Kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine

Iako prema nazivu ove edukacije može da se zaključi da prvenstveno trgovci i zaposleni u sektoru trgovine treba da pohađaju nastavu, gotovo je sigurno da će teme koje obrađuje specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine biti interesantne svima. U tom smislu je vrlo važno da napomenemo i informaciju da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ove specijalizovane edukacije ne iznosi nikakve posebne zahteve pred polaznike, a u smislu da moraju posedovati bilo kakve veštine. Sasvim je dovoljno da imaju želju da se upoznaju sa različitim tehnikama, odnosno sa brojnim veštinama, koje će im biti prezentovane tokom ove obuke, a što će im pomoći da poboljšaju komunikaciju sa potencijalnim kupcima i uopšteno sa kolegama.

Potrebno je da svako zainteresovano fizičko lice izvrši prijavu, jer je tako navedeno u pravilniku pomenute obrazovne institucije. Prijava mora sadržati osnovne informacije o svakom kandidatu, to jest njegovo ime i prezime, zatim broj njegovog telefona i datum rođenja. Svaki polaznik ima mogućnost izbora kako želi te informacije da pošalje, a osim što ih može izdiktirati zaposlenima direktno u jednoj od poslovnica, ima pravo i da to učini putem telefona ili elektronski. Naglašavamo da je sasvim svejedno da li će prijavljivanje izvršiti preko telefona, lično ili će konkretne podatke poslati na mejl adresu.

Nakon što to bude učinio, svaki kandidat je u obavezi i da priloži određena dokumenta, a o čemu će svako od njinh naravno na vreme da bude obavešten od strane zaposlenih u konkretnoj obrazovnoj instituciji. Inače je prisustvo svakog kandidata u trenutku zvaničnog upisa obavezno, te se podrazumeva da će i to biti napomenuto svakom kandidatu.


Da bi mogli da dobiju neophodne informacije o načinu organizacije časova, prijavljeni moraju znati da ova obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja predavanja u formi poluindividualne, zatim individualne i grupne nastave, te da svaka od njih može biti organizovana ne samo na klasičan način, nego i uz korišćenje računara, odnosno online.

Sama činjenica da se toliko mogućnosti nalazi u ponudi jasno ukazuje na važnost donošenja odluke o tome gde želi da pohađa predavanja svaki pojedinačni polaznik, odnosno prema kakvom principu. Tek posle toga može i da dobije sve neophodne informacije o tome kako će predavanja u konkretnom slučaju da budu održana.

Ukoliko prijavljeni kandidat bude naveo da želi specijalizovani seminar za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine da pohađa na klasičan način, njegova je obaveza da predavanja pohađa u okviru namenskih prostorija poslovnice, u kojoj je prijavu i upis prethodno izvršio.

TESTOVI


A ako mu ne odgovara takav način organizacije nastave, može se opredeliti i za drugu varijantu, koja podrazumeva pohađanje časova onlajn, to jest takozvano učenje na daljinu. Neophodno je da tada koristi i sopstveni kompjuter, s tim da performanse tog uređaja moraju biti u potpunosti u skladu sa aktuelnim zahtevima institucije organizatora. Podrazumeva se da će predstavnici konkretne poslovnice obavestiti svakog pojedinačnog polaznika o tome koje karakteristike mora računar da ima, a kako bi kvalitet edukacije bio na zahtevanom nivou. Važno je i da samostalno svaki polaznik instalira tačno definisani tip programa, a na osnovu smernica koje će dobiti od strane nadležnih. U tome će mu pomoći članovi IT sektora, čija dužnost je pružanje tehničke podrške svim polaznicima, koji se ne budu tom prilikom u potpunosti snašli. Bitno je napomenuti i to da svaki polaznik ima pravo njih da kontaktira i ako ne bude nešto razumeo u potpunosti tokom trajanja kursa na taj način. A da bi edukacija zaista mogla da bude organizovana na zahtevanom nivou kvaliteta, neophodno je da budu obezbeđeni adekvatni tehnički uslovi za rad. U principu to znači da bi svaki kandidat trebalo stabilnu vezu sa internetom da osigura, što znači da sa puno pažnje mora izabrati gde želi da boravi dok traje online kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine.

Zahteva se od prijavljenih zatim da odluče kako žele časove da pohađaju, a na raspolaganju im je kako individualna i grupna nastava, tako isto i poluindividualna.

Možda samo na prvi pogled izgleda da je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika, koji treba časove da pohađaju, ali moramo naglasiti da postoje i određena odstupanja u načinu sprovođenja časova.

Samo jedan polaznik treba da pristupi predavanjima kada je u pitanju individualni tip nastave. Trebalo bi i da on samostalno definiše sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako će u tom slučaju da budu organizovani časovi. Prvenstveno mislimo na definisanje detalja vezano za datum početka individualne edukacije, kao i na preciziranje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Budući da odlučuju i o dinamici, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja, koordinator za nastavu, profesor i polaznik će se tom prilikom dogovoriti i oko trajanja individualne nastave.

Dvoje kandidata bi trebalo da pohađaju poluindividualni tip edukacije. A istovetna pravila će biti primenjena kao i u prethodnom slučaju, s tim što će tada njih dvoje biti u obavezi sa nadležnima da definišu sve detalje u vezi sa organizacijom konkretnog tipa obuke.

Još postoji mogućnost i da bude organizovan stručna obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine u formi grupne nastave, to jest za veći broj polaznika. Pravilnikom je definisano da u jednoj grupi treba predavanja da pohađa od četvoro ljudi minimum, pa do osmoro njih najviše. A zahvaljujući tačno definisanom broju kandidata, koji bi trebalo da prisustvuju predavanjima, jasno je naveden zahtev da grupa od najmanjeg broja članova mora da bude kreirana u toj poslovnici. Dakle, pošto 4 osobe najmanje budu izvršile zvanično prijavljivanje, obaveza je koordinatora za nastavu da donese odluku o tome kog datuma će početi edukacija. Zatim je neophodno da on odluči i u kojim terminima će da budu održani časovi za tu grupu kandidata, a svakako bi trebalo da precizira i raspored predavanja. Prethodno se na nivou celokupne institucije organizatora zvanično donosi odluka o trajanju nastave, pa to biva saopšteno svakom članu konkretne grupe. Naravno da će biti istaknut i podatak da se promene po zahtevu bilo kog polaznika ne smeju dozvoliti, kada se organizuje seminar za grupu polaznika.

Ostalo je da napomenemo i to da postoji mogućnost organizacije i korporativne obuke. Radi se o edukaciji koja je namenjena isključivo zaposlenim licima, a biće organizovana po zahtevu vlasnika kompanija ili nadležnih predstavnika. Upravo će se oni sa zvaničnicima u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora dogovarati o načinu održavanja časova za zaposlene i o lokaciji, na kojoj bi trebalo oni časove da pohađaju. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo pomenuti da isključivo u tom slučaju može da bude dozvoljena izmena, koja je vezana za lokaciju sprovođenja časova. Naime, samo ako u okviru tog preduzeća postoje adekvatne mogućnosti, biće dozvoljeno da zaposleni predavanja tu i pohađaju. Svakako će njihovi nadležni pre toga dobiti detaljne informacije o tome šta mora odabrani prostor da sadrži, da bi bila dozvoljena promena mesta održavanja časova. Inače će se oni dogovoriti i o svim ostalim detaljima, a primarno o datumu početka korporativne obuke, te oko termina u kojima će zaposleni časove da prate. Sem toga, u obavezi su da se usaglase i oko tačnog rasporeda predviđenog broja predavanja, pa će na taj način definisati i koliko bi ukupno edukacija trebalo da traje. Odabrani broj zaposlenih u određenom preduzeću će nakon svega toga da bude informisan o svim ovim detaljima na za to predviđeni način.

Specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine - nastavni plan i program

Biće upućeni u toku uvodnog predavanja polaznici u činjenicu da je specijalizovani seminar za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine fokusiran prvenstveno na primere iz prakse, budući da je tako predviđeno nastavnim programom.

A pored toga što će polaznicima biti ponuđeni odgovarajući primeri, njihova će obaveza biti i da učestvuju u brojnim vežbama.

Naime, profesori će prvo nastojati da objasne kako bi trebalo da budu primenjene različite tehnike komunikacije sa potencijalnim kupcima, a zatim će očekivati od svih prisutnih da uzmu učešće u simulacijama različitih situacija iz prakse.

Ne samo da će predavač da se potrudi da predstavi kako bi trebalo u praksi da funkcioniše komunikacija sa kupcima, odnosno sa osobama koje bi to trebalo da postanu u direktnom kontaktu, nego će biti reči i o ostalim načinima komuniciranja.

Najpre će biti objašnjeno prisutnima i kako bi trebalo putem telefona da predstave određeni proizvod ili uslugu, a da bi osoba sa druge strane imala interesovanja da taj razgovor nastavi.

Nastavnim programom je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine zatim obradi temu, koja podrazumeva predstavljanje usluga ili proizvoda elektronski.

A posle svega toga će profesor da se fokusira na direktan kontakt sa potencijalnim klijentima.

Podrazumeva se da će odmah nakon teoretskih smernica o svemu tome, kandidatima biti prezentovani i opdgovarajući primeri.

Pored toga što će biti prezentovanne brojne veštine, odnosno tajne uspešne prodaje, naravno da će profesori ukazati polaznicima i na to koje se greške u radu najčešće javljaju. U tom smislu će specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine da bude usmerena na prezentovanje različitih primera, a kako bi polaznici shvatili gde najčešće trgovci greše, te naučili i kako da oni te greške isprave u budućnosti.

Pomenuli smo da će biti u obavezi svi polaznici i da učestvuju u brojnim vežbama, a posle čega je predviđeno nastavnim programom da diskutuju zajedno o onome šta su uradili svi. Naravno da je poželjna i konstruktivna kritika, jer će to pomoći svakom pojedinačnom kandidatu da zaista bude uspešan u oblasti trgovine.

S obzirom na to da je ova edukacija donekle specifična, jer će se zahtevati interaktivnost, to bi u toku svakog časa bilo dozvoljeno polaznicima da pitaju profesora sve što ne razumeju u vezi sa konkretnom temom.

Stručni seminar za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine - lokacija i vreme održavanja predavanja

Poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalaze u mnogim gradovima širom naše zemlje. Upravo u njima će na klasičan način biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine, a u prostoru koji je adekvatno opremljen.

Međutim, fizička lica imaju mogućnost i da izaberu časove da pohađaju online. A u tom slučaju su oni u obavezi da koriste kompjuter, čije karakteristike moraju biti usklađene sa zahtevima organizatora, da ne bi bilo nikakvih poteškoća prilikom praćenja nastave prema takvom principu. Podrazumeva se da će nadležni u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije informisati svakog pojedinačnog polaznika o tome kakav uređaj se zahteva. Isto tako svaki polaznik u tom slučaju ima obavezu da optimalne uslove za rad obezbedi, što znači da mora boraviti na lokaciji, na kojoj postoji primarno stabilna konekcija sa internetom. Sledeće što moraju fizička lica da urade jeste da instaliraju tačno određenu vrstu programa na sopstveni kompjuter. Prethodno će ih nadležni u izabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije informisati o samom postupku instalacije, a posebno će biti naglašeno da je tehnička podrška dostupna na zahtev. Naime, u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji i IT odeljenje, u kome su zaposleni vrsni stručnjaci. Upravo oni će pomoći svakom pojedinačnom polazniku da razreši bilo kakvu nedoumicu u vezi sa funkcionisanjem nastave online, kao i da sa uspehom instalira namenski softver.

Naročito je važna informacija i ta da kako onlajn, tako isto i specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine koja se organizuje na klasičan način, mogu biti održane za samo jednog polaznika, zatim za grupu njih i za dvoje njih u isto vreme. Reč je o tome da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi ne samo individualna i grupna nastava, nego i takozvana poluindividualna ili nastava u paru.

Baš zato što je ponuda ove obrazovne institucije tako bogata, neophodno je da prilikom zvaničnog prijavljivanja svaki polaznik donese odluku ikako želi predavanja da pohađa.

Ako neko želi da ima veću slobodu u odlučivanju, onda definitivno treba da razmisli o praćenju individualne ili poluindividualne nastave. Stvar je u tome da organizator tada svakom pojedinačnom polazniku dozvoljava da odluči kako će časovi biti organizovani, a u dogovoru sa nadležnima u izabranoj poslovnici. Naime, predavač i koordinator za nastavu su u obavezi tada da se usaglase sa jednim kandidatom ili sa dvoje njih o svim ovim detaljima. U principu oni odlučuju kog datuma će početi konkretni tip nastave, a zatim i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, te kakva će dinamika tada biti ispoštovana. Uzevši u obzir da je prema pravilniku pomenute obrazovne institucije predviđeno da se usaglase i oko rasporeda predavanja, oni na taj način definišu i koliko će ukupno da traje poluindividualni seminar za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine ili individualni tip nastave.

Svakako da postoji mogućnost i da zainteresovani pohađaju predavanja u grupi, kada treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi. Isključivo koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica donosi odluku o načinu organizacije časova, što znači da precizira datum početka edukacije, zatim termine održavanja časova i njihov raspored, odnosno dinamiku sprovođenja predavanja. Napomenuli smo već da je broj polaznika koji učestvuju u nastavi tom prilikom jasno definisan, pa se upravo iz tog razloga od strane organizatora i zahteva da prvo grupa bude oformljena zvanično. Svakako će posle prijavljivanja četiri osobe najmanje u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora on pristupiti definisanju ovih detalja. Ističemo još jednom da se strpljenje zahteva od apsolutno svako kandidata, koje odluči časove na taj način da pohađa, zato što tek posle prijavljivanja četiri osobe najmanje, nastava na taj način može da bude organizovana, a što će naravno biti rečeno svakom prijavljenom kandidatu. Kada bude odlučio o svim tim detaljima, podrazumeva se da će prijavljeni kandidati dobiti precizne informacije, ali isto tako će od njih biti zahtevano da to u potpunosti ispoštuju, pošto se ne dozvoljavaju izmene nikakve vrste kod nastave u grupi.

Ova specijalizovana edukacija može biti organizovana i za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. U tom slučaju će biti održan takozvani korporativni kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine,a uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, odnosno nadležnih u određenom preduzeću. Najbitnije je naglasiti da se radi o vrlo fleksibilnom principu organizacije, jer se zahtevi klijenata uzimaju u obzir koliko god je to u datoj situaciji moguće. Baš zato se dozvoljava i vršenje izmena u vezi sa lokacijom održavanja časova, tako da radnici mogu predavanja da prate i u svom matičnom preduzeću. Inače je pravilo da se direktor zainteresovane firme treba direktno dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o načinu na koji će časovi za zaposlene da budu organizovani. Prvenstveno pod tim mislimo na činjenicu da je njihova obaveza da se usaglase oko datuma početka nastave, kao i oko ostalih detalja. Tako će oni definisati termine održavanja časova, kao i njihov raspored, te će na taj način da se usaglase i o trajanja korporativnog kursa. Ukoliko se dogovore da izmene lokaciju održavanja predavanja za zaposlene, podrazumeva se da moraju klijenti obezbediti propisane uslove za rad. Prethodno će dobiti informacije o tome šta mora da sadrži odabrani prostor, da bi bilo dozvoljeno vršenje izmena vezano za lokaciju održavanja časova.

Specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine - trajanje nastave

Od strane institucije organizatora je navedeno da će ukupno mesec dana da traje stručna obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine.

Ipak, u obavezi smo da napomenemo i to da se ta informacija odnosi isključivo na grupni tip edukacije, jer je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Inače se u zvaničnom nastavnom programu nalazi ukupno 16 časova.

Dodatno će svaki član grupe u konkretnoj poslovnici dobiti informacije o datumu početka nastave te vrste, zatim o rasporedu predviđenog broja časova i naravno o terminima. Zapravo se radi o tome da se zahteva formiranje grupe, odnosno prijavljivanje četiri osobe najmanje u tom predstavništvu, kako bi edukacija na taj način mogla uopšte i da bude organizovana.

Svi polaznici kojima ne odgovaraju tako stroga pravila održavanja časova imaju mogućnost i da nastavu pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne. Tom prilikom se primenjuju mnogo slobodnija pravila organizacije, jer upravo njih treba da definiše prijavljeni kandidat sa predstavnicima institucije organizatora. Da budemo precizni, polaznik ili dvoje njih bi trebalo da se zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom dogovore ne samo oko toga kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine, nego isto tako i oko toga u kojim će terminima časove pohađati i kakva će dinamika biti tom prilikom primenjena. A samim tim što preciziraju i dinamiku sprovođenja časova, oni će se usaglasiti i o trajanju bilo nastave u paru, bilo individualne.

S obzirom na to da je u ponudi ove obrazovne institucije i edukacija namenjena zaposlenima, to moramo napomenuti da se u konkretnom slučaju primenjuju prilično fleksibilna pravila. A potrebno je da ih vlasnik kompanije definiše zajedno sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije. U suštini je način organizacije vrlo jednostavan, jer se nadležna lice sa jedne i sa druge strane dogovaraju ne samo o datumu početka, odnosno o terminima održavanja časova i dinamici, već posredno na taj način preciziraju i koliko bi ukupno korporativna obuka trebalo da traje. Baš zato se unapred i ne navodi trajanje nastave za zaposlene, jer će taj podatak biti dostupan polaznicima naknadno, to jest posle dogovora nadležnih u instituciji klijenta i u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje