Kurs i obuka - Saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu

Iako nije neophodno da ima bilo kakvo predznanje o digitalnom tržištu, svako ko želi da pohađa ovaj specijalizovani seminar neizostavno mora imati želju da se upozna sa radom, odnosno sa trgovinom online. Ipak, podrazumeva se da mora imati osnovnu računarsku pismenost, a dobro bi bilo i da je donekle imao iskustva u radu na internetu. Naravno da je to poželjno, ali ne i obavezno, jer će stručna obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu omogućiti svakom zainteresovanom da savlada neophodna znanja i da njihovom kasnijom primenom u praksi zaista unapredi kvalitet svog ličnog poslovanja u digitalnom svetu, odnosno kvalitet poslovanja firme, u kojoj je zaposlen.

Uopšteno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovu nastavu za fizička lica, s tim što po zahtevu nadležnih u kompanijama, ima mogućnost i da za određeni broj zaposlenih organizuje korporativni tip nastave.

Vrlo je važno da se nadležno lice u okviru preduzeća, koje je zainteresovano da edukuje svoje zaposlene, obrati nadležnima u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Tom prilikom bi valjalo i da saopšti sve zahteve, koje ima u vezi sa organizacijom nastave. Na prvom mestu se misli na lokaciju njenog održavanja, uzevši u obzir da samo kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu, časovi mogu biti održani i u firmi, u kojoj su polaznici zaposleni. Prostor u kome će nastava biti organizovana u tom slučaju svakako mora da bude opremljen u skladu sa pravilima instituciei organizatora, a o tim detaljima će biti obavešteno nadležno lice dotičnog preduzeća na vreme. Izuzev toga, klijent bi trebalo da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovori i o tome kog datuma će da počne obuka za zaposlene. Takođe će definisati i termine, u kojima bi trebalo predavanja da budu održana i zajedno će odlučiti o tome koliko će u tom slučaju kurs da traje, budući da su oni u obavezi i da se dogovore oko detalja vezano za raspored časova. Radnici te kompanije koji treba časove da pohađaju će biti obavešteni o svemu ovome u najkraćem roku pošto se njihovi nadležni dogovore sa predstavnikom konkretne poslovnice.


Naravno da ova edukacija može biti organizovana i isključivo za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike. Prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da svako od njih ima najpre obavezu da izvrši prijavu, zatim da se upiše, te da izabere gde će nastavu pohađati i prema kom principu od svih ponuđenih.

Kada je u pitanju postupak prijavljivanja, data je mogućnost svakom pojedincu da odluči kako to želi da učini. U ponudi je najpre najjednostavnija opcija, koja podrazumeva elektronsko prijavljivanje, to jest dostavljanje osnovnih informacija na mejl adresu. Potrebno je da izuzev svog prezimena i imena, svako fizičko lice tom prilikom navede i kog datuma je rođeno, te obavezno da ostavi i kontakt informacije, to jest broj svog telefona. Ako nekome ne odgovara da se elektronski prijavi, može doći direktno u jednu od 35 poslovnica navedene obrazovne institucije, te se lično prijaviti. Pored svega toga postoji mogućnost i da navedene informacije izdiktira zaposlenima putem telefona.

Nakon što bude izvršio prijavu, kandidat je u obavezi da ispoštuje pravilo navedene obrazovne institucije i da dođe lično u konkretnom poslovnicu, kako bi se upisao. Sve to je izuzetno značajno, zato što bez ličnog prisustva svakog ko je prijavu izvršio pre toga, ne sme da bude sproveden upis. Podrazumeva se da će to biti naročito istaknuto svakom kandidatu, kako ne bi imao nikakvih nedoumica. Sem toga, obavezan je svako od njih i da u momentu upisa donese dokumenta, koja su propisana pravilnikom institucije organizatora. A o tome će svako od njih da bude informisan na vreme od strane nadležnih u predstavništvu, u kome pre toga budu izvršili prijavljivanje.

TESTOVI


Budući da je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da stručni seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu može biti organizovan na više načina i da polaznik nastavu može da prati sa različitih lokacija, posebno je važno da on odluči koje mu opcije od navedenih odgovaraju.

Najpre da napomenemo da nastavu pojedinci mogu pohađati samostalno, odnosno u društvu još jedne osobe ili u grupi, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi kako individualna, tako isto i poluindividualna i grupna obuka. A kako je predviđeno pravilnikom da se svaka od njih može organizovati na klasičan način i putem računara, to je neophodno da polaznici i jednu od te dve opcije izaberu.

Princip prema kome se organizuje individualna nastava je u najvećoj mogućoj meri fleksibilan, zato što svaki polaznik ima značajnu slobodu u donošenju odluke o načinu sprovođenja časova. Reč je o tome da se upravo on u tom slučaju mora precizno dogovoriti kako o datumu početka individualne nastave, tako isto i o ostalim detaljima i to direktno sa ovlašćenim licem poslovnice, u kojoj se prijavio i upisao, kao i sa predavačem, koji će biti u obavezi da vodi individualni tip edukacije. U suštini će se oni usaglasiti i oko termina održavanja časova, ali će svakako zajedno precizirati i njihov raspored, pa će na taj način da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje individualna obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu.

Polaznici koji odluče da nastavu pohađaju u društvu još jedne osobe, odnosno u okviru takozvane poluindividualne, će dobiti informaciju da časovi u tom slučaju bivaju organizovani potpuno isto kao i kada je u pitanju individualna nastava. Ali, uzevši u obzir da dvoje njih tada predavanja treba da pohađaju, u obavezi su i da se zajedno dogovaraju oko svega sa nadležnima. Podrazumeva se da će, potpuno isto kao i kada je u pitanju nastava poznata kao jedan na jedan, to jest individualna, oni da preciziraju i datum početka i termine sprovođenja časova i trajanje, pošto će se odlučiti oko tačnog rasporeda predviđenog broja časova.

Važno je da svaki kandidat, kome više odgovara princip, u skladu sa kojim će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu za grupu polaznika, ima na umu činjenicu da ta vrsta nastave ne može početi odmah posle njegovog prijavljivanja. Stvar je vrlo jednostavna, od strane institucije organizatora je određeno da između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše tada treba časove da pohađaju, pa je sasvim logično neophodno da se minimalan broj polaznika prijave u konkretnom predstavništvu, jer će tek posle toga moći da bude formirana grupa, čime će biti ostvaren i osnovni zahtev organizatora. Naime, ovaj vid edukacije ne može da bude organizovan nakon prijavljivanja samo jedne ili dve osobe, pošto je tačno definisan broj polaznika, koji pristupaju predavanjima u tom slučaju. A sve to će zainteresovanima biti prezentovano prilikom prijavljivanja, kako bi razumeli da nadležni ne znaju kada će da počne nastava u grupi, budući da to uopšte ne zavisi od njih, već isključivo od toga koliko kandidata izvrše prijavu.Ovom prilikom moramo naglasiti i to da su vrlo stroga pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi. Isključivo ovlašćeno lice predstavništva pomenute obrazovne institucije, to jest koordinator za nastavu na prvom mestu, u tom slučaju ima pravo i dužnost da definiše na koji način će nastava za grupu polaznika da bude organizovana. Jednostavno rečeno, vrlo brzo pošto se četvoro njih minimum prijave i oformi grupa će koordinator da odluči kog datuma će početi nastava. Zatim će definisati i u kojim terminima bi trebalo članovi konkretne grupe da pohađaju predavanja, te u skladu sa kakvom dinamikom će da bude predviđeni nastavni fond u tom slučaju organizovan. Ipak, iako koordinator za nastavu donosi odluku o dinamici, odnosno o rasporedu sprovođenja časova, to ne znači da on odlučuje i o tome koliko bi trebalo da traje nastava u tom slučaju. Zapravo je ta informacija dostupna svakom kandidatu onog momenta, kada prilikom prijavljivanja navede da želi časove da pohađa u formi grupne nastave. Još je vrlo važno da istaknemo i podatak da su pravila organizacije nastave te vrste izuzetno strogo definisana i da u tom smislu nisu podložna izmenama. Ustvari to znači da kandidat nema pravo da iznese bilo kakav zahtev za promenu, jer to ne sme da bude dozvoljeno, pošto je tako propisano od strane konkretne obrazovne institucije. Podrazumeva se da će svako od njih blagovremeno biti informisan i o tome.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu?

Već smo napomenuli da se očekuje od svakog kandidata da je donekle upoznat sa funkcionisanjem digitalnog tržišta. Međutim, kako to nije zvaničan zahtev, to mogu nastavi pristupiti i one osobe, koje nisu imale dodira sa takvom vrtom tržišta. Upravo iz tog razloga je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu u okviru uvodnog predavanja ponudi svim prisutnima mogućnost da se poznaju sa ovim pojmom, a predavači će predstaviti i pojam jedinstvenog digitalnog tržišta za područje Evrope.

Saznaće prisutni od kada je jedinstveno digitalno tržište aktuelno, te koje benefite donosi.

S obzirom na to da u okviru digitalnog sektora posluju mnogi, te da postoje i kompanija koje posluju dobro i kvalitetno, ali i one koje to ne čine, profesor će objasniti i kako bi trebalo prepoznati firme koje ne posluju po propisima na digitalnom tržištu. A da bi svi prisutni razumeli tu temu mnogo bolje, predviđeno je nastavnim programom da predavač predstavi i primere. Na osnovu primera će kandidati da uvide koja je razlika između profesionalne kompanije, odnosno one koja posluje u skladu sa pravilima digitalnog tržišta i one, koja ta pravila ne poštuje.

Sem toga, podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu da se osvrne i na pojam digitalne ekonomije.

Podrazumeva se da konkurencija postoji na svakom tržištu, pa tako i na digitalnom. Naravno da je zdrava konkurencija uvek poželjna, jer to pomaže svakoj kompaniji da se razvija u pravom smeru. Ali nažalost postoji i nezdrava konkurencija, koja se ogleda u tome da različiti pojedinci ili pravna lica nastoje da unište konkurenciju na sve moguće načine. A na digitalnom tržištu, koje se i ne kontroliše u tako velikoj meri, kao realno, mnogo je lakše uništiti konkurenciju. Međutim, poenta nije u tome, već u činjenici da bi trebalo pobediti konkurentsku firmu na fer i poštena čin. Upravo tome će biti posvećen vrlo važan segment ove edukacije.

Svakako je najbitnije analizirati konkurentsku firmu, te nastojati da pronađemo one parametre, koji nju čine boljom od ostalih. Zato će predavač najpre kroz teoriju, a zatim i kroz primere, ponuditi mogućnost svakom polazniku da uvidi kako je potrebno da vrši analizu konkurencije u digitalnom tržištu.

Međutim, nije dovoljno samo proceniti konkurenciju, već iz svega toga treba izvući zaključke, a upravo kroz adekvatne primere, koje će predstaviti predavač će prisutni i biti u prilici da bolje shvate o čemu posebno treba da vode računa prilikom analize i kako da te podatke implementiraju u svoje poslovanje, te da na taj način zaista da pobede na fer način konkurenciju.

Biće dozvoljeno svakom polazniku da razjasni ono što ne razume od navedenih tema, a s obzirom na to da je predviđeno na prvom mestu da specijalizovani seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu bude interaktivan, tako da će polaznik imati pravo i da pita predavača u toku predavanja, a kada je za to određeno vreme, o svemu onome što u potpunosti ne razume. U principu se očekuje od svakoga, ko bude pohađao ovu edukaciju da u svom budućem radu, a bez obzira da li je u datom momentu zaposlen u nekoj firmi ili ne, primeni ta znanja, te da na taj način utiče na unapređenje kvaliteta poslovnog procesa.

Kada i gde će biti organizovan stručni seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu?

Svaki pojedinačni polaznik će dobiti informacije ne samo o datumu početka nastave, nego i o tome na kom mestu će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu, te u kojim terminima, onog momenta kada bude odlučio kako će nastavu pohađati. Da pokušamo jednostavnije to da kažemo, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja predavanja u paru, individualno ili u grupi, a za svaki vid edukacije važi pravilo da može biti organizovan, odnosno praćen putem računara svakog kandidata ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica. Zapravo se radi o tome da individualna, poluindividualna i grupna nastava, mogu biti organizovane prema klasičnom principu ili preko računara, a u formi takozvanog učenja na daljinu.

Kako se zahteva od svakog polaznika da izabere između tih opcija, te da to navede nadležnima prilikom prijavljivanja, to podrazumeva da će on tada i dobiti precizne podatke kako o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave, tako isto i o lokaciji njenog održavanja.

Bude li se odlučio da časove pohađa u formi grupne nastave, kandidat mora znati da u tom slučaju predavanja ne mogu biti organizovana dok glavni uslov za početak ne bude bio ispunjen u okviru konkretne poslovnice. A uzevši u obzir da u jednoj grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi najviše, taj uslov se odnosi upravo na prijavljivanje minimalnog broja osoba. Dakle, kada dovoljno ljudi prijavu bude izvršilo, biće ostvareni zahtev za početak nastave te vrste. U vrlo kratkom roku nakon toga će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pristupiti definisanju detalja, vezano za organizaciju nastave u grupi. A to ustvari znači da će on na prvom mestu odrediti kog datuma će da počne specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu u tom slučaju, a posle toga će precizirati i sve ostalo. U principu se to odnosi najpre na termine, u kojima će da budu održani časovi, a zatim i na njihov raspored. Iako koordinator za nastavu u tom slučaju određuje dinamiku, koja će da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja, on zapravo ne donosi odluku o trajanju edukacije u grupi. Da budemo precizni, nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije to definišu ranije, s tim da se u svakoj poslovnici to primjenjuje. Svakako se podrazumeva da će prilikom prijavljivanja, svaki kandidat dobiti informaciju i o tome koliko će ukupno da traje nastava u tom slučaju. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti i to da se zahtevi polaznika ne prihvataju, a ako njima ne odgovara recimo prethodno definisani datum početka ili bilo šta što je koordinator odredio. Prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da članovi svake grupe moraju u potpunosti da se pridržavaju smernica, koje će prethodno da odredi nadležno lice u okviru konkretne poslovnice.

Baš zato što važe vrlo stroga pravila prilikom organizacije nastave u grupi, ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu samostalno ili u paru. Da budemo precizni, dostupna je kako individualna nastava, tako isto i poluindividualna, a prilikom organizacije i jedne i druge će biti primenjena potpuno istovetna pravila. Zapravo se radi o vrlo slobodnim pravilima organizacije, uzevši u obzir da je dozvoljeno svakom kandidatu u tom slučaju da precizira sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem poslovnice, u kojoj je pre toga prijavljivanje izvršio, kada će početi izabrani vid nastave i na koji način će biti organizovani časovi. Jednostavnije govoreći, potrebno je da se njih troje ili četvoro dogovore kao prvo oko toga kog datuma će početi poluindividualni ili individualni kurs, te da posle toga definišu i u kojim će terminima da budu održana predavanja. Neophodno je i da se oni usaglase oko rasporeda, odnosno oko toga kakva će dinamika biti poštovana prilikom organizacije nastave, pa će na taj način odlučiti i o trajanju kako poluindividualne, tako isto i individualne obuke.

A samim tim što se sva tri navedena tipa edukacije mogu organizovati načina, biće potrebno da svaki polaznik izabere da li mu više odgovara da nastavu pohađa onlajn, to jest preko sopstvenog računara ili je pre za opciju koja podrazumeva tradicionalni pristup časovima. U oba slučaja nastavu može pohađati u grupi, samostalno ili u paru.

Važno je da svako od njih ima na umu podatak da se poslovnice konkretne obrazovne institucije nalaze na sasvim dovoljno lokacija u mnogim gradovima naše zemlje. Upravo iz tog razloga polaznici, koji odluče na klasičan način da pohađaju predavanja, treba da pronađu predstavništvo institucije organizatora, koje im je najbliže i da tamo pohađaju časove.

Posebno je važno da naglasimo i to da svaki polaznik, koga interesuje online obuks i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu, u tom slučaju mora za pristup predavanjima da koristi sopstveni kompjuter. A da bi u tom slučaju organizovan potrebno je da budu korišćen adekvatan računar, odnosno da njegove performanse budu usklađene sa zahtevima institucije organizatora. Osim toga, veza sa internetom za sve vreme trajanja edukacije mora biti na visokom nivou kvaliteta, jer ne sme da dolazi do prekida tokom trajanja nastave. Podrazumeva se da će sve to biti predočeno prijavljenima, kako bi obezbedili optimalne uslove za rad. Inače je obaveza svakoga od njih u tom slučaju i da samostalno izvrši instalaciju određenog programa, a o čemu će biti precizno obavešten na vreme. Zapravo uopšte nije zahtevan postupak instaliranja programa, te je iz tog razloga i navedeno da svaki polaznik to učini samostalno, a neposredno pre nego što edukacija počne. Ako bude bilo potrebno, svako od njih ima pravo da kontaktira i tim stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru tehničke podrške konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Čak i ako naiđe na neki problem dok pohađa časove online, kandidat ima pravo da im se obratiti za pomoć.

Kako je tematika ove edukacije posebno zanimljiva za određena preduzeća, to je svakako važno i da njihovi zaposleni budu adekvatno obučeni. Iz tog razloga će Obrazovni centar Akademije Oxford odgovoriti pozitivno na zahtev u bilo kojoj kompaniji, ako izraze želju da njihovi zaposleni časove pohađaju. Naime, radi se o tome da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu,a u kom slučaju tačno definisani broj radnika neke kompanije predavanja treba da pohađaju. Podrazumeva se da će organizator nastojati da olakša maksimalno i polaznicima i njihovim nadležnima u tom slučaju, tako da će čak omogućiti i sprovođenje predavanja u okviru samog preduzeća. Naravno da svi propisani zahtevi moraju biti ispunjeni u tom slučaju, što znači da na prvom mestu mora biti odabran prostor, a koji poseduje svu neophodnu opremu. Prethodno će nadležni u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije informisati zainteresovanog za tu opciju i o detaljima, koji su vezani za prostor i njegove karakteristike, odnosno opremljenost. Najvažnije je da bude ispoštovano pravilo navedene obrazovne institucije, te da se nadležni jedne od poslovnica direktno sa klijentom dogovori i oko organizacije časova. Vrlo jednostavna pravila važe, jer u tom slučaju oni definišu ne samo kog datuma će da počne korporativna obuka, nego i kojim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima. A kako je pravilnikom predviđeno da donose odluku o rasporedu časova, posredno to dovodi do toga da se oni usaglašavaju i oko trajanja ovog stručnog kursa. Svakako je vrlo važno naglasiti i to da će prethodno tačno definisani broj zaposlenih u tom preduzeću vrlo brzo posle definisanja svih navedenih detalja da budu informisani kako o trajanju nastave, tako isto i o mestu njenog održavanja, odnosno o rasporedu časova i o tome u kojim će terminima da budu održani.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu?

Prilikom zvaničnog prijavljivanja se očekuje od svakog pojedinačnog kandidata da navede da li mu odgovara da specijalizovani seminar - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu pohađa kroz individualnu, te poluindividualnu ili grupnu nastavu. A to se zahteva zato što Obrazovni centar Akademije Oxford sve te opcije ima u ponudi, te je zbog različitog načinu organizacije časova, vrlo često drugačije i trajanje konkretnog tipa nastave.

Isključivo ako se kandidat odluči za varijantu da predavanja pohađa u formi grupne edukacije, dobiće prilikom prijavljivanja, to jest u trenutku zvaničnog upisa i informaciju o trajanju nastave. Ali je prema pravilniku pomenute obrazovne institucije predviđeno da posle oformljena grupe od četiri člana najmanje svaki kandidat ima na raspolaganju informaciju i o ostalim detaljima, to jest o datumu početka edukacije, potom o terminima održavanja časova i o tačnom rasporedu.

Ističemo da će 9 časova nastavnog programa da bude raspoređeno na 20 dana. Svakako će članovi konkretne grupe dobiti naknadno dodatne informacije.

A na koliko dana će biti raspoređen taj broj časova kada polaznik odluči da nastavu pohađa samostalno, isključivo zavisi od dogovora, koji bi on trebalo da ima sa nadležnima u izabranoj poslovnici. Ustvari će se kandidat u tom slučaju direktno sa nadležnim profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti o svemu što je vezano za sprovođenje časova. A pored ostalog, potrebno je da se oni usaglase i na koji način će devet časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno, što znači da će precizirati i trajanje kursa.

S obzirom na to da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu, to je informacija o trajanju nastave dostupna takođe naknadno. Naime, stvar je u tome da važe potpuno ista pravila organizacije, kao i kada časove treba da pohađa samo jedan kandidat, odnosno kada se organizuje individualna nastava. Jedina razlika je u tome što će se dvoje polaznika tom prilikom dogovarati sa predstavnicima institucije organizatora o svim neophodnim detaljima, koji se tiču organizacije časova.

Gotovo da ista pravila važe i kada postoji zahtev za organizacijom korporativnog kursa, odnosno nastave za zaposlene. U svakom slučaju će se predstavnik zainteresovane firme usaglasiti sa predstavnikom institucije organizatora o svemu, što je vezano za sprovođenje časova za određeni broj radnika. Između ostalog, oni će se dogovoriti i o rasporedu predavanja, pa će zahvaljujući tome odrediti i koliko bi tačno obuka trebalo da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da pobedite konkurenciju na digitalnom tržištu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje