Kurs i obuka - Saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž

Potrebno je samo da zainteresovani za pohađanje ove stručne obuke imaju interesovanje za konkretnu temu, uzevši u obzir da institucija organizatora ne iznosi nikakav zahtev pred njih. A zapravo to podrazumeva da svaki pojedinačni kandidat, koji želi da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž ima pravo to da učini.

Prijavljivanje se zahteva od svakog fizičkog lica, a što može biti učinjeno u bilo kom trenutku tokom godine. Neophodno je da osnovne podatke, koji uključuju njegovo prezime i ime, zatim broj telefona i datum rođenja dostavi na mejl ili da prijavu izvrši lično, odnosno telefonskim putem. Podrazumeva se da će svako od njih izabrati kako mu odgovara da se prijavi za pohađanje ove specijalizovane edukacije.

Koji god način prijavljivanja da odabere, obavezan je da lično dođe u izabranu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford kasnije, kako bi bio izvršen upis. Podrazumeva se da će to posebno biti naglašeno svakom kandidatu, te da će nadležni u toj poslovnici institucije organizatora sve prijavljene informisati i o tome koja dokumenta će biti u obavezi da dostave u trenutku zvaničnog upisa.


Inače postoji mogućnost da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž online, kao i prema klasičnom principu. A zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno da jedan i drugi tip edukacije mogu biti održani kako u formi poluindividualne i individualna nastava, tako isto i za grupu polaznika.

Sama činjenica da se toliko mogućnosti nalazi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije je vrlo važna, pa se upravo iz tog razloga i zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da prilikom zvaničnog prijavljivanja odluči kako će časove pohađati i na kom mestu će boraviti dok nastava traje.

Uzevši u obzir da se predstavništva navedene obrazovne institucije nalaze na brojnim lokacijama u našoj zemlji, odnosno da ih ima čak više od 30, prilično je jednostavno svakom kandidatu koji se opredeli za klasičan tip praćenja nastave, da donese odluku u kojoj poslovnici će predavanja da pohađa.

TESTOVI


A u slučaju da mu taj vid organizacije nastave ne odgovara, trebalo bi da zna da časovi mogu biti organizovani i putem računara, odnosno preko interneta. Specijalizovani softver se u tom slučaju koristi za praćenje nastave, pa je shodno tome u obavezi svaki kandidat i da ga instalira na sopstveni kompjuter. Podrazumeva se da taj uređaj mora imati odgovarajuću karakteristike, da bi nastava mogla bez smetnji da bude organizovana u tom slučaju. Biće posebno predočeno svakom polazniku i da veza sa internetom mora da bude stabilna, a u okviru prostora, u okviru koga on bude želeo i da boravi u toku trajanja ove edukacije. Ističemo i da tim zadužen za pružanje tehničke podrške postoji u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije, što znači da kandidati imaju mogućnost tim IT stručnjacima da se obrate, ako im nešto ne bude bilo jasno ili ako se ne snađu samostalno prilikom instalacije namenskog softvera.

Pored toga što imaju pravo da odlučuju o tome gde im odgovara nastavu da pohađaju, svi prijavljeni kandidati imaju mogućnost i da odaberu na koji način će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž. A pod tim se misli da oni biraju između opcije da nastavu pohađaju u grupi, zatim u društvu još jedne osobe i sasvim samostalno, pošto se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi grupna, poluindividualna i individualna edukacija.

Nastavu u formi grupne može pratiti u isto vreme između četvoro i osmoro ljudi. Zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije je definisano da će isključivo koordinator za nastavu i to onog predstavništva, u kome grupa bude bila oformljena, definisati na koji način će časovi da budu organizovani u tom slučaju. Svakako da će u trenutku prijavljivanja svaki polaznik dobiti jasne informacije o trajanju nastave u grupi, uzevši u obzir da je pravilnikom definisano da se to precizira unapred i da važi za svaku poslovnicu. Jasno je da prvo grupa od četiri osobe najmanje mora da bude oformljena u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije, a da bi edukacija prema takvom principu mogla da bude uopšte organizovana. Nakon što konkretni uslov bude bio ostvaren, u obavezi će bitiovlašćeni koordinator da definiše sve detalje. Prvenstveno će odlučiti o datumu početka edukacije te vrste, a potom je u obavezi da precizira i u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kakva će dinamika u tom slučaju da bude poštovana. Svakako ne postoji mogućnost da budu prihvaćeni zahtevi polaznika u vezi sa izmenom termina održavanja časova ili datuma početka nastave, jer je tako aktuelnim pravilnikom predviđeno.

Znatno su slobodnija pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne nastave. Ne samo zato što jedan kandidat tada predavanja pohađa, već zato što je upravo njemu dozvoljeno da precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave direktno sa nadležnima u okviru predstavništva, u kome se pre toga bude prijavio i zvanično upisao. Dakle, koordinator za nastavu te poslovnice će zajedno sa kandidatom i sa nadležnim predavačem da se usaglasi kao prvo oko datuma početka individualne edukacije. Odmah nakon toga će se oni dogovoriti i oko termina, u kojima će biti organizovan individualni seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž, a biće neophodno da se usaglase i oko rasporeda časova. Uzevši u obzir da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da treba da se dogovore i oko rasporeda predavanja, to znači da će oni na taj način da definišu i koliko će ukupno individualni tip nastave da traje.

Na potpuno isti način će biti organizovana i nastava u paru, koja se često naziva i poluindividualna. Bitno je naglasiti da dve osobe u tom slučaju treba časove da pohađaju, te se podrazumeva da će oni zajedno precizirati sa predstavnicima institucije organizatora i sve detalje koji su vezani za sprovođenje edukacije te vrste.

Nakon svega pomenutog, potrebno je istaći i podatak da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije nastave samo za zaposlene. Bez obzira čime se bavi njihova matična kompanija, korporativna obuka i kurs - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž će biti organizovana po zahtevu nadležnih lica te firme. Upravo je pravilnikom definisano da se vlasnik zainteresovanog preduzeća ili osoba, koja je za te poslove ovlašćena, dogovara sa predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora o načinu na koji će časovi biti organizovani u konkretnom slučaju. Važno je da oni najpre preciziraju datum početka edukacije za zaposlene, a zatim i da se usaglase oko termina u kojima će predavanja da budu održana. Takođe će se usaglasiti i oko rasporeda časova, što podrazumeva da će se dogovoriti i oko toga koliko bi ukupno trebalo edukacija namenjena zaposlenima da traje. Izuzetno je značajno napomenuti i to da samo kada je u pitanju korporativni tip nastave, postoji mogućnost da bude dozvoljena promena mesta njenog održavanja. A to znači da predavanja po zahtevu klijenta mogu biti organizovana i u okviru dotične firme, ako se to smatra boljom opcijom za polaznike. Ipak, da bi institucija organizatora tu promenu dozvolila, biće neophodno da prostor bude propisno opremljen. Prethodno će nadležni u okviru zainteresovane kompanije od strane nadležnih u instituciji organizatora dobiti jasne smernice i informacije o tome šta mora da postoji od opreme u samom prostoru, da bi korporativni kurs u njemu bio organizovan.

Koje teme će izučavati stručni seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž?

Možda će nekome zvučati čudno tematika ove edukacije, ali ne bi trebalo izgubiti iz vida činjenicu da mnogi poslovni ljudi nisu upućeni u to zbog čega je važno poštovati takozvani dress code. Upravo od toga šta se karakteriše kao dres kod će početi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž.

Odmah zatim će profesor objasniti i šta je formalni način odevanja, a šta je prema definiciji neformalni način odevanja.

Polaznicima će biti objašnjeno i koje boje su poželjne u kojim delovima dana, odnosno koji tip odeće je potrebno i poželjno koristiti tokom poslovnih sastanaka, a koji za vreme trajanja poslovnog ručka ili večere, odnosno poslovnog koktela.

Posebno pripadnice nežnijeg pola moraju da obrate pažnju na način oblačenja, odnosno uređivanje frizure, noktiju i šminku.

Zato se i podrazumeva da će stručna obuka i kurs - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž akcenat upravo na taj segment i staviti. Objasniće predavači šta se smatra dobrom odevnom kombinacijom i šminkom, a šta ne.

Pošto to budu predstavili teoretski i objasnili polaznicima detalje, oni će im sve to predočiti i kroz primere.

Na kraju ove stručne edukacije je predviđeno da svi kandidati razgovaraju sa predavačem i međusobno o tome šta smatraju granicom dobrog ukusa, kada je u pitanju oblačenje za poslovne prilike. Očekuje se od njih i da mogu da daju adekvatno objašnjenje o tome, ali i da prihvate sugestije predavača, ukoliko ih bude bilo.

U svakom slučaju će svaki kandidat sigurno uvideti benefite pohađanja ove edukacije, ali samo pod uslovom da odluči stečena znanja i da primeni na sebi najpre.

Na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž i kada?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje ove edukacije, te da se zahteva da svaki polaznik donese odluku kako će predavanja pohađati, to ne postoji mogućnost ranije reći gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž i u kojim terminima.

Naglasili bismo da osim opcije da nastavu pohađaju na klasičan način, kandidati imaju i onu, koja podrazumeva praćenje predavanja putem interneta. A zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da se i prvi i drugi pomenuti tip edukacije mogu organizovati kroz poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu.

Svakako će to biti napomenuto svakom prijavljenom kandidatu, te će ukratko biti informisan i o detaljima vezano za organizaciju nastave, kako bi bio u mogućnosti da se između svih tih opcija opredeli.

Kada kažemo klasičan tip edukacije, onda mislimo na onaj, koji podrazumeva sprovođenje predavanja u poslovnicama navedene obrazovne institucije. A budući da se one nalaze na više od čak za sada 30 lokacija, to je potrebno da svaki polaznik odabere u kojoj mu odgovara predavanja da pohađa.

Naravno da se može opredeliti i za drugu opciju, koja je ponuđena, a koja podrazumeva da će specijalizovani seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž biti organizovan onlajn. Potrebno je da koristi sopstveni kompjuter u tom slučaju, a svakako je važno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, o čemu će polaznik pre toga da bude detaljno informisan. Da bi mogao nastavu da pohađa online, svako od njih je u obavezi da instalira tačno određenu vrstu softvera na taj kompjuter, a što se očekuje da učini potpuno samostalno. Čak i ako se ne bude snašao da to učini samostalno, imaće na raspolaganju svaki pojedinačni polaznik mogućnost da koristi usluge tima za tehničku podršku, koji postoji u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. Potrebno je napomenuti i to da veza sa internetom neizostavno mora biti na visokom nivou kvaliteta, a na lokaciji, koju kandidat bude odabrao da na njoj boravi dok bude nastavu prema takvom principu pohađao.

Pošto se bude opredelio između te dve varijante, neophodno je da svaki prijavljeni polaznik odluči i na koji način želi da pohađa nastavu. Na prvom mestu pod tim mislimo da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž može biti organizovan kako za samo jedno lice, tako isto i za dve osobe u isto vreme i za grupu kandidata.

A s obzirom na to da se i individualna i poluindividualna i grupna nastava organizuju na tačno definisani način i podrazumevaju tačno određeni broj kandidata, kojima je dozvoljeno da nastavu pohađaju, to znači da će polaznici biti obavešteni o svim detaljima blagovremeno, odnosno nakon što budu odlučili na koji način žele predavanja da pohađaju.

Samim tim šro samo jedno lice treba da pohađa individualni tip edukacije, njemu je od strane institucije organizatora dopušteno da precizira sve neophodne detalje sa nadležnima u okviru predstavništva, u okviru koga bude u skladu sa pravilima prijavu i upis izvršio. Jednostavno rečeno, on će tom prilikom zajedno sa predavačem, koji bi trebalo edukaciju u tom slučaju da vodi, kao i sa kordinatorom za nastavu da se usaglasi kao prvo oko tačnog datum početka individualne obuke. Zatim je vrlo važno da se dogovore i o terminima, u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i da definišu kakva će dinamika biti poštovana u tom slučaju. A samim tim što je institucija organizatora dozvolila i definisanje rasporeda predavanja, to podrazumeva da će oni automatski zajedno da definišu i koliko bi ukupno u tom slučaju obuka trebalo da traje.

Potpuno istovetan princip se primenjuje i kada je u pitanju poluindividualni seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž, samo što tada dve osobe pohađaju predavanja u isto vreme. Napominjemo da će u tom slučaju dvoje kandidata zajedno sa nadležnim profesorom i koordinatorom definisati sve pomenute detalje, pa i zajedno odlučiti o trajanju nastave tog tipa.

Još je ostalo da naglasimo i to da je grupni tip edukacije specifičan u tom smislu, što neće biti dozvoljene promene niti jednog segmenta, koji će prethodno nadležni u toj poslovnici definisati. Naime, radi se o tome da je potrebno u tom slučaju da koordinator za nastavu odluči kako o tačnom datumu početka obuke, tako isto i o terminima u kojima će biti organizovana predavanja i o njihovom rasporedu. Ali iako je pravilnikom predviđeno da on donosi odluku o rasporedu časova, to ne znači da će u tom trenutku precizirati koliko bi ukupno trebalo nastava da traje, uzevši u obzir da je prethodno predviđeno da ta informacija bude prilikom upisa data apsolutno svakom pojedinačnom kandidatu. Najbitnije je da grupa od najmanje četiri osobe bude oformljena u okviru konkretnog predstavništva navedene institucije, budući da je to od strane organizatora navedeno kao zvaničan zahtev za početak sprovođenja nastave u grupi. A ono što moraju znati svi zainteresovani jeste da je maksimalan broj prisutnih 8, jer na taj način pomenuta obrazovna institucija uspeva da očuva kvalitet edukacije.

Ako vlasnici kompanija, a sasvim svejedno u kojoj oblasti one posluju, iznesu zahtev, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž. S obzirom na to da isključivo njihovi zaposleni tada predavanja treba da pohađaju, biće dozvoljena određena odstupanja u organizaciji, a u odnosu na edukaciju koju fizička lica treba da prate. Na prvom mestu se misli na mesto održavanja nastave, jer u tom slučaju može biti dozvoljeno da edukacija bude organizovana i u okviru konkretnog preduzeća, koje je za nju i zainteresovano. Neophodno je da u skladu sa pravilnikom institucije organizatora bude u tom slučaju opremljen prostor, te svakako se podrazumeva da će nadležno lice u toj kompaniji biti prethodno o svim tim detaljima na adekvatan način informisano. Sem toga, moramo pomenuti da će se predstavnik zainteresovanog preduzeća dogovoriti direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica o svim detaljima, a u smislu da će definisati datum početka nastave i termine održavanja, kao i raspored časova. Potpuno isto kao i kod individualne i poluindividualne edukacije namenjene fizičkim licima, važi pravilo da oni na taj način odlučuju zajedno i o trajanju nastave za zaposlene. Svi koji bi trebalo časove da pohađaju će vrlo brzo posle toga dobiti sve neophodne informacije o mestu održavanja nastave, zatim o datumu početka, te o rasporedu časova i terminima.

Koliko je određeno da traje ukupno stručna obuka i kurs - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž?

Neophodno je da svako fizičko lice iznese svoju odluku prilikom prijavljivanja, a o tome da li ga interesuje individualni kurs i obuka - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž ili nastava u paru, odnosno grupna. Sve to se zahteva zato što će na osnovu odluke i biti informisan o svim detaljima vezano za organizaciju nastave, pa i o njenom trajanju.

Najbitnije je naglasiti da samo kada je u pitanju grupni tip edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator unapred navodi koliko će nastava trajati.

Informacija da će 14 časova nastavnog programa biti raspoređeno na 3 sedmice se primenjuje za svako predstavništvo pomenute institucije, a kada je u pitanju grupni tip obuke.

S obzirom na to da je naveden zahtev da grupa od četiri osobe najmanje prvo bude zvanično oformljena, tek posle toga bi trebalo da članovi te grupe dobiju informacije o ostalim detaljima. Prvenstveno se misli na datum početka nastave, zatim na termine održavanja časova i na njihov raspored, to jest na informaciju o dinamici prema kojoj će biti sprovedena predavanja.

Međutim, kada je u pitanju specijalizovani seminar - saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž namenjen jednoj osobi, pravila su drugačija. Zapravo važe potpuno ista pravila kao i kada se organizuje poluindividualna obuka, s tim što tada dvoje kandidata časove treba zajedno da pohađaju. Fleksibilna su pravila organizacije u tom slučaju prisutna, tako da se kandidati dogovaraju o rasporedu predavanja, kao i o svim ostalim detaljima, direktno sa predstavnicima institucije organizatora. A to znači da će se nadležni koordinator za nastavu zajedno sa predavačem i sa jednim kandidatom ili sa dvoje njih, što sve zavisi od toga koji tip edukacije je u pitanju, dogovoriti o rasporedu predavanja i o svim ostalim detaljima.

Važno je da napomenemo i to da prilikom organizacije korporativnog kursa, moraju biti primenjena gotovo istovetna pravila kao i kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava za pojedinačne polaznike. Jednostavnije govoreći, o svim detaljima koji su vezani za organizaciju časova za zaposlene će se u tom slučaju dogovoriti kako profesor, tako isto i koordinator za nastavu konkretne poslovnice i nadležno lice firme, koja je zainteresovana za organizaciju kursa za svoje zaposlene. U suštini to znači da korporativni kurs može trajati i kraće nego nastava u grupi za pojedinačne polaznike, ali isto tako i duže od konkretnog vremenskog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako odevanje utiče na poslovni imidž"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje