Kurs i obuka - Ovladajte osnovama cirkularne ekonomije

Na prvom mestu bi lica, koja su zadužena za rukovođenje sektorom finansija u različitim kompanijama trebalo da pristupe pohađanju ove stručne edukacije. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije pomoći mnogima, koji su zaposleni u firmama za upravljanje otpadom, kao i svima koji imaju želju, odnosno kojima je zbog prirode posla to potrebno, da nauče kako se pravilno upravlja otpadom i kako taj postupak može da bude ekonomski isplativ.

Svakako da ne postoji ograničenje za polaznike, tako da je dopušteno svakome ko želi sa ovom temom da se upozna i da izvrši prijavu i upis.

Bitno je ispoštovati pravilo Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da izvrši prijavu, pa da se posle toga, uz poštovanje tih pravila i upiše.


Svakog radnog dana, odnosno u periodu kada je izabrana poslovnica ove obrazovne institucije otvorena, zainteresovana fizička lica imaju pravo da izvrše prijavu i to ili lično ili telefonskim putem. Ukoliko im više odgovara, zahtevane podatke mogu da pošalju i na mejl adresu. U svakom slučaju su u obavezi tom prilikom da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, te broj telefona.

Biće kontaktirani naknadno i informisani o dokumentima, koja imaju obavezu da dostave onog momenta, kada bude bio vršen zvaničan upis. A tom prilikom će dobiti informaciju od nadležnih da upisu moraju lično da prisustvuju, budući da je tako definisano pravilnikom pomenute obrazovne institucije.

Sem toga, svako fizičko lice ima obavezu i da se opredeli tom prilikom oko načina, na koji će da pohađa specijalizovani seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije, jer se u ponudi nalazi nekoliko tipova nastave.

TESTOVI


U principu bi trebalo svaki pojedinačni kandidat da odluči da li želi časove da pohađa u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave. Sem toga, neophodno je i da u tom momentu navede da li će časove da prati online ili će to da učini u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije, kada se nastava organizuje prema uobičajenim principima.

Individualna nastava će biti organizovana za samo jednog kandidata. S obzirom na to da važe prilično fleksibilna pravila organizacije, predviđeno je da polaznik precizira direktno sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi da budu organizovani. Da pojednostavimo, kandidat će na prvom mestu sa koordinatorom za nastavu, a uz prisustvo nadležnog profesora, koji bi trebalo individualnu obuku da vodi, da se usaglasi oko svih neophodnih detalja. A to znači da će oni definisati prvo kog datuma bi trebalo kurs da počne, a zatim i u kojim će terminima polaznik časove da pohađa. Osim toga, vrlo je važno da oni zajedno definišu i na koji način će predviđeni broj časova da bude organizovan, odnosno raspoređen, a što znači da se dogovaraju tom prilikom i o trajanju individualne edukacije.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije, nastavu treba da prati dvoje kandidata istovremeno. U tom slučaju će biti primenjena istovetna pravila, kao i kada časove pohađa samo jedan polaznik. Jednostavno, njih dvoje će zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da se dogovore o načinu organizacije časova. Definisaće prvo datum početka nastave u paru, a zatim i dinamiku sprovođenja časova i termine, u kojima će biti organizovana predavanja.

Najstrožija su pravila, koja se poštuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika. Naime, stvar je u tome da isključivo ovlašćeno lice određenog predstavništva tada donosi odluku o svemu. Zapravo jedina informacija koju mogu dobiti kandidati, zainteresovati da pohađaju nastavu u grupi, a već prilikom prijavljivanja, jeste koliko će edukacija u tom slučaju da traje. Posle toga moraju pričekati da grupa bude formirana, to jest da četiri osobe ukupno najmanje izvrše prijavu, kako bi dobili sve ostale informacije. Definisaće koordinator za nastavu posle ispunjenja uslova, koji je vezan za formiranje grupe od minimalnog broja članova, i kog datuma će početi nastava i u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će biti raspoređeni. Svakako je važno da naglasimo i to da osmoro ljudi najviše tada prisustvuje predavanjima, budući da institucija organizatora naročito vodi računa o kvalitetu nastave. U svakom slučaju će biti informisani polaznici o tome da prvo grupa mora biti oformljena, kako bi bio ostvaren zahtev za početak te vrste edukacije. A to znači da se od njih zahteva da budu strpljivi, jer grupni tip nastave ne počinje dok grupa ne bude zvanično u okviru konkretne poslovnice oformljena. Sem toga, oni moraju znati i to da se izmene kod nastave te vrste ne dozvoljavaju. Zato se i zahteva da svi članovi te grupe u potpunosti prihvate ono što prethodno koordinator bude definisao, jer čak i ako budu izneli zahtev za izmenu bilo čega od definisanog, to ne sme da bude prihvaćeno.

Potrebno je da nakon toga svaki kandidat donese odluku i da li želi nastavu da pohađa prema klasičnom principu ili putem računara. A kada to bude naveo zaposlenima, dobiće i sve neophodne informacije o obavezama, koje ima u tom slučaju.

Iističemo da se poslovnice pomenute obrazovne institucije nalaze kako u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, te u Jagodini i Nišu, tako isto i na mnogim drugim lokacijama. A sve to praktično znači da polaznici, koje odluče da nastavu pohađaju na klasičan način imaju značajnu mogućnost izbora na kojoj će to lokaciji da učine.

Sem toga, imaju opciju i da uz korišćenje svog računara prate predavanja. S obziorm na to da online obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije podrazumeva takozvano učenje na daljinu, to je vrlo važno ispoštovati pravila organizatora u vezi sa karakteristikama kompjutera, preko koga će kandidati predavanja da pohađaju. Sve informacije o tome će dobiti prethodno prijavljeni, a biće obavešteni i o važnosti kvaliteta internet veze u prostoru, u kome budu odlučili da borave tokom trajanja ove edukacije. Moraju znati i to da je njihova obaveza da potpuno samostalno izvrše instalaciju programa na sopstveni kompjuter i to svakako pre nego što časovi počnu. Nadležni u okviru konkretne poslovnice će obavestiti detaljno svakog polaznika o samom procesu instalacije softvera, a svakako je dostupna i tehnička podrška na zahtev. Naime, u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije postoji i IT sektor, a u njemu su zaposleni vrsni stručnjaci, koji će nastojati da pomognu polaznicima da reše problem, ukoliko na njega naiđu. Bez obzira da li se taj problem javi u toku postupka instalacije programa ili dok traje edukacija online, članovi IT sektora će izaći u susret svakom zahtevu kandidata i pomoći mu da nastali problem što je moguće brže reši.

Izuzev edukacije, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni seminar. Isključivo će zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća da pohađaju časove u tom slučaju, a nastava može biti organizovana i na njihovom radnom mestu. Ukoliko nadležni u toj kompaniji budu procenili da je bolje da korporativna obuka bude održana na drugom mestu, neophodno je da to obrazloži organizatoru i sa njim se oko svih detalja dogovori. Zapravo je u pitanju takav princip organizacije, gde se nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora i u okviru zainteresovane firme usaglašavaju oko načina organizacije časova. Ne samo da će oni precizno definisati mesto održavanja nastave i kog dattuma će da počne korporativni seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije, nego je potrebno da definišu i termine održavanja časova. A uz sve to će se oni usaglasiti i oko rasporeda časova, pa će tako precizirati i trajanje nastave namenjene radnicima tog preduzeća. Naravno da će posle definisanja svih tih detalja precizno biti informisani svi zaposleni kako o lokaciji održavanja časova, tako isto i o trajanju nastave, odnosno o terminima u kojima će biti organizovana predavanja.

Plan i program stručne obuke - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije

Podrazumeva se da će uvodno predavanje biti u potpunosti posvećeno preciznog definisanja pojma, kojim će se baviti specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije.

A da bi zaista polaznici bili u mogućnosti da primenjuju pravila, koja podrazumeva takozvana cirkularna ekonomija, one se moraju u potpunosti upoznati sa smernicama konkretnog pristupa. Zanimljiv je podatak da cirkularna ekonomija zapravo sjedinjuje sistem upravljanja otpadom i ekonomski aspekt i to na najbolji mogući način.

Iako je takozvani linearni pristup mnogo više zastupljen u praksi, stručnjaci su saglasni u tome da on sa ekonomskog aspekta nije u potpunosti isplativ. Iz tog razloga se došla do zaključka da bi trebalo integrisati sistem upravljanja otpadom i ekonomske zahteve, tako da on postane što isplativiji, što i jeste osnov pomenute vrste ekonomije.

S obzirom na to da je primarni cilj cirkularne ekonomije, odnosno koncepta koji ona zastupa da se ekosistem maksimalno obnovi, to podrazumeva da će specijalizovani seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije naročitu pažnju posvetiti predstavljanju brojnih inovacija, koje u tome mogu pomoći. Akcenat je stavljen na različite inovacije, koje utiču na promenu najpre navika pojedinaca, a zatim i celokupnog društva.

Dobiće polaznici i smernice o tome u kojoj meri je u današnje vreme ekosistem ugrožen, ali će takođe biti obavešteni i o tome šta podrazumeva koncept „0 % otpada“, poznat kao Zero Waste. A kako se taj koncert odražava na dizajniranje ambalaže proizvoda na prvom mestu, ali i proizvoda je takođe tema, koju će se naročito pažnjom stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije da obradi. Vrlo je važno da proizvodi i ambalaža, u koju se oni pakuju, budu dobri za životnu sredinu i njen kvalitet, a ujedno i da budu ekonomski isplativi. Smatraju brojni stručnjaci, koji su fokusirani na cirkularnu ekonomiju i njeno izučavanje da sve to ima pozitivan uticaj na brojne prirodne resurse i njihovo očuvanje, pa se tog razloga koncept cirkularne ekonomije sve više uvodi u upotrebu kako u našoj zemlji, tako i u mnogim drugim zemljama sveta. Na taj način dolazi do transformacije privrede, ali i do bolje zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa.

Polaznicima će biti predstavljeni i primeri iz prakse, odnosno kompanije koje su već počele da primenjuju pravila cirkularne ekonomije u svom poslovanju. Sem toga, profesor će predstaviti i ona preduzeća, koja i dalje nastoje da posluju prema pravilima linearne ekonomije, tako da će kandidati saznati kako se to u celini odražava na njihovo rad i zaradu.

A pored svega toga, biće predstavljene prednosti koje nudi cirkularna ekonomija u odnosu na linearnu, tako da će biti mnogo jasnije prisutnima zbog čega je upravo taj koncept sve više u upotrebi.

Predviđeno je da u toku završnog predavanja polaznici razgovaraju međusobno, a uz učešće predavača i to o svim obrađenim temama. Podrazumeva se da tada umaju mogućnost i da profesora pitaju ako je potrebno da im razjasni bilo kakvu nedoumicu, koju možda imaju vezano za teme, koje su predstavljene tokom ove stručne edukacije.

U kojim terminima i gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije?

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi mogućnost organizacije nastave za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, kao i za zaposlene u firmama, to postoje razlike u načinu organizacije nastave.

Najbitnije je naglasiti da će specijalizovani seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije za pojedinačne polaznike biti organizovan i na klasičan način i putem računara, a da se i jedan i drugi vid edukacije biti održani kako u formi individualne nastave, tako isto i poluindividualne i grupne. Zapravo je to naglašeno zato što svaki polaznik treba u trenutku prijavljivanja zvanično da navede i gde želi da pohađa predavanja i prema kom principu od svih, koji su u ponudi.

Ukoliko se odluči za opciju da nastavu pohađa na klasičan način, treba da zna da se na više od 35 lokacija u ovom trenutku nalaze poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. U namenskim prostorijama u okviru svakog predstavništva će biti organizovana u tom slučaju edukacija.

A kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije, koja će biti održana online, tada se nastava organizuje preko računara. Konkretni uređaj mora obezbediti polaznik, a karakteristike kompjutera moraju biti u skladu sa zahtevima institucije organizatora. Takođe je važno napomenuti i da posebnu vrstu softvera na taj uređaj ima obavezu kandidat da instalira samostalno, s tim da će dobiti jasne smernice o svemu tome od strane nadležnih. Da bi edukacija, koja se organizuje na taj način, mogla da bude na zahtevanom nivou kvaliteta održana, potrebno je da polaznik, pored svega toga, osigura i stabilnu vezu sa internetom. Napominjemo da će svaki kandidat dobiti neophodne informacije o postupku instalacije softvera, jer bi trebalo taj proces da izvrši u potpunosti samostalno. A ako naiđe na bilo kakvu poteškoću, može da kontaktira zaposlene u timu za pružanje tehničke podrške. Upravo ti IT stručnjaci će pomoći svakom pojedinačnom kandidatu da reši ma koji problem, kad god to bude bilo potrebno.

Pošto se i nastava online i ona, koja treba da bude organizovana u poslovnicama pomenute institucije, mogu pohađati na jedan od tri načina, to je vrlo važno da se polaznik prilikom zvaničnog prijavljivanja odluči i da li će časove da pohađa u grupi, zatim u paru ili samostalno.

Za dve osobe će biti organizovan poluindividualni kurs i obuka - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije. Potrebno je u tom slučaju da se i jedan i drugi polaznik precizno dogovore sa ovlašćenim licem poslovnice, u kojoj su prijavu izvršili i sa predavačem o tome na koji način će seminar da bude organizovan. Definisaće prvo datum početka nastave u paru, a posle toga će se usaglasiti i oko termina, u kojima će časovi da budu organizovani. Kako je neophodno da se usaglase i oko rasporeda predavanja, na taj način će precizno definisati i koliko bi poluindividualni tip edukacije trebalo ukupno da traje.

Potpuno se ista pravila primenjuju i kada nastavi treba da pristupi samo jedno lice, to jest kada se organizuje individualna obuka. Svakako će tada samo jedan kandidat da se dogovara sa nadležnima oko svih detalja, a pored ostalog će definisati i trajanje takozvane nastave jedan na jedan, uzevši u obzir da časovima prisustvuju samo predavač i polaznik.

Izuzev poluindividualne i individualne edukacije, ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena i nastava u grupi. Između četvoro i osmoro ljudi u tom slučaju treba časove da pohađaju. Pravila prema kojima će biti organizovan stručni seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije u tom slučaju su posebno strogo definisana. Neophodno je da se najmanje četvoro polaznika u jednoj od poslovnica prijave, kako bi grupa od minimalnog broja članova bila formirana. Upravo to je od strane pomenute obrazovne institucije navedeno kao jedini uslov za organizaciju nastave u grupi. Zapravo edukacija tog tipa neće biti organizovana u poslovnici, u kojoj taj uslov nije ostvaren. A prilikom prijavljivanja će biti informisani prijavljeni svakako o tom vrlo važno zahtevu. Inače isključivo koordinator za nastavu odlučuje u tom slučaju o svim detaljima, odnosno definiše datum početka, kao i termine u kojima će časovi da budu održani. Trajanje nastave u grupi će biti određeno pre toga, a što je informacija koja se primenjuje za svaku poslovnicu. Tek kasnije će koordinator precizirati raspored predavanja, po će i o apsolutno svim definisanim detaljima biti informisani članovi te grupe. Nije dozvoljeno prihvatanje zahteva kandidata, odnosno izmena bilo čega špto je od strane nadležnih pre toga određeno.

Ovu specijalizovanu edukaciju imaju pravo da pohađaju isključivo radnici preduzeća, a ako to njihovi nadležni budu zahtevali.

Svakako će klijent detalje u vezi sa organizacijom korporativnog kursa definisati sa ovlašćenim licem u okviru prethodno odabranog predstavništva institucije organizatora. Najpre je vrlo važno da se oni usaglase oko datuma početka edukacije za zaposlene, a potom i da preciziraju u kojim će terminima da budu predavanja održana. Uz to su u obavezi i da se dogovore oko rasporeda časova, to jest oko dinamike njihovog sprovođenja, pa će na taj način da odrede i koliko će ukupno nastava u tom slučaju da traje. Posebno je važno naglasiti i podatak da samo korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije može biti organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, a ne u poslovnici navedene obrazovne institucije. Ukoliko u okviru zainteresovanog preduzeća postoji prostor, čije karakteristike odgovaraju zahtevima organizatora, onda je moguće da zaposleni nastavu pohađaju i u okviru svoje firme. Svakako će da budu detaljno o svemu tome informisani polaznici, to jest članovi kolektiva konkretnog preduzeća, a pošto sve budu njihovi nadležni precizirali sa nadležnima u okviru jedne od poslovnica.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije?

U zvaničnom nastavnom programu, u skladu sa čijim smernicama će biti organizovan stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije je navedeno 12 časova.

Iako je taj broj časova istovetan za sva tri tipa edukacije, koja se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, zbog različitog načina organizacije svaka od njih može imati i drugačije trajanje.

Isključivo kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika, ova obrazovna institucija prethodno definiše koliko će nastava trajati. A ta informacija biva saopštena svakom polazniku u trenutku zvaničnog prijavljivanja.

Predviđeni broj časova će biti raspoređen na mesec dana. Dodatno će biti informisan svaki član određene grupe o rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja. Isto tako će koordinator za nastavu biti u obavezi da odredi i datum početka grupne edukacije, ali je najpre neophodno da se četvoro ljudi minimum u tom predstavništvu prijave, to jest da grupa bude zvanično oformljena.

Informacije o tome koliko će trajati i individualna i nastava u paru, odnosno poluindividualna će biti dostupne kandidatima posle dogovora. Naime, potrebno je da se ili jedan polaznik ili dvoje njih, a Isključivo u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna obuka i kurs - ovladajte osnovama cirkularne ekonomije ili poluindividualni vid edukacije, dogovore sa nadležnima o tim detaljima. A uz to će oni sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem da precizno definišu datum početka nastave, a usaglasiće se i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i oko njihovog rasporeda, te će na taj način posredno i da dogovore koliko bi ukupno trebalo konkretni tip edukacije da traje, to jest da li duže ili kraće od mesec dana.

Kada je potrebno da bude organizovana korporativna obuka, primenjuju se pravila organizacije, koja su u velikoj meri slična onima, koja važe kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava za fizička lica. Jednostavno, nadležno lice zainteresovanog preduzeća će direktno sa predstavnikom institucije organizatora definisati sve detalje u tom slučaju, kao i dinamiku sprovođenja časova, odnosno trajanje nastave namenjene zaposlenima. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije će svako od njih dobiti naknadno informacije o tome, ali i o mestu održavanja nastave, jer ona može po zahtevu biti organizovana i u okviru preduzeća., čiji zaposleni će predavanja tom prilikom biti u obavezi da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama cirkularne ekonomije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje