Kurs i obuka - Steknite sertifikat za poljočuvara

U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da akcenat ove stručne edukacije bude stavljen na praktičan rad.

A što se tiče teorijskog dela, koji svakako obuhvata specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za poljočuvara, kandidati biraju kako žele nastavu da prate ili jednostavno uzimaju skripte i iz njih se upoznaju sa teorijom.

Bitno je da svako od njih odabere na koji način mu odgovara nastavu da pohađa, a podrazumeva se mnogo mogućnosti.


Ipak, pre nego što odluči kako želi nastavu da pohađa, svaki zainteresovani polaznik treba da u skladu sa pravilima izvrši prijavljivanje i da se zvanično upiše.

U principu je njegova odluka na koji od dostupnih načina želi da izvrši prijavu, ali je vrlo važno da tom prilikom dostavi najpre ime i prezime, kao i da navede datum rođenja i broj telefona, kako bi mogli da ga kontaktiraju nadležni ubuduće.

Dostupno je nekoliko mogućnosti za prijavljivanje, a koje uključuju najpre dostavljanje svih potrebnih informacija na mail adresu izabrane poslovnice ili prijavljivanje putem telefona. Kome god odgovara više taj način, može jednostavno prošetati do predstavništva ove obrazovne institucije koje mu je najbliže i na taj način izvršiti prijavu.

TESTOVI


Posle toga mora da bude organizovan i upis u skladu sa aktuelnim pravilnikom institucije organizatora. A to znači da polaznici imaju obavezu u tom trenutku lično da budu prisutni, jer je tako upravo predviđeno pravilnikom. Važno je i da ispoštuju još jedno pravilo, te da svu dokumentaciju koja je zahtevana tom prilikom dostave. Naravno da će pre toga dobiti informaciju o svim onim dokumentima, koja bi trebalo da pripremi za upis svako od njih.

Kao što smo već pomenuli, svaki polaznik treba i da izabere da li mu odgovara da nastavu, odnosno njen teorijski deo pohađa online ili direktno u poslovnici.

Podrazumeva se da ako se opredeli za opciju praćenja nastave na daljinu, on mora obezbediti i kompjuter, sa jasno definisanim karakteristikama. Svakako će instalirati posebnu vrstu softvera na konkretni kompjuter, a kako bi mogao da prati teorijski deo nastave. Pored svega toga je vrlo važno i da ispoštuje pravilo o obezbeđivanju propisanih uslova za rad, odnosno da osigura stabilnu vezu sa internetom u svakom trenutku tokom časova. Ako bude bilo potrebno, kandidatima je na raspolaganju i tehnička podrška i to u okviru predstavništva ove obrazovne institucije u svakom gradu.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva organizaciju nastave prema klasičnom principu, a kada će predavanja polaznici da pohađaju u samoj poslovnici. Uzevši u obzir da sa one nalaze na 40 lokacija u celoj zemlji, to će svaki kandidat prilično jednostavno moći da pronađe lokaciju koja mu najviše odgovara.

Trebalo bi da svako od njih odluči kako mu odgovara da specijalizovani seminar - steknite sertifikat za poljočuvara bude organizovan, odnosno da li u formi grupne nastave ili za mikro grupu, te kroz poluindividualnu ili individualnu.

Iako je primarna razlika između njih vezana za broj polaznika, svakako postoji razlika i u vezi sa principom organizacije.

Prema jednom principu se organizuje nastava za standardnu grupu, a prema sasvim drugačijem ona koju treba da pohađa jedan, dvoje ili troje kandidata.

Rigorozna su pravila aktuelna prilikom organizacije nastave za standardnu grupu, a u tom slučaju predavanja treba između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše da pohađaju, jer se na taj način osigurava kvalitet edukacije. Pored toga je vrlo važno da grupa od minimalnog broja članova bude oformljena u okviru konkretnog predstavništva ove obrazovne institucije, a kako bi nastava u grupi mogla da bude organizovana. Koordinator za nastavu će u tom slučaju precizirati apsolutno sve što se tiče organizacije, pa će onda o tome obavestiti polaznike. Niko od njih nema pravo da zahteva bilo kakvo izmenu, jednostavno zato što se to ne prihvata kod nastave tog tipa. U principu jedina informacija koja će pre toga biti dostupna svim polaznicima je vezana za trajanje ovog tipa edukacije.

Jednostavnija su pravila kada je u pitanju nastava jedan na jedan ili ona koja podrazumeva prisustvo dve ili tri osobe. Svakako se daje mogućnost polaznicima da u tom slučaju dogovore zajedno sa nadležnima sve detalje. A to znači da će oni da se usaglase kako sa nadležnim predavačem, tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu najpre kog datuma će edukacija početi, a onda i u kojim će terminima časovi da budu održani i kakva će dinamika da bude poštovana. Uzevši u obzir da oni odlučuju o rasporedu predavanja, na taj način se usaglašavaju i oko tačnog trajanja bilo nastave za mikro grupu, bilo poluindividualne ili individualne.

Vrlo je važna informacija da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za poljočuvara podrazumeva i praktični deo, a koji se organizuje u saradnji sa mnogim pravnim licima, koji zapošljavaju stručnjake na ovoj radnoj poziciji. Zahvaljujući tome se polaznicima pruža prilika da praktična znanja stiču od najboljih. Nema nikakvog razloga za brigu, zato što ova obrazovna institucija sarađuje sa vrhunskim stručnjacima u svakom gradu u kome posluje.

U slučaju da nadležni u bilo kom preduzeću iznesu zahtev da određeni broj njihovih zaposlenih bude upoznat sa tematikom ove stručne edukacije, može da bude organizovana i takozvana korporativna obuka. A u tom slučaju će tačno određeni broj zaposlenih pohađati predavanja, odnosno praktični deo, s tim što će nadležni u toj kompaniji imati obavezu da zajedno sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora sve detalje definišu. Najpre se pod tim misli na to da će se usaglasiti oko datuma početka i termina održavanja časova, a potom će definisati i raspored predavanja. Upravo iz tog razloga će se dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje edukacija u tom slučaju. U principu je to jedini vid nastave kod koga je dozvoljeno vršenje izmena u vezi sa lokacijom održavanja. Bude li to nadležno lice dotičnog preduzeća smatralo potrebnim, nastava može da bude održana i u prostorijama same kompanije, ali isključivo ukoliko za to postoje optimalni uslovi.

Šta izučava stručni seminar - steknite sertifikat za poljočuvara?

Da bi polaznici mogli ovaj posao da obavljaju u skladu sa pravilima, oni moraju prvo biti upoznati sa time koje sve poslove treba da obavlja poljočuvar, pa će upravo od te teme početi specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za poljočuvara. Nakon kratkog predstavljanja svih obaveza koje poljočuvari imaju profesor će objasniti zbog čega je to zanimanje na tržištu rada posebno atraktivno.

Kako je osnovna delatnost celokupne službe poljočuvara, a kako kaže i sam naziv tog zanimanja da obezbeđuje apsolutno sve zasade povrtarskih kultura, ali i voćarskih i ratarskih, pa čak i šume, te celokupno poljoprivredno zemljište, biće upoznati svi polaznici i sa time koja je njihova nadležnost, ali i koja prava oni imaju.

Zbog čega je izuzetno važno da poljočuvar dobro komunicira sa nadležnim službama i to prvenstveno sa policijom je takođe tema, kojoj će predavač određenu pažnju posvetiti.

O čemu treba da vodi računa dok je na terenu u toku dana, a o čemu ukoliko je njegova smena noćna će saznati svaki kandidat tokom ove edukacije.

Zatim je predviđeno da specijalizovani seminar - steknite sertifikat za poljočuvara bude usmeren na pravila ponašanja u trenucima kada se primeti bilo šta sumnjivo na određenom poljoprivrednom zemljištu. Biće upoznati prisutni sa time šta je potrebno da učine ukoliko u toku svog rada primete da neko krade, a šta je potrebno da učine ukoliko primete da neko nelegalno seče drveće, odnosno pali na svojoj njivi. Da bi znali kako treba da reaguje, moraju biti upoznati sa odredbama zakona, odnosno sa time kada imaju pravo i na koji način da reaguju.

Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i kako se postupa u slučaju bilo kakve nedozvoljene radnje i koji sve koraci moraju da budu u tom slučaju ispoštovani, a da bi sve bilo u skladu sa pravilima.

Bitno je da svaki kandidat zna da ima slobodu da uputi pitanje predavaču u vezi sa obrađenim temama, a u slučaju da nešto nije od gradiva baš najbolje razumeo.

Gde i u kojim terminima se održava stručna obuka i kurs - steknite sertifikat za poljočuvara?

Svaki pojedinačni kandidat će u momentu kada bude vršio prijavljivanje, odnosno kada se zvanično bude upisivao dobiti informacije i o tome na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za poljočuvara, odnosno u kojim terminima.

Uopšteno govoreći, sve zavisi od toga kako on odluči da pohađa nastavu i kod kog pravnog lica želi praktični deo ove edukacije da prati.

Treba naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford sarađuje sa svim vodećim kompanijama u brojnim gradovima, u kojima posluje, pa upravo od toga i zavisi na kojoj će tačno lokaciji da bude nastava organizovana.

Kada je u pitanju definisanje termina održavanja časova, u principu sve to takođe zavisi od izbora svakog pojedinačnog kandidata.

Najpre moramo napomenuti da nastava može biti organizovana u paru ili individualno, kao i u formi grupne nastave. Poseban vid edukacije je i onaj, kada je prisutno takozvana mikro grupa, odnosno dvoje do troje polaznika u isto vreme.

Svakako na osnovu izbora svakog prijavljenog kandidata će biti i određeno i u kojim terminima će specijalizovani seminar - steknite sertifikat za poljočuvara u tom slučaju da bude održan.

Ako bude bio iznet zahteva od strane nadležnih u nekom preduzeću da nastava bude organizovana u formi korporativne, tada će biti definisano sve između klijenta i nadležnih u konkretnoj poslovnici. Za razliku od edukacije koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, korporativni tip nastave može biti organizovan čak i u okviru zainteresovane kompanije, a samo ako za to postoje optimalni uslovi. Prema definisanim pravilima institucije organizatora je predviđeno da vlasnik te kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik definišu direktno sa ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora prvo na kojoj će lokaciji biti organizovana nastava za zaposlene, a potom i u kojim terminima i kakvom dinamikom će predviđeni broj časova da bude sproveden, pa će na taj način oni precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka i kurs - steknite sertifikat za poljočuvara. Sve te informacije će kasnije na propisani način biti prosleđene polaznicima, odnosno tačno određenom broju zaposlenih u okviru zainteresovanog preduzeća.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za poljočuvara?

Sve potrebne informacije o načinu organizacije nastave će dobiti fizička lica kada budu izvršila prijavu. Njihova je obaveza da odluče na koji način će pohađati edukaciju, pa će posle toga dobiti i sve neophodne informacije kako o trajanju nastave, tako isto i o datumu početka i o svim ostalim detaljima.

U principu, Obrazovni centar Akademije Oxford jedino definiše unapred koliko će ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za poljočuvara za grupu polaznika, uzevši u obzir da je tako predviđeno aktuelnim pravilima.

Dakle, ako je reč o grupnoj edukaciji, kada od četvoro do najviše osmero ljudi treba predavanja da pohađaju, predviđeno je da nadležni odrede u kom vremenskom periodu će 40 časova nastavnog programa da bude sprovedeno. A naknadno će svako od njih dobiti informacije o datumu početka nastave u tom slučaju, odnosno o terminima održavanja časova i njihovom rasporedu i to sve nakon formiranja grupe od minimum 4 člana.

Polaznici koji se opredele za neku drugu varijantu praćenja nastave će imati pravo da se o trajanju dogovaraju direktno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Isto tako će oni zajedno precizirati i kog datuma bi trebalo da počne taj tip edukacije i u kojim terminima će svaki čas da bude organizovan. A to se odnosi kako na individualni i poluindividualni seminar - steknite sertifikat za poljočuvara, tako isto i na nastavu koja podrazumeva prisustvo od dvoje do troje kandidata, kada se formira takozvana mikro grupa.

Prema fleksibilnim pravilima se organizuje i korporativni tip edukacije, u kom slučaju isključivo zaposleni u nekoj firmi treba da pristupe predavanjima. Nadležni u okviru zainteresovane kompanije će se sa predstavnikom institucije organizatora usaglasiti o mestu održavanja nastave i o tome kog datuma će ona početi, potom u kojim će terminima zaposleni da pohađaju predavanja i kakva bi dinamika njihovog sprovođenja trebalo da bude primenjena, što automatski podrazumeva da će se dogovoriti i o trajanju nastave tog tipa. A posle toga će svakog zaposlenog na vreme i na propisan način o ovim detaljima informisati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za poljočuvara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje