Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize

Vlasnici ili direktori različitih preduzeća, kao i osobe koje se nalaze u top menadžmentu, te koje su zadužene za donošenje važnih poslovnih odluka će imati značajnu korist od tematike, kojom se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize bavi. Nakon što budu naučili kako funkcioniše ova vrsta analize u praksi, te kako se izrađuje takozvani Pareto dijagram i Pareto tabela, naučiće i da ih tumače, pa da na osnovu toga donose poslovne odluke, a što će se sigurno pozitivno odraziti i na poslovanje njihovog preduzeća.

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford je dostupna edukacija namenjena samo za fizička lica, ali i za pravna, to jest za zaposlene u kompanijama. Razlikuje se donekle princip organizacije nastave u oba slučaja, e se podrazumeva da će svako na vreme biti o detaljima informisan.

A u principu je najvažnije da pojedinačni polaznici izvrše prijavljivanje za pohađanje ove obuke i to uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. U suštini ta pravila podrazumevaju da svaki kandidat mora dostaviti osnovne informacije o sebi prilikom prijavljivanja. Na raspolaganju mu je tri mogućnosti za prijavu, tako da može odabrati ili da se lično u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije prijavi ili da to učini putem telefona, a u toku radnog vremena. U principu u bilo kom trenutku ima pravo i da konkretne informacije dostavi na mejl adresu najbližeg predstavništva pomenute institucije.


Nedugo nakon što bude izvršio prijavu uz maksimalno poštovanje pravila, kandidat će biti informisan i o tome da mora biti lično prisutan kada bude bio vršen zvaničan upis. Takođe će biti potrebno i da odgovarajuća dokumenta dostavi tom prilikom, o čemu će ga informisati nadležni u konkretnoj poslovnici na vreme.

Da bi mogao svaki polaznik da dobije informacije kako o trajanju nastave, tako isto i o tačnom datumu njenog početka i uopšteno o terminima, u kojima će biti u obavezi časove da pohađa, on se mora opredeliti između mogućnosti da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Pareto analize pohađa u paru, u grupi ili individualno. A nakon što se bude odlučio da li će nastavu pohađati onlajn ili prema klasičnom principu, dobiće i dodatne informacije o načinu organizacije.

Najkraće rečeno, grupni tip edukacije podrazumeva prisustvo od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi u toku predavanja, dok poluindividualna nastava uključuje dve osobe, a samo jedan polaznik će pohađati individualni kurs.

TESTOVI


Princip organizacije grupne nastave se u značajnoj meri razlikuje u odnosu na onaj, koji se primenjuje prilikom sprovođenja poluindividualne i individualne. Naime, u tom slučaju isključivo nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije donose odluku o svemu, a zatim zahtevaju od polaznika da sve to prihvate, jer se ne dozvoljavaju izmene kod nastave u grupi. Dakle, polaznici su u obavezi da poštuju i datum početka edukacije tog tipa i termine održavanja časova i njihov raspored, kao i trajanje. Moramo napomenuti i to da taj tip edukacije može biti organizovan isključivo u poslovnici, u kojoj osnovni zahtev bude bio ostvaren, a što se prvenstveno odnosi na formiranje grupe. Dakle, isključivo u predstavništvu, u kome se prijavi dovoljno zainteresovanih će biti organizovan grupni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize. A to znači da prvo četiri osobe minimalno moraju prijavu izvršiti, da bi bio konkretni uslov ostvaren.

Nasuprot tome, polaznici koji žele nastavu da pohađaju u formi individualne ili poluindividualne imaju i slobodu da odluče kako će časove pohađati, to jest koliko će nastava trajati i kog datuma će početi. Naime, predviđeno je zvaničnim pravilnikom ove obrazovne institucije da se oni tom prilikom moraju o svim navedenim detaljima dogovoriti direktno sa predstavnicima institucije organizatora, a što su profesor i koordinator za nastavu.

U obavezi je svaki kandidat da poseduje računar odgovarajućih performansi, ukoliko želi nastavu da pohađa online, a kada će biti primenjivana pravila takozvanog učenja na daljinu. Poseban tip softvera će, isto tako on morati prethodno samostalno da u skladu sa pravilima instalira na odabrani računar, a podrazumeva se da će stabilna internet veza biti dostupna u toku trajanja ove edukacije, pa u tom smislu mora se puno pažnje da izabere prostor u kome će boraviti. Uzevši u obzir da IT odeljenje postoji u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije, to ne bi trebalo da strahuje niti jedan polaznik ako ne uspe samostalno da instalira softver ili da reši neki problem koji iskrsne tokom trajanja nastave, jer može da kontaktira zaposlene u tom sektoru i zahteva od njih pomoć.

S obzirom na to da ova vrsta analize može u velikoj meri da pomogne svima da poboljšaju kvalitet svog poslovanja, postoji mogućnost da bude organizovana i korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Pareto analize. Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u određenom preduzeću će tada nastavu pohađati, a tom prilikom će se nadležni u dotičnoj kompaniji o načinu organizacije časova dogovarati sa predstavnikom instituciei organizatora. Pored toga što će se usaglasiti oko uobičajenih detalja, kao što su datum početka edukacije, raspored časova i termini u kojima će biti održani, oni će precizirati i na kojoj lokaciji bi trebalo zaposleni nastavu da pohađaju. Naime, stvar je u tome da isključivo korporativni tip nastave može biti organizovan i na drugom mestu, to jest u prostorijama kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. A tom prilikom će nadležni konkretne firme dobiti informacije od predstavnika institucije organizatora o obavezama, koje moraju ispuniti, a prvenstveno u vezi sa odabirom prostora, da bi bilo omogućeno u tom broju radnika predavanja da pohađaju u okviru svog matičnog preduzeća.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize - nastavni plan i program

Kako je tematika ove edukacije vrlo specifična i usmerena isključivo na jedan tip analize, a što značajno olakšava preduzetnicima i uopšteno direktorima kompanija da donesu vrlo važne poslovne odluke, to podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Pareto analize ponuditi i odgovarajuće primere polaznicima. Svakako će u toku uvodnog predavanja profesor objasniti koje su osnovne karakteristike tog tipa analize i u kojim slučajevima se ona koristi.

Osnovno pravilo koje se poštuje u okviru ove analize jeste da veliki deo pozitivnih ili negativnih efekata dolazi od samo 20 procenata uzroka. U tom smislu je predavač objasniti i ko je prvi put to primetio i kada. Zapravo je u pitanju Vilfredo Pareto, Italijan koji se bavio ekonomijom i koji je došao do zaključka da svega 20 procenata populacije u njegovoj zemlji poseduje čak 80% obradivog zemljišta. Na taj način je poboljšao svoj ekonomski status, jer je primenio sve to isto i na njegovom zemljištu. Posmatrajući tu pojavu u različitim segmentima je primetio da sve to ima veze kako se prirodnim pojavama, tako isto i sa društvenim. Upravo odatle je i nastala čuvena Pareto analiza, koja je poznata po pravilu 80 / 20. A zahvaljujući tom pravilu i njegovoj primeni su mnoge kompanije uspele da poboljšaju ne samo svoj odnos sa klijentima i prodaju određenih proizvoda, već i sveukupno poslovanje.

Odmah zatim je predviđeno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Pareto analize polaznicima pruži različite primere primene ovog pravila, a iz domena koji je prisutnima naročito blizak. Iz tog razloga i napominjemo da prilikom organizacije korporativne nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford može izaći u susret zahtevima klijenata i prilagoditi prikazivanje ovih primera upravo njihovoj firm. Samim tim što će zaposleni u firmi imati mogućnost da na osnovu primera shvate kako u praksi funkcioniše Pareto analiza, a vezano za polje poslovanja firme u kojoj su zaposleni, moći će i mnogo lakše da u svom daljem radu primenjuju pravilo 80 / 20, koje se smatra osnovom ove analize.

Zatim je nastavnim programom predviđeno da profesor objasni i koje sve korake moraju preduzeti preduzetnici ili nadležni u firmama da bi primenili ovo pravilo, odnosno da bi sa uspehom izvršili Pareto analizu. Prvo i osnovno što moraju tom prilikom uraditi jeste da analiziraju svoje aktivnosti, a biće im predstavljen i dijagram ABC analize, kako se još naziva Pareto analiza.

A nakon što teoretski bude predstavljen Pareto dijagram, polaznicima će biti objašnjeno i sa kojim ciljem on mora biti kreiran i kako da se tumači.

S obzirom na to da je tumačenje ovog dijagrama izuzetno značajno za kvalitetnu i pravilnu primenu te vrste analize, to je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize značajan deo posveti upoznavanju polaznika sa načinom tumačenja dijagrama.

Brojni primeri iz prakse će biti dati prisutnima, a naučiće i da kreiraju tabele u skladu sa pravilima ove vrste analize.

Vrlo je važno da usvoje najpre teorijska znanja o Pareto analizi, a zatim i da nauče kako da ih primenjuju u praksi. Baš iz tog razloga će se profesor kroz adekvatne primere predstaviti način izrade dijagrama i tabele, kao i njihovo stručno tumačenje.

Da bi svaki polaznik ove stručne edukacije mogao pravilno i sa uspehom u budućnosti da primeni pravila ove vrste analize, to je potrebno da svaki od prisutnih izvrši zadatak, koji će mu dati profesor. U većini slučajeva se zadatak sastoji od izrade dijagrama ili tabele po pravilima Pareto analize, te kasnijeg tumačenja. Podrazumeva se da će profesor sve neophodne parametre dati prisutnima, a zatim će od svakog kandidata zahtevati da izvrši analizu ili tabele ili dijagrama.

Svakako će polaznici biti osposobljeni da u praksi samostalno vrše ovu analizu bez ikakvih poteškoća, te da na taj način donesu adekvatne odluke vezano za poslovanje kompanije ili za čije vođenje su zaduženi ili u kojoj su zaposleni.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Pareto analize - vreme i lokacija održavanja

Najvažnije je da svaki pojedinačni polaznik ima na umu činjenicu stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize može biti organizovan na tri načina, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena kako individualna nastava, tako isto i poluindividualni tip edukacije i rad u grupi. Ali to nije sve, jer Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim fizičkim licima omogućuje da nastavu pohađaju u poslovnica institucije ili online, a kojom prilikom se primenjuju pravila učenje na daljinu.

Sasvim je jasno zbog čega se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da prilikom prijavljivanja zaposlene u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije obavesti o tome koji tip edukacije mu odgovara, pa će tada i dobiti sve potrebne informacije.

Odgovarajuće performanse mora da ima računar, preko koga će kandidati nastavu pohađati online. A prethodno će svako od njih biti detaljno obavešten o tome, te uopšteno o načinu organizacije nastave prema takvom principu. Naročito je važno naglasiti i to da specijalnu vrstu softvera ima obavezu svaki pojedinačni polaznik u skladu sa pravilima institucije organizatora samostalno da instalira pre početka nastave. Svakako će ga nadležni uputiti u sam postupak instalacije programa, a koji bi trebalo bez ikakvih poteškoća samostalno da instalira. S obzirom na to da u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije postoji iITt sektor, to znači da polaznici koji naiđu na neki problem u toku samog postupka instalacije softvera ili u toku predavanja koja budu na taj način pohađali, imaju pravo tim stručnjacima da se obrate, kako bi im pomogli da konkretni problem otklone i da nastave časove da prate. Takođe će biti naglašeno svakom pojedinačnom kandidatu i to da veza sa internetom za sve vreme trajanje nastave online mora biti na zahtevanom nivou kvaliteta, pa je neophodno da o tome vode računa prilikom odabira lokacije sa koje će pohađati nastavu.

Postoji mogućnost i da stručni seminar za upoznavanje sa osnovama Pareto analize bude organizovan u okviru prethodno odabrane poslovnice institucije organizatora, kada će biti primenjena pravila organizacije nastave na klasičan način. Ističemo da se na više od 35 lokacija u celoj zemlji u ovom trenutku nalaze poslovnice navedene obrazovne institucije, tako da u okviru bilo koje od njih kandidat ima pravo predavanja prema klasičnom principu da pohađa.

Prethodno je navedeno da se i onlajn i klasičan tip edukacije mogu pratiti na jedan od tri načina, pa se stoga očekuje da svaki kandidat u momentu zvaničnog prijavljivanja odluči da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru. A nakon što to bude saopštio nadležnima dobiće i sve potrebne informacije o načinu organizacije časova.

U principu se najstrožija pravila organizacije primenjuju kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Pareto analize za grupu kandidata. Vrlo je precizno određeno da u jednoj grupi može biti prisutno od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika, a kako bi edukacija bila sprovedena na adekvatnom nivou kvaliteta. Takođe je od strane pomenute obrazovne institucije naveden zahtev da najpre u okviru konkretnog predstavništva neizostavno mora da bude formirana jedna grupa, a koja mora brojati najmanje četiri člana.Upravo to je navedeno kao jedini zahtev, pa tek posle njegovog ispunjenja grupni tip edukacije može da bude organizovan u okviru te poslovnice. U momentu kada budu vršili prijavu i naveli da nastavu žele na takav način da pohađaju, svi kandidati će dobiti informaciju i o tačnom trajanju grupne obuke, budući da odluku o tome donose isključivo nadležni na nivou cele institucije organizatora. A što se tiče svih ostalih detalja, poput rasporeda časova, datuma početka grupnog kursa i termina u kojima će biti organizovana predavanja, sve njih definiše koordinator za nastavu u poslovnici, u okviru koje je pomenuti uslov ostvaren. Biće obavešteni članovi konkretne grupe naknadno o svim tim detaljima, kao i o činjenici da se njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo čega od definisanog ne prihvataju, budući da je tako određeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije.

U slučaju da nekome ne odgovaraju tako stroga pravila organizacije nastave, može se odlučiti za opciju da predavanja pohađa u društvu još jedne osobe ili samostalno. Pored toga što se prilikom organizacije poluindividualne i individualne obuke primenjuju potpuno ista pravila, polaznicima se daje sloboda da nastavu pohađaju upravo onako kako njima odgovara. Naime, u tom slučaju je potrebno da ili jedan ili dvoje kandidata sve detalje u vezi sa sprovođenjem časova preciziraju u direktnom dogovoru sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj su se pre toga prijavili. A u suštini to podrazumeva da će se oni usaglasiti najpre oko datuma početka odabranog tipa nastave, a potom i oko detalja u vezi sa terminima sprovođenja časova. Međutim, to nije sve, jer je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da se oni usaglašavaju i oko trajanja individualne ili poluindividualne edukacije, pošto se moraju dogovoriti i oko dinamike koja mora biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Tematika ove stručne obuke može biti zanimljiva i zaposlenima u kompanijama, pa će na osnovu zahteva njihovih nadležnih biti organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize. Pravilo je da se edukacija tog tipa sprovodi prema zahtevima klijenta, tako da pomenuta obrazovna institucija isključivo tom prilikom može da dozvoli promenu mesta održavanja časova. Naime, bitno je da u okviru dotičnog preduzeća prostor bude opremljen uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, a kako bi zaposlenima bili omogućeni optimalni uslovi za praćenje predavanja. Svakako da će predstavnik zainteresovane firme dobiti jasne smernice o tome kako bi trebalo izabrani prostor da bude opremljen, a da bi u njemu nastava bila organizovana. Zatim će se predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije direktno sa klijentom dogovoriti i oko svih ostalih detalja. A to znači da će oni precizirati ne samo kog datuma bi trebalo korporativni tip edukacije da počne i u kojim tačno terminima će časovi biti organizovani, nego i koliko će ukupno nastava da traje. Jednostavno, u obavezi su da preciziraju i detalje u vezi sa dinamikom sprovođenja časova, što samim tim podrazumeva da će se usaglasiti i oko toga koliko će ukupno edukacija namenjena zaposlenima tog preduzeća da traje. Posle svega toga će polaznici o pomenutim detaljima biti precizno informisani.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Pareto analize - trajanje edukacije

Naročito je važno da pojedinačni polaznici, to jest fizička lica budu na vreme upoznata sa informacijom da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Pareto analize, može biti organizovana onako kako njima odgovara, to jest u formi poluindividualne, grupne ili individualne nastave.A uzevši u obzir da se svaki taj tip edukacije organizuje prema nešto drugačijim pravilima, to je često i njihovo trajanje različito.

Ustvari se radi o tome da isključivo kada je u pitanju grupni tip nastave, nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju dozvolu i pravo da ranije odrede koliko će u tom slučaju kurs da traje. A kada budu vršili prijavljivanje, svi polaznici koji žele predavanja u formi grupne nastave da prate će dobiti informaciju o njenom trajanju.

Sa tim u vezi moramo naglasiti i da će u tom slučaju edukacija trajati nedelju dana. Međutim, zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno da posle formiranja grupe od najmanje 4 člana, ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice ima obavezu da precizno odredi na koji način će ukupno osam časova nastavnog fonda biti organizovano u konkretnom slučaju.

Kako se primenjuje drugačiji princip prilikom organizacije i nastave u paru i individualne, to se vrlo često u praksi događa da i jedan i drugi tip edukacije traju kraće ili duže nego nastava namenjena grupi kandidata. Neophodno je u tom slučaju da pojedinačno svaki polaznik, odnosno dvoje njih precizno definišu sa nadležnima u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije koliko će u tom slučaju da traje specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize. Ustvari će se oni usaglasiti oko detalja u vezi sa dinamikom sprovođenja časova, to jest oko njihovog rasporeda, pa će zahvaljujući tome da definišu i koliko će ukupno da traje tip nastave koji budu odlučili da pohađaju.

Sa druge strane, kada je u pitanju korporativni tip edukacije, to jest obuka koja je isključivo zaposlenima u preduzećima namenjena, biće primenjena takođe prilično slobodna pravila organizacije. U suštini se radi o tome da pomenuta obrazovna institucija, to jest njeni ovlašćeni predstavnici u tom slučaju preciziraju sve detalje u vezi sa organizacijom obuke za zaposlene direktno pa nadležnima u okviru zainteresovane firme. Iz tog razloga i navodimo da će oni, pored ostalog biti u obavezi da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, a što će posredno da dovede do toga i da definišu koliko će ukupno da traje kurs u tom slučaju. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije o svemu tome će informisati svakog polaznika, kao i o ostalim važnim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovama Pareto analize

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje