Kurs i obuka - Ovladajte osnovama bankarske analize

Na prvom mestu je zaposlenima u odeljenju finansija u okviru bilo kog preduzeća, ali i stručnjacima koji se na čelu jednog takvog sektora nalaze, te uopšteno svima koji imaju veze sa ekonomijom, ali i sa oblašću finansija namenjen specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize. Mada, s obzirom na to da konkretna obrazovna institucija nije niti jedan zahtev navela, koji bi kandidati bili u obavezi da ispune, to zapravo znači da svaki pojedinac koga ova tema interesuje, ima i pravo da u skladu sa pravilima izvrši prijavu. Posle toga je u obavezi da se upiše, a opet uz poštovanje rpavilnika Obrazovnog centra Akademije Oxford i da izabere kako i gde će nastavu pohađati.

Da napomenemo odmah da se klasičan tip edukacije može organizovati na tri načina, ali isto tako i onlajn obuka, stvar je u tome da se u ponudi konkretne institucije nalazi kako poluindividualna nastava, tako isto i grupna i individualna, a svaka od njih može da bude organizovana i putem kompjutera i u jednoj od psolovnica, a prema klasičnom principu.

A u okviru pomenute institucije je otvorena mogućnost da bude organizovan i takozvani korporativni tip edukacije, sve sa ciljem da se zaposlenima u određenoj kompaniji pruži prilika da se upoznaju sa ovom vrstom analize i da počnu da je primenjuju u praksi. Zvanično ovlašćeni predstavnik firme, koja je za korporativni kurs zainteresovana će da odredi kako će nastava da bude organizovana i to da licem, koje je u konkretnom predstavništvu institucije organizatora za takve poslove i ovlašćeno. Sem određivanja datuma početka te edukacije, odnosno termina i dinamike sprovođenja časova, a koja će da bude poštovana prilikom organizacije obuke, oni će odrediti isto tako i gde će zaposleni časove da pohađaju. Isključivo u tom slučaju organizator dozvoljava da polaznici nastavu pohađaju na drugoj lokaciji, a ne direktno u poslovnici. Najpre se misli na izabrani prostor u okviru konkretne firme, ali to svakako može biti i neka druga lokacija, koju bi klijent trebalo da odredi. Svi zahtevi koji se odnose na opremljenost prostora neizostavno mroaju tom prilikom da budu maksimalno ispunjeni, a podrazumeva se da će organizator o svemu tome na vreme obavestiti klijenta. Svakako da postoji mogućnost da radnici tog preduzeća edukaciju pohađaju i u izabranom predstavništvu institucije organizatora, ali i online, što sve zavisi od odluke nadležnih lica te firme, odnosno od njihovog dogovora sa predstavnikom institucije roganizatora.


Prijavu pojedinci vrše ili telefonom ili direktno u poslovnici koja im je najbliža. Svakako da mogu odabrati i opciju elektronskog prijavljivanja, u kom slučaju na mejl adresu šalju osnovne infromacije osebi (ime, prezime i datum rođenja, te obavezno i kontakt informacije, to jest broj telefona).

Obaveza je svakoga od njih i da dođu lično i upišu se, te da dostave svu neophodnu dokumentaciju. A o tim detaljima će ih obavestiti na vreme nadležni u okviru konkretne psolovnice.

Pošto svaki prijavljeni kandidat bude odlučio na koji način će predavanja da pohađa, biće mu pružene informacije u vezi sa mestom održavanja časova, kao i vezano za termine u kojima se sprovodi specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize.

TESTOVI


Moraju znati prijavljeni i to da mogu odabrati da li će nastavu da pohađaju u prostorijama ejdne od poslovnica navedene obrazovne institucije ili im više odgovara opcija da to učine onlajn, a u formi takozvanog učenja na daljinu.

Naravno da onlajn obuka može da bude praćena sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da polaznik treba časove da pohađa preko računara. Važno je i da tačno određenu vrstu softvera na njega instalira, a što će učiniti samostalno. A ako ne bude u tome u potpunosti uspeo, treba da zna da u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji i tim IT stručnjaka, koji su specijalno usmereni upravo na pružanje tehničke podrške. Veza sa internetom u tom prostoru, u kome će polaznik da boravi dok traje specijalizovani seminar neizostavno mroa da bude naročito kvaliutetna, jer to utiče i na kvalitet nastave te rvste.

Sem toga, svaki prijavljeni treba da navede nadležnima i koji tip nastave će pratiti, budući da se uz grupni, organizuje i individualni, ali i poluindividualni tip edukacije.

Svaki vid edukacije od pomenutih se organizuje na nešto drugačiji način. Informacije o trajanju nastave koju polaznik odluči samostalno da pohađa će mu biti dostupne kada ih bude precizirao sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora, te sa nadležnim profesorom. A pored toga, oni bi zajedno trebalo da se usaglase i oko toga koliko će ukupno da traje individualni seminar - ovladajte osnovama bankarske analize, ali i oko toga kog datuma će da počne.

Inače se potpuno ista pravila primenjuju kada ovaj kurs treba da pohađaju 2 kandidata, to jest kada se organizuje takozvana poluindividualna obuka.

Svakako da su drugačija su pravila koja se primenjuju kada je potrebno organizovati grupnu nastavu, a prvenstveno je potrebno da se 4 kandidata minimum zvanično prijave, to jest da navedu i da li im više odgovara da taj tip nastave pohađaju na klasičan način ili preko sopstvenog kompjutera. A da bi bio održan visok kvalitet edukacije, dozvoljeno je da najviše osmoro polaznika bude prisutno u jednoj grupi. Nakon što se najmanji broj polaznika u konkretnom predstavništvu institucije organizatora bude prijavio, ovlašćeno lice te poslovnice će odrediti i dinamiku održavanja časova i termine, ali i datum početka. Posle toga će svakom prijavljenom da budu date informacije o tome, a posebno će da bude naglašeno da se ne prihvataju zahtevi polaznika u vezi sa izmenama. Da budemo precizni, zabranjeno je da dođe do bilo kakve izmene, a na osnovu iznetog zahteva od strane bilo kog člana konkretne grupe.

Kojim temama će se baviti stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama bankarske analize?

Šta primarno podrazumeva takozvana bankarska analiza i koje sve komponente se u tom slučaju uzimaju u obzir je ujedno i prva tema kojoj bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize da obradi. Podrazumeva se da će u toku uvodnog predavanja biti uopšteno govora o tome kako funkcionišu finansije, odnosno šta se smatra pod pojmom bankarstvo, kao i šta je računovodstvo i naravno koji su dodirni elementi, a koje su razlike.

Takozvana bankarska analiza je izuzetno značajna za kreditno poslovanje, a u osnovi je u pitanju takozvana fundamentalna analiza. Da bi uopšte bilo koji kandidat mogao u praksi da primeni pravila takozvane bankarke analize, on mora znati i prema kakvom principu funkcioniše fundamentalna analiza.

U suštini je stvar vrlo jednostavna, radi se o analizi koja posmatra relevantne podatke, kako bi uz pomoć toga bio izvučen zaključak o klijentu, to jest o konkretnom pravnom licu i o njegovoj finansijskoj uspešnosti, jer je najbitniji takozvani bonitet u tom slučaju.

Takođe, u praksi se primenjuju i kvantitativne tehnike, koje takođe imaju pozitivan uticaj na poboljšanje kvaliteta bankarske analize, pa će i o njima da bude reči tokom ove stručne edukacije.

Podrazumeva se da će bez obzira kojoj analizi da pristupi, stručnjak analizirati tačno određene detalje, a kako bi stekao jasnu sliku o uspešnosti klijenta, u finansijskom smislu, te odlučio da li je to zaista dobar klijent u finansijskom, odnosno u bankarskom smislu ili nije.

Upravo zahvaljujući svim ovim analizama, a o kojima će posebno biti govora u toku ove specijalizovane edukacije, pojedinac će njihovomn primenom u praksi sasvim sigurno da poboljša kvalitet poslovanja banke na čijem čarlsu tom trenutku nalazi, odnosno u kojoj je zaposlen.

Svakako se podrazumeva da će specijalizovani seminar - ovladajte osnovama bankarske analize omogućiti polaznicima i da kroz odgovarajući primer shvate o čemu treba da vode računa prilikom fundamentalne, odnosno tradicionalne bankarske analize, kao i prilikom primene takozvane kvantitativna tehnike.

Trebalo bi, takođe da se uključi svaki kandidat tokom ove edukacije u razgovor o zadatim temama, jer će veći deo ove obuke da bude interaktivan. U suštini je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama bankarske analize najpre omogući prisutnima upoznavanje različitih tipova analiza, koje su predviđene nastavnim programom i to teoretski, a da posle toga kroz odgovarajuće primere kandidati još bolje razumeju konkretnu tematiku.

A isto tako je u skladu sa nastavnim programom definisano i da će svako od njih biti u obavezi da radi domaći zadatak. Naime, biće dati odgovarajući parametri svakom pojedinačnom kandidatu, a na osnovu kojih će on izvršiti tradicionalnu bankarsku analizu, te izneti svoj stav o konkretnom klijentu. Pošto svaki polaznik to bude učinio na odgovarajući način, svi prisutni će razgovarati o urađenim zadacima i krajnje konstruktivno kritikovati jedni druge.

Ukoliko ima bilo kakva pitanje, polaznik trebalo da ga prvenstveno u toku završnog predavanja postavi. Naime, u skladu sa nastavnim programom je definisano da bude interaktivno najpre završno predavanje, mada je nepisano pravilo i da profesori dozvoljavaju prisutnima da pred kraj svakog časa postave pitanje, a ukoliko možda imaju neku nedoumicu u vezi sa temom, koja je u toku tog predavanja obrađena.

Kada i gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize?

Bitno je da svi pojedinci, to jest fizička lica, koja interesuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama bankarske analize, budu informisani na vreme o tome da moraju oni samostalno da izaberu kako će nastavu da pohađaju.

Podrazumeva se da će nadležno lice bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford svakoga od njih pojedinačno da obavesti o tome da nastava može biti organizovana upravo u poslovnici, kada će biti primenjen klasičan princip sprovođenja časova, ali isto tako u ponudi je i online edukacija.

Sledeće što mora svako fizičko lice da zna jeste da specijalizovani seminar - ovladajte osnovama bankarske analize može da bude organizovan u formi individualne nastave, zatim poluindividualne i grupne.

A sama činjenica da se toliko različitih opcija u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi, dovodi do toga da svako fizičko lice neizostavno mora da se između svih tih opcija prilikom prijavljivanja i opredeli. Naravno da će dobiti predhodno i sve informacije o detaljima, koji su vezani kako za način organizacije nastave, tako isto i za sve obaveze koje kandidat mora u tom slučaju da ispuni.

Klasičan princip organizacije nastave podrazumeva da će predavanja da budu organizovana direktno u prostorijama prethodno odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Kao i kod nastave, koja se organizuje online, tako i ovde svaki polaznik bira da li će samostalno da pohađa časove ili će to učiniti u okviru grupne, odnosno poluindividualne nastave.

Bude li se neko opredelio da predavanja pohađa onlajn, prvo i osnovno što mora obezbediti je računar i to odgovarajućih performansi. Nadležni u okviru izabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije će da informišu svakog polaznika pojedinačno o tome koje performanse mora da poseduje računar, da bi nastava na taj način mogu do bez ikakvih smetnji da bude organizovana. Vrlo je važno i da osigura stabilnu i kvalitetnu vezu sa internetom polaznik, a za sve vreme trajanja edukacije, pa se svakako podrazumeva da će mu to na vreme i biti predočeno. Napominjemo da se u tom slučaju predavanja organizuju preko posebnog tipa softvera, a u obavezi je svaki pojedinačni polaznik da taj program instalira na sopstveni kompjuter i to sasvim samostalno. A pre toga će dobiti informacije o postupku instalacije program od strane nadležnih, a biće napomenuto i da u svakoj poslovnici postoji tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku polaznicima, tako da će se sigurno potruditi da što je moguće pre reše svaki problem, koji nastane za vreme organizacije nastave na taj način.

Moraju znati svi kandidati i da je njihova obaveza da nakon što odaberu da li će časove pohađati online ili na klasičan način, odaberu i da li će biti organizovan individualni kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize ili poluindividualna nastava, odnosno grupna.

Uopšteno govoreći, prva uočljiva razlika između tih tipova edukacija jeste vezana za broj osoba, koje predavanja treba da pohađaju. Ipak, to nije i jedina razlika, već postoje i odstupanja u načinu organizacije časova u konkretnom slučaju.

Trebalo bi odmah da napomenemo i to da su najstrožija pravila ona, koja se poštuju prilikom organizacije nastave za grupu kandidata, a kada je prisutno od najmanje četvoro polaznika, pa do osmoro njih najviše. Naime, pravilnikom navedene obrazovne institucije je definisano da nije dozvoljeno vršenje izmena na zahtev kandidata, a predviđeno je da odluku o svemu donosi isključivo koordinator za nastavu i to samo u onoj poslovnici, u kojoj zahtev za organizaciju edukacije u grupi bude bio ispunjen. Moramo pojasniti sve ovo, te navesti da nastava na taj način ne može da bude organizovana tek tako, već isključivo nakon što četvoro kandidata najmanje izvrše prijavu, odnosno navedu da žele nastavu upravo na taj način da pohađaju. Baš toliko ljudi je neophodno da izvrše prijavu da bi grupa bila oformljena i da bi bio ostvaren osnovni zahtev za početak organizacije nastave tog tipa. Važno je da istaknemo i podatak da informaciju o trajanju nastave u grupi dobijaju kandidati odmah, to jest onog momenta, kada budu izvršili prijavljivanje i zvaničan upis. Zapravo se radi o tome da je taj podatak definisan od strane nadležnih i da važi za apsolutno svako predstavništvo ove institucije. Kao i sve ostale informacije, tako je isto i ta nepromenljiva, jer se ne dozvoljava vršenje izmena po zahtevu polaznika. Potrebno je da napomenemo i to da posle formiranja grupe koordinator za nastavu ima obavezu da precizira kako datum početka edukacije, tako isto i u kojim će terminima da budu časovi organizovani, odnosno na koji način se predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Sve te informacije, zapravo koordinator za nastavu može da definiše, tek onog momenta kada bude bio ostvaren osnovni zahtev za početak nastave tog tipa, to jest nakon što najmanje četiri osobe prijavu budu zvanično izvršile. A kada bude odredio sve detalje, biće informisani i članovi određene grupe o tome, te će posebno biti naglašeno da se njihovi zahtevi u vezi sa promenama ne smeju dozvoliti.

Bitno je istaći i to da postoji mogućnost da nastava bude organizovana samo za jednog kandidata. S obzirom na to da individualna obuka i kurs - ovladajte osnovama bankarske analize podrazumeva drugačija pravila, to znači da će biti dozvoljeno svakom kandidatu da sa nadležnim licem u toj poslovnici, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa profesorom dogovori na koji način će da budu organizovani časovi. Zapravo bi bilo jednostavnije da kažemo da će se oni usaglasiti prvo oko toga kog datuma će početi individualna edukacija, a posle toga će precizirati i detalje vezano za termine održavanja časova i za njihov raspored. Uzevši u obzir da oni zajedno odlučuju i o tome kako će biti raspoređeni časovi, odnosno predavanja, na taj način će zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualna nastava.

Ako kandidatu odgovara da časove pohađa u formi poluindividualne edukacije, to znači da će dvoje njih biti u obavezi predavanja da prate. Napominjemo da se sasvim istovetna pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u paru kao i kada se održava individualna edukacija. Dakle, u tom slučaju će dvoje kandidata biti u obavezi da se za predstavnikom institucije organizatora i sa stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualnu edukaciju da vodi, usaglase oko svih detalja.

Naravno da postoji mogućnost da bude organizovan i takozvani korporativni seminar - ovladajte osnovama bankarske analize, a ako se to bude zahtevalo od strane nadležnih u nekoj kompaniji. Nastava za zaposlene će u tom slučaju biti organizovana uz poštovanje svih zahteva klijenta, odnosno nadležnog lica tog preduzeća. Svakako je važno da se on direktno sa predstavnikom institucije organizatora dogovori oko svih detalja. A to znači da je njihova obaveza da se usaglase prvo oko toga na kojoj lokaciji će korporativna obuka da bude organizovana. Svakako postoji mogućnost da časovi budu održani u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije, ali ako je to potrebno, nastava može biti organizovana i u okviru zainteresovanog preduzeća. Napominjemo da će se oni usaglasiti oko tog detalja, ali će prethodno nadležno lice te firme dobiti informacije o tome, šta neizostavno mora da se nađe u okviru tog prostora, da bi nastava za zaposlene bez ikakvih smetnji bila organizovana. Jedino ako sve te zahteve u potpunosti ispoštuje, biće dozvoljena promena lokacije održavanja nastave. Naglasićemo i to da će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativnog kursa, ali će isto tako precizirati i u kojim će terminima časovi da budu organizovani, odnosno u skladu sa kakvom će tačno dinamikom da budu sprovedeni. Upravo iz tog razloga i jeste predviđeno da se oni usaglase i oko tačnog trajanja edukacije, koja je namenjena zaposlenima.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni seminar - ovladajte osnovama bankarske analize?

Poznat je podatak da nastava, koju treba fizička lica da pohađaju, može da bude organizovana na jedan od tri načina. Zato i nije moguće unapred navesti tačno koliko će ukupno obuka i kurs - ovladajte osnovama bankarske analize da traje, pošto isključivo od izbora svakog kandidata zavisi i ta informacija.

Da pojednostavimo, isključivo onda kada polaznik bude odlučio te časove pohađa u formi grupne edukacije, on ima priliku da dobije informaciju o trajanju nastave ranije. Zapravo Obrazovni centar Akademije Oxford trajanje nastave u grupi jedino definiše unapred, pa je ta informacija prijavljenima odmah na raspolaganju, praktično govoreći odmah nakon što navedu da su zainteresovani za opciju da predavanja pohađaju na taj način.

Zato i naglašavamo da će ukupno 3 sedmice nastavu pohađati oni kandidati, koji se odluče da to učine u okviru grupnog kursa.

Informacija koja će im biti naknadno dostupna, odnosno pošto grupa od četiri osobe u tom predstavništvu bude oformljena, jeste na koji način će ukupno 12 časova, koliko ih je zastupljeno u zvaničnom programu, da bude raspoređeno. Naravno da će koordinator za nastavu vrlo brzo pošto pomenuti zahtev bude bio ispunjen, da precizira i ostale detalje, a misli se na prvom mestu na datum početka edukacije i na termine u kojima će časovi da budu organizovani.

Svakako postoji mogućnost i da pojedinačni polaznici nastavu pohađaju potpuno samostalno ili da to učine u društvu još jedne osobe. Uopšteno govoreći, istovetna pravila će biti primenjena prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave. Jednostavno, ili jedan kandidat ili dvoje njih će u tom slučaju biti u obavezi da se o rasporedu definisanog broja časova, odnosno o trajanju nastave direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora dogovore. Njihova je obaveza u tom slučaju i da precizno definišu kog datuma će početi konkretni tip edukacije, zatim u kojim terminima će biti organizovan stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama bankarske analize i naravno kako će biti raspoređen taj broj časova.

Kada treba nastavu da pohađaju radnici, koji su zaposleni u okviru bilo kog preduzeća, potrebno je da njihovi nadležni zahtevaju organizaciju korporativne obuke. Svakako su klijenti u tom slučaju u obavezi da definišu, između ostalog i koliko će ukupno nastava da traje i to direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Radi se o tome da bi oni trebalo da se usaglase o rasporedu časova, što će dovesti do toga da odluče i o ukupnom trajanju korporativnog kursa. Međutim, to nije sve, jer oni treba da se dogovore i o svim ostalim detaljima, kao što su datum početka edukacije, lokacija njenog održavanja i termini sprovođenja časova. Podrazumeva se da će biti maksimalno ispoštovana pravila institucije organizatora u tom slučaju, pa će u skladu sa njima svi polaznici, to jest radnici te firme da o svim navedenim detaljima budu na vreme obavešteni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama bankarske analize"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje