Kurs i obuka - Steknite sertifikat za servisera bele tehnike

Svim fizičkim licima je na raspolaganju mogućnost da se edukuju za ovo zanimanje, s tim što specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za servisera bele tehnike po zahtevu može biti organizovana i za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji.

Naravno da drugačija pravila organizacije važe prilikom korporativne edukacije, a u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford će da izađe u susret zahtevima klijenata koliko god da je to moguće. Iz tog razloga je dozvoljena čak i promena lokacije održavanja časova za zaposlene, tako da nastava može biti organizovana i u okviru kompanije, koja je zainteresovana za sprovođenje korporativne nastave. Pravilnikom je utvrđeno da u tom slučaju klijent treba da sve detalje u vezi sa organizacijom nastave definiše direktno sa ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Odrediće ne samo lokaciju na koji bi trebalo taj broj zaposlenih predavanja da pohađaju, nego i apsolutno sve ostale detalje. Prvenstveno se pod tim mislim na datum početka nastave, kao i na termine održavanja časova. Uz sve to će se dogovoriti i o tačnom rasporedu predavanja, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja, tako da će zahvaljujući tome da preciziraju i koliko će ukupno korporativni vid nastave da traje.

Treba svakako napomenuti da je na praksu stavljen akcenat ove edukacije. A samim tim što pomenuta obrazovna institucija ima uspešnu saradnju sa mnogim fizičkim i pravnim licima, to upravo zahvaljujući toj saradnji i biva organizovan praktičan deo, koji uključuje stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike. Od najboljih će imati prilike da steknu praktično znanje polaznici, a što se teorijskog dela ove edukacije tiče on može biti organizovan na više načina.


U svakom slučaju je obaveza pojedinačnih polaznika da izaberu kako im odgovara da nastavu pohađaju i na kojoj lokaciji, a pre svega toga moraju da se prijave i upiši. Odmah da napomenemo da će prijavu izvršiti kandidat ili preko telefona ili direktno u poslovnici ili elektronski, u kom slučaju će svoje podatke poslati na mail adresu. Važno je da izuzev svog imena i prezimena, u prijavi svako od njih navede i broj telefona za kontakt, kao i datum rođenja.

Upisivanje se vrši takođe uz maksimalno poštovanje pravila ove obrazovne institucije. A to znači da svaki pojedinačni kandidat, koji se pre toga prijavi, mora da ispoštuje pravilo i lično prisustvuje upisu u prostorijama izabrane poslovnice. Prethodno će dobiti neophodne informacije o svim onim dokumentima, koja će biti u obavezi da pripremi.

Odabraće kandidat u trenutku prijavljivanja i gde mu odgovara nastavu da pohađa i na koji od dostupnih načina. A osim klasičnog tipa edukacije, u ponudi je i onlajn obuka i kurs - steknite sertifikat za servisera bele tehnike. A i za jedan i za drugi tip nastave važi pravilo da kandidati mogu odabrati hoće li nastavu pohađati samostalno, u standardnoj grupi ili u mikro grupi, odnosno u formi poluindividualne, to jest u paru.

TESTOVI


U jednoj od 40 poslovnica ove obrazovne institucije će biti organizovana nastava prema klasičnom principu.

Takođe je dostupna i opcija da teoretski deo edukacije bude organizovan online, odnosno u formi učenja na daljinu. Sopstveni računar će koristiti u tom slučaju svaki pojedinačni kandidat, a vrlo je važno i da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Potrebno je da u skladu sa pravilima izvrši instalaciju tačno određene vrste softvera na taj kompjuter svaki pojedinačni polaznik, jer će upravo preko njega predavanja i da pohađa. Neophodno je da svako od njih bude informisan prvo o postupku instalacije programa, a zatim i o načinu organizacije predavanja online. Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik samostalno instalira konkretni program, a na osnovu smernica, koje će mu dati nadležni u okviru izabranog predstavništva ove obrazovne institucije. S obzirom na to da tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku postoji u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije, to će svakom pojedinačnom polazniku biti pružena adekvatna pomoć kada za tim bude imao potrebe.

Napomenuli bismo i to da polaznici treba da izaberu na koji način im odgovara da pohađaju časove, uzevši u obzir da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike može biti organizovan kako za jednu osobu, tako isto i za dve, ali i za troje polaznika u okviru mikro grupe, te za standardnu grupu, u kom slučaju treba časove da pohađa između četvoro i osmoro kandidata.

Mada jeste osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika, koji prisustvuju predavanjima, postoje razlike i u načinu organizacije.

Najstrožija pravila organizacije se primenjuju kada je reč o edukaciji, namenjenoj standardnoj grupi polaznika, koja broji između četvoro i osmoro njih. U tom slučaju će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati na koji način će časovi biti organizovani. Inače će pre toga biti definisano samo koliko će nastava za standardnu grupu da traje, a tek posle prijavljivanja četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica će ovlašćeno lice sve ostale detalje precizirati. S obzirom na to da su pravila striktno definisana, to podrazumeva da sve ono što ovlašćeno lice bude odredilo nije podložno izmenama. Praktično se zahteva od polaznika da se u potpunosti pridržavaju onoga što nadležni budu u tom slučaju definisali.

Imaju na raspolaganju fizička lica i mogućnost da specijalizovani seminar - steknite sertifikat za servisera bele tehnike pohađaju individualno ili u paru. U slučaju da postoji interesovanje, biće organizovana i nastava za mikro grupu, odnosno za dvoje ili troje polaznika u isto vreme. A tada se primenjuju potpuno ista pravila organizacije, koja su ujedno i vrlo jednostavna. Svaki kandidat bi trebalo da tada sa profesorom, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše detalje. Pod tim najpre mislimo na preciziranje kako datuma početka one vrste nastave, koju je izabrao da pohađa, tako isto i na određivanje termina održavanja časova i precizno definisanje njihovog rasporeda. Iz tog razloga napominjemo i da oni na taj način određuju koliko će ukupno da traje bilo individualna, bilo poluindividualna nastava ili ona koja podrazumeva učešće dve ili tri osobe, kada se formira takozvana mikro grupa.

Šta će izučavati specijalizovani seminar - steknite sertifikat za servisera bele tehnike?

Akcenat ove edukacije će svakako biti stavljen na praktičan rad, ali se podrazumeva da će profesor objasniti kako u suštini funkcioniše posao osobe koja je zaposlena na radnom mestu serviser bele tehnike.

Prvo i osnovno što će specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike obraditi od tema u okviru teorijskog dela jesu alati, koje obično lica zaposlena na tom radnom mestu u praksi koriste. Naravno da će im prvo teoretski, a onda i praktično biti objašnjeno u kom slučaju se koji alat koristi.

S obzirom na to da oni u praksi servisiraju kako veš mašine i mašine za sušenje veša, tako isto i frižidere i zamrzivače različite vrste, zatim klima uređaje i mašine za pranje posuđa, kao i bojlere i šporete, a po potrebi čak i TA peći, to podrazumeva da će predavač objasniti taksativno koji su to najosetljiviji delovi na svakom od ovih uređaja.

A tom prilikom će svaki kandidat dobiti informaciju i o tome o čemu bi naročito trebalo da vodi računa kada obavlja posao za koji želi da se sertifikuje i to u smislu da se tačno zna koji su najosetljiviji delovi ne samo svakog aparata, odnosno uređaja, nego i u odnosu na proizvođača.

Svakako da će biti predstavljeni i oni primeri, koji se smatraju izuzetno nezgodnim, a kada serviseru jednostavno treba puno vremena da bi shvatio gde je došlo do kvara.

Da bi svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - steknite sertifikat za servisera bele tehnike mnogo bolje shvatio kako u praksi funkcioniše servisiranje, odnosno popravka različitih uređaja, predviđeno je da bude dat samo kratak osvrt teoretski, a da će svakako akcenat ove stručne edukacije biti stavljen na praktičan rad.

S obzirom na to da u principu ljudi koji imaju afinitete prema popravkama i servisiranju različitih uređaja i pohađaju ovoj edukaciju, to će njima biti samo ukratko predstavljen osnov svih popravki, odnosno zamena različitih delova određenih uređaja i proces njihovog servisiranja. A u okviru praktičnog dela, koji takođe ova stručna edukacija uključuje će predavač nastojati da što bolje objasni prisutnima kako bi u praksi trebalo da sve to funkcioniše.

Da napomenemo i to da je predviđeno da stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike u osnovi bude interaktivnog tipa, odnosno da svaki kandidat uzme aktivno učešće posebno u okviru praktičnog dela ove edukacije, a kako bi što bolje savladao gradivo predviđeno nastavnim programom. Dakle, jednom rečju, kandidatima će biti omogućeno da kroz praksu steknu adekvatna znanja u toku ove edukacije, tako da praktično govoreći mogu odmah po završetku i po sticanju sertifikata za servisera bele tehnike da počnu i da rade.

S obzirom na to da je nastava mahom interaktivna, to će biti dozvoljeno apsolutno svakom pojedinačnom kandidatu da već tokom praktičnog dela nastave postavlja pitanja koja ima u vezi sa predstavljenim gradivom, što će u velikoj meri svakome od njih pomoći da propisana znanja što bolje savlada.

Na kojoj lokaciji i kada se organizuje stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike?

Potrebno je na samom početku napomenuti da osim za pojedinačne polaznike, specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za servisera bele tehnike može biti organizovana i za pravna lica.

Ukoliko bude bio iznez zahtev za organizaciju korporativne nastave, biće primenjena i drugačija pravila organizacije. Naime, bitno je naglasiti da samo u tom slučaju predavanja mogu biti organizovana i u okviru same kompanije, čiji radnici će ih pohađati. A tada moraju biti ispoštovana pravila institucije organizatora, a vezano za sam prostor, odnosno za njegovu opremljenost. Važno je da se nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford o svim detaljima u tom slučaju dogovore. Pored toga što će precizirati lokaciju održavanja nastave, dogovoriće se i o njenom trajanju, jer je bitno da definišu kakvom će dinamikom časovi da budu sprovedeni. Podrazumeva se da će odlučiti i o datumu početka korporativnog tipa nastave, a zatim i o terminima u kojima će časovi da budu održani. Svi zaposleni koji treba predavanja da pohađaju u tom slučaju će dobiti precizne informacije u vezi sa svim tim detaljima.

Kada budu vršili prijavljivanje i upisivanje, pojedinačni polaznici će odlučiti i gde će pohađati predavanja, odnosno na koji način. Osim klasičnog tipa edukacije, nastava može biti organizovana i na daljinu, to jest online. Sledeće što moraju znati polaznici jeste da se oba tipa edukacije mogu organizovati na četiri različita načina, tako da kandidati biraju da li žele specijalizovani seminar - steknite sertifikat za servisera bele tehnike da pohađaju samostalno, u paru ili u okviru mikro, odnosno klasične grupe.

Ako kandidat izabere da nastavu pohađa u paru ili samostalno, važiće potpuno ista pravila organizacije kao i kada je reč o nastavi za mikro grupu, a kojom prilikom dvoje ili troje kandidata treba predavanja da pohađaju. Pravila su prilično slobodna i idu na ruku svakom pojedinačnom kandidatu u tom slučaju. Naime, zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora i sa nadležnim profesorom će se oni dogovarati o svemu. Prvenstveno se misli na definisanje detalja u vezi sa datumom početka onog tipa nastave, koji su izabrali da prate. Zatim je neophodno da se odluče o terminima održavanja časova, a onda i o tome u skladu sa kakvom dinamikom će biti nastava organizovana, što podrazumeva da će se dogovoriti i o ukupnom trajanju. Napominjemo još jednom da to sve važi i za nastavu jedan na jedan, odnosno individualnu i za poluindividualnu, to jest nastavu u paru, ali i za nastavu, koja podrazumeva rad u mikro grupi, u okviru koje je prisutno dvoje ili troje polaznika u isto vreme.

Prilikom organizacije edukacije za standardnu grupu kandidata, odnosno za najviše osmoro, a najmanje četvoro njih će biti primenjena izuzetno stroga pravila organizacije. Prvo je najbitnije da četiri osobe izvrše prijavu i navedu da žele da pohađaju edukaciju na taj način. Formiranje grupe je navedeno kao osnovni zahtev u tom slučaju, a informacije o tome koliko će trajati ukupno specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike u tom slučaju će biti dostupne ranije svakom pojedinačnom polazniku. Upravo to je jedina informacija koja će prethodno biti na raspolaganju članovima jedne grupe. Ali će naknadno svako od njih saznati i dodatne informacije, u smislu datuma početka, termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Nije dozvoljeno vršiti apsolutno nikakve izmene kod nastave u grupi, te se podrazumeva da će to biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku.

Mesto održavanja ove stručne edukacije takođe zavisi od odluke svakog pojedinačnog prijavljenog. Kao što smo naveli, dostupne su dve opcije i to ili klasičan tip edukacije ili nastava online.

Svaki kandidat koji se za prvu varijantu odluči treba i da odabere poslovnicu, u kojoj želi nastavu prema klasičnom principu da pohađa. Uzevši u obzir da se za sada na 40 lokacija nalaze predstavništva ove obrazovne institucije, to podrazumeva da apsolutno svaki stanovnik naše zemlje može relativno lako da pronađe onu poslovnicu, koja mu je najbliža i u kojoj želi časove na taj način da prati.

A ako nekome više odgovara da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike bude organizovan online, to znači da će koristiti sopstveni računar u tom slučaju, a da taj uređaj mora imati adekvatne performanse. Važno je i da samostalno instalira odgovarajući softver na taj uređaj, a prethodno će dobiti sve informacije o postupku instalacije. Veza sa internetom mora da bude na visokom nivou, jer se tako osigurava kvalitet ove stručne edukacije i o tome posebno mora da vodi računa svaki pojedinačni polaznik. Bitno je napomenuti i to da svaki kandidat, koji odluči ovako da pohađa nastavu, a koji eventualno bude imao bilo kakvih poteškoća, ima pravo da kontaktira tim za tehničku podršku, koji funkcioniše u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za servisera bele tehnike?

Informacije o tome koliko je predviđeno da ova edukacije traje će biti na raspolaganju svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja, to jest kada budu vršio zvanično upisivanje, odnosno prijavljivanje.

Da odmah nagalsimo da samo kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za servisera bele tehnike za standardnu grupu, Obrazovni centar Akademije Oxford unapred određuje koliko će nastava da traje. Zapravo je tako predviđeno aktuelnim pravilnikom.

Ukupno 40 časova nalazi u nastavnom programu ove stručne edukacije. A sve to važi kako za grupni tip nastave, tako isto i za individualni, ali i za poluindividualnu edukaciju koja podrazumeva prisustvo dve do tri osobe, odnosno rad u mikro grupi.

Svakako će kandidati imati mogućnost da dobiju informaciju ranije o tome koliko će ukupno trajati nastava u grupi, a ako se odluče za drugačiji vid pohađanja edukacije, imaće mogućnost da preciziraju trajanje direktno sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora.

Potpuno ista pravila važe i za poluindividualnu i za nastavu jedan na jedan, odnosno takozvanu individualnu, ali i kada kandidat izabere da predavanja pohađa u okviru nastave, koja podrazumeva mikro grupu. Napominjemo da je mikro grupa sastavljena od dva ili tri člana.

U slučaju da postoji zahtev da bude organizovan specijalizovani seminar - steknite sertifikat za servisera bele tehnike samo za zaposlene u nekoj kompaniji, tada će biti organizovana korporativna nastava, a prema jasno definisanim pravilima. Ističemo da su pravila vrlo fleksibilna u tom slučaju i da svaki polaznik pojedinačno dobija obaveštenje o detaljima nakon što ih odrede nadležni u okviru jedne od poslovnica i zainteresovane kompanije. A to znači da će oni najpre da se odluče oko toga kog datuma treba da počne nastava, potom u kojim terminima će časovi da budu organizovani i kakva bi dinamika trebalo da bude poštovana. Na taj način će odlučiti i o ukupnom trajanju nastave tog tipa. Sem toga, važno je da se dogovore i o detaljima koji su vezani za lokaciju održavanja korporativnog vida edukacije, jer samo u tom slučaju postoji mogućnost promene, a u smislu da edukacija može da bude održana i u prostorijama same kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za servisera bele tehnike"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje