Kurs i obuka - Steknite sertifikat za zanimanje aktuar

Slobodno se može reći da je u pitanju vrlo perspektivno zanimanje, ali da mnogi toga nisu svesni. U principu je sasvim dovoljno da osoba, koja želi da pohađa specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar, ujedno želi i da se zaposli na vrlo perspektivnom radnom mestu, ali i da ima sklonost ka analitičkom razmišljanju. Poznavanje matematike je vrlo poželjno, ali svakako je dobro da neko ko želi da se sertifikuje za zanimanje aktuar, ima i sklonost prema dobrom računanju. Ipak, Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi da kandidati, koji žele da se upoznaju sa tematikom ove edukacije i da se sertifikuju za konkretno zanimanje, moraju da imaju bilo kakva predznanja. Sasvim je dovoljno da oni imaju želju da se sa temom upoznaju i da steknu sertifikat za pomenuto zanimanja.

A ono što mora znati svako fizičko lice, koje je zainteresovano za pohađanje ove obuke jeste da mora prijavu da izvrši. Tom prilikom će, naravno maksimalno da budu poštovana pravila pomenute obrazovne institucije, a ta pravila podrazumevaju da svako od polaznika ima obavezu da nadležnima u okviru bilo kojoj poslovnice institucije organizatora dostavi osnovne informacije o sebi. Na prvom mestu se misli na datum rođenja i broj telefona, te naravno i na ime i prezime svakog pojedinačnog polaznika.

Potrebno je da zainteresovani za pohađanje ove stručne obuke sve te informacije dostave ili na mail adresu ili putem broja telefona ili direktno u prostorijama bilo koje od ukupno 40 poslovnica navedene obrazovne institucije, u skladu sa pravilima.


A nakon što budu izvršili prijavljivanje, njihova je obaveza i da lično dođu u prostorije konkretnog predstavništva institucije organizatora i da se upišu. Prethodno će ih nadležni informisati o detaljima u vezi sa time, ali i o dokumentima koja moraju u trenutku upisa da prilože. Naročito će biti istaknuta informacije da upis mora da bude izvršen uz lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata.

Pošto to budu učinili, dobiće informaciju i o celokupnoj ponudi ove obrazovne institucije. A ona uključuje mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar da bude organizovana kako u formi individualne i poluindivudualne nastave, tako isto i u formi grupne. Kad je u pitanju grupna edukacija, ona može biti organizovana na dva načina. Tačnije, organizuje se za dve grupe, to jest mikro grupu, koja podrazumeva učešće tri osobe u isto vreme, ali i standardnu grupu, u okviru koje će biti minimum četvoro polaznika i maksimalno njih osmoro,

Reč je o drugačijem načinu organizacije, pa iz tog razloga i nije moguće navesti precizno informaciju o tome gde će nastava biti organizovana, odnosno u kojim terminima. Naime, svaki kandidat bira između ponuđenih opcija, pa na osnovu toga i dobija informacije o ovim i svim ostalim detaljima.

TESTOVI


Informacije o tome na kojoj će lokaciji nastava da bude organizovana će svaki kandidat dobiti onog trenutka kada bude izabrao da li mu više odgovara da nastavu pohađa online ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Iz tog razloga nije moguće ranije da polaznici budu informisani o tačnoj lokaciji održavanja nastave, upravo zato što to isključivo zavisi od njihove odluke.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija na ukupno 40 lokacija u celoj našoj zemlji ima predstavništva, to svi oni kandidati, kojima bude odgovaralo da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar bude organizovan na klasičan način, svakako treba samo da izaberu u okviru koje od svih tih poslovnica im najviše odgovara da nastavu prate. Naravno da se podrazumeva da svako od njih ima obavezu nadležne prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja da informiše o tome da se opredelio za opciju da nastavu pohađa prema klasičnom principu. A takođe se u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalazi i mogućnost pohađanja nastave na daljinu.

Kada je reč o online nastavi, tada polaznici predavanja pohađaju uz korišćenje sopstvenog računara. A da bi edukacija tog tipa bila kvalitetna, potrebno je da izabrani uređaj ima odgovarajuće karakteristike, o čemu će naravno svaki pojedinačni polaznik na vreme da bude obavešten od strane nadležnih. Isto tako je važno i da svaki polaznik samostalno instalira tačno određenu vrstu programa na svoj računar, preko koga će pohađati predavanja. Pored svega toga se očekuje da polaznik primarno vodi računa o tome na koji način bira lokaciju na kojoj će boraviti dok traju časovi. Prvenstveno se misli na to da u konkretnom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom, jer je to primaran uslov za kvalitetnu edukaciju koja se organizuje na daljinu. A ukoliko nekom ne uspe samostalno da instalira predviđeni softver, odnosno ako ne bude mogao da se snađe tokom bilo kog časa, može slobodno da kontaktira stručnjake, koji su zaposleni u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije i zaduženi za pružanje tehničke podrške po potrebi.

Treba svakako posle toga da svaki pojedinačni polaznik donese odluku i o tome na koji od svih dostupnih načina mu odgovara nastavu da prati. A izuzev mogućnosti da to učini u formi grupne nastave, dostupna je i ona koja podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar biti organizovan za samo jednog polaznika, odnosno u formi individualne nastave, kao i kroz takozvanu nastavu u paru ili poluindivudualnu.

Neophodno je da svaki prijavljeni kandidat izabere koja mu opcija od svih tih odgovara, posle čega će biti informisan o detaljima u vezi sa organizacijom nastave.

Grupni tip edukacije podrazumeva prisustvo više osoba, s tim što nastava može biti organizovana kako za standardnu grupu, koja će brojati od najmanje četvoro kandidata, pa do najviše njih osmoro, tako isto i za takozvane mikro grupe, kada predavanja treba troje polaznika u isto vreme da pohađaju.

U oba slučaja će biti primenjena potpuno ista pravila organizacije, a ona su prilično stroga. Tada se podrazumeva da svako ko odluči specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar na taj način da pohađa jednostavno mora da se pridržava onoga, što budu nadležni definisali. Razlog za to je jednostavan. Pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da ne budu uzeti u obzir zahtevi polaznika u vezi sa izmenama kod nastave u grupi.

Svako od njih će biti u obavezi da strpljivo sačeka formiranje grupe u okviru konkretne poslovnice, odnosno prijavljivanje dovoljnog broja polaznika. Upravo zato što je to od strane organizatora navedeno kao jedini uslov, koji mora da bude ispoštovan da bi nastava na taj način mogla uopšte i da bude organizovana. Jednostavnije rečeno, kada grupa bude u okviru bilo kog predstavništva formirana, obaveza koordinatora za nastavu će biti da detalje precizira.

Primarno se misli na određivanje datuma početka edukacije, odnosno termina održavanja časova i njihovog rasporeda. A podatak o tome koliko će nastava za mikro ili za standardnu grupu da traje će biti na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku kada se bude upisivao, prosto zato što se taj segment definiše na nivou celokupne institucije organizatora.

Mogu odabrati polaznici i da nastavu pohađaju potpuno samostalno ili u društvu još jedne osobe, u kom slučaju će ona biti organizovana prema pravilima takozvane poluindivudualne ili nastave u paru.

Važno je naglasiti i to da i u jednom i u drugom slučaju važi potpuno ista pravila organizacije, koja su ujedno vrlo slobodna. Pod tim se mislim na definisanje svih detalja između profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici sa jedne strane, odnosno jednog ili dvoje polaznika sa druge. Da kažemo sve to jednostavnije, njihova je obaveza ne samo da se usaglase oko toga kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar, nego i oko svih ostalih detalja. Dakle, oni će precizirati u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani, a zatim će zajedno odlučiti i o tome kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond da bude sproveden, što zapravo znači da će se dogovoriti i o ukupnom trajanju jednog ili drugog tipa edukacije,

Izuzev mogućnosti da se sa tematikom ove edukacije upoznaju fizička lica, otvorena je i opcija da nastava bude organizovana za pravna lica, odnosno za tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću.

S obzirom na to da je korporativni tip nastave specifičan baš zbog toga što su polaznici u isto vreme zaposleni u jednoj kompaniji, to postoji mogućnost prilagođavanja načina organizacije njihovim, odnosno zahtevima njihovih nadležnih. Naime, u tom slučaju se nastava organizuje prema smernicama, koje će zajedno definisati predstavnik zainteresovane kompanije i ovlašćeno lice u okviru bilo koje od 40 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naravno da će se oni dogovoriti prvo oko toga kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar. Odmah zatim će zajedno definisati i u kojim terminima bi časovi trebalo da budu za taj broj zaposlenih organizovani. Svakako je pravilnikom predviđeno da oni treba da se usaglase i oko rasporeda predavanja, pa će zahvaljujući tome odlučiti zajedno i o trajanju nastave za zaposlene.

Međutim, za razliku od edukacije namenjene fizičkim licima, koja može biti organizovana ili online ili direktno u prostorijama poslovnice pomenute obrazovni institucije, samo kad je u pitanju korporativna nastava, može biti dozvoljena promena lokacije njenog održavanja. Prvenstveno se misli na prostor u okviru samog preduzeća, čiji radnici bi trebalo časove u tom slučaju da pohađaju. Da bi taj zahtev klijenta bio u potpunosti ispoštovan, Važno je da odabere prostor, koji je opremljen onako kako to zahteva institucija organizatora. Pre toga će klijent biti detaljno informisano o svemu, što je vezano za sadržinu samog prostora. A kada svi ti detalji budu između njih definisani, podrazumeva se da će o njima biti obavešteni na vreme svi polaznici, odnosno radnici zainteresovane kompanije,

Kojim će se temama baviti stručni seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar?

Nastavnim programom je predviđeno da u toku uvodnog predavanja svi polaznici dobiju informacije o tome šta spada u opis ovog zanimanja.

Tom prilikom će profesor da se osvrne i na neophodno obrazovanje svakoga, ko želi da stekne sertifikat za zvanje aktuar.

Naravno da će dobiti informacije svako, ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju i o tome gde se zapravo aktuar po završetku nastave može zaposliti, ako se za tim bude ukazala prilika.

Između ostalog, osoba koja poseduje sertifikat za ovo zanimanje, odnosno koja se propisno školovala najpre može posao da nađe u finansijskim odeljenjima različitih kompanija, kao i banaka.

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa čijim pravilima će stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar da bude organizovan i da polaznicima bude precizno objašnjeno na koji način je potrebno izvršiti pripremu odgovarajućih podataka, odnosno različitih tipova proračuna, da bi bili izrađeni finansijski izveštaji različitih kompanija.

Saznaće pored ostalog i kako se vrši analiza određenih podataka, iz polja statistike, odnosno na koji način bi trebalo da funkcioniše u praksi takozvana matematička obrada različitih podataka.

Zatim će polaznici dobiti informacije i o tome šta su finansijska kretanja na tržištu i koja je uloga aktuara u njihovim predviđanjima. U tom delu će biti ponuđeni i različiti primeri iz prakse, na osnovu kojih će polaznici moći da zaključe kako bi trebalo definisati finansijska kretanja i na koji način se ona mogu predvideti.

S obzirom na to da osoba sa ovim zvanjem mora biti u toku sa različitim zakonskim aktima, to podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar biti u određenom segmentu usmerena i na predstavljanje osnovnih odredbi aktuelnih propisa iz oblasti finansija na prvom mestu, te će profesor svakako ukazati i prisutnima i na to o kojim tačno zakonima bi trebalo da vode računa prilikom praćenja.

Da bi predavač bio siguran da su polaznici prihvatili u potpunosti svo gradivo, koje je predviđeno nastavnim programom, on će im na kraju zadati zadatak, kako bi ustanovio da li eventualno nešto još dodatno treba objasniti polaznicima, a da bi oni kasnije mogli bez ikakvih smetnji samostalno da vrše posao za koji se sertifikuju tokom ovog stručnog kursa.

Trebalo bi informisati zainteresovane za praćenje ove edukacije i o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford može po zahtevu da organizuje i takozvani korporativni seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar, odnosno nastavu namenjenu isključivo zaposlenima u preduzećima. A kako bi im olakšali shvatanje tematike ove edukacije, predavači mogu i primere iz prakse, odnosno izradu predviđenog zadatka da usklade sa poljem poslovanja same kompanije. Naravno da bi pre toga trebalo nadležno lice te firme da kontaktira predavača i da mu iznese taj zahtev, odnosno da mu pomogne sa izborom primera.

Ukoliko bilo koji polaznik ima neko pitanje u vezi sa gradivom, slobodan je da ga postavi profesoru u trenutku kada je to predviđeno. Najvažnije je da svaki polaznik u potpunosti razjasni sve što ne razume, jer će mu to pomoći sigurno u budućem radu.

Kada i na kojoj lokaciji će biti specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar organizovana?

Potrebno je najpre da svi koji izvrše prijavljivanje budu informisani o tome da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar za fizička lica može biti organizovana na nekoliko načina, što znači da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da izabere opciju koja njemu odgovara u trenutku prijavljivanja.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svima da predavanja pohađaju kako online, tako isto i na standardni način, odnosno u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora.

A izuzev toga je predviđeno da i jedan i drugi tip edukacije budu organizovani kako u formi grupne nastave, tako isto i poluindivudualea i individualne.

Baš zato što postoji toliko opcija u ponudi je vrlo važno da kandidati budu prvo sa svakom od njih upoznati, a zatim i da izaberu onu koju im odgovara, te da tu svoju odluku saopšte nadležnim u konkretnoj poslovnici.

Polaznici koji se budu odlučili za opciju da nastavu prate na daljinu će tom prilikom morati da koriste sopstveni računar. Vrlo je važno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, kako bi nastava mogla bez ikakvih smetnji da bude praćena. Svakako da će nadležni u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije informisati svakog polaznika pojedinačno, koji odluči da stručni seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar pohađa u formi učenja na daljinu o tome koje karakteristike mora da ima konkretni kompjuter. Zatim će biti predočeno svakome od njih da u izabranom prostoru, u kome će boraviti dok traju predavanja, mora da postoji stabilna konekcija sa internetom. A uz sve to je obaveza svakog polaznika i da ispoštuje pravilo o tome da samostalno instalira na konkretni uređaj namenski program, preko koga je predviđeno predavanja da pohađa. Nakon što sve to učini, kandidat može bez ikakvih smetnji da učestvuje u nastavi na daljinu. Međutim, ako se bude desilo da naiđe na bilo kakvu poteškoću ili mu nešto ne bude jasno kada instalira softver, odnosno dok pohađa predavanja, može se obratiti članovima tima za pružanje tehničke podrške, koji u okviru predstavništva ove obrazovne institucije u svakom gradu postoji.

Isto tako je dostupna i mogućnost da nastava bude organizovana prema klasičnom principu. A to u suštini podrazumeva da polaznici treba da predavanja pohađaju u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. S obzirom na to da se one nalaze na 40 lokacija u celoj zemlji, to ne bi trebalo da predstavlja problem nijednom kandidatu da pronađe poslovnicu koja mu je najbliža i da u njoj pohađa predavanja.

Važno je napomenuti i to da za oba tipa edukacije važi pravilo da kandidati mogu da je pohađaju kako u formi poluindivudualne i grupne nastave, tako isto i kroz nastavu poznatu kao jedan na jedan, odnosno individualnu.

Za koju će se od svih ponuđenih opcija odlučiti zavisi isključivo od toga da li im odgovara strog ili fleksibilan princip organizacije, odnosno da li žele samostalno ili u društvu jedne ili više osoba predavanja da prate.

Odmah da naglasimo da se nastava u grupi može organizovati kako za mikro grupu, kada troje polaznika pohađaju predavanja, tako isto i za standardnu grupu, u kom slučaju časove treba da prati između četvoro i osmoro kandidata u isto vreme. Pravila organizacije su u oba slučaja potpuno ista.

Naime, očekuje se od svakoga ko odluči da nastavu pohađa na taj način da se u potpunosti pridržava svega onoga što organizator pre toga bude definisao. U suštini će na nivou celokupne institucije organizatora biti unapred određeno koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar u tom slučaju da traje. Upravo to i jeste praktično jedina informacija, koja je polaznicima dostupna ranije, a sve ostale informacije oni dobijaju naknadno, odnosno nakon što grupa bude u bilo kojoj poslovnici oformljena. Dakle, naveden je osnovni zahtev za početak organizacije nastave u grupi i on podrazumeva prijavljivanje dovoljnog broja kandidata.

Vrlo brzo pošto grupa bude oformljena će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati i sve ostale detalje. Najpre će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a posle toga će precizirati i u kojim terminima će časove kandidati da pohađaju, odnosno na koji način će celokupan nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen. Zahteva se od člana apsolutno svake grupe da se pridržava onoga što koordinator za nastavu bude odredio u tom slučaju, jer se ne dozvoljavaju izmene niti jednog segmenta kod nastave za grupu polaznika, što se odnosi i na mikro i na standardnu grupu.

Svi oni polaznici kojima odgovara nešto fleksibilniji princip organizacije imaju na raspolaganju mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar bude organizovana ili u formi poluindivudualne ili u formi individualne nastave. Pravila organizacije u oba slučaja su izuzetno fleksibilna, prosto zato što se daje značajan nivo slobode svakom pojedinačnom kandidatu.

Stvar je u tome da bi jedan ili dvoje polaznika, a u suštini sve to zavisi od toga da li je u pitanju individualna ili poluindivudualna edukacija, trebalo da direktno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice i sa predavačem definišu kako će časovi biti organizovani i kog datuma će edukacija početi. Dakle, prvo moraju da se dogovore oko tačnog datuma početka poluindivudualne ili edukacije poznat jedan na jedan, a posle toga i da odrede u kojim terminima će časovi da budu organizovani i na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. A uzevši u obzir da je po pravilniku institucije organizatora predviđeno da oni treba da se dogovore i o dinamici sprovođenja časova, to znači da će na taj način doneti odluku i o ukupnom trajanju onog tipa edukacije, koji su odlučili da pohađaju.

Ostalo nam je još da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu može specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar da organizuje u formi korporativne nastave. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih će u tom slučaju časove da pohađaju. A na koji način će to učiniti isključivo zavisi od dogovora, koji će im daati nadležno lice konkretne kompanije i nadležno lice jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije.

Jednostavno rečeno, oni će precizirati kao prvo datum početka korporativne nastave. Posle toga je predviđeno da se usaglase i oko terminima održavanja časova i o njihovom tačno rasporedu, pa će zahvaljujući tome doneti zajedno odluku o ukupnom trajanju edukacije koja je namenjena zaposlenima.

A uz sve to je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da može biti ostvaren zahtev klijenta u vezi sa izmenom lokacije održavanja nastave namenjene zaposlenima. Ističemo da je tako nešto moguće samo u tom slučaju i to ako u okviru konkretne kompanije postoji odgovarajući prostor. Prethodno će klijent biti detaljno informisan o tome šta mora da sadrži izabrani prostor, odnosno na koji način bi trebalo da bude opremljen, da bi nastava mogla tu za zaposlene da bude organizovana. Inače, u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da će zaposleni vrlo brzo o apsolutno svim detaljima u vezi sa organizacijom korporativnog tipa obuke dobiti informacije..

Koliko je predviđeno da će trajati stručna obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje aktuar?

Samo kada fizička lica odluče da nastavu pohađaju u formi grupne, a potpuno svejedno da li je u pitanju mikro grupa ili standardna, oni će već prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja dobiti informaciju o tome i koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje aktuar da traje.

Zapravo je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ukupno se 6 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, prema kome će biti organizovana ova stručna edukacija. A kada se ona organizuje u formi grupne nastave, polaznici će ukupno 4 dana biti u obavezi da prisustvuju časovima.

Uzevši u obzir da je u pitanju takav princip organizacije, to je predviđeno tek nakon što grupa od minimalnog broja članova u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije bude formirana, da ovlašćeni koordinator za nastavu definiše sve detalje, počev od datuma početka, preko termina održavanja i dinamike sprovođenja časova, pa da o tome informiše svakog polaznika pojedinačno,

Svakako treba napomenuti i to da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i individualni i specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje aktuar, koji se organizuje u formi poluindivudualne nastave. A kako se u tom slučaju primenjuju drugačija pravila organizacije, to unapred ne može niko saznati koliko će trajati i jedan i drugi tip edukacije. Zapravo je reč o tome da ovlašćeni koordinator za nastavu treba u tom slučaju da se sa profesorom i sa jednim ili sa dvoje polaznika dogovori oko svih detalja, pa i oko rasporeda časova, što automatski podrazumeva da će se oni usaglasiti i oko tačnog trajanja nastave u paru ili individualne.

Pravila organizacije korporativne obuke su vrlo slična, tako da će zaposleni u konkretnoj kompaniji dobiti naknadno informacije i o tome koliko će taj tip edukacije trajati. Stvar je u tome da je predviđeno pravilnikom da se ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora u tom slučaju o svim detaljima dogovara direktno sa nadležnim licem u okviru kompanije, čiji zaposleni bi trebalo predavanja da pohađaju, pa zato i nije moguće unapred navesti na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, to jest koliko će ukupno da traje nastava.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za zanimanje aktuar"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje