Kurs i obuka - Steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer

Zanimanje koje je izuzetno interesantno privlači sve veći broj ljudi, a tim pre što svako ko želi da stekne sertifikat i počne da obavlja taj posao ustvari ne mora da ima nikakvo znanje, izuzev što je u obavezi da bude računarski pismen, to jest da zna da koristi određene računarske programe. Naravno da je poželjno i da kandidat bude elokventan i da bude upoznat sa osnovama pravopisa srpskog jezika.

A s obzirom na to da nastava može biti organizovana i za pojedince, to jest za fizička lica, ali i u formi korporativne, bitno je da svaki kandidat dobije sve potrebne informacije o načinu organizacije časova.

Naveden je i zahtev za svakog pojedinačnog polaznika, a koji je vezan da obavezno prijavljivanje i kasnije upisivanje.


Svakog radnog dana u toku kalendarske godine može da bude izvršena prijava, a kandidati pojedinačno biraju da li će prijavu izvršiti lično ili putem telefona, te da li će zahtevane informacije da pošalju elektronski, to jest na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora. Potrebno je da izuzev svog imena i prezimena u tom momentu navedu i datum rođenja, kao i broj telefona zbog daljeg kontakta.

Svaki će pojedinačni polaznik već u trenutku kada bude vršio prijavu da dobije od strane nadležnih u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora sve potrebne informacije o načinu organizacije nastave. Ali prvo mora biti informisan o tome da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer može da bude organizovan kako za grupu polaznika, te kroz individualnu, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu nastavu, a kojom prilikom će biti u obavezi dvoje kandidata časovima da pristupaju. Zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je isto tako predviđeno da apsolutno svaki tip edukacije od ponuđenih može da bude organizovan kako na klasičan način, odnosno u jednoj od poslovnica, tako isto i online, a u kom slučaju se primenjuju pravila koja podrazumeva učenje na daljinu.

Obimna je ponuda ove obrazovne institucije kada je u pitanju edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima, pa je ujedno to i razlog zbog koga se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da donese odluku o tome gde će nastavu pohađati, ali isto tako i u skladu sa kojim tačno principom od pomenutih.

TESTOVI


Bitno je naglasiti i to da svaki pojedinačni kandidat, koji odluči seminar - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer da pohađa na klasičan način, treba edukaciji da pristupi u okviru prethodno izabranog predstavništva obrazovne institucije. Isto tako moramo informisati sve polaznike i da predstavništva organizatora postoje na brojnim lokacijama. Tačnije, na više od 35 na području cele Republike Srbije, pa je samim tim i prilično jednostavno polazniku da odabere onu u okviru koje će časove i da pohađa.

Sledeće što svakako treba da zna svaki pojedinačni polaznik jeste da postoji mogućnost i da bude nastava organizovana online, odnosno u formi takozvanog učenja na daljinu. U slučaju da polaznik tu opciju izabere, biće u obavezi da pristupa predavanjima uz korišćenje sopstvenog računara. Međutim, da bi edukacija mogla maksimalno kvalitetno da bude organizovana i u tom slučaju, potrebno je kao prvo računar ima odgovarajuće performanse, a zatim i da postoji stabilna internet konekcija u okviru prostora, u kome kandidat u toku trajanja ove stručne edukacije odluči da boravi. A obaveza je nadležnih lica s6vake poslovnice pomenute obrazovne institucije da obaveste prvo polaznike o tome koje karakteristike mora da zadovolji računar, da bi edukacija bila na adekvatnom nivou organizovana. Dobiće svako od njih informacije i o tome koje sve korake mora da preduzme, kako bi pravilno instalirao softver, a koji će koristiti kada bude časovima onlajn pristupao. Naravno da će biti napomenu to i da veza neizostavno mora da bude stabilna i to u toku svakog časa, jer je to izuzetno značajno i za kvalitet nastave. Biće upoznat svaki pojedinačni polaznik i sa činjenicom da ova obrazovna institucija pruža mogućnost polaznicima da dobiju profesionalnu pomoć od strane stručnjaka, zaposlenih u sektoru za pružanje tehničke podrške, a koji svakako funkcioniše u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije. Te stručnjake svaki kandidat ima pravo da kontaktira ne samo dok bude pokušavao samostalno da instalira konkretni tip softvera, nego i uopšteno u toku trajanja nastave, a ako mu bilo šta ne bude jasno u potpunosti, te ako bude imao neku poteškoću dok nastavu na taj način bude pohađao časove.

Kako je pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno da i jedan i drugi vid nastave mogu biti organizovani u okviru individualne, poluindividualne i grupne, potrebno da polaznik izabere kako želi predavanja da pohađa. Svakako da će predstavnik institucije organizatora detaljno da obavesti apsolutno svako fizičko lice, to jest pojedinačnog polaznika o tome na koji način će konkretni tip edukacije da bude održan, a na osnovu čega će oni i odlučiti šta im najviše od ponuđenog odgovara.

Budu li odabrali da nastavu pohađaju samostalno, moraju znati su izuzetno fleksibilna pravila u skladu sa kojima će biti organizovana individualna obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer. U suštini je u tom slučaju dato pravo svakom pojedinačnom polazniku da zajedno sa profesorom, ali i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu lično odredi kako će predavanja da budu organizovana. A sem toga što će se dogovoriti o tačnom datumu početka individualne edukacije, potrebno je da preciziraju i koliko će nastava trajati, to jest u kojim će terminima časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom.

Svakako se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualni kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer, odnosno nastava u paru. Iako će u tom slučaju dvoje kandidata predavanja da pohađaju, biće primenjena potpuno ista pravila kao i kada se organizuje nastava jedan na jedan, to jest kada samo jedan polaznik časove treba da prati. U suštini će u tom slučaju dvoje njih imati obavezu da se sa predstavnicima institucije organizatora, a prvenstveno sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu, dogovore o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje predavanja. Odlučiće zajedno tom prilikom kako o trajanju obuke, to jest o dinamici u skladu sa kojom će da budu održani časovi, tako isto i o datumu početka nastave u paru, te o terminima u kojima će da pohađaju predavanja.

Međutim svi oni polaznici, koji se opredele za varijantu da nastavu pohađaju u društvu većeg broja ljudi, a u formi grupne, svakako imaju obavezu da vrlo stroga pravila organizacije u tom slučaju maksimalno ispoštuju. Naime, radi se o tome da je naveden zahtev od strane institucije organizatora da u okviru konkretnog predstavništva prvo četvoro kandidata minimum prijavu zvanično moraju da izvrše, pošto je toliko njih potrebno najmanje da bi grupa bila formirana. Upravo to i jeste jedini zahtev organizatora, koji mora da bude ispunjen, a da bi specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer mogao prema tom principu da bude sproveden. Najvažnije je da svaki pojedinačni polaznik, ako i bude izrazio želju da predavanja po tom principu pohađa, bude prethodno upoznat i sa time da nastava za grupu polaznika zapravo ne može u bilo kojoj poslovnici da bude organizovana, sve do momenta dok četiri osobe minimum ne budu prijavu u skladu sa pravilima izvršile. Pravilnikom je određeno da najviše osmoro kandidata imaju pravo časove da pohađaju u tom slučaju, pošto ova obrazovna institucija posebno obraća pažnju na kvalitet nastave. Uopšteno govoreći, tačan podatak o trajanju nastave je dostupan svakom pojedinačnom polazniku u momentu zvaničnog prijavljivanja, te kao i sve ostalo u slučaju grupne nastave, ne podleže promenama. A naknadno će svaki pojedinačni polaznik, to jest član određene grupe dobiti dodatne informacije terminima održavanja časova, zatim o njihovom rasporedu i o datumu početka nastave za grupu kandidata. Svakako da će članovi grupe biti upoznati sa time da njihovi zahtevi, a koji su primarno vezani za promene određenog segmenta, ne smeju da budu prihvaćeni u konkretnom slučaju, pošto je tako zvaničnim pravilnikom i određeno.

A u slučaju da se javi potreba da se sa tematikom ove specijalizovane obuke upoznaju i radnici nekog preduzeća, može da bude organizovan korporativni vid nastave. Isključivo po zahtevu nadležnih u dotičnoj kompaniji će taj tip edukacije da bude organizovan, a prema smernicama koje će klijent navesti nadležnima u okviru prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora. Naime, pravila organizacije korporativnog tipa nastave su vrlo jednostavna, pošto se mnogi zahtevi klijenta u tom slučaju ispunjavaju. Naravno da će direktor, odnosno vlasnik zainteresovanog preduzeća ili zvanično ovlašćeni predstavnik da bude u obavezi da nadležne u konkretnom predstavništvu informiše o tome kakve zahteve ima u vezi sa organizacijom časova. Pod tim se misli i na mesto održavanja nastave, uzevši u obzir da predavanja mogu biti organizovana i u samoj firmi, čiji bi radnici trebalo da se upoznaju sa tematikom ovog stručnog kursa. U slučaju da u okviru konkretnog preduzeća postoji prostor, čije karakteristike su u skladu sa zahtevima institucije organizatora, a pritom klijent bude smatrao to za bolju varijantu, promena lokacije održavanja nastave će svakako da bude dozvoljena u tom slučaju. Podrazumeva se da će predstavnik zainteresovane kompanije biti pre toga obavešten o svim detaljima koji se tiču samog prostora, kao i njegove opremljenosti. Isto tako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno i da bi svaki klijent u tom slučaju trebalo da se sa ovlašćenim licem izabranog predstavništva institucije organizatora prethodno usaglasi oko svih ostalih detalja. A oni uključuju definisanje datuma početka nastave, ali isto tako i termina u kojima će da budu u tom slučaju održani časovi. Ovaj tip nastave će da traje onoliko koliko budu prethodno definisali klijent i predstavnik konkretne poslovnice institucije organizatora, s obzirom na to da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predviđenog broja časova.

Nastavni program stručnog seminara - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer

Prvo sa čime će biti upoznati polaznici jeste sa poslovima, kojima se bavi Online chat officer. Naravno da će profesor objasniti i da je to jedno od modernih zanimanja, koja su trenutno na tržištu rada izuzetno tražena. U tom smislu će specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer omogućiti svakom kandidatu da nauči da koristi savremenu platformu za četovanje, te uopšteno da vrši sve predviđene poslove samostalno.

Pored ostalog, očekuje se da kandidati pokažu visok nivo pismenosti, a poželjno je i da imaju aktivno znanje makar engleskog jezika.

Inače je vrlo važna uloga koju ima ovaj stručnjak u komunikaciji sa posetiocima sajta ili online prodavnice, pa će biti posebno reči tokom ove edukacije i o motivaciji.

Naučiće polaznici i kako funkcioniše komunikacija na globalnoj mreži, te kako je treba prilagoditi kom korisniku. Saznaće isto tako i koje su prednosti takve vrste komunikacije.

Zatim je predviđeno nastavnim programom da svaki kandidat nauči da koristi specijalni softver, koji se na gotovo svakom sajtu primenjuje. Biće predstavljene njegove tehničke karakteristike, a potom i na koji način bi trebalo da posetioce sajta upravo oni motivišu, odnosno da započnu komunikaciju sa njima i uspešno je završe.

Nastavnim programom je predviđeno i da svaki kandidat nauči osnovne tehnike, koje se u komunikaciji online koriste. Uzevši u obzir da će biti predstavljene različite tehnike komunikacije putem interneta, odnosno onlajn, naučiće polaznici i u kojoj situaciji je najbolje koju koristiti. Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i kako da završe razgovor sa uspehom, odnosno kako bi trebalo da reaguju ukoliko dođe do grešaka, to jest nerazumevanja, a tokom komunikacije na taj način.

Različiti primeri iz prakse će biti prikazan i za sve vreme trajanja ove edukacije, a podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer pružiti mogučnost polaznicima i da uzmu učešće u simulaciji različitih realnih situacija. A tom prilikom će naučiti kako da reaguju ukoliko se klijent žali, odnosno kako da usmere razgovor u pozitivnom smeru, a kako bi posetilac sajta počeo ili nastavio da koristi određenu uslugu ili prezentovani proizvod.

Veći deo ove edukacije će biti interaktivan, pa se zato i očekuje da aktivno učešće u razgovoru uzme svaki pojedinačni kandidat.

Kada će da bude sprovedena specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer i u kojim terminima?

Primarni uslov koji mora svako fizičko lice da ostvari, a ukoliko želi specijalizovani seminar - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer da pohađa jeste da navede u trenutku zvaničnog prijavljivanja na koji način mu odgovara da nastava bude organizovana. Naravno da će pre toga dobiti informacije o tome da nastava za fizička lica može biti organizovana na tri načina, to jest u formi poluindividualne, grupne ili individualne. S obzirom na to da bilo koji tip edukacije može biti održan i online i prema klasičnom principu, to znači isto tako da pojedinačni polaznik ima obavezu da upravo u trenutku zvaničnog prijavljivanja naglasi nadležnima gde mu odgovara časove da pohađa.

Samim tim i mesto i vreme održavanja nastave zavise isključivo od toga koju opciju od svih ponuđenih kandidati budu izabrali. A podrazumeva se da će ih pre toga nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije svakako o detaljima vezano za organizaciju nastave informisati.

Moraju znati i to da se grupni tip edukacije organizuje prema izuzetnu strogo definisanim pravilima. A njih određuje isključivo koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice i svakako nadležni u instituciji organizatora. Sve ono što oni budu definisali nije podložno promenama, pa se podrazumeva da će svakom kandidatu pojedinačno to i da bude napomenuto. Pravilnikom konkretne obrazovne institucije je vrlo precizno navedeno da u jednoj grupi predavanja treba da pohađaju najmanje četvoro polaznika, odnosno najviše njih osmoro.Uzevši u obzir da je jasno određen broj kandidata koji treba tada da prate časove, sasvim je očekivano i što se zahteva da grupa od najmanje četiri člana najpre bude u toj poslovnici zvanično formirana. Da ne bi bili dovedeni ni u kakvu nedoumicu, svi kandidati će o tome da budu na vreme informisani, budući da se datum početka nastave u grupi određuje tek posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata. Dakle, naknadno će polaznici saznati i kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer u konkretnom slučaju, to jest tek pošto prijava bude izvršena i nakon što to bude odredio koordinator za nastavu. A on će definisati i u kojim bi terminima časovi trebalo u konkretnom slučaju da budu organizovani, kao i kako će ukupan broj predavanja da bude raspoređen. Međutim, iako donose odluku o rasporedu časova, koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici ne odlučuje i o trajanju nastave u grupi, već je to određeno ranije. Inače je dostupna ta informacija svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja. Još je vrlo važno da napomenemo i to da ova obrazovna institucija ne dozvoljava promene prilikom organizacije nastave u grupi, tako da je neophodno da svaki član bilo koje grupe u potpunosti prihvati ono što koordinator bude pre toga precizno definisao.

Svakako fizička lica mogu izabrati i opciju da nastavu pohađaju sasvim samostalno, jer se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i individualni tip edukacije. Prilično slobodna pravila organizacije će biti u tom slučaju primenjena, jer će biti dozvoljeno svakom polazniku i da se sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora o neophodnim detaljima usaglasi. Da budemo precizni, ovlašćeni koordinator za nastavu određenog predstavništva, zatim nadležni predavač i zainteresovani kandidat u tom slučaju zajedno donose odluku kako o datumu početka individualne nastave, tako isto i o terminima u kojima će da budu održani časovi. Neophodno je pored toga da se oni usaglase i oko trajanja nastave poznate kao jedan na jedan, budući da je pravilnikom predviđeno da se dogovaraju i oko dinamike, koja bi trebalo da bude primenjena prilikom sprovođenja časova.

Praktično govoreći, jedina razlika između individualne i poluindividualne edukacije se tiče broja osoba, koje treba da pohađaju predavanja, dok je potpuno isti princip organizacije u pitanju. Jednostavno rečeno, dvoje polaznika bi trebalo sa ovlašćenim licima u okviru same poslovnice navedene obrazovne institucije da se u tom slučaju dogovore oko načina organizacije časova. Potpuno isto kao i kada je u pitanju individualni tip nastave, oni donose zajedno odluku kako o trajanju nastave u paru, tako i oko datuma njenog početka i naravno da se usaglašavanju sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu oko termina, u kojima će to dvoje kandidata biti u obavezi časove da pohađaju.

A uzevši u obzir da sva tri tipa edukacije koja se nalaze u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije mogu da budu organizovana i na klasičan način i putem računara, vrlo je važno da svaki prijavljeni kandidati odluči gde će predavanja da pohađa.

Bude li se odlučio da nastavu prati prema klasičnom principu, to znači da ima obavezu da pronađe poslovnicu ove obrazovne institucije i u okviru nje nastavu da pohađa a na uobičajeni način.

Međutim, u slučaju da im više odgovara opcija da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer putem računara, njihova je obaveza na prvom mestu da tom prilikom koriste sopstveni uređaj. Podrazumeva se da mora imati odgovarajuće performanse taj kompjuter. A pre toga će svaki pojedinačni polaznik da bude informisan od strane nadležnih o tome koje karakteristike mora da poseduje konkretni kompjuter, da bi nastava online mogla da bude organizovana bez ikakvih smetnji i poteškoća. Pored toga je u obavezi svaki pojedinačni kandidat i da ispoštuje pravilo organizatora o postupku instalacije tačno definisane vrste softvera na izabrani kompjuter, što je potrebno da učini samostalno. Nadležni u jednoj od poslovnica su u obavezi da svakom pojedinačnom polazniku objasne i na koji način treba da pristupi instalaciji programa, ali i sve ostale detalje koji se tiču postupka organizacije nastave na taj način. Nakon što izvrše instalaciju na konkretni računar, polaznici moraju pažljivo i da odaberu lokaciju, na kojoj će da borave dok budu online časove pohađali. Razlog za to je vezan za obezbeđivanje optimalnih uslova za rad, pošto u toku trajanja ove edukacije ne sme doći do ometanja veze sa internetom. S obzirom na to da u predstavništvu ove obrazovne institucije u svakom gradu funkcioniše i IT sektor, to znači da kandidati koji budu imali neki problem u vezi sa organizacijom nastave na taj način ili sa postupkom instalacije softvera, imaju i pravo da se obrate zaposlenima u tom sektoru i od njih za traže pomoć pri rešavanju konkretnih problema.

Postoji mogućnost i da ova obrazovna institucija organizuje stručni seminar - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer isključivo za radnike kompanija, kojom prilikom će biti sproveden takozvani korporativni tip nastave. Važno da nadležni u tim firmama znaju da će svi njihovi zahtevi biti u tom slučaju ispunjeni, koliko god je to moguće. Ova obrazovna institucija omogućuje zainteresovanima čak da njihovi zaposleni nastavu pohađaju u okviru same kompanije, ali isključivo onda kada nadležni obezbede sve uslove, koji su od strane pomenute obrazovne institucije propisani. Jednostavno, oni će dobiti informacije o tome šta mora da postoji u samom prostoru, da bi bilo dozvoljeno u njemu organizovati časove za zaposlene. Inače je u pitanju izuzetno slobodan način organizacije nastave, tako da svi klijenti imaju obavezu najpre da navedu sve eventualne zahteve koje imaju u vezi sa sprovođenjem nastave za njihove zaposlene i to direktno nadležnima u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Dakle, oni će se tom prilikom usaglasiti oko toga na kojoj se lokaciji nastava da bude organizovana, onda će odrediti i kog datuma bi trebalo korporativni tip nastave da počne. Svakako su u obavezi i da u tom slučaju preciziraju sve detalje, a što podrazumeva da će doneti zajedno odluku o tome i u kojim će terminima da budu časovi organizovani i kojim tempom, što znači da će zajedno da odluče i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u tom slučaju. Radnici tog preduzeća koji treba nastavu da pohađaju će kasnije i da dobiju sve neophodne informacije o načinu organizacije časova i o lokaciji, na kojoj bude određeno da pohađaju predavanja.

Koliko bi trebalo da traje stručni seminar - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer?

Kako fizička lica imaju mogućnost da izaberu na koji način će nastavu pohađati, to će upravo od njihove odluke i da zavisi koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer.

Da napomenemo odmah da Obrazovni centar Akademije Oxford za fizička lica nastavu organizuje na tri načina, što automatski znači da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da lično izabere na koji način će nastavu pohađati. A izuzev opcije da predavanja pohađaju individualno, postoji i mogućnost da nastava bude organizovana u paru, to jest u okviru takozvane poluindividualne, ali i za grupu kandidata.

Moraju biti svi prijavljeni informisani o tome da je osnovna razlika između sva tri tipa edukacije vezana za broj osoba, koje prisustvuju predavanjima, s tim da postoji i razlika u načinu organizacije časova, pa samim tim i u trajanju kursa. Zato i jeste važno da u momentu zvaničnog prijavljivanja svaki kandidat predstavnicima institucije organizatora navede koji tip obuke mu najviše odgovara, a kako bi dobio sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, pa i o trajanju nastave.

Broj časova je jasno definisan nastavnim programom i podrazumeva da svaki kandidat ima obavezu da pohađa ukupno 9 časova. Međutim, iako je predviđen isti broj predavanja, trajanje nastave može da bude različito.

Da pojednostavimo, kada je u pitanju poluindividualna edukacija ili individualna, primenjuju se izuzetno slobodna pravila organizacije, to jest daje se mogućnost svakom kandidatu da zajedno sa nadležnim o u konkretnoj poslovnici definiše koliko će nastava trajati. Ovlašćeni koordinator tog predstavništva pomenute obrazovne institucije bi trebalo da zajedno sa nadležnim predavačem i sa jednim kandidatom ili sa njih dvoje, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka - steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer, precizira na koliko dana će predviđeni broj časova da bude raspoređen. Zapravo se oni usaglašavaju kako oko dinamike sprovođenja predavanja, isto tako i oko datuma početka nastave, jer je tako predviđeno pravilnikom.

Prilikom organizacije nastave za grupu kandidata, a kada predavanja treba od četvoro do osmoro ljudi da pohađaju, biće primenjena drugačija pravila organizacije. Da budemo precizni, nadležni u okviru navedene obrazovne institucije unapred tada određuju koliko će nastava trajati. Upravo iz tog razloga i napominjemo da je predviđeno 3 sedmice ukupno da predavanja pohađaju članovi bilo koje grupe u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Međutim, s obzirom na to da je predviđeno prvo da mora grupa od najmanje četiri člana da bude oformljena, a kako bi uopšte nastava u grupi mogla da bude organizovana, to će tek posle toga ovlašćeno lice konkretnog predstavništva definisati sve ostale detalje i saopštiti ih polaznicima.

Ukoliko vlasnik određenog preduzeća ili njegov ovlašćeni predstavnik zatraže od organizatora da edukaciju prilagode isključivo zaposlenima, biće sproveden takozvani korporativni kurs. A tada će biti primenjena fleksibilna pravila organizacije, uzevši u obzir da bi trebalo upravo predstavnik zainteresovane kompanije da se o načinu organizacije časova i o mestu održavanja nastave, pa tako i o trajanju dogovori direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest bilo koje poslovnice. Svakako će se usaglasiti oko rasporeda časova, odnosno oko toga kakva bi dinamika trebalo da bude poštovana prilikom njihovog sprovođenja, pa će samim tim zajedno da donesu odluku i o tome koliko će ukupno da traje korporativni tip nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za zanimanje Onlajn chat officer"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje