stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate gorivo govori o različitim tretmanima, koji se primenjuju sa ciljem poboljšanja kvaliteta goriva. Biće ukazano prisutnima i na to zbog čega su takve tretmani poželjni i u kojim situacijama je potrebno primenjivati ih, te naravno na koji način.

Zatim će predavač predstaviti različite vrste aditiva, koji se primenjuju u praksi sa ciljem poboljšanja goriva.

Naravno da će biti govora i o bezbednosti njihove primene, ali i o samom postupku.

Ova specijalizovana edukacija će svakako biti usmerena i na predstavljanje različitih primera iz prakse. A tom prilikom će biti omogućeno svakome ko bude pohađao stručni seminar - naučite kako da poboljšate gorivo da dobije informacije i o tome kako izgleda gorivo, koje nije tretirano određenim supstancama, to jest koje su mane netretiranja. Zatim će profesor predstaviti i one pozitivne primere, odnosno ukazaće prisutnima na to koje prednosti ima tretiranje goriva različitim tipovima aditiva i zbog čega je to dobro činiti u praksi.

Sva pitanja koja polaznici imaju o konkretnoj temi mogu svakako postaviti profesoru, kako bi bilo koju nedoumicu razrešili i da bi kasnije mogli stečena znanja da primenjuju u kompaniji, u kojoj su zaposleni, odnosno koju vode.

U kojim terminima će biti održana specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate gorivo i na kojoj lokaciji?

Pored toga što ova stručna edukacija može biti organizovana za fizička lica, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo, koja se organizuje u formi korporativne nastave. A to u stvari znači da će predavanjima pristupati isključivo radnici zainteresovanog preduzeća.

S obzirom na to da je reč o drugačijoj, odnosno o specifičnoj ciljnoj grupi, to će organizator zahteve klijenta u tom slučaju da ispoštuje u najvećoj mogućoj meri. Iz tog razloga i napominjemo da bi vlasnik zainteresovane kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik trebalo da se obrati nadležnom licu u okviru bilo koje od 40 poslovnica navedene obrazovne institucije.

Upravo sa njim će precizirati i sve što se tiče načina organizacije časova za zaposlene. Svakako će se oni prvo dogovoriti o tome na kojoj lokaciji im odgovara da nastavu pohađaju. Reč je o tome da ova obrazovna institucija izlazi u susret zahtevima klijenta, a ako postoji potreba da dođe do promene lokacije održavanja časova, odnosno ako klijent izrazi želju da nastava bude za zaposlene organizovana u okviru njihove matične kompanija. Podrazumeva se da prostor, u okviru koga će u tom slučaju časovi da budu održani, mora da poseduje sve što organizator propisuje. Naravno da će klijent da bude obavešten o tome na vreme, kako bi mogao da osigura optimalne uslove za rad.

A pošto se budu usaglasili oko lokacije održavanja časova, potrebno je da definišu i sve ostale detalje. Tačnije, važno je da se dogovore oko tačnog datuma početka korporativne nastave. Zatim je takođe važno da preciziraju i u kojim će terminima da budu organizovani časovi, odnosno na koji način će nastavni fond, koji je zvaničnim programom predviđen, da bude organizovan. Svakako da će posle toga svi zaposleni, koji bi trebalo ovu stručnu edukaciji da pohađaju, biti informisani o svim ovim detaljima.

Sa druge strane, fizičkim licima, koje interesuje stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate gorivo je na raspolaganju mogućnost najpre da izaberu na koji način će nastavu da pohađaju, a zatim i da odluče na kojoj će to biti lokaciji.

Prethodno će naravno svaki prijavljeni kandidat dobiti informacije od strane nadležnih o tome da nastava može biti organizovana kako na uobičajeni način, tako isto i online, odnosno u formi poluindivudualne, individualne ili grupne. Bitno je odmah da naglasimo i to da ova obrazovna institucija prilikom organizacije nastave na klasičan način, odnosno u prostorijama svih 40 poslovnica, poštuje u potpunosti sve mere koje su trenutno na snazi usled pandemije korona virusa. Iz tog razloga i ističemo da se od svakog kandidata, koji bude odlučio tako nastavu da pohađa, u svakom slučaju očekuje da se tih istih mera pridržava. A ako bude došlo do bilo kakvih promena, nadležni će informisati na vreme o svemu tome kandidate, koji budu odlučili prema takvom principu predavanja da pohađaju.

Pojedinačni polaznici mogu izabrati i da nastavu prate online, odnosno da prisustvuju časovima u formi učenja na daljinu. U tom slučaju se časovi organizuju preko računara, odnosno uz korišćenje posebne internet platforme. Samim tim što je obaveza kandidata da obezbedi računar odgovarajućih performansi, to se očekuje da on ispoštuje i ostala pravila. A ta pravila prvo podrazumevaju da mora u skladu sa smernicama nadležnih da instalira program, preko koga će pohađati predavanja, odnosno da optimalne uslove za rad obezbedi. Misli se prvenstveno pod tim da mora boraviti u prostoru, u kome postoji kvalitetna veza sa internetom. U suštini, svaki polaznik ima pravo da odabere gde će boraviti tokom predavanja, odnosno sa koje lokacije će ih pratiti, ali u tom slučaju i te kako mora voditi računa o tome da veza sa internetom bude u tom prostoru kvalitetna. Svakom pojedinačnom polazniku je na raspolaganju i tim stručnjaka, koji su zaduženi da prođu tehničku podršku, a koji funkcioniše u svakoj poslovnici. Dakle, bez obzira da li na neki problem naiđe dok prati predavanja ili dok pokušava da instalira namenski softver, njima se može obratiti za pomoć.

Očekuje se takođe da svaki pojedinačni polaznik donese odluku i o tome kako mu odgovara nastavu da pohađa.

Na raspolaganju je opcija da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate gorivo bude organizovan za mikro grupu, kada predavanjima prisustvuje troje ljudi, odnosno za standardnu grupu, kada časove treba od četvoro do osmoro njih da pohađaju.

Sem toga, ponudom je obuhvaćena i opcija da nastava bude organizovana prema pravilima takozvane nastave jedan na jedan, odnosno individualne. A u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i takozvana nastava u paru, to jest poluindivudualna, kojom prilikom dvoje kandidata predavanja treba da pohađaju.

Što se tiče principa organizacije nastave za grupu, on je potpuno isti i kada je u pitanju standardna grupa i kada je reč o mikro grupi.

Važno je da svi koji se opredele za opciju da predavanja na taj način pohađaju znaju i to da organizator nema pravo da dozvoli bilo kakve izmene po zahtevu članova grupe. A to znači da je njihova obaveza da se svih definisanih detalja u potpunosti pridržavaju.

Međutim, da bi specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate gorivo za standardno ili za mikro grupu uopšte mogao da bude organizovan u okviru bilo kog predstavništva ove obrazovne institucije, neophodno je da grupa bude formirana, to jest da minimalan broj polaznika prijavu izvrše. A nakon što se to bude dogodilo, koordinator za nastavu preuzima na sebe da odluči o tome kog datuma će članovi te grupe početi da pohađaju predavanja, odnosno u kojim će terminima da budu za njih organizovani časovi.

Sem toga, on treba da definiše i kojim tempom će predviđeni broj časova da bude organizovan. Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da je praktično jedina informacija koja je ranije dostupna kandidatima, koji se opredele za ovu opciju praćenja nastave, vezana upravo za njeno trajanje. Radi se o tome da se na nivou celokupne institucije organizatora o tome ranije donosi odluka, tako da će kandidati znati koliko je ukupno predviđeno da traje nastava u grupi, a sve ostale informacije će dobiti naknadno.

Posve je drugačiji princip koji se primenjuje kada je u pitanju poluindivudualna nastava. U tom slučaju dvoje polaznika treba da pristupe predavanjima. Upravo je njima dozvoljeno da se sa nadležnim profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, dogovori oko svih detalja koji se odnose na organizaciju časova. Prvo oni moraju da definišu kog datuma će početi nastava u paru. A posle toga je njihova obaveza da preciziraju i termine, u kojima će da budu organizovani časovi. A na kraju će definisati i koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo u tom slučaju, s obzirom na to da je prema pravilniku institucije organizatora određeno da treba da se usaglase i oko dinamike, prema kojoj će biti sprovođeni časovi.

Mada će samo jedno lice pohađati individualnu edukaciju, pravila organizacije su potpuno ista kao i kada je u pitanju nastava u paru. Praktično govoreći je jedina razlika u tome što jedan polaznik u tom slučaju treba da se sa predstavnicima institucije organizatora o svim pomenutim detaljima prethodno dogovori.

Koliko će da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate gorivo?

Isključivo onda kada fizička lica budu izabrala da predavanja pohađaju u formi grupne nastave će im ranije biti dostupna informacija o tome koliko će ukupno stručna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate gorivo da traje.

U pitanju je takav princip organizacije nastave gde se na nivou celokupne institucije organizatora unapred određuje samo koliko će da traje nastava za grupu polaznika. A taj podatak se primenjuje za svaku grupu u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Posle formiranja mikro ili standardne grupe u konkretnoj poslovnici će koordinator za nastavu definisati i ostale detalje, u vidu rasporeda predavanja, termina njihovog održavanja i datuma početka nastave.

Ukupno se 10 časova nalazi u nastavnom programu ove stručne edukacije. Tada se ona organizuje za mikro ili za standardnu grupu, a polaznici će nastavu pohađati ukupno 4 dana.

Naknadno će svako od njih da dobije informaciju o tačnom rasporedu časova, kao i o svim ostalim detaljima od strane nadležnih u poslovnici, u kojoj su prijavu i izvršili.

Svako fizičko lice koje bude odlučilo da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate gorivo pohađa samostalno ili da to učini u društvu još jednog polaznika će imati na raspolaganju opciju da direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora definiše i koliko će nastava trajati u tom slučaju. Ustvari će se ovlašćeni koordinator za nastavu i profesor dogovarati sa jednim ili sa dvoje kandidata o rasporedu predviđenog broja predavanja, kao i o datumu početka nastave, te o terminima održavanja svakog časa.

Slobodno možemo reći da će gotovo istovetna pravila biti primenjena i kada je u pitanju korporativna obuka, to jest kada nastavu treba tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju. Jedina razlika je što u tom slučaju ovlašćeno lice konkretne kompanije sve detalje definiše sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. A izuzev donošenja odluke o tome na koliko dana će da bude raspoređen nastavni fond, oni će se usaglasiti i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, kao i o njihovom tačnom rasporedu i o datumu početka nastave za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da poboljšate gorivo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje