Kurs i obuka - Saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu

Apsolutno svaki pojedinac, koji želi da unapredi i podigne na viši nivo kvalitet komuniciranja sa poslovnim partnerima i sa svojim kolegama, odnosno sa nadležnima u kompaniji, u kojoj je zaposlen, bi trebalo da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju. Najbitnije je naglasiti da nikakvo posebno znanje o ovoj tematici ne bi trebalo da ima zainteresovano lice, tako da praktično govoreći svako ko želi da nešto novo nauči, a da istovremeno unapredi i komunikacijske veštine, treba da izvrši prijavu i da se upiše.

Najvažnije je da svako, ko iz bilo kog razloga ima želju da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu zna da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna, odnosno za radnike preduzeća. A u zavisnosti od toga koji su zahtevi klijenata će zavisiti i detalji koji su vezani za mesto održavanja nastave i za termine sprovođenja časova.

Najpre moramo napomenuti podatak da korporativni tip edukacije, a kada određeni broj zaposlenih neke kompanije treba da pristupe predavanjima, podrazumeva vrlo fleksibilan način organizacije. Naime, dopušteno je u tom slučaju nadležnom licu konkretne firme da iznese sve zahteve predstavniku pomenute obrazovne institucije, te da se direktno sa njim dogovori o načinu organizacije časova. Najjednostavnije rečeno, oni će definisati kog datuma bi trebalo da počne edukacija za zaposlene i naravno u kojim će terminima da budu organizovani u tom slučaju časovi. U obavezi su da preciziraju i dinamiku u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana, pa će na taj način odlučiti i o trajanju korporativne obuke. Međutim, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da isključivo korporativna obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu može biti organizovana i u okviru zainteresovanog preduzeća. Taj zahtev mora izneti nadležno lice predstavniku institucije organizatora, a kako bi klijent dobio sve neophodne informacije o sadržini prostora, to jest o tome šta on mora posedovati, da bi edukacija za zaposlene u njemu smela i mogla da bude organizovana. Uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije će nakon toga svaki radnik dotičnog preduzeća da bude informisan o načinu organizacije časova.


U ponudi se nalazi i nastava namenjena fizičkim licima, a svako od njih ima apsolutno pravo i obavezu da odluči i gde će pohađati predavanja i prema kakvom principu, pa će shodno tome dobiti informacije i o terminima održavanja časova.

Da pojasnimo, predviđeno je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije da kandidati imaju pravo nastavu da pohađaju kako u formi grupne i individualne, tako isto i poluindividualne. A što se tiče mesta održavanja časova, sve zavisi od toga da li se kandidat odluči da predavanja pohađa onlajn ili da to učini na uobičajen način.

Jasno je da postoji dosta opcija u ponudi ove obrazovne institucije, te se iz tog razloga zahteva da svaki polaznik pojedinačno navede nadležnima gde će nastavu pohađati i na koji način, što se očekuje da on učini već u momentu prijavljivanja, odnosno prilikom zvaničnog upisa najkasnije.

TESTOVI


Neophodno je da koristi sopstveni kompjuter svaki kandidat, kome iz određenog razloga odgovara online kurs i obuka - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu. Takođe se podrazumeva da konkretni kompjuter mora imati odgovarajuće karakteristike, a sa čime će prethodno svaki polaznik na vreme i da bude zvanično upoznat. U principu svako od njih tada ima pravo da izabere gde želi da bude dok predavanja pohađa, ali to definitivno mora biti prostor koji ispunjava tačno određene zahteve, prvenstveno u smislu da poseduje stabilnu vezu sa internetom. Inače je predviđeno da u tom slučaju polaznici nastavu pohađaju uz korišćenje specijalizovanog softvera, koji bi trebalo samostalno na vreme da instaliraju na računar, preko koga će i da pohađaju časove. Ističemo da se ne radi o zahtevnom procesu, pa je iz tog razloga i navedeno da svaki pojedinačni polaznik treba potpuno samostalno konkretni program i da instalira sa uspehom. Međutim, ako bilo koji problem bude imao u tom slučaju ili dok časove bude putem računara pohađao, slobodan je da kontaktira nadležne u IT sektoru, koji će mu pomoći da tu poteškoće na najbolji mogući način razreši.

Dostupna je i opcija da polaznici nastavu pohađaju prema klasičnom principu. Očekuje se u tom slučaju da svako od njih bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije, a informacije o terminima održavanja časova će u tom slučaju kandidati dobiti nakon što odluče kako će edukaciju pohađati, to jest da li će to učiniti u okviru individualne, poluindividualne ili grupne.

Broj polaznika predstavlja osnovnu razliku između svih pomenutih vrsta obuka, ali moramo napomenuti i to da se značajno razlikuje se jedne strane organizacija grupne nastave, a sa druge individualne i poluindividualne.

Na osnovu zvaničnog pravilnika navedene obrazovne institucije je predviđeno da od četvoro do osmoro ljudi predavanja pohađaju, ukoliko se organizuje grupna obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu. Takođe, poluindividualnoj nastavi pristupa dvoje njih u isto vreme, a definisano je istim tim pravilnikom i da jedno lice prati predavanja ukoliko se organizuje individualni tip nastave.

Organizacija grupne edukacije je posebno zahtevna, a u smislu da je precizno određeno kako će časovi biti održani i da se očekuje maksimalno poštovanje svih tih smernica od strane polaznika. Naime, stvar je u tome da koordinator za nastavu u poslovnici odlučuje i o terminima održavanja časova u tom slučaju, ali i o njihovom rasporedu i naravno precizira datum početka. Međutim, s obzirom na to da je naveden zahtev da se 4 osobe u toj poslovnici minimalno moraju prijaviti, kako bi grupa mogla da bude napravljena, to svi kandidati moraju imati na umu da ne zavisi od zaposlenih kada će početi grupni tip nastave. Podrazumeva se da će nadležni sve to reći na vreme prijavljenima, kako ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica. A posle ostvarenja tog uslova će ovlašćeno lice precizirati sve navedeno, s tim da kandidati dobijaju informaciju o trajanju nastave u grupi već onog momenta kada izvrše prijavu. U suštini se ništa od svega toga ne sme izmeniti, što će svakako naknadno biti još jednom pomenuto prijavljenima.

Mnogo su fleksibilnija pravila koja važe prilikom organizacije kako individualne nastave, tako isto i one koju treba dvoje kandidata da pohađaju, to jest takozvane poluindividualne. U suštini bi tada ili jedan kandidat ili dvoje njih trebalo sa nadležnima u okviru odabranog predstavništva da se usaglase oko svega što je vezano za organizaciju nastave. Na prvom mestu će odlučiti kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu, a zatim će se usaglasiti i oko svih ostalih bitnih detalja. Prvenstveno se misli na preciziranje termina održavanja časova, ali i na njihov raspored. Uzevši u obzir da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se dvoje polaznika ili samo jedan dogovaraju sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i o rasporedu predavanja, to zapravo znači da oni na taj način zajedno donose odluku o tome koliko bi trebalo da traje individualni tip edukacije ili poluindividualni. Baš zato smo i napomenuli da su u pitanju mnogo fleksibilnija pravila nego kada se organizuje grupni seminar, budući da praktično sve zavisi od dogovora koji će polaznici imati u tom slučaju sa predstavnicima institucije organizatora.

Prijavu vrše fizička lica ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica, odnosno elektronski, to jest na mejl. A od podataka moraju navesti ime i prezime, datum rođenja i kontakt informacije, to jest broj telefona.

Važno je da ispoštuju sva pravila koja su vezana za upis, to jest da u odabranom predstavništvu budu lično prisutni u tom trenutku. Prethodno će nadležni u okviru konkretne poslovnice informisati svako prijavljeno fizičko lice i o dokumentima, koja mora prilikom zvaničnog upisa da dostavi.

Program i plan stručnog seminara - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu

Potrebno je odmah napomenuti da će u toku uvodnog predavanja ove edukacije profesori na vrlo jednostavan način objasniti koja je razlika između slušanja i između takozvanog efektivnog slušanja. Isto tako za podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu svakom polazniku omogućiti da se kroz primere, koji će biti od strane stručnjaka pažljivo odabrani, upoznaju i sa situacijama u kojima je posebno važno primeniti pravila takozvanog efektivnog slušanja.

Koje su osnovne karakteristike aktivnog ili efektivnog slušanja je sledeća tema, kojoj će izuzetnu pažnju posvetiti predavač. Zapravo se radi o tome da aktivno slušanje uključuje i prihvatanje povratne informacije, a što je izuzetno važno za poboljšanje kvaliteta edukacije.

A da bi neko mogao da se smatra aktivnim slušaocem, on mora ne samo da prati ono što sagovornik govori, nego i da naročitu pažnju obraća na takozvane neverbalne znake, jer će jedino tako moći da podigne kvalitet razgovora ne značajno viši nivo.

Podrazumeva se da će se predavač potruditi da olakša svakome ko odluči da pohađa stručni seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu da razume predstavljene teme, pa će u tom smislu i da prikaže odgovarajuće primere. U principu, primeri uključuju i pozitivne i negativne, s tim da će akcenat ipak biti stavljen na one koji nisu pozitivni, jer će upravo iz njih svaki polaznik mnogo bolje shvatiti kako se karakteriše aktivno slušanje u praksi i koje greške treba izbeći. Predviđeno je i da predavač tada ponudi svakom kandidatu mogućnost da se upozna sa time o čemu treba posebno da vodi računa tokom određenog razgovora sa poslovnim partnerima ili sa kolegama, odnosno sa bilo kim sa kim poslovni čovek dolazi u interakciju.

Potrebno je ne samo da aktivni slušalac bude uistinu zainteresovan za temu razgovora, već i da potpuno razume ono što se tom prilikom iznosi. A baš zato i jeste važno da izvrši adekvatnu pripremu za konkretni susret, pa će i o tome govoriti profesori.

Naravno da će biti informisan svaki polaznik i o tome koje komponente uključuje aktivno slušanje i zašto je važna svaka od njih.

Predviđeno je da sazna svaki polaznik ove edukacije i koji su to neverbalni znaci, o kojima posebno tokom određenog razgovora treba voditi računa. A u tom segmentu je definisano da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu uključi i simulacije različitih situacija, koje se u realnosti događaju. Upravo u njima će učestvovati svaki polaznik ove edukacije, pa će dobiti adekvatne informacije i o brojnim neverbalnim znacima, ali i o tome kako bi trebalo da ih tumači.

Na koji način aktivno slušanje unapređuje kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima ili saradnicima je, naravno tema kojoj će takođe da bude određena pažnja posvećena.

Ipak, moramo napomenuti da se očekuje od svakog kandidata i da uzme aktivno učešće u diskusiji u obrađenim temama nakom svega toga. Naime, pošto predavač bude izneo celokupno gradivo, potrebno je da o tome razgovaraju svi učesnici obuke.

Još moramo naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost nadležnima u firmama da svoje zaposlene informišu o ovoj vrlo zanimljivoj temi. U tom smislu može biti organizovan korporativni kurs, pa i određene simulacije situacija, kao i primeri mogu da budu vezani za oblast poslovanja firme, u kojoj su polaznici zaposleni. Bitno je da nadležno lice te firme zahteva od predavača da sve to prilagodi konkretnoj kompaniji, te da se sa njim oko svih detalja dogovori.

U kojim bi terminima trebalo da bude organizovana stručna obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu i na kom mestu?

Definisano je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu može biti organizovan i za fizička lica i za pravna, to jest za zaposlene u okviru bilo koje firme. Naravno da se razlikuje princip organizacije nastave u oba slučaja, a podrazumeva se da će svi zainteresovani biti o tome na vreme informisani.

Prvo moramo naglasiti da kada je u pitanju korporativni tip edukacije, a u kom slučaju će zaposleni u nekom preduzeću predavanja da pohađaju, važe vrlo fleksibilna pravila organizacije. A u suštini dogovor o principu sprovođenja nastave u tom slučaju treba da imaju direktno klijent i organizator, odnosno ovlašćeno lice u okviru dotičnog preduzeća i u okviru odabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ne samo da bi oni trebalo da se dogovore o detaljima vezano za način organizacije časova, u smislu da definišu datum početka nastave, dinamiku sprovođenja časova i termine, nego je neophodno i da preciziraju na kom mestu će predavanja da budu u tom slučaju organizovana. Isključivo tom prilikom se dozvoljava izmena, jer zaposleni imaju pravo predavanja da prate i u okviru svog radnog mesta, ali samo ako u konkretnoj kompaniji za to postoje uslovi. Podrazumeva se da će nadležno lice u okviru firme klijenta da dobije sve neophodne smernice o opremljenosti prostora, u kome bi trebalo predavanja da budu organizovana, a kako bi ta promena bila dozvoljena. Posebno moramo istaći informaciju da će predstavnik institucije organizatora i zainteresovane kompanije tom prilikom da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest definisaće u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni broj časova da bude organizovan, što će reći da će on je na taj način odlučiti i o trajanju korporativne edukacije. Pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno da naknadno svaki polaznik, to jest radnik te firme dobije precizne informacije o tome gde će nastava biti organizovana, zatim u kojim terminima će pohađati zaposleni časove, odnosno kojim tempom i svakako kog datuma će početi.

Znatno su jednostavnija pravila kojih se pridržavaju fizička lica, budući da specijalizovani seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu može biti organizovan bukvalno onako kako njima odgovara. Stvar je u tome da se pred svakog pojedinačnog polaznika stavlja zahtev da izabere da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili samostalno, ali i da li će to učiniti na klasičan način ili onlajn.

Najjednostavnije bi bilo reći da se kako poluindividualna edukacija, tako isto i grupna i individualna, mogu pratiti u poslovnicama pomenute institucije i putem računara. Baš zato i jeste naglašeno da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da odabere kada se bude zvanično upisivao, odnosno prijavljivao gde će nastavu pohađati i na koji će to način učiniti od svih koji su u ponudi.

Posebno moramo napomenuti da su poluindividualna i individualna obuka namenjene prvenstveno osobama kojima odgovara fleksibilniji princip organizacije časova. Reč je o tome da u tom slučaju organizator dozvoljava svakom kandidatu da u direktnom kontaktu sa predavačima, ali i sa nadležnim licem dotične poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu precizira kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Jednostavno, oni će se usaglasiti kako oko datuma početka edukacije, tako isto i oko termina održavanja časova, te naravno oko njihovog tačnog rasporeda, to jest preciziraće dinamiku sprovođenja predavanja. Uzevši u obzir da je predviđeno da se dogovore i o rasporedu predavanja, to podrazumeva da će posredno zajedno odlučiti o tome koliko bi ukupno trebalo da traje individualna ili poluindividualna nastava. Iako se organizuju na potpuno isti način, postoji samo razlika u jednom segmentu između njih, a vezano je za broj osoba, koje treba predavanje da pohađaju. Naime, jedno lice će pratiti individualnu nastavu, a budući da je okarakterisana kao takozvana nastava u paru, poluindividualna je namenjena praćenju od strane dvoje kandidata. Upravo iz tog razloga napominjemo da će se jedno lice ili njih dvoje sa nadležnima u okviru same poslovnice dogovarati o načinu organizacije časova.

Ipak, potpuno se drugačija pravila primenjuju kada polaznik odluči da nastavu pohađa grupi. A u tom slučaju će stručna obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu biti organizovana baš onako kako to budu definisali nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije. Naime, na nivou svih poslovnica se određuje trajanje nastave u grupi, ali za svaku poslovnicu ponaosob će ovlašćeno lice odrediti datum početka edukacije, termine održavanja časova i njihov raspored, ali će to učiniti onog momenta, kada bude ostvaren osnovni uslov. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da najmanje četvoro ljudi može biti prisutno tom prilikom, a da u jednoj grupi treba da bude maksimalno osmoro kandidata. Upravo to jeste razlog zašto se zahteva prvo prijavljivanje četiri osobe minimum u okviru odabranog predstavništva, budući da je taj uslov naveden kao jedini za početak nastave u grupi, jer je upravo toliko ljudi potrebno da bi grupa bila oformljena. Posebno je važno da sa time svaki kandidat bude upoznat već u trenutku kada vrši prijavljivanje, kako ne bi bio iznenađen što mora da sačeka početak edukacije. Svakako vrlo brzo pošto 4 osobe minimum prijavu budu izavršile je obaveza koordinatora za nastavu da precizno odredi i sve ostale detalje u vezi sa organizacijom časova, počev od datuma početka, preko termina održavanja časova i rasporeda. A svaki član grupe će i posebno biti informisan o činjenici da se promene po zahtevu kandidata u tom slučaju ne smeju dozvoliti, niti uzeti u obzir. Dakle, apsolutno sve informacije koje koordinator za nastavu bude odredio i predočio polaznicima, moraju biti ispoštovane.

Onog trenutka kada kandidati budu odlučili kako žele časove da pohađaju, imaju obavezu da preciziraju i na kojoj lokaciji će to učiniti. Naime, u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne insituacije se nalazi kako mogućnost praćenja nastave onlajn, tako isto i edukacija koja podrazumeva klasičan princip sprovođenja časova.

Kada je u pitanju stručni seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu koji se organizuje onlajn, to podrazumeva praćenje časova preko specijalne platforme, odnosno softvera. A obavezan je svaki pojedinačni polaznik taj softver da instalira u skladu sa pravilima na sopstveni kompjuter, s tim što se podrazumeva da bi to trebalo potpuno samostalno svako od njih da to učini. Sve informacije o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije programa će dobiti svaki kandidat pojedinačno i na vreme od strane nadležnih. Bude li se dogodilo da se ne snađe u potpunosti u tom slučaju, ima apsolutno pravo da kontaktira zaposlene u IT sektoru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Upravo njihova uloga i jeste da pomažu polaznicima koji naiđu na ma kakvu poteškoću u trenutku instalacije programa ili dok predavanja budu po tom principu pratili. Još je vrlo važno da naglasimo i to da je stabilna veza sa internetom u okviru konkretnog prostora obavezna, te je posebno važno da o tome vodi računa svaki pojedinačni kandidat. Dakle, on ima pravo samostalno da odabere odakle želi da pohađa predavanja u tom slučaju, to jest gde želi da boravi dok nastava traje, ali samo ako je u pitanju prostor u kome postoje adekvatni uslovi za rad.

U okviru prostorija izabrane poslovnice bi trebalo da bude prisutan svaki onaj polaznik, koji se odluči za drugu opciju, odnosno koji bude želeo nastavu da pohađa na klasičan način. Takođe je njegova obaveza i u tom slučaju da se odluči između prethodno pomenutih opcija u vezi sa organizacijom nastave, kako bi mogao da dobije informacije o tome kog datuma će početi edukacija, ali i o terminima u kojima će časovi da budu u tom slučaju organizovani, te da bi znao kada treba da dođe u izabranu poslovnicu.

Koliko je definisano da će stručni kurs i obuka - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu trajati ukupno?

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena ne samo grupna i individualna nastava, nego isto tako i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu.

Naravno da se razlikuje i broj osoba koje prisustvuju časovima, ali isto tako i način organizacije nastave, što dovodi do toga da i njeno trajanje može da bude različito. Zato se i zahteva da apsolutno svaki pojedinačni polaznik odluči kako želi nastavu da pohađa, te da to navede prilikom upisa, jer će tek posle toga dobiti precizne informacije o organizaciji časova, odnosno o trajanju.

Bitno je napomenuti da se ukupno 12 časova nalazi u aktuelnom nastavnom fondu ove specijalizovane obuke.

Kada kandidat odluči da nastavu pohađa ili u društvu još jedne osobe ili individualno, onda ima i pravo da direktno sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice precizira kako će časovi biti organizovani. Vrlo je važno da u tom slučaju sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji će ovu edukaciju da vodi, polaznik precizira na koliko dana ili sedmica će predviđeni broj časova da bude raspoređen. U suštini to znači da će oni zajedno odlučiti i o tome koliko bi ukupno individualni tip edukacije trebalo da traje.

Ističemo da je u ponudi i poluindividualna nastava, kada dvoje polaznika treba da pristupe predavanjima. U principu važe potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualna nastava, ali će tada dvoje njih definisati sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi biti organizovani, te će se posebno usaglasiti i oko trajanja nastave u paru.

Ipak, kada je u pitanju stručni seminar - saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu namenjen grupi polaznika, primenjuju se posve drugačija pravila, koja su posebno stroga. Naime, u tom slučaju nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji definišu unapred kako bi trebalo da bude raspoređen predviđeni broj predavanja, što znači da oni automatski ranije donose odluku o tome koliko će ukupno edukacija u tom slučaju da traje. Iz tog razloga i naglašavamo da tri sedmice članovi određene grupe treba da prate nastavu, ali je naveden zahtev da prvo bude formirana grupa, to jest da četiri osobe najmanje zvanično izvrše prijavljivanje u okviru konkretnog predstavništva.

Inače postoji mogućnost i da bude organizovan korporativni kurs, to jest da se samo određenom broju zaposlenih omogući predavanja da pohađaju. Takođe se primenjuju prilično fleksibilna pravila organizacije nastave u tom slučaju, pa je predviđeno da se zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća dogovori sa nadležnima u izabranoj poslovnici o svemu, pa i o trajanju nastave. Ne samo da će oni definisati datum početka obuke za određeni broj radnika, nego će se usaglasiti i o tome gde će edukacija da bude organizovana, odnosno u kojim terminima će zaposleni časove pohađati i prema kakvoj dinamici će biti u tom slučaju raspoređen tačno određeni nastavni fond. Naravno da će uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije biti informisani polaznici o svemu tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako efektivno slušanje utiče na poboljšanje komunikacije sa saradnicima u poslu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje