Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama

Da bi neko mogao da pohađa ovu stručnu edukaciju, ne mora da ima nikakva znanja o elektronskom fakturisanju, već je sasvim dovoljno ima želju da se upozna sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju, odnosno sa aktuelnim izmenama i dopunama tog zakona.

Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford u principu ne navodi nikakav zahtev, koji bi trebalo da ispune kandidati, ukoliko ih interesuje tematika, kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama. Jedino što je potrebno jeste da se prijave i upišu.

U principu, u toku svakog radnog dana, odnosno tokom radnog vremena, svaki kandidat ima pravo da izvrši prijavljivanje direktno u prostorijama bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe, prijavljivanje može da izvrši i putem telefona, a ako mu tako više odgovara, može da se odluči i za prijavljivanje elektronskim putem. U tom slučaju će na mejl adresu da pošalje sve informacije koje su potrebne.


Zapravo, neophodno je da prilikom prijavljivanja svaki kandidat navede kao prvo ime i prezime, a zatim i broj telefona, odnosno datum svog rođenja.

Pošto bude ispoštovao pravilo u vezi sa prijavljivanjem, svaki kandidat će biti obavešten i o tome da je njegovo prisustvo obavezno u trenutku zvaničnog upisa. takođe će dobiti informaciju od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i o tome koja dokumenta će biti u obavezi da dostavi kada bude dolazio u prostorije odabrane poslovnice ove obrazovne institucije, kako bi se zvanično upisao.

Potrebno je da svaki kandidat bude obavešten i o tome da institucija organizatora svima njima nudi mogućnost da odaberu na koji način im odgovara najviše da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama bude organizovan. U ponudi se osim mogućnosti praćenja nastave u grupi i individualno, takođe nalazi i opcija da edukacija bude organizovana onlajn ili uživo, to jest direktno u prostorijama odabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

TESTOVI


Među svim tim opcijama bi trebalo kandidati da se opredele, kako bi dobili sve potrebne informacije o načinu organizacije nastave u konkretnom slučaju.

od polaznika koji budu odlučili da nastavu prate uživo se jednostavno zahteva da izaberu u kojoj od brojnih poslovnica ove obrazovne institucije im odgovara da nastavu na klasičan način pohađaju. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da na više od 40 lokacija postoje predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, te će tako prilično jednostavno svaki kandidat pronaći koja mu je poslovnica najbliža, to jest doneće odluku o tome u kojoj od njih kandidatu najviše odgovara da prati predavanja uživo.

Međutim, ako se bude opredelio za drugu opciju, koja podrazumeva online pristup nastavi, to znači da će on lično i potpuno samostalno imati pravo da izabere sa koje lokacije će da prati nastavu. Ipak, iako je to dozvoljeno svakom pojedinačnom kandidatu, on ima obavezu da obezbedi stabilnu konekciju sa internetom u toku svakog časa. Iz tog razloga će morati da vodi računa i o tome kada bude donosio odluku o prostoru u kome će boraviti dok onlajn obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama traje.

Obaveza polaznika je da ispoštuje pravilo u vezi sa obezbeđivanjem kompjutera, čije performanse su u skladu sa zahtevima Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naime, da bi edukacija koja se organizuje online mogla da bude kvalitetna, neophodno je da kandidat koristi za pristup časovima sopstveni računar i da taj uređaj ima unapred određene karakteristike, a sa kojima će svako od njih da bude na vreme upoznat.

Svaki pojedinačni polaznik koji se budu odlučio za opciju učenja na daljinu će od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da dobije informacije i o tome na koji način bi trebalo da instalira softver, preko koga će da prati časove.

Iako se mora priznati da postupak instalacije softvera ne bi trebalo da bude naročito zahtevan, posebno ako je u pitanju kandidat koji ima određeno poznavanje rada na računaru, može se dogoditi jednostavno da naiđe na neku poteškoću tom prilikom. A ako se to dogodi, kandidat ima mogućnost da se obrati članovima službe za pružanje tehničke podrške, koja postoji u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako da imaju pravo tim stručnjacima da se obrate i ako generalno budu imali neko pitanje ili problem dok nastavu prate na takav način.

Predviđeno je pravilnikom ove obrazovne institucije da kako online, tako i nastava koja se organizuje na klasičan način, odnosno uživo, mogu biti organizovane na dva načina. Iz tog razloga se zahteva da kandidati donesu odluku o tome da li im više odgovara da časove prate u formi individualne ili u okviru grupne nastave.

Kada je u pitanju nastava koja je poznata kao jedan na jedan ili individualna, predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da časovima tada treba da prisustvuje samo jedna osoba. Takođe je propisano da će biti primenjena izuzetno fleksibilna pravila organizacije, a to znači da će praktično govoreći polaznik imati pravo da se usaglasi sa nadležnima oko toga kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani.

Jednostavnije govoreći, koordinator za nastavu i profesor bi trebalo u tom slučaju u dogovoru sa polaznikom da donesu odluku o tome kog datuma će da počne specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama, a koja se organizuje u formi individualne nastave. Odmah zatim će se dogovoriti i o rasporedu časova, odnosno o tome u kojim će terminima oni da budu organizovani.

S obzirom na to da se dogovaraju o detaljima vezano je za raspored predviđenog broja časova, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja, to znači da će se polaznik sa nadležnima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford između ostalog dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje nastava u tom slučaju. naravno da je upravo to razlog zbog koga nije moguće ranije navesti koliko bi trebalo da traje individualni tip edukacije.

Ono što svi kandidati moraju znati jeste da je dostupna i mogućnost da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama bude organizovan u formi grupne nastave. U tom slučaju svaki pojedinačni polaznik treba da izabere da li će časovima da pristupa u okviru mikro, male ili standardne grupe, odnosno one koja je poznata kao grupa 6 +.

U svakoj od njih je predviđen različit broj polaznika, ali pravila koja se poštuju prilikom organizacije su potpuno ista, bez obzira koji tip grupe je u pitanju.

Od najmanje šestoro do najviše desetoro kandidata će da bude prisutno kada se organizuje stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama za standardnu ili za grupu poznatu još i kao 6 +. Ako je u pitanju mala grupa, tada bi trebalo da bude prisutno četvoro ili petoro kandidata, odnosno dvoje ili troje njih će časovima da pristupaju ako se radi o mikro grupi.

U sva tri slučaja se zahteva prijavljivanje minimalnog broja polaznika, da bi bio ostvaren osnovni zahtev za organizaciju nastave na takav način.

Dakle, pošto se bude prijavilo najmanje šestoro njih, to znači da će biti ispunjen zahtev za formiranjem standardne ili grupe 6 +. a ako se prijavi minimum dvoje kandidata, biće ispunjen uslov za formiranje mikro grupe, odnosno ako se bude prijavilo najmanje četvoro polaznika, to znači da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama moći da bude organizovana za malu grupu.

Prethodno, to jest u momentu kada se budu prijavljivali i zvanično upisivali, svi polaznici dobijaju informaciju o predviđenom nastavnom programu, odnosno o tome koliko časova se nalazi u programu, te o tome koliko je predviđeno da će trajati edukacija za grupu. Ali će ostale informacije morati da sačekaju, prosto zato što prvo grupa u okviru konkretne poslovnice mora da bude oformljena, da bi koordinator za nastavu definisao i datum početka, ali i termine održavanja časova i njihov raspored.

Ne samo da će kandidati biti obavešteni o tome da se po njihovom zahtevu izmene kod nastave za grupu polaznika ne dozvoljavaju, nego će dobiti informaciju i o tome da se sve navedeno odnosi kako na stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama koji se organizuje uživo, tako isto i na edukaciju koja se za grupu polaznika organizuje online.

Vrlo često se događa da nadležni u kompanijama žele da upute određeni broj svojih zaposlenih u to koje su izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, te da im omoguće upoznavanje sa osnovnim odredbama tog zakona, prosto zato što će im to koristiti u poslu.

Važno je da svako od njih zna da se korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford isključivo organizuje po zahtevu. Upravo iz tog razloga je potrebno da nadležno lice dotične kompanije kontaktira predstavnika jedna od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi se dogovorili o detaljima.

Moramo napomenuti i to da je korporativni tip nastave ujedno i jedini kod koga institucija organizatora može eventualno da dozvoli promenu, koja se odnosi na mesto održavanja nastave. Naime, jedino ako to klijent bude zahtevao, može da dobije informacije o tome šta se mora naći u konkretnom prostoru, to jest kako on mora biti opremljen, da bi stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama namenjen isključivo zaposlenima u tom preduzeću mogao u njemu da bude organizovan. U većini slučajeva klijenti upute zahtev predstavniku konkretne poslovnice ove obrazovne institucije, zatim dobiju sve potrebne informacije o tome kako treba da bude određeni prostor opremljen i onda se usaglase ne samo oko lokacije održavanja časova, nego i oko svih drugih detalja.

Dakle, pored toga što nastava može biti organizovana praktično na radnom mestu polaznika, potrebno je da se zvanično ovlašćeno lice konkretnog preduzeća o svim ostalim bitnim za organizaciju nastave dogovara sa predstavnikom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. U detalje svakako spada i definisanje datuma početka nastave, odnosno određivanje termina u kojima će zaposleni da pohađaju časove, kao i usaglašavanje oko toga koliko će nastava da traje, odnosno kakvom dinamikom će da bude organizovan onoliki broj časova, koliko ih je navedeno u nastavnom programu. Posle svega toga će polaznici, odnosno radnici te kompanije da dobiju precizne informacije o svim ovim detaljima koje su nadležni pre toga definisali.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama - nastavni program

U toku uvodnog predavanja će polaznicima biti predstavljene najpre osnovne odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 44 / 2021 i broj 129 / 2021.

Na prvom mestu je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama omogući prisutnima da se upoznaju sa time šta je tačno predmet pomenutog zakona. Da budemo precizni, profesor će govoriti o tome da se aktuelnim Zakonom o elektronskom fakturisanju uređuje izdavanje elektronskih faktura, zatim slanje i prijem tih dokumenata, kao i sadržina i elementi elektronskih faktura, odnosno njihova obrada i čuvanje. Naravno da će biti informisani i o tome da se elektronske fakture koje su regulisane ovim zakonom odnose na transakcije koje se vrše između subjekata privatnog ili javnog sektora, kao i između subjekta privatnog sektora i subjekta javnog sektora.

S obzirom na to da se u ovom zakonu pominju mnogi pojmovi, to će profesor posvetiti pažnju uglavnom predstavljanju onih pojmova koji se najčešće pominju, a što može biti interesantno polaznicima. U tom smislu će profesor objasniti kako je prema Zakonu o elektronskom fakturisanju definisana najpre elektronska faktura, a zatim će biti reči i o funkcionisanju sistem elektronskih faktura i sistema za upravljanje fakturama. Između ostalog, polaznici će biti u prilici da saznaju i ko je dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, odnosno kako je definisana transakcija i šta sve podrazumeva elektronsko fakturisanje, ali i srpski standard elektronskog fakturisanja.

Zatim je predviđeno da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama bude usmeren na predstavljanje detalja ovog zakona, koji su vezani za to ko sve ima obavezu da na području naše zemlje izdaje elektronske fakture.

Posle toga će naravno biti objašnjeno prisutnima i ko je izuzet od obaveze izdavanja elektronske fakture, kako ne bi bilo nikakvih zabuna.

Uzevši u obzir da Zakon o elektronskom fakturisanju Republike Srbije u članu broj četiri navodi da postoji posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost, to znači da će profesor informisati polaznike ko sve ima tu posebnu obavezu i ko je od nje eventualno izuzet.

I u javnom i u privatnom sektoru koristi se sistem elektronskih faktura, koji je obavezan. Njemu pristupaju subjekti privatnog i subjekti javnog sektora, te je vrlo važno da lica koja su zadužena za te poslove budu detaljno upoznata sa time na koji način funkcioniše u praksi sistem elektronskih faktura, što znači da će stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama i na taj segment biti usmeren.

Vrlo je važno da elektronska faktura bude usklađena najpre sa standardom elektronskog fakturisanja koji važi na teritoriji Republike Srbije, što znači da će predavač najpre pojasniti prisutnima šta taj sa standard podrazumeva, te u kojoj meri se on razlikuje u odnosu na evropski standard elektronskog fakturisanja.

Koji su osnovni elementi elektronske fakture su vrlo važne informacije za sve, tako da će profesor svih 15 stavki taksativno navesti, a zatim i detaljno informisati polaznike o tome šta podrazumeva koja od njih.

Tom prilikom će i na primeru pokazati kako treba da izgleda pravilno popunjena elektronska faktura, kako polaznici ne bi imali nikakvih nedoumica kada počnu da izdaju elektronske fakture u praksi.

Na koji način se vrši izdavanje elektronske fakture, odnosno kako u praksi funkcioniše prijem elektronske fakture su takođe izuzetno značenje teme, kojima će se stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama baviti. Biće govora i o tome kako se vrši prihvatanje elektronskih faktura, odnosno u kojim slučajevima primalac ima pravo da odbije neku elektronsku fakturu.

Kako je slovom Zakona o elektronskom fakturisanju definisan informacioni posrednik, odnosno ko je centralni informacioni posrednik i kako generalno funkcioniše sistem za upravljanje faktura će imati priliku da nauči svako ko bude pohađao ovu stručnu edukaciju. Zaštita podataka je izuzetno važan segment, a detalji u vezi sa time kako funkcioniše zaštita podataka u slučaju elektronskog fakturisanja navedeni su u članu broj 14 trenutno aktuelnog Zakona o elektronskom fakturisanju, tako da će profesor i o tome govoriti polaznicima.

Saznaće prisutni i na koji način je potrebno čuvati elektronsku fakturu, da bi to bilo usklađeno sa zakonom, ali će biti reči i o kaznenim odredbama trenutno važećeg Zakona o elektronskom fakturisanju.

Samim tim što su u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 129 / 2021 objavljene i izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, to će profesor svakako detaljno obavestiti svakog pojedinačnog polaznika i o tome koje su to izmene, odnosno dopune u tom slučaju usvojene, kako bi kandidati bili u prilici da pravilno primenjuju odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju u svom daljem radu.

A da bi profesor bio sasvim siguran da je svako ko bude pohađao ovo edukaciju u potpunosti razumeo njenu tematiku, on će u toku završnog časa zamoliti polaznike da izvrše određene zadatke. U većini slučajeva je nastavnim programom predviđeno da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama obuhvati ne tako kompleksne zadatke, u smislu da će polaznicima profesor najverovatnije predstaviti neadekvatno popunjenu elektronsku fakturu, a zatim će od njih zahtevati da uoče nedostatke i da navedu na koji način bi ih oni ispravili, kako bi jedna elektronska faktura bila pravilno popunjena. Svakako da u toku završnog predavanja kandidati imaju pravo da upute pitanje u vezi sa tematikom ove edukacije, a u slučaju da im nešto od obrađenog gradiva nije bilo baš najjasnije.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama - mesto i vreme održavanja nastave

Uzevši u obzir da postoji mogućnost praćenja nastave baš onako kako kandidatima odgovara, to je potrebno da oni prvo budu upoznati sa time da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi više mogućnosti.

Od njih se očekuje da u trenutku kada budu vršili prijavljivanje i zvanično se upisivali navedu i da li im više odgovara da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama bude organizovan u grupi ili individualno. Takođe je potrebno da se odluče i između opcije da nastavu prate uživo, to jest na standardni način ili online.

Svi koji se opredele da nastavu pohađaju u grupi će morati i da donesu odluku o tome da li će to učiniti u okviru male, mikro ili standardne grupe, koje je poznata i pod nazivom grupa 6 +. Broj polaznika u svakoj od njih je različit, pa je tako predviđeno da četvoro ili petoro kandidata pohađaju stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama u okviru male grupe, odnosno dvoje ili troje njih ukoliko se nastava organizuje za mikro grupu. A ako se odluče za opciju da predavanja prate u okviru grupe poznate kao 6 + ili standardne, moraju znati da će tada biti prisutno između šestoro i desetoro polaznika za vreme njenog trajanja.

Međutim, iako je različit broj polaznika predviđen za svaku grupu, pravila prema kojima se nastava u sva tri slučaja organizuje potpuno su ista i vrlo strogo definisana, te nisu podložna promenama po zahtevu polaznika. Naravno da će na vreme svako od njih da bude upoznat sa time da ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena u tom slučaju.

Kada se budu prijavljivali i zvanično upisivali, te naveli i da im odgovara da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama budu organizovana u formi grupne nastave, kandidati će dobiti informaciju o tome koliko je predviđeno da će edukacija da traje i koliko se školskih časova nalazi u nastavnom programu. Ostale detalje će saznati kasnije, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford navodi zahtev da prvo mora biti formirana grupa, koja broj minimalan broj članova. Konkretno, kada je u pitanju standardna ili grupa 6 +, zahteva se da minimum šestoro ljudi izvrše prijavljivanje, odnosno četvoro njih ako se nastava organizuje za malu grupu i minimum dvoje njih ako se ova edukacija organizuje za mikro grupu. Posle toga ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se dovoljno kandidata prijavilo donosi odluku o tome kog datuma će početi nastava, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, a potom o svemu tome informiše polaznike.

Drugačija pravila se primenjuju ukoliko je u pitanju nastava poznata kao jedan na jedan ili individualna. S obzirom na to da jedan kandidat tada treba da prati predavanja, njemu je dozvoljeno da detalje u vezi sa organizacijom nastave definiše u direktnom kontaktu sa predstavnicima konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Jednostavnije govoreći, profesor i koordinator za nastavu te poslovnice će direktno sa polaznikom da donesu odluku o tome u kojim terminima će da budu organizovani časovi, odnosno kog datuma će početi individualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama. Takođe se dogovaraju i o rasporedu predviđenog broja časova, što automatski znači da se usaglašavaju i oko ukupnog trajanja nastave poznate kao jedan na jedan.

Očekuje se od kandidata da prilikom prijavljivanja, to jest kada budu vršili zvaničan upis navedu i da li će nastavu da prate uživo ili im više odgovara učenje na daljinu.

Standardni tip edukacije, odnosno nastava koja se organizuje uživo podrazumeva da će kandidati časovima da prisustvuju direktno u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se pre toga budu prijavili i upisali u skladu sa pravilima.

Sa bilo koje lokacije kandidat može da prate nastavu na daljinu, uzevši u obzir da za pristup časovima u tom slučaju koristi sopstveni računar. Zahteva se da taj uređaj ima unapred određene karakteristike, o čemu će svaki pojedinačni polaznik na vreme da bude obavešten. Isto tako je vrlo važno i da obrati pažnju na kvalitet internet konekcije u određenom prostoru, koji bude odabrao da u njemu boravi i dok traje stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama. A da bi edukacija koja se na takav način organizuje bila kvalitetna, neophodno je da postoji stabilna internet konekcija za sve vreme njenog trajanja.

Prema uputstvima koja će dobiti od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo da izvrši instalaciju softvera, koji će koristiti kako bi mogao da prati nastavu na daljinu. Ukoliko bude imao bilo kakvo pitanje ili problem, može se obratiti članovima tima koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora. Podrazumeva se da se tim stručnjacima može obratiti i ako mu generalno nešto nije jasno dok nastavu prati online.

Da dodamo još i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata može da organizuje i korporativni vid edukacije. Ukoliko je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama koja je namenjena samo zaposlenima u nekoj kompaniji, primenjuju se prilično fleksibilna pravila organizacije, uzevši u obzir da se nadležno lice te kompanije o svim detaljima vezano za organizaciju nastave za zaposlene dogovara sa predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora.

Najpre će se oni usaglasiti oko toga na kom mestu će biti omogućeno zaposlenima da pristupaju časovima, uzevši u obzir da postoji mogućnost da dođe do promene. Stvar je u tome da ako predstavnik zainteresovane kompanije bude smatrao da je to mnogo bolje za njegove zaposlene, a u okviru same kompanije postoji prostor čije karakteristike odgovaraju zahtevima Obrazovnog centra Akademije Oxford, nastava može da bude organizovana i na njihovom radnom mestu.

Svakako će se predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i predstavnik zainteresovanog preduzeća tom prilikom dogovoriti i o datumu početka korporativne nastave, ali i o tome u kojim terminima će biti organizovan stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama za zaposlene u toj kompaniji. Svakako je neophodno da se oni dogovore i oko tačnog rasporeda unapred određenog broja časova, što zapravo znači da će se usaglasiti i oko ukupnog trajanja edukacije u tom slučaju. u skladu sa pravilima će posle toga da obaveste zaposlene o svim ovim detaljima.

Koliko traje stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama?

Da bi bilo koji pojedinačni polaznik mogao da sazna koliko će ukupno da traje stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama, on se prvo mora opredeliti između dve opcije, koje nudi Obrazovni centar Akademije Oxford. Naime, nastavu može pohađati ili u formi individualne ili u formi grupne, kojom prilikom takođe treba da donese odluku o tome da li će časovima da pristupa u okviru standardne ili grupe poznate kao 6 +, odnosno male ili mikro grupe, uzevši u obzir da su sve one u ponudi.

U zvaničnom nastavnom programu, prema čijim pravilima se ova edukacija organizuje, nalazi se ukupno 8 školskih časova.

Ističemo da je taj broj časova predviđen i za grupni i za individualni tip edukacije, ali trajanje nastave je različito zbog načina organizacije.

Naime, u slučaju da kandidat odluči da mu više odgovara opcija da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama bude organizovan u okviru male, mikro ili standardne, to jest grupe koja je poznata još i kao grupa 6 +, biće potrebno da on nastavu pohađa ukupno tri dana.

Svakako da će u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja ta informacija biti na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku, kao i podatak o tome da je osam školskih časova obuhvaćeno nastavnim programom. Sve ostalo što je vezano za organizaciju nastave će kandidati saznati kasnije, to jest pošto grupa od minimalnog broja članova u okviru te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila oformljena. Da ne bude zabune, grupni tip edukacije je upravo zato i specifičan, što je naveden zahtev od strane institucije organizatora da najpre mora biti oformljena grupa, da bi koordinator za nastavu konkretnog predstavništva te obrazovne institucije mogao da definiše i sve ostale detalje. Takođe, moramo napomenuti i to da se sve navedeno odnosi kako na klasičan tip edukacije, tako isto i na nastavu koja se organizuje online.

Budući da se primenjuju drugačija pravila kada je u pitanju nastava jedan na jedan, odnosno kada se organizuje individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama, to će polaznik u dogovoru sa nadležnim licima konkretnog predstavništva institucije organizatora doneti odluku o rasporedu unapred određenog broja časova, pa će tako da se i koordinator za nastavu, profesor i taj kandidat dogovore o ukupnom trajanju ove edukacije.

Vrlo se slična pravila primenjuju i kada je u pitanju korporativni tip nastave, odnosno kada časove treba određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću da prate. Naime, u tom slučaju će nadležno lice tog preduzeća definisati detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. A to dalje znači da će oni doneti odluku kako o rasporedu predviđenih osam školskih časova nastavnog programa, tako isto i o tome kog datuma će korporativna nastava da počne, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi za zaposlene i na kojoj lokaciji će se to dogoditi, prosto zato što ova obrazovna institucija može da izađe u susret zahtevima klijenata i omogući zaposlenima da nastavu pohađaju na svom radnom mestu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju i izmenama i dopunama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje