Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije

Ako bi trebalo da navedemo kome je u osnovi namenjen stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, onda slobodno možemo reći da apsolutno svaki poslovni čovek koji drži do svog imidža treba da pristupi nastavi. Zapravo je u pitanju tema, sa kojom bi u suštini trebalo da se upozna svako ko želi na viši nivo kvaliteta najpre svoje lično poslovanja da podigne, a što će dovesti do toga i da celokupna firma u kojoj je to lice zaposleno ima značajnu korist, u smislu kvalitetnije obavljenog posla. Dakle, ne treba nikakvo predznanje da ima zainteresovani za ovu edukaciju, već je dovoljno da želi da poslovnu komunikaciju podigne na viši nivo i to kako sa kolegama u svom preduzeću, tako isto i sa nadležnima, odnosno sa poslovnim partnerima. U tom smislu slobodno možemo reći da svaki pojedinac, koji sa ovom temom želi da se upozna, ima pravo i da pohađa nastavu, a koju Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje u toku cele godine.

Pored mogućnosti da edukaciji pristupe pojedinačni polaznici, dostupna je i opcija da bude organizovan korporativni tip nastave. Potrebno je da u tom slučaju predavanja pohađaju isključivo radnici neke kompanije, a korporativni vid obuke će biti organizovan po zahtevu nadležnih u tom preduzeću.

Moramo napomenuti da će konkretna obrazovna institucija, u suštini korporativni tip edukacije organizovati prvenstveno onako kako to klijent zahteva, to jest nadležni u okviru tog preduzeća i naravno kako odgovara polaznicima. Prvenstveno iz tog razloga i jeste dozvoljena izmena mesta održavanja nastave u konkretnom slučaju, kada predavanja mogu po zahtevu da budu održana i u okviru preduzeća u kome polaznici rade. Bitno je da tada budu odabrane prostorije, koje zadovoljavaju propisani nivo kvaliteta i poseduju sve što je potrebno za nesmetano odvijanje predavanja. Naravno da će nadležno lice tog preduzeća dobiti sve neophodne informacije pre toga od organizatora, a vezano za opremljenost prostorije, u kojoj bi trebalo časovi u tom slučaju da budu održani. Pored toga je važno napomenuti i činjenicu da će nadležni predstavnik institucije organizatora biti u obavezi da direktno sa klijentom, odnosno sa ovlašćenim licem te firme dogovoriti na koji način će tom prilikom predavanja da bude organizovana. Svakako je važno da oni definišu kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije u tom slučaju, ali i da zajedno odrede termine održavanja časova. U skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije je navedeno da oni tada treba da odluče i o dinamici, prema kojoj će biti organizovana predavanja za zaposlene, pa će zahvaljujući tome odlučiti i o trajanju korporativnog tipa obuke. Svi koji bi trebalo da pohađaju predavanja će u vrlo kratkom roku posle toga da dobiju informaciju o svemu što je prethodno definisano.


Naravno da i fizička lica imaju pravo da pristupe ovoj edukaciji, ali pre toga moraju, uz poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije, da izvrše prijavu. A predviđeno je i da posle toga svaki kandidat mora doći lično u jednu od preko 30 poslovnica institucije organizatora, kako bi bio izvršen zvaničan upis. Bitno je, naravno i da dostavi propisanu dokumentaciju, a nadležni u okviru konkretne poslovnice će svakog pojedinačnog polaznika prethodno informisati o dokumentima koja ima obavezu prilikom zvaničnog upisa da prilože.

Svakog radnog dana, to jest u periodu kada je konkretno predstavništvo otvoreno, zainteresovani mogu prijavu da izvrše putem telefona ili lično. Važno je da izdiktiraju osnovne podatke o sebi zaposlenima u toj poslovnici, a koji moraju uključivati na prvom mestu ime i prezime svakog kandidata, a zatim i njegov broj telefona, te je neophodno da bude naveden i datum rođenja polaznika. Ako nekome ne odgovara takav način prijavljivanja, treba da zna da je ponuđena i opcija da to učini elektronski, u kom slučaju je neophodno da na zvaničnu mejl adresu konkretne informacije pošalje. Posle toga će zaposleni u tom predstavništvu institucije organizatora kontaktirati svakog pojedinačnog polaznika i informisati ga o postupku upisa, odnosno o činjenici da je njegovo prisustvo tom prilikom obavezno i o dokumentima koja treba da dostavi.

Sem toga, biće informisan svaki pojedinačni polaznik i o ponudi ove obrazovne institucije. Naime, radi se o tome da stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije za fizička lica može biti organizovana kroz grupnu nastavu, zatim kroz poluindividualnu i individualnu. Inače je pravilnikom određeno da se sva tri tipa obuke mogu održati na način, koji se smatra klasičnim i putem računara, što podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik treba da odluči i kako će predavanja da pohađa i gde želi da boravi dok ona traju. Tek kada sve to bude naveo nadležnima, dobiće informacije o neophodnim detaljima, odnosno o svim onim obavezama koje u tom slučaju svako od njih ima.

TESTOVI


Podrazumeva se da će nastavi pristupati uz korišćenje sopstvenog kompjutera svaki onaj kandidat, koji se odluči za varijantu praćenja predavanja online. Moraće neposredno pre početka i da instalira predviđeni program, kako bi mogao bez ikakvih smetnji časove u tom slučaju da pohađa. Isto tako je u obavezi kandidat i da optimalne uslove za sprovođenje edukacije tog tipa on lično obezbedi, što znači da mora tom prilikom boraviti na lokaciji, na kojoj je dostupna stabilna internet konekcija. Naravno da će sve to biti na vreme prezentovano svakom pojedinačnom polazniku, koji se odluči da nastavu pohađa online. Inače je potrebno i da izabrani kompjuter ima odgovarajuće performanse, pa se podrazumeva da će i o tome biti obavešten svaki kandidat. S obzirom na to da se edukacija u tom slučaju organizuje preko namenskog softvera, to je vrlo važno da apsolutno svako koga interesuje online kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije samostalno instalira taj program na računar, putem koga želi časove da pohađa. Sve informacije o načinu instalacije softvera uopšteno, naravno će dobiti svaki prijavljeni kandidat. A posebno će biti napomenuta činjenica da je tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima, dostupan u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Upravo će ti stručnjaci pomoći svakom pojedinačnom kandidatu da razreši bilo kakvu nedoumicu ili poteškoću, koju ima vezano za instalaciju softvera ili za pohađanje časova po tom principu.

Pojedinci kojima ne odgovara da nastavu pohađaju online to mogu učiniti na klasičan način, a u kom slučaju predavanja treba da prate u prostorijama predstavništva navedene obrazovne institucije, u kome su prijavu i upis izvršili. Podrazumeva se da se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju online nastava, da prethodno odluči na koji način želi predavanja da pohađa, jer će u skladu sa time i dobiti informaciju najpre o datumu početka edukacije, a zatim i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, to jest kada je potrebno da bude prisutan u okviru izabrane poslovnice.

Napomenuli smo ranije da se kako klasična, tako i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da se očekuje i da u trenutku zvaničnog upisivanja svaki kandidat navede da li želi specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije da pohađa u paru, u grupi ili samostalno. Dobiće odmah posle toga i informacije o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave tog tipa.

Posebno je važno naglasiti da su najstrožija pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije grupne nastave, a da u tom slučaju predavanja treba da pohađa od najmanje četvoro ljudi, pa do osmoro njih najviše. Koordinator za nastavu u svakoj poslovnici navedene institucije je u obavezi da precizira kako će časovi biti organizovani i da to prezentuje svakom polazniku na propisani način, s tim što prvo u datoj poslovnici mora da bude glavni uslov za početak nastave u grupi ostvaren. Reč je o obavezi formiranja grupe od najmanjeg broja članova, to jest od četvoro polaznika, tako da se zahteva strpljenje od svakog prijavljenog. Baš zato i nije moguće napomenuti kog datuma će početi grupna obuka, jer isključivo to zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih kandidata, te se podrazumeva da će svaki polaznik da bude o tome informisan. Vrlo brzo pošto se to u odabranom predstavništvu bude to desilo će koordinator za nastavu formirati grupu, a potom definisati i sve detalje, počev od datuma početka nastave, preko termina održavanja časova, pa do njihovog rasporeda. A prilikom upisivanja, to jest zvaničnog prijavljivanja će svaki kandidat dobiti informaciju o tome koliko bi tačno trebalo da traje nastava u grupi, budući da to važi za svako predstavništvo navedene obrazovne institucije. Inače se grupni tip nastave organizuje prema strogo definisanim pravilima, koja nisu podložna promenama, pa se zato i zahteva da svaki član te grupe poštuje u potpunosti ono što bude odredio prethodno koordinator za nastavu u tom predstavništvu.

Zvaničnom ponudom je obuhvaćen i poluindividualni tip edukacije, kada dvoje kandidata treba da pohađaju predavanja. Tom prilikom se primenjuju mnogo slobodnija pravila nego kada je u pitanju grupni tip edukacije, tako da dvoje kandidata u isto vreme treba zajedno sa ovlašćenim licem te poslovnice, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom da definišu sve detalje. Prvenstveno će odlučiti kog datuma bi trebalo da počne nastava u paru, a potrebno je da definišu i raspored predavanja, odnosno termine održavanje časova. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da se oni na taj način usaglase i oko toga koliko bi ukupno poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije trebalo da traje.

Slobodno možemo reći da prilikom organizacije individualne edukacije važe ista pravila, kao i kada nastavu dvoje kandidata u isto vreme pohađaju. Naime, jedan polaznik će tada sa nadležnim profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj se pre toga prijavio i upisao prema pravilima, da precizira sve detalje. Prvenstveno će se dogovoriti oko toga kog datuma bi trebalo da počne individualna obuka, a podrazumeva se da će precizirati i termine održavanja časova i njihov raspored, te će se svakako usaglasiti i o trajanju individualnog tipa kursa.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije?

Svi poslovni ljudi u većoj ili manjoj meri znaju kako funkcioniše komunikacija sa poslovnim partnerima, odnosno kako bi trebalo da komuniciraju sa nadležnima, podređenima i sa osobama sa kojima uopšteno dolaze u dodir u poslovnom okruženju. Međutim, mnogi od njih i greše u tome, pa je predviđeno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije prvenstveno bude fokusiran na primere iz prakse, kako dobre, tako isto i loše. Procenjeno je da na osnovu primera polaznici ove specijalizovane edukacije mogu mnogo lakše i brže da dođu do zaključaka gde greše u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji i da nauče kako te greške da isprave.

Govoriće profesor u toku uvodnog predavanja o osnovama poslovne komunikacije, te o tome koje su osnovne odlike poslovnog bontona.

Predviđeno je da prisutni nauče i kako da ostave pozitivan prvi utisak u različitim situacijama, odnosno kako bi trebalo da nastupe kako prilikom razgovora za posao, tako isto i prilikom poslovnih susreta. Isto tako je predviđeno da predavač govori i o tome šta je tačno potrebno da uradi svako kada dobije vizit kartu na poslovnom sastanku i kako bi trebalo da se ponaša, to jest na koji način i u kom trenutku treba i on da preda svoju vizit kartu poslovnim partnerima. Vrlo je važno da u toku poslovnog sastanka bude ostvaren adekvatan utisak i komunikacija, pa će i o tome biti reči tokom ove stručne obuke.

S obzirom na to da je poznat podatak da mnogi poslovni ljudi odlaze i na ručkove sa svojim partnerima, naročito je važno da se tom prilikom ponašaju u skladu sa aktuelnim pravilima. A da bi to mogli da učine, pobrinuće se specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, jer će predavač govoriti i o tome koje ponašanje je poželjno tokom poslovnog ručka.

Biće govora i o verbalnoj, odnosno o osnovama takozvane neverbalne komunikacije u različitim situacijama, a osvrnuće se profesor i na to kako se primenjuju pravila poslovnog bontona u elektronskoj i telefonskoj komunikaciji.

Uzevši u obzir da društvene mreže zauzimaju sve više mesta u kreiranju poslovnog imidža i na ličnom i na globalnom planu, vrlo je važno ostvariti adekvatnu interakciju sa prijateljima na društvenim mrežama i pratiocima. Baš iz tog razloga će se osvrnuti predavači i na taj segment poslovne komunikacije.

Nakon što sve ovo bude teoretski predstavljeno, polaznici će biti u obavezi da učestvuju i u simulacijama različitih situacija. A na osnovu sastava same grupe, odnosno potreba svakog kandidata i njegovih afiniteta će biti i odlučeno na koje primere će biti stavljen akcenat, odnosno na koje segmente poslovne komunikacije. U svakom slučaju će profesor pokriti sve oblasti, a kako bi omogućio svakome ko bude pohađao ovu edukaciju da sa uspehom ostvaruje interakciju kako sa partnerima u poslu, tako isto i sa šefovima, odnosno sa kolegama i članovima tima.

Budući da postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, a da tada nastavu treba da pohađa tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, predviđeno je pravilnikom da predavač može simulirati situacije iz poslovnog okruženja polaznika ove edukacije. Naročito je važno da tada klijent navede zahtev za izmenu primera iz prakse, odnosno da se sa predavačem dogovori o tome na koje situacije bi trebalo tada da bude stavljen akcenat, a kako bi zaposleni u toj kompaniji mnogo bolje savladali tematiku ove edukacije.

Napominjemo još jednom da je u pitanju maksimalno interaktivna nastava, te se iz tog razloga očekuje da svaki kandidat uzme učešće tokom ove edukacije, te i da postavlja pitanja u vezi sa obrađenim temama, a u slučaju da bilo šta od navedenog ne razume u potpunosti.

Kada će biti organizovan stručni seminar za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije i gde?

Uslov da bi bilo koje fizičko lice moglo da dobije informacije o tome u kojim se terminima biti organizovan stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, odnosno na kom mestu, ali i sve druge detalje jeste da se odluči između brojnih opcija koje se nalaze u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. Podrazumeva se da će to biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku, kako bi mogao da navede nadležnima da li želi časove da pohađa u grupi, u paru ili samostalno, to jest da li će to učiniti direktno u jednoj od poslovnica prema klasičnom principu ili online.

Ističemo da su sve ove opcije u ponudi za pojedinačne polaznike, s tim što ova obrazovna institucija može prilagoditi konkretnu edukaciju i isključivo zaposlenima u kompanijama, a u kom slučaju će biti organizovana takozvana korporativna obuka.

Da bi bilo maksimalno olakšano radnicima određene kompanije pohađanje ove obuke, potrebno je da se njihovi nadležni precizno o svim detaljima dogovore sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Pod tim ne mislimo samo na definisanje termina održavanja časova, rasporeda predavanja i datuma početka, nego i na to na kojoj se lokaciji da bude organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije. Da ne bismo unosili dodatnu zabunu, moramo napomenuti da promena mesta održavanje nastave može biti dozvoljena samo u slučaju da treba određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji časove da pohađaju i naravno ukoliko u toj kompaniji budu obezbeđeni propisani uslovi za sprovođenje edukacije. Podrazumeva se da će o tome biti obavešten vlasnik preduzeća na vreme, a upravo će se on dogovoriti sa predstavnikom izabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije i o tome i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje edukacije za zaposlene. Pored ostalog, oni bi zajedno trebalo da preciziraju i kog datuma će početi nastava i u kojim će terminima radnici da pohađaju predavanja i naravno kako će da bude raspoređen u tom slučaju prethodno definisani fond časova. S obzirom na to da su u obavezi klijent i organizator tom prilikom da se dogovore i oko dinamike sprovođenja časova, na taj način će oni da odluče i o trajanju korporativnog tipa edukacija. Naravno da će uz maksimalno poštovanje važećih pravila svaki zaposleni na vreme da dobije informacije o svemu pomenutom.

A sada da se vratimo na fizička lica koja žele da pohađaju ovu obuku, te da još jednom istaknemo da je njihova obaveza zaposlenima u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije prilikom prijavljivanja i upisivanja da jasno navedu gde žele nastavu da pohađaju, odnosno za koju opciju su se odlučili. Preciznije govoreći, treba da odluče da li žele časove da pohađaju u formi individualne ili grupne nastave, a na raspolaganju im je i specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, koji se odvija u formi poluindividualne edukacije. U skladu sa time za koju se opciju odluče će i dobiti informacije o neophodnim detaljima.

Ističemo da institucija organizatora posluje na više od 30 lokacija u celoj zemlji, tako da svaki kandidat može u okviru izabrane poslovnice na klasičan način da pohađa predavanja. Neophodno je tom prilikom, kao i kada je u pitanju online nastava, da donese odluku kako želi časove da pohađa, posle čega će svakako dobiti informacije o načinu organizacije nastave, odnosno o datumu početka, terminima održavanja časova i o svim ostalim detaljima koji su bitni.

A ako nekome više odgovara učenje na daljinu, treba da zna da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost i sprovođenja predavanja online. Preko sopstvenog kompjutera će tada časove da pohađaju svaki pojedinačni kandidat, a tom prilikom ima obavezu da obezbedi uređaj odgovarajućih performansi. Da bi edukacija po tom principu mogla uspešno da bude organizovana, potrebno je da svaki pojedinačni polaznik lično instalira tačno određenu vrstu programa na kompjuter, koji želi da koristi za praćenje nastave. A prethodno uputstvo o tome će mu dati nadležni, uz napomenu da IT odeljenje postoji u okviru svake poslovnice, te da će se ti stručnjaci potruditi da pomognu svakom kandidatu da sa uspehom instalira konkretni program, ali i da reši bilo koji problem na koji tom prilikom ili u toku predavanja naiđe. Uslov za pohađanje nastave online, osim posedovanja računara odgovarajućih performansi jeste i stabilna veza sa internetom. Iz tog razloga se savetuje svakom pojedinačnom kandidatu da boravi u prostoru u kome postoji odgovarajuća internet konekcija, kako bi na zahtevanom nivou onlajn edukacija mogla da bude sprovedena.

Trebalo bi da posle toga svaki pojedinačni polaznik istekne i da li želi nastavu da pohađa u formi grupne ili mu u datom momentu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualni tip edukacije ili individualni, uzevši u obzir da su sve tri mogućnosti u ponudi. Tek posle toga će i moći da dobije precizne informacije o terminima održavanja časova, te uopšteno o načinu organizacije izabranog tipa nastave.

Najvažnije je da kandidati koji odluči časove da pohađaju u formi grupne nastave imaju na umu da moraju pričekati ispunjenje osnovnog zahteva za početak. A taj zahtev se odnosi na formiranje grupe, u kojoj mora biti najmanja 4 člana. Praktično govoreći, nastava te vrste ne može uopšte da bude organizovana ni u jednoj poslovnici dok se četiri osobe najmanje zvanično ne budu prijavile. Svakako je bitno napomenuti da maksimalno osmoro ljudi sme biti prisutno tokom nastave u grupi, budući da na taj način pomenuta obrazovna institucija uspeva da očuva naročito visoko kvalitet edukacije te vrste. Inače se radi o posebno strogim pravilima organizacije, tako da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u potpunosti prihvati apsolutno sve detalje, koje će pre toga odrediti koordinator za nastavu u okviru te poslovnice. Reč je o tome da ovaj stručnjak posle formiranja grupe precizira termine održavanja časova, a zatim i odlučuje o datumu početka nastave i o rasporedu predavanja. Međutim, svi koji su zainteresovani da prate nastavu u grupi moraju znati da informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije u formi grupne nastave oni dobijaju u trenutku zvaničnog prijavljivanja, jer se odluka o tome donosi na nivou svake poslovnice. Još jednom moramo naglasiti da se ne sme menjati ništa od onoga što koordinator bude odredio.

Baš zato što su posebno stroga pravila organizacije u okviru grupne nastave, konkretna obrazovna institucija nudi zainteresovanima mogućnosti da časove pohađaju kako potpuno samostalno, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne nastave. A u tom slučaju se primenjuju vrlo fleksibilna pravila organizacije, za razliku od nastave u grupi. Naime, potrebno je da tada dvoje kandidata, a u slučaju da je u pitanju poluindividualni seminar ili samo jedno lice, kada se radi o individualnoj nastavi, usaglase oko načina organizacije časova direktno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu te poslovnice i sa stručnjakom, koji će voditi bilo poluindividualnu, bilo individualnu nastavu. U suštini se radi o vrlo jednostavnim pravilima organizacije, jer će se oni dogovoriti ne samo oko termina održavanja časova i datuma početka, već i oko toga kako bi trebalo prethodno određeni nastavni fond da bude raspoređen. S obzirom na to da je prisutan takav princip organizacije, te da se podrazumeva i preciziranje detalja u vezi sa dinamikom sprovođenja časova, jasno je zbog čega se navodi da oni odlučuju i o trajanju kako nastave u paru, tako isto i individualne.

Koliko bi trebalo da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije traje?

Istakli bismo na samom početku informaciju da trajanje nastave varira u zavisnosti od toga da li polaznika interesuje individualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije ili nastavu želi da pohađa u formi grupne, odnosno poluindividualne.

Najbitnije je da imaju na umu svi zainteresovani da samo kada Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za grupu polaznika, kandidatima biva ranije rečeno koliko će ukupno obuka da traje, to jest na koliko dana ili sedmica, te meseci će da budu raspoređeni časovi.

Ustvari se radi o tome da je prethodno određeno da će 3 sedmice članovi bilo koje grupe predavanja pohađati, to jest da će ukupno 10 časova nastavnog programa u tom periodu biti raspoređeno. Međutim, potrebno je da prvo grupa od četiri člana najmanje u određenom predstavništvu bude oformljena, a da bi bio ostvaren osnovni uslov za početak nastave tog tipa, te da bi ona mogla da bude organizovana. Samim tim što je pravilnikom tako predviđeno, naknadno se i određuju termini održavanja časova i tačan raspored, to jest dinamika u skladu sa kojom će predavanja da budu u tom slučaju sprovedena. Naravno da će nadležni u okviru konkretne psolovnice precizno da obaveste svakog kandidata o tim detaljima.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovanaa poluindividualna nastava, kada časove treba dvoje kandidata isto vreme da pohađaju. U principu ista pravila važe kao i kada jedno lice pristupa predavanjima, tako da i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati duže ili kraće nego grupna nastava. Uzevši u obzir da je princip organizacije časova znatno fleksibilniji, predviđeno je da svaki kandidat pojedinačno u tom slučaju direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem treba da se oko svih detalja dogovori. A ne samo da će oni definisati kog datuma bi trebalo konkretni tip edukacije da počne, nego će se usaglasiti tom prilikom i oko termina održavanja časova, zatim oko njihovog rasporeda, tako da će se samim tim dogovoriti i oko trajanja jednog ili drugog tipa nastave.

Napominjemo da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i obuka, koju bi trebalo isključivo zaposleni u nekoj firmi da prate. Posebna se pravila primenjuju prilikom organizacije korporativne obuke, a ona maksimalno idu na ruku polaznicima, to jest kompaniji čiji bi zaposleni časove trebalo da pohađaju. Najjednostavnije rečeno, potrebno je da se ovlašćeno lice tog preduzeća direktno sa predstavnikom institucije organizatora dogovori kako oko detalja vezano za datum početka nastave, tako isto i oko onih, koji se tiču termina održavanja časova i njihovog rasporeda, te na taj način posredno oni odlučuju zajedno i o trajanju korporativne edukacije. Zatim u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije treba i da informišu svakog polaznika pojedinačno o svim tim detaljima, pa čak i o tome na kojoj lokaciji će biti održana nastava u tom slučaju, jer postoji mogućnost da mesto bude izmenjeno, to jest da bude dozvoljeno zaposlenima časove da pohađaju u okviru konkretne kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje