Kurs i obuka - Naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije

Umeće komunikacije posebno u poslovnom svetu mora biti na visokom nivou, da bi i poslovni proces funkcionisao bez ikakvih smetnji, odnosno da bi svi zaposleni mogli da se prijatno osećaju na svom radnom mestu. Samim tim će imati bolji radni učinak, pa je upravo njima i namenja specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije.

Vrlo je važan podatak i taj da Obrazovni centar Akademije Oxford nikakva prethodna znanja i umeća ne zahteva od prijavljenih, tako da, praktično govoreći svako ko želi da unapredi kvalitet komunikacije i u poslovnoj sferi, ali i u privatnoj, ima pravo da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju.

Najbitnije je istaći i to da navedena obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave i za fizička lica i za pravna, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna nastava.


Ukoliko nadležni u bilo kom preduzeću budu smatrali da će pohađanje ove edukacije biti od koristi njihovim zaposlenima, potrebno je da kontaktiraju nadležne u najbližoj poslovnici pomenute institucije i sa njima preciziraju sve neophodne detalje. Princip organizacije korporativne nastave je specifičan u tom smislu, što će zahtevi klijenata biti ispoštovani koliko god je to u datoj situaciji moguće. Zahteva se da klijent iznese svoje mišljenje o mestu, na kome bi radnicima odgovaralo predavanja da pohađaju i naravno o svim ostalim detaljima, koji su vezani za sprovođenje časova. Zatim će precizirati sa nadležnima u odabranom predstavništvu da li će nastava biti organizovana tu ili u samoj kompaniji, odnosno u kojim će terminima biti održani časovi, potom kakva će dinamika biti poštovana i kog datuma će startovati taj tip edukacije. A ono što mora ispoštovati klijent u tom slučaju jeste opremljenost prostora, koja mora biti na zahtevanom nivou, kako bi bila dozvoljena izmena lokacije održavanja nastave u tom slučaju. Svi koji treba da pohađaju korporativni tip obuke će od strane nadležnih biti informisani ne samo o lokaciji održavanja časova, nego i o svemu što je prethodno definisano.

Istakli bismo i podatak da svako fizičko lice ima obavezu da u skladu sa pravilima institucije organizatora zvanično izvrši prijavljivanje. Zapravo se od njega zahteva da dostavi osnovne informacije o sebi, a koje podrazumevaju njegovo ime i prezime, potom datum rođenja i broj telefona za kontakt.

U principu svaki kandidat ima pravo da izabere kako želi te podatke da dostavi, a na raspolaganju mu je mogućnost da to učini direktno u poslovnici institucije organizatora, zatim putem telefona ili elektronski, kojom prilikom na mejl šalje konkretne informacije.

TESTOVI


Svakako je u obavezi prijavljeni kandidat i da se upiše, a opet uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije. Njegovo lično prisustvo je obavezno u tom slučaju, te se podrazumeva da će biti blagovremeno o tome informisan. Isto tako će ga nadležni obavestiti i o dokumentima, koja će biti u obavezi da priloži u trenutku zvaničnog upisa.

Uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave i online i na klasičan način, te da svaka od njih može biti održana i u formi grupne nastave, ali i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu, zahteva se od svakog kandidata da u trenutku zvaničnog prijavljivanja ili upisivanja, jasno navede kako želi časove da pohađa i gde mu odgovara da bude organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije. Prema tim navodima će i moći da dobije sve neophodne informacije o načinu organizacije predavanja u konkretnom slučaju.

Bitno je da obezbedi računar odgovarajućih performansi svaki onaj prijavljeni kandidat, koji se odluči za opciju pohađanja nastave onlajn. Preko specijalnog softvera se u tom slučaju organizuje edukacija, a potrebno je da u skladu sa pravilima kandidat samostalno taj program i instalira na sopstveni računar. Svakako će dobiti jasne smernice o postupku instalacije softvera, a ako bude bilo potrebno, odnosno ako naiđe na neki problem, ima pravo i da kontaktira nadležne u poslovnici, tačnije u IT sektoru. Naime, u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, čija je obaveza da pruže tehničku podršku polaznicima kad je to potrebno.

Takođe postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije bude organizovana i prema klasičnom principu, kojom prilikom će nastava biti održana u poslovnicama pomenute obrazovne institucije. A samim tim što se one nalaze na čak više od 30 lokacija u ovom trenutku, podrazumeva se da svaki pojedinačni kandidat ima veliku mogućnost izbora gde mu odgovara predavanja u tom slučaju da pohađa.

Onog trenutka kada se između te dve opcije opredeli, potrebno je i da navede da li želi predavanja da prati u grupi, odnosno u paru ili sasvim samostalno, jer će od toga zavisiti i kako bi trebalo časovi da budu organizovani.

Naime, radi se o tome da grupni tip edukacije podrazumeva izuzetno strogo definisana pravila organizacije, dok su pravila prema kojima se organizuje nastava u paru i individualna znatno fleksibilnija.

Napominjemo da u jednoj grupi nastavu treba da prati između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše, pa je samim tim neophodno i da se minilan broj kandidata u okviru određenog predstavništva navedene obrazovne institucije i prijave. Dakle, onog momenta kada grupa bude bila zvanično oformljena će koordinator za nastavu precizirati na koji način će biti organizovana edukacija u tom slučaju. A to znači da će on odlučiti o datumu početka, zatim o terminima održavanja časova, te se svakako podrazumeva da će definisati i njihov raspored. Međutim, ne bi trebalo to da zbunjuje kandidate, te da pomisle da će informaciju o trajanju nastave u grupi tom prilikom dobiti, jer je taj podatak dostupan već prilikom prijavljivanja, pošto se definiše za svaku poslovnicu od strane nadležnih institucije organizatora. Inače, da napomenemo još jednom da je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije, koji se organizuje za grupu polaznika izuzetno strog po pitanju organizacije, pa se u tom smislu zahtevi polaznika u vezi sa izmenama ne prihvataju.

Upravo iz tog razloga ova obrazovne institucija i nudi mogućnost polaznicima da nastavu pohađaju ili individualno ili u okviru takozvane nastave u paru. Naime, u tom slučaju će biti primenjivana potpuno ista pravila organizacije, a razlika se ogleda samo u broju polaznika koji pohađaju edukaciju. Jedno lice treba da pristupi individualnoj nastavi, a koja je inače poznata i kao „nastava jedan na jedan“, dok poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata u isto vreme. S obzirom na to da su u pitanju prilično fleksibilna pravila organizacije, predviđeno je da se tom prilikom kandidati o načinu organizacije časova dogovaraju sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji će biti zadužen za vođenje bilo individualne obuke, bilo poluindividualne. Zapravo će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne obuka, a potom i u kojim će terminima da budu organizovani časovi i kakav će raspored u tom slučaju biti primenjivan. Na taj način će oni da se usaglase i oko trajanja jednog ili drugog tipa kursa.

Program stručnog seminara - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije

Filtriranje informacija u poslovnom svetu je naročito važno za kvalitet komunikacije. Upravo sa tog aspekta će i startovati specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije, te se podrazumeva da će profesori objasniti prisutnima i zbog čega je to naročito važno i kako uopšteno filtriranje informacija utiče na kvalitet komunikacije.

Zatim će govoriti o tome šta se može smatrati validnom povratnom informacijom, te zbog čega upravo takve informacije imaju uticaja i na rezultate.

A da bi polaznicima bilo jasnije, biće predstavljeni i primeri iz prakse, na osnovu kojih će razumeti da li je određena povratna informacija validna u konkretnom slučaju ili nije.

Naravno da će predavači govoriti i o tome da u praksi postoje različiti stilovi komuniciranja, koji se prvenstveno koriste u poslovanju. Sa osnovnim načelima svakoga od njih će biti upoznati polaznici, a svakako da će profesor posle toga isto predstaviti i primere.

Uslov da bi tematika, kojom se bavi stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije bila mnogo jasnija polaznicima, jesu primeri i njihovo predstavljanje, pa će se predavači upravo na to i fokusirati.

Uzevši u obzir da je povratna informacija izuzetno važna, to je neophodno da poslovni ljudi nauče ne samo da je daju, nego i da konkretnu povratnu informaciju prime na najbolji mogući način. A da bi to mogli da učine, oni moraju shvatiti kako se kreira kvalitetna informacija, koja se smatra kvalitetnom. U tom smislu je predviđeno da u narednom segmentu ova edukacija ponudi različite načine kreiranja kvalitetne povratne informacije, odnosno njenog planiranja.

Pošto budu taj aspekt komunikacije savladali, polaznici će biti u mogućnosti da nauče i kako bi trebalo da se ponašaju, odnosno o čemu da vode računa, da bi na najbolji mogući način primili validnu povratnu informaciju.

Prvenstveno će teoretski biti sve konkretne teme predstavljene, a zatim je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije omogući polaznicima ne samo da kroz primere, nego i da kroz simulacije vrlo realnih situacija, oni sve to bolje razumeju.

Za završno predavanje je predviđena diskusija o konkretnim temama, pa se očekuje da svaki pojedinačni polaznik u njoj učestvuje. A podrazumeva se da ima pravo da postavi pitanje predavaču, u slučaju da možda nije najbolje razumeo šta je povratna informacija, te kako se ona kreira i prima, odnosno kako sve to uopšteno utiče na kvalitet komunikacije u poslovnom okruženju na prvom mestu.

Na kojoj lokaciji će biti održana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije i u kojim terminima?

Mada je primarno ova edukacija namenjena fizičkim licima, moramo pomenuti i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata može organizovati i korporativni seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije.

A s obzirom na to da isključivo zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća tada predavanja pohađaju, to podrazumeva da će se organizator maksimalno potruditi da im praćenje nastave olakša. Prvenstveno mislimo na činjenicu da može biti dozvoljena izmena mesta održavanja časova, tako da zaposleni mogu i u okviru svoje matične firme ovu obuku da pohađaju. Nadležni u dotičnoj kompaniji su u obavezi u tom slučaju da optimalne uslove za rad obezbede, odnosno da omoguće da nastava bude organizovana u prostorijama, koje su opremljene uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora. Informacije o tome će biti na vreme date klijentu, a princip organizacije nastave za zaposlene je vrlo jednostavan. Ustvari se tada dozvoljava upravo nadležnima u toj kompaniji da detalje vezano za sprovođenje časova preciziraju direktno sa predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora. Potrebno je da se usaglase najpre oko mesta održavanje nastave za zaposlene, a zatim i da definišu kog datuma će edukacija početi. Posle toga je potrebno da zajedno dogovore i u kojim će terminima radnici časove da prate, odnosno da se usaglase oko tačne dinamike koje će tada biti primenjivana. Zahvaljujući takvom principu organizacije, oni će se usaglasiti i oko trajanja konkretnog tipa edukacije, jer će odlučiti i o tome kakvom će dinamikom tačno definisani broj časova da bude raspoređen. Zaposleni u toj kompaniji, koji treba i da pohađaju ovu edukaciju će na vreme da dobiju obaveštenja o svim ovim detaljima, a koje su prethodno definisali njihovi nadležni sa predstavnikom institucije organizatora.

Da napomenemo i to da fizička lica imaju mogućnost da pohađaju nastavu na jedan od dostupnih načina, jer je u ponudi kako grupni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije, tako isto i poluindividualna i individualna nastava, s tim što postoji mogućnost da svako od njih bude organizovana i online, to jest preko računara i na klasičan način.

U zavisnosti od toga za koju varijantu od svih pomenutih se kandidat odluči, a što će biti u obavezi da navede prilikom prijavljivanja, svakako će zavisiti i na koji način bi trebalo nastava da bude organizovana. Saznaće tom prilikom i da li ima neke obaveze, odnosno koje su to.

Najbitnije je naglasiti da ova obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u celoj našoj zemlji, tako da pretpostavljamo da kandidat, koji se odluči za opciju klasičnog praćenja nastave, neće imati poteškoće da pronađe najbliže predstavništvo.

Naravno da ima mogućnost i da nastavu pohađa na daljinu, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i online obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije. Sopstveni računar tada mora koristiti svaki polaznik, kako bi mogao da pristupi predavanjima. Ada bi kvalitet edukacije, koja se organizuje na taj način bio odgovarajući, on mora obezbediti najpre kompjuter čije su performanse usklađene sa pravilima, kao i stabilnu vezu sa internetom. Sem toga, njegova je obaveza i da ispoštuje pravilo u vezi sa instalacijom namenskog programa za praćenje nastave. Prethodno će ga o svim koracima tog postupka informisati nadležni, a biće napomenuto i to da tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku polaznicima kad je potrebno, postoji u apsolutno svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Dakle, bez obzira da li kandidat ima problem u toku postupka instalacije softvera ili prilikom praćenja predavanja putem računara, tim stručnjacima ima pravo i da se obrati za pomoć.

Ističemo da se kako online, tako i edukacija koja se organizuje na klasičan način, mogu održati za samo jednu osobu, potom za grupu polaznika i za dvoje njih u isto vreme. Stvar je u tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije kako individualne, tako i grupne, ali i poluindividualne nastave. A u skladu sa odlukom svakog pojedinačnog kandidata o tome, kako želi stručni seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije da pohađa, svakako da će zavisiti i informacije o načinu organizacije časova.

Moramo odmah napomenuti da je primarna razlika između svih tih tipova edukacija vezana upravo za broj kandidata, koji predavanja pohađaju. Tako je definisano da jedna osoba prati individualnu obuku, a da u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro ljudi, odnosno najmanje četvoro, te da u isto vreme dve osobe pohađaju poluindividualni kurs.

Međutim, iako jeste najuočljivija razlika upravo vezano za broj kandidata, činjenica je da u načinu organizacije postoje određena odstupanja. Da pojednostavimo sve to, napominjemo da se grupni tip edukacije organizuje na jedan način, a poluindividualna i individualna nastava na sasvim drugačiji.

S obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija precizno navodi koliko ljudi treba da pristupe grupnoj nastavi, to je i naveden zahtev da se minimalan broj njih prijavi, u okviru konkretne poslovnice, što će dovesti do formiranja grupe. Nedugo nakon što četvoro kandidata zvanično izvrše prijavljivanje i navedu da nastavu žele na taj način da pohađaju, biće određeno i kog datuma će početi specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije za tu grupu kandidata. A o tome odluku donosi isključivo koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome je prethodno grupa oformljena. Zatim je njegova obaveza da odluči u kojim će terminima članovi te grupe časove pohađati, kao i da definiše na koji način će ukupan nastavni fond u konkretnoj situaciji da bude sproveden. Ali da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo istaći informaciju da će svaki kandidat prilikom prijavljivanja saznati i koliko bi trebalo da traje nastava u grupi. Prema pravilniku pomenute obrazovne institucije nije dozvoljeno menjati ništa od onoga, što prethodno koordinator za nastavu bude zvanično odredio. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat, koji bude želeo časove u grupi da pohađa, dobiti informaciju o definisanim detaljima, odnosno da će mu biti naglašeno da se ne dozvoljavaju izmene u slučaju da je u pitanju nastava u grupi.

Upravo zato što je grupni tip edukacije poznat po striktno definisanim pravilima, ova obrazovna institucija zainteresovanima nudi mogućnost i da nastavu pohađaju ili u paru ili sasvim samostalno. Naime, kako poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije, tako isto i individualna nastava podrazumevaju posebno slobodna pravila organizacije, a koja su potpuno ista. Ustvari je jedina razlika između njih ona koja je vezana za broj kandidata, kojima je edukacija namenjena, budući da jedno lice pohađa individualnu, a da dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu, koja je takođe poznata i pod nazivom nastava u paru. Upravo će se u tom slučaju svaki kandidat, odnosno njih dvoje, a ako je reč o poluindividualnoj obuci, dogovoriti samostalno sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će biti organizovana nastava. Prvenstveno mislimo na predavača, odnosno stručnjaka koji će voditi konkretni tip edukacije, a zatim i na koordinatora za nastavu. Njih troje, odnosno četvoro će biti u obavezi da definišu kako tačan datum početka nastave u paru ili one, koja je poznata kao nastava „jedan na jedan“, odnosno individualna, tako isto i termine u kojima će polaznik ili dvoje njih predavanja da pohađaju. Naravno da će biti u obavezi da se usaglase i oko detalja vezano za dinamiku, prema kojoj će časovi biti sprovedeni. Baš iz tog razloga i naglašavamo da će oni na taj način zajedno da definišu i koliko će ukupno trajati poluindividualna nastava ili ona koju treba samo jedno lice da pohađa, to jest takozvana individualna.

Koliko bi trebalo da traje stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije?

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom fizičkom licu da nastavu pohađa onako kako želi, jer je u ponudi grupni, individualni i poluindividualni seminar - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije, potrebno je da se svaki prijavljeni kandidat opredeli između svih ponuđenih opcija. Upravo se to zahteva od svakog zainteresovanog, jer će tada moći da sazna koliko će trajati edukacija u konkretnom slučaju.

Bitno je naglasiti da se grupna nastava organizuje drugačije u odnosu na poluindividualni i individualni tip edukacije, te se podrazumeva da će svaki zainteresovani kandidat svakako biti sa time i upoznat na vreme.

Ovde je posebno važno napomenuti da konkretna obrazovna institucija isključivo kod grupne nastave ima pravo da prethodno navede koliko će ona ukupno trajati, jer je tako definisano aktuelnim pravilnikom.

Stoga napominjemo da bi 3 sedmice članovi određene grupe trebalo da pohađaju 12 časova, koliko je navedeno u zvaničnom nastavnom programu.

Tek kada uslov za organizaciju nastave u grupi u okviru određene poslovnice bude bio ostvaren, odnosno pošto grupa od četiri osobe bude zvanično formirana, biće i definisano u kojim terminima se časovi biti organizovani, to jest kako će biti raspoređeni i svakako kog datuma bi grupni tip edukacije trebalo da počne.

Ali sve to ne može da bude primenjeno kada polaznik odluči da nastavu pohađa ili u paru ili u okviru takozvane individualne. Razlog za to jeste drugačiji princip organizacije, jer svaki polaznik tada stiče pravo da zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, a prvenstveno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem definiše koliko će ukupno trajati poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije ili individualna nastava. Da budemo precizni, jedan ili dvoje polaznika će tada biti u obavezi da se sa pomenutim licima dogovore o svemu vezano za sprovođenje nastave, pa i o tome kakvom dinamikom bi trebalo definisani nastavni fond da bude organizovan.

A u situaciji kada nadležni u okviru bilo koje kompanije zahteva organizaciju korporativne obuke, primenjivaće se takođe naročito slobodna pravila organizacije. Naime, upravo korporativni kurs može trajati i kraće i duže nego grupni tip edukacije za pojedinačne polaznike, jer odluku o dinamici sprovođenja časova tada donose nadležno lice zainteresovanog preduzeća i predstavnik institucije organizatora. Ne samo da će se oni usaglasiti oko rasporeda predavanja, nego će precizirati i sve ostale detalje vezano za organizaciju nastave za zaposlene, koji uključuju mesto održavanja, termine sprovođenje časova i naravno datum početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da poboljšate komunikaciju dajući i primajući prave informacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje