Kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije

Nadležnima u kompanijama, koje posluju na prvom mestu u oblasti energetike, ali i svima kojima je tema interesantna je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije. S obzirom na to da nema ograničenja za kandidate, odnosno i nekih zahteva od strane organizatora, to apsolutno svako ko želi da se upozna sa konkretnom tematikom, ima i mogućnost nastavu da pohađa.

Od fizičkih lica se zahteva da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford. U principu svakog dana ima pravo na mejl adresu da pošalje osnovne informacije o sebi zainteresovano lice, a koji podrazumevaju kako ime i prezime svakoga od njiih, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona, zarad daljeg kontakta. Postoji mogućnost i da izdiktira sve te informacije zaposlenima u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije putem telefona ili lično.

U obavezi je svaki pojedinačni kandidat da ispoštuje pravilo o upisu, odnosno da u tom trenutku lično bude prisutan u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe je važno i da se pridržava pravila o dokumenata, koja treba da tom prilikom donese, a prethodno će sve neophodne informacije i o tome da dobije.


Vrlo je važno i da svako zainteresovano lice bude informisano o tome specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije može biti organizovana na tri načina, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi poluindividualna nastava, grupna i individualna. Pravilnikom je predviđeno da svaka od njih može biti sprovedena kako direktno u prostorijama jedne od poslovnica, tako isto i po principu takozvanog učenja na daljinu. Sve to znači da bi kandidat trebalo da se odluči između svih ponuđenih mogućnosti, posle čega će dobiti i precizne informacije o detaljima.

U slučaju da direktor neke kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik smatra ovu tematiku interesantnom, te zahteva od nadležnih u bilo kojoj poslovnici, da za određeni broj zaposlenih bude organizovan korporativni seminar, taj zahtev će svakako da bude ispoštovan. Ističemo da jedino u tom slučaju pomenuta obrazovna institucija dozvoljava da nastava na drugom mesto bude organizovana, odnosno u okviru preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Najbitnije je naglasiti da će časovi u tom slučaju da budu organizovani baš onako kako odgovara polaznicima, to jest radnicima te kompanije i njihovim nadležnima, koji će se sa predstavnikom institucije organizatora i dogovarati o načinu sprovođenja časova u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije - program i plan edukacije

Ukratko će u toku uvodnog predavanja profesor objasniti kako se definiše pojam energetske tranzicije, odnosno koje su njegove osnovne karakteristike.

Šta sadrži sporazum o klimi, koji je potpisan u Parizu i koji je vezan za energetsku tranziciju, odnosno dekarbonizaciju energetike, a treba da bude primenjivan do 2050. godine je sledeća tema, koja će detaljno da bude predstavljena prisutnima. Isto tako će profesor govoriti i o planovima o energetskoj tranziciji na području zemalja Evropske Unije, ali i o tome zbog čega je važno da ona bude izvršena što pre pravilno izvršena.

Kako na području naše zemlje napreduju planovi za energetsku tranziciju i koje su institucije nadležne u tom segmentu će, svakako da budu obavešteni polaznici ove stručne obuke.

Podrazumeva se da će u skladu sa nastavnim programom, prema kome će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije, prisutni biti upoznati i sa dugoročnim ciljevima, koji bi trebalo da budu ostvareni prilikom implementacije pravila energetske tranzicije. Sem toga, programom je predviđeno i da bude ukazano prisutnima na to da je u pitanju vrlo radikalna promena, što znači da moraju biti izvršene adekvatne pripreme najpre u okviru svake države, koja je zainteresovana, pa će u tom smislu biti ukazano prisutnima i na sve reforme koje bi trebalo tom prilikom da budu primenjene.

Vrlo je važno tada i da budu izrađena sva neophodna dokumenta, a koja su to tačno i kako bi trebalo da izgledaju će, naravno predstaviti polaznicima predavač i to vrlo detaljno.

Šta se tačno smatra pod pojmom takozvane pravične tranzicije i da li je to moguće da bude izvršena u praksi na adekvatan način je vrlo interesantno tema, kojom će se isto tako specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije baviti. Pored toga, predavači će govoriti i o važnosti regionalne saradnje, kako bi sa uspehom bila izvršena energetska tranzicija u konkretnom slučaju.

Uz sve to, podrazumeva se da će prisutni da budu upoznati i sa globalnim planovima na ovom polju, ali i sa time kako to funkcioniše sve u našoj zemlji i koji su planovi vezani za tranzicione energetske sisteme.

S obzirom na to da je, u principu vrlo inovativna i interesantna tema, koju će obraditi stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije, to se očekuje da se sve prisutni uključe u diskusiju. Naravno da će profesor predstaviti najpre sve osobenosti energetske tranzicije, odnosno ono što je predviđeno programom, a nakon toga se očekuje i da prisutni o tim temama razgovaraju. Isto tako je dozvoljeno svakom kandidatu da predavaču postavi pitanje, za slučaj da nešto od gradiva nije u potpunosti razumeo.

Stručni seminar za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije - lokacija i termini održavanja časova

Zahteva se od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora da svako fizičko lice u trenutku zvaničnog prijavljivanja jasno navede da li mu odgovara da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije bude organizovana u formi individualne ili poluindividualne nastave, s tim što je u ponudi i mogućnost pohađanja predavanja u grupi. Izuzev toga, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi kao obavezu za svakog kandidata da se odluči da li će časove da pohađa u jednoj od poslovnica, to jest na klasičan način ili će to da učini prema principu nastave na daljinu.

A samim tim što se toliko opcija nalazi u ponudi, sasvim je očekivano da svako fizičko lice odluči i gde mu najviše odgovara da boravi tokom praćenja nastave, te na koji način od svih ponuđenih će to da učini.

Pre nego što nastavimo sa iznošenjem informacija o organizaciji nastave za fizička lica, moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i isključivo zaposlenima u preduzećima nastavu da pohađaju. A u tom slučaju se primenjuju izuzetno fleksibilna pravila organizacije, jer se zahtevi klijenata, to jest nadležnih u zainteresovanoj kompaniji, u najvećoj mogućoj meri ispunjavaju. Uopšteno govoreći, nastava se u tom slučaju organizuje na vrlo jednostavan način, pošto je predviđeno pravilnikom ove obrazovne institucije da se upravo nadležno lice zainteresovanog preduzeća mora oko svih detalja dogovoriti precizno sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Sa tim u vezi je važno da napomenemo i to da korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije može biti organizovan i na drugom mestu, a ne samo u predstavništvu institucije organizatora. Svakako je predviđeno da na osnovu zahteva vlasnika dotične firme može biti dozvoljeno da nastava bude organizovana i u njenim prostorijama, a ako klijenti budu osigurali sve propisane uslove za rad. Podrazumeva se da će svakako pre toga predstavnik navedene obrazovne institucije biti u obavezi i da precizno informiše klijenta o tome koje su njegove obaveze u vezi sa prostorom i sa time, kako bi trebalo on da bude opremljen. Jedino ako sa svoje strane klijent sve to bude u potpunosti ispoštovao će i biti dozvoljena promena vezano za lokaciju, na kojoj će predavanja u tom slučaju da budu održana. A izuzev toga su u obavezi i predstavnik zainteresovanog preduzeća i ovlašćeno lice jedne od poslovnica da se usaglase oko datuma početka obuke za zaposlene. Podrazumeva se da će se i o detaljima, koji su vezani za termine održavanja časova i za njihov raspored oni usaglasiti, pa će posredno na taj način da se dogovore i o trajanju korporativnog kursa.

A sada da se vratimo i na navođenje informacija o nastavi, koja je namenjena fizičkim licima. Kao što smo prethodno pomenuli, u tom slučaju prijavljeni biraju kako će predavanja da pohađaju, te se odlučuju između individualne, grupne i poluindividualne nastave, odnosno između opcije da predavanja pohađaju na klasičan način ili uz korišćenje sopstvenog računara.

Ko god se bude odlučio da nastavu pohađa u formi grupne će biti u obavezi i da pričeka, zato što je iznet zvaničan zahtev od strane organizatora da najpre grupa od minimalnog broja članova bude oformljena u okviru konkretne poslovnice.U skladu je sa pravilnikom navedene obrazovne institucije i to da u jednoj grupi nastavu treba od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše da pohađaju. Samim tim što je vrlo precizno definisano broj prisutnih, to je i naveden konkretni uslov, odnosno zahtev za početak nastave u grupi. Inače će jedino prilikom prijavljivanja kandidati dobiti informaciju o tome koliko je ukupno predviđeno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije u tom slučaju traje. Jednostavan je razlog za to, pošto pomenuta obrazovna institucija taj podatak navodi ranije, te određuje trajanje nastave, što važi za svaku poslovnicu i to ne sme da se menja. Isto tako ne sme da se menja ni ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, to jest koordinator za nastavu bude naknadno odredio. A to podrazumeva da će on vrlo brzo posle formiranja grupe u toj poslovnici biti u obavezi da definiše datum početka nastave, te da odredi i u kojim će terminima polaznici časove da pohađaju i kako će nastavni fond, predviđen programom da bude raspoređen u tom slučaju. Još jednom ističemo da sve to ne sme da se menja, a ukoliko neko od polaznika bude zahtevao.

Postoji mogućnost i da nastava bude organizovana prema pravilima takozvane individualne. S obzirom na to da samo jedan kandidat u tom slučaju predavanja treba da pohađa, a da su pravila organizacije posebno fleksibilna, to se dozvoljava svakom zainteresovanom i da vrlo precizno definiše sa nadležnima na koji način će nastava da bude organizovana. Jednostavno, usaglasiće se posredno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, a u onom predstavništvu, u kome se prijavio i upisao pre toga, kako će časovi biti organizovani. Na prvom mestu se misli na to da će oni odrediti kog datuma bi trebalo da počne individualna obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije, a zatim će definisati i termine u kojima će časovi biti organizovani. Takođe pravilnik navedene obrazovne institucije predviđa i da oni treba da se dogovore oko rasporeda predavanja, pa će zahvaljujući tome da definišu i koliko bi ukupno u tom slučaju nastava trebalo da traje.

Moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave u paru, koja se naziva i poluindividualna. Dvoje kandidata će u tom slučaju da pohađaju časove, a njihova je obaveza, potpuno isto kao i kada se nastava organizuje prema pravilima individualne, da se usaglase sa predstavnicima institucije organizatora oko svih detalja, koji su vezani za organizaciju nastave. Dakle, definisaće kog datuma bi trebalo nastava da počne, zatim u kojim će terminima dvoje polaznika predavanja da pohađaju i kako će celokupan nastavni fond da bude prilikom organizacije kursa u paru sproveden. Potpuno isto kao i kod individualne nastave, oni će na taj način precizirati i koliko će edukacija ukupno da traje.

Ističemo da i individualna nastava i grupna i poluindividualna mogu da budu organizovane na dva načina, jer postoji mogućnost praćenja predavanja na klasičan način i uz primenu kompjutera, odnosno interneta.

Samim tim što ova obrazovna institucija posluje na više lokacija u našoj zemlji, te ima otvorene poslovnice na čak 35 mesta u Srbiji, neophodno je da kandidat u tom slučaju odabere upravo onu, koja je najbliže mesto njegovog stanovanja. Razume se da u tom slučaju treba da bude primenjen klasičan princip organizacije časova, tako da kandidat predavanja pohađa u prostorijama samog predstavništva konkretne obrazovne institucije.

Druga opcija koja je dostupna, podrazumeva organizaciju nastave online, to jest takozvano učenje na daljinu. U obavezi je da koristi sopstveni računar u tom slučaju svaki kandidat, a zahteva se da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Svakako će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati ponaosob svakog polaznika o tome koje performanse, odnosno karakteristike taj kompjuter treba da ima. Očekuje se da potpuno samostalno svaki polaznik u tom slučaju izvrši instalaciju softvera. A da bi to mogao da učini, dobiće sve neophodne informacije od nadležnih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Ističemo posebno da se ne radi o zahtevnom postupku, pa se upravo iz tog razloga i očekuje od svakog pojedinačnog kandidata da bez ikakvih problema izvrši instalaciju namenskog softvera. Ali za svaki slučaj ova obrazovna institucija nudi mogućnost i korišćenja usluga tehničke podrške u svakom trenutku. Naime, ako kandidat ne bude uspeo samostalno da instalira konkretni program, ima pravo da se obrati nadležnima u okviru izabranog predstavništva i da traži pomoć IT stručnjaka. Svakako njih može kontaktirati i ako se pojavi bilo kakav problem za sve vreme trajanja edukacije online, a podrazumeva se da će se oni potruditi i taj problem što pre da reše, kako bi nastava bez ikakvih problema bila organizovana. Isto tako se zahteva od svakog kandidata i da obezbedi propisane uslove za sprovođenje nastave na taj način. A to znači da je njegova obaveza da osigura kvalitetnu vezu sa internetom. Iako je svakome od njih dopušteno da biraju na kojoj lokaciji žele da borave u toku trajanja obuke, koja se organizuje onaljn, svakako moraju voditi računa i o kvalitetu veze sa internetom u tom prostoru.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije - trajanje nastave

Nastavnim programom koji će biti poštovan prilikom sprovođenja ove stručne edukacije je navedeno da ukupno 15 časova imaju obavezu pojedinačni polaznici da pohađaju.

Međutim, ipak nije navedeno koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije, izuzev kada je u pitanju nastava, koja se organizuje za grupu zainteresovanih kandidata.

Upravo zato što tako predviđa pravilnik Obrazovnog centra Akademije Oxford, to podrazumeva da će jedan mesec biti u obavezi svi polaznici, to jest članovi konkretne grupe, da prate ovu stručnu obuku. U skladu sa pravilima je i to da će svi oni kasnije, to jest posle formiranja grupe od minimalnog broja članova, odnosno njih četvoro, da budu precizno informisani kako o datumu početka nastave u grupi, isto tako i o svim ostalim neophodnim detaljima. Na prvom mestu se misli na termine održavanja časova, a zatim i na njihov raspored.

Uzevši u obzir da nastava za fizička lica može da bude organizovana i u formi takozvane poluindividualne, ali i individualne, to svaka od njih može trajati drugačije nego edukacija, koju treba grupa polaznika da pohađa. Naime, upravo bi trebalo jedan ili dvoje kandidata u tom slučaju, a prema pravilniku pomenute obrazovne institucije, da se usaglase o tačnom rasporedu predavanja sa predstavnicima bilo koje poslovnice. Najjednostavnije bi bilo reći da će se tom prilikom koordinator za nastavu konkretnog predstavništva i predavač, dogovoriti direktno sa jednim ili sa dvoje kandidata kako o trajanju nastave, tako i o svemu ostalom. Reč je o tome da je pravilnikom predviđeno da oni definišu kako će biti raspoređen ukupan broj časova, pa će tako odrediti i koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije. Zato i naglašavamo da to može biti drugačije nego kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Praktično rečeno, gotovo da će ista takva pravila da budu primenjena i kada je u pitanju nastava namenjena isključivo zaposlenima u nekom preduzeću. Jedina razlika je u tome što će direktor kompanije ili ono lice, koje je u okviru nje zvanično ovlašćeno, biti u obavezi da se sa organizatorom dogovore i o trajanju nastave. Zajedno će oni definisati kako bi trebalo celokupan nastavni fond da bude u konkretnom slučaju raspoređen, a što će dovesti do toga da se usaglase i oko trajanja korporativnog kursa. Podrazumeva se da će tom prilikom definisati i kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka, kao i u kojim terminima će časovi da budu u konkretnom slučaju organizovani i kakvom dinamikom, a biće neophodno da se dogovore i oko lokacije, na kojoj će taj broj zaposlenih da pohađaju časove. Svi oni će biti vrlo detaljno informisani o ovome čim budu svi segmenti definisani.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa pojmom i osnovama energetske tranzicije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje