Kurs i obuka - Naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje

Finansijskim ekspertima, ali i nadležnima u sektoru finansija, kao i svima koji u okviru određene kompanije učestvuju u radu finansijskog odeljenja je u osnovi namenjena stručna obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje.

Izuzev za fizička lica, a kada to klijent zahteva, može da bude održan i takozvani korporativni seminar, odnosno nastava za zaposlene. Zapravo je reč o namenskoj edukaciji, pošto samo radnici određene firme imaju u tom slučaju pravo kurs da prate. Tom prilikom će isključivo ona osoba, koja je u tom preduzeću za to ovlašćena ili njen vlasnik se dogovoriti sa koordinatorom za nastavu institucije organizatora o tome kako će se ta vrsta edukacije organizovati. A oni će se ustvari dogovoriti oko tačnih termina održavanja časova, ali i oko dinamike, pa će svakako i odrediti kog datuma će zaposleni početi da pohađaju ovu obuku. Ipak, kod korporativnog kursa postoji dodatna olakšavajuća okolnost za polaznike, a vezana je za mesto održavanja nastave, pošto će organizator samo zainteresovanima za tu vrstu edukacije dozvoliti da izvrše promenu mesta održavanja obuke. Ako bude bio taj zahtev naveden od strane klijenta, on će naravno biti precizno informisan o svemu onome što mora da postoji u okviru izabranog prostora, a kako bi bila poštovana sva pravila u tom slučaju.

Sada da napomenemo i to da fizička lica imaju obavezu da izvrše prijavu i tada da navedu da li će specijalizovani seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje da pohađaju u grupi, u paru ili samostalno, to jest da li će predavanja da prate onlajn ili direktno u prostorija jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije.


Naime, obuka se organizuje u skladu sa pravilima koja podrazumeva grupni, individualni i poluindividualni tip nastave. Takođe se omogućuje zainteresovanima da konkretni tip edukacije koji izaberu da prate, pohađaju ili online ili u predsedništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje oni lično budu odabrali, pa od njihove odluke i zavisi kako, odnosno kada će časovi da budu organizovani, zatim gde i mnogi drugi važni detalji.

Naročito je važno da svi koji imaju želju da se sa tematikom ove obuke što bolje upoznaju na prvom mestu izvrše prijavu i to ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica ili da nadležne kontaktiraju putem telefona. Svakako da mogu i mejl da pošalju, a neophodno je u njemu da navedu svoje lične podatke (ime i prezime, kao i datum rođenja), a obavezno o broj telefona.

Biće obavešteni polaznici i o postupku upisivanja, a kome su svakako obavezni da prisustvuju lično, s tim da takođe imaju obavezu i da svu potrebnu dokumentaciju u tom trenutku prilože.

TESTOVI


U slučaju da se bilo koji kandidat opredeli da nastavu pohađa u grupi, to ustvari znači da može da prihvati činjenicu da se ne zna kada će tačno početi grupni kurs i obuka - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje, budući da najpre mora da bude ostvare izuzetno važan uslov, odnosno zahtev. Naime, potrebno je da bude kreirana grupa, a zato se zahteva prijavljivanje da izvrše najmanje 4 osobe, jer ih inače u grupi može biti upravo od četvoro do osmoro. Svakako da će kandidat u tom slučaju da bude u obavezi da poštuje odluku koordinatora za nastavu vezano za datum početka edukacije,. Inače, on to određuje tek nakon što grupa bude formirana, ali će tom prilikom svakako odrediti i u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom će zainteresovani predavanja da pohađaju. Obaveza je organizatora da naglasi i to da ukoliko neki kandidat bude zahtevao da se bilo šta od navedenog izmeni, to svakako neće biti prihvaćeno, pošto princip organizacije takve promene ne dozvoljava kod nastave u grupi.

Svakako da polaznici, koji nemaju mogućnost da prihvate takav način organizacije imaju izbor, pošto se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i individualna, kao i poluindividualna edukacija. A one se organizuju na potpuno istovetan način, koji je ujedno naročito fleksibilan, budući da pojedinačni polaznik ima pravo da odredi kada će nastava da počne, kojim tempom će se časovi organizovati i u kojim će to da bude terminima. A sve to on treba da odredi direktno sa koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu nastav i da vodi.

Program stručnog seminara - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje

U toku uvodnog predavanja bi trebalo da profesor najpre objasni polaznicim zbog čega je izuzetno važno znati o čemu treba da vodi računa stručnjak prilikom procene određenog projekta.

Svakako da će stručni kurs i obuka - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje već na prvom času omogućiti prisutnima da saznaju kako funkcioniše ne samo investiranje u različite projekte u praksi, nego i koji su to sve koraci, koje određeni stručnjak mora da prođe, da bi bio siguran da je njegova procena dobro urađena. Naime, s obzirom na to da je u pitanju velika količina novca u većini slučajeva, tu nema šale niti mesta za bilo kakve greške. A svega toga su, naravno svesni finansijski stručnjaci koji su fokusirani na procenu vrednosti investicionih projekata.

Dobiće informaciju polaznici i o tome kako se stručno karakteriše procena investicionih projekata, kao i na osnovu kojih parametara će biti izvršena takozvana ocena opravdanosti ulaganja.

Predviđeno je, isto tako i da pojam takozvanog kapitalnog investiranja predstavi stručni seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje detaljno svakom polazniku. A tom prilikom će profesor predstaviti koje su najpre osnovne karakteristike takvog tipa finansiranja, a zatim i koji su rizici, odnosno prednosti investiranja te vrste.

S obzirom na to da u praksi postoje brojne zamke, odnosno nezgodne situacije, u kojima se investitor može naći, to je vrlo važno sa njima biti upoznat, kako bi ih eventualno izbegao. Iz tog razloga je zvaničnim programom ove stručne edukacije predviđeno da svaki polaznik bude upoznat sa različitim situacijama, koje su bile vrlo nepovoljne za investitora. A upravo zbog tako dobro odabranih primera iz prakse će polaznici biti u mogućnosti i da saznaju kako da reše određenu situaciju, a da to bude na najbolji mogući način i da oni, ako je moguće, iz svega toga izvuku određenu korist, odnosno lekciju najpre.

Podrazumeva se da će biti reči i o takozvanom kapitalnom budžetiranju, gde će biti primeri iz prakse prikazani, a na osnovu kojih će polaznici moći da razumeju zašto i određeni projekat tom prilikom biva prihvaćen, a zbog čega neki drugi nije.

S obzirom na to da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativna obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje, a kojom prilikom će članovi kolektiva nekog preduzeća predavanja da pohađaju, to će biti dozvoljene određeni izmene. Naime, prvenstveno se misli na izmene u primerima, koje će predavač predstaviti, a koji svakako mogu biti uzeti iz poslovanja kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici korporativne edukacije. Baš zato što će primeri biti prilagođeni zahtevima radnika tog preduzeća, oni će im naravno biti poznati, pa će i mnogo bolje da razumeju tematiku ove stručne obuke. Samim tim će biti u prilici i da sva ta znanja i veštine mnogo bolje samostalno implementiraju u svoj dalji rad.

Trebalo bi da profesor predstavi i različite metode procene polaznicima, a od njih se očekuje da onda odaberu onu, koja će njima lično najviše da odgovara.

U suštini će ova edukacija u većoj meri da bude interaktivna, tako da je svaki kandidat pozvan da uzme učešće tokom predavanja, odnosno razgovora u vezi sa konkretnim temama. Isto tako se podrazumeva da on ima pravo i da postavlja pitanja, a u onom delu obuke, kada je to predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije, to jest mahom pred kraj svakog predavanja.

Gde će biti održan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje i kada?

Uzevši u obzir da pojedinačni polaznici imaju nekoliko mogućnosti na raspolaganju za pohađanje edukacije, to se od njih zahteva da u momentu prijavljivanja, a najkasnije u trenutku zvaničnog upisa, navedu na koji način žele časove da pohađaju. Prethodno će svako od njih biti informisan o činjenici da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje može biti organizovana u formi grupne nastave, te za samo jednog kandidata i za dvoje njih u isto vreme, kojom prilikom se poštuju pravila koja važe za takozvanu poluindividualnu nastavu. Biće informisani i o tome da časove mogu pohađati u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a prema klasičnom principu i sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da je u ponudi i mogućnost praćenja nastave putem računara, to jest onlajn.

Baš zato što se nalazi toliko različitih opcija u ponudi nije moguće unapred pojedinačne kandidate ni precizno informisati o mestu i vremenu održavanja časova. Zapravo će svako od njih informacije o tome da dobije upravo nakon što se bude između pomenutih varijanti i odlučio.

Da napomenemo odmah da konkretna obrazovna institucija ima u ovom trenutku poslovnice na više od 35 lokacija u celoj našoj zemlji. Tako je data i značajna mogućnost kandidatima, koji se opredele za opciju praćenja časova na klasičan način, da odaberu koja im odgovara, to jest koja im je najbliža i da u okviru nje pohađaju časove.

Kako je dostupna i opcija organizacije nastave online, to znači da svaki kandidat ima pravo da izabere lokaciju, na kojoj će da boravi dok predavanja budu trajala. Najpre se radi o tome da će u tom slučaju specijalizovani seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje biti praćen putem računara, to jest uz korišćenje namenskog programa. Prvo i osnovno što moraju znati svi polaznici, koji su za tu opciju zainteresovani, jeste da u tom slučaju koriste sopstveni kompjuter. Zatim moraju osigurati kvalitete edukacije, a prvenstveno sa aspekta obezbeđivanja stabilne internet konekcije u tom prostoru. Važno je istaći i to da je obaveza svakog kandidata da izvrši instalaciju namenskog softvera i to potpuno samostalno, a naravno neposredno pre početka odabranog tipa nastave. Apsolutno sve informacije o tome kako bi trebalo da pristupe instalaciji programa će prijavljeni da dobiju od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije. A od svakoga od njih se očekuje da sasvim samostalno taj postupak izvrši i to bez ikakvih poteškoća, jer on uopšte nije komplikovan. Ukoliko bude bilo potrebe, svaki polaznik ima pravo da kontaktira tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, a napominjemo da to odeljenje postoji u okviru predstavništva institucije organizatora u svakom gradu. Stručnjaci koji su u tom sektoru zaposleni će nastojati da u što kraćem vremenskom periodu pomognu svakom pojedinačnom polazniku da reši nedoumice, koje ima ili u vezi sa instalacijom programa ili sa praćenjem nastave na taj način.

Očekuje se od svakog prijavljenog kandidata da se opredeli i između tri pomenute mogućnosti, a vezano za princip organizacije nastave. Naime, kako klasična edukacija, tako isto i ona, koja podrazumeva praćenje predavanja preko računara, mogu biti organizovane za samo jedno lice, zatim za grupu njih i za dvoje u isto vreme. Zapravo je u ponudi individualni kurs i obuka - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje, kao i grupna nastava i poluindividualna, to jest takozvana nastava u paru.

Fleksibilna se pravila primenjuju prilikom organizacije individualne obuke, a kada nastavi treba da prisustvuje samo jedan kandidat. Baš iz tog razloga je ona okarakterisana kao nastava jedan na jedan. Upravo će se polaznik tom prilikom direktno sa predavačem, kao i sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, dogovoriti oko toga kako će časovi da budu organizovani. A to znači da će oni definisati najpre datum početka edukacije, pa će se posle toga usaglasiti i oko termina održavanja časova i oko tačnog rasporeda predavanja. Upravo na taj način će odlučiti i o trajanju individualne nastave.

Kada dvoje kandidata treba da prisustvuju predavanjima, to jest kada se organizuje poluindividualna ili nastava u paru, važe potpuno istovetna pravila kao i kada časove prati samo jedno lice. Zapravo je jedina razlika u tom slučaju ona, koja se tiče broja polaznika, pa će tom prilikom dvoje njih da se sa predstavnicima institucije organizatora oko svih detalja dogovore. Jednostavno, oni će zajedno precizirati kog datuma bi trebalo kurs da počne, a zatim će da se usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, te će uz to definisati i u kojim terminima bi predavanja trebalo da budu organizovana. Potpuno isto kao i kod individualne obuke, tako i ovde važi pravilo da će oni zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija.

Sasvim su drugačija pravila organizacije kada je u pitanju grupna obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje. Zapravo se radi o vrlo strogom principu organizacije nastave, a časove u tom slučaju pohađa između četvoro ljudi najmanje i njih osmoro najviše. Da bi nastava na taj način uopšte mogla bilo u kojoj poslovnici da bude organizovana, neophodno je da grupa od minimum četiri člana zvanično prvo bude u okviru tog predstavništva oformljena. Upravo o tome će biti informisani svi prijavljeni, jer tek posle toga edukacija na taj način može biti organizovana, a zaposleni u konkretnoj poslovnici baš zato ne mogu dati informaciju prijavljenima o datumu početka nastave u grupi. Dakle, prvo mora četiri osobe najmanje prijavu da izvrše u tom predstavništvu, pa se tek posle toga pristupa definisanju detalja. Prethodno se za svako predstavništvo ove obrazovne institucije određuje koliko bi ukupno trebalo nastava u tom slučaju da traje, tako da je ta informacija na raspolaganju kandidatima već prilikom prijavljivanja. A kasnije, to jest posle formiranja grupe u konkretnoj poslovnici, svako od njih će dobiti informaciju o datumu početka nastave u grupi, kao i u tačnim terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu. Sve to će posle formiranja grupe od minimalnog broja članova definisati ovlašćeni koordinator za nastavu. Posebno moramo istaći informaciju da nije dozvoljeno menjati ništa od toga, što znači da kandidati nemaju pravo da iznose takve zahteve, to jest da njihovi zahtevi neće biti prihvaćeni u tom slučaju.

Bude li se javila potreba da određeni broj radnika nekog preduzeća pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje, onda će nastava biti organizovana u formi takozvane korporativne. A u tom slučaju će nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora precizno da se dogovore sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća ne samo o načinu organizacije časova za zaposlene, nego isto tako i o tome na kojoj se lokaciji radnici časove da pohađaju. Da ne bude zabune, posebno moramo istaći podatak da samo kada je u pitanju korporativna obuka, ova izmena može biti dozvoljena. Svakako u okviru dotičnog preduzeća moraju optimalni uslovi za rad da budu obezbeđeni, a prethodno će nadležni dobiti sve neophodne informacije o tome. No, bez obzira na kojoj lokaciji će biti nastava za zaposlene organizovana, pravilo je da se nadležni u okviru tog preduzeća dogovaraju sa predstavnikom institucije organizatora o datumu početka korporativnog kursa, te svakako definišu i u kojim će terminima zaposleni časove da pohađaju. A kako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se usaglase i oko detalja, koji su vezani za raspored predavanja, to znači da će na taj način precizirati i koliko bi ukupno trebalo edukacija tog tipa da traje. Zatim će, naravno, maksimalno biti poštovana pravila institucije organizatora, tako da će na propisani način svi polaznici, to jest radnici te kompanije, da budu o svim detaljima obavešteni.

Koliko je određeno da će trajati stručna obuka i kurs - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje?

Nastavnim programom ove edukacije je obuhvaćeno ukupno 10 školskih časova. A s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje kako individualnu nastavu, tako isto i grupni i poluindividualni seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje. Kojom prilikom važe drugačija pravila organizacije, to i njihovo trajanje u većini slučajeva biva različito.

Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu onog predstavništva navedene obrazovne institucije, u kome bude kreirana jedna grupa od 4 osobe najmanje, će biti u obavezi da odredi i koliko će trajati grupna obuka. Tačnije, odluku o trajanju donose andležni u instituciji organizatora, a o svemu ostalom odlučuje isključivo koordinator te poslovnice.

Dobiće informaciju prijavljeni da će biti u obavezi predavanja da pohađaju ukupno jednu sedmicu, s tim što će ih naknadno nadležni informisati o datumu početka eduakcije te rvste, ali i o mnogim drugim detaljima, tačnije vrlo brzo nakon što grupa od najmanjeg broja polaznika u toj poslovnici bude zvanično oformljena.

Nešto drugačija pravila se primenjuju prilikom organizacije i poluindividualne i individualne nastave. U tom slučaju polaznici imaju obavezu da u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice, ali i sa nadležnim profesorom, definišu pored ostalog i koliko bi nastava trebalo da traje.

A samim tim što se i korporativni seminar - naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje nalazi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, potrebno je napomenuti da i tada trajanje nastave avrira baš zbog načina organizacije. Stavr je u tome da se tada dozvoljava klijentu da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice, odredi i termine i trajanje nastave, ali i zvaničan datum njenog početka. Isto tako će oni definsiati i na kojoj tačno lokaciji će zapsoleni časove da pohađaju, jer samo prilikom organizaciej korporativnog kursa može da bude dozvoljena u tom segmentu izmena, a u smislu da časovi budu održan idirektno u matičnoj kompaniji polaznika.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da procenite vrednost projekata za investiranje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje