Kurs i obuka - Specijalizujte se za zanimanje PPC analyst

U principu slobodno možemo reći da svako, želju da se upozna sa najboljim načinom za kreiranje reklama i na društvenoj mreži Facebook i na pretraživaču Google spada u osobe, kojima je seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst namenjen. A jedino što Obrazovni centar Akademije Oxford zahteva od svakog zainteresovanog jeste da poseduje osnovno znanje korišćenja interneta, kao i da je aktivan korisnik pomenute društvene mreže. Sve ostalo će imati prilike da nauči za vreme trajanja ove stručne edukacije.

Očekuje se svakako od svakog fizičkog lica i da ispoštuje pravilo pomenute obrazovne institucije, te da izvrši prijavu, odnosno da se upiše.

U toku cele kalendarske godine je predviđeno da zainteresovani mogu lično da dođu u jednu od poslovnica i navedu sve neophodne podatke za prijavljivanje. A to isto mogu da učine i putem telefona, u toku radnog vremena izabranog predstavništva institucije organizatora. Podrazumeva se da je dozvoljeno i elektronsko prijavljivanje, u kom slučaju se zahteva od kandidata da osnovne informacije o sebi, to jest prezime i ime, datum rođenja i broj telefona za kontakt, pošalju na mejl adresu najbliže poslovnice.


Valjalo bi da u momentu prijavljivanja svaki kandidat navede i na koji način želi nastavu da pohađa, ali i gde će boraviti dok predavanja traju. Svako od njih će prethodno od nadležnih da dobije informaciju o tome da stručni kurs i obuka - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst može biti organizovan u formi grupne, nastave u paru i individualne, dok za sva tri tipa edukacije važi pravilo da polaznici biraju da li će nastavu pratiti online ili će pristupiti predavanjima u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije, u kom slučaju se primenjuju pravila klasične organizacije časova.

Pošto budu izvršili prijavu i naveli kako, to jest gde će pohađati predavanja, svi kandidati imaju obavezu i da se zvanično upišu. Upis može da bude izvršen isključivo ako je prethodno prijavljeni polaznik lično prisutan, te ako dostavi dokumenta koja propisuje pomenuta obrazovna institucija. Prethodno će svako od njih biti detaljno informisan o ovome, a od strane nadležnih u okviru predstavništva, u kome je prijava i izvršena.

Sem toga, obavezan je svaki pojedinačni polaznik i da upravo kada bude vršio prijavu navede da li želi nastavu da pohađa onlajn ili na klasičan način, kao i da se izjasni u vezi sa time da li će časove pohađati u formi individualne, grupne ili u paru, kojom prilikom će takozvani poluindividualni tip edukacije da bude organizovan.

TESTOVI


Podrazumeva se da će svako od prijavljenih kandidata na vreme biti obavešten o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju, odnosno o tome koje obaveze ima ukoliko odluči nastavu da pohađa online ili na klasičan način.

Najpre moramo naglasiti da stručna obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst, koja se organizuje za grupu polaznika podrazumeva prisustvo između četvoro i osmoro ljudi. A uzevši u obzir da je broj polaznika tačno određen, to se zahteva i da grupa od minimum četvoro njih bude u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora najpre oformljena. Baš zato nije moguće unapred navesti kog datuma će početi edukacija, pošto isključivo od broja prijavljenih zavisi sve to. Biće informisan svaki polaznik o tome da prvo četvoro njih moraju prijavu izvršiti, to jest da mora biti oformljena grupa, da bi edukacija prema takvom principu mogla da bude organizovana. Posle toga i će biti u obavezi koordinator za nastavu konkretno poslovnice da odredi kako će časovi biti organizovali, a u smislu da definiše datum početka nastave u grupi, kao i termine održavanja časova i njihov raspored. Naknadno će svi članovi određene grupe da dobiju informacije o svemu tome, a moraju znati da se izmene prema njihovim zahtevima u konkretnom slučaju ne dozvoljavaju. Naime, strogo su definisana pravila, prema kojima će biti organizovan grupni tip edukacije, tako da svaki član grupe mora prihvatiti ono što prethodno koordinator za nastavu, odnosno nadležni u okviru institucije organizatora budu odredili. U trenutku kada budu vršili upis svi kandidati, koji budu odlučili časove na taj način da prate će dobiti informaciju i o tome koliko bi trebalo da traje edukacija u grupi, uzevši u obzir da se to određuje na nivou celokupne institucije organizatora i da se primenjuje za predstavništvo u svakom gradu.

Postoji mogućnost da kandidati odluče nastavu da pohađaju sasvim samostalno, u kom slučaju će ona biti organizovano u formi individualne. Drugačija pravila organizacije se primenjuju, te se kandidatima dozvoljava da direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest kako ovlašćenim koordinatorom za nastavu, tako i sa predavačem, koji bi individualne tip edukacije trebalo da vode, dogovore oko datuma početka nastave i oko načina organizacije časova. A to dalje podrazumeva da će biti u obavezi da se usaglase i oko toga u kojim će terminima predavanja biti organizovana, odnosno kakva će dinamika biti poštovana, pa će zahvaljujući tome odrediti i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni tip kursa.

Ako kandidati odluče da nastavu pohađaju u paru, moraju znati da takođe imaju značajan nivo slobode u donošenju odluke o tome kako će časovi biti organizovani. Jednostavno rečeno, pravila su potpuno ista kao i kada je u pitanju individualni tip nastave, s tim što dvoje kandidata pohađaju predavanja, pa se samim tim zajedno sa nadležnima oni i usaglašavaju o načinu sprovođenja časova. Dakle, definišu kako raspored predavanja i termine njihovog održavanja, tako isto i datum početka nastave u paru.

Budući da se kako individualna i poluindividualna, tako isto i edukacija koja se organizuje za grupu kandidata mogu održati na dva načina, to se očekuje da svaki prijavljeni kandidat u trenutku zvaničnog upisa navede da li želi časove da pohađa na klasičan način ili mu više odgovara opcija da ih prati putem računara.

Inače ovako obrazovna institucija ima poslovnice na brojnim lokacijama, čak na više od 35 njih, pa se u okviru svake poslovnice može organizovati prema klasičnom principu ovaj tip edukacije.

Takođe je dostupna i varijanta da stručni kurs i obuka - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst bude organizovan online, a u tom slučaju polaznik predavanja treba da pohađa uz korišćenje sopstvenog računara. Dakle, on ima pravo da izabere samostalno na kojoj lokaciji želi da boravi dok nastava traje, uz uslov da tamo postoji stabilna veza sa internetom, pošto je to izuzetno važno za kvalitet edukacije koja se organizuje online. U tom slučaju će svaki kandidat dobiti informacije i o tome kako bi trebalo da pristupi instalaciji namenskog softvera, preko koga će pohađati nastavu. S obzirom na to da postupak instalacije programa nije nimalo zahtevan, to bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da može samostalno da izvrši instalaciju, a prethodno će dobiti i informacije o tome koje karakteristike bi trebalo da ima konkretni računar. Svaki kandidati će biti obavešten i o tome da ima mogućnost da kontaktira članove tima, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, a ako mu bilo šta u toku postupka instalacije programa ne bude u potpunosti jasno. Inače te stručnjake može kontaktirati i ako bude imao bilo kakvu poteškoću za vreme trajanja nastave, te se podrazumeva da će se oni potruditi u najkraćem mogućem roku da mu pomognu da razreši bilo kakav problem i da nastavi bez smetnji predavanja pohađa na taj način.

U slučaju da nadležni u okviru bilo koje kompanije iznesu taj zahtev, ova obrazovna institucija ima mogućnost i da organizuje takozvani korporativne tip nastave. Zaposleni u okviru određene kompanije tada treba predavanja da pohađaju, a princip organizacije nastave je prilično fleksibilan. Naime, upravo će predstavnik zainteresovane kompanije u tom slučaju biti u obavezi da se usaglasi kako oko lokacije održavanja predavanja, tako isto i oko načina organizacije časova za zaposlene. Neophodno je da se prvo obrati nadležnima u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije, to jest da sa njima definiše sve detalje, odnosno da iznese sve zastave koje ima. Biće dozvoljeno i da edukacija namenjena zaposlenima bude organizovana u okviru njihove kompanije, ali samo ako zato budu postojali optimalni uslovi. Zapravo je potrebno da prostor bude opremljen onako kako to to propisuje navedena obrazovna institucija. Sem toga, nadležni u okviru izabrane poslovnice će se sa klijentom usaglasiti i oko toga kog datuma će početi edukacija namenjena zaposlenima, kao i oko toga u kojim će terminima oni biti u obavezi časove da prate. Naravno da su u obavezi da se dogovore i oko trajanja nastave, jer je propisano pravilnikom institucije organizatora da oni odlučuju o tome u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom.

Koje teme će da obradi stručni seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst?

S obzirom na to da je kao zahtev navedena osnovna računarska pismenost, odnosno aktivno korišćenje društvene mreže Facebook, to podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst akcenat staviti prvenstveno na praktičan rad.

Međutim, u toku uvodnog predavanja će biti polaznicima predstavljeni podaci o broju korisnika društvene mreže Facebook u svetu, ali i na području naše zemlje. Isto tako će prisutni dobiti informacije i o tome zbog čega se Google smatra najboljim pretraživačem, kao i zašto je dobro na njemu se reklamirati.

Takozvano Pay Per Click (PPC reklamiranje) je jedan od najefikasniji način reklamiranja u današnje vreme. Podrazumeva se da će polaznici imati prilike da se upoznaju i sa time zbog čega je važno ispoštovati sva pravila za kreiranje Google i Facebook reklama.

Korak po korak će im biti objašnjeno i na koji način bi trebalo da pristupe kreiranju tih reklama, a specijalizovana obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst će im omogućiti i da prikažu praktično da li su razumeli ono što im je profesor pre toga kroz teoriju objasnio ili im je potrebno dodatno pojašnjenje tih tema. Naime, biće u obavezi prisutni i da na osnovu informacija, koje će dobiti od predavača, samostalno kreiraju reklamu za društvenu mrežu Facebook i za pretraživač Google. Zatim će svi učesnici ove edukacije da razgovaraju o urađenim zadacima, te da iznesu svoje mišljenje o uspešnosti ili neuspešnosti određene reklame.

Vrlo je važno da dobro bude određena ciljna grupa, pa će biti dodatno objašnjeno polaznicima i kako se to u praksi vrši.

A uz to će svako ko bude pohađao ovaj kurs naučiti i koji se parametri posmatraju, kako bi bila procenjena uspešnost marketinga ili na pretraživaču Google ili na društvenoj mreži Facebook.

Posle toga će biti govora o takozvanom budžetiranju, ali i o tome koji su podaci potrebni za posmatranje uspešnosti Facebook reklamiranja.

Kada je u pitanju Google Ads marketing, jasno su definisana pravila kreiranja kampanje. Ali svakako osobe koje se tim poslom bave moraju znati da podese parametre Google servisa, odnosno prethodno da otvore Google Ads nalog, te da znaju različite SEO (Search Engine Optimisation) i druge alate da koriste, tako da će se specijalizovani seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst i tim temama svakako baviti.

U okviru praktičnog dela, koji takođe ova obuka obuhvata, polaznici će biti osposobljeni da samostalno kreiraju vrlo efektivne reklamne kampanje i na pomenutoj društvenoj mreži i na Google pretraživaču.

Uzevši u obzir da je ova edukacija primarna interaktivna, to bi trebalo da svaki pojedinačni polaznik učestvuje u razgovoru o svim temama, pa da tako ujedno i razjasni sve što možda ne razume, odnosno da pita predavača, kako bi u potpunosti razumeo gradivo i mogao samostalno da kreira vrlo uspešne reklame i na pretraživaču Google i na pomenutoj društvenoj mreži.

Gde i u kojim terminima će da bude održan stručni kurs i obuka - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst?

Da bi bilo koji kandidat, koji želi da se edukuje u ovoj oblasti mogao da dobije sve neophodne informacije kako o terminima održavanja časova, tako isto i o lokaciji na kojoj bi specijalizovana obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst trebalo da bude organizovana, potrebno je da samostalno izabere koji tip edukacija od ponuđenih mu najviše odgovara.

Podrazumeva se da će svaki polaznik prilikom prijavljivanja od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford biti informisan o tome da nastava može biti organizovana na tri načina, a da samostalno bira da li će časove pratiti online ili na način koji se smatra uobičajenim, u kom slučaju će predavanja biti organizovana u samoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Dakle, da pojednostavimo, i klasična i online edukacija mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu i za dvoje kandidata, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi grupna, individualna i poluindividualna obuka.

Sasvim je jasno zbog čega se očekuje od svakog kandidata da u trenutku zvaničnog prijavljivanja informiše nadležne u okviru same poslovnice o tome gde želi da boravi dok traju predavanja i na koji mu način najviše odgovara da ih pohađa. A kada o tome bude obavestio nadležne, dobiće i sve potrebne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o obavezama koje u konkretnom slučaju on ima.

Moramo istaći odmah podatak da ova obrazovna institucija ima predstavništva na više od 35 lokacija u Srbiji. Upravo u svakom od njih može biti organizovana nastava na klasičan način, odnosno u okviru namenskih prostorija određene poslovnice.

Kandidati kojima više odgovara opcija da stručni seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst pohađaju online, imaju pravo da samostalno izaberu lokaciju na kojoj će boraviti dok nastava traje. Vrlo je važno tom prilikom da vode računa o odabiru prostora, jer kvalitet veze sa internetom za sve vreme trajanja obuke mora biti na visokom nivou, a kako ne bi bilo nikakvog ometanja. Isto tako je važno i da obezbede kompjuter, čije karakteristike moraju biti usklađene sa pravilima institucije organizatora. Nadležni u okviru konkretne poslovnice će obavestiti svakog kandidata pojedinačno o tome koje performanse mora računar da poseduje, da bi nastava mogla bez ikakvih smetnji da bude održana. Zatim je naročito bitno da svako od njih ispoštuje smernice, koje će mu prethodno dati nadležni u samom predstavništvu institucije organizatora, a u vezi sa postupkom instalacije namenskog programa. Uopšteno govoreći, postupak instaliranja softvera nije naročito zahtevan, pa se iz tog razloga i očekuje da svaki kandidat može bez ikakvih poteškoća taj proces samostalno da izvrši. Ukoliko bude bilo potrebno, može da kontaktira članove tima same poslovnice, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima kako u toku postupka instalacije programa, tako isto i za sve vreme trajanja edukacije putem interneta.

Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik nakon toga izabere i da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili samostalno, posle čega će svakako biti precizno informisan o načinu organizacije poluindividualne, grupne ili individualne edukacije.

Broj polaznika je sasvim jasno određen kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst, koja se organizuje u grupi, pa je u tom smislu dozvoljeno da bude prisutno najviše osmoro kandidata, a najmanje četvoro njih. S obzirom na to da je vrlo precizno definisano koliko osoba tada treba da prisustvuje predavanjima, iznet je i zahtev od strane institucije organizatora da minimum četvoro njih moraju prijavu izvršiti prvo, to jest da grupa mora biti oformljena zvanično. Zapravo tek posle toga i može u toj poslovnici da bude organizovana nastava na taj način, a podrazumeva se da će svaki prijavljeni o tome biti informisan, budući da upravo od formiranja grupe zavisi i kog datuma će edukacija da počne. Prilikom prijavljivanja će svako od njih dobiti obaveštenje o tome koliko je predviđeno da grupni kurs traje, jer je to informacija koja se definiše od strane nadležnih u okviru institucije organizatora i primenjuje se na svako predstavništvo, to jest na svaku grupu. Ipak, princip organizacije nastave za grupu polaznika je takav da tek posle prijavljivanja dovoljno njih u okviru konkretne poslovnice biva definisano od strane koordinatora za nastavu kog datuma će edukacija početi. Sem toga, on je u obavezi da odredi i u kojim će terminima predavanja da pohađaju članovi te grupe, kao i na koji način će predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Nakon što o svemu tome bude odlučio, biće informisani i svi članovi grupe. A oni moraju imati na umu činjenicu da je u pitanju posebno strog princip organizacije i da njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo kog segmenta ne smeju biti prihvaćeni, pošto tako propisuju pravila institucije organizatora.

Upravo zato što je u pitanju posebno strog način organizacije nastave u grupi, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi zainteresovanima mogućnost i da nastavu pohađaju na nešto drugačiji i fleksibilniji način. U ponudi se nalazi poluindividualna i individualna obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst, a obe se organizuju prema potpuno istom principu. Broj polaznika se jedino razlikuje, jer dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, a individualnu samo jedan kandidat. Potrebno je da se direktno sa nadležnima u samom predstavništvu navedene obrazovne institucije oni usaglase oko toga na koji način će izabraniti vid edukacije da bude organizovan. Pored toga što će sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom da preciziraju datum početka individualne ili nastave u paru, oni će odrediti i u kojim terminima bi časovi trebalo da budu organizovani. U obavezi su i da se usaglase oko toga na koji način će ukupan broj predavanja da bude raspoređen, to jest kakva će dinamika biti u konkretnom slučaju poštovana, što zapravo znači da zajedno donose odluku o tome koliko će ukupno da traje i jedan i drugi tip edukacije.

Za prethodno određeni broj zaposlenih u okviru apsolutno bilo kog preduzeća, a po zahtevu nadležnih će biti organizovan takozvani korporativni seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst. Maksimalno će biti prilagođen princip organizacije nastave za zaposlene zahtevima klijenta, pa čak može biti dozvoljena i promena u vezi sa mestom održavanja. Naime, ako klijent to bude smatrao boljom varijantom, nadležni u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije će njegov zahtev ispuniti i nastavu za zaposlene organizovati u tom preduzeću. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da pravila budu ispoštovana i da bude izabran odgovarajući prostor, s tim da će naravno klijent dobiti prethodno sve potrebne informacije o tome. Važno je napomenuti i to da će se klijent sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije dogovoriti i o svim ostalim detaljima, koji se tiču organizacije nastave, što znači da će oni definisati kako datum početka korporativne obuke, tako isto i njeno trajanje. Tačnije, usaglasiće se oko toga na koliko dana će biti raspoređen predviđeni broj časova, pa se podrazumeva da će se dogovoriti i oko detalja u vezi sa terminima, u kojima će zaposleni biti u obavezi predavanjima da prisustvuju. Zatim ću uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora sve te informacije proslediti polaznicima, to jest radnicima dotične kompanije koji predavanja treba da prate.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst?

Dobiće prilikom upisa sve informacije o načinu organizacije kandidati, pa i o tome koliko je ukupno predviđeno da stručni kurs i obuka - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst traje.

Izuzetno je važno da svako od njih bude upoznat sa time da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave u paru, potom individualno i u grupi, jer od svega toga i zavisi koliko će ukupno biti u obavezi kandidat predavanja da pohađa.

Inače je u zvaničnom nastavnom programu navedeno ukupno 15 časova. Ali će informacije o preciznom rasporedu časova za sva tri tipa edukacije dobiti polaznici kada budu izvršavali prijavu, to jest kada budu naveli da li nastavu žele da pohađaju u formi individualne, grupne ili poluindividualne.

Unapred je definisano da će 4 sedmice ukupno trajati grupni tip edukacije. Upravo to je informacija koja će svakom pojedinačnom kandidatu biti data kada bude vršio prijavljivanje, odnosno kada bude naveo da nastavu želi u formi grupne da pohađa. U okviru izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije mora prvo da bude bila formirana grupa, to jest nakon što četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile, ovlašćeno lice u tom predstavništvu će odrediti i kog datuma će početi grupni tip nastave. Uz to će koordinator definisati i u kojim bi terminima trebalo članovi te grupe časove da pohađaju, a biće u obavezi i da precizno odrede raspored predavanja. Ističemo da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena prilikom sprovođenja nastave u grupi.

Međutim, kada je u pitanju stručni seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst, koji bi trebalo ili jedan kandidat da pohađa ili dvoje njih u isto vreme, biće primenjena drugačija pravila organizacije nastave. Ustvari se radi o tome da je svakom kandidatu pružena mogućnost da izabere koliko će nastava trajati, jer se u tom slučaju on sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu mora dogovoriti oko svih detalja, pa i oko dinamike koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Baš zato se i navodi da kandidat zajedno sa nadležnima donosi odluku u tom slučaju o tome koliko će trajati individualni ili poluindividualni tip edukacije.

Slična pravila se primenjuju i kada je potrebno da određeni broj zaposlenih pohađaju ovu stručnu edukaciju, odnosno kada se organizuje korporativni tip nastave. Jedina razlika jeste što u tom slučaju dinamiku sprovođenja predavanja međusobno preciziraju, sa jedne strane predstavnik zainteresovane firme, a sa druge strane ovlašćeno lice u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Neophodno je da se oni tom prilikom dogovore i oko svega ostalog, to jest oko datuma početka nastave, potom oko termina u kojima će članovi kolektiva tog preduzeća časove da prate, ali je vrlo važno da definišu i i na kom mestu edukacija namenjena zaposlenima u tom slučaju treba da bude organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Specijalizujte se za zanimanje PPC analyst"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje