Kurs i obuka za plastifikaciju metala

Moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar za plastifikaciju metala da je njihova obaveza na prvom mestu da izvrše prijavu u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Uopšteno rečeno, svaki kandidat će odabrati kako mu odgovara da izvrši prijavljivanje, a na raspolaganju su mu tri mogućnosti. Dakle, može se prijaviti elektronski, to jest na mejl ili u jednoj od poslovnica direktno, ali i preko telefona. Svakako je u obavezi da navede potpuno iste podatke, bez obzira koji od ponuđenih načina za prijavu da izabere. A ti podaci uključuju njegovo ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

Takođe je predviđeno pravilnikom i da postupak upisa mora biti izvršen uz prisustvo svakog ranije prijavljenog lica. U prostorijama izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije će biti izvršeno upisivanje prema pravilima. A tom prilikom svaki kandidat treba i da dostavi propisanu dokumentaciju, a svakako će pre toga svako od njih i da bude informisan od strane nadležnih o tome koja dokumenta će biti u obavezi da tada priloži.


Posebno je važna informacija i da stručni kurs i obuka za plastifikaciju metala obično biva organizovan u skladu sa pravilima takozvane individualne nastave, kada samo jedno lice i predavač bivaju prisutni. S obzirom na to da je reč o vrlo fleksibilnom način organizacija nastave, to je i predviđeno se svaki prijavljeni polaznik zajedno sa predavačem tom prilikom usaglašava oko detalja u vezi sa sprovođenjem nastave. Jednostavno, oni definišu kao prvo kog datuma će da počne takozvana nastava jedan na jedan, a zatim i u kojim će terminima biti održani časovi i kako će biti raspoređeni, to jest koliko će ukupno edukacija da traje.

Važno je napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da nastavu pohađaju u paru. Sem toga, ako postoji troje prijavljenih, kojima odgovara da zajedno pohađaju nastavu, biće formirana mikro grupa i obuka će biti organizovana za svo troje prijavljenih u isto vreme. Pravila koja se primenjuju u tom slučaju su vrlo fleksibilna, kao i kada je u pitanju individualna nastava. Dakle, prijavljenih dvoje ili troje polaznika će imati obavezu da se sa nadležnima u samoj poslovnici institucije organizatora o svemu usaglase. Potrebno je da definišu kog datuma će početi nastava, potom u kojim će terminima biti organizovani časovi i na kraju kakva će dinamika biti primenjena, to jest koliko će ukupno da traje u tom slučaju stručni kurs i obuka za plastifikaciju metala.

Svakako je neophodno da napomenemo i da ako se stvore uslovi u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora, nastava može biti organizovana i za grupu polaznika. A da bi se to dogodilo, neophodno je da četvoro kandidata prijavu u toj poslovnici izvrše i da naglase da žele obuku prema pravilima grupne da pohađaju. Ovde je vrlo važno naglasiti da je potrebno da pričekaju svi prijavljeni dok grupa ne bude formirana, zato što nastava na takav način ne može do tog trenutka da bude organizovana. Zapravo tek kada se budu stekli uslovi, organizator će sve detalje definisati i obavestiti prijavljene. U principu to znači da će ovlašćeno lice u predstavništvu, u kome je grupa ranije oformljena, precizirati kao prvo kog datuma će početi edukacija. Odmah zatim je njegova obaveza da definiše i u kojim će terminima da budu organizovani časovi i kako će da budu raspoređeni. Samim tim će precizirati i koliko će ukupno edukacija za grupu polaznika da traje. Kada budu bili obavešteni prijavljeni o tome, takođe će im biti naglašeno i da se njihovi zahtevi u vezi sa promenama u ovom slučaju nikako ne smeju uzeti u obzir, jer je tako zvaničnim pravilnikom institucije organizatora određeno.

TESTOVI


S obzirom na to da ova obrazovna institucija saradnju ima sa vrhunskim stručnjacima u oblasti plastifikacije metala, to upravo u dogovoru sa njima i organizuje nastavu, tako da će o lokaciji njenog održavanja svaki kandidat naknadno da bude obavešten.

Koje teme će izučavati specijalizovana obuka i kurs za plastifikaciju metala?

Šta podrazumeva proces plastifikacije metala je prva tema kojom će se baviti predavač u okviru praktičnog dela ove edukacije.

Da naglasimo i to da se očekuje da svaki polaznik makar teoretski bude upoznat sa ovom temom, jer će mu biti mnogo lakše da prati i praksu. Inače je predviđeno da se specijalizovana obuka i kurs za plastifikaciju metala sastoji iz dva dela, odnosno da za teoriju kandidati dobiju skripte, a da praktičnom delu prisustvuju određeni broj sati, koliko je predviđeno nastavnim programom. Upravo za vreme trajanja prakse će one steći sasvim dovoljno znanja da mogu i samostalno u budućnosti da vrše plastifikaciju različitih vrsta metala.

Najpre će predavač predstaviti osnovne karakteristike bakra, gvožđa i aluminijuma, kao i mesinga i čelika. A posle toga će praktično pokazati i na koji način funkcioniše postupak plastifikacije na materijalima koji su izrađeni od njih.

Vrlo je važno napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da saradnju ostvaruje sa najuspešnijima u ovoj oblasti, tako da nema sumnje da će kandidatima biti omogućeno tokom trajanja praktičnog dela edukacije, da se upoznaju detaljno sa svim koracima u procesu plastifikacije metala.

Predavač će se potruditi da objasni i kako se koji materijal ponaša prilikom plastifikacije i o čemu posebno moraju voditi računa, a da bi taj proces bio sa uspehom izvršen.

Takođe je važno i da znaju da koriste pištolj za elektrostatsko prskanje, a kako bi boju u prahu na najbolji mogući način rasporedili na komad metala, koji je potrebno plastificirati. U tom smislu će predavač objasniti kako funkcioniše taj alat i polaznicima će omogućiti da nauče da ga pravilno koriste.

Takođe je predviđeno i da bude objašnjeno prisutnima kako se nanosi prvi sloj boje, a kako drugi i svakako zbog čega je važno da nauče kako funkcioniše postupak polimerizacije pečenjem. Naravno da će specijalizovana obuka i kurs za plastifikaciju metala u tom delu biti usmerena i na praktično pokazivanje samog postupka polimerizacije pečenjem, a u smislu da će biti objašnjeno kandidatima koliko bi trebalo on da traje i na kojoj temperaturi da se odvija. Zatim će biti objašnjeno kako će biti sprovedeno hlađenje nakon toga, a da bi plastificirani komad metala mogao da se koristi.

Svakako da će kandidatima biti objašnjeno i koje su prednosti postupka plastifikacije metala.

U toku završnih časova ove specijalizovane edukacije će biti na primeru objašnjeno polaznicima kako bi trebalo kasnije održavati metal, koji je bio podvrgnut procesu plastifikacije.

Podrazumeva se da će biti omogućeno polaznicima i da postave pitanja u vezi sa obrađenim temama, a kako bi im na licu mesta predavač razjasnio sve što ne razumeju. Sve to će im omogućiti i da kasnije mogu samostalno da vrše plastifikaciju različitih predmeta od bilo kog metala.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka za plastifikaciju metala i u kojim terminima?

Određeno je pravilnikom organizatora da je potrebno da specijalizovana obuka i kurs za plastifikaciju metala na prvom mestu bude organizovana prema pravilima individualne nastave.

A taj princip je prilično jednostavan i podrazumeva da će kandidat biti u obavezi da sa nadležnima u okviru jedne od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford da se usaglasi oko svih detalja. Definisaće kog datuma bi trebalo da počne praktični deo edukacije, zatim kojim tempom će predviđeni broj sati biti organizovan i u kojim terminima.

Ukoliko nekome ne odgovara takav princip, može se eventualno prijaviti za praćenje poluindividualne nastave ili nastave u mikro grupi. A to iziskuje da se dve osobe najmanje prijave kako bi bila organizovana poluindividualna nastava, odnosno tri, kako bi bio omogućen rad u mikro grupi. Manje - više, princip organizacije vrlo je sličan kao i kod individualne nastave, a praktično govoreći je jedina razlika u tome što se oni svi zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora dogovaraju o svemu.

Postoji mogućnost i da specijalizovani seminar za plastifikaciju metala bude organizovan prema pravilima grupne nastave. U tom slučaju moraju prvo četiri osobe najmanje da se prijave u toj poslovnici, jer je toliko njih potrebno da bi bila oformljena grupa. Način organizacije je drugačiji, tako da u tom slučaju isključivo nadležni u samoj poslovnici sve preciziraju, a članovi grupe su u obavezi da to prihvate.

U svakom gradu u kome postoji poslovnica pomenute obrazovne institucije se organizuje praktičan deo nastave i to isključivo u saradnji sa odabranim pravnim licima u tom gradu. Nakon što izvrše prijavu i odluče se kako nastavu žele da pohađaju, kandidati će dobiti informaciju i o tome na kom mestu će praktični deo edukacije da bude organizovan.

Koliko bi trebalo da specijalizovani seminar za plastifikaciju metala traje?

U skladu sa pravilnikom je predviđeno da ukupno 180 sati praktični deo ove edukacije treba da traje. Međutim, s obzirom na to da se specijalizovani kurs i obuka za plastifikaciju metala prvenstveno organizuje u formi individualne nastave, to ni u kom slučaju nije moguće ranije dati informaciju kandidatima o tačnom trajanju nastave.

Da budemo precizni, o tome će se dogovoriti svaki prijavljeni kandidati direktno sa predavačem, jer je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. A pored toga što bi oni trebalo da se dogovore o trajanju praktičnog dela nastave, odnosno o rasporedu ukupnog broja radnih sati, podrazumeva se da će precizirati i kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Isto tako je neophodno i da se ranije dogovore oko tačnih termina u kojima će biti održavani časovi.

A isti princip organizacije će biti primenjen i ako je u pitanju nastava u paru, koja se često naziva i poluindividualna. Sem toga, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i opcija koja podrazumeva prisustvo tri osobe edukaciji, kada se formira mikro grupa. I u tom slučaju važe ista pravila kao i kada je u pitanju individualna, odnosno poluindividualna nastava. Razlika je samo u tome što će se u konkretnom slučaju dvoje ili troje polaznika sa ovlašćenim licem u okviru izabranog predstavništva ove obrazovne institucije o svim detaljima dogovarati. Samim tim će posle toga kandidati i dobiti informaciju o tome koliko je ukupno predviđeno da u tom slučaju stručni kurs i obuka za plastifikaciju metala traje.

Ali ako se u jednoj od poslovnica oformi grupa od četiri osobe najmanje, organizator će biti u obavezi da odredi sve, pa i tačno trajanje nastave u grupi, jer je tako predviđeno aktuelnim pravilnikom. Naime, posle prijavljivanja četiri osobe minimalno će biti formirana grupa i biće ostvaren uslov za početak organizacije nastave tog tipa. A zatim će ovlašćeno lice precizno odrediti i raspored predviđenog broja časova, kao i termine u kojima će oni biti održani i naravno kog datuma će nastava da počne. Sve to će biti na vreme saopšteno polaznicima, to jest članovima određene grupe.

Spisak gradova za kurs i obuku za plastifikaciju metala

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje