Kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere

Iz naziva ove edukacije je sasvim jasno da je ona namenjena svim onim osobama, koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama. Dakle, svako ko želi da se upozna sa veštinama, koje će mu pomoći da poboljša kvalitet komunikacije u poslovanju bi trebalo da pohađa ovu edukaciju.

A pre nego što objasnimo na koji način će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere, moramo napomenuti da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena i nastava za pojedinačne polaznike i ona, koja je poznata kao korporativna, a koja je namenjena tačno određenom broju zaposlenih u nekom preduzeću.

Prvo i osnovno što svako fizičko lice mora uraditi, ukoliko želi da pohađa ovu edukaciju, jeste da izvrši prijavu. Pravilnikom pomenute obrazovne institucije je određeno da svaki kandidat ima obavezu tada da dostavi osnovne podatke o sebi, a koji uključuju kako prezime i ime polaznika, tako isto i datum njegovog rođenja. Podrazumeva se da mora navesti i broj telefona za dalji kontakt, a te informacije može ili izdiktirati zaposlenima putem telefona ili ih poslati na mejl adresu, te se podrazumeva da postoji i opcija ličnog prijavljivanja.


Zatim će u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije svaki kandidat biti u obavezi i da se upiše. Podrazumeva se da u tom slučaju mora priložiti zahtevanu dokumentaciju, ali i da mora biti lično prisutan u trenutku zvaničnog upisa. Dakle, potrebno je da dođe lično u prostorije odabranog predstavništva i da dostavi tom prilikom svu dokumentaciju koja je potrebna, a o čemu će ga svakako pre toga informisati nadležni.

Da bi bilo koji polaznik mogao da sazna kada će početi specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere, zatim gde će biti održan i u kojim terminima, ali i sve ostale detalje, moraće da se opredeli između nekoliko opcija, koje ova specijalizovana obrazovna institucija ima u zvaničnoj ponudi.

Jednostavnije rečeno, nastava za fizička lica može biti organizovana u okviru grupne, potom poluindividualne i individualne, s tim da svaka od njih može biti održana kako na klasičan način, tako isto i online. Upravo iz tog razloga i jeste navedeno da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da izabere i gde želi nastavu da pohađa i na koji način, odnosno u društvu koliko ljudi.

TESTOVI


Ako neko odluči da časove pohađa u okviru grupne edukacije, to znači da ima strpljenja da sačeka ostvarenje jedinog i osnovnog zahteva za početak edukacije tog tipa. U principu niko od zaposlenih u konkretnom predstavništvu nema tačne informacije o tome kada će početi grupna obuka, zato što to isključivo zavisi od broja prijavljenih kandidata. A onog trenutka kada se 4 osobe najmanje u okviru bilo koje poslovnice budu prijavile, te navele da nastavu žele da pohađaju na taj način, koordinator tog predstavništva ima pravo da odredi ne samo datum početka, nego i princip organizacije nastave tog tipa. U suštini on definiše termine održavanja časova tom prilikom i određuje raspored predavanja, a trajanje nastave u grupi je definisano pre toga na nivou celokupne institucije organizatora i svakako je ta informacija na raspolaganju svakom kandidatu već u trenutku zvaničnog prijavljivanja, odnosno upisivanja. Ističemo da najviše osmoro ljudi treba nastavu tada da pohađaju, tako da će njen kvalitet biti na zahtevanom nivou u tom slučaju. Bitno je naglasiti i to da sve detalje koje koordinator za nastavu bude odredio pre toga, niko ne sme menjati, što znači da ni zahtevi polaznika vezano za izmene bilo kog segmenta od navedenih ne smeju biti prihvaćene tom prilikom. Podrazumeva se da će svaki kandidat naravno o tome da bude na vreme informisan.

Edukacija može biti za fizička lica organizovana i u formi individualne nastave, ali i u okviru takozvane poluindividualne. U principu je osnovna razlika između njih vezana upravo za broj osoba, koje bi trebalo specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere da pohađaju. Da budemo precizni, dvoje kandidata treba da prate predavanja ukoliko se organizuje poluindividualna obuka, dok je individualni tip edukacije namenjen samo jednoj osobi. Međutim, pravila organizacije su potpuno ista i ujedno idu maksimalno na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Radi se o tome da svako od njih ima apsolutno i pravo, ali i dozvolu da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj prijavu vrši, ali i sa predavačem, definiše kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. A to znači da će se oni usaglasiti kao prvo oko datuma početka poluindividualne ili individualne edukacije, a zatim i da će odlučiti o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani. Uzevši u obzir da su u obavezi i da definišu raspored predavanja, odnosno da se dogovore oko toga kakva će dinamika biti primenljivana, na taj način će odlučiti i o trajanju kako jednog tipa edukacije, tako isto i drugog. Samim tim se i podrazumeva da poluindividualna i individualna nastava mogu trajati i kraće nego edukacija za grupu polaznika i duže od tog perioda.

Svakako se očekuje od svakog prijavljeno kandidata da navede i gde želi da bude u toku praćenja predavanja, odnosno da se odluči između mogućnosti da časove pohađa na klasičan način ili da to učini putem specijalne internet platforme, odnosno uz korišćenje sopstvenog računara. S obzirom na to da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalaze oba tipa edukacije, neophodno je da svaki kandidat prilikom zvaničnog prijavljivanja navede da li mu odgovara više princip koji podrazumeva online kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere ili onaj, koji se primenjuje prilikom sprovođenja nastave na klasičan način.

Zahteva se da koristi sopstveni kompjuter odgovarajućih performansi svaki kandidat, koji bude odabrao prvu ponuđenu opciju. U suštini se online edukacija organizuje uz korišćenje specijalnog softvera, a njega će opet biti u obavezi svaki polaznik da instalira pre početka odabranog tipa obuke. Naravno da će od nadležnih u konkretnoj poslovnici svako od njih dobiti precizne informacije o koracima, koji moraju biti ispoštovati prilikom instalacije softvera, ali će im na raspolaganju biti i članovi tima zaduženi za pružanje tehničke podrške. Naime, u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije funkcioniše i IT odeljenje, u kome su zaposleni stručnjaci, čija specijalnost jeste da pomažu kandidatima da reše bilo kakav problem u toku instalacije programa. Podrazumeva se da te stručnjake svako od njih može kontaktirati i ako se javi ma kakva poteškoća dok nastava bude trajala. Iako je dozvoljeno svakom pojedinačnom polazniku da odabere gde želi da boravi dok predavanja pohađa, obaveza svakoga od njih u tom slučaju jeste da osigura kvalitet internet konekcije za konkretni kompjuter. A to se zahteva upravo zato što je vrlo važno da nastava onlajn bude maksimalno kvalitetno organizovana.

Dostupna je i druga opcija, koja podrazumeva sprovođenje predavanja u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Tom prilikom će biti primenjen klasičan princip organizacije nastave, te se očekuje da svaki zainteresovani polaznik predavanja pohađa u tačno određenim terminima, to jest da u prostorijama odabranog predstavništva bude lično tada prisutan.

U slučaju da nadležni u bilo kojoj kompaniji žele svojim zaposlenima, odnosno rukovodiocima određenih sektora, da omoguće da se sa ovom temom upoznaju i na taj način unaprede kvalitet komunikacije, biće organizovan korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere. Napominjemo da se edukacija te vrste organizuje isključivo po zahtevu zainteresovanih klijenata, pa iz tog razloga i važe prilično slobodna pravila. Stvar je u tome da nadležno lice te kompanije ima apsolutno pravo da tada u direktnom kontaktu sa predstavnikom institucije organizatora odluči na koji način će časovi za zaposlene da budu organizovani i gde će tačno nastava biti održana. Reč je o tome da predavanja mogu biti organizovana i u okviru same firme, u kojoj su polaznici zaposleni. Bitno je da tada bude odabran prostor, čije karakteristike će biti usklađene sa pravilima institucije organizatora, a o čemu će svakako na vreme da bude informisan klijent. Isto tako se podrazumeva da će vlasnik dotične firme biti u obavezi da sa predstavnikom institucije organizatora precizira i kog datuma bi trebalo da počne nastava namenjena zaposlenima, ali i kojim tempom će predavanja da budu organizovana i svakako u kojim terminima. Ovde je vrlo važno da istaknemo podatak da oni preciziraju i dinamiku sprovođenja časova, što svakako znači da zajedno odlučuju i o trajanju nastave koju bi trebalo određeni broj zaposlenih da pohađaju. Uz poštovanje pravila pomenute institucije će biti informisani polaznici, to jest članovi tima te kompanije o svim ovim detaljima.

Stručna obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere - nastavni prorgam

Lica koja su zaposlena na menadžerskih pozicijama posebno moraju voditi računa o tome kako komuniciraju i sa poslovnim partnerima, ali i sa osobama koje su zaposlene u sektoru, za čije rukovođenje su zaduženi. Iz tog razloga će specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere definitivno biti od velike koristi svakome ko ga bude pohađao, jer će zahvaljujući primeni prezentovanih znanja, svaki kandidat biti u prilici da kvalitet komunikacije poboljša u praksi.

Međutim, moramo napomenuti da profesor neće biti fokusiran samo na komunikaciju sa poslovnim partnerima i kolegama, već i na poboljšanje kvaliteta komunikacije online, što podrazumeva i društvene mreže i mejl komunikaciju. U tom smislu će biti ponuđeni i odgovarajući primeri, što će pomoći sasvim sigurno svakom polazniku da lakše razume tematiku ove obuke, te da sva teorijska znanja koja budu prezentovana primeni na najbolji način i tako poboljša kvalitet svog poslovanja, odnosno da komunikaciju sa ljudima sa kojima dolazi u dodir na bilo koji način, podigne na mnogo viši nivo.

Predviđeno je nastavnim programom, prema čijim smernicama će biti organizovan stručni kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere da profesor prvo predstavi osnove verbalne komunikacije, a zatim će se ukratko osvrnuti i na važnost neverbalne komunikacije u poslu. Uz pažljivo izabrane primere iz prakse će prezentovati veštine verbalne komunikacije, koje su pozitivne, ali će istovremeno ukazati svakom polazniku i na to koje se greške najčešće tom prilikom javljaju. Zahvaljujući primerima koji pokazuju i negativne aspekte te vrste komunikacije će svaki kandidat steći jasan uvid u greške koje čini, pa će i naučiti kako da ih ispravi.

Šta se smatra pod pojmom neverbalne komunikacije će objasniti profesor svakom kandidatu, a svakako će i taj segment biti potkrepljen adekvatnim primerima. Da bi pozitivni aspekti neverbalne komunikacije imali uticaja na određeni poslovni odnos, oni moraju pravilno biti primenjeni u praksi. Upravo o tome će pažnju posvetiti predavač, pa će kroz primere pružiti mogućnost svakom kandidatu da shvati zašto je važan prvi utisak, zatim zbog čega je važno da sluša sagovornika, te kako da ga navede da odgovori na sva pitanja.

S obzirom na to da u svakom razgovoru dolazi i do pojave određenih skrivenih informacija, to će profesor da se potrudi svakom ko odluči da pohađa ovo edukaciju, da da objasni i kako bi trebalo da postavlja pitanja i o čemu da vodi računa tokom razgovora, a da bi uočio koji su to skriveni detalji.

Uz pomoć takozvanih simulacija različitih situacija će svaki pojedinačni kandidat biti u prilici da nauči kako bi trebalo prethodno prezentovane informacije da primeni u praksi. Podrazumeva se da će tom prilikom učešće uzeti svako ko bude pohađao ovu edukaciju. A posle toga je predviđeno da svi prisutni porazgovaraju o onome što su videli, te da ukažu i na to koje su se greške javile. Bitno je i da iznesu svoje mišljenje o tome kako bi konkretne propuste trebalo da isprave u praksi.

Sledeća tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere upoznati kandidate jeste način funkcionisanja različitih društvenih mreža i vođenje poslovnih profila na njima, odnosno komunikacija sa pratiocima. Isto tako se podrazumeva da će profesor ponuditi različite primere, a u skladu sa čime će biti mnogo razumljivije svakom polazniku kako bi zaista trebalo da komunicira u tom slučaju.

Podrazumeva se da će biti ukazano i na situacije u kojima dolazi do određenih nesuglasica sa pratiocima stranica, odnosno sa potencijalnim klijentima, pa će u tom smislu profesor objasniti i kako bi one trebalo da budu rešene na najbolji mogući način.

Preostalo je još pomenuti i to da je završni deo ove edukacije usmeren na prezentovanje brojnih veština, kojima bi trebalo poslovni ljudi da se koriste kada komuniciraju elektronski, bilo sa poslovnim partnerima, bilo sa kolegama ili sa potencijalnim klijentima. Akcenat će u tom delu biti stavljen na poboljšanje kvaliteta onog tipa komunikacije, koji se odvija preko elektronskih poruka. A da bi mnogo bolje razumeli sve to, kandidati će dobiti predstavljene i primere, koji će biti i pozitivni i negativni. U principu se pozitivni primeri koriste da bi polaznik shvatio kako je poželjno da se odvija komunikacija putem mejla, a negativni služe da bi svako od njih uvideo i razumeo koje greške čini i on lično i da bi, naravno na taj način došao do saznanja kako može da ispravi.

Shodno aktuelnom nastavnom programu je predviđeno da svaki kandidat ima pravo da postavi pitanje predavaču, a prvenstveno u toku završnog predavanja. Upravo to predavanje je i osmišljeno kao interaktivno, te bi trebalo da svaki učesnik ove edukacije iznese svoje mišljenje o obrađenim temama, ali i da razreši bilo kakvu nedoumicu, koju ima u vezi sa tim.

U svakom slučaju se očekuje od svakog kandidata da nakon završene specijalizovane edukacije primeni stečena znanja, odnosno da poboljša na taj način veštine komunikacije i sa kolegama, odnosno sa članovima svog tima, ali i sa nadređenima u preduzeću, te sa poslovnim partnerima i sa potencijalnim klijentima, kao i sa pratiocima stranica konkretne kompanije na društvenim mrežama.

Specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere - vreme i lokacija održavanja nastave

Neophodno je da svaki pojedinačni polaznik, to jest bilo koje fizičko lice, koje interesuje specijalizovana obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere dobije informacije od nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako se nastava organizuje. Tačnije, potrebno je da svakome od njih bude objašnjeno da nastavu može pohađati u grupi, zatim u okviru individualne ili poluindividualne, a da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati na dva načina. U suštini je dostupna opcija praćenja nastave online i prema uobičajenom principu, to jest na klasičan način.

Shodno pravilima, očekuje se da u momentu kada bude bio vršen zvaničan upis, odnosno prijavljivanje polaznika, svako od njih ima obavezu da jasno navede kako želi nastavu da pohađa i na kom mestu mu odgovara da boravi dok časove bude pratio.A sve to će pomoći zaposlenima u konkretnoj poslovnici da informišu polaznike o detaljima.

S obzirom na to da je broj osoba, koja treba da pohađaju grupnu nastavu vrlo jasno definisan, te da to podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro ljudi najviše, važno je da grupa bude prvo formirana u tom predstavništvu. Da budemo precizni, prvo četvoro kandidata moraju prijavu izvršiti, te navesti da žele časove da pohađaju upravo u formi grupne nastave. U suštini, ovlašćeno lice tog predstavništva ima obavezu da tek posle toga odluči o detaljima, koji su vezani za sprovođenje predavanja u konkretnom slučaju. Inače, podatak o tome koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere je dostupan svakom pojedinačnom polazniku u momentu zvaničnog prijavljivanja, to jest upisivanja, uzevši u obzir da ta informacija prethodno biva određena od strane nadležnih i primenjuje se za svako predstavništvo institucije organizatora. A ono što će saznati naknadno svaki prijavljeni kandidat jeste kog datuma bi trebalo da počne grupni tip edukacije, te u kojim terminima će časovi za tu grupu kandidata da budu organizovani. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu vrlo brzo posle formiranja grupe precizirati i raspored predavanja, to jest kakvom dinamikom će definisani nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Naravno da će svaki član dotične grupe biti precizno informisan o svemu ovome na propisani način, s tim da mora biti upoznat sa činjenicom da se izmene po njegovom zahtevu ne vrše ni za jedan segment. Zato i jeste naveden zahtev da svaki član konkretne grupe prihvata u potpunosti ono što nadležno lice u okviru same poslovnice bude tom prilikom odredilo.

Baš zato što su tako stroga pravila organizacije nastave u grupi, konkretna obrazovne institucije nudi mogućnost svakom pojedincu da predavanja pohađaju samostalno, to jest u okviru individualne nastave. Naime, dopušta se kandidatu u tom slučaju da u direktnom kontaktu sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa predavačem odluči o detaljima koji su vezani za organizaciju časova. Pored toga što će se oni usaglasiti oko datuma početka individualne nastave, biće neophodno da definišu zajedno i u kojim terminima će predavanja da budu tom prilikom organizovana. Međutim, to nije sve što oni treba da preciziraju, već i raspored predavanja, a na taj način odlučuju i o trajanju individualne edukacije.

Iako dve osobe treba da pohađaju takozvanu nastavu u paru ili poluindividualnu, biće primenjena potpuno ista pravila kao i kada specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere treba da pohađa jedno lice. Jedina razlika u tom slučaju jeste što dvoje polaznika moraju tom prilikom da se dogovore sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom oko svih neophodnih detalja. Potpuno isto kao i kod individualne nastave, i u ovom slučaju oni će definisati sve, pa i trajanje celokupne edukacije.

Mesto održavanja časova, odnosno lokacija na kojoj želi kandidat da boravi dok traju predavanja zavisi isključivo od njegove odluke. A na raspolaganju mu je opcija da časove pohađa u jednoj od poslovnica pomenute institucije, u kom slučaju će predavanja biti prema uobičajenim pravilima organizovana, kao i da to uradi onlajn.

Mada svaki kandidat ima pravo da odluči gde želi da boravi dok traje online obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere, njegova je obaveza da osigura sve uslove za sprovođenje edukacije bez ikakvih smetnji. A to znači da stabilnu internet konekciju mora obezbediti, to jest da ima obavezu da boravi u prostoru u kome ona postoji dok bude časove pratio. Moramo napomenuti i to da sopstveni kompjuter kandidat tada koristi kako bi pristupao predavanjima, a u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije on će na taj uređaj instalirati i specijalni tip softvera. Dobiće prethodno sve informacije o načinu, odnosno o postupku instalacije programa, što se očekuje da učini potpuno samostalno. A ukoliko mu bude bila potrebna pomoć stručnjaka, može kontaktirati nadležne u IT odeljenju konkretne poslovnice i od njih zahtevati razjašnjenje bilo kog problema. Podrazumeva se da će zaposleni u tom sektoru izaći u susret zahtevima polaznika i omogućiti im da bez ikakvih problema instaliraju konkretnu vrstu programa, to jest da prate predavanja prema tom principu.

Svi koji su zainteresovani da svoje radnike informišu o tematici ove edukacije mogu da zahtevaju organizaciju korporativnog kursa. Podrazumeva se da će konkretna obrazovna institucija tom prilikom nastojati da ostvari zahteve klijenata, to jest nadležnih u okviru zainteresovanog preduzeća i to u što većoj meri. Važno je u tom smislu napomenuti i da je korporativni seminar poslovne komunikacije za menadžere jedini tip edukacije, kod koga organizator može dozvoliti izmenu lokacije održavanja. Stvar je u tome da ukoliko nadležno lice zainteresovane firme to zahteva, zaposleni mogu i u okviru svog radnog mesta časove da pohađaju. Ipak, da bi to bilo dozvoljeno, odnosno da bi nastava i u tom slučaju bez apsolutno ikakvih smetnji bila organizovana, potrebno je da budu obezbeđeni optimalni uslovi za rad. Na prvom mestu se misli na opremljenost samog prostora, u kome bi korporativna obuka trebalo da bude organizovana. Napominjemo da su u pitanju posebno fleksibilna pravila, tako da klijent direktno treba da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora u tom slučaju dogovori ne samo o lokaciji na kojoj će časovi za zaposlene biti organizovani, nego i o mnogim drugim detaljima koji su važni. Najpre je neophodno da se usaglase oko datuma početka korporativnog kursa, kao i da precizno definišu u kojim bi terminima trebalo članovi kolektiva predavanja da pohađaju. Međutim, tu nije kraj, jer se podrazumeva da će klijent i organizator precizirati i raspored predavanja. A s obzirom na to da je u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da bi oni trebalo da se usaglase i oko toga kakva dinamika će biti sprovedena u tom slučaju, to jest na koji način će tačno biti održan predviđeni broj časova, oni će se posredno usaglasiti i oko toga koliko bi u konkretnom slučaju trebalo edukacija za zaposlene da traje. Svakako da će radnici te kompanije na vreme da dobiju jasne informacije o svemu onome što su nadležni u toj firmi definisali sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora.

Stručni kurs i obuka poslovne komunikacije za menadžere - trajanje edukacije

Vrlo je važno da već prilikom prijave svako fizičko lice zaposlenima u okviru izabrane poslovnice pruži informaciju o tome na koji način želi da pohađa specijalizovani seminar poslovne komunikacije za menadžere. Na osnovu takvih informacija će on moći od nadležnih u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i da sazna koliko bi ukupno nastava trebalo da traje.

Moramo napomenuti da se 9 časova nalazi u zvaničnom programu ove edukacije.

Ali kako je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna nastava, a svaka od njih podrazumeva nešto drugačija pravila organizacije, to se uglavnom događa i da je njihovo trajanje drugačije.

Najvažnije je da svaki pojedinačni kandidat zna da samo kada polaznik odluči nastavu da pohađa u grupi, on dobija blagovremeno informacije od nadležnih o svemu vezano za organizaciju nastave, pa i o trajanju.

Uopšteno govoreći, na ukupno 3 sedmice će u tom slučaju da bude raspoređen celokupan nastavni fond, koji je zvanični programom predviđen. Međutim, uzevši u obzir da tako predviđaju pravila pomenute obrazovne institucije, navedeno je da posle formiranja grupe od 4 člana najmanje, koordinator za nastavu u samom predstavništvu odlučuje o načinu organizacije časova, a u smislu da precizira datum početka i termine njihovog održavanja.

Sa druge strane, kada polaznik odluči da nastavu pohađa ili u okviru individualne ili kroz takozvanu poluindividualnu, njegova je obaveza i da definiše sa nadležnima raspored časova. Naravno da će oni precizirati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualna ili individualna obuka i kurs poslovne komunikacije za menadžere, a zatim da odrede i u kojim terminima će predavanja biti organizovana. Ali je najvažnija činjenica da oni treba da preciziraju i tačan raspored časova, to jest da se usaglase oko dinamike prema kojoj će nastava biti organizovana, što znači da će na taj način da odluče i o tome koliko bi trebalo konkretni tip obuke da traje.

Pored mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju samo fizička lica, dostupna je i ona koja podrazumeva organizaciju korporativnog kursa. S obzirom na to da nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća u tom slučaju žele da omoguće svojim zaposlenima pohađanje ove obuke, to je potrebno i da se oni dogovore sa organizatorom oko načina sprovođenja časova u konkretnom slučaju. Naravno da bi tom prilikom trebalo da se usaglase i oko dinamike u skladu sa kojom će definisani broj časova da bude organizovan, a što će posebno dovesti do toga da se oni usaglase i oko trajanja korporativnog tipa edukacije. Jednostavno će se predstavnik institucije organizatora i predstavnik zainteresovanog preduzeća dogovoriti najpre o datumu početka nastave za zaposlene, a potom i o tome u kojim će terminima definisani broj predavanja da bude organizovan i naravno kakva će tada dinamika da bude poštovana. Samim tim što će oni da definišu i raspored predavanja, obaveza im je da se usaglase i oko trajanja edukacije namenjene zaposlenima.

Spisak gradova za kurs i obuku poslovne komunikacije za menadžere

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje