Kurs i obuka - Naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima

Na prvom mestu možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima namenjen knjigovođama, ali i svim osobama koje imaju dodira sa elektronskim dokumentima. U principu nikakvo prethodno predznanje ne zahteva Obrazovni centar Akademije Oxford od polaznika, izuzev poznavanja korišćenja određenih računarskih programa, te osnovnu računarsku pismenost.

Inače ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost da nastavu pohađaju ne samo fizička lica, nego isto tako i zaposleni u preduzećima. Uopšteno rečeno, za radnike kompanija će biti organizovan korporativni tip nastave, a u tom slučaju je predviđeno da u što je moguće većoj meri zahtevi njihovih nadređenih budu ispoštovani. Iz tog razloga i napominjemo da isključivo korporativni tip nastave može biti održan i na drugoj lokaciji, odnosno u kompaniji koja zapošljava polaznike. Naravno da će biti u obavezi nadležno lice tog preduzeća da ispuni određene zahteve koji su vezani za opremljenost tog prostora, kako bi edukacija mogla na zahtevanom nivou kvaliteta da bude organizovana. Svakako će precizirati ostale detalje sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa licem koje je u okviru jedne od poslovnica nadležno. Potrebno je da se usaglase kako oko datuma početka nastave, tako isto i oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda, te naravno oko lokacije na kojoj će predavanja u tom slučaju da budu sprovedena.

A od fizičkih lica se prvo zahteva da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilnikom institucije organizatora, te da nakon toga pristupe zvaničnom upisu. Izuzev informacija koje su vezane za ime i prezime kandidata, potrebno je prilikom prijavljivanja da navedu i broj tvog telefona, kao i datum rođenja. Trebalo bi da svako od njih izabere kako želi sve te informacije da pošalje, odnosno da ih prosledi nadležnima u konkretnoj poslovnici. Uopšteno govoreći, na raspolaganju je svakome, koga interesuje specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima, mogućnost da prijavu izvrši elektronski, kada će konkretne informacije poslati na mejl adresu. Isto tako postoji mogućnost i da prijavljivanje bude izvršeno ličnim dolaskom kandidata u jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije ili putem telefona, kada će ih jednostavno zaposlenima izdiktirati, te na taj način izvršiti prijavu.


Što se tiče postupka upisivanja, on je usklađen sa pravilnikom institucije organizatora i podrazumeva obavezno lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata. Naravno da će biti u obavezi da dostavi svako od njih i propisanu dokumentaciju, a pre toga će nadležni u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora informisati pojedinačno svakog prijavljenog polaznika o tome.

Međutim, to nije sve što se očekuje od fizičkih lica, već je vrlo važno i da svako od njih odluči kako žele nastavu da pohađa, to jest gde mu najviše odgovara da boravi dok predavanja budu trajala. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost pojedinačnim polaznicima da predavanja pohađaju onlajn i u skladu sa klasičnim principom organizacije, to jest direktno u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije. A uz sve to je predviđeno pravilnikom da i klasična i online obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima mogu biti organizovane na jedan od tri načina, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi kako individualna i grupna nastava, tako isto i ona, koja podrazumeva prisustvo dve osobe i koja je poznata kao poluindividualna.

Ukratko rečeno, online edukacija podrazumeva da će svaki polaznik koristiti sopstveni računar tom prilikom, a na njega će instalirati namenski softver i osigurati stabilnu internet konekciju za sve vreme trajanja nastave. Sve dodatne informacije će na vreme biti date polaznicima, a omogućena je i tehnička podrška za svakog kandidata koji se ne snađe dobro tokom praćenja nastave na taj način ili u toku postupka instalacije programa.

TESTOVI


Poslovnice ove obrazovne institucije su smeštene na brojnim lokacijama u našoj zemlji, a u okviru svake od njih će po zahtevu polaznika biti organizovana nastava na klasičan način.

Moramo još napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi tri načina za pohađanje časova, te u tom smislu svaki kandidat bira da li će časove pohađati u paru, samostalno ili u grupi.

Najjednostavnije bi bilo reći da u slučaju organizacije grupne nastave važe prilično stroga pravila i njih organizator isključivo definiše, a polaznici prihvataju ono što on odredi. U jednoj grupi nastavu prati između četvoro i osmoro polaznika, a zvaničan datum početka obuke u tom slučaju će biti definisan tek pošto grupa bude formirana, to jest nakon što u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora četiri osobe najmanje prijavu izvrše.

Mnogo su slobodnija pravila organizacije kada je u pitanju i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima i nastava koju treba da pohađa samo jedno lice, to jest individualna. Upravo bi tada trebalo polaznici da sa predstavnicima institucije organizatora definišu kako će časovi biti organizovani, što znači da će precizirati ne samo kog datuma bi trebalo nastava u paru ili nastava „ jedan na jedan da počne “, već će se usaglasiti i oko dinamike organizacije časova i oko detalja, koji su vezani za termine njihovog sprovođenja.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima?

U toku uvodnog predavanja će polaznicima biti objašnjeno kakva je praksa bila ranije zastupljena u vezi sa upravljanjem dokumentima. A u tom smislu će predavač govoriti najpre o postupku zavođenja dokumenata, zatim njihovog indeksiranja, te kasnijeg arhiviranja. Ali savremene tehnologije omogućuju i korišćenje elektronskih dokumenata, te se podrazumeva da će svakako o tome više biti reči tokom ove stručne edukacije.

Naravno da će specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima u toku uvodnog dela omogućiti prisutnima da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama elektronskih dokumenata.

Biće svakako predstavljene i sve prednosti, koje korišćenje specijalizovanih softvera za upravljanje takvim dokumentima omogućuju. Podrazumeva se, isto tako da će biti omogućeno prisutnima da se uopšteno upoznaju sa sistemom za upravljanje elektronskim dokumentima.

Naravno da će profesor govoriti i o tome da korišćenje takvog sistema značajno štedi novac, te da igra veliku ulogu i u sigurnosti dokumenata, a ako se pažljivo njime rukuje. Uz to se dokumentima prilično lako pristupa, a sve greške se mogu relativno jednostavno i ispraviti.

Uzevši u obzir da postoje različiti softveri, odnosno sistemi koji se koriste za upravljanje elektronskim dokumentima, to će svakako biti polaznicima predstavljeni oni, koji se najčešće koriste u praksi i njihove osnovne karakteristike.

A s obzirom na to da se i korporativna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima nalazi u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to može u tom slučaju da bude pružena prilika zaposlenima u okviru zainteresovanog preduzeća da bude predstavljen isključivo softver, koji oni koriste, a kako bi brže i lakše usvojili gradivo.

Trebalo bi da profesor govori i o poteškoćama, do kojih eventualno može da dođe prilikom korišćenja različitih sistema. Podrazumeva se da će precizno objasniti prisutnima i kako da sve te neprijatnosti izbegnu, odnosno da ih svedu na minimum. Predviđeno je da svaki polaznik bude u prilici da se upozna sa takozvanim DMS - om, odnosno Document Management Systems i da može konkretne softvere da koristi u praksi, a kako bi značajno olakšao celokupan poslovni proces u kompaniji, u kojoj je zaposlen.

Bude li bilo koji polaznik eventualno imao neku nedoumicu u vezi sa temama koje je profesor predstavio, biće mu omogućeno da najpre tokom završnog časa zatraži objašnjenje od profesora.

Gde i u kojim terminima se održava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima?

U kojim će terminima da bude organizovana ova stručna edukacija i na kojoj lokaciji će biti u obavezi fizička lica nastavu da pohađaju su informacije koje će svako od njih u trenutku prijavljivanja da dobije od strane nadležnih. Naime, radi se o tome da u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko mogućnosti, pa se u tom smislu očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da izabere upravo onu koja mu najviše odgovara u konkretnom trenutku.

Da naglasimo odmah da će imati mogućnost fizička lica nastavu da pohađaju u grupi, u paru i individualno, s tim da u sva tri slučaja stručna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima može biti organizovana na klasičan način i putem računara. A kada kandidat bude izabrao koja opcija mu najviše odgovara od svih ponuđenih, biće precizno informisan i o svim detaljima koji su vezani za organizaciju nastave, to jest o obavezama koje u konkretnom slučaju on mora da ispuni.

Individualna nastava podrazumeva prisustvo samo jedne osobe predavanjima, dok u okviru poluindividualne nastavu treba dvoje polaznika da pohađaju, a pravilnikom pomenute obrazovne institucije je određeno da nastavu u grupi treba da prati od najmanje četvoro ljudi do najviše osmoro njih. Međutim, iako se broj polaznika u sva tri slučaja razlikuje, to je samo osnovna razlika između njih, jer postoje odstupanja i u principu organizacije časova.

Izuzetno fleksibilna pravila se primenjuju prilikom sprovođenja nastave u paru i individualne, za razliku od grupne edukacije, kada važe mnogo strožija pravila organizacije.

Polaznik koji odluči da specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima pohađa samostalno će imati slobodu i da se usaglasi oko svih neophodnih detalja direktno sa predstavnicima institucije organizatora. Zajedno sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica, ali i sa nadležnim predavačem će u tom slučaju on precizirati najpre kog datuma će početi individualni tip nastave. A kako će oni zajedno odrediti termine održavanja časova, kao i njihov raspored, pa će zahvaljujući takvom načinu organizacije da se usaglase i oko detalja koji su vezani za trajanje individualne nastave.

S obzirom na to da se i poluindividualni tip edukacije organizuje na potpuno isti način kao i individualna nastava, tom prilikom će dvoje polaznika sve detalje definisati sa ovlašćenim licima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, to jest sa profesorom i sa koordinatorom.

Kao što smo već naveli, kada je u pitanju grupni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima, biće primenjena drugačija pravila organizacije. A sve njih, u suštini definiše organizator, te se i zahtevi polaznika vezano za izmene svih tih detalja ne prihvataju, što će svakako da bude naglašeno kada budu vršili zvanično prijavljivanje i upisivanje. Svakako će oni biti informisani i o tome da najpre mora biti oformljena jedna grupa od četiri osobe minimalno u okviru tog predstavništva, da bi bio ispunjen zahtev za početak nastave u grupi. Zapravo sve dok se to ne dogodi, grupni tip edukacije ne može ni da bude sproveden u toj poslovnici. U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije će posle toga koordinator za nastavu pristupiti određivanju svih detalja, što znači da će odrediti kog datuma bi trebalo da počne edukacija, kao i u kojim će terminima časovi da budu organizovani. Međutim, mada koordinator za nastavu donosi odluku o rasporedu predavanja, on ne odlučuje o tome koliko će nastava u grupi trajati, jer je ta informacija na raspolaganju polaznicima već u trenutku prijavljivanja, pošto se trajanje nastave u grupi prethodno definiše za sve poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik posle svega toga odluči i da li želi poluindividualnu, grupnu ili individualnu nastavu da pohađa na klasičan način ili putem kompjutera.

Svi oni kandidati koji se za prvu varijantu opredele će časove pohađati u prostorijama prethodno odabrane poslovnice, a u dogovorenim terminima. Inače se predstavništva ove obrazovne institucije nalaze na više od 35 lokacija, tako da bi trebalo prilično lako kandidat i da izabere u kojoj će tačno poslovnici predavanja pohađati tom prilikom.

Može lično odabrati svaki pojedinačni kandidat lokaciju na kojoj će da boravi dok online obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima traje, ali na toj lokaciji mora da bude dostupna stabilna veza sa internetom. Tada je njegova obaveza da instalira tačno definisanu vrstu programa na izabrani uređaj, s tim što se zahteva da taj računar ima adekvatne performanse. Nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora će svakog pojedinačnog polaznika pre toga obavestiti o karakteristikama, koje neizostavno mora da ima konkretni kompjuter, a da bi bez ikakvih smetnji polaznik mogao nastavu iz njegovo korišćenja da prati. Takođe je važno napomenuti i to da u okviru svakog predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije postoji i tim IT stručnjaka, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku po potrebi. Dakle, svejedno da li kandidat ima neki problem u toku postupka instalacije programa ili u toku trajanja edukacije, može biti potpuno siguran da će ovi stručnjaci u najkraćem mogućem roku da mu pomognu konkretni problem da reši sa uspehom, a kako bi bio u prilici da bez ikakvih poteškoća nastavu online pohađa.

Ako direktor nekog preduzeća proceni da bi određeni broj njegovih zaposlenih trebalo da se sa tematikom ove stručne obuke upozna, može izneti zahtev da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima za zaposlene. Pravila koja podrazumeva korporativni tip nastave će tada biti poštovana, a u tom smislu će svi zahtevi klijenta da budu ispunjeni ako je moguće. Najbitnije je da direktor kompanije, odnosno vlasnik ili njen ovlašćeni predstavnik prvo ostvari kontakt sa nadležnima u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije, a kako bi se usaglasili oko svih neophodnih detalja u vezi sa organizacijom nastave. Naime, u tom slučaju će naročito slobodna pravila organizacije da budu primenjena, pa će čak nastava biti organizovana i u okviru prostorija dotičnog preduzeća, a ako optimalni uslovi za rad budu obezbeđeni. Prethodno će nadležno lice konkretne poslovnice institucije organizatora precizno informisati klijenta o tome koje zahteve mora ostvariti, odnosno šta je neophodno da se nađe u okviru samog prostora, da bi nastava u njemu mogla za zaposlene da bude održana. Zatim će se klijent i predstavnik organizatora dogovoriti i o datumu početka korporativnog kursa, a podrazumeva se da će definisati i termine održavanja časova za radnike i njihov raspored. S obzirom na to da je u skladu sa pravilima predviđeno i da treba da preciziraju raspored časova, to jest da se dogovaraju o tome kakva će dinamika biti poštovana u tom slučaju, oni zajedno donose odluku i koliko će taj tip edukacije da traje. Svaki pojedinačni polaznik, to jest radnik te kompanije će nakon toga da bude precizno obavešten kako o trajanju nastave i o datumu njenog početka, tako isto i o tome na kojoj će lokaciji da bude održana.

Koliko traje stručna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima?

Razlikuje se princip organizacije nastave za fizička lica, budući da je u ponudi kako grupni i individualni seminar - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima, tako isto i opcija koja podrazumeva organizaciju nastave u paru, a koja je poznata kao poluindividualna. Kako se prema različitim pravilima organizuje svaki tip edukacije, tako se vrlo lako može desiti i da trajanje konkretnog tipa nastave bude drugačije.

U suštini, jedina informacija koju polaznici mogu ranije da dobiju, to jest u momentu zvaničnog prijavljivanja se odnosi na trajanje nastave u grupi. Naime, nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da ranije odrede koliko će nastava u grupi trajati, a nakon što dovoljno polaznika prijavu bude izvršilo će biti određeni i svi ostali detalji.

Ovom prilikom moramo informisati sve, koji su zainteresovani za pohađanje edukacije u grupi da će biti potrebno ukupno 5 dana predavanja da pohađaju. Naknadno će svako od njih biti precizno informisan i o tome na koji način će 8 časova, koliko ih je navedeno u zvaničnom nastavnom programu, da bude raspoređeno, to jest biće precizno informisani o dinamici prema kojoj će biti održani.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada polaznik odluči da časove pohađa u paru ili potpuno samostalno, to jest kada se organizuje poluindividualna ili individualna nastava. Koordinator konkretne poslovnice institucije organizatora i profesor, koji će biti zadužen da vodi odabrani tip edukacije će biti u obavezi da se sa polaznikom ili sa dvoje njih, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima, usaglase oko načina organizacije časova. A uz to što će definisati kog datuma bi trebalo taj tip edukacije da počne, biće dužni da se dogovore i o terminima u kojima će časovi biti održani, zatim o njihovom rasporedu, pa će posredno na taj način odlučiti i o tome koliko će ukupno da traje izabrani tip obuke.

Inače u ponudi ove obrazovne institucije postoji mogućnost organizacije navedene stručne obuke u formi korporativne, a u kom slučaju će tačno određeni broj radnika nekog preduzeća biti u obavezi da pohađaju časove. S obzirom na to da je predviđen vrlo fleksibilan način organizacije korporativne nastave, to će biti dozvoljeno nadležnom licu u okviru zainteresovane firme da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od brojnih poslovnica, dogovori najpre oko lokacije održavanja časova, a zatim i oko trajanja nastave, to jest oko rasporeda časova i datuma početka korporativnog kursa, s tim što će definisati i u kojim terminima bi trebalo taj broj zaposlenih časove da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje