Kurs i obuka - Savladajte osnove statističke analize podataka

Apsolutno nikakavo predznanje o konkretnoj oblasti se ne očekuje da ima bilo koji kandidat, koji bude odlučio da se sa ovom vrstom analize podataka upozna. Jednostavno, dovoljno je da ima interesovanje, te da sebe smatra pismenim u računarskom smislu.

A prvo što će saznati svi koji odluče sa tematikom ove stručne obuke da se upoznaju jeste da nastava može biti organizovana kako za fizička, tako isto i za pravna lica, odnosno za zaposlene u kompanijama. Biće primenjivan različit princip organizacije u oba slučaja, a detaljne informacije će dobiti svi kandidati prilikom prijavljivanja, odnosno nakon što budu kontaktirali nadležne u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Od fizičkih lica se zahteva da ispoštuju pravilo u vezi sa zvaničnim prijavljivanjem, kada moraju dostaviti sve podatke o sebi, koji uključuju ne samo njihovo ime i prezime, već i datum rođenja svakog kandidata i njegov broj telefona. Predviđeno je da svako koga interesuje stručni seminar - savladajte osnove statističke analize podataka može sve te informacije poslati na mejl adresu ili ih izdiktirati zaposlenima direktno u jednom od predstavništava ove obrazovne institucije u bilo kom gradu, te se naravno podrazumeva da prijavu može i putem telefona da izvrši.


Zatim je obaveza svakog pojedinačnog kandidata i da se pridržava pravila u vezi sa zvaničnim upisom, što znači da mora lično doći u jednu od poslovnica nakon prijavljivanja, a u prethodno dogovorenom terminu. Dobiće od strane nadležnih naravno i informaciju o tome koja dokumenta će biti u obavezi da u trenutku zvaničnog upisa on priloži. Dakle, isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog može da bude izvršeno i upisivanje.

Vrlo je važno da svaki polaznik navede kada bude vršio prijavu i kako želi nastavu da pohađa, uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove statističke analize podataka može biti organizovana i u formi poluindividualne i individualne, ali i u formi grupne nastave. Uz to je pravilnikom pomenute obrazovne institucije navedeno i da polaznik može odabrati da li će časove da pohađa prema ustaljenom principu, to jest na klasičan način ili mu više odgovara opcija učenja na daljinu, odnosno online.

Sve pomenute opcije podrazumevaju nešto drugačiji način organizacije, a sa čime će po zahtevu svaki kandidat da bude blagovremeno i upoznat.

TESTOVI


A svi oni polaznici koji odluče da nastavu pohađaju u grupi moraju biti spremni i da pričekaju, jer je to ujedno jedini tip edukacije koji može da bude organizovan tek posle ostvarenja osnovnog zahteva, to jest formiranja grupe. Da budemo precizni, neophodno je da najmanje 4 osobe u okviru konkretne poslovnice najpre izvrše prijavu i da odluče nastavu da pohađaju na taj način, a maksimalno ih sme biti prisutno osmoro u toku predavanja. Zapravo na taj način ova obrazovna institucija uspeva da očuva kvalitet edukacije na visokom nivou. Kako je određeno da prvo mora biti oformljena grupa, to tek posle toga biva definisano kog datuma će edukacija da počne. Tačnije, koordinator za nastavu predstavništva, u kome se dovoljno kandidata prijavilo za praćenje nastave po tom principu će definisati ne samo datum startovanja edukacije, nego i sve ostalo. A to znači da će precizirati termine u kojima bi časovi trebalo da budu održani, kao i njihov tačan raspored, dok je informacija o trajanju nastave u grupi dostupna svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja. Preciznije govoreći, u obavezi su nadležna lica konkretne obrazovne institucije da odluče ranije o tome koliko će ukupno grupni tip obuke da traje i da tu informaciju na vreme daju prijavljenima. A svaki član grupe u bilo kojoj poslovnici je u obavezi da se pridržava i to u potpunosti onoga što bude određeno u vezi sa organizacijom nastave te vrste, budući da se izmene ne dozvoljavaju.

Inače postoji mogućnost i da pojedinačni polaznici predavanja pohađaju ili sasvim samostalno ili u društvu još jednog polaznika, uzevši u obzir da može biti organizovan i individualni i poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove statističke analize podataka. U oba slučaja će biti primenjen potpuno isti način organizacije, a koji je izuzetno fleksibilan. Naime, ili jedan ili dvoje kandidata će biti tada u obavezi da se usaglase oko načina organizacije časova sa predstavnicima institucije organizatora, a što podrazumeva da oni pristupaju dogovoru sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Potrebno je da se dogovore oko svih detalja, koji uključuju kako datum početka poluindividualnog ili individualnog seminara, kao i da precizno definišu termine održavanja časova i dinamiku prema kojoj će nastava u konkretnom slučaju da bude organizovana. Uzevši u obzir da se tom prilikom usaglašavaju i oko rasporeda predavanja, tako i odlučuju o trajanju onog tipa nastave, koji izaberu da pohađaju.

Prema pravilniku navedene institucije je predviđeno i da svaki polaznik odluči da li će individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu pohađati onlajn ili će to učiniti na način koji važi za klasičan.

Kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove statističke analize podataka koja se organizuje u formi učenja na daljinu, to jest online, tada polaznik predavanja prati preko sopstvenog računara. Taj uređaj mora da poseduje odgovarajuće performanse, a sve dodatne informacije o tome koje karakteristike treba da ima konkretni računar će biti date svakom pojedinačnom polazniku koji odluči časove tako da pohađa. A tom prilikom je njegova obaveza i da namenski softver instalira pre početka edukacije samostalno, kao i da boravi u prostor u kome postoje optimalni uslovi za rad. U suštini to znači da veza sa internetom na konkretnoj lokaciji mora biti kvalitetna, kako bi bez ikakvih poteškoća predavanja mogla da budu održana. Dodatne informacije, kao i tehnička podrška su obezbeđene za sve vreme trajanja edukacije, tako da će i različite poteškoće na koje polaznici budu eventualno naišli, biti otklonjene u najkraćem mogućem roku.

Postoji mogućnost i da nastava bude organizovana na uobičajeni način, kada polaznici predavanja prate u okviru prostorija, koje se nalaze u poslovnicama pomenute obrazovne institucije širom naše zemlje.

U slučaju da nadležni u nekoj kompaniji procene da je tematika ove edukacije interesantna za njihove zaposlene, mogu zahtevati i da korporativni seminar - savladajte osnove statističke analize podataka tom prilikom bude organizovan. Podrazumeva se da će nadležni u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije nastojati da zahteve klijenata tom prilikom izvrše, te da nastavu organizuju u tom slučaju upravo onako kako njima i njihovim radnicima najviše odgovara. U tom smislu će izaći čak u susret i zahtevu u vezi sa izmenom lokacije, na kojoj bi predavanja trebalo da budu organizovana, ali isključivo ako u okvirusamog preduzeća postoje uslovi za rad. Naime, mora konkretni prostor da bude opremljen uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, a podrazumeva se da će nadležno lice te firme biti informisano o svemu onome što taj prostor mora da sadrži, da bi bila dozvoljena promena mesta održavanja nastave. Potrebno je da napomenemo i to da će se zvanično ovlašćeno lice zainteresovane kompanije u tom slučaju dogovarati o načinu organizacije časova direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest apsolutno bilo koje poslovnice u Srbiji. Važno je da se oni usaglase i oko datuma početka korporativne obuke, te da precizno definišu termine održavanja časova i njihov raspored. Uzevši u obzir da odlučuju i o rasporedu predavanja, to znači će precizirati i koliko bi edukacija u konkretnom slučaju trebalo da traje. A sve te informacije će zatim biti na predviđeni način prosleđene zaposlenima.

Plan i program stručne obuke - savladajte osnove statističke analize podataka

Naravno da postoje različite vrste analiza podataka, a koje se primenjuju u tačno definisanim slučajevima. A upravo će u toku uvodnog predavanja, svako ko bude pohađao stručni seminar - savladajte osnove statističke analize podataka imati prilike da sazna u kojim slučajevima je najbolje primeniti statističku analizu podataka. Profesor će odmah posle toga objasniti i osnovne pojmove koji se tom prilikom pominju, te koji podaci se najčešće na taj način obrađuju.

Podrazumeva se da podaci moraju biti najpre pregledani, a zatim i pripremljeni, pa će svaki pojedinačni polaznik naučiti i kako sve to u praksi funkcioniše.

A uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu može organizovati i nastavu za zaposlene, to korporativna obuka i kurs - savladajte osnove statističke analize podataka može biti prilagođena zahtevima polaznika, to jest njihovih nadležnih. Naime, i primeri iz prakse i zadaci koji su predviđeni programom kod korporativnog seminara mogu biti vezani isključivo za preduzeće, u kome su zaposleni polaznici. Prethodno je potrebno da nadležno lice u toj firmi kontaktira predstavnika institucije organizatora, pa da se sa profesorom dogovori oko toga koji primeri su poželjni.

Koje se sve skale merenja primenjuju prilikom statističke obrade i analize podataka će takođe saznati svaki kandidat. Zatim će biti govora i o takozvanoj deskriptivnoj statistici, ali i o postupku testiranja normalnosti raspodele.

Šta sve uključuje takozvana analiza pouzdanosti, te zbog čega je važno izvršiti i testiranje hipoteza su svakako teme o kojima će tokom ovog stručnog kursa biti takođe govora. Naravno da ta vrsta testiranja biva nešto drugačija ukoliko se uzima jedan ili dva uzorka, odnosno ukoliko se istraživanje vrši na tri ili više uzoraka, pa će prvo teoretski, a posle i praktično biti prikazana razlika između ta dva testiranja hipoteza.

Kako se koristi dijagram u okviru ove analize je tema koju će specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove statističke analize podataka posebno predstaviti. A posle će profesor govoriti o različitim vrstama testova i u njihovim specifičnostima, odnosno informisaće polaznike o tome kada se koji test koristi, a da bi imao najbolji efekat.

Nakon što sve teme koje nastavni program obuhvata budu predstavljene, od polaznika će biti očekivano i da izvrše zadatke, a koje će im profesor dati, kako bi mogao da proceni da li su shvatili tematiku ove stručne obuke i da li će biti u mogućnosti da ta znanja primene u praksi.

Gde bi trebalo da bude održan specijalizovani seminar - savladajte osnove statističke analize podataka i u kojim terminima?

Svaki će prijavljeni kandidat da dobije na vreme informacije o tome u kojim će terminima da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove statističke analize podataka, a isključivo na osnovu toga da li se odluči za opciju da nastavu pohađa u formi grupne, poluindividualne ili individualne.

Isto tako se podrazumeva da će saznati i na kojoj lokaciji treba predavanja da pohađa već u trenutku prijavljivanja, jer se tada očekuje od njega da odluči da li će da im pristupa direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili uz korišćenje sopstvenog računara.

Dakle, u ponudi se nalazi kako grupna nastava, tako i ona koja podrazumeva prisustvo dve osobe, ali i individualna, a i jedna i druga i treća mogu biti organizovane i online i u skladu sa klasičnim principom, to jest u okviru prostorija jedne od poslovnica.

S obzirom na to da je ponuda ove obrazovne institucije toliko obimna, a da gotovo svaki tip edukacije podrazumeva i drugačiji principu organizacije, to se od svakog kandidata zvanično zahteva i da upravo u trenutku prijavljivanja odluči kako će nastavu pohađati i na kojoj lokaciji.

Najpre moramo napomenuti da klasičan princip organizacije nastave podrazumeva njeno sprovođenje u prostorijama odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. A sama činjenica da je trenutno preko 35 poslovnica u celoj našoj zemlji dostupno značajno olakšava svakom kandidatu da pronađe onu, koja je locirana u njegovom mestu stanovanja i koja mu je i u fizičkom smislu najbliža.

Naravno da ima mogućnost i da se odluči za drugu ponuđenu varijantu, a u kom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove statističke analize podataka da bude organizovan u formi nastave na daljinu, odnosno online. Svakako je tada vrlo važno da obezbedi računar odgovarajućih performansi polaznik, a o čemu će prethodno da dobije informacije od strane nadležnih u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Pošto to bude učinio, kandidat je u obavezi i da pristupi instaliranju namenskog softvera, uz čije korišćenje će i da bude u mogućnosti da prati predavanja. Napominjemo da će samostalno izvršiti instalaciju softvera svaki pojedinačni polaznik, pošto je tako predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije. Svakako će biti informisan ranije o tome kako bi trebalo da izvrši instalaciju tog programa, a biće mu ponuđena i mogućnost da koristi usluge profesionalne tehničke podrške. Radi se o tome da u okviru svake poslovnice postoji IT sektor, a stručnjaci koji su u njemu zaposleni su na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku, bez obzira da li ima problem prilikom instalacije programa ili u toku praćenja nastave na daljinu. U svakom slučaju je sigurno da će ti stručnjaci što je moguće pre pomoći svakom polazniku da bilo koju poteškoću reši, a kako bi mogao da nastavi sa praćenjem nastave na taj način. Uz to treba dodati i da je stabilna internet konekcija obavezna za sve vreme trajanja edukacije online, pa će se i to zahtevati da svaki pojedinačni polaznik ispoštuje.

Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da i jedan i drugi tip nastave mogu biti organizovani kako u formi grupne, tako isto i kroz nastavu u paru ili poluindividualnu, ali i u okviru individualne. Sve to u suštini znači da svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da lično izabere kako će online ili klasičnu edukaciju da pohađa.

Svakako će biti informisan o tome da specijalizovani seminar - savladajte osnove statističke analize podataka može da bude organizovan za samo jednog polaznika, zatim za dvoje njih u isto vreme i za grupu, u kojoj će se naći između četvoro i osmoro kandidata. Ipak, iako je jasno uočljiva razlika u broju osoba, koje treba da pristupe predavanjima, prijavljeni moraju znati da postoji i značajna razlika u tome kako će biti nastava organizovana.

Važno je da budu informisani svi o tome da je od strane institucije organizatora jasno definisan broj osoba, koje treba da uzmu učešće u okviru grupne nastave. Upravo iz tog razloga i jeste zahtevano da minimum 4 osobe budu prijavljene u okviru odabranog predstavništva, a kako bi bila zvanično grupa od minimalnog broja članova tu i formirana. Kada se to bude dogodilo, moći će da bude definisan i datum početka nastave u grupi, ali i uopšteno princip organizacije časova. Inače je u skladu sa pravilnikom institucije organizatora da sve detalje ima obavezu u tom slučaju da odredi ovlašćeno lice poslovnice, u kojoj grupa bude bila zvanično oformljena, to jest koordinator za nastavu. Međutim, u trenutku kada budu vršili prijavljivanje će svi kandidati dobiti obaveštenje o tome koliko je prema planu predviđeno da nastava u grupi traje, uzevši u obzir da se to određuje od strane nadležnih i da važi za sve grupe, bez obzira u kojoj poslovnici da su formirane. Naime, nedugo nakon što grupa bude bila tu kreirana, biće u obavezi koordinator da odredi kako datum početka nastave, isto tako i termine u kojima bi trebalo da budu časovi organizovani, odnosno njihov tačan raspored. A nakon toga će svakog polaznika o tome informisati na za to propisani način, te će obavezno napomenuti i da je njihova obaveza svega toga u potpunosti da se pridržavaju. Radi se o tome da kod grupne nastave nije dopušteno vršenje izmena, pa samim tim ni zahtevi polaznika u tom smislu ne smeju da budu prihvaćeni, a što će svakako njima biti prethodno naglašeno.

Ističemo da su mnogo slobodnija pravila koja će biti poštovana prilikom organizacije nastave za jednog polaznika ili za dvoje njih. Reč je o tome da se i individualni i poluindividualni tip edukacije prema potpuno istim pravilima organizuju, uz razliku što jedna osoba pohađa individualnu nastavu, a dvoje njih treba da prate predavanja ukoliko se organizuje poluindividualni tip kursa. Biće dozvoljeno svakom pojedinačnom kandidatu u tom slučaju da precizira kako sa nadležnim profesorom, isto tako i sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, na koji način će časovi da budu u tom slučaju održani. Da pojednostavimo sve ovo, polaznici će tada da se usaglase sa predstavnicima institucije organizatora kako o datumu početka nastave u paru ili individualne, tako isto i oko termina u kojima će biti organizovan specijalizovani seminar - savladajte osnove statističke analize podataka u konkretnom slučaju. Uz to će biti u obavezi i da se usaglase oko toga kakva bi dinamika trebalo da bude ispoštovana tom prilikom, to jest da preciziraju koliko će ukupno da traje prethodno izabrani vid nastave.

U velikoj meri su slična pravila koja se primenjuju i kada postoji potreba da bude organizovan korporativni kurs, to jest da zaposleni u okviru određene firme budu upoznati sa tematikom ove stručne edukacije. Međutim, tom prilikom će se nadležno lice zainteresovane kompanije dogovoriti direktno sa predstavnikom institucije organizatora o načinu sprovođenja časova, ali i o tome na kojoj lokaciji će nastava biti organizovana. Moramo posebno naglasiti da isključivo kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - savladajte osnove statističke analize podataka, pomenuta obrazovna institucija dozvoljava izmenu mesta održavanja nastave, tako da časovi mogu biti organizovani i u okviru radnog mesta polaznika. Vrlo je važno da pre toga klijent bude upoznat sa time šta se sve mora naći u samom prostoru, da bi bila dozvoljena promena lokacije održavanja nastave, već će to svakako na vreme da bude saopšteno klijentu. Najvažnije je da posle toga oni definišu i kog datuma će edukacija početi, potom u kojim će terminima da budu održani časovi, te kakva će dinamika tada da bude ispoštovana. A s obzirom na to da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predavanja, automatski to podrazumeva i da će na taj način definisati koliko bi ukupno korporativni vid edukacije trebalo da traje. Svakako je u skladu sa pravilnikom i to da polaznici, odnosno određeni broj radnika te kompanije, dobijaju naknadno obaveštenje o svim ovim detaljima, a koje su pre toga definisala nadležna lica u okviru dotičnog preduzeća i navedene obrazovne institucije.

Koliko će da traje ukupno stručna obuka i kurs - savladajte osnove statističke analize podataka?

Ne samo da fizička lica imaju mogućnost da pohađaju nastavu u formi grupne, a kada njih od četvoro do osmoro treba da prisustvuju predavanjima, već je zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćen kako poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove statističke analize podataka, tako isto i individualni tip edukacije. Sasvim je jasno da je iz tog razloga nemoguće unapred navesti koliko će ukupno trajati nastava, jer se od slučaja do slučaja to može razlikovati, a sve u zavisnosti od toga da li polaznik želi da je pohađa samostalno ili mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna, odnosno grupna edukacija.

Samo kada fizička lica žele da obuku pohađaju u formi grupne imaju pravo da ranije dobiju informaciju o tome koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da o tome odluku donose nadležni u okviru institucije organizatora. Naime, jedino se tada definiše unapred koliko će edukacija da traje, ali zato članovi te grupe kasnije dobijaju detaljne informacije i o svemu ostalom, pošto najpre moraju četiri osobe najmanje prijavu da izvrše, a kako bi u tom predstavništvu institucije organizatora grupa zvanično bila oformljena.

U principu, ukupno će 3 sedmice biti u obavezi polaznici da pohađaju ovu edukaciju u tom slučaju, a nakon formiranja grupe od najmanje četiri člana će dobiti informacije i o tome na koji način će 10 časova, koliko ih je obuhvaćeno nastavnim programom, da bude raspoređeno. Svakako će koordinator za nastavu tog predstavništva vrlo brzo posle formiranja grupe doneti odluku i o tačnom datumu početka edukacije, ali i o tome u kojim će terminima polaznici časove da pohađaju, pa će zatim svako od njih biti pojedinačno informisan o svim tim detaljima.

Sasvim će drugačija pravila biti primenjena kada se organizuje specijalizovani seminar - savladajte osnove statističke analize podataka u formi poluindividualne ili individualne nastave. Zapravo je jedina razlika između njih u broju osoba, koje predavanja treba da pohađaju, jer dvoje kandidata pristupaju poluindividualnoj, a individualnoj obuci samo jedan. Neophodno je da se svako od njih sa koordinatorom za nastavu u okviru odabranog predstavništva institucije organizatora i sa predavačjem usaglasi oko načina organizacije časova, odnosno oko trajanja konkretnog tipa edukacije. Jednostavno, oni će se dogovoriti kog datuma bi trebalo individualna ili poluindividualna nastava da počnu, a zatim će odrediti i termine u kojima će časovi biti organizovani. Podrazumeva se da su u obavezi da preciziraju i tačan raspored časova, to jest da se usaglase oko dinamike koja će biti primenljivana prilikom njihovog sprovođenja, pa će na taj način odlučiti i o trajanju individualne ili nastave u paru.

Nadležno lice u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora je u obavezi da sa direktorom ili sa vlasnikom kompanije, koja je zainteresovana za organizaciju korporativne obuke, između ostalog definiše i njeno trajanje. Dakle, ukoliko određeni broj zaposlenih u tom preduzeću treba da se upoznaju sa tematikom ove stručne edukacije, biće organizovan korporativni kurs, a nastava će trajati onoliko koliko budu definisali predstavnici jedne i druge strane. Pored toga što će se usaglasiti o rasporedu predavanja, odnosno u trajanju korporativne obuke, njihova je obaveza da preciziraju i datum početka nastave namenjene zaposlenima, ali i termine održavanja časova, te je neophodno i da se dogovore o tome na kojoj lokaciji će radnici časove da pohađaju, pošto je dozvoljeno da u tom slučaju nastava bude organizovana i u prostorijama zainteresovane kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove statističke analize podataka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje