Kurs i obuka - Ovladajte osnovama digitalne ekonomije

Naravno da ekonomski stručnjaci na prvom mestu mogu imati značajnu korist, ukoliko odluče da pohađaju specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije. Međutim, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nije naveo nikakav zahtev, koji obavezno polaznici moraju ispuniti, to ovu stručnu edukaciju može da pohađa svako ko želi.

Bitno je da naglasimo i to da nastava može biti organizovana ne samo za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, nego i za pravna lica.

S obzirom na to da kada predstavnik bilo koje kompanije zahteva da bude organizovana korporativna edukacija, određeni broj zaposlenih u toj kompaniji treba predavanja da pohađaju, to će biti primenjena fleksibilna pravila organizacije. U principu je važno da svi zainteresovani znaju da u tom slučaju preciziraju detalje direktno sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Jedino kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije, časovi mogu biti organizovani i u samoj kompaniji, čiji radnici će da ih pohađaju. Svakako će se o detaljima dogovoriti tom prilikom nadležni u okviru zainteresovane firme i u okviru predstavništva pomenute obrazovne institucije.


A kada je u pitanju nastava, koja je namenjena isključivo fizičkim licima, oni imaju mogućnost da lično izaberu kako će časove pohađati. Od opcija se u ponudi nalazi individualna, grupna i poluindividualna nastava. Takođe, ova obrazovna institucija omogućuje svakom fizičkom licu bilo koji tip edukacije da pohađa online ili u skladu sa klasičnim principom, kada će predavanja biti održana u prostorijama same poslovnice.

Zahteva se od svakog pojedinačnog kandidata da izvrši prijavljivanje u skladu sa aktuelnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Neophodno je da navede ime i prezime, te datum rođenja i broj telefona. A sve te informacije može odabrati na koji način želi da pošalje. Otvorena je mogućnost da prijavljivanje zainteresovano lice izvrši putem telefona, zatim lično u jednoj od poslovnica i elektronski. A elektronski način prijavljivanja podrazumeva da će sve te informacije na zvaničnu mejl adresu poslati nadležnima.

Pošto bude izvršio prijavljivanje u skladu sa pravilima, svaki pojedinačni polaznik će biti u obavezi i da se upiše. A upisu mora da prisustvuje lično i to će svakako biti naglašeno već prilikom prijavljivanja. Naravno da mora dostaviti i adekvatnu dokumentaciju tom prilikom, te se podrazumeva da će nadležno lice konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije informisati svakog zainteresovanog o tome, koja dokumenta ima obavezu da donese direktno u poslovnicu, a da bi upis bio uz poštovanje pravila sproveden.

TESTOVI


Koje teme će obraditi stručni seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije?

U toku uvodnog predavanja je nastavnim programom predviđeno da će profesor govoriti o samom pojmu digitalne ekonomije. Takođe se podrazumeva da će stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama digitalne ekonomije prvo predstaviti polaznicima osnovna načela ekonomije, a zatim će ih uputiti i u to kako funkcioniše ekonomija, koja je zasnovana na digitalnim principima.

Vrlo je važno naglasiti da će nastava u osnovi biti interaktivna, što znači da se očekuje aktivno učešće tokom predavanja od strane svakog polaznika. Sem toga, profesor će u određenim segmentima i da predstavi različite primere, a kada je to potrebno, da bi polaznici lakše razumeli tematiku ove edukacije.

Podrazumeva se da će biti govora i o generalnom kontekstu posmatranja digitalne ekonomije i njene primene u praksi, te će takođe biti predstavljeni i odgovarajući primeri. Profesor će ukratko predstaviti istorijat nastanka digitalne ekonomije, pa će objasniti prisutnima i zašto ona posredno dovodi do ekonomske revolucije. S obzirom na to da su primetne dve faze razvoja, odnosno faza, koja je trajala od 1995. godine, pa do otprilike 2005. i 2006. godine, a druga koja je primetna poslednjih desetak godina, predavač će objasniti i koje su osnovne karakteristike prve, a koje druge faze u razvoju digitalne ekonomije.

Nastavnim programom je predviđeno i da kandidati dobiju informacije o tome koji su to opšti tehnološki trendovi trenutno prisutni, zatim koja je uloga različitih digitalnih sistema u razvoju ekonomije te vrste. Dobiće informacije polaznici i o tome na koji način se povećanje kapaciteta memorije računara odražava na napredak digitalne ekonomije, ali i kako cena računarskih sistema, koja drastično opada, ima uticaja na njen razvoj.

Razvoj korisničkog interfejsa je, isto tako vrlo značajan za napredak, pa će stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije da se osvrne i na taj aspekt. Sem toga, predavač će govoriti i o uticaju virtuelne realnosti, odnosno različitih multimedija na nju, kao i o uticaju ekspanzije specijalnih računara.

Potrebno je napomenuti i to da se specijalni softveri danas nalaze na tržištu, što je izuzetno značajno takođe za razvoj digitalne ekonomije, a na nju povoljno utiču i ostali parametri. Pored ostalog, to je takozvana otvorena arhitektura, zatim objektno - orijentisano programiranje i mobilno bankarstvo, odnosno elektronska trgovina.

Druga faza razvoja digitalne ekonomije je posebno značajna, tako da će akcenat tokom ove edukacije na nju i biti stavljen. U tom smislu će profesor objasniti i zbog čega je važno koristiti računare u poslovanju, odnosno kako se to odražava na ekonomski aspekt poslovanja. Biće predstavljene i neke osnovne informacije o tome da je čak 90 procenata apsolutno svih podataka, koji su na neki način generisani od postanka sveta, zapravo generisani tokom protekle samo dve godine. Naravno da će biti upućeni polaznici i u to da na godišnjem nivou stopa generisanih podataka raste čak po 40 procenata, što je isto tako izuzetno značajno i za razvoj digitalne ekonomije.

Poseban segment ove edukacije će biti usmeren na informisanje polaznika o vrstama podataka, kao i o poslovnim modelima, što sve takođe itekako ima uticaja na razvoj takve vrste ekonomije. Između ostalog će specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije ponuditi polaznicima mogućnost da saznaju kako takozvane e - aukcije, odnosno rendering, utiče na digitalnu ekonomiju, zatim zašto je grupna kupovina bitna, kao i na koji način funkcioniše elektronska berza.

A saznaće i šta se podrazumeva pod pojmom digitalne transformacije, odnosno na koji način je najbolje primenjivati digitalne tehnologije, da bi određena usluga, proizvod ili poslovni proces, te bilo kakva druga poslovna veza kako sa potencijalnim potrošačima, tako isto i sa korisnicima usluga i poslovnim partnerima, pa čak i sa zaposlenima, bila poboljšana. Koji je osnovni cilj digitalne transformacije i na koji način bi ona trebalo da bude primenjena u radu je izuzetno značajna tema, kojoj će predavač da posveti posebnu pažnju.

Podrazumeva se da će prisutni dobiti jasne smernice i o postupku implementacije digitalne transformacije u poslovanja. A nakon toga je predviđeno da stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije omogući polaznicima da saznaju i kako bi trebalo da budu u poslovanje implementirani oni poslovni modeli, koji će biti najbolji u konkretnom slučaju. Zato i jeste važno naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti organizacije korporativne obuke, a u kom slučaju određeni broj zaposlenih lica u nekoj kompaniji treba časove da pohađaju. A s obzirom na to da je tematika naročito za njih interesantna, to može biti dozvoljena izmena određenih segmenta ove edukacije. Naime, konkretno prilikom predstavljanja novih poslovnih modela se profesor može fokusirati upravo na polje poslovanja firme, u kojoj su polaznici zaposleni. Zahvaljujući dozvoljavanju takvih izmena će njima biti omogućeno da se bliže upoznaju sa ovom temom i da mnogo lakše da primene ta znanja u svojoj kompaniji.

Primetna je čak i nova faza, poznata kao nova era ili kognitivno doba u razvoju digitalne ekonomije. A koje su njene osnovne karakteristike i zbog čega je veštačka inteligencija sve zastupljenija, ali i koje su prednosti i mane će, takođe da sazna svaki polaznik ovog stručnog kursa. Podrazumeva se da će profesor da predstavi i primere, a na kraju će biti prezentovane informacije o tome i gde se u svetu po pitanju digitalne ekonomije nalazi naša zemlja.

Na kojoj lokaći će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama digitalne ekonomije i u kojim terminima?

Kada su u pitanju fizička lica, koja su zainteresovana za praćenje ove obuke, njima se nudi više mogućnosti, tako da će svako od njih izabrati koja mu odgovara najviše u trenutku upisivanja.

Odmah da napomenemo da specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije može biti najpre na uobičajeni način organizovana, te da svakako kandidat ima pravo i da odabere opciju da nastavu pohađa preko sopstvenog kompjutera.

Sledeće što svaki prijavljeni mora znati jeste da se kako onlajn, tako isto i klasičan tip edukacije mogu organizovati na tri načina. A to znači da će kandidat izabrati da li želi predavanja da pohađa potpuno samostalno ili u grupi, s tim da mora znati i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije takozvane nastave u paru ili poluindividualne.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija posluje u svim većim gradovima širom naše zemlje, ali i u mnogim manjim gradovima, to svaki kandidat koji se odluči za klasičan tip edukacije, vrlo lako može da pronađe predstavništvo i u svom gradu. Upravo u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora će prema klasičnom principu u tom slučaju predavanja da budu organizovana.

A kada je u pitanju onaj tip edukacije, koji podrazumeva organizaciju časova onlajn, vrlo je važno da polaznik sopstveni kompjuter koristi za pristup predavanjima. Da bi bez apsolutno ikakvih poteškoća specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije u tom slučaju bio organizovan, moraće da budu ispoštovana i sva propisana pravila. Najbitnije je da koristi sopstveni kompjuter polaznik u tom slučaju, ali je takođe važno i da konkretni uređaj ima tačno definisane karakteristike. Sem toga, polaznik je takođe u obavezi i da posebnu vrstu programa instalira neposredno pre početka i to potpuno samostalno. Zapravo će u tom slučaju časovi da budu praćeni upravo preko tog softvera, a svaki kandidat će biti na vreme informisan o toku procesa instalacije. Naravno da će detaljno biti obavešten o svemu tome, a na raspolaganju mu je i tehnička podrška. Inače u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, tako da stručnjaci koji su u njemu zaposleni imaju obavezu da pomognu svakom polazniku bilo kakvu poteškoću tom prilikom da otkloni. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti i to da su ovi stručnjaci na raspolaganju polaznicima i u toku trajanja nastave online, te se podrazumeva da će im pomoći u što kraćem roku bilo koji problem da reše. Kako se edukacija online može pratiti sa bilo koje lokacije, jer polaznik tada časove pohađa preko sopstvenog računara, odnosno namenskog programa, to je vrlo važno da nema nikakvog ometanja. Iz tog razloga je u obavezi svaki kandidat da vodi računa odakle će nastavu pohađati, odnosno da na toj lokaciji postoji stabilna veza sa internetom.

Onog trenutka kada se odluči da li želi časove da prati putem računara ili u prostorijama odabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije, svaki polaznik je u obavezi i da odluči da li će stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama digitalne ekonomije biti organizovan u formi grupne, odnosno poluindividualne nastave ili individualne.

Pravila prema kojima se organizuje nastava za grupu kandidata su ujedno i najstrožija, a i potpuno različita od onih, koja će biti primenjena kada je u pitanju poluindividualni ili individualni seminar. Da napomenemo odmah da u tom slučaju nadležnost u donošenju odluke o detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave, isključivo ima ovlašćeno lice svakog predstavništva institucije organizatora. Međutim, svi koji odlučuje časove tako da pohađaju će biti informisani u trenutku upisa, odnosno prilikom prijavljivanja da nastava u grupi može biti organizovana isključivo u onom predstavništvu, u okviru koga osnovni zahtev organizatora bude bio ispunjen. Da pojasnimo, grupa može da broji najviše osmoro ljudi, a za njeno zvanično formiranje se zahteva da prijavu četvoro njih minimum izvrše u toj poslovnici. Zato i jeste naglašeno da najpre mora biti kreirana grupa u tom predstavništvu, da bi bio ostvaren zahtev organizatora i da bi u tom slučaju nastava mogla da bude održana na tajav način. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat i o tome da bude informisan, kako bi razumeo zbog čega organizator nije u mogućnosti da unapred odredi kog datuma će u tom slučaju da počne specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije. Informacija o trajanju nastave tog tipa će da bude dostupna svakom prijavljenom kandidatu ranije, pošto se taj podatak definiše od strane nadležnih u okviru navedene obrazovne institucije. Princip organizacije nastave u grupi je takav da ovlašćeno lice onog predstavništva, u kome je minimalan broj polaznika već prijavljen, te grupa formirana, odlučuje o svemu, izuzev o trajanju edukacije. A pošto bude oformio grupu od najmanje četiri člana, koordinator će zatim odrediti termine održavanja časova, naravno datum početka nastave i svakako raspored predavanja. Podrazumeva se da će biti maksimalno poštovana pravila navedene obrazovne institucije, što znači da će posle definisanja svih tih detalja, nadležni u okviru konkretne poslovnice biti u obavezi da o svemu tome obaveste svakog člana te grupe. Sem toga, oni će biti informisani i o činjenici da su pravila organizacije grupne edukacije strogo definisana, pa u tom smislu nije podložno promenama sve što u tom slučaju bude prethodno odredio ovlašćeni koordinator za nastavu.

Samim tim što su vrlo stroga pravila za grupnu nastavu, dostupna je i mogućnost pohađanja individualne edukacije. Pored toga što samo jedno lice predavanja u tom slučaju treba da prati, taj kandidat će imati slobodu i da sa predstavnicima konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije odredi kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije govoreći, oni će najpre odrediti kog datuma će da počne specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije, koji se organizuje u formi individualne nastave. A zatim će polaznik zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizirati termine održavanja časova, te svakako odrediti i njihov raspored. Uzevši u obzir da prema pravilniku navedene obrazovne institucije, oni treba da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, definisaće na taj način i koliko bi ukupno trebalo kurs da traje.

Još je ostalo da istaknemo podatak da pojedinačni polaznici mogu nastavu da pohađaju i u društvu još jedne osobe, jer je u ponudi i poluindividualni kurs. Gotovo potpuno istovetna pravila organizacije se primenjuju u tom slučaju, kao i kada jedan polaznik časove prati. Naravno da će oboje biti u obavezi da sa predstavnicima institucije organizatora odrede kako će časovi da budu tom prilikom održani, te kada bi nastava trebalo da počne, a posle i o tome na koji način će da programom predviđeni nastavni fond u tom slučaju bude sproveden.

A ako nadležni u kompanijama procene da je ova tematika zanimljiva njihovim zaposlenima, te kontaktiraju predstavnike institucije organizatora, biće organizovana isključivo nastava za radnike te kompanije. S obzirom na to da su pravila organizacije fleksibilna, jer zaposleni mahom imaju manje slobodnog vremena, shodno iznetom zahtevu od strane klijenta, časovi mogu biti i na njihovom radnom mestu održani. Podrazumeva se da direktor te kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik mora da se dogovori sa nadležnima u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije kako o tome gde će časovi biti organizovani, tako isto i o svemu ostalom što je vezano za njihovo sprovođenje. Ipak, najbitnije je da se prvo usaglase oko lokacije održavanja predavanja, a kada se zahteva da izabrani prostor u okviru konkretne firme bude opremljen u skladu sa pravilima. Sve informacije o sadržini konkretne učionice će dobiti nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća, a kako bi u potpunosti bila ispoštovana pravila organizatora u tom smislu. A zatim će biti u obavezi da sa nadležnima u navedenoj obrazovnoj instituciji odrede i kog datuma da počne korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama digitalne ekonomije. Svakako da će se usaglasiti i o tome u kojim bi treminima trebalo zaposleni da pohađaju časove, a podrazumeva se da su u obavezi i da se usaglase oko tačnog rasporeda. Zahvaljujući takvom principu organizacije će oni zajedno da donesu odluku i o tome koliko će ukupno nastava za zaposlene da traje. Svi koji treba predavanja tada da pohađaju će vrlo brzo posle definisanja svih pomenutih detalja između nadležnih u konkretnoj kompaniji i u instituciji organizatora, da o tome dobiju precizne informacije i to naravno na vreme.

Koliko je određeno da će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije trajati?

Samim tim što je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena mogućnost da pojedinačni polaznici pohađaju specijalizovani seminar - ovladajte osnovama digitalne ekonomije u grupi, samostalno ili u paru, podrazumeva se da nije moguće definisati unapred tačno koliko će nastava trajati. Zapravo se svaka pomenuta vrsta edukacije organizuje prema specifičnim principima, tako da na osnovu izbora oko toga kako želi nastavu da pohađa, svaki pojedinačni kandidat i dobija pomenutu informaciju.

Jedino što je moguće unapred reći jeste koliko će ukupno trajati grupni tip edukacije, budući da o tome prethodno odlučuju nadležni u pomenutoj instituciji. Međutim, tek posle formiranja grupe od minimum 4 člana će kandidat i dobiti informaciju o datum početka nastave, zatim o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, naravno.

Napominjemo da će 3 sedmice ukupno da traje grupni tip nastave. A dodatno će biti informisani svi članovi te grupe o rasporedu 10 časova, koliko ih se nalazi u zvaničnom nastavnom programu.

Nasuprot tome, kada kandidat odluči da nastavu pohađa individualno, on treba da sa ovlašćenim koordinatorom u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije i sa predavačem da definiše na koliko dana će biti raspoređen predviđeni nastavni fond.

Iako se poluindividualna obuka i kurs - ovladajte osnovama digitalne ekonomije organizuje za dve osobe u isto vreme, primenjuju se potpuno ista pravila organizacije kao i kada nastavu pohađa samo jedno lice. Podrazumeva se da će se i jedan i drugi kandidat u tom slučaju sa profesorom i sa predstavnikom konkretne poslovnice dogovoriti o svim detaljima, a kojom prilikom će definisati i raspored časova, odnosno trajanje nastave.

Inače ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost i da konkretna edukacija bude organizovana samo za članove kolektiva neke firme. Uzevši u obzir da je jasno definisana grupa polaznika u tom slučaju, to će korporativni kurs biti organizovan onako kako njihovi nadležni budu želeli. Zapravo se radi o tome, da se vlasnik zainteresovane kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik dogovara sa licem, koje je u jednoj od poslovnica organizatora nadležno, a oko apsolutno svih detalja u vezi sa organizacijom korporativne obuke. A budući da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to znači da će se dogovoriti i oko trajanja nastave namenjene zaposlenima. Zatim će u skladu sa pravilima informisati o tim detaljima sve polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama digitalne ekonomije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje