Stručni kursevi i obuke - Auto i elektro struka

Kurs i obuka za autodijagnostičara zasigurno je pravi izbor za sve polaznike koji su oduvek želeli da se bave ovim zanimljivim zanimanjem, za koje je potrebna koncentracija, znanje, veština ruku, ali i ljubav prema svemu što se dešava oko Vašeg automobila.

Autoelektričar servisira, održava, proverava ispravnost, vrši popravku i zamenu električnih i elektronskih uređaja i sistema na vozilima. Dobar i pouzdan autoelektričar bi trebalo da postavlja električne instalacije i mrežnu opremu na vozilima na osnovu električnih šema, da pronalazi i otklanja kvarove na instalacijama i mrežnoj opremi vozila.

Autoelektričarski zanat podrazumeva postavljanje električne instalacije i mrežne opreme na vozila, koje se rade i ugrađuju na osnovu električnih šema. Svaki autoelektričarski servis je zadužen za servisiranje, održavanje, popravku i zamenu električnih i elektronskih uređaja i sistema na vozilima.

Zadatak automehaničara je da obavlja tekuće održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravljenog dela, itd. Imati dobrog i stalnog automehaničara je osnov kvalitetnog svakodnevnog života za svakog čoveka koji je u situaciji da zavisi od svog vozila.

Autolimar popravlja vozila oštećena vremenskim nepogodama, vozila kojima je limarija u lošijem stanju usled godina starosti, kao i vozila kojima je limarija stradala usled mehaničkih povreda (nesreća, udaraca, itd.). Dobro obučen autolimar poseduje znanja o svim vrstama limova, o njihovoj strukturi i karakteristikama, ali i znanja o školjkama automobila, izradi karoserije i vrstama materijala za izradu karoserije.

Uređivanje unutrašnjosti vozila je često jedan od načina da osvežite auto koji je izgubio na sjaju i prvobitnoj lepoti. U tom slučaju obraćate se autotapetaru koji menja izgled sedišta, patosnica, stranica i unutrašnje strane krova automobila ili bilo kog putničkog vozila.

Sticanje sertifikata za montera klimatizacije pred svakog zainteresovanog kandidata stavlja zahtev najpre za pohađanjem specijalizovane obuke, a potom i za polaganje ispita. A sve to punoletnim polaznicima omogućuje Akademija Oxford i to ne samo u toku cele godine, već i širom naše zemlje, budući da se posebno osmišljeni kurs i obuka za montera klimatizacije odvija u svakom gradu u kome ova institucija ima otvorenu poslovnicu.

Ovo zanimanje, koje je sve više traženo u poslednje vreme, podrazumeva instaliranje kamera i ostalih pomoćnih aparata neophodnih za funkcionisanje video nadzora. Pored tehnologije vezane za samo zanimanje i karakteristika uređaja koji se koriste, neophodno je poznavati i propise vezane za ovu oblast.

Ne samo da će svako ko želi da stekne sertifikat za elektromehaničara pogona da se upozna sa osnovama elektronike za vreme ovog kursa, već će i da se upozna sa svim onim detaljima koji će mu sasvim sigurno biti od naročite koristi kada bude bio u mogućnosti da se bavi poslom za koji se kvalifikuje.

Serviser mobilnih telefona vam može pružiti sve usluge u vezi sa popravkom mobilnih telefona, kako hardverskih, softverskih, tako i mehaničkih oštećenja. On dekodira mobilne telefone, instalira GPS navigaciju i GPS uređaje, vrši zamenu softvera ili održava postojeći, menja hardver i kompletnu propratnu opremu.

Serviser, tj. elektrotehničar računara održava i servisira računare, računarske sisteme i opremu. On sklapa i rasklapa računar, proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova.

Obuka i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja se organizuje širom naše zemlje, a u toku cele kalendarske godine i to u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford. Jedini uslov koji se stavlja pred sve kandidate koji su zainteresovani za njeno pohađanje, jeste da su stekli minimum osnovno obrazovanje, te se podrazumeva i da oni moraju biti punoletni.

Elektrotehničari bele tehnike vrše popravke frižidera, šporeta, veš mašina, mašina za sušenje veša, za pranje sudova i svih ostalih aparata koje koristimo u kući ili na nekom drugom mestu. Oni često rade u timovima, ali i samostalno, a njihovo radno vreme određuje potreba klijenata.

Elektroinstalater ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvete, održava postavljene uređaje, otklanja moguće kvarove, obeležava instalacije, postavlja cevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu. U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom (kombinovana klešta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za merenje napona i ispitivanje jačine struje).

Svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja, te ko ima želju da se zvanično kvalifikuje za pomenuto zanimanje ima mogućnost u toku cele godine da izvrši prijavu i to direktno u poslovnicama Akademije Oxford ili putem telefona.

Polaznici se upoznaju sa: procesom postavljanja i održavanja mreža niskog i visokog napona; postavljanjem razvodnih ormara i mreža za zaštitu od električnog udara; održavanjem transformatorske i komandne stanice i dalekovoda; zaštitom na radu.

Sa ciljem da svakome ko želi da se kvalifikuje za jedno od vrlo perspektivnih zanimanja na savremenom tržištu rada, Akademija Oxford organizuje specijalizovani kurs i obuku za montera TT mreže. Budući da je predviđeno da se nastava odvija u dva segmenta, polaznici će u teorijskom delu da se upoznaju ne samo sa osnovama telekomunikacione tehnike i elektronike, već i sa svim onim elementima telekomunikacione mreže, ali i sa načinom njihovog pravilnog održavanja, pa će ta znanja da primene tokom prakse koju budu pohađali u konkretnoj kompaniji.

Svako onaj ko se kvalifikuje za zanimanje elektrotehničara za TT uređaje sasvim sigurno treba da bude upoznat sa svim vrstama ovih uređaja, a kako bi mogao da pristupi procesu njihovog servisiranja i popravke, kada je potrebno, uzevši u obzir da to predstavlja osnov ovog zanimanja. A to, ujedno znači i da će se on za vreme obuke upoznati sa primenom različitih alata koji se najčešće koriste tokom navedenih postupaka.

Iako je je mnogima asocijacija na lemljenje isključivo vezana za elektroniku, činjenica je da se ovaj proces može vršiti i u mnogim drugim oblastima. Osim elektronike, koja spada u red najosetljivijih oblasti kada je u pitanju lemljenje, ono se može između ostalog, koristiti i u oblasti energetike, ali i termo i mašinske tehnike.

Elektromehaničar radio aparata je zanimanje koje obuhvata popravku i održavanje svih radio aparata, kako starijeg tako i novijeg tipa. Ovo je zanimanje koje je u zadnje vreme zbog ekonomske krize u ekspanziji, s ozbirom da sve više ljudi zbog smanjene kupovne moći sve više popravlja stare radio aparate a manje kupuje nove. Elektromehaničar radio aparata morao bi pre svega biti upoznat sa tipovima i vrstama radio aparata sa kojima bi u praksi mogao da se sretne.

Elektromehaničar TV aparata je zanimanje koje kvalifikuje osobu za popravku TV uređaja, video uređaja, i drugih aparata slične namene. Škola za elektromehaničara TV aparata obučava polaznike za majstora koji bi trebalo da bude sposoban da popravlja, servisira i održava sve aparate ove namene, kako u privatnim tako i u poslovnim objektima. Kao i sve škole elektrotehničke struke i ovo uskospecijalizovano zanimanje zahteva veoma temeljno obrazovanje iz oblasti elektronike, elektrotehnike i elektromehanike koje je dovoljno za zvanje jednog elektrotehničara.

Kada se uzme u obzir činjenica da radio, TV i video uređaji koje možemo na savremenom tržištu da kupimo, ne mogu da se svrstaju u posebno kvalitetne, već se neretko događa da odmah po isteku garancije neki uređaj bude pokvaren, to je i apsolutno očekivano što osoba koja je kvalifikovana za elektromehaničara za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje ima pune ruke posla.

Svim fizičkim licima je na raspolaganju mogućnost da se edukuju za ovo zanimanje, s tim što specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za servisera bele tehnike po zahtevu može biti organizovana i za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji.

Auto i elektro struka

Sa valjanim razlogom se sve više ljudi odlučuje za stručno osposobljavanje se izabrano zanimanje u okviru auto ili elektro struke. Većina tih obrazovnih profila je izuzetno interesantna, zato što se relativno lako posle sticanja diplome može pronaći adekvatan posao. Tim pre što je dobro poznato da postoji mogućnost i otvaranja samostalnih specijalizovanih radionica, tako da lice koje stekne sertifikat za zanimanje automehaničar ili za obrazovni profil autoelektričar, na primer, svakako ima mogućnost da vrlo brzo samostalno počne da zarađuje.

A u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i obuka i kurs za pomoćnika autoelektričara, ali i mogućnost sticanja sertifikata za zanimanje autoelektričar. Svaki zainteresovani pojedinac takođe može da se odluči za opciju pohađanja dokvalifikacije ili prekvalifikacije, odnosno jednostavno za sticanje zvanja autotapetar, s tim što je u ponudi i seminar za auto limara. U pitanju su zanimanja koja na tržištu rada važe za posebno tražena, sa izuzetno jakom perspektivom zaposlenja.

Treba dodati i podatak da su obrazovni profili elektro struke u istom rangu kao i obrazovni profili auto struke, a što se tiče perspektive zapošnjavanja. Bez obzira da li kandidat želi da se sertifikuje za zanimanje serviser mobilnih telefona, instalater video nadzora ili monter klimatizacije, može biti potpuno siguran da će posao vrlo lako i brzo pronaći.Ističemo i to da je u ponudi obuka i kurs za elektro mehaničara pogona i za elektroinstalatera, a svako ko ima želju može da stekne i sertifikat za zanimanje serviser računara. Sem toga, ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i stručni seminar za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja, te zainteresovani pojedinci imaju mogućnost za sticanje zvanja elektrotehničar za TT uređaje ili monter TT mreža.

Elektrotehničar bele tehnike, odnosno rukovaoc termoenergetskim postrojenjima su tek neka od zanimanja, za koja edukaciju organizuje konkretna obrazovna institucija, a uz maksimalno poštovanje pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pojedinci koji su zainteresovani da steknu zvanje za zanimanje elektromonter mreže i postrojenja to mogu učiniti u okviru bilo koje poslovnice navedene specijalizovane obrazovne institucije.

Izuzetno perspektivno je i zanimanje lemilac, a edukacija podrazumeva obavezno pohađanje 300 radnih sati, te obuhvata i teorijski i praktično deo.

Još treba naglasiti i to da su u ponudi obuke i kursevi za zanimanja elektromehaničar TV aparata, zatim elektromehaničar radio aparata, a ko ima želju, može pohađati specijalizovani seminar za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje, što svakako otvara mnogo više mogućnosti za zaposlenje.

Sve navedeno se nalazi u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, što je institucija, koja posluje po navodima nadležnog ministarstva. U tom smislu ona poseduje i sve neophodne dozvole za sprovođenje različitih vidova edukacija, tako da zainteresovani mogu pohađati program dokvalifikacije, prekvalifikacije ili stručno osposobljavanje za zanimanja auto i elektro struke, a u ponudi je i vanredno i redovno školovanje.

Očekuje se od svakog zainteresovanog kandidata da uz maksimalno poštovanje pravila navedene obrazovne institucije izvrši prijavljivanje, što može učiniti bilo kog radnog dana u toku godine ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica ili putem telefona. Kome god bude više tako odgovaralo, ima pravo i da na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice ove obrazovne institucije pošalje zahtevane podatke i na taj način izvrši prijavu. Uopšteno govoreći, prijavljivanje se vrši dostavljanjem osnovnih informacija o svakom kandidatu, a one podrazumevaju njegovo ime i prezime, datum rođenja i broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli nesmetano kasnije sa njim da komuniciraju.

Bitno je da u momentu zvaničnog upisivanja svaki polaznik bude u okviru konkretne poslovnice lično prisutan, budući da je tako zvaničnim pravilima institucije organizatora predviđeno. Prethodno će dobiti sve neophodne informacije o dokumentima, koja će biti u obavezi da tada dostavi, a kako bi u skladu sa procedurom bio izvršen zvanični upis.

U većini slučajeva, kursevi i obuke za zanimanja auto i elektro struke obuhvataju kako teorijski deo, tako isto i praktični. Teoretski deo edukacije može biti organizovan u skladu sa pravilima grupne, potom individualne ili poluindividualne nastave, te se očekuje da svaki prijavljeni kandidat odabere kako mu odgovara predavanjima da pristupi.

Kada je u pitanju praktični deo nastave, na vreme će svaki polaznik biti informisan o detaljima, a primarno o tome na kojoj lokaciji će biti praksa organizovana u tom slučaju. Ono što moraju znati svi zainteresovani jeste da pomenuta obrazovna institucija u svakom gradu, u okviru koga ima poslovnicu, ostvaruje saradnju sa brojnim pravnim subjektima. Samim tim se i praktični deo edukacija za zanimanja u ovim oblastima organizuje u saradnji sa nekom od tih institucija, tako da će svaki polaznik nedugo nakon prijavljivanja i biti o ovim, ali i o mnogim drugim detaljima informisan.

Kada bude završio sa pohađanjm i teoretskog i praktičnog dela, svaki polaznik će dobiti sertifikat, odnosno diplomu, a u zavisnosti od toga za koji program nastave se bude odlučio. Posle toga ima pravo da kontaktira nadležne u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko je radni dosije u toj instituciji otvorio. Uz maksimalno poštovanje nedavno izmenjenog zakona, potrebno je da nadležni u okviru te institucije izvrše zvaničan upis te diplome, odnosno sertifikata u radni dosije konkretnog kandidata. Isto tako se podrazumeva da svako od njih treba informaciju o tome da je postao vlasnik sertifikata za zanimanje auto i elektro struke da navede u svojoj radnoj biografiji, a kako bi na taj način povećao mogućnost da u okviru odabrane struke pronađe posao.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Auto i elektro struka

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje