Kurs i obuka za rad u programu CATIA

U principu, s obzirom na to da se radi o upoznavanju sa posebnim programom, odnosno platformom, koja je namenjena za modeliranje, odnosno editovanje elemenata različitih oblika, to podrazumeva da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za rad u programu CATIA svakako mora imati iskustva u korišćenju računara na prvom mestu.

Podrazumeva se da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom zainteresovanom za upoznavanje sa ovim interfejsom da pohađa specijalizovanu obuku, ali je u svakom slučaju vrlo važno da kandidat ipak poseduje osnovnu računarsku pismenost na prvom mestu.

Treba svakako naglasiti i to da pomenuta obrazovna institucija poslovnice ima u ovom trenutku na 40 lokacija, koje se nalaze širom naše zemlje, kako u većim, tako isto i u manjim gradovima. Upravo u njima kandidati mogu da izvrše direktno prijavu, a u toku radnog vremena izabrane poslovnice.


Svako ko želi da pohađa ovu stručnu edukaciju, prijavljivanje može da izvrši i putem telefona izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Još je dostupna i mogućnost da zainteresovani pojedinci prijavljivanje izvrše elektronskim putem. U tom slučaju se od njih očekuje da osnovne informacije o sebi na zvaničnu mail adresu konkretne poslovnice pošalju.

Da bi prijavljivanje bilo izvršeno u skladu sa pravilima institucije organizatora, neophodno je da svaki kandidat navede kako ime i prezime, isto tako i datum rođenja, odnosno broj telefona, kako bi ga nadležni u konkretnoj poslovnici kasnije kontaktirali i o svim neophodnim detaljima informisali.

Kada je u pitanju upisivanje, moramo odmah napomenuti da apsolutno svako koga interesuje specijalizovana obuka i kurs za rad u programu CATIA, nema samo obavezu prijavljivanje da izvrši, nego je dužan i da se upiše.

TESTOVI


Upis se vrši isključivo kada je svaki ranije prijavljeni kandidat lično prisutan u prostorijama konkretne poslovnice. Tada mora da dostavi i svu propisanu dokumentaciju, a o čemu će dobiti sve potrebne informacije na vreme od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

I ne samo da pojedinačni polaznici treba da izvrše prijavljivanje i upisivanje, nego se od njih zahteva i da iz celokupne ponude odaberu onaj tip edukacije, koji im najviše odgovara.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje za pojedinačne polaznike najpre klasičan i online tip edukacije, a zatim i nastavu u formi grupne, kao i poluindivudualne ili individualne.

Princip organizacije nastave je takav, da se svakom pojedinačnom polazniku nudi mogućnost da izabere između navedenih opcija.

Važno je naglasiti da u jednoj grupi može biti najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro, kada se radi o standardnim grupama. Takođe postoji mogućnost i da fizička lica pohađaju edukaciju u okviru takozvane mikro grupe, kada najviše tri osobe imaju pravo predavanjima da prisustvuju. Sledeća varijanta uključuje prisustvo dve osobe, u kom slučaju će specijalizovani seminar za rad u programu CATIA da bude organizovan u formi poluindivudualne nastave.

Isto tako postoji opcija i da edukacija bude organizovana u okviru takozvane individualne, kada samo jedno lice prisustvuje predavanjima.

Međutim, nije razlika između svih njih vezana samo za broj prijavljenih kandidata, odnosno prisutnih, već se odnosi i na samu organizaciju. Podrazumeva se da će sa svim tim detaljima svaki pojedinačni kandidat da bude upoznat na vreme, kako bi odlučio koja mu opcija u tom trenutku najviše odgovara.

Na jedan način će biti organizovana individualna edukacija, odnosno poluindivudualna, a prema drugačijim pravilima će biti sproveden specijalizovani kurs i obuka za rad u programu CATIA za mikro i za standardnu grupu. Podrazumeva se da će o svim detaljima svaki pojedinačni polaznik na vreme da bude i upoznat.

Prilično su slobodna pravila, koja se poštuju kada je u pitanju nastava u paru ili individualna. Naime, svakom pojedinačnom polazniku se tada pruža mogućnost da definiše zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, to jest sa predavačem na prvom mestu, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj je prijavu izvršio, kako će časovi biti organizovani. Pored toga što će se oni dogovarati o datumu početka edukacije, potrebno je da definišu i u kojim terminima će časovi biti održani. Sem toga, bitno je da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, što znači da će na taj način definisati i koliko ukupno je predviđeno da u tom slučaju edukacija traje. Napominjemo još jednom da se sve to odnosi i na individualnu nastavu i na poluindivudualnu.

Ali ako neko bude odlučio da ovu stručnu obuku pohađa u formi grupne nastave, a sasvim svejedno da li će to biti standardna ili mikro grupa, dobiće sve potrebne informacije o detaljima od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice. Radi se o tome da su pravila organizacije izuzetno strogo definisana u tom slučaju, te da koordinator za nastavu odlučuje kako o terminima održavanja časova, tako i o njihovom rasporedu.

Naravno da sve to ne može pr6cizirati do onog momenta, dok ne bude formirana grupa u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije. Naime, važno je da se dovoljan broj kandidata najpre prijave u okviru same poslovnice, a onda će koordinator pristupiti definisanju svi detalja.

Jedino što će kandidati saznati ranije, odnosno prilikom prijavljivanja i upisivanja jeste koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za rad u programu CATIA u tom slučaju, a potpuno nevezano za to da li se radi o standardnoj grupi ili je u pitanju mikro grupa.

Sve ono što koordinator za nastavu bude tom prilikom definisao, neće ni u kom slučaju biti podložno izmenama, prosto zato što je tako definisano pravilnikom.

Pošto sve to bude izabrao, svaki pojedinačni kandidat bi trebalo da se odluči i između dve opcije, koje su vezane za lokaciju održavanja nastave.

Naime, radi se o tome da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađnja nastave na klasičan način i u formi takozvanog učenja na daljinu.

Vrlo je važno da naglasimo i to da ako neko izabere edukaciju da pohađa onlajn, on mora biti svestan da organizator ne može ni u kom slučaju garantovati za kvalitet nastave. S obzirom na to da je akcenat stavljen ipak na praktičan rad, te da se u slučaju standardne edukacije praktikuje da polaznici koriste najsavremeniju opremu, to naravno organizator pruža garancije za kvalitet edukacije.

A ako polaznik bude izabrao da časove pohađa preko sopstvenog računara, onda mora biti svestan da organizator ipak nema mogućnost da pruži odgovarajuće garancije za kvalitet nastave u tom slučaju. Trebalo bi da zna i to da ako se odluči da stručni seminar za rad u programu CATIA pohađa online, mora imati kvalitetnu internet konekciju u toku svakog časa i računar odgovarajućih performansi. Ukoliko se i ne snađe tom prilikom, može kontaktirati nadležne u IT sektoru konkretne poslovnice, koji će se potruditi da mu pomognu bilo kakve poteškoće da u najkraćem mogućem roku otkloni.

Bude li postojala potreba da se određeni broj zaposlenih edukuje u ovoj oblasti, pomenuta obrazovna institucija će po zahtevu organizovati i korporativni kurs. Tada će ranije određeni broj zaposlenih da pohađaju časove, a po zahtevu nastava u tom slučaju može biti organizovana i u okviru samog preduzeća. Moraju u potpunosti da budu ispoštovani svi propisani uslovi, a sa time će svakako nadležni pre toga da budu upoznati. Bitno je napomenuti još i to da je princip organizacije vrlo jednostavan, te da podrazumeva definisanje svih detalja između organizatora i klijenta. Da budemo precizni, potrebno je da se dogovore predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora i ovlašćeno lice konkretne kompanije ne samo o mestu održavanja nastave, nego i o datumu početka, kao i o terminima održavanja časova. S obzirom na to da treba da se dogovore, pored ostalog i o dinamici, koja se poštuje prilikom sprovođenja celokupnog nastavnog fonda, to znači da će se oni dogovoriti i o ukupnom trajanju korporativnog tipa nastave.

Kojim će se sve temama baviti specijalizovani kurs i obuka za rad u programu CATIA?

U toku uvodnog predavanja je programom određeno da profesor najpre treba da upozna svakog polaznika sa osnovnim karakteristikama ovog interfejsa.

Naravno da je vrlo važno i da svaki pojedinačni polaznik poznaje donekle rad na računaru, jer bez toga u principu specijalizovani seminar za rad u programu CATIA baš i ne bi mogao sa uspehom da pohađa. Sve to će naravno da bude obrazloženo polaznicima u toku uvodnog predavanja.

A da bi oni kasnije mogli da koriste ovu platformu, odnosno sve alate koje taj program nudi u osnovi, potrebno je da budu upoznati ukratko sa njegovom istorijom, a zatim i sa osnovnim karakteristikama.

Između ostalog je programom predviđeno da svaki pojedinačni polaznik treba da nauči i kako funkcioniše ovaj program, ali i uopšteno kako se kreiraju različiti profili u njemu.

Sem toga, biće govora i o tome na koji način se projektuju delovi, a uz pomoć različitih alata i tipova modeliranja.

Inače je ovaj program namenjen i kreiranju tehničke dokumentacije, uz pomoć određenih alata, pored ostalog. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs za rad u programu CATIA i tim detaljima posvetiti pažnju, kako bi svaki pojedinačni polaznik najpre upoznao alate, koje ovaj interfejs nudi, a zatim ih i po završetku edukacije samostalno koristi u svom radu.

Šta je to površinsko modeliranje, odnosno šta je takozvano solid modeliranje, ali i kako se u ovom programu mogu izrađivati neki jednostavniji sklopovi, delovi i crteži, kao i drugi detalji je osnov ove stručne edukacije. Najjednostavnije bi bilo reći da se očekuje da svaki pojedinačni polaznik po završetku ove stručne obuke može praktično samostalno da koristi konkretni program i sve njegove alate, koji se smatraju nešto jednostavnijim.

Važno je da polaznici budu upoznati sa time da je prema pravilniku navedene obrazovne institucije predviđeno da nastava u osnovi treba da bude interaktivna, što znači da se očekuje aktivno učešće svakoga ko odluči da je pohađa.

Iz tog razloga i naglašavamo da svaki pojedinačni polaznik ima pravo u toku časova da postavlja pitanja profesoru, a u vezi sa temama koje mu baš i nisu najjasnije.

Kada i gde se održava specijalizovana obuka i kurs za rad u programu CATIA?

Uzevši u obzir da je reč o donekle specifičnoj edukaciji, te da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da stručni seminar za rad u programu CATIA bude organizovan na različite načine, odnosno na različitim lokacijama, to znači da svaki pojedinačni polaznik treba prvo da se odluči između opcija, koje se nalaze u zvaničnoj ponudi.

Pored toga što fizička lica mogu odabrati da nastavu pohađaju online, nudi im se mogućnost i da to učine na uobičajeni način. A pod tim se misli na pohađanje predavanja direktno u prostorijama bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije.

Reč je o specifičnoj edukaciji, zato što je akcenat stavljen na praktični rad na računarima, tako da organizator osigurava kvalitet nastave, budući da se ona organizuje na uređajima savremene generacije.

Ipak, ako polaznik bude izabrao opciju da specijalizovani kurs i obuka za rad u programu CATIA bude organizovan online, njegova je obaveza da propisane uslove za rad obezbedi.

Ne samo da mora imati stabilnu vezu sa internetom za vreme svakog časa, već kandidat takođe ima obavezu i da instalira namenski softver na konkretni uređaji. Svakako da će biti ponuđena i opcija korišćenja IT podrške, budući da ona funkcioniše u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije.

Da bi bilo koje fizičko lice dobilo informaciju o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi, mora izabrati između mogućnosti koje su ponuđene. A te mogućnosti su kako pohađanje nastave u formi individualne i poluindivudualne, tako isto i praćenje predavanja u formi grupne nastave.

Bude li se odlučio za opciju da nastavu pohađa u okviru standardne ili mikro grupe, kada je prisutno više polaznika, tada treba svaki pojedinačni polaznik i da prihvati ono što organizator bude definisao. Da napomenemo odmah da do tri osobe treba da pohađaju predavanja kada je u pitanju mikro grupa, a od četvoro do osmoro njih, kada je reč on standardoj grupi. Isključivo koordinator za nastavu donosi odluku o svim detaljima u tom slučaju, ali samo nakon što grupa od minimalnog broja članova bude bila oformljena u okviru konkretnog predstavništva.

Sve to će naravno da bude objašnjeno na vreme svakom pojedinačnom polazniku, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Podrazumeva se da će svako od njih poštovati ono što bude odredio koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici, uzevši u obzir da je tako pravilima definisano.

Zapravo tek posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata on odlučuje ne samo o datumu početka nastave i o terminima održavanja časova, nego isto tako i o njihovom rasporedu. Informaciju o trajanju ove stručne edukacije će dobiti ranije svaki pojedinačni polaznik, odnosno u trenutku zvaničnog upisa.

Zatim moraju znati pojedinačni polaznici, kojima odgovara da stručni kurs i obuka za rad u programu CATIA bude organizovan u formi individualne nastave da tada imaju apsolutno pravo da izaberu kako će nastava da bude organizovana. U suštini, princip organizacije nastave je izuzetno jednostavan, te podrazumeva da svaki kandidat u dogovoru sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa predavačem, koji bi trebalo da vodi ovu stručnu edukaciju, treba da definiše apsolutno sve detalje. Ne samo da će se oni usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo da počne edukacija, nego je potrebno i da definišu u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Zatim je važno i da precizno odrede i kojim tempom će predavanja biti organizovana, što znači automatski da se dogovaraju i o trajanju edukacije.

Potpuno ista pravila će biti primenjena i kada je u pitanju nastava u paru, to jest kada dvoje polaznika u isto vreme predavanja treba da pohađaju. A tada će se njih dvoje sa predstavnicima konkretne poslovnice o svim navedenim detaljima dogovarati.

Jasno je posle svega što smo pomenuli da ova obrazovna institucija ni u kom slučaju ne može dati neophodne informacije o tome ni gde će nastava biti organizovana, ni u kojim će to biti terminima, ali ni sve ostale detalje. Upravo zato i ističemo da sve isključivo zavisi od samog polaznika i od njegove odluke o tome na koji način, to jest na kojoj lokaciji želi časovima da pristupa.

Gotovo da se sve to isto odnosi i na takozvani korporativni tip edukacije, odnosno na onu vrstu obuke, kojoj isključivo zaposleni u nekom preduzeću treba da pristupe. Naime, da bi polaznici dobili informaciju ne samo o tome na kojoj će lokaciji biti organizovana nastava u tom slučaju, nego i u kojim terminima, te kada će početi i koliko će trajati, pre toga je vrlo važno da se predstavnik kompanije usaglasi o detaljima sa ovlašćenim licem u okviru same poslovnice navedene obrazovne institucije. Važno je da oni tom prilikom sve navedene detalje definišu, ali moramo napomenuti i to da postoji mogućnost promene lokacije održavanja časova. Misli se na mogućnost da polaznici i u okviru svog radnog mesta prate predavanja. Sa tim u vezi je važno naglasiti da je klijent u tom slučaju u obavezi da ispoštuje sva pravila organizatora, odnosno da obezbedi prostor koji je adekvatno opremljen. Svakako da posle toga može da se pristupi definisanju ostalih detalja, a zatim će biti obavešten svaki pojedinačni polaznik o tome.

Koliko će po programu da traje stručni seminar za rad u programu CATIA?

Važno je da odmah napomenemo da se u zvaničnom nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za rad u programu CATIA, nalazi ukupno 20 školskih časova.

A uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, barem kada su u pitanju fizička lica, nudi mogućnost pohađanja nastave na različite načine, to podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik biti informisan blagovremeno i o trajanju nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku za rad u programu CATIA

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje