Kurs i obuka - Upoznajte se sa pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Iako nije naveden nikakav naročito zahtev za sve koje interesuje tematika, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, sasvim je jasno da osobe koje su ili zaposlene u agenciji za promet nekretnina, odnosno koje su vlasnici ili generalno samostalni agenti za promet nepokretnosti, svakako treba da budu upoznati sa odredbama ovog pravilnika. Ipak, Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva nikakvo naročito predznanje od zainteresovanih, odnosno ne uslovljava ih, tako da je ova edukacija praktično dostupna svima koji imaju želju da se upoznaju sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Zahteva se od fizičkih lica da izvrše prijavljivanje i to ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora ili putem broja telefona ili elektronski. Sasvim je svejedno na koji način će kandidati da izvrše prijavljivanje, jer u sva tri slučaja imaju obavezu da dostave osnovne informacije o sebi, koje uključuju njihovo ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

Obaveza je zainteresovanih posle toga da ispoštuju sve o čemu će ih obavestiti nadležni u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a tiče se upisa. Naime, ne samo da je potrebno lično u tom trenutku da budu prisutni, nego će biti u obavezi da dostave i tačno određenu dokumentaciju.


Od svakog prijavljenog kandidata se takođe zahteva i da se u momentu prijavljivanja, odnosno kada bude lično došao u prostorije odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi se upisao, odluči između svih opcija koje se nalaze u ponudi. Zapravo se misli na to da specijalizovani seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti može da bude organizovan i online i uživo, odnosno i u formi grupne i u formi individualne nastave. Baš zato se od svakog pojedinačnog kandidata zahteva da odabere i na kojoj lokaciji mu odgovara nastavu da prati i na koji način.

Bitno je da kompjuter preko koga polaznik bude pratio nastavu onlajn ima unapred određene karakteristike, o čemu će svako od njih da bude na vreme obavešten i to od strane nadležnih u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. I ne samo da mora obezbediti adekvatan kompjuter, nego se od svakog kandidata kome odgovara učenje na daljinu zahteva i da nastavu prati sa lokacije, ma kojoj postoji stabilna veza sa internetom. Inače je to jedan od najvažnijih uslova koji moraju ispuniti polaznici, a kako bi online nastava funkcionisala onako kako to predviđaju pravila institucije organizatora.

Svako od njih će dobiti informaciju i o tome na koji način bi trebalo da pristupi postupku instalacije programa, koji će koristiti u toku praćenja časova online. Zapravo se ne radi uopšte o kompleksnom postupku, ali ako bilo koji kandidat ne bude uspeo samostalno to da učini, na raspolaganju će mu biti tehnička podrška, koja u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford funkcioniše. Podrazumeva se isto tako da ukoliko kandidat ima neki problem dok nastavu prati online ili neku nejasnoću, takođe može kontaktirati tehničku podršku.

TESTOVI


Izuzev mogućnosti da nastavu prate online, kandidati mogu da se opredele i za opciju da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti bude organizovana na klasičan način, odnosno uživo. U tom slučaju će oni predavanja da prate u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se pre toga budu prijavili i u skladu sa pravilima upisali. Jedino što je je potrebno jeste da izaberu u kojoj od preko 40 poslovnica će pratiti predavanja i da budu u dogovorenom terminima lično prisutni u prostorijama tog predstavništva institucije organizatora.

Posle toga svako od prijavljenih kandidata ima obavezu i da izabere između mogućnosti da nastavu prati individualno ili u formi grupne.

Bitno je da svaki pojedinačni kandidat ima na umu i to da su pravila prema kojima se organizuje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti izuzetno striktno definisana i ni u kom slučaju nisu podložna izmenama po zahtevu polaznika. Jednostavnije govoreći, isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno nadležna lica u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije u tom slučaju donose odluku o načinu organizacije nastave. Od kandidata se zahteva da se svih pravila u potpunosti pridržavaju.

Kada se budu prijavljivali i vršili zvaničan upis u skladu sa pravilnikom ove obrazovne institucije, kandidati koji se opredele za praćenje nastave u grupi bi trebalo i da se odluče između mogućnosti da to učine u okviru mikro, male ili grupe poznate kao 6 +, a koja se smatra standardnom. Drugačiji je broj polaznika predviđen za svaku od njih, ali ističemo da su pravila organizacije potpuno ista u sva tri slučaja.

Da bi stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti bio organizovan za mikro grupu, potrebno je da bude prisutno dvoje ili troje polaznika. Ukoliko se nastava organizuje za malu grupu, neophodno je da četvoro ili petoro ljudi tada prate predavanja, te od najmanje šestoro do najviše desetoro njih će biti prisutno ukoliko se nastava organizuje za grupu koja se smatra standardnom, a inače je poznata i pod nazivom grupa 6+.

Međutim, to nije sve što moraju znati kandidati koji se odluče za varijantu praćenja nastave u grupi, prosto zato što je potrebno da prvo grupa od najmanjeg broja članova bude formirana u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Inače se taj podatak ne odnosi samo na nastavu koja se organizuje na klasičan način, nego i na edukaciju koja se organizuje online za grupu polaznika.

Princip organizacije nastave u grupi je takav da je podatak o tome koliko će da traje edukacija u tom slučaju i koliko se časova nalazi u nastavnom programu biti dostupan polaznicima u momentu prijavljivanja i zvaničnog upisivanja, a sve ostalo saznaju kasnije, to jest nakon što bude formirana grupa. Tačnije, koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se prijavilo dovoljno kandidata, tako da može biti formirana mikro, mala i standardna grupa, inače poznata i kao 6 + će posle toga doneti zvaničnu odluku ne samo o tome kog datuma će stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti da počne i u kojim terminima će da bude organizovani časovi, nego i o tome na koji način će u konkretnom slučaju nastavni fond da bude raspoređen.

U velikoj meri su slobodnija pravila organizacije kada se polaznik odluči za praćenje nastave poznate kao jedan na jedan. Naime, tokom individualne nastave je prisutan samo jedan kandidat za vreme trajanja predavanja, a njegova je obaveza da detalje vezano za sprovođenje časova definiše se nadležnima u okviru poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj je pre toga prijavljivanje i upisivanje izvršio.

Sve to dalje znači da će ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice, zajedno sa polaznikom i profesorom da donese odluku kako o datumu početka nastave jedan na jedan, tako isto i o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Takođe su u obavezi da se dogovore i o detaljima vezano za trajanje nastave, odnosno o tome na koji način će predviđeni nastavni fond, to jest za koliko dana da bude organizovan.

Još da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford u skladu sa zahtevima može nastavu da organizuje i isključivo za radnike u okviru neke firme. Kada je u pitanju stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti koji se organizuje u formi takozvane korporativne nastave, pravila organizacije su i više nego fleksibilna. U tom slučaju se klijent direktno mora dogovoriti sa predstavnikom jedne od poslovnica ove obrazovne institucije o apsolutno svim detaljima. Najpre će se usaglasiti o datumu početka nastave za zaposlene, a zatim i o tome u kojim će terminima časovi za njih da budu organizovani i koliko će da traje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u tom slučaju, budući da se dogovaraju i o rasporedu onolikog broja časova, koliko ih predviđa aktuelni nastavni program.

Ali to svakako nije sve o čemu oni treba da se dogovore, uzevši u obzir da postoji mogućnost i da se nastava za zaposlene u nekoj kompaniji organizuje na njihovom radnom mestu. Najbitnije je da klijent, to jest ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme dobije sve potrebne informacije od predstavnika konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako bi trebalo da odabrani prostor da bude opremljen, a zatim i da se dogovore o svim ostalim detaljima, o čemu će naknadno obavestiti svakog pojedinačnog polaznika.

Šta izučava stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti?

Vrlo je važno da svi koji se bave poslovima vezanim za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti budu upoznati sa pravilnikom koji je zvanično objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 75 / 2014, a koji se bavi upravo oblikom, sadržinom i načinom vođenja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i rokovima čuvanja te evidencije.

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti omogući polaznicima da se upoznaju u osnovi sa predmetom ovog pravilnika i sa važnošću poštovanja svega onoga što je u njemu navedeno. Napomenuli bismo odmah da će nastava biti potkrepljena brojnim primerima iz prakse, kako bi polaznicima bilo značajno olakšano da razumeju zbog čega je važno da posrednik u prometu nepokretnosti i u zakupu nepokretnosti i te kako vodi računa o evidenciji, odnosno o svemu onome što je navedeno u konkretnom pravilniku. Samim tim što će nastava biti interaktivna, od polaznika se očekuje da uzmu učešće, u smislu da sve što im nije jasno mogu već u toku časova da razjasne, postavljajući pitanja.

Najpre će profesor govoriti o tome šta prema Pravilniku o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti treba da sadrži konkretna evidencija. Naime, ima ukupno 14 stavki, koje moraju da budu unete u evidenciju, tako da će profesor objasniti da to prvo treba da bude redni broj unošenja u evidenciju, zatim datum unošenja u evidenciju i broj ugovora o posredovanju, uz prateći datum ugovora o posredovanju. Podrazumeva se da evidencija mora da sadrži i poslovno ime nalogodavca i njegovu adresu, odnosno ime i prezime, a ako je u pitanju fizičko lice.

Takođe je vrlo važno, a to je navedeno i u već pomenutom pravilniku da evidencija sadrži i naziv opštine na kojoj je nepokretnost koja je predmet ugovora o posredovanju. Naravno da će biti uneta i adresa konkretne nepokretnosti, ali ona ne treba da sadrži samo mesto, ulicu i broj, već i katastarsku parcelu i informaciju o tome kojoj katastarskoj opštini pripada.

Uz sve te podatke, evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti treba da sadrži i podatak koji se odnosi na vrstu nepokretnosti koja je predmet ili zakupa ili prometa u tom slučaju. Podjednako je važno i da u evidenciji bude naveden podatak o ukupnoj površini nepokretnosti, čiji je promet ili zakup predmet ugovora o posredovanju.

Stavka koja je takođe vrlo važna, a kojoj će stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti da posveti posebnu pažnju je vezana za podatak o tome da li je određeni pravni posao, koji je predmet ugovora o posredovanju, zaključen ili možda nije zaključen. Ako jeste, mora biti u evidenciju uneti datum zaključenja pravnog posla.

Završne informacije o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti se odnose na datum kada je zaključen pravni posao koji je predmet posredovanja, zatim i informacija o kupoprodajnoj ceni ili zakupnini, a pod uslovom da je došlo do zaključenja pravnog posla, kao i podatak o fakturisanom iznosu naknade za posrednika.

Poslednja stavka u evidenciji se odnosi na primedbu posrednika, koja može biti navedena, a i ne mora.

Polaznici će još biti informisani i o tome da posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti ima obavezu da kada unosi određenu nepokretnost u evidenciju navede sve informacije o njoj. A to znači da mora navesti da li je u pitanju građevinsko ili poljoprivredno zemljište, odnosno da li se radi o lokalu, stanu, kući ili magacinu, te industrijskom objektu ili garaži. Poslednja stavka prilikom unošenja određene nepokretnosti u evidenciju je takozvano ostalo i tada se u zagradi mora uneti detaljni opis, ako je potrebno.

Svako ko bude odlučio da prati ovu edukaciju će bez ikakve sumnje imati značajne koristi od toga, posebno ukoliko znanja koja predstavlja specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti bude na pravilan način primenjivao i u svom radu. Svakako će kandidati imati informaciju i o tome da je članom 4 Pravilnika o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti navedeno da ukoliko dođe do bilo kakve promene, posrednik u prometu nepokretnosti ima obavezu da evidentira izmenjeni ugovor o posredovanju, odnosno sve potrebne podatke i da za to ima rok od 8 dana od momenta kada ugovor o posredovanju bude bio zaključen, to jest od trenutka kada dođe do promene.

Evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti se prema aktuelnom pravilniku mora čuvati trajno, što je navedeno članu broj 5 Pravilnika o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Republike Srbije. Međutim, kandidati koji budu pohađali stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti će imati priliku da nauče i to da se minimum 10 godina od dana zaključenja ugovora o posredovanju on čuva na pravilan način, kao i sva dokumentacija koja je u prilogu.

Nakon što bude predstavljeno gradivo predviđeno programom, profesor će ukazati polaznicima i na to kako izgleda kada se evidencija ne vodi na pravilan način. Takođe će im objasniti i koje su to greške koje se u radu vrlo često događaju, jer će im to bez sumnje pomoći da oni te greške ne čine, odnosno da evidenciju vode na pravilan način.

U slučaju da postoji zahtev da bude organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i to za tačno određeni broj radnika neke kompanije, Obrazovni centar Akademije Oxford donekle može primere iz prakse da uskladi sa znanjem zaposlenih, odnosno da ih maksimalno prilagodi, a ako nadležni u toj kompaniji budu zahtevali.

Gde će biti organizovana stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i u kojim terminima?

Kada se polaznici budu prijavljivali i vršili zvanično upisivanje, u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, dobiće informaciju i o tome da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti biti organizovana upravo onako kako to njima najviše odgovara.

Radi se o tome da je ponudom ove obrazovne institucije obuhvaćeno više opcija, što praktično znači da svaki pojedinačni polaznik bira ne samo na kom mestu će nastavu da prati, nego i na koji tačno način.

Upravo zato i jeste važno da u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja svako od njih precizno navede da li će nastavu pratiti u grupi ili individualno, odnosno da li će to učiniti prema klasičnom principu ili mu više odgovara opcija da nastavu prati online.

Nastava koja je poznata kao jedan na jedan ili individualna podrazumeva prisustvo samo jedne osobe za vreme časova. Takođe, Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da se u tom slučaju stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti praktično organizuje onako kako to polazniku odgovara.

Princip organizacije individualne nastave je vrlo fleksibilan, tako da bi kandidat, koji se odluči za opciju da nastavu prati na ovakav način trebalo da sve detalje u vezi sa organizacijom definiše se nadležnim licima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora. Praktično govoreći, profesor, koordinator za nastavu te poslovnice i polaznik će tom prilikom definisati apsolutno sve detalje. Najpre se misli na to da će se dogovoriti oko tačnog datuma početka nastave. Posle toga će doneti zajedno odluku o tome u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će nastavni fond, koji je predviđen aktuelnim programom, da bude u tom slučaju sproveden. Upravo iz tog razloga i napominjemo da će oni zajedno doneti odluku o tome koliko će da traje ukupno stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u tom slučaju.

Druga opcija koja je ponuđena polaznicima, kada je u pitanju način organizacije nastave jeste da časove prate u grupi. Međutim, u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford im nudi mogućnost da izaberu u okviru koje tačno grupe žele da pristupaju predavanjima. Stvar je u tome da se u ponudi osim mikro grupe, nalazi imala grupa i ona koja je poznata i kao grupa 6 +, a smatra se standardnom.

U okviru svake od njih je predviđen različit broj polaznika, tako da dvoje ili troje njih treba nastavu da prate ukoliko se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti organizuje za mikro grupu. A ako se organizuje za malu grupu, tada bi trebalo da ih bude prisutno četvoro ili petoro, te od najmanje šestoro do najviše desetoro kandidata će biti prisutno ukoliko se nastava organizuje za standardnu grupu, koja je poznata i kao grupa 6 +.

da ne bi bilo nikakve zabune, mada je različit broj kandidata predviđen za svaku od navedenih grupa, princip organizacije nastave je u sva tri slučaja potpuno isti. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da ukoliko se nastava organizuje za grupu, ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena, pod pretpostavkom da bilo ko od kandidata to zahteva. Dakle, potrebno je samo da se pridržavaju svega onoga, što nadležni budu odredili.

Informacije koje će biti na raspolaganju polaznicima u trenutku prijavljivanja, odnosno kada se budu zvanično upisivali su vezane za predviđeni nastavni fond i za to koliko će ukupno da traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u tom slučaju. zapravo su to jedine informacije koje mogu unapred da budu određene, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford iznosi zahtev pred sve koji su zainteresovani za opciju da nastavu pohađaju u grupi, da budu strpljivi, jer je najpre potrebno da dođe do formiranja grupe. A da bi se to do dogodilo, bez obzira da li je u pitanju mala, mikro ili standardna, odnosno grupa poznata još i kao 6 +, neophodno je da se najmanji broj polaznika potrebnih za formiranje grupe prijave u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Takođe, moramo napomenuti i to da se formiranje grupe ne odnosi samo na nastavu koja podrazumeva klasični princip organizacije, nego i na onu koja se odnosi na praćenje nastave na daljinu.

Nakon što se bude prijavilo dovoljno kandidata, obaveza je koordinatora za nastavu te poslovnice da sve detalje precizira. A to se odnosi kako na definisanje datuma početka nastave za tu grupu polaznika, tako isto i na detalje koji se tiču termina održavanja časova i njihovog rasporeda.

Posle toga je neophodno da svaki pojedinačni polaznik odluči i na kojoj lokaciji želi da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Dostupne su dve opcije u tom slučaju, što znači da svaki pojedinačni polaznik treba da donese odluku o tome da li mu više odgovara da nastavu prati na daljinu ili na klasičan način.

Ukoliko je njegova odluka da mu više odgovara da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti bude organizovan u formi učenja na daljinu, onda će biti neophodno da koristi sopstveni računar, kako bi pristupao časovima. Konkretni uređaj mora da ima odgovarajuće parametre, kako bi bio ispunjen zahtev organizatora vezano za kvalitet edukacije. Pre toga će svaki pojedinačni polaznik da bude obavešten o detaljima koji se odnose kako na zahtevane performanse samog računara, tako isto i na postupak instalacije programa, preko koga će kandidati da prati predavanja.

Pored toga, svaki pojedinačni polaznik će biti obavešten i o tome da veza sa internetom u toku svakog predavanja mora da bude kvalitetna. Naravno, svako od njih ima pravo da samostalno odluči sa koje lokacije mu odgovara da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, ali samo ako u tom prostoru bude postojala stabilna veza sa internetom.

Inače, u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Naime, nevezano za to da li kandidati naiđu na problem dok generalno nastavu prate onlajn ili dok pristupaju instalaciji samog softvera, koji će koristiti za pristup predavanjima, oni mogu kontaktirati te stručnjake i zatražiti pomoć.

Ukoliko nekome ne odgovara učenje na daljinu, trebalo bi da ima na umu i to da je dostupna opcija da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti bude organizovan na klasičan način. Misli se za pravo na edukaciju koja se organizuje direktno u prostorijama brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uzevši u obzir da njih ima više od 40 u ovom trenutku u celoj našoj zemlji, to bi svaki kandidat trebalo da pronađe ili poslovnicu u svom gradu ili onu, koja mu je najbliža, te da u njoj nastavu na klasičan način pohađa.

Moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije nastave samo za radnike neke kompanije. A u tom slučaju se poštuju pravila koja podrazumeva takozvani korporativni tip nastave.

Princip organizacije je prilično fleksibilan u tom slučaju, uzevši u obzir da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća direktno o svim detaljima mora dogovoriti sa predstavnikom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Pored toga što će se oni usaglasiti oko uobičajenih detalja, koji se odnose na datum početka nastave, termine održavanja časova i njihov raspored, pa samim tim i generalno na trajanje edukacije, potrebno je da se usaglase i oko toga na kom mestu će nastava za zaposlene u tom slučaju da bude organizovana.

U slučaju da u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni postoji odgovarajući prostor, te ako nadležno lice tog preduzeća bude zvanično zahtevalo, institucija organizatora će dozvoliti da specijalizovani seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u tom slučaju bude organizovan direktno u okviru prostorija te kompanije.

Svakako će zaposleni da budu obavešteni posle svega toga o detaljima, koji se odnose na princip organizacije nastave i na lokaciju njenog održavanja.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti?

Neophodno je da se svaki prijavljeni kandidat odluči između opcija, koje nudi Obrazovni centar Akademije Oxford, kako bi dobio informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Da budemo precizni, samo ako se odluči za praćenje nastave u grupi, a sasvim svejedno da li će to biti u okviru male, mikro ili standardne, to jest grupe koje je poznata kao 6 +, kandidat može ranije da sazna i koliko će ona trajati, prosto zato što je takav princip organizacije nastave.

U nastavnom fondu se nalazi ukupno 8 školskih časova.

Ukoliko neko odluči da nastavu prati u formi grupne, tada će ona da traje ukupno 3 dana.

Upravo te dve informacije će svaki pojedinačni kandidat da dobije kada se bude prijavljivao i upisivao u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ali će svako od njih morati da sačeka da dođe do formiranja grupe, odnosno prijavljivanja minimalnog broja kandidata potrebnih za njeno formiranje. Tek posle toga će dobiti informacije o tome kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani seminar - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi i uopšteno na koji način će da bude raspoređen predviđeni nastavni fond, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će 8 školskih časova u tom slučaju da bude sprovedeno.

S obzirom na to da je dostupna i opcija da nastava bude organizovana u formi individualne, tada će biti primenjena potpuno drugačija pravila organizacije. Naime, radi se o vrlo fleksibilnim pravilima, te se podrazumeva da će osam školskih časova, koliko ih je navedeno u nastavnom programu, da bude raspoređeno onako kako budu dogovorili koordinator za nastavu, profesor i polaznik. Ne samo da se one dogovaraju o dinamici sprovođenja unapred određenog nastavnog programa, nego se usaglašavaju i o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave poznate kao jedan na jedan.

Kada je potrebno organizovati edukaciju namenjenu isključivo zaposlenima u nekoj kompaniji, biće primenjena prilično slobodna pravila organizacija. Naime, da bi bilo definisano koliko će da traje korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, potrebno je da se o dinamici sprovođenja predviđenog broja časova dogovori klijent sa organizatorom, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije i predstavnik bilo koje od preko 40 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Pored toga, oni će se dogovoriti i o mestu održavanja nastave, jer samo kada je reč o korporativnoj edukaciji može da bude dozvoljena promena lokacije, a definisaće i datum početka nastave koju treba određeni broj zaposlenih u toj kompaniji da pohađaju i termine, odnosno dinamiku održavanja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje