Kurs i obuka - Steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju

Apsolutno nikakav zahtev nije naveden od strane zvaničnog organizatora ove stručne edukacije, a koji bi zainteresovani trebalo da ispune, pa je u tom smislu nastava namenjena svima koji su zainteresovani. Međutim, dobro bi bilo da se sa tematikom, kojom se bavi specijalizovani seminar - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju upoznaju predsednici poslovnih udruženja, zatim nadležni u izvršnim odborima i uopšteno članovi top menadžmenta. Takođe svi menadžeri koji su zaposleni kako u okviru profitnih, tako isto u neprofitnim organizacijama će sasvim sigurno da imaju korist od znanja, koja će tom prilikom biti predstavljena. A izuzev njima, tematika ove edukacije može biti interesantna i svim onim poslovnim ljudima, koji u okviru svog radnog mesta imaju dodira sa zaposlenima u javnom sektoru i koji bi trebalo u budućnosti da budu zaposleni na poziciji menadžera.

Prijava je obavezna za svako fizičko lice, koje želi da pohađa ovu stručnu obuku. A svakog radnog dana u toku kalendarske godine zainteresovani mogu da se prijave ili ličnim dolaskom u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko telefona. Uz to, omogućeno je prijavljivanje i elektronski, u kom slučaju na zvaničnu mejl adresu zainteresovani treba osnovne podatke o sebi da pošalju. U principu je dovoljno da navedu datum svog rođenja i ime i prezime, te svakako da ostave i broj telefona za kontakt.

Svako od njih će biti informisan od strane nadležnih u okviru odabranog predstavništva o tome da je postupak upisa usklađen sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije i da podrazumeva lično prisustvo prijavljenog u tom momentu. Sem toga, kandidati će biti u obavezi i da dostave tačno definisanu dokumentaciju, a prethodno će svakako i o tome da budu precizno obavešteni.


Da bi svako od njih mogao da dobije informaciju o tome kog datuma će početi specijalizovani kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju, odnosno koliko će nastava trajati i u kojim terminima će biti održana, potrebno je da izaberu koja opcija im najviše odgovara od svih ponuđenih. A u ponudi se izuzev grupne nastave, nalaze i individualna i poluindividualna. Za svaku od njih je predviđeno da može biti organizovana na dva načina, što znači da svaki pojedinačni kandidat ima mogućnost da izabere hoće li časove pohađati prema klasičnom principu, to jest u okviru odabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije ili će se opredeliti za varijantu učenja na daljinu.

Moramo naglasiti da grupni tip edukacije podrazumeva najstrožije definisana pravila organizacije. Sem toga, predviđeno je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije i da jednu grupu može činiti najmanje četvoro ljudi, a najviše osmoro u tom slučaju treba predavanja da prate. S obzirom na to da je broj polaznika u tom slučaju precizno određen, to organizator zahteva da četiri osobe najmanje u okviru određenog predstavništva prvo prijavu izvrše, kako bi bila formirana jedna grupa, pa tek posle toga može prema tom principu nastava i da bude održana. Da ne bi bili dovedeni u zabludu, svi prijavljeni koji odluče da nastavu pohađaju u formi grupne će da dobiju informaciju o tome da moraju pričekati da dovoljan broj kandidata prijavu izvrše i da grupa bude oformljena. Isto tako je u skladu sa pravilnikom određeno i da tek posle toga mogu biti definisani detalji, koji se tiču organizacije nastave. A obavezu da ih definiše ima ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj je dovoljan broj kandidata prijavu izvršio, to jest u okviru koje je zvanično grupa i oformljena. Vrlo brzo pošto to bude bilo ostvareno će koordinator precizirati kog datuma bi trebalo edukacija da počne, potom u kojim će terminima svi članovi te grupe biti u obavezi časove da pohađaju. Svakako se podrazumeva da je njegova obaveza i da precizno odredi na koji način će biti raspoređen prethodno određeni broj časova, s tim što će informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju u tom slučaju dobiti prijavljeni praktično odmah. Zapravo se radi o tome da nadležni u okviru celokupne institucije organizatora donose odluku o trajanju nastave u grupi i taj podatak biva saopšten kandidatima u trenutku prijavljivanja. Ne samo da trajanje nastave u grupi ne može biti izmenjeno po zahtevu polaznika, nego i bilo koji drugi segment koji je od strane koordinatora za nastavu definisan, pa se podrazumeva da će to biti posebno naglašeno svakom prijavljenom kandidatu.

Izuzev opcije praćenja nastave u grupi, dostupna je i varijanta da kandidati predavanja pohađaju u društvu još jednog kandidata ili sasvim samostalno. Iako se broj osoba, koje bi trebalo časove da prate razlikuje u ta dva slučaja, princip organizacije nastave je zapravo potpuno isti. A on je vrlo fleksibilan i omogućuje svakom polazniku da bira kog datuma će nastava početi, zatim u kojim će terminima da pohađa časove i u skladu sa kakvom dinamikom. Stvar je u tome da ili jedan kandidat u slučaju individualne nastave ili dvoje njih, a kada je u pitanju poluindividualni seminar - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju sve te detalje treba na vreme da definišu sa predstavnicima institucije organizatora. Zapravo koordinator za nastavu i profesor u tom slučaju sve pomenuto sa polaznicima određuju. Jasno je da će oni precizirati način dinamike sprovođenja časova, a doneće zajedno odluku i o tome koliko bi ukupno trebalo konkretni tip edukacije da traje, to jest kakva će dinamika biti u tom slučaju primenjena.

TESTOVI


Valjalo bi naglasiti da polaznici, koji odluče da individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu pohađaju onlajn, imaju obavezu i da obezbede računar, čija karakteristike moraju biti u potpunosti u skladu sa zahtevima institucije organizatora. Naravno da će svako od njih od strane nadležnih pre toga da dobije informacije o performansama, koje bi u potpunosti konkretni uređaj trebalo da zadovolji, a kako bi nastava online bila prema pravilima organizovana. Sem toga, polaznici u tom slučaju treba i da sa puno pažnju odaberu na kojoj će lokaciji da budu dok predavanja traju. Naime, da bi nastava koja se organizuje na daljinu mogla da bude sprovedena prema pravilima i kvalitetno, veza sa internetom u izabranom prostoru mora biti na visokom nivou i to u toku svakog predavanja. Časove bi u tom slučaju kandidat trebalo da prati preko namenskog softvera, pa će samim tim i biti u obavezi da neposredno pre početka odabranog tipa edukacije on taj softver samostalno instalira na kompjuter. U tome će mu, sasvim sigurno pomoći informacije, koje će pre toga dobiti od nadležnih u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora. A ako mu to ne bude pomoglo, te naiđe na bilo kakav problem, na raspolaganju ću mu biti članovi IT odeljenja konkretne poslovnice, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima. Naravno da on te stručnjake ima pravo da kontaktira i ako bude naišao na neku nejasnoću ili teškoću u toku pohađanja časova onlajn. Sasvim je sigurno da će članovi sektora za pružanje tehničke podrške nastojati da u što kraćem roku pomognu kandidatu i da taj problem reši, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji i dalje predavanja da pohađa.

Uzevši u obzir da je tema, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju posebno interesantna za poslovne ljude, to postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni tip edukacije. Isključivo zaposleni u okviru zainteresovane kompanije će u tom slučaju časove da pohađaju, pa će i princip organizacije nastave njihovim zahtevima biti u potpunosti prilagođen. A to znači da može nastava biti organizovana i u okviru zainteresovanog preduzeća, ali isključivo onda kada to nadležni budu smatrali potrebnim i ako ispoštuju pravila institucije organizatora, te izabrani prostor opreme u skladu sa njima. Inače je princip organizacije nastave za zaposlene vrlo jednostavan, jer bi trebalo klijent, to jest nadležno lice zainteresovanog preduzeća da sve detalje u vezi sa tim definiše sa zvanično ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva konkretne obrazovne institucije. A to dalje znači da će oni nakon određivanja lokacije održavanja časova da se dogovore i o trajanju nastave, pošto je potrebno da preciziraju kakva će dinamika biti primenjivana prilikom provođenja predviđenog broja časova. Sem toga, klijent i organizator će se dogovoriti i oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima, kao i oko toga u kojim će terminima svako od njih biti u obavezi da prati časove.

Nastavni program stručnog seminara - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju

Poznato je da se pojam lobiranja u određenim slučajevima koristi u negativnoj konotaciji, pa je iz tog razloga vrlo važno da svako, koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju bude upoznat sa osnovnom definicijom tog pojma. A upravo od toga će i da počne ova edukacija, te će biti na samom početku razjašnjeno šta podrazumeva uopšteno lobiranje, a šta je to korporativno lobiranje.

Zatim je predviđeno programom da profesor ukratko predstavi istorijat koncepta lobiranja, a kako sa ekonomskog i pravnog aspekta, tako isto i sa političkog, odnosno politikološkog. U tom delu će biti obavešteni prisutni i o tome kako je samo lobiranje zakonskim i pravnim aktima regulisano na području naše zemlje.

Odmah zatim bi trebalo profesor da pređe na konkretnu tematiku ove edukacije, te da prisutnima predstavi pojam korporativnog lobiranja. Tada će govoriti o takozvanoj industriji lobiranja, kao i o tome na koji način je ona organizovana. A vrlo bitansegment ove stručne obuke se odnosi i na predstavljanje važnosti lobiranja, sa ciljem unapređenja kvaliteta poslovnog procesa kompanije.

Koje su osnovne karakteristike takozvanog lokalnog lobiranja će saznati svako, ko bude doneo odluku da pohađa ovaj specijalizovani seminar. Posle toga će profesor govoriti i o takozvanom globalnom lobiranju, a biće predstavljeno i kako izgleda kombinovano lobiranje.

Kada je u pitanju lokalno lobiranje, misli se na područje naše zemlje, pa ću u tom smislu da budu predstavljeni primeri iz prakse. Na osnovu toga će profesori omogućiti prisutnima da bolje razumeju kako praktično funkcioniše lobiranje u Srbiji, ali i na koji način funkcioniše u svetu, to jest na području Sjedinjenih Američkih Država, primarno, ali i na području zemalja koje pripadaju Evropskoj Uniji.

Takozvani lobisti primenjuju različite tehnike, kako bi postigli cilj, pa će upravo najčešće primenjivane tehnike da prikaže specijalizovana obuka i kurs - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju polaznicima. Naravno da će profesor prvo kroz teoriju objasniti kako bi trebalo te tehnike da budu primenjene, te koja je njihova osnovna svrha, ali i koje su im mane i prednosti, a zatim će pokazati i primere. Između ostalog, biće govora o takozvanom samostalnom lobiranju, zatim o permanentnom i eksternom lobiranju, s tim da će profesor objasniti i šta podrazumeva takozvano „ ad hoc “ lobiranje i koaliciono. Ukoliko prisutni budu imali potrebu da se upoznaju sa nekim drugim tipom, odnosno tehnikom lobiranja, mogu biti sasvim slobodni da zamole profesora da im i tu tehniku i njene osnovne karakteristike predstavi.

Zbog čega se za nekoga kaže da je uspešni lobista i šta je to što on čini, pa uspeva da ostvari zadati cilj će saznati svaki pojedinačni kandidat. A da bi sve to bilo mnogo bolje prezentovano, predviđeno je i da u tom segmentu profesor predstavi odabrane primere iz prakse.

Za kraj ove edukacije je predviđena i studija slučaja, a u njenom izvođenju bi trebalo da svi prisutni uzmu aktivno učešće. Nakon što bude izvedena određena studija slučaja, biće otvorena i diskusija o toj temi. Izuzetno je značajno da svaki kandidat uzme tom prilikom učešće, budući da će tako profesor imati priliku i da jasno sagleda da li je ta osoba u potpunosti razumela osnovnu tematiku ove edukacije ili nije. A ukoliko predavač bude utvrdio da određeni kandidat ne shvata u potpunosti kako funkcioniše korporativno lobiranje, te da smatra da ne može predstavljene tehnike primeniti u praksi samostalno, on će se potruditi da mu dodatno ovu tematiku pojasni, kako bi taj polaznik stekao adekvatna znanja i da bi mogao kasnije da ih i praktično primenjuje.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju i kada?

U trenutku kada budu vršili zvanično prijavljivanje će svi kandidati dobiti informaciju od strane nadležnih o tome na koji način može biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju. Reč je, zapravo o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford svakome od njih daje mogućnost da potpuno samostalno odabere i na kojoj lokaciji će nastavu pohađati i prema kakvom principu.

Pre toga će svaki kandidadat da dobije informaciju i o tome da ova edukacija može biti organizovana kako u formi grupne nastave i individualne, isto tako i u okviru takozvane nastave u paru ili poluindividualne. A za apsolutno sva tri tipa edukacije koja su pomenuta važi pravilo da mogu biti održana online ili u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, u kom slučaju će biti primenjen klasičan princip organizacije nastave.

Očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da u momentu zvaničnog prijavljivanja informiše nadležne u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije kako o tome gde želi predavanja da pohađa, tako i o tome koja opcija vezano za princip sprovođenja nastave od ponuđenih njemu najviše odgovara. Na osnovu toga će svako od njih i da bude obavešten kako o načinu organizacije časova, tako isto i o svim onim obavezama, to jest zahtevima koje mora da ispoštuje.

Pre nego što navedemo kako će biti organizovan svaki tip edukacija od ponuđenih, moramo istaći i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti da stručni seminar - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju bude organizovan u formi korporativne nastave. Uzevši u obzir da bi trebalo zaposleni u okviru zainteresovane firme časove tada da pohađaju, a da svi dobro znaju da je u pitanju ciljna grupa polaznika koji nemaju tako naročito mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, nije uopšte začuđujuće to što će nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora da se pobrinu nastavu da sprovedu baš onako kako to odgovara zaposlenima i njihovim nadležnima. Predviđeno je pravilnikom navedene obrazovne institucije da najpre klijent treba da kontaktira nadležne u samom predstavništvu organizatora, te da ih informiše o tome koje zahteve vezano za sprovođenje nastave on ima. A prvenstveno se misli na to gde će da bude organizovana nastava u tom slučaju, budući da jedino tom prilikom organizator dozvoljava da bude izvršena izmena lokacije, na kojoj će časovi da budu sprovedeni. Ako u okviru samog preduzeća, čiji bi radnici trebalo da u tom slučaju pohađaju nastavu, postoji prostor u kome nastava može da bude organizovana, to se podrazumeva da će biti dozvoljeno vršenje izmene u tom segmentu. Još jednom naglašavamo da do promene lokacije sprovođenja časova može doći isključivo kada je korporativni tip nastave u pitanju. Trebalo bi da u tom slučaju klijent kontaktira nadležne u okviru apsolutno bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije, a kako bi se sa njima usaglasio ne samo oko mesta održavanja časova za zaposlene, nego i uopšteno oko načina na koji će nastava u tom slučaju da bude organizovana. A to znači da će oni definisati i kog datuma će da počnu časovi, potom u kojim će terminima taj broj zaposlenih predavanja da pohađaju. Izuzev toga, obaveza je klijenta i organizatora da odrede zajedno i koliko će nastava trajati u konkretnom slučaju, zato što će se oni usaglasiti i oko rasporeda časova, pošto će definisati i kojom dinamikom će biti organizovan predviđeni nastavni fond. Sve te informacije će zatim biti prenete zaposlenima, koji bi trebalo da pohađaju ovu stručnu edukaciju.

A pojedinačni polaznici bi trebalo prilikom zvaničnog prijavljivanja, kao što smo već prethodno naveli, da obaveste predstavnika institucije organizatora kako o tome na kojoj će lokaciji časove da pohađaju, tako isto i o tome na koji način će to da učine.

Ko god se bude opredelio za najjednostavniju opciju, a koja podrazumeva pohađanje predavanja na klasičan način, prihvata činjenicu da će u tom slučaju specijalizovani kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju biti organizovan u prostorijama jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Nije nikakav problem da kandidat pronađe predstavništvo koje se nalazi ili u njegovom gradu ili u blizini, budući da ova specijalizovana obrazovna institucija na više od 35 lokacija u našoj zemlji posluje.

Takozvano učenje na daljinu podrazumeva pristup predavanjima preko računara, a vrlo je važno naglasiti da taj uređaj obezbeđuje svaki kandidat za sebe. Međutim, da bi nastava online bila bez apsolutno ikakvih poteškoća organizovana, potrebno je na prvom mestu da konkretni kompjuter ima odgovarajuće karakteristike, a nadležni u okviru određene poslovnice će sve to predočiti svakom polazniku pojedinačno. Sledeće što je vrlo važno za nesmetano sprovođenje nastave na taj način jeste da kandidat izvrši instalaciju tačno određene vrste softvera samostalno, a primarno na osnovu smernica koje će mu dati predstavnici konkretne poslovnice institucije organizatora. Uz sve to, da bi bez ikakvih smetnji ova edukacija mogla da bude organizovana, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da boravi u prostoru, u okviru koga postoji adekvatna internet konekcija, to jest stabilna. Ističemo i podatak da u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije u bilo kom gradu u Srbiji postoji i sektor, u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima. S obzirom na to da su najbolji IT stručnjaci u tim odeljenjima angažovani, a da imaju obavezu da odgovore na zahteve polaznika, to znači da će se oni potruditi da im pomognu da reše bilo kakav problem u toku trajanja onlajn nastave. Međutim, svaki kandidat koji bude imao neku poteškoću u toku instalacije softvera ili kome, jednostavno nešto ne bude u potpunosti jasno, takođe ima pravo ove stručnjake u najkraćem mogućem roku da kontaktira, a kako bi taj problem bio uspešno rešen.

Uzevši u obzir da kako klasičan tip edukacije, tako isto i onaj koji podrazumeva organizaciju nastave preko računara, mogu da budu održani na jedan od tri načina, to se i zahteva od svakog kandidata da u momentu prijavljivanja jasno navede da li želi specijalizovani seminar - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju da pohađa samostalno, u paru ili u okviru grupne nastave.

Ne samo da je primetna razlika u broju osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju u sva tri slučaja, već postoje i odstupanja u načinu organizacije časova. Zapravo, da pojednostavimo, poluindividualna i individualna nastava se organizuju prema potpuno istovetnom principu, a prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika važe drugačija pravila.

Naročito je važno napomenuti i to da svaki kandidat, koji bude odlučio da časove pohađa u formi individualne ili takozvane nastave u paru, odnosno poluindividualne ima i, praktično govoreći odrešene ruke da donese odluku na koji način će časovi biti organizovani i kada će nastava početi. Stvar je u tome da će u tom slučaju polaznik, to jest dvoje njih biti u obavezi da se dogovore precizno kako se ovlašćenim koordinatorom za nastavu, tako isto i sa nadležnim profesorom kako će časovi biti održani. A uz to što će definisati datum početka poluindividualne ili individualne nastave u obavezi su i da se usaglase oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Sama činjenica da je pravilnikom određeno da će se oni dogovoriti i oko rasporeda predavanja je posebno važna, jer se na taj način usaglašavaju i oko trajanja jednog ili drugog tipa nastave.

Preostalo je da napomenemo i to da je grupni vid edukacije drugačiji ne samo po broju prisutnih, nego i prema pravilima koja se poštuju prilikom organizacije nastave te vrste. Naime, organizator je vrlo jasno definisao da učešće tom prilikom uzima između četvoro i osmoro kandidata. A kako je broj polaznika vrlo precizno definisan, to je i iznet zvaničan zahtev da četvoro njih minimalno moraju najpre da izvrše prijavu u okviru samog predstavništva navedene obrazovne institucije, a da bi nastava na taj način mogla da bude organizovana. Sem toga, svi koji su zainteresovani da nastavu na taj način prate moraju znati i to da nije dozvoljeno menjanje nijednog segmenta, a koji će prethodno nadležno lice te poslovnice da odredi. Dakle, svaki pojedinačni polaznik, to jest član konkretne grupe će biti u obavezi da ispoštuje u tom slučaju ono što ovlašćeni koordinator bude odredio. A on će definisati posle formiranja grupe kog datuma će početi nastava, zatim kojim će tempom časovi da budu raspoređeni i u kojim terminima će da budu održani. Međutim, iako koordinator za nastavu donosi odluku o tome kako će biti raspoređen predviđeni broj predavanja, on ne odlučuje o tome koliko će ukupno da traje nastava u grupi. Prilikom zvaničnog prijavljivanja će tu informaciju da dobije svaki kandidat koji je zainteresovan nastavu na taj način da prati, uzevši u obzir da se to na nivou celokupne institucije organizatora prethodno definiše i naravno, da važi za predstavništvo u bilo kom gradu.

Koliko je predviđeno programom da traje stručna obuka i kurs - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju?

Trebalo bi da ukupno jedan mesec pohađaju nastavu svi oni pojedinačni polaznici, koji odluče da specijalizovani seminar - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju pohađaju u formi grupne edukacije.

Iako je od strane nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford precizno navedeno koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi, kandidati će dobiti informaciju o tacnom rasporedu 15 časova nastavnog programa tek nakon što u okviru te poslovnice grupa od minimum četiri člana bude bila oformljena zvanično.

Sve to je navedeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije, jer edukacija te vrste uopšte i ne može da počne dok grupa u tom predstavništvu ne bude oformljena. Trebalo bi posle toga da ovlašćeni koordinator za nastavu donese odluku o tome na koji način će definisani broj časova da bude raspoređen, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će biti sprovedena predavanja. A sem toga, on treba da precizira i sve ostale detalje, to jest da odredi kako datum početka nastave u grupi, isto tako i termine, u kojima će časovi da budu organizovani.

U ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i mogućnost da nastava bude organizovana za samo jednog polaznika, s obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija organizuje i individualni tip edukacije. A kako važe vrlo fleksibilna pravila organizacije nastave u tom slučaju, to se dopušta svakom kandidatu da definiše koliko će ukupno da traje individualna nastava sa predstavnicima instituciji organizatora. U tom slučaju bi trebalo da profesor zajedno sa kandidatom i sa kordinatorom za nastavu precizira na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, pa će samim tim definisati i koliko bi ukupno trebalo dana da traje individualni kurs i obuka - steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju.

A sve to isto će biti primenjeno i kada dvoje polaznika u isto vreme predavanja budu pohađali, to jest kada bude bila organizovana poluindividualna ili takozvana nastava u paru. Svakako se podrazumeva da će dvoje njih u tom slučaju definisati sve detalje sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije i sa predavačem.

Inače se u ponudi institucije organizatora nalazi i korporativni tip obuke, u kom slučaju tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji predavanja treba da pohađaju. A kako je u pitanju osetljiva grupa polaznika, u smislu da zaposleni nemaju baš tako mnogo vremena na raspolaganju, to podrazumeva da će se nadležni u okviru zainteresovane firme dogovoriti sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije oko svih detalja, pa i oko toga koliko će ukupno korporativni kurs da traje. Naravno da će svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju, odnosno zaposleni u tom preduzeću, koji treba nastavu da pohađa, biti precizno informisan kako o trajanju nastave, tako isto i o svim ostalim detaljima, a koje će prethodno precizirati predstavnik te kompanije i predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite osnovna znanja o korporativnom lobiranju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje