Kurs i obuka za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu

Ne postoji nikakvo ograničenje vezano za kandidate, koji žele da pohađaju specijalizovani seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu. U tom smislu smo slobodni da kažemo da svako, ko želi da se upozna sa ovim specijalnim tehnikama i nakon što ih primeni, da uvidi koliko utiču na kvalitet komunikacije, ima pravo to da učini.

Nastavu će Obrazovni centar Akademije Oxford organizovati kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u preduzećima.

Ukoliko se javi potreba da bude organizovan korporativni kurs, to podrazumeva da će zahtevi klijenata u velikoj meri da budu ispoštovani. U principu je najbitnije da se direktor zainteresovane kompanije, to jest osoba koja ima adekvatna ovlašćenja, direktno sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije o svim detaljima u tom slučaju dogovori. Najvažnije je da preciziraju gde će biti nastava održana za zaposlene, jer isključivo u tom slučaju organizator dozvoljava izmenu. Misli se prvenstveno na organizaciju časova u samoj kompaniji, a u okviru koje su polaznici i zaposleni. Prostor u kome bi trebalo da bude organizovana korporativna obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu mora biti opremljen u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije, s tim da se svakako podrazumeva da će nadležni u kompaniji klijenta o tome da budu na vreme informisani. Isto tako je važno da se klijent i organizator dogovore i oko tačnog datuma kada će početi edukacija za zaposlene, kao i oko detalja vezano za termine održavanja časova. Sem toga, u obavezi su da odrede i raspored predavanja, to jest da odluče o tome u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen u tom slučaju definisani nastavni fond. A na taj način će oni da odluče i o trajanju edukacije namenjene zaposlenima, pa će zatim i informisati sve polaznike o tome na predviđeni način.


Prijavljivanje je obavezno za svako fizičko lice, posle čega mora biti izvršen i upis. Svakog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije, direktno ili putem telefona, svaki zainteresovani kandidat ima mogućnost da izvrši prijavljivanje za pohađanje ove specijalizovane edukacije. Isto tako postoji i opcija da prijava bude izvršena elektronski, kada se zahteva od kandidata da podatke o sebi pošalje na mejl adresu. Najbitnije je da izuzev svog imena i prezimena, tom prilikom navede broj telefona i datum rođenja.

Posle prijave je obaveza svakog polaznika da pristupi zvaničnom upisu. U tom slučaju se zahteva i lično prisustvo svakoga od njih, te se podrazumeva da će to naročito biti naglašeno prilikom zvanične prijave. Važno je da nadležni u okviru konkretne poslovnice informišu svakog polaznika i o dokumentima, koja će biti u obavezi u trenutku zvaničnog upisa on i da dostavi.

Pored svega toga, moramo naglasiti i podatak da stručni kurs i obuka za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu može biti organizovan kako za samo jedno lice i za grupu polaznika, tako isto i za dvoje kandidata u isto vreme. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena individualna nastava, zatim grupna i takozvana poluindividualna ili nastava u paru. A sem toga, potrebno je istaći i podatak da se svaka od njih može organizovati i u poslovnicama pomenute institucije, a prema klasičnom principu i putem računara, u kom slučaju kandidat bira lokaciju na kojoj će boraviti dok pohađa časove.

TESTOVI


Kako je ponuda toliko obimna, jasno je zbog čega se zahteva od svakog prijavljenog kandidata da tada navede gde želi nastavu da pohađa, odnosno na koji način od svih koji se nalaze u ponudi. U skladu sa tom odlukom će dobiti i informacije o trajanju edukacije, ali i o terminima održavanja časova i o datumu početka.

Sve pomenuto će kod nastave u grupi definisati ovlašćeno lice jedne od poslovnica, jer je tako utvrđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije. U suštini je najbitnije da kandidati znaju da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, jer ne postoji nikakva doza fleksibilnosti u tom slučaju. Neophodno je da grupa bude prvo formirana, pa da koordinator za nastavu odluči o načinu organizacije časova i zatim da budu informisani svi polaznici o tim detaljima. S obzirom na to da u jednoj grupi treba da bude prisutno između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše, potrebno je da minimalan broj kandidata prvo izvrše prijavu. Onog trenutka kada grupa od četvoro njih najmanje bude formirana u okviru dotičnog predstavništva, kordinator će precizirati i termine održavanja časova i datum početka nastave, ali i raspored predavanja. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo istaći da samim tim što on definiše dinamiku prema kojoj će biti organizovani časovi, to ne znači da odlučuje i o trajanju nastave u grupi. Zapravo je ta informacija dostupna već u trenutku prijavljivanja svakog zainteresovanog kandidatu, uzevši u obzir da se definiše taj podatak na nivou celokupne institucije organizatora.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju individualni seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu ili poluindividualni, a u tom slučaju jedan ili dvoje kandidata u isto vreme pohađaju predavanja. Svakako je neophodno da se oni usaglase sa nadležnima u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije o načinu organizacije časova. Zapravo će se koordinator za nastavu tom prilikom zajedno sa predavačem i sa polaznicima dogovoriti o tačnom datumu početka nastave u paru ili one, koja je okarakterisana kao nastava „Jedan na jedan“. Zatim je potrebno da dogovore i termine održavanja časova i naravno da se usaglase oko detalja vezano za dinamiku njihovog sprovođenja. Posredno će oni zajedno doneti odluku i o trajanju kako individualne nastave, tako isto i poluindividualne.

Uzevši u obzir da se poslovnice navedene obrazovne institucije nalaze na mnogim lokacijama širom zemlje, te da ih ima više od 30 trenutno, lako je kandidatima da odluče u kojoj od njih žele da pohađaju predavanja, a ako to hoće da učine na klasičan način.

Isto tako postoji mogućnost i da bude organizovana stručna obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu online, odnosno da bude primenjen princip učenja na daljinu. Tada zainteresovani kandidat ima obavezu da obezbedi računar odgovarajućih performansi i stabilnu vezu sa internetom, jer je vrlo važno da edukacija bude održana u skladu sa pravilima institucije organizatora i naravno kvalitetno. Sve to će prethodno biti predočeno prijavljenima, uz napomenu da svako od njih mora i da izvrši instalaciju tačno određenog tipa programa na kompjuter, kako bi mogao da pohađa predavanja po tom principu. Podrazumeva se da će sve informacije o postupku instalacije softvera biti date na vreme kandidatima, a biće im po potrebi obezbeđena i pomoć IT stručnjaka. Naime, u okviru svakog predstavništva pomenute institucije postoji i tim za pružanje tehničke podrške kandidatima, te se podrazumeva da će ti stručnjaci izaći u susret svakom zahtevu polaznika, bez obzira da li je on na neku poteškoću naišao tokom praćenja nastave po tom principu ili dok je pokušavao da instalira konkretni softver.

Koje teme će obraditi specijalizovani seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu?

Umeće takozvanog neuro - lingvističkog programiranja je moćna tehnika, koja se može primenjivati u ličnom životu, kako bi njegov kvalitet bio unapređen.

Međutim, manje je poznato da neuro - lingvističko programiranje, odnosno skraćeno NLP, itekako ima uticaja i na kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima i uopšteno sa bilo kim, sa kim poslovni ljudi dolaze u kontakt na svom radnom mestu. Upravo to je tema od koje će početi specijalizovana obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu.

A zatim će profesor govoriti o tome koja je razlika primetna u primeni ovih tehnika uličnom i u poslovnom životu.

Biće date jasne smernice prisutnima o tome koje su osnove metodologije, koja je poznata kao neuro - lingvističko programiranje. A zatim će predavač da se fokusira na primenu svih tih smernica u poslovanju.

Prvo i osnovno što moraju znati i svi, koji su zainteresovani za primenu NLP u poslovanju i uopšteno u poslovnoj komunikaciji jeste da je najvažnije svoj stav usaglasiti sa osobom, sa kojom komuniciramo. Da li će to biti učinjeno verbalno ili neverbalno, u principu zavisi od same situacije. Naravno da će primeri biti ponuđeni polaznicima, a što će im značajno olakšati da shvate na koji način treba da postupe, da bi svoj stav maksimalno usaglasili sa stavom sagovornika.

Zbog čega je važno da svako postavi vrlo jasan cilj i nameru je tema, koju će isto tako obraditi specijalizovani kurs i obuka za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu. Naravno da će prisutni naučiti i kako bi trebalo kreirati jasnu nameru u različitim situacijama, a opet će i u tom segmentu profesori da ponude odgovarajuće primere.

Preciznost u poslovnoj komunikaciji je izuzetno značajna za njenu uspešnost, ali postoji nešto što je još značajnije. A to je umeće aktivnog slušanja, odnosno neprekidanje sagovornika u toku njegovog izlaganja. Naravno da će profesor govoriti i o tome, jer je i to jedna od tehnika, koje podrazumeva neuro - lingvističko programiranje.

Svakako da će predavač objasniti prisutnima da je sve što je pre toga prezentovao, zapravo samo osnov takve metodologije, a da ima pravo svaki kandidat ukoliko želi, da razvija te tehnike u svom ličnom i poslovnom životu.

Najvažnije je naglasiti da će izuzev teoretskog predstavljanja konkretne metodologije, polaznicima biti ponuđeni i brojni primeri.

Stručna obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu - lokacija održavanja nastave i termini

Kad god postoji potreba za tim, ova edukacija može biti organizovana ne samo za fizička lica, nego isto tako i za pravna. Prvenstveno se misli na činjenicu da je korporativni kurs i obuka za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu obuhvaćen ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Nastava za zaposlene u nekoj firmi će biti organizovana na osnovu zahteva nadležnih, a kako bi tačno određeni broj radnika bio upoznat sa tematikom ove specijalizovane edukacije. Budući da je podatak da zaposleni imaju manjak slobodnog vremena svima dobro poznat, može biti dopuštena određena fleksibilnost u tom slučaju, a prvenstveno posmatrano sa aspekta mesta održavanja nastave. U principu, ukoliko u samom preduzeću postoje svi uslovi, koji su potrebni za sprovođenje predavanja, ne postoji razlog da pomenuta obrazovna institucija ne dozvoli vršenje izmena u tom segmentu. Sem toga, pravilima je definisano i da se predstavnik institucije organizatora u tom slučaju mora o sve mu dogovoriti sa predstavnikom zainteresovane kompanije. Dakle, oni će zajedno da definišu gde bi trebalo nastava da bude organizovana, odnosno kog datuma će početi i svakako u kojim terminima će biti obavezni zaposleni da pristupe predavanjima. A izuzev toga je predviđeno pravilnikom da se oni usaglase i oko tačnog rasporeda predviđenog broja časova, što znači da će se dogovoriti i o trajanju edukacije, koja je namenjena zaposlenima u tom preduzeću. Svakako da će o tim detaljima biti na vreme obavešten svaki pojedinačni polaznik.

Od fizičkih lica ova obrazovna institucija zahteva da se odluče gde žele nastavu da pohađaju i prema kakvom principu, a što su u obavezi da saopšte nadležnima kada se budu prijavljivali, to jest najkasnije kada bude bio vršim zvaničan upis.

Najpre da napomenemo da specijalizovani seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu može biti organizovan za tačno definisani broj polaznika, koji čine jednu grupu, zatim za samo jednog kandidata ili za dvoje njih. A što se tiče mesta održavanja nastave, ono podrazumeva jednu od poslovnica navedene obrazovne institucije ili učenje na daljinu, u kom slučaju svaki polaznik samostalno ima pravo da odabere sa koje će lokacije predavanja da prati.

Da krenemo od početka... nastava u grupi uključuje prisustvo od četvoro ljudi minimalno, pa do osmog njih maksimalno. Zatim, individualna nastava će biti organizovana isključivo za samo jednu osobu, a prema pravilima navedene institucije je predviđeno da dvoje kandidata pohađaju takozvanu poluindividualnu, inače poznatu još i pod nazivom nastava u paru.

Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, naglašavamo da je ovo tek osnovna razlika između njih, a da svakako ima značajnih razlika u načinu organizacije časova.

Prilikom sprovođenja kako poluindividualne edukacije, tako isto i individualne se primenjuju potpuno ista pravila, a koja se u velikoj meri razlikuju u odnosu na pravila, koja važe kod organizacije nastave za grupu kandidata.

Radi se o tome da je data velika sloboda polaznicima, koji se odluče za praćenje nastave „1 na 1“ ili one, koja uključuje prisustvo dve osobe. Svaki kandidat bi trebalo tom prilikom da prethodno definiše kako sa koordinatorom za nastavu same poslovnice, u kojoj vrši prijavu, tako isto i sa nadležnim predavačem, na koji način će definisani broj predavanja da bude organizovan. Jednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti kako oko tačnih termina, u kojima će časovi biti organizovani, tako isto i oko datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, te oko rasporeda predavanja. Samim tim što je pravilnikom navedene obrazovne institucije data sloboda svakom kandidatu u tom slučaju da precizira sa nadležnima i na koji način će biti ukupan broj predavanja raspoređen, oni će se dogovoriti i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualna obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu ili poluindividualna.

Ipak, kod nastave u grupi se primenjuju mnogo strožija pravila, te se u svakom slučaju očekuje da apsolutno svaki član bilo koje grupe sve to ispoštuje, budući da nije dozvoljeno menjati bilo šta od onoga što organizator bude definisao. Naime, radi se o tome da je pre pušteno koordinatoru za nastavu bilo koje poslovnice pomenute institucije da precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave u grupi. Najpre će on definisati kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a posle toga će odlučiti i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana za tu grupu polaznika i o njihovom zvaničnom rasporedu. Svakako će informacije o trajanju nastave u grupi dobiti svaki kandidat, onog momenta kada bude izvršio prijavu ili upis, te se opredelio za praćenje časova na taj način. Ipak, ono što moraju znati svi kandidati u tom slučaju, jeste da grupa mora biti najpre formirana u tom predstavništvu, kako bi bio ostvaren osnovni zahtev za organizaciju nastave te vrste. S obzirom na to da je predviđeno prisustvo između najmanje četvoro i najviše osmoro ljudi, to znači da upravo četiri osobe minimalno prijavu moraju i izvršiti. Tek posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu imati pravo da precizira sve prethodno pomenute detalje, koji će potom biti preneti svakom pojedinačnom kandidatu.

Posle opredeljivanja između ponuđenih opcija u vezi sa organizacijom nastave, svaki kandidat ima obavezu i da odluči na kojoj lokaciji mu odgovara da časove prati. Da budemo precizni, on treba da odabere da li će nastavi prisustvovati u jednoj od poslovnica navedene institucije ili će to da učini preko računara.

Opcija koja je druga ponuđena je okarakterisana kao učenje na daljinu. Zapravo je u pitanju online obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu, a u kom slučaju kandidat preko sopstvenog računara treba predavanja da pohađa. Svakako ima obavezu najpre da osigura kvalitet internet veze u prostoru, u kome bude odabrao da tokom trajanja predavanja boravi, a zatim i da ispoštuje pravilo u vezi sa instalacijom specijalne vrste programa. Naime, nastava online će biti organizovana uz korišćenje posebnog softvera, koji svakako kandidat ima obavezu potpuno samostalno na sopstveni računar i da instalira. Sve neophodne informacije o načinu instalacije programa će biti date svakom prijavljenom kandidatu, koji bude doneo odluku da nastavu pohađa online. Činjenica je da sam postupak instalacije softvera ne bi trebalo da zadaje glavobolju bilo kom polazniku, jer uopšte nije okarakterisan kao zahtevan. Međutim, ponekad se može dogoditi da polaznik ima pitanje u vezi sa time ili uopšteno, u vezi sa organizacijom nastave online. A bude li se to dogodilo, treba da kontaktira nadležnu poslovnicu, te da potraži pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru za pružanje tehničke podrške.

Specijalizovani kurs i obuka za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu - trajanje

Potrebno je da svako fizičko lice, a koje odluči da pohađa stručni seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu ima na umu da trajanje nastave zavisi isključivo od toga kako odluči ovaj kurs da pohađa. Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja časova u paru, individualno ili u grupi.

Potrebno je da se direktno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj izvrši pre toga prijavu i upis svaki kandidat dogovori kako će časovi biti organizovani, a u slučaju da odabere praćenje nastave individualno. A tom prilikom je važno da se oni usaglase kako oko datuma početka edukacije, tako i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno da definišu na koji način će 15 časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno. Samim tim će oni zajedno doneti odluku o tome koliko će individualni tip edukacije ukupno da traje.

Apsolutno istovetna pravila se primenjuju i kada dve osobe u isto vreme pohađaju ovu edukaciju, to jest kada se organizuje poluindividualna nastava. Sasvim logično, jedina razlika je vezana za broj polaznika, pa je neophodno da se dve osobe tom prilikom zajedno sa pomenutim licima dogovore o načinu organizacije časova.

U ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i grupna obuka i kurs za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu. Tada časove treba da pohađa tačno definisani broj ljudi, a pravila su takva da institucija organizatora odlučuje o svemu, pa samim tim i tome koliko će ukupno trajati edukacija tom prilikom. Zato bi trebalo svi zainteresovani za praćenje nastave na taj način da znaju da će 4 sedmice biti u obavezi kontinuirano da pohađaju predavanja. A podrazumeva se da će posle formiranja grupe od četvoro polaznika najmanje u okviru prethodno izabrane poslovnice, svi oni da dobiju precizno obaveštenje o svemu, pa i o trajanju edukacije u tom slučaju.

Postoji mogućnost i da po zahtevu nadležnih u nekom preduzeću bude organizovan i korporativni tip nastave. A koliko će ukupno definisani broj zaposlenih u određenoj kompaniji predavanja da pohađaju zavisi samo od njihovih nadležnih, to jest od dogovora koji bi oni trebalo da imaju sa predstavnikom institucije organizatora. Ovde je vrlo važno naglasiti da će se oni dogovoriti ne samo o rasporedu časova, te posredno i o trajanju korporativne obuke, nego i o lokaciji njenog održavanja, a zatim i o datumu početka i o terminima u kojima bi trebalo radnici tog preduzeća predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje