Kurs i obuka - Saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije

Svi poslovni ljudi znaju koliko je važno sa poslovnim partnerima kvalitetno održavati komunikaciju pisanim putem. A u tom smislu slobodno možemo reći da je upravo svima njima i namenjen specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije.

Ipak, institucija organizatora ne navodi nikakvo ograničenje, što automatski znači da ovu edukaciju svako fizičko lice ima pravo da pohađa, a ukoliko zaista želim da se upozna sa različitim veštinama, koje će mu pomoći da u velikoj meri poboljša kvalitet komunikacije pisanim putem sa poslovnim partnerima i saradnicima.

Najbitnije je da pojedinačni polaznici, to jest fizička lica izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima. Posle toga institucija organizatora od njih zahteva i da se zvanično upišu.


Od informacija za prijavljivanje je potrebno prezime i ime svakog zainteresovanog kandidata, kao i broj njegovog telefona, te datum rođenja. U suštini postoje tri načina za prijavljivanje, tako da svaki kandidat bira da li mu odgovara konkretne informacije da pošalje na mejl ili da ih izdiktira lično, ali i putem telefona zaposlenima u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naročito je važno da lično bude prisutan u momentu zvaničnog upisa svaki kandidat, a koji uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, pre toga prijavu bude izvršio. Dobiće sve neophodne informacije pre toga od nadležnih o dokumentima, koja će biti u obavezi da priloži prilikom upisa, a kako bi taj postupak bio zvanično izvršen.

Pojedinačni polaznici imaju više mogućnosti za praćenje nastave na raspolaganju, pa u tom smislu nije moguće od strane organizatora ranije da bude navedena informacija gde će biti održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije i kada.

TESTOVI


Prilično je jednostavan razlog za to, budući da navedena obrazovna institucija nastavu može organizovati za grupu kandidata, zatim samo za jednog polaznika i za dvoje njih, jer je u ponudi grupna, individualna i poluindividualna obuka.

Takođe je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da se bilo koji od tih vidova edukacija mogu organizovati i prema uobičajenom principu, to jest u prostorijama svakog predstavništva i putem interneta.

Jasno je zbog čega unapred ne može biti navedena ni lokacija održavanje čsova, ni termini, a ni mnogi drugi detalji.

Neophodno je da svaki kandidat, a kada bude vršio prijavljivanje, navede zaposlenima u konkretnoj poslovnici kako mu najviše odgovara nastavu da prati. A nakon toga će dobiti i sve precizne informacije o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju.

Svakako moramo naglasiti da je tačno definisan broj osoba, koje pristupaju grupnom tipu edukacije, te podrazumeva da u jednoj grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi. U principu je najrigorozniji način organizacije nastave u grupi, jer isključivo ovlašćeno lice poslovnice navedene obrazovne institucije donosi odluku o tome kako će biti u konkretnom slučaju organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije. Naime, da ne bi bilo zabune, naglašavamo da je strpljenje ključno u tom slučaju, zato što grupni tip nastave ne počinje sve dok ne bude oformljena zvanično grupa u toj poslovnici. Četvoro ljudi najmanje moraju prvo prijavu izvršiti, a tek posle toga koordinator formira grupu i odlučuje o datumu početka nastave, kao i u terminima održavanja časova i rasporedu. Prethodno je definisano od strane nadležnih koliko će trajati grupne tip obuke, a ta informacija je validna u okviru svake poslovnice i nju će svakako kandidati i moći u trenutku prijavljivanja već da dobiju. Od njih se u potpunosti zahteva poštovanje svega, što ovlašćeni koordinator bude odredio, zato što se ne smeju dozvoljavati izmene po zahtevu kandidata.

Još postoji mogućnost da pojedinačni polaznici časove pohađaju sasvim samostalno, jer je u ponudi i individualna edukacija. S obzirom na to da su pravila organizacije posebno slobodna, to je predviđeno da se polaznik treba sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u tom slučaju dogovoriti oko svih detalja, koji se tiču organizacije kursa. Pod tim mislimo najpre na preciziranje datuma početka individualne edukacije, a potom i na definisanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Uzevši u obzir da je pravilnikom predviđeno i da se oni usaglase oko dinamike, u skladu sa kojom će predviđeni broj predavanja biti organizovan, to podrazumeva da zajedno donose odluku i o tome koliko bi trebalo individualna obuka da traje.

Nastavu će pohađati dvoje polaznika ukoliko se odluče za poluindividualnu, a tada važe potpuno ista pravila kao i u prethodnom slučaju. Dakle, poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije će biti organizovana upravo onako kako to odgovara polaznicima, jer će se oni sa nadležnima o svemu dogovarati.

Neophodno je da svaki kandidat izabere i gde mu odgovara da nastava bude organizovana, odnosno da li želi časove da prati onlajn ili u prostorijama prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora, a u kom slučaju će predavanja na klasičan način da budu organizovana.

A ono što mora znati svako, ko se odluči za varijantu pohađanja predavanja online, jeste da tada mora da koristi sopstveni kompjuter. Na njega će, u skladu sa pravilima institucije organizatora i na osnovu smernica, koje će dobiti od nadležnih u određenom predstavništvu, on samostalno instalirati definisani softver. Upravo preko tog programa će i pristupati predavanjima, a potrebno je da propisane uslove za rad on obezbedi, što znači da stabilna veza sa internetom može da se smatra zahtevom. Iako u principu svaki kandidat u tom slučaju ima slobodu da odluči gde želi da boravi dok specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije na taj način pohađa, vrlo je važno da obezbedi stabilnu internet konekciju. Ističemo da postupak instalacije softvera ne bi mogao da se okarakteriše kao kompleksan, pa se u tom smislu očekuje da samostalno može apsolutno svaki kandidati njega da instalira na sopstveni računar. Ipak, ako bude imao bilo kakvu nedoumicu ili pitanje, može kontaktirati zaposlene u IT sektoru nadležne poslovnice, koji su u obavezi da pruže tehničku podršku polaznicima, a ukoliko to bilo kome od njih bude bilo potrebno.

Inače ova obrazovna institucija može da odgovori i na zahteve nadležnih u različitim kompanijama, a koji smatraju da bi tematika ove edukacije mogla da bude od koristi njihovim zaposlenima. Zapravo će biti organizovan korporativni kurs, ukoliko to vlasnik nekog preduzeća, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik, bude zahtevao. Fleksibilna su pravila organizacije tada prisutna, pa se dopušta klijentu da prvo sve zahteve koje ima iznese nadležnima u odabranom predstavništvu institucije organizatora. Zatim će se oni usaglasiti oko svih detalja, što znači da će ne samo precizirati kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije, već i da odluče o terminima održavanja časova i njihovom tačnom rasporedu. Na taj način oni se usaglašavaju i oko trajanja korporativne obuke. Klijent ima pravo da iznese zahtev i u vezi sa izmenom lokacije održavanja časova, ali je tada njegova obaveza da osigura kvalitet nastave. Zapravo se zahteva da prostor u okviru konkretne firme bude opremljen prema pravilniku institucije organizatora, te se podrazumeva da će nadležno lice jedne od poslovnica informisati precizno klijenta o tome šta se očekuje da postoji u izabranom prostoru, da bi bilo dozvoljeno u njemu da budu organizovani časovi za određeni broj zaposlenih u toj kompaniji. A kada sve to budu definisali, podrazumeva se da će na propisani način svi polaznici, to jest zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća da budu informisani ne samo o lokaciji održavanja korporativnog kursa, nego i o tome kada će edukacija da počne, zatim koliko će trajati i na koji način je predviđeno da definisani nastavni fond bude u tom slučaju raspoređen.

Nastavni program stručne obuke - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije

Kako se očekuje da su polaznici stekli osnovna znanja u vezi sa pisanom komunikacijom sa poslovnim partnerima, to podrazumeva da profesor neće detaljisati o tome koji je osnov takvog načina komunikacije.

Zapravo će odmah već u toku uvodnog predavanja specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije omogućiti prisutnima da dobiju informacije o tome koja su osnovna pravila poslovnog bontona, a koja su primarno vezana upravo za taj segment.

Dobiće prisutni informacije i o tome koje su najčešće greške, do kojih dolazi prilikom komunikacije sa partnerima u pisanoj formi.

Upravo kada bude naučio koje su to greške, svaki polaznik će najpre znati je da ih prepozna, a posle toga će biti i u prilici da ih zaista izbegne u praksi.

Osnovni principi takve vrste komunikacije u savremenom poslovanju će biti predstavljeni, a podrazumeva se da će profesor da se potrudi prisutne da uputi i u različite stilove pisanog izražavanja.

A da bi znanja, odnosno veštine koje nudi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije, mogle da ostvare maksimalno pozitivan efekat, potrebno je da polaznik odmah po završetku edukacije počne i da ih primenjuje.

Ipak, da bi to zaista i mogao da učini, on mora ne samo teoretski, nego i kroz primere da razume sve ono o čemu predavač govori. Upravo zato i naglašavamo da će akcenat ove obuke biti u svakom slučaju stavljen kako na teoretska znanja, tako i na praktična, a prvenstveno se misli na odgovarajuće primere.

U završnom delu nastave će biti u obavezi svaki prijavljeni kandidat da pokaže u kojoj meri jeste razumeo predstavljeno gradivo, te da odgovori na zahteve predavača vezano za izradu različitih zadataka.

Kada i na kojoj lokaciji će da bude organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije?

Posebno je važno da u trenutku zvaničnog prijavljivanja svako fizičko lice informiše zaposlene u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome koja od ponuđenih varijanti njemu lično najviše odgovara i na kom mestu želi da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije.

Da pojasnimo, ova obrazovna institucija nudi mogućnost pojedinačnim polaznicima da nastavu pohađaju ne samo u formi grupne, već i individualno i u paru, a bez obzira koju opciju odaberu, predavanja imaju pravo da pohađaju u poslovnicama institucije organizatora ili online, a sa lokacije koju lično izaberu.

S obzirom na to da je ponuđeno više opcija, a da postoje određene razlike koje se tiču organizacije nastave, to je zahtevano od svakog kandidata da se opredeli između njih i to navede zaposlenima, kako bi bio precizno informisan o svim potrebnim detaljima.

Kada je u pitanju nastava koju treba da pohađa više polaznika, odnosno grupna, važe vrlo stroga pravila, koja definiše ovlašćeno lice poslovnice organizatora. Jedina informacija koju kandidati mogu dobiti ranije u tom slučaju je ona, koja se odnosi na trajanje edukacije za grupu polaznika. A podatak o tome kog datuma će početi stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije, zatim o tome u kojim terminima će biti u obavezi članovi te grupe časove da pohađaju i o tačnom rasporedu predavanja, će biti naknadno na raspolaganju kandidatima. Zapravo se u tom slučaju zahteva prvo formiranje grupe od četiri osobe najmanje, a napominjemo da najviše osmoro ljudi predavanja tada imaju pravo da pohađaju. U principu je važno da kandidati budu strpljivi i svesni činjenice da definisanje datuma početka nastave u grupi ne zavisi uopšte od zaposlenih u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, nego isključivo od broja prijavljenih. Onog trenutka kada se oformi grupa, a što znači da četiri osobe najmanje izvrše prijavu, koordinator za nastavu tog predstavništva je u obavezi da precizira sve navedeno, posle čega će svaki kandidat dobiti sve neophodne informacije. Mora biti naročito istaknut podatak da se zahtevi polaznika vezano za promenu bilo kog segmenta ne smeju prihvatiti kod nastave tog tipa, jer je to u suprotnosti sa trenutno aktuelnim pravilnikom organizatora.

U slučaju da polaznik izabere nastavu da pohađa u paru ili samostalno, a kroz takozvanu nastavu jedan na jedan, može računati da ima veliku slobodu u donošenju odluke o tome kako će časovi biti organizovani. Reč je o vrlo slobodnim pravilima organizacije, pošto svaki kandidat ima pravo da direktno sa ovlašćenim licem izabrane poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo da vodi ili poluindividualni ili individualni seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije, definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Jasno je da se ili jedan kandidat u slučaju individualne nastave ili dvoje njih, kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, moraju dogovoriti sa pomenutim stručnjacima kako o datumu početka, tako isto i o rasporedu časova i naravno o tome u kojim će terminima da budu održani. Činjenica je da oni definišu i dinamiku sprovođenja predavanja, pa na taj način odlučuju i o trajanju ili individualne ili takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne.

U obavezi je svaki prijavljeni kandidat i da odluči i gde mu najviše odgovara da bude tokom praćenje nastave, a u smislu da se opredeli između klasičnog tipa edukacije, kada predavanja pohađa u poslovnici ili učenja na daljinu.

U slučaju da mu je druga opcija zanimljivija u datom momentu, od njega se zahteva na prvom mestu da poseduje računar. Takođe se podrazumeva da taj uređaj mora imati tačno definisane karakteristike, a prethodno će ga zaposleni u odabranoj poslovnici institucije organizatora i o tim detaljima obavestiti. Inače je predviđeno da se edukacija onlajn organizuje uz korišćenje specijalnog softvera. Iz tog razloga se i zahteva od svakog kandidata da samostalno izvrši instalaciju tog programa, a pre toga će da bude precizno obavešten o celokupnom postupku. Vrlo je važno da kvalitet edukacije tog tipa bude na zahtevanom nivou, pa se iz tog razloga zahteva od kandidata da posebno vode računa gde će boraviti dok predavanja traju. U suštini je najbitnije da svi propisani uslovi budu obezbeđeni, a to se na prvom mestu odnosi na internet vezu. Važno je da ona bude izuzetno kvalitetna, te da ne dolazi do ometanja u toku bilo kog časa. Tim stručnjaka čija dužnost je da pružaju tehničku podršku polaznicima je na raspolaganju svima, koji za tim imaju potrebu u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Zaposleni u preduzećima mogu takođe da pohađaju ovu edukaciju, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije. Uopšteno govoreći, u pitanju je tip nastave koji se organizuje po zahtevu klijenata, a što su u ovom slučaju nadležni u dotičnoj firmi. A tom prilikom su oni u obavezi da se sa predstavnikom institucije organizatora usaglase oko svih neophodnih detalja, koji su vezani za organizaciju takozvanog korporativnog seminara. Naravno da je važno i da oni preciziraju na prvom mestu kog datuma će početi nastava namenjena radnicima tog preduzeća. Nakon toga bi trebalo da se dogovore oko termina u kojima će časovi biti organizovani, kao i oko tačnog rasporeda predavanja, što će rezultirati određivanjem trajanja korporativnog kursa. Za razliku od edukacije namenjene fizičkim licima, koja može biti organizovana ili u poslovnicama institucije organizatora ili putem računara, korporativna obuka po zahtevu klijenata može biti održana i u prostorijama konkretne kompanije. Naravno da nije dovoljno da klijent samo iznese ovaj zahtev, već on ima obavezu da izabere prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. Podrazumeva se da će nadležno lice dotičnog preduzeća dobiti sve neophodne informacije o tome od strane organizatora, kako bi bili obezbeđeni propisani uslovi za rad. Pošto svi detalji vezano za organizaciju korporativnog kursa budu organizovani, predviđeno je da uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije, svi zaposleni koji treba da pristupe predavanjima, budu o načinu organizacije časova detaljno informisani.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije?

Najvažnije je da svako fizičko lice, koje bude odlučilo da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije već prilikom upisa navede na koji način od svih dostupnih želi časove da pohađa, pošto će tada i moći da dobije informacije o svemu što se tiče organizacije nastave, pa i o trajanju.

Posebno moramo istaći podatak da samo kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford precizira koliko će edukacija da traje.

Da budemo precizni, predviđenih 9 časova programa će u tom slučaju na 15 dana da bude raspoređeno. Međutim, tek kasnije, to jest posle formiranja grupe od najmanje četiri osobe u okviru izabrane poslovnice će kordinator zastavu odlučiti o rasporedu predavanja, kao i o svim ostalim detaljima, te će naravno svakog polaznika pojedinačno o svemu tome informisati.

Ako bilo kom kandidatu ne odgovara tako strog način organizacije nastave, može se odlučiti i za neku drugu opciju. U ponudi se nalazi i individualna nastava, ali i ona koja podrazumeva prisustvo dve osobe predavanjima, a koja je poznata kao poluindividualna. U principu se jedna i druga organizuju na potpuno isti način, s tim što je primetna razlika u broju polaznika, uzevši u obzir da jedno lice pohađa individualnu, a da dvoje njih prate poluindividualnu nastavu. Ističemo da je u pitanju vrlo slobodan princip organizacije časova, tako da je data dozvola svakom pojedinačnom polazniku da precizira kako će predavanja biti organizovana i to direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica ove specijalizovane institucije, to jest sa koordinatorom za nastavu. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će oni zahvaljujući tome definisati i koliko bi trebalo ukupno da traje individualni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije ili poluindividualna nastava. Naravno da je to vrlo fleksibilno, pa se obično događa da se kandidati odlučuju za intenzivniji pristup, kada edukacija traje kraće nego ona koja podrazumeva prisustvo grupe polaznika ili za manje intenzivan, pa mahom nastava traje duže nego grupna.

Određeni broj zaposlenih u okviru bilo kog preduzeća može pristupiti praćenju ove specijalizovane edukacije, kada će pomenuta obrazovna institucija organizovati korporativni kurs. U tom slučaju će biti primenjena takođe posebno slobodna pravila, tako da bi trebalo direktor tog preduzeća, to jest njegov zvanično ovlašćeni predstavnik zajedno sa licem, koje je ovlašćeno za te poslove u okviru izabranog predstavništva konkretne specijalizovane obrazovne institucije, da se usaglase oko mesto održavanja nastave za zaposlene i oko svih ostalih detalja. A u te detalje spada i definisanje rasporeda časova, odnosno donošenja odluke o tome koliko bi ukupno korporativna obuka dana trebalo da traje. Svi koji će pristupiti predavanjima u tom slučaju će od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu dobiti precizne informacije o načinu organizacije časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da unapredite kvalitet pisane poslovne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje