Kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva

Sasvim je jasno već iz naziva ove specijalizovane edukacije da nastavu treba na prvom mestu da pohađaju zaposleni u oblasti zdravstva. Prvenstveno se misli na menadžere, ali nije zgoreg da specijalizovani seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva pohađaju i radnici u različitim sektorima, jer će im primena stečenih znanja u velikoj meri pomoći da unaprede odnose u kolektivu, te da samim tim značajno poboljšaju kvalitet rada institucije u kojoj su zaposleni.

Vrlo je važno da napomenemo i to da se ne zahtevaju nikakve posebne veštine od prijavljenih, već jednostavno dobra volja i želja da se primene tehnike i alati, koje će sa puno pažnje i znanja profesori tokom ove stručne obuke prezentovati.

S obzirom na to da je usko specijalizovana tematika ove edukacije, to moramo pomenuti i da Obrazovni centar Akademije Oxford na osnovu zahteva može da organizuje i korporativnu nastavu. Na prvom mestu je ona namenjena zaposlenima u različitim institucijama, a čiji nadležni smatraju da je potrebno dodatno ih edukovati. U tom smislu se dozvoljava predstavniku zainteresovane institucije da u direktnom kontaktu sa nadležnima i to u bilo kojoj poslovnici organizatora, precizno definiše kako će biti organizovana korporativna obuka. Prvenstveno se misli na preciziranje detalja u vezi sa organizacijom časova, odnosno vezano za datum početka edukacije, te i dinamiku sprovođenja predviđenog broja časova i termine u kojima bi trebalo radnici da im pristupaju. Međutim, ovde postoji još jedno vrlo važno odstupanje u odnosu na nastavu, koja je namenjena fizičkim licima, a ono se odnosi na mesto održavanja kursa. Naime, bude li to predstavnik zainteresovane firme smatrao neophodnim, može zahtevati od organizatora da časovi budu održani i u okviru sam institucije, u kojoj je tačno određeni broj polaznika zaposlen. Podrazumeva se da uslovi za organizaciju nastave moraju biti ispoštovani u potpunosti, a prvenstveno sa aspekta uređenosti odabranog prostora i njegove opremljenosti. Kada sve to budu precizirali, svi polaznici će dobiti detaljne informacije o principu organizacije časova i o svim ostalim detaljima, koji su u konkretnom slučaju značajni.


Zahteva se da svako fizičko lice ispoštuje pravilnik institucije organizatora i izvrši zvanično prijavljivanje. A to znači da je u obavezi da dostavi osnovne informacije o sebi, koje podrazumevaju kako ime i prezime svakoga od njih, tako isto i datum rođenja, te svakako broj telefona zbog daljeg kontakta. Sve te podatke kandidati imaju pravo da dostave na jedan od tri načina, odnosno ili da ih na mejl adresu pošalju ili da ih zaposlenima u okviru izabrane poslovnice izdiktiraju putem telefona, odnosno da to učine ličnim dolaskom u bilo koje predstavništvo navedene obrazovne institucije.

Isto tako jei usklađeno sa pravilnikom da upis mora biti izvršen uz obavezno prisustvo svakog prijavljenog kandidata. Podrazumeva se da će naknadno svako od njih dobiti informacije ne samo o obavezi prisustva tom prilikom, nego i o tome koja dokumenta mora priložiti, da bi upis bio uz maksimalno poštovanje pravila izvršen.

Posebno je važno naglasiti i to da pomenuta obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, pa se iz tog razloga i zahteva da svaki prijavljeni polaznik lično odabere već prilikom prijavljivanja kako će časove pohađati i na kojoj lokaciji želi da boravi dok nastava traje.

TESTOVI


Jednostavnije rečeno, specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva može biti organizovan onlajn i prema klasičnom principu, to jest u poslovnicama navedene obrazovne institucije. A i jedan i drugi vid edukacije će biti održan i kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednog, odnosno za dvoje njih, jer se u ponudi nalazi i grupna nastava i individualna i poluindividualna. U principu, tek pošto donese odluku gde želi da bude dok časovi traju i i na koji način želi da ih pohađa, kandidat će moći preciznije da bude obavešten o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave.

Očekuje se da posebno budu strpljivi svi oni polaznici, koji se odluče da časove pohađaju u grupi, jer se zahteva prvo prijavljivanje dovoljnog broja njih, odnosno zvanično formiranje grupe. U suštini je neophodno da četiri osobe prijavu izvrše, a posle toga je obaveza koordinatora za nastavu da samostalno precizira kada će grupni tip obuke početi, zatim u kojim će terminima biti predavanja organizovana i naravno kako će biti raspoređeni celokupan nastavnih fond. Takođe je bitno napomenuti i to da ova obrazovna institucija donosi odluku ranije koliko će ukupno trajati edukacija tog tipa, pa se podrazumeva da će tu informaciju dobiti polaznici već prilikom zvaničnog prijavljivanja i upisivanja. Svakako je njihova obaveza da se pridržavaju svega onoga što koordinator bude definisao, jer se izmene ne dozvoljavaju u tom slučaju.

Na raspolaganju je fizičkim licima i mogućnost da specijalizovani seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva pohađaju individualno ili da to čine u prisustvu još jedne osobe, kada će biti organizovana poluindividualna nastava. Potpuno su drugačija pravila organizacije u tom slučaju, a ona podrazumevaju i da je data posebno velika sloboda kandidatima. Pod tim se misli na činjenicu da će se upravo dvoje polaznika ili samo jedan dogovarati samostalno sa nadležnima u okviru odabranog predstavništva o načinu organizacije časova. Pored toga što su u obavezi da precizno definišu datum početka poluindividualne ili individualne obuke, potrebno je da se usaglase i oko termina održavanja časova, kao i oko njihovog rasporeda. A budući da treba da definišu zajedno i raspored predavanja, oni preciziraju na taj način i trajanje odabranog tipa obuke.

Nakon što budu izabrali kako će časove da pohađaju, svi prijavljeni imaju obavezu da se odluče i između praćenja nastave na klasičan način, to jest direktno u okviru odabrane poslovnice navedene obrazovne institucije ili online.

Ko god se bude opredelio za drugu ponuđenu opciju bi trebalo da zna i to da mora koristiti sopstveni računar u tom slučaju. Isto tako je vrlo važno i da taj kompjuter ima adekvatne karakteristike, o čemu će on i biti prethodno informisani od strane nadležnih. Instaliranje namenskog softvera je obaveza svakog kandidata u tom slučaju, kao i obezbeđivanje optimalnih uslova za rad, a u smislu stabilne veze sa internetom na prvom mestu. Inače u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i poseban, IT sektor, u kome su zaposleni u obavezi da pružaju tehničku podršku svakome kome je to potrebno. Zato i ističemo da kandidati mogu tim stručnjacima da se obrate ukoliko ne uspeju samostalno da instaliraju konkretni program ili ako im nešto ne bude bilo u potpunosti jasno dok traje obuka.

Specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva - nastavni program

Zdravstveni radnici su nekako uvek ili makar vrlo često na udaru nezadovoljnih pacijenata, ali se neretko događa i da u kolektivu vlada loša komunikacija među članovima. Baš zato je vrlo važno da svi koji su zaposleni u toj oblasti nauče šta je potrebno da učine, kako bi poboljšali kvalitet i komunikacije sa kolegama i komunikacije sa pacijentima.

Predviđeno je nastavnim programom, a na osnovu čijih pravila će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva, da polaznicima bude objašnjeno koja je razlika između uobičajenog načina komuniciranja i onoga, koje je specifično za tu struku na samom početku edukacije.

Uzevši u obzir da se upravo komunikacija svrstava u najznačajniji u veštinu zdravstvenih radnika, a kako bi uspostavili najbolji mogući odnos sa pacijentom, kao i sa kolegama, to je potrebno neprekidno na njenom unapređenju raditi.

Kroz primere će predavači objasniti i kako svako, ko to želi, ima mogućnost da unapredi komunikacione veštine.

U određenim osetljivim situacijama dolazi upravo do neprijatnosti, pa je potrebno da kandidati nauče i kako takvu neprijatnost da reše na najbolji mogući način.

Šta podrazumeva takozvano empatijsko komuniciranje je tema, kojom će se takođe baviti specijalizovani kurs.

Naučiće polaznici i koje su to najčešće prepreke, do kojih dolazi u komunikaciji sa kolegama, ali i sa pacijentima. Pored ostalog će prisutni saznati i kako te prepreke da prepoznaju, odnosno šta je potrebno da učine da bi ih prevazišli.

Nastavnim programom je određeno i to da specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva ne bude fokusirana samo na primere iz prakse i teoretska znanja, nego i na prikazivanje različitih situacija, iz svakodnevnog života. A u tom segmentu se zahteva učešće svakog kandidata, budući da se očekuje da će mu to pomoći zaista da unapredi kvalitet komunikacije na svom poslu.

Stručni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva - mesto i vreme održavanja edukacije

Kada bude vršio zvaničan upis, odnosno prethodno dok se prijavljuje, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da odluči gde i kako će da pohađa specijalizovani seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva. Prema tim informacijama će zaposleni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford svakoga od njih informisati o neophodne detaljima, a prvenstveno o mesto održavanja nastave i o terminima.

Da odmah napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije konkretne obuke isključivo za određeni broj radnika neke kompanije. A u tom slučaju će biti na zahtev nadležnih u toj firmi organizovana korporativna obuka, pa se i podrazumeva da će zahtevi klijenata vezano za princip organizacije nastave tom prilikom u najvećoj mogućoj meri i da budu ispoštovani. Uopšteno govoreći, neophodno je da vlasnik zainteresovanog preduzeća ili lice, koje je ovlašćeno za takve poslove, kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije i iznese sve svoje zahteve. A ti zahtevi se odnose ne samo na datum početka edukacije, već i na mesto njenog održavanja, ali i na termine sprovođenja časova i trajanje nastave, odnosno raspored predavanja. Da pojednostavimo, nadležno lice institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća bi trebalo da se oko svega toga usaglase, odnosno da definišu kog datuma će početi korporativna obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva, zatim gde će nastava biti organizovana, te u kojim terminima će radnici te kompanije časove da pohađaju i kakva bi dinamika trebalo tom prilikom da bude poštovana. A to ustvari znači da će se oni usaglasiti i oko trajanja konkretnog tipa edukacije. Moramo istaći podatak da jedino kada je u pitanju korporativni seminar, pomenuta obrazovna institucija dopušta vršenje izmena u segmentu koji je vezan za mesto održavanja nastave. Naime, ako u okviru same kompanije, čiji radnici bi trebalo predavanja da pohađaju, postoje uslovi, te nadležno lice u toj firmi iznese zvanično takav zahtev, sasvim sigurno da će pomenuta obrazovna institucija dozvoliti izmenu. Na taj način će radnicima biti ponuđena mogućnost da značajno štede vreme, jer neće morati nigde van svog radnog mesta da idu kako bi pratili časove. Naravno da posle dogovora o svemu tome, polaznici bivaju na adekvatan način obavešteni.

Od pojedinačnih kandidata, to jest od svakog fizičkog lica, koje želi da pohađa ovaj specijalizovani kurs se zahteva, kao što smo već pomenuli ranije, da se opredeli prilikom prijavljivanja i između svih ponuđenih opcija. Trebalo bi da kandidati znaju da im je na raspolaganju mogućnost da klasičnu i onlajn nastavu pohađaju kako u okviru grupne i individualne, tako isto i u paru, uzevši u obzir da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva.

Sama činjenica da prijavljeni kandidati imaju pravo da biraju između svih tih opcija je vrlo značajna, jer praktično oni mogu da odaberu i na kom će mestu boraviti dok predavanja pohađaju i u kojim će terminima da budu održani časovi.

Naravno da je najjednostavniji princip, koji podrazumeva klasičan tip edukacije, jer se tada nastava održava u prostorijama poslovnica institucija organizatora. U svakom slučaju, kao i kada je u pitanju online obuka, svaki polaznik bira kako će časove pohađati, pa skladu sa time i dobija informacije o tome kada bi trebalo da bude prisutan u samoj poslovnici, da bi mogao časove da pohađa.

Sledeće što moraju znati svi zainteresovani jeste da postoji mogućnost i da stručni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva bude organizovan online. Predviđeno je da svaki pojedinačni kandidat u tom slučaju časovima pristupa uz korišćenje sopstvenog kompjutera, s tim što se podrazumeva da konkretni uređaj mora da poseduje adekvatne karakteristike, a sa čime će svakako oni i da budu od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, upoznati na vreme. Bitno je da instaliraju pre početka specijalnu vrstu softvera, kao i da borave u prostoru kome postoje adekvatni uslovi za rad. A pod tim se prvenstveno misli na kvalitet veze sa internetom, koji mora biti na visokom nivou, kako bi edukacija bila sprovedena kvalitetno. Zaposleni u odabranom predsedništvu institucije organizatora će detaljno obavestiti zainteresovane o tome kako bi trebalo u praksi da funkcioniše postupak instalacije softvera, pa će svakako biti na raspolaganju i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kandidatima. Ističemo i to da IT stručnjaci postoje u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije, tako da se kandidati mogu njima obratiti bez obzira da li je problem iskrsao u toku predavanja ili u toku postupka instalacije softvera.

Kada budu odlučili da li će nastavu pohađati na klasičan način ili putem računara, prijavljeni moraju da se opredele između tri ponuđene mogućnosti, odnosno grupne, poluindividualne i individualne edukacije. A nakon što to budu učinili, dobiće i informacije o svim detaljima vezano za organizaciju nastave.

Predviđeno je pravilnikom navedene obrazovne institucije da između četvoro ili osmoro ljudi treba da pohađaju predavanja, ako se organizuje specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva za grupu polaznika. Samo zato što je broj kandidata tačno definisan se i zahteva prvo da dovoljno njih prijavu izvrše, to jest da se oformi grupa od četiri osobe najmanje, kako bi nastava na taj način mogla da bude sprovedena u okviru konkretnog predstavništva. Napominjemo da će svaki kandidat prilikom prijave dobiti informaciju o tome, kako ne bi bilo nikakvih nejasnoća, a prvenstveno vezano za datum početka grupne nastave, jer se to definiše tek posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata. A to znači da zaposleni u bilo kojoj poslovnici nemaju mogućnost da kažu prijavljenima kog datuma će početi grupni tip edukacije. Zapravo, tek onog momenta kada se budu ostvarili uslovi za početak nastave tog tipa, potrebno je da ovlašćeno lice te poslovnice precizira i datum početka, ali i termine održavanja časova i njihov raspored. A u skladu sa pravilnikom, biće obavešteni svi prijavljeni o ovim detaljima, pa se i zahteva od njih da u potpunosti sve to ispoštuju. Naime, tada se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena po zahtevu polaznika, jer su pravila organizacije izuzetno stroga.

Postoji mogućnost sprovođenja i individualne nastave, ali i one koja je namenjena za dvoje kandidata. Istakli bismo i to da se i individualna nastava i takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna, organizuju na potpuno isti način, uz razliku vezano za broj polaznika koji prisustvuju časovima. U pitanju su prilično fleksibilna pravila organizacije nastave, pa se u tom smislu dozvoljava kandidatima da preciziraju sa nadležnima direktno na koji način će časovi da budu tada organizovani. Naime, ili jedan polaznik ili dvoje njih, a što u principu isključivo zavisi od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna obuka, će se tom prilikom usaglasiti sa nadležnim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj su se pre toga prijavili, odnosno upisali, kao i sa predavačem, kada će edukatica početi, kojim tempom će biti organizovani časovi i naravno u kojim terminima. S obzirom na to da je pravilnikom definisano da će oni precizirati i dinamiku sprovođenja časova, to će i odlučiti zajedno o trajanju bilo poluindividualne edukacije, bilo individualne.

Specijalizovana seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva - trajanje nastave

Svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice, koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva će biti u obavezi da se opredeli između svih opcija, ponuđenih od strane organizatora. A to znači da će on morati da odluči da li će časove da pohađa individualno ili u paru, odnosno u grupi, pa ću u skladu sa time i biti informisan o trajanju edukacije.

U suštini je najbitnije naglasiti da se 14 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije.

Međutim, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave na jedan od tri načina, a da se u suštini svaka od njih prema jedinstvenom principu organizuje, to i njihovo trajanje može biti drugačije.

Ukupno bi trebalo tri sedmice nastavu da pohađaju članovi grupa, odnosno pojedinci koji odluče časove da pohađaju u formi grupne nastave. Uzevši u obzir da je tako pravilnikom navedene obrazovne institucije definisano, oni će posle oformljejna grupe u tom predstavništvu dobiti informacije i o tačnom rasporedu časova, a potom i o terminima njihovog održavanja i naravno o datumu početka.

Sa druge strane, postoji mogućnost i da pojedinci nastavu pohađaju u formi poluindividualne ili individualne. Potpuno istovetna pravila se tada primenjuju vezano za organizaciju časova, s tim da je broj polaznika jedina razlika između njih. Dakle, ili samo jedan kandidat ili dvoje njih, a što se definiše u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva ili individualna nastava, će precizirati sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi biti organizovani u konkretnom slučaju. A pod tim se misli na definisanje rasporeda predavanja, pa samim tim se zajednički i donosi odluka o trajanju individualne ili nastave u paru.

Kada nadležni u nekoj kompaniji iznesu zahtev, može biti organizovani korporativni kurs, a u kom slučaju tačno definisani broj radnika te kompanije treba da pohađaju predavanja. Ističemo da važe gotovo potpuno ista pravila kao i kada nastavu pohađaju jedno ili dvoje fizičkih lica, tako da se nadležni u instituciji organizatora direktno o rasporedu predavanja, ali i o svim ostalim segmentima organizacije dogovaraju sa predstavnikom one firme, čiji bi zaposleni trebalo ovu obuku da pohađaju. Baš zato se i ne navodi unapred koliko će ukupno trajati korporativni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva bez ključnih reči, već se to definiše naknadno.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje kvaliteta komunikacije u oblasti zdravstva

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje