Kurs i obuka - Savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije

Naročito je interesantna tema kojom bi trebalo ova edukacija da se bavi, a samim tim što organizator ne zahteva nikakve posebne veštine ili predznanje od zainteresovanih, to smo slobodni i da kažemo da je specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije namenjen svima.

A pod tim mislimo na činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje ne samo za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, nego isto tako i za kompanije, odnosno za radnike u okviru bilo kog preduzeća. Naravno da se i princip organizacije nastave razlikuje u slučaju da predavanja treba da pohađa fizičko lice, pa se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik da dobije jasne informacije o svim tim detaljima, kao i zaposleni u preduzećima, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnici svih onih kompanija, koje su zainteresovane za edukaciju svojih radnika u okviru ove oblasti.

Najbitnije je da budu u potpunosti ispoštovana pravila pomenute obrazovne institucije, a u smislu da svaki pojedinačni kandidat izvrši zvanično prijavljivanje, kao i nakon toga upisivanje.


Dostupne su tri mogućnosti za prijavu svih zainteresovanih pojedinaca, te se svakako podrazumeva da bi oni trebalo da dostave u tom slučaju osnovne informacije o sebi. A one moraju uključivati ne samo prezime i ime kandidata, nego isto tako i datum njegovog rođenja. Da bi oni mogli posle da komuniciraju sa zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, potrebno je i da tom prilikom navedu broj tvog telefona. Odabraće svaki pojedinačni kandidat kako želi prijavljivanje da izvrši, a ima mogućnost da konkretne informacije izdiktira zaposlenima u izabranoj poslovnici putem telefona ili da to učini lično. Sem toga, može se opredeliti za mnogo jednostavniji način prijavljivanja, te poslati konkretne informacije elektronski, to jest na mejl adresu institucije organizatora.

Ubrzo posle toga je predviđeno da svaki kandidat dobije informacije od nadležnih o tome koja dokumenta mora pripremiti za zvanično upisivanje. A isto tako će oni informisati svakoga od njih i o samom postupku upisa, s obzirom na to da je naveden zahtev i da svaki pojedinačni polaznik tada lično bude prisutan u okviru odabranog predstavništva.

Međutim, to nije kraj obavezama prijavljenih, jer se zahteva od njih da izaberu koji princip organizacije nastave im najviše odgovara, to jest na kojoj lokaciji bi želeli predavanja da pohađaju. Podrazumeva se da će ih pre toga obavestiti nadležni u konkretnoj poslovnici da je dostupna online obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije i mogućnost pohađanja časova prema uobičajenom principu, to jest u prostorijama jedne od poslovnica. A kako se i jedan i drugi vid nastave mogu pohađati na različite načine, to podrazumeva da bi svaki kandidat trebalo prilikom zvaničnog upisa da odluči i navede zaposlenima da li će časove pratiti u formi individualne nastave ili mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna, odnosno grupna. S obzirom na to da se svaka od njih organizuje uz poštovanje različitih pravila, to znači da će svaki kandidat biti obavešten o tim detaljima blagovremeno.

TESTOVI


Najpre moramo napomenuti da je u obavezi sopstveni kompjuter da koristi svako, ko se opredeli za opciju da predavanja pohađaju onlajn. U obavezi je tada svaki pojedinac da na osnovu informacija, koje će dobiti od nadležnih u samoj poslovnici, instalira predviđeni softver na svoj kompjuter. Svakako se podrazumeva da će predstavnici institucije organizatora predočiti svakom pojedincu kako će funkcionisati postupak instalacije programa, a naročito će istaći informaciju da taj proces uopšte nije zahtevan, pa u tom smislu ne bi trebalo nikakvih smetnji da oni imaju. Svakako da će im biti ponuđena i mogućnost korišćenja tehničke podrške, koja je dostupna u svakom predstavništvu pomenute institucije. Naime, radi se o tome da IT sektor postoji u svakoj poslovnici, tako da stručnjaci koji su u njemu zaposleni izlaze u susret zahtevima svih onih kandidata, a koji ne budu mogli sa uspehom konkretni softver da instaliraju. Međutim, moraju znati polaznici, koji odluče da nastavu pohađaju online, da mogu takođe članove IT odeljenja kontaktirati i ako budu imali bilo kakvu nejasnoću ili poteškoću u toku praćenja časova na taj način. A pored svih pomenutih obaveza, postoji i još jedan vrlo važan zahtev, koji je stavljen pred kandidate koji odluče časove da pohađaju online. U tom slučaju se posebno vodi računa o kvalitetu nastave, pa u tom smislu svaki polaznik mora obratiti pažnju i na kvalitet veze sa internetom na lokaciji, na kojoj bude želeo da boravi za sve vreme trajanja časova. U principu je vrlo važno da kvalitet nastave online bude na zahtevanom nivou, pa je iz tog razloga i sve to navedeno.

Takođe postoji mogućnost pohađanja obuke prema klasičnom principu, što znači da će svaki kandidat biti u obavezi da u terminima, koji zavise od toga na koji način časove odluči da pohađa, bude lično prisutan u prostorijama prethodno izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Svakako da bez obzira kako odluči da pohađa specijalizovani seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, svaki pojedinačni polaznik ima dužnost da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa u grupi, individualno ili u paru, a kako bi od nadležnih mogao sve neophodne informacije da dobije.

Potrebno je posebno istaći podatak da uslov za organizaciju nastave u grupi podrazumeva formiranje grupe, što je i sasvim logično. Naime, s obzirom na to da je od strane pomenute obrazovne institucije predviđeno da u grupi treba da bude prisutno od četvoro ljudi najmanje, pa do najviše njih osmoro, trebalo bi i da je svima potpuno jasno zašto se zahteva prvo prijavljivanje minimalnog broja kandidata u okviru konkretnog predstavništva. Naravno da će ta informacija biti posebno navedena svakom prijavljenom, a koji bude odlučio da nastavu pohađa na taj način. Vrlo se lako može desiti da prođe i određeni vremenski period dok dovoljan broj polaznika prijavu ne izvrše, tako da se od svakog prethodno prijavljenog kandidata očekuje i da bude maksimalno strpljiv. Ipak, predviđeno je da u trenutku upisivanja, odnosno prethodnog prijavljivanja svako od njih ima mogućnost da sazna i koliko bi ukupno trebalo stručni kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije da traje u tom slučaju. Upravo to je informacija koja je dostupna u apsolutno svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije, uzevši u obzir da se ona definiše na globalnom nivou. Ali će zato svaki prijavljeni kandidat naknadno, to jest vrlo brzo posle oformljena grupe od 4 člana najmanje, da dobije informacije o svemu ostalom što je vezano za organizaciju časova u tom slučaju. Da ne bi bilo zabune, napominjemo da isključivo koordinator za nastavu u samoj poslovnici, u okviru koje je dovoljno kandidata prijavu pre toga izvršilo, ima obavezu da donese odluku ne samo o tome kog datuma će početi kurs za konkretnu grupu polaznika, već i o tome u kojim će terminima da budu održani časovi i prema kakvoj dinamici. A sve te informacije će u skladu sa aktuelnim pravilnikom navedene obrazovne institucije i da budu prenete prijavljenima, to jest svakom pojedinačnom članu određene grupe. Svi oni moraju biti posebno informisani o činjenici da se izmene kod edukacije namenjene grupi kandidata ne dozvoljavaju. Uopšteno govoreći, to znači da ukoliko bilo ko od prijavljenih zahteva da dođe do izmene bilo čega što je koordinator za nastavu pre toga odredio, dobiće informaciju da se taj zahtev ne sme ni u kom slučaju ispuniti.

Prilikom organizacije individualne nastave važe znatno slobodnija pravila, a u tom slučaju je predviđeno da jedno lice treba predavanja da pohađa. S obzirom na to da se radi o posebno fleksibilnom princip organizacije nastave, to se i dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku da u tom slučaju zajedno sa profesorom, koji je nadležan da vodi individualnu nastavu, kao i sa ovlašćenim koordinatorom u poslovnici, u kojoj je prijavu taj polaznik i izvršio, definiše kako će u tom slučaju specijalizovani seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije da bude organizovan. Jednostavno rečeno, potrebno je da se oni usaglase kao prvo oko datuma početka edukacije, ali i oko toga u kojim će terminima kandidat časove da pohađa. Uz to su u obavezi da odrede i raspored predavanja, to jest da se precizno dogovore o tome kakva će dinamika biti poštovana tom prilikom, pa će zahvaljujući tome odlučiti i koliko bi trebalo da traje individualni tip nastave. Baš zato i naglašavamo da polaznik, koji odluči časove na taj način da pohađa ima veliku slobodu, a ujedno i nastava može trajati duže nego za članove konkretne grupe, ali i kraće, budući da sve to zavisi od njihovog međusobnog dogovora.

Nećemo uopšte pogrešiti ukoliko kažemo da i poluindividualna edukacija podrazumeva primenu potpuno istih pravila. Naime, dvoje polaznika tada časove treba da pohađaju u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. A njima je takođe dozvoljeno da, kao i licima koja odluče individualni tip nastave da pohađaju, definišu sa nadležnima kako će časovi biti organizovani. Napominjemo još jednom da oni imaju obavezu da odrede kako datum početka nastave, tako isto i termine održavanja časova, ali i njihov raspored. Posredno će oni na taj način da se usaglase i oko trajanja nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne.

Vrlo je važna informacija da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, a što je tip nastave koji će biti organizovan po zahtevu. U principu zahtev obično upućuje vlasnik ili direktor kompanije, koja je zainteresovana, jer će u tom slučaju isključivo zaposleni u samom preduzeću časove i da pohađaju. Upravo iz tog razloga što radnici vrlo često imaju manje slobodnog vremena, pomenuta obrazovna institucija može da dozvoli izmenu vezano za mesto, na kome bi trebalo u tom slučaju časovi da budu organizovani.

Radi se o tome da mora biti obezbeđen prostor odgovarajućih karakteristika u okviru dotične firme, a kako bi pomenuta obrazovna institucija izdala dozvolu da nastava bude u toj firmi organizovana. Svakako je vrlo važno naglasiti i to da će klijent naravno dobiti informaciju i o tome šta bi moralo da postoji u izabranom prostoru od rekvizita, to jest kako bi on trebalo da bude opremljen, a da bi bilo dozvoljeno sprovođenje korporativne obuke u okviru njega.

Princip organizacije nastave, koja je namenjena isključivo radnicima nekog preduzeća je fleksibilan, te slobodno možemo reći da su pravila vrlo slična onima, koja se primenjuju prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave, namenjene fizičkim licima. Najbitnije je da vlasnik zainteresovanog preduzeća, zajedno sa nadležnima u izabranoj poslovnici, odluči i o mestu održavanja nastave, ali i da se usaglasi oko datuma njenog početka. A u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno i da u tom slučaju oni dogovaraju raspored predavanja, kao i termine u kojima će da budu časovi održani. Međutim, ne bi trebalo zaboraviti i to da će zahvaljujući preciziranju dinamike organizacije časova, klijent i organizator biti u mogućnosti da se usaglase i oko toga koliko bi trebalo ukupno da traje edukacija te vrste.

Naravno da će svakog pojedinačnog polaznika, to jest zaposlenog u okviru te kompanije informisati nadležni na propisani način o svemu, što su prethodno predstavnik zainteresovane kompanije i konkretne poslovnice odredili.

Koje teme će obraditi specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije?

Pod pretpostavkom da svaki pojedinačni polaznik zna kako je definisana komunikacija uopšteno, profesori će se odmah fokusirati na predstavljanje i neverbalne i osnova takozvane verbalne komunikacije. Zatim je predviđeno nastavnim programom da posle predstavljanja njihovih osnovnih karakteristika, specijalizovani seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije omogući prisutnima i upoznavanje sa tim karakteristikama kroz primere.

Vrlo je važno naglasiti da će svaki kandidat tada dobiti priliku da shvati kako u osnovi funkcioniše verbalna komunikacija u praksi, te koje su njene osnovne karakteristike, a zatim će sve to biti prezentovano i za takozvanu neverbalnu. Svakako se podrazumeva da će biti objašnjeno svakom pojedinačnom polazniku i koja je osnovna razlika između ta dva tipa komunikacije.

Predviđeno je da fokus posle toga bude stavljen na primenu tehnika neverbalne komunikacije isključivo u poslovnom okruženju. Ipak, da bi kandidati mogli u potpunosti da razumeju sve ono o čemu će profesori govoriti, predviđeno je da im se omogući učešće u toku svakog časa, na prvom mestu, a to što će u osnovi specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije da bude fokusirana na interaktivnost. A pod tim se smatra da bi svaki kandidat trebaloda iznese svoje mišljenje obrađenoj temi u u toku konkretnog časa, ali i uopšteno da u njemu uzme učešće.

Koje funkcije su vrlo značajne kada je u pitanju poslovna komunikacija će biti predočeno svakom polazniku, tako da će svako od njih saznati i koja je to takozvana lična, a koja međulična funkcija poslovne komunikacije. Takođe će biti govora i o tome koje su njihove osnovne karakteristike, a dobiće polaznici informacije i o tome na koji način je potrebno realizovati komunikaciju u poslovnom svetu. Pod tim se misli na poslovnu komunikaciju u okviru same kompanije, a kada u njoj učestvuju svi zaposleni, bez obzira na kojoj poziciji su angažovani, te zatim i na poslovnu komunikaciju izvan konkretnog preduzeća. Ipak, pravila neverbalne komunikacije treba primenjivati u oba slučaja, ali je prethodno potrebno savladati sve te tehnike.

Nakon toga je predviđeno da profesor objasni šta je formalna komunikacija, a šta je neformalna, te da predoči svakom polazniku i koja je osnovna razlika između njih.

Uzevši u obzir da se često karakteriše kao govor tela, odnosno komunikacija bez reči, jasno je zbog čega je takozvana neverbalna komunikacija mnogima vrlo interesantna. Da bi pravila koja ona podrazumeva mogla da budu primenjena u praksi, te da bi bio postignut maksimalan efekat, podrazumeva se da svaki kandidat mora saznati i koje su osnovne karakteristike komunikacije na taj način. A baš iz tog razloga i jeste predviđeno da stručni kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije akcenat stavi upravo na praktičan prikaz govora tela, koji je poželjan u različitim situacijama, a vezano prvenstveno za poslovanje.

U tom segmentu će profesor objasniti šta se smatra profesionalnom neverbalnom komunikacijom, a šta se može tumačiti kao neprofesionalan govor tela. U tom smislu će kandidati dobiti informacije o tome zašto je važno voditi računa o položaju tela, zatim o tome da se ne treba preterano i upadljivo smejati, bez obzira koliko da je možda opaska učesnika poslovnog sastanka duhovita. Sem toga, dobiće informacije kandidati i o tome kako bi trebalo gledati sagovornika, da bi bio zauzet profesionalan stav.

Posebna pažnja će biti usmerena na gestikulaciju, odnosno na govor ruku u tom slučaju, tako da će pored ostalog kandidati dobiti informacije i o tome zbog čega kada neko maše rukama u toku poslovnog sastanka, to može negativno da bude protumačeno.

Sve navedeno je tek manje segment koji će biti obrađen tokom ove specijalizovane edukacije, a koja će prvenstveno biti fokusirana na primere iz prakse, odnosno na postupak simulacije različitih krajnje realnih situacija.

Naime, definisano je nastavnim programom da stručni seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije nakon predstavljanja svih teoretskih lekcija, fokus stavi na prezentovanje onih situacija, do kojih je realno moguće da dođe u stvarnom životu. Tada će svaki pojedinačni polaznik dobiti zadatak da objasni šta je trebalo da bude rečeno određenim pokretom tela ili uopšteno stavom. Naravno da će biti simulirane i takozvane negativne situacije iz realnosti, a u smislu da će biti predstavljeni slučajevi kada pravila neverbalne komunikacije nisu dobro primenjena, pa samim tim nisu imala ni pozitivan efekat, kakav je inače bio očekivan.

Podrazumeva se da će biti dozvoljeno svakom pojedinačnom polazniku da predavaču postavi pitanje, a ako bilo koji segment ove specijalizovane edukacije ne bude u potpunosti razumeo.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će stručni seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije da bude održan?

Sve informacije ne samo o lokaciji, na kojoj bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, nego isto tako i o terminima organizacije časova i naravno rasporedu, te o mnogim drugim detaljima se svaki polaznik da dobije od nadležnih u momentu upisa. Ustvari se radi o tome da je iznet zahtev da svaki kandidat pojedinačno odluči na koji način mu odgovara predavanja da pohađa, ali i na kojoj lokaciji mu odgovara da boravi dok nastava traje, posle čega će dobiti sve neophodne podatke.

Da pojednostavimo sve navedeno, te da napomenemo da je Obrazovni centar Akademije Oxford omogućio svakom fizičkom licu da odabere da li želi nastavu da pohađa u poslovnicama te institucije ili će to učiniti preko računara, odnosno onlajn. Svakako se i jedan i drugi tip edukacije mogu organizovati na tri načina, što znači da bi svaki pojedinačni kandidat trebalo da odluči i da li će časove pohađati u društvu još jedne osobe, u grupi ili će to učiniti potpuno samostalno, s obzirom na to da se u ponudi nalazi i poluindividualna i grupna i individualna nastava.

Važno je da svaki pojedinačni polaznik zna za ponuđene opcije, te da se između njih opredeli u momentu kada bude vršio upisivanje, što znači da bi trebalo da napomene zaposlenima za koje opcije se odlučio, pa će u skladu sa time i biti o svim neophodnim detaljima obavešten.

S obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u zemlji, to jest na čak više od 30 njih, to postoji mogućnost da svaki kandidat nastavu na klasičan način pohađa u poslovnici koja mu je fizički najbliža. Tada se isto moraju poštovati pravila kao i kod onlajn edukacije, što znači da kandidat ima obavezu da odluči koji stručni kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije mu najviše odgovara u smislu karakteristika, te da navede da li će predavanja pohađati samostalno, u društvu jedne osobe ili u grupi. A posle toga će od nadležnih dobiti informacije o svemu vezano za organizaciju nastave, pa i o terminima, u kojima bi trebalo da bude prisutan u okviru poslovnice koju je prethodno odabrao lično.

Sledeća opcija podrazumeva organizaciju časova online. A u tom slučaju polaznik predavanjima treba da pristupa uz korišćenje specijalnog programa, a njega će biti u obavezi u skladu sa pravilima da instalira na kompjuter, koji odluči da koristi tom prilikom. Dakle, svaki kandidat ima nekoliko obaveza ukoliko želi da nastavu pohađa online. Ne samo da mora obezbediti kompjuter i instalirati konkretni softver, nego isto tako ima obavezu i da osigura propisane uslove za rad. A ti uslovi uključuju obavezu boravka u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom. Podrazumeva se da će sve informacije o postupku instalacije softvera dati zaposleni u konkretnoj poslovnici polaznicima na vreme, kako bi oni to mogli samostalno da učine. Isto tako će im biti naglašeno da tim stručnjaka, koji vrše tehničku podršku postoji u svakoj poslovnici navedene institucije i da se, naravno njima može obratiti svako ko ima problem. U principu napominjemo da je uopšte nije važno da li se taj problem javi dok kandidat nastoji da instalira konkretni softver ili u toku praćenja časova na taj način, jer će se IT stručnjaci zaposleni u tom sektoru i u timu za tehničku podršku potruditi da pomognu svakom pojedincu konkretni problem da otkloni što je moguće pre.

Očekuje se od svakog pojedinačno kandidata da u trenutku upisa odluči i na koji način od svih navedenih želi da pohađa ovu edukaciju.

Jednostavno govoreći, on bi trebalo da navede da li želi časove da pohađa u grupi, individualno ili mu najviše odgovara specijalizovani seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, koji se organizuje za dve osobe u isto vreme. A kada to bude naveo zaposlenima, biće informisan i o svim neophodnim segmentima organizacije.

Najbitnije je da svako ko je zainteresovan za praćenje nastave u grupi ima strpljenje, pošto prvo četiri osobe najmanje u toj poslovnici prijavu moraju da izvrše u skladu sa pravilima, kako bi grupa bila oformljena i da bi edukacija mogla po tom principu uopšte da bude i održana. Sve to će biti, naravno na vreme rečeno prijavljenima, kako ne bi bili zbunjeni što možda čekaju predugo. Ističemo da termin početka grupne nastave ne može biti definisan sve do tog trenutka, a zatim će koordinator poslovnice u kojoj se grupa oformili precizirati kog datuma će početi edukacija, te će odrediti i termine održavanja časova i njihov raspored. Međutim, informacije o trajanju grupne nastave će dobiti svaki pojedinačni polaznik kada bude vršio prijavu i upis, zato što je taj podatak određen na nivou celokupne institucije organizatora i primenjuje se za apsolutno svako predstavništvo. Ono što moraju znati svi kandidati, kojima odgovara princip koji podrazumeva grupni tip edukacije jeste da se promene na njihov zahtev ne smeju dozvoliti ni izvršiti. Radi se o tome da važe vrlo stroga pravila organizacije nastave, pa u tom smislu sve ono što koordinator bude odredio ne sme da bude izmenjeno, već se očekuje da se u potpunosti svaki prijavljeni kandidat toga pridržava.

Još moramo naglasiti podatak da je u ponudi i individualna i poluindividualna obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, a da se kod njih razlikuje samo broj polaznika, dok je princip organizacije potpuno isti. Uopšteno govoreći, radi se o naročito fleksibilnim pravilima organizacije, što podrazumeva da će nadležni predavač zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa polaznicima, to jest ili sa jednim ili sa dvoje njih, definisati kako će časovi biti organizovani. Ne samo da će oni zajedno odlučiti kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni tip edukacije ili individualna nastava, nego je potrebno i da se usaglase oko rasporeda predavanja, odnosno oko toga u kojim će terminima časovi da budu organizovani. Ali je vrlo važno naglasiti da će zahvaljujući tome oni biti u prilici i da se usaglase oko tačnog trajanja i poluindividualne i individualne edukacije.

A kada direktor neke kompanije ili nadležno lice odluči da edukuje svoje zaposlene o neverbalnoj komunikaciji u poslovnom svetu, biće organizovan korporativni kurs po njegovom zahtevu.

Naime, u pitanju je edukacija koja je u određenu ruku specifična, jer nastavu isključivo pohađaju zaposleni u određenom preduzeću. Dozvoljeno je klijentu, to jest ovlašćenom predstavniku te kompanije da iznese prvo sve zahteve u vezi sa organizacijom nastave i to nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a da se zatim sa njima i dogovore oko svega. Pored toga što bi oni trebalo da se usaglase oko tačnog datuma početka korporativnog kursa, vrlo je važno da preciziraju i u kojim će terminima radnici časove da pohađaju i naravno da odluče kako će biti nastavni fond, koji je predviđen programom, raspoređen. Zahvaljujući tome će se usaglasiti i oko trajanja korporativnog tipa edukacije, a potrebno je da se usaglase i oko toga na kojoj se lokaciji da budu organizovana u tom slučaju predavanja. Reč je o tome da isključivo kada je u pitanju korporativni seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, konkretna obrazovna institucija dozvoljava da bude izvršena izmena u tom segmentu. Podrazumeva se da u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni, moraju biti ostvareni optimalni uslovi za rad, pa će biti prethodno navedeno nadležnima u toj kompaniji šta bi moralo da se nađe u samom prostoru, da bi bilo dozvoljeno vršenje izmene mesta održavanja samog kursa. Uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila institucije organizatora će svaki kandidat da dobije detaljne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o svemu onome što su prethodno definisali nadležni u toj kompaniji i nadležni u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora.

Koliko je po programu određeno da traje stručna obuka i kurs - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije?

Da bi bilo koje fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik dobio informacije o načinu organizacije časova, pa i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, neophodno je da u trenutku prijavljivanja navede da li želi nastavu da pohađa individualno, u grupi ili u paru.

U principu postoji razlika u načinu organizacije časova, odnosno u broju osoba koje treba predavanja da pohađaju, tako da i njihovo trajanje uglavnom biva različito.

Posebno moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ima dozvolu i pravo jedino da odluči o tome koliko će trajati nastava za grupu polaznika. Upravo tu informaciju će dobiti svaki prijavljeni kandidat na vreme, a kasnije, to jest posle formiranja grupe od četiri člana najmanje u toj poslovnici će biti informisan i o svim ostalim detaljima, koje bi trebalo da definiše ovlašćeno lice.

U nastavnom programu ove stručne obuke se nalazi ukupno 16 časova.

A na jedan mesec će nastavni fond da bude raspoređen u slučaju grupne edukacije, s tim što će kasnije svaki pojedinačni polaznik da dobije informacije o datumu početka nastave, odnosno o terminima u kojima će časovi biti organizovani i naravno da će biti informisan o njihovom rasporedu. Inače te podatke polaznici dobijaju, kao što smo već pomenuli, posle formiranje grupe od četiri člana najmanje.

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i individualni seminar - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije, kada samo jedna osoba treba da pohađa predavanja. Znatno su slobodnija pravila organizacije, a njih će definisati polaznik zajedno sa koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu i sa profesorom. Dakle, oni će se dogovoriti o načinu organizacije časova, pa i o tome na koji način će definisani nastavni fond da bude raspoređen, što podrazumeva da će na taj način zajedno da odluče i o trajanju edukacije tog tipa.

Iako dve osobe treba da pohađaju nastava u okviru poluindividualne, važe potpuno ista pravila kao i kada se organizuje individualni tip edukacije. Jednostavno rečeno, kandidati će se tada sa nadležnim licima u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije dogovoriti o svim detaljima, te će naravno definisati i raspored časova, odnosno trajanje nastave u paru.

Moraju znati svi koji su zainteresovani za organizaciju korporativne obuke da se primenjuju, isto tako naročito slobodna pravila organizacije. Naime, nadležno lice zainteresovane kompanije bi trebalo tada da precizira kako će časovi biti organizovani za određeni broj zaposlenih i to direktno sa predstavnikom institucije organizato. A pored toga što će odlučiti o mestu organizacije nastave, oni će se usaglasiti i oko rasporeda časova, odnosno oko trajanja korporativnog kursa, te će definisati i sve ostale detalje. Naravno da će maksimalno biti poštovana pravila pomenute obrazovne institucije, te će u najkraćem roku informisati polaznike o načinu organizacije časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje