Kurs i obuka - Unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa

Trenutno aktuelna situacija, koja je izazvana globalnom pandemijom korona virusa i je itekako uticala na poslovanje mnogih kompanija. Posebno su u našoj zemlji, ali i u svetu pogođena mala i srednja preduzeća. istog razloga je vrlo važno i da ljudi, koji su u takvim kompanijama na nadležnim pozicijama zaposleni imaju na umu da je potrebno da prilagode svoje poslovanje trenutno aktuelnoj situaciji. I upravo zato slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa u osnovi namenjena najpre vlasnicima kompanija, a zatim i svima koji imaju pravo da u okviru bilo koje kompanije donose odluke, bez obzira da li su zaposleni na nadležnim pozicijama u nekom sektoru ili imaju bilo kakvog dodira sa menadžmentom.

Podrazumeva se da nije neophodno nikakva predznanje, već samo želja da kandidati steknu odgovarajuće znanja i da ih kasnije primere ne u praksi i da ih kasnije primene u praksi,a sa ciljem poboljšanja kvaliteta poslovanja i vraćanja u normalne tokove.

Važno je da pojedinačni polaznici, koji žele sa ovom temom da se upoznaju, izvrše prijavljivanje,a uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora.


Prijavljivanje se vrši svakog radnog dana, odnosno u vreme kada je otvorena konkretna poslovnica ove obrazovne institucije lično ili putem telefona. Isto tako je omogućeno da zainteresovani kandidati prijavu izvrše elektronski, a kada je potrebno da nas zvanično mail adresu pošalji zahtevane podatke. U principu je osim imena i prezimena, potrebno da svako fizičko lice navede i broj telefona, kao i datum rođenja, te da na taj način izvrši prijavljivanje.

A posle prijavljivanja je u obavezi svaki pojedinačni polaznik da izvrši i upis,a opet uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora. Predviđeno je, naime, da kandidati moraju biti lično prisutni u trenutku kada bude bio rešen upis. Takođe se od njih zahteva i da dostave propisana dokumenta. prethodno će svako od prijavljenih da dobije precizne informacije od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije o tome šta je sve potrebno od dokumenata da priloži, kako bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima.

Uzevši u obzir da specijalizovani kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa može biti organizovan i online i na klasičan način, odnosno formi individualne, grupne ili poluindivudualna nastave, to znači da svaki pojedinačni polaznik treba i da izabere gde će pohađati predavanja i na koji od svih načina, koji su dostupni.

TESTOVI


Važno je da fizičko lice, koje želi da se upozna sa tematikom ove edukacije, na da ova obrazovna institucija na 40 lokacije u celoj zemlji ima poslovnice. Upravo u okviru svake od njih se organizuje nastava na klasičan način. Dakle, sasvim je dovoljno da polaznik, koji odluči tako da pohađa predavanja, izabere u kojoj poslovnici mu odgovara da to učini, te da svakako prilikom prijavljivanja i upisivanja navede i da se za tu opciju odlučio.

Ako neko želi da nastavu pohađa na daljinu, može i tu opciju iskoristiti. Svakako je neophodno da ima računar, čije performanse moraju biti u skladu sa zahtevima organizatora. Zatim je vrlo važno I da na taj računar instalira softver, preko koga ćemo biti omogućeno da predavanja pohađaju. Pre toga će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog polaznika pojedinačno o tome koje performanse bi trebalo da ima kompjuter i koji softver će instalirati, odnosno na koji način. Biće naglašeno svakome od njih i da je vrlo važno da postoji optimalni uslovi za praćenje nastave, u smislu da u toku svakog časa veze sa internetom mora da bude stabilna.

Iako u principu svaki polaznik bira na kojoj lokaciji će boraviti dok traju predavanja, mora naročito da vodi računa o tome da internet konekcija bude odgovarajuća. A s obzirom na to da u okviru svake poslovnice postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima, to podrazumeva da ako na bilo kakav problem bude naišao neko od njih, može da im se obrati, da će se oni potruditi u najkraćem mogućem roku taj problem da reše.

A kako se i online i specijalizovani seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa, koji se organizuje na klasičan način, mogu održati iza jednog polaznika i za dvoje njihov isto vreme i za manju ili veću grupu, to je potrebno da se svaki prijavljeni kandidati opredeli između ponuđenih opcija.

Odmah da naglasimo i to da nastava u grupi podrazumeva izuzetno strog princip organizacije na prvom mestu, a zatim i da može biti održana za mikro grupu i za grupu, koja se smatra standardnom. kad da se kaže mikro grupa, to podrazumeva da nastavi treba troje polaznika u isto vreme da prisustvuju,a ako je reč o standardnoj grupi, on da se nastava organizuje za najviše osmoro polaznika, odnosno za najmanje četvoro njih. Svakako je individualna nastava namenjena samo jednoj osobi, nastava u paru ili poluindivudualna podrazumeva da će predavanjima prisustvovati dvoje kandidata.

Najstrožija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, što se odnosi i na standardnu i na mikro grupu. Naime, isključivo instituciji organizatora odlučuje o tome kog datuma će ona početi, odnosno koliko će trajati i u kojim terminima se časovi biti organizovani, to jest na koji način će predviđeni nastavni fond da bude sproveden. ali postoji ograničenje kada je u pitanju grupni tip edukacije. Zaparavo sve do onog momenta dok u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ne bude formirana grupa, taj tip edukacije jednostavno ne može da bude organizovan. A to u suštini znači da minimalan broj polaznika mora biti prijavljen u konkretnoj poslovnici, jer je to uslov za početak nastave tog tipa. podrazumeva se da će apsolutno svako, ko bude izvršio prijavljivanje i naveo da mu odgovara taj tip edukacije, dobiti informaciju i o tome da nije moguće unapred reći kog datuma će edukacija da počne, prosto zato što je neophodno konkretni uslov prvo da bude ostvaren.

Svakako tek nakon toga koordinator za nastavu odlučuje o svim ostalim detaljima, odnosno definiše kog datuma bi trebalo da počne nastava, te u kojim terminima će časovi da budu organizovani i kako će biti raspoređeni. A informaciju o tome koliko je predviđeno pravilnikom da traje nastava u grupi, svaki pojedinačni polaznik će dobiti informaciju već u trenutku kada bude vršio prijavljivanje i upisivanja. Inače, sve ono što ovlašćeni koordinator bude odredio ne može da bude promenjeno ni u kom slučaju, čak i ako polaznici to eventualno budu zahtevali.

Svako fizičko lice kome odgovara da predavanja pohađaju potpuno samostalno će imati i veliku slobodu u donošenju odluka o tome na koji način će nastava da bude organizovana. Naime, radi se o prilično fleksibilnom principu organizacije časova, budući da se dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku u tom slučaju da direktno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinator za nastavu sve detalje precizira. A ti detalji se odnose ne samo na tačan datum početka nastave jedan na jedan, nego i na preciziranje detalja vezano za termine održavanja časova i dinamike njihovog sprovođenja. Uzevši u obzir da treba da se dogovore i o rasporedu predvidjenog broja časova, oni će na taj način odlučiti zajedno i o tome koliko će trajati stručna obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa u tom slučaju.

Potpuno je isti princip organizacije i kada je u pitanju nastava u paru, odnosno takozvana poluindivudualna. u principu je jedina razlika između nje i individualne nastave u broju kandidata, koji predavanja treba da pohađaju. Svakako će se dvoje njih dogovarati u tom slučaju o detaljima sa nadležnim a u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Samim tim što je tematika ove stručne edukacije i više nego interesantno u da to momentu, može se javiti potreba da bude organizovan korporativni kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa. Misli se zapravo na tip edukacije, koji podrazumeva da će je pohađati isključivo zaposleni u nekoj kompaniji.

Najpre je važno napomenuti da se korporativni tip nastave organizuje isključivo po zahtevu klijenata, odnosno nadležnih u okviru bilo koje kompanije. A nakon što se oni budu obratili nadležnim a u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, biće informisani i o svim neophodnim detaljima. Stvar je u tome da je pre pušteno u tom slučaju donošenje odluke o načinu organizacije časova predstavnicima instituciji organizatora i institucije klijenta. Da budemo precizni, direktor ili vlasnik zainteresovanog preduzeće bi trebalo da se direktno sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica dogovori kako oko datuma početka nastave, tako isto i oko svih ostalih detalja. Ne samo da će definisati u kojim terminima bi trebalo nastava da bude organizovana, nego će precizirati i kojim tempom bi trebalo časovi da budu organizovani. Na taj način će se dogovoriti i o tačno u trajanju nastave namenjene zaposlenima u toj kompaniji. Međutim, postoji još jedan vrlo bitan segment kad je u pitanju korporativna obuka. naime, samo u tom slučaju organizator dozvoljava da dođe do izmena u vezi sa organizacijom lokacijom na kojoj će nastava biti održana. ukoliko to nadležno lice u bilo kojoj kompaniji bude procenila, se iznese kao zvaničan zahtev, organizator će dozvoliti da dođe do promene mesta održavanja nastave. Ako u okviru dotična preduzeća postoji adekvatan prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilima institucije organizatora, onda će biti održana nastava za zaposlene u tom preduzeću na toj lokaciji. Svakako će klijent biti informisan o svim neophodnim detaljima, u smislu da će dobiti informaciju o tome šta mora da sadrži konkretni prostor, da bi bila dozvoljena promena lokacije održavanja nastave namenjene zaposlenima. U skladu sa pravilnikom instituciji organizatora će svako od polaznika naknadno da dobije informaciju o detaljima koji se odnose i na mesto održavanja nastave i na principu organizacije časova.

Reč je o drugačijem načinu organizacije, pa iz tog razloga i nije moguće navesti precizno informaciju o tome gde će nastava biti organizovana, odnosno u kojim terminima. Naime, svaki kandidat bira između ponuđenih opcija, pa na osnovu toga i dobija informacije o ovim i svi o ostalim detaljima.

Informacije o tome na kojoj se lokaciji nastava da bude organizovana će svaki kandidat dobiti onog trenutka kad da bude izabrao da li mu više odgovara da nastavu pohađa online ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Iz tog razloga nije moguće ranije da polaznici budu informisani tačno i lokaciju održavanja nastave, upravo zato što to isključivo zavisi od njihove odluke.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija na ukupno 40 lokacija u celoj našoj zemlji ima predstavništva, to svi oni kandidati, kojima bude odgovaralo da specijalizovani kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa bude organizovan na klasičan način, svakako treba samo da izaberu u okviru koje od svih tih poslovnica i najviše odgovara da nastavu prate. Naravno da se podrazumeva da svako od njih ima obavezu nadležne prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja da informiše o tome da se opredelio za opciju da nastavu pohađa prema klasičnom principu. A takođe se u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalazi i mogućnost pohadjanja nastave na daljinu.

Kada je reč o online nastavi, da da polaznici predavanja pohađaju uz korišćenje sopstvenog računara. A da bi edukacija tog tipa bila kvalitetna, potrebno je da izabrani uređajima odgovarajuće karakteristike, o čemu će naravno svaki pojedinačni polaznik na vreme da bude obavešten od strane nadležnih. Isto tako je važno i da svaki polaznik samostalno instalira tačno određenu vrstu programa na svoj računar, preko koga će pohađati predavanja. pored svega toga se očekuje da polaznik primarno vodi računa o tome na koji način bira lokaciju na kojoj će boraviti dok traju časovi. Prvenstveno se misli na to da u konkretnom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom, jer je to primaran uslov za kvalitetnu edukaciju koje se organizuje na daljinu.edu.rs da ti ne uspe samostalno da instalira predviđeni softver, odnosno ako ne bude mogao da se snađe tokom bilo kog časa, može slobodno da kontaktira stručnjake, koji su zaposleni u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije i zaduženi za pružanje tehničke podrške po potrebi.

Kojim temama će se baviti specijalizovana obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa?

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da specijalizovani seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa bude usmeren na iznošenje određenih podataka o tome na koji način je pandemija korona virusa u velikoj meri promenila odnos ljudi prema poslu, odnosno poslovanje različitih kompanija.

S obzirom na to da je poznat podatak da su mnoge kompanije od svojih zaposlenih zahtev ali da budu usmerene na rad od kuće, to će predavači izneti prednosti i mane takvog načina poslovanja. Predviđeno je da nastava bude interaktivna, pa će u tom smislu biti traženo od prisutnih da iznesu svoje mišljenje o situaciji, koja se dogodilo u njihovoj firmi, a vezana je upravo za promene nastale usled pandemije korona virusa.

Inače je određeno da ovaj edukacija ne samo da će biti interaktivna, nego će biti fokusirana na primere iz prakse i diskusiju od konkretnoj temi, u kojoj bi trebalo da učestvuje svako od polaznika. Kroz razgovor će oni doći do različitih ideja,a prethodno će i svakako profesor predočiti Šta je potrebno da učine u svojoj kompaniji, da bi zaista njihovo poslovanje nakon pandemije korona virusa išlo uzlaznom putanjom.

Uz pomoć pažljivo odabranih primera će specijalizovani kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa omogućiti svakom polazniku da bolje razume šta treba sve da učini neko, da bi poslovanje kompanije u kojoj je zaposlen ili na čijem čelu se nalazi moglo da napreduje i ur i nakon završetka pandemije.

Svakako se podrazumeva da će predavač govoriti i o tome šta se promenilo u navikama ljudi i uopšteno u oblasti poslovanja i koje su prednosti i mane svih tih promena. I ovaj segment će biti potkrepljen pažljivo odabranim primerima iz prakse, na osnovu kojih će polaznici mnogo bolje razumeti o čemu treba da vode računa po završetku pandemije, da bi njihova kompanija mogla da se smatra uspešnom.

Dobro je da naglasim o i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu može organizovati i korporativni tip nastave. A obzirom na to da se u tom slučaju stručni kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa organizuje isključivo za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću, to podrazumeva da primeri iz prakse u tom slučaju, ali i mnogi drugi segmenti ove stručne edukacije mogu biti fokusirani upravo na oblast u kojoj posluje dotična kompanija. Prethodno je potrebno da nadležno lice kontaktira profesora i predoči mu ovu želju, da se podrazumeva da će se profesor potruditi maksimalno taj zahtev da ispoštuje, kako bi polaznicima celokupno gradivo bilo mnogo lakše razumljivo.

Kada i gde se održava seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa?

Nakon što kandidat izabere da li mu više odgovara da nastavu pohađa online,a kad da on lično bira na kojoj se lokaciji boraviti u toku svakog predavanja ili mu više odgovara da to učini direktno u prostorijama izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Neophodno je naglasiti da nastava na daljinu podrazumeva da svaki kandidat u tom slučaju za praćenje predavanja koristi sopstveni kompjuter. A da bi nastava na taj način mogla pravilno da bude organizovana, zahteva se da uređajima odgovarajuće karakteristike, o čemu će svaki polaznik biti blagovremeno obavešten. Takođe je i vrlo važno da svako od njih osigura propisane uslove za rad, odnosno da ima stabilnu internet konekciju u konkretnom prostoru. i ako on u principu može samostalno da izabere gde želi da boravi dok traju predavanja, mora naročito voditi računa o tome da veza sa internetom u samom prostoru bude stabilna. Isto tako će biti obavešten i o postupku instalacije programa, preko koga će da pohađa predavanja.com kako moraju znati polaznici, kojima odgovara da specijalizovana obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa bude organizovana online, da u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije punkciona i tim za pružanje tehničke podrške. Bez obzira da li neki kandidat ima problem tokom pristupa časovima ili naiđe na bilo kakvu poteškoće u da pokušava samostalno da instalira namenski softver, tim stručnjacima se može obratiti za pomoć.

Kad da se pominje nastava, koje se organizuje na klasičan način, to podrazumeva da će polaznici predavanja da pohađaju u prostorijama izabrane poslovnice institucija organizatora. A s obzirom na to da se one nalaze na 40 lokacija u ovom trenutku, to bi trebalo polaznik da pronađe onu koja mu je najbliža, to jest koja se nalazi u mesto njegovog stanovanja i da se izjasni za tu opciju, odnosno da u dogovorenom terminima dolazi u prostorije te poslovnice i prati predavanja.

A da bi prijavljeni kandidati dobili informaciju o tome u kojem će terminima biti nastava organizovana, moraju se opredeliti između četiri opcije. trenutno je ponudom obuhvaćen specijalizovani seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa za standardnu i za mikro grupu polaznika,a zatim i poluindividualna i individualna nastava.

Trebalo bi da zna svaki pojedinačni kandidat da nije razlika između svih tih tipove dukatija vezana samo da broj polaznika, koji treba da prisustvuju predavanjima, već se u velikoj meri razlikuje i princip njihove organizacije. Preciznije rečeno, na jedan način se organizuje poluindivudualna i individualna nastava,a na sasvim drugačiji nastava za mikro i za standardno grupu kandidata.

Odmah moramo izaći informaciju da su vrlo fleksibilna pravila organizacije kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa za samo jednog polaznika, odnosno individualna nastava. Isto tako je važno napomenuti i to da kandidati koji se opredele za praćenje poluindivudualne ili nastave u paru, mogu to da učine prema istim pravilima organizacije kao i kada je u pitanju individualni tip obuke.

pks.rs Lazare što znači da je da ta mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da izabere kako mu odgovara predavanja da pohađa. U suštini će svako od njih biti u obavezi da se sa ovlašćenim koordinator za nastavu u okviru poslovnici instituciji organizatora, u kojoj su prijavu i upis izvršili, dogovori oko svih detalja. Podrazumeva se da tom dogovoru mora prisustvovati i nadležni predavač, odnosno drugi polaznik, ako je u pitanju nastava u paru. Pored toga što oni imaju obavezu da precizira you kog datuma će početi bilo poluindivudualna, bilo individualna edukacija, imaju takođe i obavezu sve ostale detalje da definišu. Na prvom mestu se misli na preciziranje termina u kojima će biti časovi organizovani, a zatim i na definisanje njihovog rasporeda. uzevši u obzir da je pravilnikom institucije organizatora pre viđeno da se oni dogovaraju i oko dinamike sprovođenja predavanja, to podrazumeva da zajedno definišu i koliko će ukupno da traje edukacija za dvoje ili za jednog polaznika.

A kako se grupni tip edukacije može organizovati za mikro grupu, kada je prisutno troje polaznika iza standardno grupu, kad da časove treba između četvoro i osmoro ljudi da pohađaju, to će biti potpuno drugačija pravila organizacije primenjena. Naime, u tom slučaju isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica odlučuje o svemu, osim o datumu početka i o trajanju. Što se tiče datuma početka nastave za grupu polaznika, on može biti definisan tek nakon što se minimalan broj njih prijave u konkretnoj poslovnici, uzevši u obzir da je formiranje grupe navedeno kao osnovni uslov za organizaciju nastave tog tipa. A informacije o trajanju nastave u grupi će dobiti svaki pojedinačni polaznik onog momenta, kad da bude vršio prijavljivanje i upisivanje, odnosno kad da bude naveo da želi nastavu na taj način da pohađa. Inače je to informacija koje se definiše na nivou celokupne instituciji organizatora i primenjuje se da apsolutno svako poslovnicu i za svaku grupu. Onog momenta kada u samom predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu bude formirana grupa, predviđeno je da koordinator za nastavu odlučio tome kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa za tu grupu.

Takođe će definisati i termine u kojima će časovi da budu organizovani, a odlučiće i o njihovom rasporedu. Prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da oni zatim treba da obaveste svakog polaznika pojedinačno i da napomenu da se promene po zahtevu članova bilo koje grupe u tom slučaju ne dozvoljavaju.

Sva pravna lica, odnosno nadležni u preduzećima mogu zahtevati da ovaj edukacija bude isključivo za određeni broj zaposlenih u tom preduzeću organizovana. S obzirom na to da korporativna obuka podrazumeva da će nastavu pratiti isključivo radnici neke kompanije, to je predviđeno da organizator ispuni zahteve klijenta koliko god da je to u određenom trenutku moguće. Jednostavno, predstavnik zainteresovanog preduzeća će se direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica instituciji organizatora dogovoriti o svim detaljima u vezi sa sprovođenjem nastave za zaposlene, ali i o tome na kojoj lokaciji će biti specijalizovani seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa u tom slučaju organizovan. ti ni, samo kad je u pitanju korporativni tip nastave je dozvoljena promena lokacije održavanja časova, tako da zaposlenima može biti omogućeno i da na svom radnom mestu pristupe predavanjima. A da bi organizator taj zahtev ispunio, klijent je u obavezi da propisane uslove za rad obezbedi. U suštini se radi o tome da prostor mora biti adekvatno opremljen, da bi nastala mogla u njemu da bude organizovana i klijent je u obavezi da sve to ispoštuje u potpunosti. Važno je naglasiti i to da bi trebalo klijent i nadležno lice u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije da se dogovore i o svim ostalim detaljima, koji se tiču organizacije nastave. Zajedno će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs,a onda će precizirati i detalje u vezi sa terminima održavanja časova i sa njihovim rasporedom s obzirom na to da oni donose odluku i o tome na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, automatski to znači da će se dogovoriti zajedno i o tome koliko ukupno će trajati korporativni tip nastave. Svi zaposleni koji treba predavanje u tom slučaju da pohađaju će naknadno dobiti informacije o ovim detaljima.

Koliko je predviđeno da će specijalizovani seminar - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa da traje?

Jedino informacija koja je dostupna fizičkim licima, koja se odluče da ovo edukaciju pohađaju u formi grupne jeste trajanje nastave. a informacije o tome se odnosi i na mikro grupu i na edukaciju koja se organizuje za standardnu grupu polaznika.

Predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da stručna obuka i kurs - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa za mikro ili standardno grupu traje ukupno tri dana.

Inače u zvaničnom nastavnom programu postoji 8 časova, a to se odnosi na svaki ponuđeni ti pedu kad je. međutim, samo kada je u pitanju grupna nastava je određeno u napred koliko će ona trajati, zato što je tako predviđeno pravilnikom institucije organizatora.

Svakako će polaznici naknadno dobiti informaciju ne samo datumu njenog početka, nego i o rasporedu časova i naravno o terminima njihovog održavanja, zato što je neophodno najpre da grupa od minimalnog broja članova u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije bude oformljena.

A fizička lica koja se odluče za opciju da nastavu pohađaju ili u društvu još jednog polaznika ili samostalno će definisati zajedno sa predstavnikom institucije organizatora i predavače koliko će ukupno da traje poluindivudualna ili individualna nastava. Ustvari će se oni dogovoriti o tačno rasporedu predavanja u tom slučaju, pa će zahvaljujući tome precizirati i njihovo trajanje, prosto zato što tako predviđa princip organizacije nastave tog tipa.

Slična pravila će biti primenjena i kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa. Da bi zaposleni, koji će pristupa ti predavanjima u tom slučaju, mogli da dobiju informaciju ne samo o načinu organizacije nastave za njih, nego i o lokaciji njenog održavanja, potrebno je prvo da se nadležno lice u dotični kompaniji dogovori direktno o svemu sa predstavnikom instituciji organizatora.

Sve navedeno znači da poluindivudualna i individualna nastava za fizička lica, odnosno korporativna nastava, koju će pohađati definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću, mogu da traju i duže od tri dana, koliko je predviđeno da traje nastava u grupi za fizička lica, ali i kraće od tog perioda, jer je drugačiji princip organizacije. Upravo iz tog razloga nije moguće polaznicima, koji se za takve opcije odluče, ranije da ti informaciju o tome koliko će konkretni tip edukacije ukupno da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Unapredite svoje poslovanje u eri nakon pandemije korona virusa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje