Kurs i obuka - Saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija

Bez obzira da li nešto treba da prezentujete online ili je potrebno da prezentaciju proizvoda ili usluge, odnosno poslovanja kompanije predstavite uživo svojim klijentima, neophodno je svakako da ta prezentacija bude što uspešnija. Da biste to mogli da postignete, potrebno je da budete upoznati sa različitim tajnama tog zanata. Upravo ta znanja će vam pružiti specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija, koja je namenjena i fizičkim i pravnim licima.

Samim tim što je specifična tema edukacije, to slobodno možemo da kažemo da je ona namenjena prvenstveno poslovnim ljudima, odnosno svima koji treba nešto da prezentuju u svojoj kompaniji ili van nje.

Naravno da bi zainteresovani trebalo da znaju i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ove edukacije, ne stavlja nikakve zahteve pred bilo kog polaznika, tako da praktično ko god to želi, ima pravo i da se prijavi, odnosno upiše se i pohađa ovu stručnu obuku.


Sa tim u vezi je dobro naglasiti odmah da se zahteva da prijavljivanje izvrši na vreme svako zainteresovano lice. To može učiniti na način, koji njemu lično odgovara.

U principu postoje tri različite varijante vezano za prijavljivanje zainteresovanih polaznika, tako da svako od njih bira onu koja mu najviše u tom trenutku odgovara. Najvažnije je svakako da navede prvo broj svog telefona i datum rođenja, te svakako ime i prezime prilikom zvaničnog prijavljivanja.

Izabraće svaki pojedinačni polaznik i na koji način želi da dostavi sve te podatke. Na raspolaganju mu je opcija da to učini lično u prostorijama bilo koje od 40 poslovnica ove obrazovne institucije, a zatim to može učiniti i putem broja telefona, odnosno slanjem tih podataka na zvaničnu mejl adresu.

TESTOVI


Pošto se bude u skladu sa pravilima prijavio, svaki kandidat će dobiti informacije i o zvaničnom upisu. U principu je u okviru ove obrazovne institucije predviđeno da upisivanje može biti izvršeno isključivo ako upisu lično prisustvuje svaki ranije prijavljeni kandidat. Isto tako je vrlo važno i da priloži sva zahtevana dokumenta u tom momentu. A svakako da će nadležni u okviru izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije informisati svakog kandidata pojedinačno o tome koja dokumenta su obavezna prilikom zvaničnog upisivanja.

Onog trenutka kada kandidat bude izvršio prijavljivanje, odnosno kad se zvanično upiše, njegova je obaveza i da izabere na koji način mu odgovara da specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija pohađa. Naravno da će pre toga biti obavešten od strane nadležnih o svim detaljima, koji su vezani za celokupnu ponudu institucije organiztora. Naime, nastava može biti organizovana kako online, to jest u formi učenja na daljinu, isto tako i prema klasičnom principu, odnosno u prostorijama ranije izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije.

A i za jedan i za drugi tip edukacije važi pravilo da polaznici biraju hoće li časove pohađati u formi poluindivudualne nastave, zatim kroz nastavu poznatu kao jedan na jedan ili individualno, s tim da je na raspolaganju zainteresovanima i mogućnost da predavanja pohađaju u formi grupne nastave. Važno je naglasiti i to da kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, svaki kandidat ima pravo da izabere da li želi da predavanja pohađa u formi takozvane mikro grupe, kada predavanja treba tri osobe u isto vreme da pohađaju ili mu više odgovara rad u okviru takozvane klasične grupe, u kom slučaju predavanjima pristupa od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro ljudi.

Na prvom mestu je važno da naglasimo da Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom trenutku ima poslovnice na ukupno 40 lokacija u celoj našoj zemlji. Svaki kandidat koji odluči da nastavu pohađa prema klasičnom principu bi trebalo prvo da izabere u okviru koje od svih njih želi predavanja na taj način da pohađa.

Isto tako postoji mogućnost i da se odluči za varijantu da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija prati online. S obzirom na to da princip učenja na daljinu podrazumeva praćenje predavanja preko računara, odnosno uz korišćenje specijalizovanog programa, to znači da svaki kandidat treba samostalno da obezbedi kompjuter, preko koga će nastavu pratiti. A taj uređaj mora imati odgovarajuće performanse, sa čime će naravno kandidati biti na vreme upoznati.

Sem toga, neophodno je da svaki pojedinačni polaznik na vreme instalira namenski program, koji će mu poslužiti za praćenje časova po tom principu. Svakako da će nadležni u okviru konkretne poslovnice obavestiti ponaosob svakoga od njih najpre o karakteristikama koje mora imati računar, a zatim i o tome kako bi trebalo da teče postupak instalacije softvera. Uz to će biti naročito istaknut podatak da svako od njih ima obavezu da osigura stabilnu internet konekciju u toku svakog predavanja. A to ustvari znači da polaznici moraju sa puno pažnje da vode računa o tome koji će prostor izabrati za praćenje nastave, odnosno gde će boraviti u toku svakog časa. Bude li postojala bilo kakva poteškoća vezano za instalaciju softvera ili za praćenje nastave online, svaki polaznik je slobodan da se obrati članovima IT sektora bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije.

Onog trenutka kada kandidati budu izbrali gde im odgovara predavanja da pohađaju, oni će imati opciju i da odluče na koji način to žele da učine. U ponudi se osim nastave u grupi, mikro i klasičnoj, nalazi i mogućnost pohađanja predavanja u formi individualne ili takozvane nastave u paru.

Osnovna razlika između svih njih se tiče najpre broja osoba, koje treba da pohađaju predavanja. Kao što smo već pomenuli, grupni tip edukacije može biti organizovan za mikro i za standardnu grupu, s tim da poluindivudualna i kurs i obuka - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija podrazumeva prisustvo dve osobe u toku svakog časa, a samo jedno lice pohađa individualnu nastavu.

Na potpuno istovetan način će biti organizovana nastava poznata kao jedan na jedan ili individualna, kao i nastava u paru, koja se naziva i poluindividualna. A taj način je vrlo fleksibilan i podrazumeva da se daje značajan nivo slobode svakom pojedinačnom kandidatu. Naime, reč je o tome da će jedan ili dvoje polaznika da se dogovaraju kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu o načinu organizacije časova. Prvenstveno se pod tim misli na definisanje datuma početka edukacije, kao i na određivanje termina održavanja časova. U skladu sa pravilima je predviđeno i da će oni odlučiti o trajanju nastave, uzevši u obzir da definišu na koji način će u slučaju poluindivudualne, a na koji način u slučaju organizacije individualne nastave biti raspoređen ranije definisani broj časova.

Prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, kako za mikro, tako isto i za standardnu, važe sasvim drugačija pravila organizcije. Njih definiše isključivo ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, s tim što se o trajanju edukacije u grupi odlučuje ranije. Naime, u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije će ranije biti određeno koliko je predviđeno da nastava u grupi traje. Upravo to i jeste jedina informacija koju će imati na raspolaganju apsolutno svaki pojedinačni polaznik, koji odluči da stručni seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija pohađa u formi grupne nastave. Dakle, potrebno je da svako od njih prihvati ono što ovlašćeno lice bude odredilo, s tim što kandidati moraju biti upoznati i sa time da edukacije tog tipa ne može početi dok ne bude bio ostvaren osnovni uslov za to. Preciznije govoreći, neophodno je da grupa od minimalnog broja članova bude oformljena u okviru konkretne poslovnice, da bi zvanično bio ostvaren zhtev za organizaciju nastave tog tipa. Isto tako će oni biti informisani i o činjenici da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena u okviru nastave u grupi.

S obzirom na to da su trenutno na snazi epidemiološke mere, koje su donete usled pandemije korona virusa, to se podrazumeva da Obrazovni centar Akademije Oxford njih u potpunosti poštuje. Za sada je dozvoljena organizacija nastave direktno u poslovnicama ove obrazovne institucije, ali ako dođe do bilo kakvih izmena, kandidati će svakako na vreme o tome da budu obavešteni.

Uz to, moramo naglasiti i podatak da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanim pravnim licima da se specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija organizuje u formi korporativne nastave, to jest za tačno određeni broj zaposlenih u toj firmi.

Podrazumeva se da će zahtevi klijenta maksimalno biti poštovani tom prilikom, kako bi zaposlenima bilo obezbeđeno da pohađaju predavanja upravo onako kako je njima najbolje u tom trenutku. A to znači da oni imaju obavezu da direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije sve detalje preciziraju. Ne samo da će oni da se dogovore oko uobičajenih detalja, poput termina održavanja časova i datuma početka korporativne nastave, nego će definisati i raspored predavanja. Na taj način će se dogovoriti i o trajanju edukacije tog tipa. Međutim, samo kada je u pitanju korporativni seminar, omogućena je promena lokacije održavanja nastave. Pod tim se misli na njeno sprovođenje direktno u prostorijama konkretne kompanije. Ipak, da bi organiztor to dozvolio, neophodno je da klijent u potpunosti ispoštuje sve što se odnosi na opremljenost samog prostora. Naravno da će pre toga nadležni u okviru konkretne kompanije dobiti sve neophodne informacije o tome šta mora da postoji u određenom prostoru, da bi nastava za predviđeni broj zaposlenih bila u njemu organizovana. A kako je pravilnikom predviđeno, kasnije će svaki pojedinačni polaznik, odnosno zposleni u toj kompaniji koji treba predavanja da pohađa, dobiti sve neophodne informacije o tim detaljima.

Šta izučava specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija?

Predviđeno je nastavnim programom da svako ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju dobije sasvim dovoljno informacija da može da unapredi ne samo internet prezentaciju, nego i direktnu prezentaciju bilo koje usluge ili proizvoda.

U tom smislu je predviđeno pravilnikom da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija fokus staviti upravo na ove dve oblasti. A da bi svaki pojedinačni polaznik bolje razumeo tematiku ove stručne edukacije, odnosno da bi bio u prilici što bolje da primeni stečena znanja, predviđeno je da profesori svakako akcenat primarno stave na prikazivanje odgovarajućih primera iz prakse.

U suštini, posle predstavljanja različitih alata i tehnika za poboljšanje prezentacije, svakom pojedinačnom kandidatu će biti dat zadatak da na osnovu određenih smernica pripremi prezentaciju. Posle toga je pravilnikom predviđeno da će svi učesnici ove edukacije diskutovati o urađenim zadacima. Upravo na taj način će oni pokazati i u kojoj meri su razumeli i prihvatili stečena znanja i da li primećuju gde su načinili greške, odnosno da li znaju kako da ih isprave u budućem radu.

Potrebno je da profesor u toku uvodnog predavanja objasni svakom pojedinačnom polazniku i koje su to osnovne karakteristike, koje bi jedna prezentacija trebalo da ima. Tačnije, on će tom prilikom pojasniti svakome od njih i kakav utisak bi trebalo prezentacija da ostavi na prisutne, odnosno kako se definiše njen cilj i na koji način to utiče na njenu izradu i kasnije na uspešnost.

Između ostalog, svaki pojedinačni polaznik će dobiti informacije o tome da je najbitnije prezentaciju predstaviti pisanim putem, pre nego što je prenesete u elektronsku formu. A biće objašnjeno i zbog čega je to važno, odnosno zbog čega se smatra da to utiče na njen kvalitet.

Sem toga, specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija ima za cilj i da upozna svakog pojedinačnog polaznika sa time koje segmente bi trebalo da ima prezentacija u različitim slučajevima. Naime, u zavisnosti od toga šta se predstavlja na taj način će zavisiti i kako bi trebalo prezentacija da bude koncipirana. Primera radi, određene prezentacije bi trebalo da sadrže više teksta, a manje slika, dok ima i onih koje bi trebalo da budu fokusirane primarno na slike.

Isto tako je vrlo važno da budu upoznati svi, koji žele da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje korporativni tip nastave, prosto zato što u tom slučaju primeri, koji se predstavljaju polaznicima, ali i kasnije izrada zadataka, koja se od njih zahteva, mogu maksimalno biti prilagođeni oblasti poslovanja kompanije, u kojoj su oni zaposleni. Moramo naglasiti da se to isključivo odnosi na korporativni tip nastave.

U slučaju da je potrebno izraditi online prezentaciju, očekuje se da svaki kandidat ima prethodna znanja iz oblasti korišćenja programa PowerPoint, kako bi mogao da prati časove. Tom prilikom će biti objašnjeno svakome od njih i zbog čega je važno obratiti pažnju na dobru uklopljenost boja u konkretnoj prezentaciji, odnosno na to da se koristi odgovarajući font. Svakako je neophodno u određenim slučajevima koristiti i ilustracije i animacije, a o svemu tome će biti govora tokom ove stručne edukacije.

Kad je u pitanju prezentacija uživo, neophodno je da osoba koja je vodi ima odlično razvijene veštine prezentovanja. Upravo o tome će govoriti i specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija, tako da će svaki polaznik dobiti informacije o tome o čemu bi posebno trebalo da vodi računa tokom predstavljanja konkretne prezentacije.

U svakom slučaju je predviđeno u osnovi da nastava bude interaktivna, što znači da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da učestvuje tokom časova. Bez obzira da li samo kako bi izneo mišljenje o nekom pitanju ili da bi razjasnio neku nedoumicu sa profesorom, svakako je poželjno učešće svakoga od njih.

U završnom delu predavanja će kandidati biti u obavezi da odgovore na zahteve profesora, odnosno da izvrše predviđeni zadatak.

Na kom mestu i kada će biti održana stručna obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija?

Pojedinačni polaznici moraju biti informisani o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svakome od njih mogućnost da izaberu i na kojoj lokaciji će pohađati specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija i u kojim terminima, odnosno prema kakvom principu će nastava da bude organizovana.

Dobiće informaciju od strane zaposlenih u konkretnoj poslovnici o tome da ova obrazovna institucija svim fizičkim licima nudi priliku da nastavu pohađaju ili na klasičan način ili online. A za oba tipa edukacije važi pravilo da se nastava može održavati ili u formi individualne ili poluindivudualne, a zatim i grupne.

Što se tiče nastave za grupu polaznika, ona može biti organizovana za mikro grupu i za standardnu grupu. Mikro grupa uključuje prisustvo tri osobe tokom predavanja, dok se pod standardnom grupom smatra princip organizacije nastave, kada od četvoro do najviše osmoro ljudi prisustvuje predavanjima.

Svakako treba odmah naglasiti da ova obrazovna institucija u potpunosti poštuje sve epidemiološke mere prilikom organizacije nastave, tako da za sada ona može biti organizovana na klasičan način direktno u poslovnici. Očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da se propisanih mera pridržava. U slučaju da dođe do nekakvih promena vezano za princip organizacije klasične nastave, svaki pojedinačni polaznik će na vreme o tome da bude informisan. Dakle, ako nekome odgovara da nastavu prati na taj način, od njega se očekuje da izabere u kojoj od 40 poslovnica želi predavanja da prati i da prilikom prijavljivanja i upisivanja navede da je zainteresovan da nastavu pohađa na klasičan način.

Dostupna je fizičkim licima i opcija da predavanja pohađaju online.U slučaju da se opredele za nastavu na daljinu, najpre će morati da obezbede računar, čije performanse moraju biti u skladu sa zahtevima organizatora, a o čemu će svako od njih pre toga da bude obavešten. Sledeće što moraju učiniti polaznici jeste da u skladu sa pravilima institucije organizatora instaliraju propisani softver na izabrani računar. I još se od njih očekuje da obezbede sve propisane uslove za rad, odnosno da borave tokom predavanja u prostoru, u okviru koga postoji stabilna veza sa internetom. A ako nekome to bude bilo potrebno, odnosno ako ne bude mogao samostalno da izvrši instalaciju namenskog programa za praćenje nastave ili uopšteno ako se ne snađe vezano za pohađanje predavanja na taj način, može kontaktirati zaposlene u IT sektoru bilo koje poslovnice, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.

A pošto svaki pojedinačni polaznik bude odabrao da li mu odgovara da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija pohađa organizovan online ili na klasičan način, potrebno je i da se opredeli između četiri tipa nastave koja su u ponudi. Jednostavnije govoreći, on treba da odabere da li će nastavu pohađati u formi mikro ili standardne grupe, odnosno da li želi predavanja da prati samostalno ili u društvu još jedne osobe, kad da se organizuje individualna, to jest poluindivudualna nastava.

Princip organizacije poluindivudualne i individualne nastave je potpuno isti. Radi se o vrlo fleksibilnim pravilima, odnosno o tome da se polaznicima dozvoljava da pohađaju predavanja upravo onda kada njima odgovara. Da kažemo to preciznije, svaki pojedinačni kandidat će u tom slučaju detalje vezano za organizaciju nastave u paru ili individualne da definiše najpre sa nadležnim predavačem, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora. A ustvari to podrazumeva da će oni prvo zajedno da se dogovore oko toga kog datuma im odgovara da individualna ili poluindivudualna nastava počne. Kada budu taj detalj definisali, potrebno je da se dogovore i oko toga u kojim će terminima da budu organizovani časovi, a zatim i oko toga kako će oni biti raspoređeni. U suštini, oni definišu kakva će dinamika prilikom sprovođenja predavanja da bude poštovana u tom slučaju, što znači da je njihova obaveza da se dogovore i oko toga koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Zatim je važno napomenuti i to da je ponudom ove obrazovne institucije obuhvaćena i opcija praćenja nastave u grupi. Kao što smo ranije već naveli, grupni tip edukacije se organizuje na dva načina, što znači da svaki pojedinačni polaznik bira da li mu odgovara da predavanja pohađa u formi standardne grupe, odnosno u formi mikro grupe. U suštini se i jedan i drugi tip edukacije organizuju prema potpuno istim pravilima, a razlika je samo u broju polaznika. Reč je o vrlo strogom načinu organizacije nastave i od svakoga, kome odgovara da se stručna obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija organizuje u formi grupne nastave se očekuje da se u potpunosti pridržava svega onoga što bude definisao koordinator za nastavu jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Dakle, on odlučuje o svim detaljima, počev od datuma početka nastave za mikro ili standardnu grupu, preko detalja vezano za termine u kojima će biti organizovani časovi i za njihov raspored. Ali, da bi koordinator za nastavu mogao sve to da definiše, mora biti ostvaren osnovni zahtev organizatora u tom slučaju. A taj zahtev se odnosi na formiranje grupe, odnosno na prijavljivanje minimalnog broja polaznika. Svakako će tek posle toga kandidati biti informisani o ovim detaljima, s tim što će im naročito biti napomenuto da se izmene kod nastave u grupi ne vrše. Takođe je važno naglasiti i to da se u okviru celokupne institucije organizatora unapred određuje koliko će ukupno da traje edukacija za grupu polaznika. Upravo to i jeste jedina informacija, koja je svakome od njih dostupna već u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja.

Potrebno je da naglasimo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu nadležnih u okviru bilo kog preduzeća može da organizuje i nastavu za zaposlene.

S obzirom na to da je specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija, koji se organizuje u formi korporativne nastave specifičan zbog ciljne grupe polaznika, jer su oni zaposleni u okviru istog kolektiva, to je predviđen fleksibilan pristup organizaciji. Da sve to bude jednostavnije, pobrinuće se nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora i nadležni predstavnik zainteresovane kompanije. Upravo se oni usaglašavaju o svim detaljima, koji su vezani za organizaciju korporativnog tipa nastave. A zapravo će oni prvo definisati kog datuma bi trebalo da počne edukacija za određeni broj zaposlenih, odnosno u kojim terminima će oni da pohađaju časove. Sem toga, u obavezi su da se dogovore i oko toga kakva će dinamika da bude ispoštovano prilikom sprovođenja predviđenog nastavnog fonda, što ustvari znači da je njihova obaveza da definišu i koliko će korporativna obuka da traje. Da bi zaposlenima bilo mnogo lakše da prate predavanja, odnosno ako nadležni u toj kompaniji budu smatrali da je potrebno, uputiće zahtev predstavniku institucije organizatora u vezi sa promenom lokacije održavanja nastave. Da naglasimo i da je to moguće samo u slučaju organizacije korporativnog kursa, da časovi mogu biti i u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni, organizovani. Ipak, neophodno je da klijent maksimalno ispoštuje sve zahteve organizatora, odnosno da za tu svrhu odabere prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilima. A nakon što nadležna lica institucije klijenta i institucije organizatora budu sve ove detalje definisala, svi polaznici će o njima da budu informisani na vreme.

Koliko je predviđeno da će trajati specijalizovani seminar - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija?

Samim tim što nastava za pojedinačne polaznike može biti organizovana na različite načine, samo u slučaju kada se specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija organizuje za grupu polaznika, oni ranije mogu dobiti informaciju o tome koliko će ukupno da traje nastava. A da napomenemo odmah i to da se to odnosi kako na nastavu za mikro grupu, tako isto i na nastavu za standardnu grupu polaznika.

U zvaničnom nastavnom programu se nalazi ukupno 8 školskih časova.

Ako polaznici odluče da predavanja pohađaju u formi grupne nastave, potpuno svejedno da li je u pitanju mikro ili standardna grupa, biće potrebno da ukupno pet dana pohađaju predavanja. A onog trenutka kada grupa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude oformljena, to jest kad da se najmanji broj kandidata potrebnih za njeno formiranje prijave, koordinator za nastavu će definisati i sve ostale detalje. Na prvom mestu se misli na određivanje datuma početka obuke, a zatim i na definisanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda, o čemu će obavestiti svakog polaznika pojedinačno.

Moraju znati svi kandidati, kojima odgovara da predavanja pohađaju individualno, da trajanje nastave u tom slučaju može biti i duže i kraće nego kada je u pitanju grupni tip edukacije. A sve to isto se odnosi i na nastavu u paru, odnosno takozvanu poluindivudualnu. Zapravo je predviđen drugačiji princip organizacije, koji podrazumeva da jedan ili dvoje polaznika zajedno sa predavačem i sa kordinatorom za nastavu odlučuju o tome na koliko dana će osam časova, predviđenih nastavnim programom, da budu raspoređeni. Dakle, tek posle toga će svako od njih dobiti informaciju o tome koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka - saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija u konkretnom slučaju.

A ako nadležni u okviru bilo koje firme budu odlučili da svojim zaposlenima omoguće da se sa temom ove stručne edukacije upoznaju, onda će biti u obavezi da direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest izabrane poslovnice, preciziraju i detalje u vezi sa rasporedom časova, odnosno da se dogovore oko trajanja nastave za zaposlene. Inače je njihova obaveza i da se usaglase oko toga na kojoj lokaciji ću u konkretnom slučaju nastava da budu organizovana, odnosno oko detalja u vezi sa terminima održavanja časova i svakako oko datuma početka korporativnog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da vaša prezentacija bude još uspešnija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje