Kurs i obuka - Saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija

U principu tematika ove stručne edukacije može da bude interesantna svim fizičkim licima, koja su zaposlena u kompanijama u oblasti energetike, a posebno ako su oni lično angažovani u sektoru koji se tiče finansija. Međutim, moramo naglasiti i to da specijalizovani kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija može biti zanimljiv apsolutno svakom pojedincu, koji iz nekog razloga ima želju da se sa konkretnim pojmom upozna. Svakako ne postoji niti jedan zahtev, a ni ograničenje, tako da svaki pojedinac koji ima želju, treba da pristupi pohađanju edukacije.

S obzirom na to da je dostupna i mogućnost da ova obuka bude organizovana u formi korporativne, važno je naglasiti da nadležni u konkretnoj firmi treba da kontaktiraju predstavnike Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa njima se usaglase oko svih neophodnih detalja. Najbitnije je da se oni dogovore oko toga na kojoj lokaciji će zaposleni u toj firmi da prate predavanja, jer postoji mogućnost da ona budu organizovana i u okviru njihovog radnog mesta. A da bi ta promena bila dozvoljena, potrebno je da optimalni uslovi za rad u konkretnom prostoru budu osigurani. Sve to znači da će nadležni u okviru zainteresovane kompanije da budu informisani detaljno od strane predstavnika institucije organizatora o tome šta mora da postoji u izabranom prostoru, da bi nastava za zaposlene u njemu bila organizovana. Pored toga što će se oni usaglasiti oko lokacije, na kojoj bi radnici te firme trebalo predavanja da pohađaju, biće potrebno i da sve ostale detalje definišu. Najpre će se usaglasiti oko toga kog datuma će početi korporativna obuka i kurs - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija. Zatim je vrlo važno da se dogovore i oko termina, u kojima će radnici te firme časove da pohađaju. A najbitnije je da se usaglase i oko rasporeda predavanja, jer će na taj način precizirati i koliko bi ukupno korporativni kurs trebalo dana da traje.

Kada su u pitanju fizička lica, to jest pojedinačni polaznici, zahteva se da oni uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora izvrše prijavljivanje. Neophodno je da tom prilikom oni nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora navedu kao prvo svoje ime i prezime, a potom i datum rođenja. Podrazumeva se da će izdiktirati i broj svog telefona, kako bi zaposleni u izabranoj poslovnici mogli kasnije da ih kontaktiraju. Inače je predviđeno da se prijavljivanje može izvršiti lično, dolaskom zainteresovanog lica u prostorije ma kog predstavništva pomenute institucije, s tim što je dozvoljena i mogućnost elektronskog prijavljivanja, kada se očekuje da na mejl adresu kandidati pošalju osnovne informacije o sebi. Sem toga, mogu odabrati i opciju da prijavu izvrše preko telefona bilo koje poslovnice pomenute institucije.


Pošto budu izvršili prijavu, svi oni moraju i da pristupe zvaničnom upisu. A u tom slučaju su u obavezi da lično dođu u poslovnicu, u kojoj su prijavljivanje izvršili, kao i da dostave propisana dokumenta, o čemu će ih informisati pre toga nadležni.

Da bi kandidat dobio informaciju o tome kada će početi specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija i o svim ostalim detaljima, neophodno je da odluči koja mu opcija od svih ponuđenih najviše odgovara. Sem mogućnosti da nastavu pohađa direktno u poslovnici, a prema klasičnom principu, postoji i mogućnost da nastava bude organizovana putem računara. Tip edukacije bira svaki pojedinačni kandidat, a na raspolaganju mu je poluindividualna, individualna i grupna nastava.

U ovom trenutku se na više od 35 lokacija nalaze poslovnice navedene specijalizovane obrazovne institucije. A u okviru svake od njih će na klasičan način biti organizovana časovia. Dakle, kandidat koji se za tu opciju odluči bi trebalo da pronađe predstavništvo, koje mu je najbliže.

TESTOVI


Očekuje se da koristi sopstveni računar svaki polaznik, koji bude izabrao drugu ponuđenu opciju. A da bi nastava online mogla da bude kvalitetno organizovana, biće potrebno i da upravo polaznik osigura propisane uslove. Na prvom mestu se misli na internet vezu, na lokaciji koju odabere da u okviru nje boravi dok predavanja traju, te se podrazumeva da na visokom nivou kvaliteta mora biti i internet konekcija. Sa tim u vezi ističemo i da je svaki kandidat u tom slučaju obavezan da posebno definisani tip programa instalira na izabrani kompjuter samostalno. Pre toga će od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora svako od njih da bude informisan o detaljima vezano za postupak instalacije softvera, pa se očekuje da će bez ikakvih poteškoća to učiniti. Međutim, ukoliko se ne bude baš dobro snašao prilikom instalacije programa, ima mogućnost da se obrati stalnim članovima tima za tehničku podršku konkretnog predstavništva. Naravno da će mu upomoć IT stručnjaka biti na raspolaganju i ukoliko bude imao bilo kakvo pitanje vezano za sprovođenje nastave na taj način, odnosno ako tokom predavanja bude imao ma kakav problem.

Uzevši u obzir da se i klasičan tip nastave i onaj, koji se odnosi na praćenje časova preko kompjutera, mogu organizovati na tri načina, očekuje se da prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik izabere između svih njih. Naime, u ponudi je grupna obuka i kurs - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija, kao i nastava poznata kao jedan na jedan i nastava u paru, to jest individualna i poluindividualna.

Broj polaznika je precizno definisan za grupni tip edukacije, tako da je od strane institucije organizatora navedeno da jednu grupu čini najmanje četvoro kandidata, a najviše osmoro. Samim tim što je jasno određen broj ljudi, koji treba predavanja u tom slučaju da pohađaju, očekuje se da minimalan broj njih najpre izvrše prijavu u konkretnoj poslovnici. Stvar je u tome da grupni tip edukacije ne može početi dok se 4 osobe minimum ne prijave, jer prvo mora biti kreirana grupa. Sve to će, naravno biti rečeno svakom prijavljenom, pošto je potrebno pričekati oformljenje grupe. Svakako će podatak o trajanju grupne nastave biti dostupan svakom pojedinačnom kandidatu u momentu prijavljivanja, jer je to informacija koja se definiše od strane nadležnih u konkretnoj instituciji i primenjuje se za svako predstavništvo. A nedugo nakon formiranja grupe od minimalnog broja članova će na nivou svake poslovnice ovlašćeni koordinator za nastavu precizno definisati sve ostale detalje. U te detalje spada najpre datum početka obuke za tu grupu polaznika, kao i termini u kojima će časovi biti organizovani, ali i njihov raspored. Slučaju da neko od članova konkretne grupe zahteva izmenu termina organizacije časova, bilo rasporeda ili datuma početka nastave u grupi, mora znati da se ne prihvataju ti zahtevi. Ustvari je vrlo važno da svaki kandidat u potpunosti ispoštuje sve ono što prethodno bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice.

Takođe, polaznici imaju još i mogućnost da nastavu pohađaju potpuno samostalno, jer se u ponudi nalazi i individualni tip nastave. Na kojima će časovi biti organizovani su posebno fleksibilna, tako da o svemu odlučuje kandidat, a u dogovoru sa koordinatorom za nastavu izabranog predstavništva institucije organizatora i sa profesorom. Važno je da se oni najpre usaglase oko datuma početka nastave, a zatim i da odrede u kojim će terminima časove taj polaznik da pohađa. Sem toga, zahvaljujući činjenici da se dogovaraju i o rasporedu programom definisanog broja časova, oni određuju i koliko će ukupno da traje individualni seminar - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija.

Važno je istaći i to da takozvana nastava u paru podrazumeva ista pravila organizacije, ali da za razliku od individualne, u tom slučaju dvoje polaznika treba da pohađaju časove. Jednostavno rečeno, poluindividualna edukacija će početi onda kada to odgovara kako polaznicima, tako isto i predavaču i koordinatoru, uzevši u obzir da će oni da se najpre dogovore oko datuma početka kursa. Zatim je neophodno da definišu i termine, u kojima će časovi biti održani, te da se usaglase oko njihovog rasporeda. Potpuno isto kao i kod individualne edukacije, na taj način oni zajedno odlučuju o trajanju.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija?

Na koji način se definiše takozvana energetska ekonomija je, prema planu, prva tema koju će da obradi specijalizovani seminar - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija. Podrazumeva se da će profesor tom prilikom da objasni i šta je takozvani energetski menadžment, te kada se preporučuje njega implementirati.

Kako je definisan energetski sistem, zatim šta podrazumeva analiza operacije energetskog sistema i šta je tačno lanac vrednosti su teme, koje će posle toga predavač da predstavi. Potom će biti govora o takozvanom energetskom tržištu, te o razlozima za njegovu ubrzanu izmenu. Na koji način obnovljivi izvori energije doprinose kvalitetu energetskog tržišta, te kako se to ispoljava na upravljanje energetskim resursima i energetski menadžment će, isto tako saznati polaznici ove edukacije.

Potrebno je napomenuti i to da će se specijalizovana obuka baviti i predstavljanjem različitih instrumenata, koji podstiču ulaganja u energetski sistem. Posle toga će biti objašnjeno prisutnima i kako je definisana energetska efikasnost, te šta je potrebno učiniti da ona bude povećana.

A što se tiče energetskog menadžmenta, polaznicima će biti predstavljene i osnovne smernice za njegovu implementaciju najpre u lokalne samouprave, a zatim i u ostale institucije.

Saznaće, takođe polaznici i šta je sve potrebno da učine u praksi, kako bi energetska efikasnost bila je na višem nivou. Sem toga, stručni kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija će ponuditi polaznicima i mogućnost da saznaju na koji način se održivi energetski menadžment implementira u poslovanje. U određenim segmentima edukacije će profesor prikazati i primere dobre prakse, kako bi polaznici saznali šta je potrebno da učine da unaprede energetsku efikasnost i da pravilno implementiraju energetski menadžment u praksi, koji će biti održiv.

Biće govora i o različitim slučajevima, koji će biti predstavljeni tokom ove edukacije. U tom smislu bi trebalo da predavač razgovara sa prisutnima o primerima, koji pokazuju i pravilno i nepravilno implementaciju energetskog menadžmenta, odnosno različitih mera koje se koriste za poboljšanje energetske efikasnosti.

Svakako da u toku završnog predavanja svaki polaznik, koji možda nije razumeo nešto od obrađene tematike, ima mogućnost da postavi pitanje predavaču, a kako bi u potpunosti njemu sve to bilo razjasnimo.

Napominjemo da se očekuje od svakog polaznika da implementira stečena znanja u kompaniji, na čijem čelu se nalazi ili u kojoj je zaposlen, te da na taj način poboljša energetsku efikasnost najpre na lokalnom, a zatim i na globalnom nivou.

Kada i gde se održava stručni seminar - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija?

Svako fizičko lice će u momentu prijavljivanja dobiti informaciju o tome da specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija može biti organizovana na više načina, tako da bi trebalo da se između svih dostupnih varijanti i odluči. Osim što može nastavu pohađati direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, polaznik to može učiniti i online. Predviđeno je pravilnikom da i jedna i druga vrsta edukacije mogu biti organizovane na tri načina, tako da u momentu prijavljivanja svako od njih odlučuje da li će predavanja pohađati potpuno samostalno ili u društvu još jedne osobe, odnosno u formi grupne nastave.

A s obzirom na to da se poslovnice ove specijalizovane obrazovne institucije nalaze na brojnim lokacijama u našoj zemlji, to znači da polaznik prisustvuje predavanjima u prostorijama tog predstavništva, a ako se odluči za varijantu da nastavu pohađa na uobičajeni način.

Isto tako se može odlučiti i za varijantu da časove pohađa onlajn, jer je dostupno i takozvano učenje na daljinu. Preko specijalnog softvera će u tom slučaju biti organizovan online kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija, a obaveza je svakog polaznika u tom slučaju da konkretni program instalira na sopstveni kompjuter. Predstavnici konkretne poslovnice će informisati svakog pojedinačnog polaznika o postupku instalacije programa, kao i o tome koji je performanse bi trebalo da ima konkretni kompjuter. Sem toga, on mora i da ispoštuje vrlo važno pravilo, a ono je vezano za internet konekciju. A da bi edukacija te vrste mogla da bude organizovana onako kako je predviđeno pravilnikom institucije organizatora, veza sa internetom mora biti na zahtevanom nivou kvaliteta. Inače, u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, a u okviru koga su zaposleni stručnjaci čija je obaveza da pružaju tehničku podršku kandidatima. Zapravo se njima može obratiti svaki polaznik, a ako bude naišao na neki problem dok instalira softver ili dok prati nastavu online.

Potrebno je svakako istaći i to da se i klasični tip edukacije i onaj, koji se organizuje online mogu pratiti u formi poluindividualne nastave, zatim grupne i individualne. Svakako će u trenutku zvaničnog prijavljivanja svaki polaznik biti u obavezi da izabere koji tip nastave najviše od pomenutih odgovara.

Zvanični pravilnik pomenute obrazovne institucije propisuje da individualni tip edukacije pohađa jedno lice, zatim da dvoje kandidata pristupaju časovima kada je u pitanju poluindividualna nastava, kao i da u jednoj grupi časove treba da prati između četvoro i osmoro polaznika.

Međutim, iako postoji razlika u broju osoba, koje treba predavanja da pohađaju, to ipak nije osnovna razlika između njih. Stvar je u tome da postoji značajna razlika u principu organizacija nastave, a sa tim detaljima će biti upoznat svaki polaznik kada bude odlučio na koji način će predavanja da pohađa.

U principu je najvažnije napomenuti da nastava za grupu polaznika podrazumeva vrlo stroga pravila organizacije, dok se individualni i poluindividualni kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija organizuju prema fleksibilnim pravilima.

Isključivo koordinator za nastavu ima pravo i dozvolu da preciziraju kako će biti organizovan grupni tip edukacije. Naime, radi se o tome da koordinator donosi odluku o datumu početka edukacije, kao i o rasporedu predavanja i naravno tom prilikom da definiše termine u kojima će polaznici časove da pohađaju. Ali je vrlo važno da prvo grupa bude formirana u tom predstavništvu navedene institucije, što znači da 4 osobe najmanje moraju najpre prijavu da izvrše. Shodno pravilniku se trajanje nastave u grupi definiše ranije i taj podatak polaznik ima na raspolaganju onog trenutka, kada navede da želi da predavanja po tom principu pohađa. Inače se ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih izmena kod grupnog kursa, što znači da će polaznici i o tome da budu obavešteni na vreme.

Već smo pomenuli da su slobodnija pravila prisutna prilikom organizacije individualne i nastave u paru. A zapravo sve što je vezano za princip organizacije časova u tom slučaju će definisati zajedno profesor, zatim koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj su polaznici izvršili prijavljivanje i upisivanje, kao i jedan ili dvoje kandidata. S obzirom na to da važi isti princip, oni će se usaglašavanje kako oko datuma početka nastave jedan na jedan ili nastave u paru, tako isto i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani i oko njihovog rasporeda. Napominjemo da prilikom određivanja dinamike sprovođenja časova, oni na taj način odlučuju i o trajanju jednog ili drugog tipa kursa.

Moramo naglasiti i to da ova specijalizovana institucija nudi mogućnost svim zainteresovanim pravnim licima da bude organizovan i takozvani korporativni seminar - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija. Prethodno će klijent odrediti koliko zaposlenih u toj kompaniji treba predavanja da pohađaju, a princip organizacije nastave je u tom slučaju vrlo fleksibilnom. U suštini se radi o posebnoj jednostavnim pravilima organizacije, jer upravo klijent precizira sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva institucije organizatora gde će nastava biti održana i na koji način. Kada je u pitanju mesto održavanja korporativnog kursa, ističemo da samo tada može da bude dozvoljena izmena, a u smislu da će biti omogućeno zaposlenima i da u okviru svog radnog mesta časove tom prilikom pohađaju. Naravno da mora biti odabran prostor, čije karakteristike su odgovarajuće i u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. Posle toga će se jedna i druga strana, odnosno njihovi zvanično ovlašćeni predstavnici dogovoriti i oko svih ostalih detalja, a primarno oko datuma početka nastave, potom oko termina u kojima će zaposleni predavanja pratiti i oko rasporeda predviđenog broja časova. S obzirom na to da su u obavezi precizno da odrede i dinamiku prema koji će predavanja da budu sprovedena, oni će se dogovoriti i o tačnom trajanju nastave za radnike tog preduzeća. Svakako ću biti ispoštovana pravila i kasnije, pa će u skladu sa njima polaznici biti informisani ne samo o datumu početka korporativnog seminara, nego i o trajanju nastave, odnosno o terminima u kojima će predavanja da budu održana.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija?

U momentu kada se bude prijavio kandidat i odlučio da li će specijalizovani seminar - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija da pohađa u grupi, kroz poluindividualnu ili individualnu nastavu, dobiće i informacije o tačnom trajanju izabranog tipa edukacije.

A ono što mora svako od njih da zna jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford samo u slučaju organizacije nastave u grupi definiše prethodno da će ona trajati mesec dana.

Ali će zato svaki član konkretne grupe dobiti informaciju o tačnom rasporedu 15 časova, koliko ih postoji u nastavnom programu, posle ispunjenja glavnog zahteva za organizaciju nastave te vrste. Da budemo precizni, pošto četiri osobe minimum u toj poslovnici pomenute obrazovne institucije prijavu izvrše, te bude formirana jedna grupa, koordinator za nastavu će odrediti i raspored časova i termine njihovog održavanja, te se podrazumeva da će definisati i datum početka grupnog kursa.

Uzevši u obzir da drugačija pravila važe kada se nastava organizuje za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme, to znači da će informacije o tome koliko će ukupno da traje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija dobiti polaznici naknadno. Tačnije, oni bi trebalo tada da se dogovore o rasporedu časova sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Takođe bi trebalo tom prilikom da preciziraju i datum početka nastave u paru ili one, koja je poznata kao nastava jedan na jedan, ali i u kojim se terminima časovi da budu organizovani u konkretnom slučaju.

Kada vlasnici kompanija ili nadležna lica zahtevaju da ova obrazovna institucija sprovede korporativni kurs, biće primenjena takođe prilično fleksibilna pravila organizacija. U suštini je najbitnije da se tada klijent direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori o načinu organizacije nastave za zaposlene i o mestu, na kome će ona biti organizovana. Zapravo samo u tom slučaju časovi mogu biti održani u prostorijama zainteresovanog preduzeća, a klijent i organizator će precizirati, pored ostalog i raspored predavanja, odnosno trajanje korporativne obuke. Potom će obavestiti sve polaznike o ovim detaljima, a uz maksimalno poštovanje pravila konkretne obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koje izazove nudi energetska ekonomija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje