Kurs i obuka - Saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore

Menadžerima svih nivoa, odnosno apsolutno svima koji učestvuju u poslovnim sastancima je u osnovi ova specijalizovana edukacija i namenjena. Međutim, u obavezi smo onda napomenemo i to da ne postoji nikakva ograničenja kada su u pitanju polaznici, jer institucija organizatora od njih ne zahteva ni posedovanje određenog znanja, a ni veština. Zato i ističemo da je stručni kurs i obuka - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore namenjen svim poslovnim ljudima, odnosno licima koja imaju želju sa konkretnom tematikom na što bolji način da se upoznaju.

S obzirom na to da je tema izuzetno interesantna, to bi trebalo da napomenemo i podatak da po zahtevu klijenata može biti organizovana i takozvana korporativna nastava. Isključivo zaposleni u okviru određenog preduzeća tada treba predavanja da pohađaju, a princip organizacije je takav da se sve podređuje zahtevima klijenta. U tom smislu Obrazovni centar Akademije Oxford nudi čak mogućnost promene mesta održavanja nastave za zaposlene. Naime, iako i dalje postoji mogućnost da kandidati časove pohađaju u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, odnosno online, takođe postoji i opcija da bude omogućeno zaposlenima da časove pohađaju u svojoj firmi. Prostor u kome će nastava u tom slučaju biti organizovana mora neizostavno da bude opremljen, onako kako to predviđa pomenuta obrazovna institucija. Zato i naglašavamo da će nadležni u okviru zainteresovane kompanije dobiti jasne smernice o svemu tome. A zatim će se predstavnik konkretne poslovnice i predstavnik zainteresovanog preduzeća usaglasiti oko svih detalja, koji su vezani za organizaciju časova. Prvenstveno će definisati kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka i kurs - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore. Prema pravilima će zatim odrediti i raspored predavanja, kao i termine, u kojima će časovi da budu organizovani. Uzevši u obzir da su u obavezi da preciziraju i dinamiku, koja će tada biti poštovana prilikom organizacije časova, oni će zajedno da donesu odluku i o trajanju nastave. Polaznici će naknadno da dobiju informacije u svemu tome, a uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora.

Princip je nešto drugačiji kada je u pitanju specijalizovani seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore, koji će pohađati pojedinačni polaznici. Zapravo će svako od njih doneti odluku o tome kako želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji, jer je ponuda ove obrazovne institucije izuzetno obimna. A to znači da u trenutku prijavljivanja treba svaki kandidat da odabere da li će predavanja pohađati onlajn ili u poslovnici pomenute obrazovne institucije. Potrebno je i da on odluči da li mu više odgovara način na koji će biti organizovana grupna edukacija ili onaj koji se primenjuje prilikom sprovođenja poluindividualne, odnosno individualne nastave.


Uzevši u obzir da ova obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u zemlji, te da ih u ovom momentu ima čak i više od 30, svaki kandidat koji se odluči za klasičan princip pohađanja nastave će imati i veliku mogućnost da izabere gde želi tačno predavanja da pohađa.

Naravno da polaznici kojima ne odgovara takav način organizacija edukacije imaju i drugu mogućnost na raspolaganju. A to je specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore, koji će biti organizovan online. Svakako tada kandidat ima obavezu da koristi sopstveni kompjuter, a kako bi bio u mogućnosti da pristupa časovima. Sem toga, trebalo bi i da tačno određenu vrstu programa na taj kompjuter on samostalno i instalira, a u skladu sa smernicama, koje će mu dati nadležni u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Moramo napomenuti da postupak instalacije programa uopšte nije komplikovan, tako da bi trebalo svaki kandidat bez ikakvih problema njega i da instalira na sopstveni računar. Ipak, organizator nudi i mogućnost korišćenja usluga profesionalne tehničke podrške, uzevši u obzir na IT sektor postoji u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Kvalitet internet veze mora biti na visokom nivou, da bi nastava online mogla da bude organizovana i to bez ikakvih smetnji. Zato i jeste naglašeno da bi trebalo svaki polaznik da vodi računa posebno o tome prilikom odabira lokacije, na kojoj će da boravi u toku praćenja nastave onlajn.

Očekuje se i da svaki pojedinačni polaznik odluči da li želi časove da pohađa u grupi, individualno ili u paru, a sasvim svejedno da li prethodno izabere online ili klasični tip edukacije.

TESTOVI


Tačno je definisan broj osoba, koje bi trebalo da pohađaju nastavu u grupi, te se podrazumeva da ih može biti prisutno minimum četvoro, a maksimalan broj kandidata u tom slučaju jeste 8. Princip organizacije nastave u grupi je izuzetno strogo definisan i podrazumeva da se ne ostvaruju zahtevi kandidata, ukoliko žele da bude izvršene bilo kakva izmene. Najvažnije je da sa time oni da budu na vreme upoznati, kao i sa činjenicom da odluku o svemu donosi isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu. S obzirom na to da je precizno određen broj polaznika, to edukacija u grupi može biti organizovana isključivo u poslovnici, u kojoj bude bio osnovni zahtev ostvaren, to jest u kojoj minimum četiri osobe izvrše prijavu. Naravno da će to biti posebno napomenuto svakom prijavljenom kandidatu, jer organizator zapravo i ne može unapred da navede kog datuma će početi grupna obuka i kurs - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore, pošto to zavisi prvenstveno od broja zainteresovanih, to jest prijavljenih kandidata. A posle formiranja grupe će od strane koordinatora za nastavu biti i određeno kog datuma bi trebalo da počne edukacija, kojim tempom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima. Još jednom napominjemo da se promene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju u tom slučaju.

Svakako da mogu izabrati i druge opcije, uzevši u obzir da edukacija može biti organizovana i u formi poluindividualne i individualne nastave. A i jedna i druga će biti održane na potpuno istovetan način, s tim što se razlikuje broj polaznika. Naime, individualnu nastavu treba da prati samo jedna osoba, te je ona okarakterisana i kao nastava jedan na jedan, a takozvana nastava u paru ili poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata istovremeno. Pravila organizacije su vrlo fleksibilna i podrazumevaju da se upravo polaznici zajedno sa predavačima, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu moraju u tom slučaju dogovoriti oko načina organizacije časova. Pod tim se misli na preciziranje datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, kao i na definisanje detalja vezano za termine održavanja časova i za njihov raspored. A s obzirom na to da je pravilnikom navedene institucije predviđeno da oni treba da se usaglase i oko dinamike, u skladu sa kojom će biti organizovan predviđeni nastavni fond, to podrazumeva da će oni zajedno odlučiti i o tome koliko ukupno će trajati individualni ili poluindividualni seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore.

Od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da ispoštuje pravilo u vezi sa prijavljivanjem, odnosno sa upisivanjem.

Svakog radnog dana, u periodu dok je određena poslovnica otvorena, kandidati imaju pravo da ili lično ili preko telefona izvrše prijavu. U principu u bilo kom trenutku imaju mogućnost i da se prijave na mejl, a zahteva se da tom prilikom navedu svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona.

Biće informisan svaki prijavljeni kandidat i o tome da je njegovo prisustvo obavezujuće u momentu zvaničnog upisa. Takođe se podrazumeva da će ga predstavnici institucije organizatora obavestiti detaljno i o svim onim dokumentima, koja bi trebalo da pripremi i dostavi u trenutku zvaničnog upisa.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore?

Zašto se određeni poslovni sastanci ne završavaju sa uspehom i šta je potrebno promeniti u načinu komuniciranja će saznati svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore.

brojne veštine i tehnike će tom prilikom biti prezentovane od strane profesora, a sve to će uticati pozitivno na kvalitet komunikacionih veština pojedinaca. Naravno, samo pod uslovom da ono o čemu profesori govore, svaki kandidat počne i da primenjuje u svom radu.

Sa različitim tipovima poslovnih sastanaka će se upoznati svaki kandidat, a biće objašnjeno i šta je potrebno učiniti ukoliko sastanak ne ide tokom, koji smo zamislili.

Podrazumeva se da je priprema izuzetno značajna u tom slučaju, tako da će prisutni saznati i o čemu je potrebna da vode računa, da bi se adekvatno pripremili i za konkretni sastanak i za pregovore sa poslovnim partnerima.

Na koji način bi trebalo implementirati umeće neverbalne komunikacije tom prilikom i na koji način sve to utiče na uspešno okončanje i poslovnih pregovora i poslovnog sastanka je sledeća tema, kojoj će profesori svakako posvetiti pažnju. A u tom segmentu će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore svakako omogućiti prisutnima i da na primerima shvate gde je neko pogrešio, odnosno iz kog razloga poslovni pregovori ili sastanak nisu okončani sa uspehom.

Očekuje se da u tom delu aktivno učestvuje svakog prijavljenog kandidata, te da razgovara sa prisutnima i sa profesorom o predstavljeni primerima.

A u slučaju da sve veštine, koje profesor bude prezentovao tokom ove edukacije, odnosno tehnike, kandidat počne u svom poslu da primenjuje, gotovo je sigurno da će uspešno okončati već sledeće poslovne pregovore u kojima će uzeti učešće, odnosno sastanak sa poslovnim partnerima.

Kada bi trebalo da bude organizovan stručni seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore i na kojoj lokaciji?

Zahteva se od svakog pojedinačnog polaznika da navede prilikom upisivanja, odnosno prijavljivanja gde želi da boravi dok traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore, te na koji način će časove u konkretnom slučaju on pohađati.

Jednostavnije rečeno, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako mogućnost organizacije nastave za samo jednu osobu i u grupi, tako isto i poluindividualni tip edukacije, a predavanja se u svakom slučaju mogu organizovati i online i na uobičajeni način.

Baš zato što je u zvaničnoj ponudi institucije organizatora navedeno toliko različitih mogućnosti, iznet je zahtev da svaki polaznik prilikom upisivanja, odnosno kada bude izvršio prijavu, treba i da navede gde želi predavanja da pohađa i prema kakvom principu.

Očekuje se da bude strpljiv svaki kandidat, koji se odluči na časove pohađa u formi grupne nastave. Tada bi trebalo između najmanje četvoro ljudi i najviše osmoro njih predavanja da pohađaju, pa je zato i vrlo važno da svako od njih bude strpljiv, te da pričeka da dovoljno kandidata prijavu izvrše. A u tom slučaju je neophodno da četiri osobe najmanje zvanično kontaktiraju nadležne u toj poslovnici i prijave se za pohađanje nastave u grupi. Pravilnikom je predviđeno da će tek posle toga biti definisano kog datuma će početi stručni kurs i obuka - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore za tu grupu kandidata, a potom da će koordinator za nastavu definisati i raspored predavanja, kao i termine u kojima će časovi da budu organizovani. U svakom slučaju je najvažnije da svako od njih ima na umu da ne bi trebalo da zahteva izmenu onoga, što koordinator za nastavu bude odredio, pošto to nije dozvoljeno. Zapravo je vrlo važno da ispoštuju polaznici sve ono što od strane koordinatora bude definisano u tom slučaju. Sem toga, moramo naglasiti i to da će informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi svaki kandidat dobiti onog momenta, kada bude izvršio prijavu i naveo da časove želi prema takvom principu da pohađa.

Sledeće što moraju znati svi zainteresovani jeste da postoji mogućnost i predavanja da pohađaju u društvu još jedne osobe ili potpuno samostalno. A u tom slučaju će biti primenjiva na potpuno istovetna pravila, koja su naročito slobodna. Uopšteno govoreći, svaki polaznik u tom slučaju ima apsolutno slobodu da zajedno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, kao i sa profesorom odluči o detaljima vezano za organizaciju nastave. Pored toga što će se oni dogovoriti o datumu početka bilo poluindividualne, bilo individualne edukacije, biće potrebno da definišu i sve ostale detalje. Najpre moraju odlučiti u kojim terminima će biti organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore za jednog ili za dvoje kandidata, a zatim i koliko će nastava trajati, jer će biti u obavezi da preciziraju i tačan raspored predavanja.

Mesto održavanja ove specijalizovane edukacije zavisi, isto tako od odluke svakog pojedinačnog polaznika, jer postoji mogućnost da predavanja pohađaju putem računara i na uobičajeni način.

Samostalno će odabrati lokaciju, na kojoj želi da bude dok predavanja onlajn pohađa svaki poijedinačni kandidat, a u obavezi je da tada koristi i sopstveni kompjuter. Bitno je da u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije on izvrši instalaciju namenskog programa i da to učini sasvim samostalno. Podrazumeva se da će biti obavešten o svim detaljima, koji su vezani za postupak instalacije programa, a potrebno je i da zna da može kontaktirati članove IT sektora te poslovnice. Naime, u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi da pružaju tehničku podršku polaznicima kad god je to potrebno. Inače se zahteva od prijavljenih u tom slučaju da osiguraju kvalitet veze sa internetom u konkretnom prostoru, budući da je izuzetno značajno da nastava bude organizovana uz poštovanje osnovnih smernica institucije organizatora.

Svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost i da odluči nastavu da pohađa na uobičajeni način, što znači da će u tom slučaju časovi biti organizovani u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Pored toga što ovoj edukaciji imaju pravo da pristupe fizička lica, biće organizovan i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore kada je to potrebno. Ustvari kada nadležni u okviru ma kog preduzeća to zahtevaju, organizator će omogućiti sprovođenje edukacije namenjene zaposlenima. Najbitnije je da se upravo nadležni u jednoj od poslovnica i u okviru zainteresovanog preduzeća moraju dogovoriti oko načina, na koji će časovi biti u tom slučaju organizovani. Najpre će definisati zajedno datum početka nastave, a zatim će odlučiti i o terminima održavanja časova. S obzirom na to da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predavanja, znači da će na taj način definisati i koliko bi ukupno korporativni seminar trebalo da traje. A ako klijent bude izneo zahtev, organizator će dozvoliti izmenu mesta, na kome će edukacija u tom slučaju biti održana. Naravno da moraju biti u potpunosti ispoštovana pravila institucije organizatora u tom slučaju, te da svakako izabrani prostor neizostavno mora da bude opremljen u skladu sa aktuelnim pravilima. Polaznici će na vreme dobiti sve neophodne informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o svim detaljima, koji su između klijenta i organizatora definisani.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore?

Razlikuje se trajanje ove edukacije u zavisnosti od toga da li kandidat odluči da stručni seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore pohađa u paru ili u grupi, odnosno individualno.

Iz tog razloga Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi unapred koliko će nastava trajati, izuzev kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Ustvari se radi o tome da je prisutan takav način organizacije predavanja, gde koordinator za nastavu definiše kako će časovi biti organizovani, a na nivou celokupne institucije je prethodno određeno koliko će nastava u grupi da traje.

Jednostavno rečeno, na 3 sedmice će da bude raspoređeno ukupno 10 časova, koliko ij je predviđeno zvaničnim nastavnim programom.

Uzevši u obzir da je tako pravilima definisano, tek onog momenta kada grupa od četiri osobe minimum bude bila zvanično oformljena je predviđeno da koordinator odluči o načinu organizacije časova, pa i o dinamici prema kojoj će biti predavanja u tom slučaju organizovana. Zatim će svaki član te grupe biti detaljno informisan o tome, a mora znati da se kod te vrste nastave izmene ne dozvoljavaju.

Zainteresovanim pojedincima je na raspolaganju i mogućnost da nastavu pohađaju kako u društvu još jedne osobe, tako isto i potpuno samostalno, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna i individualna obuka. Drugačija pravila se primenjuju prilikom organizacije i jednog i drugog tipa nastave, tako da tek kasnije polaznici dobijaju precizne informaciju o trajanju. Naime, potrebno je da ili dvoje prijavljenih ili samo jedan definišu zajedno sa profesorom, koji bi trebalo da vodi stručni seminar - saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore, kao i sa koordinatorom za nastavu, na koji način će biti predviđeni broj časova raspoređen, odnosno na koliko dana.

A u slučaju da nadležni u preduzećima zahtevaju organizaciju korporativnog kursa, odnosno ako žele da edukaciji pristupi određeni broj njihovih zaposlenih, moraće i da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica, dogovore o trajanju nastave. Da pojednostavimo, potrebno je da se oni usaglase ne samo oko rasporeda predavanja, već i oko datuma početka edukacije za radnike, kao i oko detalja koji su vezani za termine održavanja časova i lokaciju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da sa uspehom okončate poslovni sastanak i poslovne pregovore"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje