Kurs i obuka - Saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti

Sasvim je jasno navedena tematika ove edukacije, ali i činjenica da nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji ne zahtevaju od polaznika da imaju bilo kakva predznanje o tome. Podrazumeva se da je sasvim dovoljno da imaju želju i interesovanje da se upoznaju sa ovom vrstom analize nepokretnosti, a sve ostalo će naučiti za vreme trajanja nastave.

Pored toga što nastava može da bude organizovana za fizička lica, isto tako specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti može biti održana u skladu sa pravilima korporativne nastave, a za zaposlene u određenoj kompaniji.

Tom prilikom je važno da direktor konkretnog preduzeća, odnosno ovlašćeno lice informiše nadležne u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome gde mu odgovara da njegovi zaposleni predavanja pohađaju. Naime, moramo posebno napomenuti da isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave, ova obrazovna institucija može da dozvoli promenu vezano za lokaciju sprovođenja predavanja. A ako nadležni u okviru konkretnog preduzeća budu procenili da je bolje da predavanja budu organizovana i u okviru prostorija kompanije u kojoj su zaposleni polaznici. Međutim, isključivo ako je adekvatan prostor u pitanju, odnosno ako je u skladu sa pravilima opremljen, nadležni u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora će tu promenu dozvoliti. Podrazumeva se da će se klijent i organizator usaglasiti i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na datum početka nastave namenjene radnicima te kompanije. Svakako je njihova obaveza i da se dogovore oko onih detalja, koji se tiču termina održavanja časova, ali i oko rasporeda predviđenog broja predavanja, pa će samim tim da se usaglase i oko toga koliko bi korporativni tip nastave trebalo da traje. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih će biti informisani o svemu ovome na vreme, odnosno vrlo brzo pošto to njihovi nadležni budu sa predstavnicima institucije organizatora definisali.


Uzevši u obzir da i fizička lica mogu pohađati stručni seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti, od njih se prvo zahteva da izvrše prijavljivanje, posle čega je važno i da se upišu u skladu sa pravilima.

Inače svaki pojedinačni polaznik bira da li će podatke o sebi poslati elektronski, odnosno na naznačenu mejl adresu ili će to učiniti preko telefona, dok prijavljivanje može da bude izvršeno i lično u prostorijama jedne od poslovnica. U principu je potpuno svejedno za koju varijantu od ponuđenih će se polaznik odlučiti, jer u sva tri slučaja ima obavezu da navede najpre svoje prezime i ime, potom datum rođenja, a u obavezi je i da ostavi kontakt informacije, to jest broj telefona.

Upis može biti organizovan isključivo prema pravilima, a što podrazumeva da je obavezno lično prisustvo apsolutno svakoga, ko pre toga bude izvršio prijavu za pohađanje ove stručne edukacije. Propisano je i koja dokumenta treba kandidat u tom trenutku da dostavi, pa se i podrazumeva da će ga o tome prethodno obavestiti zaposleni u okviru izabranog predstavništva organizatora.

TESTOVI


Zahteva se da u trenutku prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik informiše predstavnike institucije organizatora o tome gde želi da pohađa nastavu i na koji način. Podrazumeva se da će pre toga dobiti informaciju o tome da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti može biti organizovan i online i u skladu sa klasičnim principom, a da za oba tipa edukacije važi pravilo o mogućnosti praćenja nastave u okviru poluindividualne, grupne ili individualne.

Jasno je da su brojne opcije u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, pa je vrlo važno da svako fizičko lice prilikom prijavljivanja odluči na koji način želi nastavu da pohađa i gde mu odgovara predavanja da prati.

Svi oni kandidati koji budu želeli prema klasičnom principu da pohađaju časove bi trebalo i da pronađu poslovnicu, koja im je najbliža, jer će tom prilikom predavanja biti u namenskim prostorijama konkretnog predstavništva i održana.

Učenje na daljinu je druga opcija koja je dostupna, te podrazumeva pohađanje časova preko računara. Bitno je da konkretni uređaj lično obezbedi polaznik, ali se podrazumeva da on mora imati odgovarajuće karakteristike. A pre toga će svaki zainteresovani biti informisan o tome, koje karakteristike mora imati računar, da bi nastava na taj način bez poteškoća preko njega mogla da bude praćena. Važno je da imaju na umu svi polaznici i to da je njihova obaveza da instaliraju namenski program, a prema smernicama koje će pre toga da dobiju od strane zaposlenih u samoj poslovnici. Naravno da će im biti objašnjeno i da veza sa internetom mora da bude na visokom nivou kvaliteta u toku celokupne edukacije. Svi kandidati koji naiđu na bilo kakve poteškoće ili za vreme instalacije konkretnog softvera ili dok budu online pohađali nastavu će imati pravo i da se obrate IT stručnjacima, koji su u okviru sektora tehničke podrške u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije zaposleni.

Nakon što svaki pojedinačni polaznik bude odlučio gde želi nastavu da pohađa, neophodno je i da izabere prema kom principu mu odgovara da predavanja budu organizovana. Naravno da će pre toga biti informisan o tome da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti biti organizovana kako u formi grupne nastave, isto tako i u okviru poluindividualne, odnosno individualne.

Pre nego što navedemo koja je razlika u načinu organizacije sva tri tipa edukacije, svakako moramo napomenuti i da postoji razlika u broju osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju. Tako je pravilnikom pomenute obrazovne institucije određeno da osmoro polaznika najviše treba da bude prisutno prilikom organizacije grupne nastave, a da ih četvoro najmanje tom prilikom mora biti u grupi. Isto tako je definisano i da poluindividualnu edukaciju treba dvoje kandidata da pohađaju u isto vreme, a budući da je poznata kao nastava jedan na jedan, individualna je sasvim logično namenjena samo jednom polazniku.

Uopšteno govoreći, najstrožija pravila će biti primenjena prilikom organizacije nastave u grupi, s obzirom na to da se tada ne vrše nikakve izmene po zahtevu polaznika, već se od njih očekuje da se pridržavaju apsolutno svega što pre toga bude definisao koordinator za nastavu. Međutim, specijalizovani seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti na taj način ne može da bude organizovan u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, nego isključivo u okviru onoga, u kome bude pre toga oformljena zvanično grupa. Prethodno smo već napomenuli da je broj polaznika jasno definisan za nastavu tog tipa, pa se samim tim i zahteva da najmanje četvoro njih prijavu prvo izvrše, a kako bi grupa mogla da bude napravljena. Tek nakon što taj uslov bude bio ispunjen u okviru bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane obrazovne institucije, pristupiće se i definisanju svih detalja. Da budemo precizni, koordinator za nastavu u toj poslovnici je u obavezi da na prvom mestu odredi kog datuma će grupni kurs da počne. Tom prilikom će doneti odluku i o terminima održavanja časova, te će precizirati i njihov raspored, ali se na nivou celokupne institucije organizatora pre toga donosi odluka o trajanju nastave u grupi. Upravo zato i navodimo da će svaki kandidat, koji bude želeo predavanja na taj način da pohađa imati na raspolaganju i podatak o tome koliko bi obuka u tom slučaju trebalo da traje. Da napomenemo još jednom da se izmene ne dozvoljavaju tom prilikom, što znači da svaki kandidat mora bezuslovno prihvatiti ono što organizator definiše pre toga.

S obzirom na to da su izuzetno stroga pravila organizacije nastave u grupi, to postoji mogućnost i da kandidati odluče da časove pohađaju ili u formi poluindividualne ili individualne. A u oba slučaju su pravila organizacije časova u određenoj meri fleksibilnija nego kod grupne nastave, s tim da se svakako razlikuje broj polaznika u oba slučaja. Zapravo, dvoje njih će biti u obavezi da u isto vreme pohađaju poluindividualni kurs, a individualn tip nastave samo jedan kandidat, dok su pravila organizacije u oba slučaja potpuno ista. Ovlašćeni koordinator za nastavu u prethodno odabranoj poslovnici navedene obrazovne institucije i predavač se dogovaraju sa jednim ili dvoje kandidata o svim detaljima koji se odnose na princip sprovođenja časova. Bitno je da se oni usaglase ne samo oko tačnog datuma početka kako individualne, tako isto i poluindividualne nastave, već i da definišu u kojim će terminima predavanja biti u obavezi da pohađaju. Takođe će tom prilikom da se usaglase i oko dinamike, to jest oko rasporeda časova, pa će zahvaljujući tome zajedno da donesu odluku o tome koliko će biti ukupno trajanje nastave u paru ili individualne, a koja se često naziva i nastava i jedan na jedan.

Nastavni program specijalizovanog seminara - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti

Šta razlikuje običnu analizu nepokretnosti od pravne je nastavnim programom predviđeno da bude prva tema koju će obraditi stručni kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti. A odmah posle toga će profesor objasniti i šta sve takva vrsta analize nepokretnosti uključuje i koji parametri se tom prilikom uzimaju u obzir.

Postoji razlika između kupovine nepokretnosti, odnosno prodaje i kupovine, to jest prodaje određenog društva, u okviru koga se konkretna nepokretnost nalazi. Iz tog razloga će ova stručna edukacija da posveti adekvatnu pažnju i toj temi, a kako bi polaznici shvatili koja je razlika između takvih transakcija i kako se svaka od njih vrši uz maksimalno poštovanje trenutno važećeg zakona.

A da bi pravna analiza nepokretnosti bila sprovedena u skladu sa pravilima, potrebno je i da bude pribavljena tačno određena dokumentacija. Upravo će tokom ove stručne obuke profesor objasniti i koja dokumenta moraju u tom slučaju da budu korišćena, kako bi konkretna vrsta analize bila na najbolji mogući način izvršena.

Ukoliko iz dokumenata stručnjak može da utvrdi da postoje određene poteškoće i problemi sa pravnog aspekta, vezano za konkretnu nepokretnost, on to mora predočiti klijentu na propisani način. Upravo će specijalizovani seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti omogućiti polaznicima da nauče i šta sve mogu da uoče u dokumentima, te kako te poteškoće treba na pravilan način da budu prezentovane klijentima.

Postoje različite vrste pravne analize nepokretnosti, pa će sa osnovama svake od njih biti upoznati takođe svi koji budu ovaj specijalizovani kurs pohađali. A isto tako će naučiti i šta takva vrsta analize sadrži, te kako se stanje nepokretnosti utvrđuje uz njenu primenu.

Svakako da će biti govora i o postupku uknjiženja određene nepokretnosti, a biće predstavljeni i ugovori koji moraju biti između zainteresovanih strana potpisani.

Između ostalog će naučiti polaznici i šta sve mora pažljivo da bude analizirano, a na osnovu kategorije kojoj konkretna nepokretnost pripada.

Naučiće prisutni i kako se popunjavaju ugovori, odnosno kako se tumači sva propisana dokumentacija.

Naravno da će im biti predstavljeni i primeri iz prakse, a kako bi na taj način shvatili gde se greške najčešće događaju i da oni ne bi to činili u svom budućem radu.

Interaktivno je završno predavanje ove stručne edukacije, pa u tom smislu svaki kandidat ima pravo da upravo tada pita profesora da mu razjasni bilo kakvu nejasnoću. Očekuje se da će svako ko bude stručni seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti pohađao biti u mogućnosti i da u potpunosti savlada postupak vršenja ovakve analize nepokretnosti, te da može samostalno da je primenjuje kasnije u praksi.

Gde će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti i u kojim terminima?

Svako fizičko lice, koje bude želelo da se upozna sa vršenjem pravne analize nepokretnosti ima mogućnosti da odluči i na koji način će nastavu pohađati.

Uopšteno rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford svim zainteresovanima nudi opciju da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti bude organizovana za grupu polaznika, za dvoje njih u isto vreme i za samo jednog kandidata, uzevši u obzir da je u ponudi grupna, poluindividualna i individualna nastava.

Sem toga, prijavljeni kandidati će biti upoznati i sa činjenicom da se sva tri tipa edukacije mogu pratiti i u poslovnicama ove obrazovne institucije na klasičan način i preko interneta, jer je u ponudi i takozvano učenje na daljinu.

Sa obzirom na to da se brojne mogućnosti nalaze u ponudi, sasvim je logično i što se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da informiše nadležne u konkretnoj poslovnici o tome gde želi da boravi dok predavanja pohađa i u okviru kog tipa edukacije će nastavu da prati.

Svakako će ranije dobiti informaciju o tome kako koji tip nastave treba da bude organizovan, odnosno koje obaveze mora da ispuni svaki pojedinačni polaznik.

A u suštini je najbitnije da ima na umu da mora koristiti lični računar ako odluči nastavu onlajn da pohađa. Naime, taj tip edukacije podrazumeva praćenje predavanja sa udaljene lokacije, a preko ličnog kompjutera svakog pojedinačnog polaznika. Da bi nastava prema takvom principu mogla kvalitetno da bude sprovedena, svaki kandidat mora da se pobrine propisane uslove za rad da osigura. Pored toga što mora obezbediti računar odgovarajućih performansi, potrebno je i da instalira tačno određeni tip softvera na njega, ali i da vezu sa internetom za sve vreme trajanja edukacije tog tipa obezbedi i da bude maksimalno kvalitetna i pouzdana. Naravno da će nadležni u okviru same poslovnice pomenute obrazovne institucije na vreme da informišu svakoga pojedinca, koji bude odlučio stručni seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti da pohađa online i kako bi trebalo da bude sproveden postupak instalacije namenskog programa. Najbitnije je napomenuti da taj postupak nije zahtevan, pa se u tom smislu očekuje i da svaki kandidat može bez ikakvih poteškoća to da učini. A ako ne bude uspeo samostalno da instalira konkretni softver, može se obratiti članovima IT sektora određenog predstavništva, koji će mu pomoći u tome. Svakako su članovi tima za tehničku podršku dostupni polaznicima i za sve vreme trajanja ove obuke.

Zvaničnom ponudom je obuhvaćena i mogućnost da kandidati predavanja pohađaju u skladu sa klasičnim principom organizacije, a kada će nastava da bude organizovana u prostorijama, koje se nalaze u okviru svakog predstavništva konkretne obrazovne institucije. Prethodno je sasvim dovoljno da kandidat izabere u kojoj od preko 35 poslovnica želi nastavu prema tom principu da pohađa.

Trebalo bi naglasiti i to da kako online, tako isto i edukacija koja uključuje klasičan princip organizacije, mogu da budu održane za samo jednog polaznika, potom za grupu njih i u okviru takozvane poluindividualne, u kom slučaju predavanja treba dvoje kandidata da pohađaju u isto vreme. Budući da su sve te tri mogućnosti na raspolaganju zainteresovanima, to je iznet zahtev pred svakoga od njih da u momentu zvaničnog prijavljivanja informišu nadležne i kako žele predavanja da pohađaju.

Isključivo onda kada se organizuje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti za grupu kandidata, očekuje se da svaki prijavljeni bude izuzetno strpljiv, zato što prvo četvoro polaznika moraju prijavu izvršiti, a da bi edukacija na taj način mogla da bude organizovana. Da kažemo to jednostavnije, u jednoj grupi predavanja treba da pohađa tačno određeni broj kandidata, a od strane nadležnih u okviru konkretne obrazovne institucije je predviđeno prisustvo između najmanje četvoro i najviše osmoro polaznika. Iz tog razloga je i naveden zahtev da najpre grupa od minimum četiri osobe mora biti formirana, pa će posle toga biti organizovana edukacija prema takvom principu. Važno je da svaki prijavljeni kandidat sa time i bude upoznat, jer u principu ni nadležni u poslovnicama navedene obrazovne institucije ne mogu sa preciznošću reći kog datuma će početi edukacija za tu grupu polaznika. Posle toga je potrebno da ovlašćeni koordinator za nastavu odluči kog datuma će da počne edukacija, kao i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. Inače je prema pravilniku institucije organizatora određeno da upravo koordinator donosi odluku o rasporedu predavanja, međutim on svakako ne odlučuje koliko će nastava tog tipa trajati. Naime, radi se o tome da prethodno zvaničnici institucije organizatora odlučuju o trajanju edukacije te vrste, pa tu informaciju mogu saopštiti svakom pojedinačnom polazniku već onog momenta kada bude izvršavao prijavu. Svako od njih mora biti informisan i da nije dozvoljeno menjati ništa od onoga što koordinator za nastavu prethodno bude definisao, budući da je tako predviđeno pravilima institucije organizatora. Dakle, zahteva se da svaki član grupe prihvati ono što koordinator bude odredio u potpunosti.

Potrebno je da budu informisani i nadležni u različitim kompanijama da ova specijalizovana obrazovna institucija može organizovati i nastavu, koja je isključivo zaposlenima u preduzećima namenjena. U tom slučaju važe nešto fleksibilnija pravila organizacije, gde se izlazi u susret mnogim zahtevima klijenata. Naime, u obavezi je vlasnik konkretne kompanije da najpre navede koje zahteve ima i to nadležnom licu jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Svakako će se oni dogovoriti ne samo o načinu organizacije časova, odnosno o datumu početka edukacije, dinamici sprovođenja predavanja i terminima, već i o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana u tom slučaju nastava. Ističemo da isključivo kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti, postoji mogućnost i da predavanja budu organizovana na drugom mestu, to jest u prostorijama samog preduzeća, u kome su zaposleni polaznici. Vrlo je važno da izabrani prostor bude opremljen onako kako to predviđa institucija organizatora, a pre toga će svaki klijent da dobije precizne informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici o tome šta određeni prostor mora da poseduje, kako bi bilo dozvoljeno radnicima te kompanije u njemu časove da pohađaju. Svakako u tom slučaju nadležni u okviru institucije organizatora imaju obavezu da se sa klijentom dogovore i oko toga koliko će ukupno nastava da traje, uzevši u obzir da će definisati i raspored časova, to jest da će precizirati i prema kakvoj dinamici će predavanja u tom slučaju da budu sprovedena. A pošto se oko svega toga bude usaglasili, sve te informacije će i dati polaznicima, to jest radnicima konkretnog preduzeća za koje će i biti organizovan korporativni tip nastave.

Koliko je po planu predviđeno da će trajati specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti?

Kako je dobro poznata informacija da Obrazovni centar Akademije Oxford maksimalno izlazi u susret zahtevima svih polaznika, to uopšte nije čudno što je u ponudi individualni kurs i obuka - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti, ali i grupna nastava i takozvana poluindividualna, inače poznata i kao nastava u paru.

Samo iz tog razloga nije moguće navesti jedinstven odgovor koliko će trajati ova edukacija, pošto se svaki vid nastave organizuje prema drugačijim pravilima, pa samim tim i trajanje može da bude i jeste drugačije.

Uopšteno govoreći, jedino kada će ranije kandidati da dobiju precizne informaciju o tome koliko bi ova stručna edukacija trebalo da traje jeste kada se odluče da je pohađaju u grupi. Vrlo je jednostavan razlog za to, pošto isključivo nadležna lica u okviru pomenute obrazovne institucije tom prilikom imaju dozvolu i obavezu da odluče koliko bi trebalo nastava u grupi da traje.

Iz tog razloga i naglašavamo da će u slučaju organizacije nastave za grupu polaznika, 14 časova nastavnog programa da bude raspoređeno na ukupno 4 nedelje.

Ipak, navedeno je i pravilo da mora grupa od četiri kandidata minimalno u jednoj od poslovnica institucije organizatora da bude oformljena, a kako bi uopšte grupni tip edukacije mogao da bude organizovan. Takođe je pravilo da tek posle formiranja grupe ovlašćeni koordinator te poslovnice odlučuje ne samo o rasporedu predavanja i terminima, u kojima će da budu organizovani časovi, već i o datumu početka nastave, pa zatim te informacije predočava na propisani način polaznicima, to jest članovima konkretne grupe.

A u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne institucije se nalazi i opcija da nastava bude organizovana ili samo za jednog kandidata ili za njih dvoje u isto vreme. Naime, u ponudi je kako individualni seminar - saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti, tako isto i poluindividualni tip edukacije, a u oba slučaja se primenjuje potpuno isti princip organizacije. Data je sloboda svakom pojedinačnom polazniku i u jednom i u drugom slučaju da precizno odredi sa nadležnima u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije koliko će nastava trajati i na koji način će biti organizovana. Jednostavno, jedan ili dvoje kandidata će biti u obavezi da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom, a koji bi trebalo poluindividualni vid edukacije da vodi ili individualni, usaglase oko dinamike sprovođenja predavanja, što će dovesti do toga da oni preciziiraju zajedno i koliko će ukupno edukacija da traje.

Prilikom organizacije takozvane korporativne obuke, koja je isključivo radnicima kompanija namenjena će biti, isto tako vrlo fleksibilna pravila organizacije primenjena. U tom slučaju je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da predstavnik konkretnog preduzeća ima obavezu da precizira, između ostalog na koliko dana će biti raspoređen tačno određeni broj časova i to direktno sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Na taj način će oni zajedno da donesu odluku i o trajanju korporativne obuke, a svakako su u obavezi i da se usaglase oko svih ostalih detalja, koji uključuju i datum početka i mesto održavanja nastave i termine u kojima će predviđeni broj radnika časove da budu u obavezi da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se vrši pravna analiza nepokretnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje