Kurs i obuka - Saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje

Svi poslovni ljudi, a prvenstveno oni koji u okviru svog rodnog mesta imaju dodira sa poslovima planiranja su pozvani da pohađaju ovaj stručni kurs, jer će sasvim sigurno imati značajnu korist od gradiva, koje će tom prilikom da bude prezentovano.

Inače je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford navedeno da ne mora imati nikakva predznanja kandidat, koji želi da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. Upravo iz tog razloga i napominjemo da svako fizičko lice koje želi da se upozna sa načinom funkcionisanja poslovnog planiranja ima i pravo da prati ovu edukaciju.

Prethodno je u obavezi svako da se prijavi za pohađanje nastave, to jest da nadležnima u okviru konkretne poslovnice ove specijalizovane obrazovne institucije dostavi osnovne informacije o sebi. Tom prilikom bi trebalo da svaki kandidat odabere da li će te podatke da izdiktira zaposlenima preko telefona ili lično u okviru jedne od poslovnica. Uz to se može odlučiti za opciju elektronskog prijavljivanja, a kada će na zvaničnu mejl adresu da pošalje zahtevane informacije. U principu je sasvim dovoljno da svaki kandidat prilikom prijavljivanja navede prezime i ime, kao i datum rođenja, te se podrazumeva i da je u obavezi tom prilikom da ostavi podatke za kontakt, to jest broj telefona.


A nakon što sve to bude učinio, biće u obavezi da ispoštuje pravilo i dođe lično u jednu od poslovnica, kako bi se zvanično i upisao. Potrebno je i da priloži određena dokumenta, a dobiće precizne informacije i o tome od strane nadležnih.

U obavezi je svakim polaznik u tom slučaju i da precizno informiše zaposlene u okviru poslovnice institucije organizatora, u kojoj se i prijavio, na koji način želi predavanja da pohađa, ali i gde. Da ne bismo stvarali dodatnu zabunu, moramo napomenuti da će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje za fizička lica biti organizovan u formi kako grupne i poluindividualne nastave, tako isto i individualne. A upravo je pravilnikom navedeno i da svaki pomenuti vid edukacije može biti organizovan prema klasičnom principu, to jest u okviru prostorija izabrane poslovnice i putem računara, kada se sprovodi nastava u formi takozvanog učenja na daljinu.

Svaki polaznik koji se odluči za opciju da predavanja prati preko računara će to učiniti uz korišćenje sopstvenog uređaja. A da bi edukacija bila na zahtevanom nivou organizovana, taj uređaj mora da ima odgovarajuću karakteristike, te se podrazumeva da će detalje o tome imati na raspolaganju blagovremeno svaki pojedinačni polaznik. Takođe je važno i da kandidat odabere prostor, odnosno lokaciju na kojoj će za sve vreme trajanja nastave boraviti, a da to učini sa puno pažnje. Jednostavno, neophodno je da veza sa internetom bude stabilna u toku časova, kako bi bio osiguran kvalitet edukacije i da ne bi bilo apsolutno nikakvog ometanja. u tom slučaju će predavanja biti praćena preko posebnog tipa programa, pa će shodno tome svaki kandidat imati obavezu i da taj program instalira na kompjuter, preko koga bude odlučio nastavu da prati. U tome će mu sigurno pomoći i saveti i smernice, koje će mu prethodno dati nadležni u konkretnoj poslovnici, te je potrebno da on samostalno kroz taj postupak prođe. Međutim, moramo napomenuti da ova obrazovna institucija nudi i opciju korišćenja tehničke podrške, mada celokupan postupak instalacije programa uopšte nije zahtevan i trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik može bez ikakvih smetnji taj softver da instalira. A u slučaju da se ne snađu, imaju pravo i da kontaktiraju na propisane načine i nadležne u sektoru za pružanje tehničke podrške i zamole ih za pomoć.

TESTOVI


Dostupna je, sasvim logično i mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje bude organizovana na klasičan način, to jest u okviru predstavništva konkretne obrazovne institucije u gradu, u kome kandidat stanuje, odnosno u poslovnici koju on pre toga bude lično izabrao.

A samim tim što se i klasičan tip nastave i onaj, koji podrazumeva praćenje predavanja online, mogu pohađati na jedan od čak tri načina, to je predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da u trenutku kada bude vršio upis izabere kako će predavanja da pohađa. Jedna opcija podrazumeva praćenje nastave u grupi, kada je prisutno između četvoro i osmoro ljudi. Druga opcija se odnosi na individualni tip edukacije, kada samo jedan kandidat treba predavanja da pohađa, a ne bi trebalo zaboraviti ni takozvanu nastavu u paru, u okviru koje će biti prisutno dve osobe u isto vreme.

Na prvi pogled samo izgleda da je osnovna razlika između svih ovih tipova edukacija vezana za broj osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju, ali to nije u potpunosti tako. Naime, iako izgleda na prvi pogled da jeste, postoji i razlika u principima, koji se poštuju prilikom organizacije poluindividualne nastave i individualne, sa jedne strane, kao i takozvane grupne, sa druge strane.

Da pokušamo to da pojednostavimo, te da navedemo da koordinator za nastavu odlučuje o tome kako će biti organizovana grupna edukacija, dok kod poluindividualne i individualne o tome odlučuje isključivo polaznik u dogovoru sa nadležnima u konkretnom predstavništvu.

U trenutku upisa će svaki kandidat, koji odluči da nastavu pohađa u formi grupne dobiti informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. Ipak, to je tek manji segment koji će biti dostupan polaznicima, a od njih se očekuje da su spremni da pričekaju formiranje grupe od četiri osobe najmanje, uzevši u obzir da je to zvanično navedeno kao zahtev za početak edukacije te vrste. Tek pošto taj uslov zvanično bude bio ostvaren u okviru određenog predstavništva, biće dozvoljeno i da nastava u grupi počne. Upravo će ovlašćeni koordinator za nastavu posle oformljena jedne grupe biti u obavezi da se sa klijentom usaglasi i oko svih ostalih detalja, a oni uključuju kako određivanje datuma početka nastave, tako isto i termina u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana i dinamike. A sve to što on u konkretnom slučaju bude odredio, neće smeti da bude izmenjeno, pošto je tako predviđeno zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Upravo iz tog razloga što se i individualna nastava i poluindividualna organizuju uz primenu izuzetno slobodnih pravila, to je sve više polaznika koji se odlučuju za te opcije. Naime, jedna osoba treba da pohađa individualni tip edukacije, dok nastavu u paru ili takozvanu poluindividualnu, dvoje kandidata u isto vreme treba da prate prate. Kako su u pitanju posebno fleksibilna pravila organizacije, to je i vrlo važno napomenuti da će se sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu oni dogovoriti oko svega. A to znači da će precizno definisati kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje u tom slučaju, potom kojim će tempom da bude sprovedem prethodno definisani broj časova i u kojim će terminima biti u obavezi polaznici predavanja da pohađaju.

Slobodno možemo reći da će biti vrlo sličana pravila primenjena vezano za organizaciju nastave, koja će biti namenjena isključivo zaposlenima u okviru određene kompanije. Uzevši u obzir da je korporativni tip nastave specifičan, a prvenstveno zato što predavanja tada bivaju organizovana isključivo za radnike nekog preduzeća, to će biti i izuzetno slobodno pravila organizacije u konkretnom slučaju primenjena. A ta sloboda ide dotle da organizator dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovane firme da se obrate profesoru, te da sa njim definišu na koji način će časovi biti u tom slučaju organizovani. Prvo i osnovno što su oni u obavezi da preciziraju jeste kog datuma će da počne specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje, a posle toga će odrediti i kojim tempom će da bude predviđeni nastavni fond sproveden i koja bi dinamika trebalo u tom slučaju da bude ispoštovana. Sem toga, u obavezi je klijent i da iznese zahtev, a ako to smatra da je bolja opcija u datom momentu, u vezi sa izmenom lokacije održavanja nastave. Naime, da ne bismo bilo kog pojedinačnog polaznika doveli u zabunu, moramo napomenuti da isključivo kad je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje, ova obrazovna institucija može da dozvoli izmenu, koja se odnosi na lokaciju održavanja časova. Vrlo je važno u tom slučaju da budu ispoštovana pravila, a koja su određena na nivou celokupne institucije organizatora.

Nastavni plan i program stručnog kursa - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje

Prva tema sa kojom bi trebalo, a prema pravilniku institucije organizatora da bude upoznat svaki polaznik jeste kako se definiše pojam poslovnog planiranja. Podrazumeva se i to da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje biti više fokusirana i na praktičan deo, to jest na predstavljanje odgovarajućih primera, na prvom mestu.

Osnovni cilj ove stručne edukacije jeste da pruži priliku zainteresovanima da ovladaju različitim alatima, odnosno da se upoznaju sa brojnim metodama, a čija primena u praksi će im sasvim sigurno pomoći da nivo kvaliteta poslovnog procesa u okviru svoje kompanije poboljšaju.

Podrazumeva se i to da će predavač objasniti zašto je važno primenjivati načela poslovnog planiranja i koja je zapravo koristi od toga.

Poznato je da prilikom uvođenja planiranja u poslovni proces može doći do određenih grešaka i propušta, a posebno ako to čine ljudi koji nisu u potpunosti za to osposobljeni. Upravo iz tog razloga i jeste preporuka da specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje pohađaju ona lica, koje će biti angažovana u toku tog postupka. a da bi oni izbegli potencijalna greške, moraju sa njima biti upoznati, pa će predavač da predstavi upravo najčešće greške, koje se tom prilikom javljaju. Posle toga je predviđena diskusija o ovoj temi, pa bi trebalo da svaki kandidat navede šta bi on učinio da bi određenu grešku ispravio.

Postoje i različite faze u toku procesa planiranja, tako da će predačti upoznati prisutne sa svakom od njih pojedinačno. A biće govora i o planovima koji se izrađuju na kratkoročnom nivou, ali isto tako i o izradi dugoročnih planova. Dobiće informacije prisutni o tome šta bi trebalo da sadrži koji plan, te koje informacije moraju biti tom prilikom uzeti u obzir.

Svakako će profesor objasniti prisutnima i zbog čega je važno da tačno određena lica budu uključena u izradu i kratkoročnih i dugoročnih pla ova.

Koje sve vrste planova postoje, odnosno koje su to vrste koje se u praksi najčešće primenjuju je značajna tema koju će vrlo detaljno da obradi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. Ne samo da će profesor predstaviti teoretski svaki od tih planova, nego će omogućiti prisutnima i da se kroz primere upozna sa njihovim osnovnim karakteristikama i načelima, ali isto tako i sa svrhom primene.

Između ostalog, biće govora o takozvanom operativnom planu, zatim o planu prodaje, kao i o planu gotovine i profita, te o strateškom planu i o drugim.

A ukoliko bude bio organizovan korporativni tip edukacije, te klijent bude smatrao da je tako bolje za njegove zaposlene, on može zahtevati od predavača i da obradi neki drugi plan, koji je primarno vezan za kompaniju u kojoj polaznici rade. Napominjemo da se to isključivo dozvoljava kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje.

Saznaće prisutni i šta podrazumeva plan kapitalnih ulaganja, a profesor će na najjednostavniji mogući način da objasni i kako u praksi funkcioniše planiranje bilansa.

Da bi zaista polaznici mogli stečena znanja da primene na najbolji mogući način u praksi, moraće da budu upoznati sa pojmom takozvanog budžetiranja. A u tom delu ove stručne edukacije će profesor govoriti i o različitim analizama, koje moraju biti sprovedene da bi budžet troškova poslovanja bio isplaniran na najbolji mogući način.

Pošto budu dobili sve informacije o postupku poslovnog planiranja, odnosno o svim onim koracima koje bi trebalo u praksi da primene, a da bi taj postupak bio izvršen na pravilan način, polaznici će biti u obavezi i da odgovore na zahteve predavača. Naime, nastavnim planom ove stručne obuke je definisano i da u toku završnog dela svaki kandidat ima obavezu da izvrši zadatak, koji će mu profesor dati. A takođe je planom predviđeno da posle toga svi prisutni iznesu svoje mišljenje o radu kolega, odnosno da procene da li je on taj rad izvršio prema pravilima ili nije. Jedino tako će moći da pokažu profesoru da li su shvatili sve ono, što je on pre toga predstavio.

Svakako u toku završnog dela ove stručne obuke bi trebalo i da prisutni upute pitanje predavaču, a ukoliko se bude dogodilo da im nešto od gradiva nije jasno u potpunosti.

Ističemo još jednom da je osnovni cilj, koji pred sobom ima specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje, da edukuje polaznike o postupku poslovnog planiranja, a kako bi oni mogli sve to da primene u preduzeću, u kome su ili zaposleni ili ga vode. A ukoliko sve budu učinili u skladu sa pravilima, očekuje se i da kvalitet poslovanja te firme bude poboljšan.

U kom terminu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje i u kojim terminima?

Izuzetno je važno da svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice bude informisan o o tome da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje može biti, praktično organizovan baš onako kako njemu to bude u datom trenutku najviše odgovaralo.

Zapravo se radi o tome da će prilikom zvaničnog prijavljivanja i upisivanja nadležni u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford obavestiti svakog kandidata o tome da nastava može biti organizovana kako prema pravilima grupne i individualne, tako isto i u formi takozvane poluindividualne, to jest nastave u paru. Uzevši u obzir da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da svaka od njih može da bude organizovana na dve lokacije, to bi značilo da svaki pojedinačni polaznik bira hoće li časove pohađati prema klasičnom principu, to jest u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije ili će se, ipak tom prilikom opredeliti za opciju da predavanja pohađa onlajn, a kada samostalno ima pravo da izabere na kojoj se lokaciji da boravi.

Bitno je naglasiti i to da se od svakog pojedinačnog polaznika, koji bude odlučio predavanja da pohađa u formi grupne nastave na prvom mestu zahteva da bude strpljiv. Naime, da bi edukacija prema takvom principu mogla uopšte u okviru bilo kojoj poslovnici ove obrazovne institucije da bude organizovana, iznet je zahtev da grupa od četiri osobe najmanje bude formirana. Svakako on je pravilnikom određeno i da osmoro ljudi najviše tada treba predavanja da prate, pošto obrazovne institucije izuzetno vode računa o kvalitetu nastave. Samim tim što je broj polaznika vrlo precizno od strane organizatora određen, te je iznet zahtev za formiranjem grupe od minimalnog broja članova, to nadležni u konkretnom predstavništvu ne mogu sa sigurnošću da tvrde kog datuma će da počne u tom slučaju stručni seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. Iz tog razloga se i zahteva da svaki kandidat bude strpljiv, odnosno da pokaže spremnost da može pričekati formiranje grupe i definisanje datuma početka nastave. Takođe svaki prijavljeni mora znati da ono što u tom slučaju bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru prethodno odabrane poslovnice ni u kom slučaju ne sme da bude izmenjeno na osnovu zahteva pojedinaca, već se jednostavno očekuje da svaki član određene grupe prihvati u potpunosti ono što nadležno lice bude odredilo. A vrlo brzo pošto već pomenuti zahtev bude bio ostvareno u okviru te poslovnice, zvanično ovlašćeni koordinator će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo članovi te grupe da počnu da pohađaju predavanja, a zatim će precizirati u kojim se terminima časovi da budu održane i kako će prethodno definisani nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Da ne bi bilo zabune, moramo istaći podatak da kandidati dobijaju prilikom prijavljivanja informaciju o tome koliko će nastava u grupi da traje ukupno, a tek kasnije bivaju informisani i o drugim detaljima. Trajanje edukacije u tom slučaju se određuje za celokupnu instituciju organizatora i primenjuje se u okviru svakog predstavništva.

Naravno da je dostupna i opcija da nastavu kandidati pohađaju potpuno samostalno, jer je obuhvaćen i individualni tip edukacije. A uzevši u obzir da se tom prilikom primenjuju pravila koja se u velikoj meri razlikuju od onih, koja važe za grupnu nastavu, to i treba navesti da svaki polaznik u tom slučaju ima veliku slobodu u donošenju odluke o tome kako će časovi biti organizovan i. Naime, neophodno je da se svaki kandidat u tom slučaju usaglasi direktno najpre sa profesorom, koji bi trebalo takozvanu nastavu jedan na jedan da vodi, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom u predstavništvu, u okviru koga je pre toga prijavu izvršio, a oko toga na koji način će predavanja da budu organizovana i naravno kog datuma će nastava da počne. Tom prilikom će oni da se dogovore i oko toga u kojim vitaminima trebalo da budu održani časovi u konkretnom slučaju, a biće neophodno da definišu i koliko će ukupno da traje edukacija te vrste, budući da su u obavezi da se usaglase i oko dinamike koja će biti ispoštovana prilikom sprovođenja predavanja.

U principu, istovetna pravila će biti primenjena i kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. Dvoje polaznika će u tom slučaju predavanja pohađati, pa će samim tim i biti u obavezi sa ovlašćenim koordinatoromm u izabranoj poslovnici i sa predavačem da se usaglase oko apsolutno svih detalja, koji su vezani za organizaciju nastave u paru.

S obzirom na to da kako poluindividualna i individualna, tako isto i grupna edukacija mogu biti organizovane na dve lokacije, to se od kandidata očekuje da u momentu prijavljivanja informiše predstavnika institucije organizatora o tome da li će časove pohađati na klasičan način ili online. A kada to bude naveo nadležnima, biće obavešteni o obavezama koje u konkretnom slučaju mora da ispuni.

Svaki kandidat koji se opredeli za prvu pomenutu opciju ima obavezu da direktno u predstavništvu institucijei organizatora pohađa obuku. Naravno da nije nikakav problem da pronađe najbližu poslovnicu, jer one u ovom trenutku funkcionišu na više od čak 35 lokacija na području naše zemlje.

Ukoliko je odluka pojedinca da specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje pohađa u formi online nastave, to na prvom mestu znači da on poseduje kompjuter, koji će koristiti kako bi pristupao u tom slučaju predavanjima. Podrazumeva se da kvalitet edukacije te vrste mora biti na zahtevanom nivou, pa se u tom smislu očekuje prvo od kandidata da koristi računar odgovarajućih karakteristika, a zatim i da nastavu prati iz prostora, u okviru koga je dostupna stabilna veza sa internetom. Izuzev toga, bitno je da svaki polaznik bude informisan i o tome da je njegova obaveza u tom slučaju da na odabrani računar instalira softver, koji će koristiti kako bi pratio časove online. A nadležni u okviru poslovnice, u kojoj bude vršio prijavljivanje i upisivanje će ga tom prilikom informisati o postupku instalacije programa. Takođe će biti svakom kandidatu napomenuto i to da ima pravo da kontaktira članove IT sektora konkretnog predstavništva, a čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima kad god je to potrebno. Dakle, u principu je sasvim svejedno da li kandidat ima neku nedoumicu u vezi sa postupkom instalacije programa ili sa principom funkcionisanje nastave online, jer će se IT stručnjaci gotovo sigurno potruditi da mu pomognu taj problem da reši na najbrži mogući način.

U obavezi smo da napomenem o i to da ova specijalizovana obrazovna institucija može da odgovori na zahteve i onih klijenata, koje interesuje korporativni kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje. A to znači da ova specijalizovana edukacija može biti prilagođena i određenom broju zaposlenih u okviru neke kompanije. Važno je da u tom slučaju klijent, odnosno nadležno lice tog preduzeća ostvari kontakt sa predstavnikom jednE od poslovnica institucije organizatora, a kako bi se usaglasili oko načina sprovođenja časova za zaposlene. U principu, nastava te vrste će biti organizovana upravo onako kako to klijent bude zahtevao i kako njegovim zaposlenima bude odgovaralo. Iz tog razloga i ističemo da jedino kada je u pitanju korporativni seminar, pomenuto obrazovna institucija ima pravo da dozvoli i da nastava za zaposlene bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji. Naročito je važno da prostor u okviru dotičnog preduzeća, a u okviru koga bi u tom slučaju predavanja bila održana, bude opremljen upravo onako kako to predviđa pravilnik institucije organizatora. Prethodno će nadležni u toj kompaniji svakako da dobiju jasne smernice o svemu onome, što će biti neophodno polaznicima za nesmetano praćenje nastave. Nakon što budu klijent i organizator precizirali na kojoj se lokaciji zaposleni časove da pohađaju, njihova je obaveza da se usaglase i oko datuma početka nastave. A posle svega toga će definisati i u kojim bi terminima predavanja trebalo da budu organizovana i kakva će dinamika biti primenjena prilikom sprovođenja časova, pa će na taj način da preciziraju i koliko bi ukupno edukacija u tom slučaju trebalo da traje. U skladu je sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije i to da nadležni posle svega toga imaju obavezu i da precizno u ovim detaljima obaveste sve zaposlene u toj kompaniji, koji bi trebalo predavanjima da pristupe.

Koliko je prema planu određeno da traje specijalizovani seminar - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje?

Svaki će pojedinačni polaznik biti u obavezi da u trenutku kada bude vršio prijavu navede i nadležnima na koji način mu odgovara da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje bude organizovan. Upravo kada to bude učinio, moći će i da dobije informaciju o tome koliko će ukupno biti u obavezi nastavu da pohađa.

Međutim, u skladu je sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford da bi svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio nastavu da pohađa u grupi trebalo jedino ranije da dobije podatak o tome. Naime, to je navedeno zato što isključivo nadležni u okviru konkretne institucije imaju obavezu da definišu koliko će ukupno nastava u grupi dana da traje.

Određeno je da će 10 časova, koliko ih je u zvaničnom programu ove edukacije zastupljeno, u slučaju organizacije nastave u grupi biti raspoređeno na tri nedelje.

Shodno pravilima, nakon što četiri osobe u toj poslovnici izvrše prijavu, jer ih je toliko minimum potrebno za formiranje grupe, koordinator za nastavu će da odredi i sve ostale detalje. Zapravo će definisati kog datuma bi trebalo edukacija da počne, kao i kako će biti raspoređen predviđeni nastavni fond i u kojim će terminima svi članovi te grupe biti u obavezi časove da pohađaju.

Kod individualne nastave će biti primenjena drugačija pravila organizacije, pa će naknadno svaki polaznik da dobije informaciju i o trajanju. Jednostavno rečeno, potrebno je da u tom slučaju kandidat precizira kako će biti raspoređen nastavni fond i da to učini u direktnom dogovoru kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj se bude prijavio. A uz to će odrediti oni zajedno i datum početka individualne nastave, zatim će definisati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani. A uzevši u obzir da se dogovaraju i o rasporedu časova, odnosno o dinamici sprovođenja predviđenog broja časova, oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno u tom slučaju da traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje.

Kandidati koji budu odlučili da nastavu pohađaju u formi poluindividualne, a u kom slučaju dvoje njih predavanja prate bi takođe trebalo da se sa nadležnima u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije dogovore oko trajanja i uopšteno oko načina sprovođenja časova. Naime, potpuno će istovetan princip organizacije biti tom prilikom primenjen kao i kada edukaciju treba da prati samo jedno lice, to jest kada se organizuje takozvana nastava jedan na jedan ili individualna.

Fleksibilna su pravila organizacije i prilikom sprovođenja korporativne edukacije, odnosno kada određeni broj radnika neke kompanije treba da pohađaju časove. A u tom slučaju će nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća biti u obavezi da zajedno sa organizatorom, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, precizno odrediti, između ostalog i koliko će nastava trajati. Ustvari će se one dogovoriti o načinu, na koji će biti raspoređen definisani broj časova, a odlučiće zajedno i o tome na koji će lokaciji korporativni tip edukacije da bude organizovan, kao i kada će nastava početi i u kojim će terminima zaposleni časove da prate. A sve to će zatim da prenesu polaznicima, jer je tako predviđeno zvaničnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako u praksi funkcioniše poslovno planiranje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje