Kurs i obuka za Amazon Web Services

Pored toga što bi trebalo da imaju osnovno znanje korišćenje računara, svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovanim seminar za Amazon Web Services bi naravno trebalo da imaju i želju da se upoznaju sa ovom tematikom.

Moramo odmah napomenuti da pojedinačni polaznici mogu odabrati i kako žele nastavu da pohađaju, odnosno na kojoj lokaciji, jer se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko opcija.

Najpre da napomenemo da nastava može biti organizovana online i prema klasičnom principu, to jest u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije. A za svaku od njih važi pravilo da mogu biti održane ili za grupu kandidata ili za mikro grupu ili u formi individualne, odnosno poluindividualne nastave.


Posebno je važno naglasiti da kandidati koji odluče nastavu da pohađaju online neće dobiti garancije za njen kvalitet, prosto zato što oni tom prilikom koriste sopstveni računar i bez obzira koliko da taj uređaj ima odgovarajuće performanse, organizator ne može pružiti adekvatne garancije za kvalitet nastave. Sa tim će naravno svaki pojedinačni kandidat da bude na vreme upoznat.

Obaveza je svakog pojedinačnog polaznika da instalira poseban tip softvera na svoj kompjuter, a ako odluči da nastavu pohađa online. Isto tako će dobiti informacije i o tome koje performanse bi trebalo da ima računar, da bi specijalizovana obuka i kurs za Amazon Web Services bila organizovana u skladu sa pravilima. Svakako će nadležni u konkretnoj poslovnici proslediti sve te informacije svakom pojedinačnom kandidatu i o postupku instalacije i u svim ostalim detaljima, a na raspolaganju je polaznicima i tim za tehničku podršku u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Naravno da veza sa internetom mora da bude stabilna u toku apsolutno svakog predavanja i o tome će takođe svaki pojedinačni kandidat da bude blagovremeno obavešten.

Takođe će biti obaveza svakog pojedinačnog polaznika i da odluči kako želi nastavu da pohađa. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena kako individualna i poluindividualni edukacija, tako i ona koja podrazumeva rad u standardnoj grupi, ali i u mikro grupi.

Najjednostavnija pravila se primenjuju kada je u pitanju individualni kurs i obuka za Amazon Web Services, a kada nastavu pohađa samo jedan kandidat. U principu je njemu dozvoljeno da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem dogovori oko apsolutno svih segmenata organizacije. Pored toga što će precizirati tačan datum početka, dogovoriće se i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, što znači da će na taj način definisati i koliko bi ukupno nastava jedan na jedan trebalo da traje.

TESTOVI


Potpuno ista pravila će biti primenjena i u još dva slučaja, odnosno kada se organizuje nastava u paru i kada je reč o edukaciji za mikro grupu, kojom prilikom dvoje ili troje polaznika treba da prate predavanja.

Jedina razlika i to vrlo uočljiva jeste vezana za nastavu u standardnoj grupi, u kom slučaju časove treba najmanje četiri lica da pohađaju, a najviše osmoro njih. Pravila organizacije su vrlo strogo definisana, te se podrazumeva da svaki član konkretne grupe ima obavezu da ispoštuje ono što pre toga bude definisao organizator. U suštini, pomenuta obrazovna institucija odlučuje samo koliko će dana da traje specijalizovana obuka i kurs za Amazon Web Services unapred, a o svemu ostalom odluku koordinator za nastavu donosi kasnije. Da budemo precizni, on o tome odlučuje tek nakon što grupa od minimalnog broja članova bude u toj poslovnici oformljena. A da bi se to dogodilo, neophodno je da četiri osobe najmanje prijavu izvrše, s tim da ih maksimalno u jednoj grupi može biti osmoro. Svakako će koordinator definisati i datum početka posle toga i termine održavanja časova i njihov raspored, a zatim će detaljno svakog pojedinačnog kandidata informisati o svemu tome.

Prijavu zainteresovana lica mogu izvršiti u toku cele godine ili putem broja telefona jedne od poslovnica ili lično, a dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja. U principu je potpuno svejedno da li će se kandidat prijaviti slanjem podataka na mail ili će to učiniti lično u poslovnici, odnosno preko telefona, jer u sva tri slučaja ima obavezu da navede svoje ime i prezime, zatim broj telefona i datum rođenja.

Prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata je obavezno u trenutku kada se organizuje zvaničan upis, a o tome će prethodno biti obavešten svaki kandidat. Bitno je i da svako od njih dostavi propisana dokumenta, te se svakako podrazumeva da će o tim detaljima svaki kandidat da bude na vreme obavešten od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice.

Specijalizovani seminar za Amazon Web Services - plan i program nastave

U skladu sa nastavnim planom i programom ove stručne edukacije je predviđeno da u toku uvodnog predavanja kandidatima bude predstavljen osnov ovog servisa. Takođe će specijalizovana obuka i kurs za Amazon Web Services u toku početnog predavanja omogućiti polaznicima da saznaju kada se koristi taj servis i sa kojim ciljem, te će biti upoznati i sa kratkom istorijom njegovog nastanka.

Naravno da će u tom segmentu profesor omogućiti svakom kandidatu da uvidi na primerima kako izgleda dobra praksa primene, ali će svakako biti ponuđeni i drugačiji primeri. Naime, da bi kandidati razumeli o kakvom se servisu radi i kako se on koristi, moraju biti prikazani i primeri loše prakse, odnosno greške koje se u radu najčešće događaju.

Potom je predviđeno da predavač govori o svim uslugama, koje omogućuje ovaj servis. Svakako će biti predstavljene i najčešće korišćene funkcije, sa sve primerima.

Biće govora i o brojnim alatima, koje omogućuje ovaj servis i o njihovom pravilnom korišćenju.

S obzirom na to da se radi o najvećoj zajednici kupaca i partnera, to posebno treba voditi računa o sigurnosti, pa će i na to specijalizovani kurs i obuka za Amazon Web Services staviti akcenat.

U skladu je sa nastavnim programom i da polaznicima bude omogućeno da se upoznaju u potpunosti sa pravilima koja važe u okviru ove infrastrukture i uopšteno o načinu njenog funkcionisanja.

Vrlo je važno napomenuti i to da će svako ko bude odlučio da pohađa ovu stručnu edukaciju, nakon predstavljanja osnova Amazon web services kroz teoriju, odnosno u okviru predavanja, imati mogućnost da lično isproba kako sve to funkcioniše u praksi. Zapravo je predviđeno da akcenat edukacije bude stavljen na praktičan rad i na diskusiju svih polaznika o tome. Upravo zahvaljujući interaktivnosti ove edukacije će kandidatima biti omogućeno da vrlo lako savladaju i sa uspehom kasnije koriste ovaj servis.

A samim tim što je reč o interaktivnoj nastavi na prvom mestu, biće dozvoljeno svakom učesniku da razreši sve eventualne nedoumice koje o toj temi ima, jer će imati pravo da u okviru svakog predavanja zatraži objašnjenje od predavača o onome što možda nije u potpunosti razumeo.

Stručna obuka i kurs za Amazon Web Services - lokacija i vreme održavanja

Svaki pojedinačni kandidat bira na kojoj će lokaciji da pohađa specijalizovani seminar za Amazon Web Services, a isto tako i prema kakvom principu će pohađati predavanja. A upravo u skladu sa time će i dobiti informaciju o vremenu održavanja nastave, ali i o svim drugim detaljima.

Dve opcije se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, kada je u pitanju lokacija održavanja časova. Svakom fizičkom licu je na raspolaganju mogućnost da predavanja pohađa u prostorijama jedne od poslovnica ili da se opredeli za opciju praćenja nastave online.

Ovde je vrlo važno napomenuti da ukoliko kandidat odabere varijantu praćenja kursa online, s obzirom na to da koristi sopstveni računar, organizator ne može u potpunosti da garantuje za kvalitet nastave.

Inače se preko specijalnog softvera edukacija pohađa u tom slučaju, a koji će na osnovu smernica dobijenih od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, samostalno da instalira svaki pojedinačni polaznik. Dobro je da napomenemo i to da onlajn nastava treba da bude na visokom nivou organizovana, pa se iz tog razloga i zahteva da svaki kandidat obezbedi optimalne uslove za rad, u smislu da osigura kvalitet internet veze u toku svakog predavanja. Tim za tehničku podršku postoji u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije i njima se kandidati mogu obratiti, ukoliko se ne snađu ili tokom instalacije samog programa ili dok prate predavanja.

Da se vratimo i na vreme održavanja nastave, te da napomenemo da to zavisi isključivo od toga da li kandidata interesuje individualni kurs i obuka za Amazon Web Services ili nastava u paru, odnosno nastava za mikro ili standardnu grupu.

S obzirom na to da se toliko tipova edukacija nalazi u ponudi, jasno je i zbog čega nije moguće da kandidati dobiju ranije informaciju o terminima održavanja časova.

Kada je u pitanju edukacija za samo jednu osobu, odnosno takozvana nastava jedan na jedan, kandidat stiče pravo da direktno sa koordinatorom i sa predavačem precizira kako će časovi biti organizovani. Najpre definišu kog datuma će početi individualna obuka, a zatim i u kojim će terminima da pohađa predavanja i kakvom dinamikom će ona biti organizovana, pa će na taj način precizirati i koliko bi ukupno nastava tog tipa trebalo da traje.

Sve to isto se odnosi i na nastavu u paru, odnosno takozvanu poluindividualnu, ali i kada je reč o nastavi za mikro grupu, a u tom slučaju predavanja treba dvoje ili troje polaznika da pohađaju.

Jedino kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs za Amazon Web Services za standardnu grupu, koja broji između četvoro i osmoro ljudi, kandidati bivaju ranije obavešteni samo o tome koliko će nastava trajati. Naknadno dobijaju informacije i o datumu početka edukacije i o terminima održavanja časova, odnosno o dinamici prema kojoj će se sprovoditi, jer sve to ne može da bude definisano dok se ne ispuni osnovni uslov. A taj uslov podrazumeva prijavljivanje najmanje četiri osobe u toj poslovnici, odnosno formiranje grupe. Princip organizacije nastave tog tipa je takav da se izmene ne dozvoljavaju ni u kom slučaju, već se očekuje od svakog kandidata da se u potpunosti pridržava definisanih pravila.

Pored svega ovoga bi trebalo naglasiti i da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćen i korporativni seminar za Amazon Web Services. U tom slučaju predavanja treba da pohađaju isključivo radnici neke kompanije, a edukacija tog tipa će biti organizovana samo po zahtevu nadležnih. Inače je u pitanju specifičan vid edukacije, upravo zbog ciljne grupe polaznika, pa ona može biti organizovana i u prostorijama same kompanije, u kojoj su oni zaposleni. Svakako će nadležno lice u toj kompaniji i u jednoj od poslovnica precizirati zajedno i sve ostale detalje, počev od datuma početka korporativne edukacije, preko termina održavanja časova, pa do dinamike njihovog sprovođenja, te će zahvaljujući tome definisati i koliko bi nastava u tom slučaju trebalo da traje. Shodno pravilima, obavestiće o svemu tome naknadno i zaposlene koji treba predavanja da pohađaju.

Specijalizovani kurs i obuka za Amazon Web Services - trajanje

Prema aktuelnom nastavnom programu je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za Amazon Web Services obuhvati ukupno 8 časova.

Iako je definisano koliko časova je obuhvaćeno nastavnim programom, jedino kada je u pitanju nastava za grupu kandidata, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi unapred da će edukacija trajati ukupno 3 dana.

Mada je navedeno koliko traje nastava za grupu polaznika, tek nakon formiranja grupe, to jest prijavljivanja četiri osobe minimum u okviru jedne od poslovnica će koordinator za nastavu precizirati i sve ostale detalje, a zatim i informisati članove te grupe. Saznaće kog datuma bi trebalo da počne nastava, ali i u kojim terminima će biti u obavezi polaznici predavanja da pohađaju i kakva će tačno dinamika da bude primenjena u tom slučaju.

Ističemo da je ponudom obuhvaćena i individualna i poluindividualna nastava, te da postoji mogućnost i da kandidati pohađaju obuku u mikro grupi. Inače, napominjemo da mikro grupa podrazumeva prisustvo dve do tri osobe tokom edukacije.

Mnogo su fleksibilnija pravila organizacije kada je u pitanju jedan od tih tipova edukacija, zato što svaki kandidat ima u tom slučaju pravo da direktno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše i koliko će kurs ukupno da traje. Da pojednostavimo, predviđeno je da specijalizovani seminar za Amazon Web Services traje upravo onoliko, koliko oni budu zajedno odredili pre toga. Zapravo će oni definisati na koliko dana će biti raspoređen predviđeni broj časova, pa će samim tim da se usaglase i oko toga koliko će ukupno dana nastava da traje u tom slučaju.

Ukoliko neko bude zahtevao od nadležnih u bilo kojoj kompaniji da ova edukacija bude organizovana u formi korporativne, tada će biti u obavezi da sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora on precizira između ostalog i koliko će nastava da traje. Napominjemo da oni treba, takođe da se dogovore i oko toga kog datuma će obuka da počne i u kojim će terminima časovi za zaposlene u toj kompaniji da budu organizovani. Sem toga, treba da definišu i na kojoj lokaciji će predavanja da budu održana u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za Amazon Web Services

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje